Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\System32\Dism\IntlProvider.dll Base=0x180000000 SHA-256=06F2FE7EB5F633E56CA06F5FC3DB7BCE3CA1D3598793D46CAAFAB284A8C882A7
PDB: IntlProvider.pdb GUID={C6BD52CB-5C6C-AA27-B4E384D51FA70F77} Age=1

2412 located named symbols:
0x180028B98: "ro-RO" ??_C@_1M@IMPFOPBG@?$AAr?$AAo?$AA?9?$AAR?$AAO?$AA?$AA@
0x18002C0A8: "SystemHive.CP.0" ??_C@_1CA@OMMLMJHC@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAH?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?4?$AAC?$AAP?$AA?4?$AA0?$AA?$AA@
0x18002E828: "__vectorcall ??_R2ISupportErrorInfo" ??_R2ISupportErrorInfo@@8
0x180026FD8: "__cdecl GUID_00000001_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00000001_0000_0000_c000_000000000046
0x18002F948: "__vectorcall ??_R3ISupportErrorInfo" ??_R3ISupportErrorInfo@@8
0x18002A5C0: "0409:00000409" ??_C@_1BM@CDMCHLCG@?$AA0?$AA4?$AA0?$AA9?$AA?3?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA4?$AA0?$AA9?$AA?$AA@
0x180007B8C: "public: long __cdecl ATL::CComTypeInfoHolder::Invoke(struct IDispatch * __ptr64,long,struct _GUID const & __ptr64,unsigned long,unsigned short,struct tagDISPPARAMS * __ptr64,struct tagVARIANT * __ptr64,struct tagEXCEPINFO * __ptr64,unsigned int * __ptr64) __ptr64" ?Invoke@CComTypeInfoHolder@ATL@@QEAAJPEAUIDispatch@@JAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x18002E988: "__vectorcall ??_R1DA@?0A@EA@IDismIntl" ??_R1DA@?0A@EA@IDismIntl@@8
0x180024D30: "__cdecl _imp_LockResource" __imp_LockResource
0x18001A9B0: StateGetMuiSettingsKey
0x18002BF98: "Microsoft" ??_C@_1BE@DEAPIJA@?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?$AA@
0x18002E5E0: "__vectorcall ??_R2CDISMCommandCollection" ??_R2CDISMCommandCollection@@8
0x18002BAE8: "iTime" ??_C@_1M@PGBIOJBO@?$AAi?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18001D958: "__cdecl _raise_securityfailure" __raise_securityfailure
0x18002F840: "__vectorcall ??_R3CDISMCommandCollection" ??_R3CDISMCommandCollection@@8
0x180028600: "da" ??_C@_15FOMCIDHG@?$AAd?$AAa?$AA?$AA@
0x180029640: "sr-Cyrl-CS" ??_C@_1BG@FMELBIOE@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAC?$AAS?$AA?$AA@
0x180028938: "ba" ??_C@_15IIJLGAGL@?$AAb?$AAa?$AA?$AA@
0x180028C98: "tg-Cyrl-TJ" ??_C@_1BG@MBBMHHKI@?$AAt?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAT?$AAJ?$AA?$AA@
0x18000CA54: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::_Report(void) __ptr64" ?_Report@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@XZ
0x18002E640: "__vectorcall ??_R2?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R2?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x18002F7F8: "__vectorcall ??_R3?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R3?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x180005EB0: ??_G?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18001D1A0: RtlDecodeUtf16LE
0x1800063A0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180024EB8: "__cdecl _imp_GetThreadLocale" __imp_GetThreadLocale
0x180029BC8: "es-419" ??_C@_1O@IMMPICLM@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AA4?$AA1?$AA9?$AA?$AA@
0x180028A78: "de-DE" ??_C@_1M@MCMADGCB@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x18001DF60: "__cdecl FindPESection" _FindPESection
0x180006CC0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@UEAAKXZ
0x1800071A0: "public: virtual __cdecl std::bad_alloc::~bad_alloc(void) __ptr64" ??1bad_alloc@std@@UEAA@XZ
0x180028720: "vi" ??_C@_15NFGIAIAJ@?$AAv?$AAi?$AA?$AA@
0x180003BA0: "private: long __cdecl CDISMIntlManager::_GetOptionAndValue(struct IDismTokenCollection * __ptr64,int,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?_GetOptionAndValue@CDISMIntlManager@@AEAAJPEAUIDismTokenCollection@@HPEAPEAG1@Z
0x18002F360: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180028838: "as" ??_C@_15PEBPINNB@?$AAa?$AAs?$AA?$AA@
0x180011924: DownLevelLanguageNameToLangID
0x18000E184: "private: int __cdecl CDISMIntlManager::_IsLanguageInstalled(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?_IsLanguageInstalled@CDISMIntlManager@@AEAAHPEBG@Z
0x180024E68: "__cdecl _imp_OutputDebugStringW" __imp_OutputDebugStringW
0x18002C260: ".\%s.mui" ??_C@_1BC@KOFMGGOE@?$AA?4?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x18001ADE8: StringCchCatW
0x18002B508: "UTC" ??_C@_17JJKFGAAG@?$AAU?$AAT?$AAC?$AA?$AA@
0x180007CC0: "long __cdecl StringCchCatW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?StringCchCatW@@YAJPEAG_KPEBG@Z
0x180025030: "__cdecl _imp_CharLowerBuffW" __imp_CharLowerBuffW
0x1800250A8: "__cdecl _imp_??1exception@@UEAA@XZ" __imp_??1exception@@UEAA@XZ
0x180006E80: "[thunk]:public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::OnDisconnect`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?OnDisconnect@CDISMIntlManager@@WBA@EAAJXZ
0x18001B0BC: GetMachineDpiSetting
0x180033C60: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll" __IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll
0x180025160: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@XZ" __imp_??0exception@@QEAA@XZ
0x18002E508: "__vectorcall ??_R2?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R2?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x18002F768: "__vectorcall ??_R3?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R3?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x1800056A0: ?GetTypeInfo@?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJIKPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x180013D64: TryToAddDefaultSecondBase
0x180029D10: "pa-Arab" ??_C@_1BA@JGOEKKPO@?$AAp?$AAa?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x1800136B8: AppendUserLocaleToInputLocales
0x180037000: "__vectorcall ??_R0?AU_ATL_MODULE70@ATL@" ??_R0?AU_ATL_MODULE70@ATL@@@8
0x18002B6AC: "%d" ??_C@_15KNBIKKIN@?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x1800067E0: ?Clone@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJPEAPEAUIEnumVARIANT@@@Z
0x180011820: "int __cdecl CompareLangIDs(void const * __ptr64,void const * __ptr64)" ?CompareLangIDs@@YAHPEBX0@Z
0x180028C38: "uk-UA" ??_C@_1M@MFMOBGI@?$AAu?$AAk?$AA?9?$AAU?$AAA?$AA?$AA@
0x1800083A8: "long __cdecl ATL::AtlHresultFromLastError(void)" ?AtlHresultFromLastError@ATL@@YAJXZ
0x18002F130: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x180030940: "__vectorcall ??_R3?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL" ??_R3?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@8
0x1800300F8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CRegObject@ATL" ??_R1A@?0A@EA@CRegObject@ATL@@8
0x1800307D8: "__vectorcall ??_R2?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL" ??_R2?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@8
0x180010804: "public: __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>(char const * __ptr64) __ptr64" ??0?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAA@PEBD@Z
0x18000D46C: "private: void __cdecl CDISMIntlManager::_ReportKeyboardSettings(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?_ReportKeyboardSettings@CDISMIntlManager@@AEAAXPEBG@Z
0x18002A330: "\System32\config\systemprofile\n" ??_C@_1FE@MNOGMOKE@?$AA?2?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA3?$AA2?$AA?2?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?2?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAp?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?2?$AAn@
0x18002B108: "Ulaanbaatar Standard Time" ??_C@_1DE@EDNHLAGF@?$AAU?$AAl?$AAa?$AAa?$AAn?$AAb?$AAa?$AAa?$AAt?$AAa?$AAr?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180006A7C: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180027FC8: "InstallLanguageFallback" ??_C@_1DA@LMPHJKLA@?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AAF?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x180037360: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x18002ED20: "__vectorcall ??_R1EA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMIntlManager@@$1?CLSID_CDismIntlManager@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1EA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMIntlManager@@$1?CLSID_CDismIntlManager@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180029668: "mn-Mong-MN" ??_C@_1BG@NKIHIMCC@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?9?$AAM?$AAN?$AA?$AA@
0x180024E18: "__cdecl _imp_RaiseException" __imp_RaiseException
0x18002A160: "SeBackupPrivilege" ??_C@_1CE@MBNFGOEN@?$AAS?$AAe?$AAB?$AAa?$AAc?$AAk?$AAu?$AAp?$AAP?$AAr?$AAi?$AAv?$AAi?$AAl?$AAe?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x180025118: "__cdecl _imp_wcsncpy_s" __imp_wcsncpy_s
0x18001DE5C: "void __cdecl `eh vector constructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,int,void (__cdecl*)(void * __ptr64),void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_L@YAXPEAX_KHP6AX0@Z2@Z
0x180027CB8: "StandardStart" ??_C@_1BM@LOICMKHO@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x180006B8C: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1800250D8: "__cdecl _imp__vscwprintf" __imp__vscwprintf
0x180029560: "ne-IN" ??_C@_1M@EDGIEKJP@?$AAn?$AAe?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x180024DB0: "__cdecl _imp_HeapDestroy" __imp_HeapDestroy
0x18002F180: "__vectorcall ??_R17?0A@EC@IUnknown" ??_R17?0A@EC@IUnknown@@8
0x180028840: "mr" ??_C@_15DLGBCKMP@?$AAm?$AAr?$AA?$AA@
0x180029848: "es-DO" ??_C@_1M@BMGIGLIF@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAD?$AAO?$AA?$AA@
0x1800284F8: ".Default" ??_C@_1BC@KICPAAIK@?$AA?4?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x180024C38: "__cdecl tls_used" _tls_used
0x180027264: "B" ??_C@_13OPKGLAFF@?$AAB?$AA?$AA@
0x180029488: "ms-BN" ??_C@_1M@HEIBJJAD@?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAB?$AAN?$AA?$AA@
0x1800209E8: ??_7?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@6B@
0x180025858: "ForceRemove" ??_C@_1BI@JFAIJMHL@?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAR?$AAe?$AAm?$AAo?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x180005E70: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180030660: "__vectorcall ??_R3?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R3?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180011784: "public: __cdecl CDISMCommand::~CDISMCommand(void) __ptr64" ??1CDISMCommand@@QEAA@XZ
0x180030558: "__vectorcall ??_R2?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R2?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x1800071E0: "protected: virtual void __cdecl std::bad_alloc::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@bad_alloc@std@@MEBAXXZ
0x18001D30C: "__cdecl CRT_INIT" _CRT_INIT
0x180025098: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBD@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBD@Z
0x18002E520: "__vectorcall ??_R2?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL" ??_R2?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@8
0x18002F798: "__vectorcall ??_R3?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL" ??_R3?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@8
0x180025BD0: "QUIET" ??_C@_1M@FBOBLIBD@?$AAQ?$AAU?$AAI?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x18001C528: "public: void __cdecl Windows::ErrorHandling::Rtl::CBaseFrame<class Windows::ErrorHandling::Rtl::CSimpleNtStatusCarryingFrame>::ReportErrorOrigination(struct Windows::ErrorHandling::_RTL_CALL_SITE const * __ptr64) __ptr64" ?ReportErrorOrigination@?$CBaseFrame@VCSimpleNtStatusCarryingFrame@Rtl@ErrorHandling@Windows@@@Rtl@ErrorHandling@Windows@@QEAAXPEBU_RTL_CALL_SITE@34@@Z
0x180024E58: "__cdecl _imp_GetCurrentThreadId" __imp_GetCurrentThreadId
0x1800288E0: "fy" ??_C@_15IGKHFNAN@?$AAf?$AAy?$AA?$AA@
0x18000A850: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModule::Lock(void) __ptr64" ?Lock@CAtlModule@ATL@@UEAAJXZ
0x18002AC90: "Sri Lanka Standard Time" ??_C@_1DA@GCECEOMC@?$AAS?$AAr?$AAi?$AA?5?$AAL?$AAa?$AAn?$AAk?$AAa?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180004C40: ?GetTypeInfo@?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJIKPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x180029238: "oc-FR" ??_C@_1M@DOEKCMEF@?$AAo?$AAc?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x18001D7E6: "__cdecl _CxxFrameHandler3" __CxxFrameHandler3
0x1800308F0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x1800145E8: ValidateInputLocale
0x18000A280: "public: static long __cdecl ATL::CComObjectRootBase::InternalQueryInterface(void * __ptr64,struct ATL::_ATL_INTMAP_ENTRY const * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?InternalQueryInterface@CComObjectRootBase@ATL@@SAJPEAXPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@2@AEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18001D23C: "public: __cdecl std::bad_alloc::bad_alloc(void) __ptr64" ??0bad_alloc@std@@QEAA@XZ
0x180029080: "fil-PH" ??_C@_1O@BECGPPGC@?$AAf?$AAi?$AAl?$AA?9?$AAP?$AAH?$AA?$AA@
0x180027B08: "OverrideKeyboardIdentifier" ??_C@_1DG@DPBLAMPB@?$AAO?$AAv?$AAe?$AAr?$AAr?$AAi?$AAd?$AAe?$AAK?$AAe?$AAy?$AAb?$AAo?$AAa?$AAr?$AAd?$AAI?$AAd?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180028688: "rm" ??_C@_15MBJLNNEI@?$AAr?$AAm?$AA?$AA@
0x180006FF0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::QueryInterface`adjustor{8}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@W7EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180028850: "mn" ??_C@_15CBKOMCOI@?$AAm?$AAn?$AA?$AA@
0x1800297B0: "smj-SE" ??_C@_1O@IMNBEMCI@?$AAs?$AAm?$AAj?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x180005390: ?Invoke@?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJJAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x18001D2C0: "void __cdecl operator delete[](void * __ptr64)" ??_V@YAXPEAX@Z
0x180028728: "hy" ??_C@_15LMKNDMHN@?$AAh?$AAy?$AA?$AA@
0x18001CA50: RtlHashEncodedLBlob
0x180029430: "az-Cyrl-AZ" ??_C@_1BG@HGPHKDBG@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAA?$AAZ?$AA?$AA@
0x1800152D0: IntlSettingsApplyOffline
0x18001E740: "__cdecl guard_dispatch_icall_nop" _guard_dispatch_icall_nop
0x180029DA0: "quc-Latn" ??_C@_1BC@LOEOIEBM@?$AAq?$AAu?$AAc?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x1800251A0: "__cdecl _imp_ceil" __imp_ceil
0x18002AF30: "GTB Standard Time" ??_C@_1CE@GDEFJHEO@?$AAG?$AAT?$AAB?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180004DD0: ?Invoke@?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJJAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x180027468: "__cdecl GUID_00000000_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00000000_0000_0000_c000_000000000046
0x18002F708: "__vectorcall ??_R3?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL" ??_R3?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@8
0x180024EE0: "__cdecl _imp_CreateFileW" __imp_CreateFileW
0x18002E430: "__vectorcall ??_R2?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL" ??_R2?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@8
0x1800287C8: "kk" ??_C@_15MACJNBMH@?$AAk?$AAk?$AA?$AA@
0x180029CF8: "smj" ??_C@_17FIPDLNAG@?$AAs?$AAm?$AAj?$AA?$AA@
0x180036E00: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL@@@8
0x180029CD8: "sr" ??_C@_15CLNEJCE@?$AAs?$AAr?$AA?$AA@
0x180033A68: "__cdecl CTA1?AVCAtlException@ATL@@" _CTA1?AVCAtlException@ATL@@
0x1800076B0: "public: __cdecl ATL::CComTypeInfoHolder::stringdispid::stringdispid(void) __ptr64" ??0stringdispid@CComTypeInfoHolder@ATL@@QEAA@XZ
0x1800293C8: "pt-PT" ??_C@_1M@HFFAHKAD@?$AAp?$AAt?$AA?9?$AAP?$AAT?$AA?$AA@
0x18002AB88: "Central Pacific Standard Time" ??_C@_1DM@BDNBMDHF@?$AAC?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180029B48: "es-BO" ??_C@_1M@MKDBIIJI@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAB?$AAO?$AA?$AA@
0x18002B540: "UTC-02" ??_C@_1O@PLDHLOBI@?$AAU?$AAT?$AAC?$AA?9?$AA0?$AA2?$AA?$AA@
0x180037200: "__vectorcall ??_R0?AVlogic_error@std@" ??_R0?AVlogic_error@std@@@8
0x1800296A0: "ar-LY" ??_C@_1M@GJINLBOK@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAY?$AA?$AA@
0x18001E2E0: ExecuteCpuidFunction
0x1800289A8: "moh" ??_C@_17NGADPHJP@?$AAm?$AAo?$AAh?$AA?$AA@
0x180029918: "es-CO" ??_C@_1M@BGNFLDN@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAO?$AA?$AA@
0x18002B5A0: "MACCP" ??_C@_1M@LOENFBHO@?$AAM?$AAA?$AAC?$AAC?$AAP?$AA?$AA@
0x18002BF00: "Select" ??_C@_1O@PMDCHDHI@?$AAS?$AAe?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x180028F10: "sa-IN" ??_C@_1M@NIDEAGPH@?$AAs?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x1800298B0: "es-VE" ??_C@_1M@DNMLCIHB@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAV?$AAE?$AA?$AA@
0x18002F1F8: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R17?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180024FE8: "__cdecl _imp_VarUI4FromStr" __imp_VarUI4FromStr
0x180030D20: "__cdecl Init_thread_epoch" _Init_thread_epoch
0x180033C74: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32" __IMPORT_DESCRIPTOR_OLEAUT32
0x180030970: "__vectorcall ??_R3CDISMCommand" ??_R3CDISMCommand@@8
0x180030818: "__vectorcall ??_R2CDISMCommand" ??_R2CDISMCommand@@8
0x180028B28: "ja-JP" ??_C@_1M@HPNHIDJI@?$AAj?$AAa?$AA?9?$AAJ?$AAP?$AA?$AA@
0x180029118: "ba-RU" ??_C@_1M@KBIAIFKC@?$AAb?$AAa?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x18002B200: "Central Standard Time (Mexico)" ??_C@_1DO@HENKAAM@?$AAC?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?5?$AA?$CI?$AAM?$AAe?$AAx?$AAi?$AAc?$AAo?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x1800012F0: "public: __cdecl ATL::CComTypeInfoHolder::stringdispid::~stringdispid(void) __ptr64" ??1stringdispid@CComTypeInfoHolder@ATL@@QEAA@XZ
0x180029B88: "es-HN" ??_C@_1M@NDBGMMJL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAH?$AAN?$AA?$AA@
0x18000F8B0: "public: virtual struct ATL::IAtlStringMgr * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::Clone(void) __ptr64" ?Clone@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAUIAtlStringMgr@2@XZ
0x1800035C0: "public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::SetAllIntlSettings(unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?SetAllIntlSettings@CDISMIntlManager@@UEAAJPEAG@Z
0x1800355F0: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@@8
0x180010788: "protected: struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >::_Node * __ptr64 __cdecl std::list<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >::_Buynode(struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >::_Node * __ptr64,struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >::_Node * __ptr64,class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > const & __ptr64) __ptr64" ?_Buynode@?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_List_nod@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@2@PEAU342@0AEBV?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x180029C50: "nn" ??_C@_15KHDKLAEG@?$AAn?$AAn?$AA?$AA@
0x1800288F0: "fil" ??_C@_17NCFCJPID@?$AAf?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x180025D50: "Failed to get the Configuration " ??_C@_1IG@MCHMODAK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAu?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5@
0x18001E300: "public: __cdecl std::out_of_range::out_of_range(class std::out_of_range const & __ptr64) __ptr64" ??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x180006DE8: "public: __cdecl CDISMHelpItemCollection::~CDISMHelpItemCollection(void) __ptr64" ??1CDISMHelpItemCollection@@QEAA@XZ
0x180028DE8: "yi-001" ??_C@_1O@KMAFNPNA@?$AAy?$AAi?$AA?9?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?$AA@
0x18000BB4C: "public: long __cdecl CErrorMessage::Report(class ATL::CComBSTR & __ptr64) __ptr64" ?Report@CErrorMessage@@QEAAJAEAVCComBSTR@ATL@@@Z
0x18002F518: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@8
0x18002BE90: "ntuser.dat" ??_C@_1BG@GGGJEJIH@?$AAn?$AAt?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x180029C98: "iu-Cans" ??_C@_1BA@DNJEENBD@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAC?$AAa?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x180027230: "HKEY_CURRENT_CONFIG" ??_C@_1CI@BBJOACGG@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAU?$AAR?$AAR?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAF?$AAI?$AAG?$AA?$AA@
0x18002F040: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18002F750: "__vectorcall ??_R3?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R3?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x18002E4B0: "__vectorcall ??_R2?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R2?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x180020660: "const ATL::CComClassFactory::`vftable'" ??_7CComClassFactory@ATL@@6B@
0x1800290C0: "ha-Latn-NG" ??_C@_1BG@GJMENMKB@?$AAh?$AAa?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x180006F70: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::AddRef`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x1800139D0: GetCurrentUILanguage
0x1800250E0: "__cdecl _imp_wcstoul" __imp_wcstoul
0x180027258: "S" ??_C@_13HADIAKP@?$AAS?$AA?$AA@
0x180028138: "%s;%s" ??_C@_1M@OPIKHPDP@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$DL?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x18002A2D0: "\ServiceProfiles\NetworkService\" ??_C@_1FG@PHEJAGPK@?$AA?2?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?2?$AAN?$AAe?$AAt?$AAw?$AAo?$AAr?$AAk?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?2@
0x180036F40: "__vectorcall ??_R0?AVCRegObject@ATL@" ??_R0?AVCRegObject@ATL@@@8
0x180024CA0: "__cdecl _imp_RegLoadKeyW" __imp_RegLoadKeyW
0x180027448: "__cdecl GUID_8f609999_5d3c_48a8_aadf_5f96cb297279" _GUID_8f609999_5d3c_48a8_aadf_5f96cb297279
0x180002574: "public: __cdecl ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >::~CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >(void) __ptr64" ??1?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180024CD8: "__cdecl _imp_RegDeleteKeyW" __imp_RegDeleteKeyW
0x18002ACC0: "China Standard Time" ??_C@_1CI@JIHDCAJM@?$AAC?$AAh?$AAi?$AAn?$AAa?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18000A4A0: DllGetClassObject
0x180010840: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::assign(char const * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@PEBD_K@Z
0x180025080: "__cdecl _imp_memmove_s" __imp_memmove_s
0x1800294E8: "mn-Mong-CN" ??_C@_1BG@OAINONFC@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x180016130: MUIOffline_GetSkuDefaultSettings
0x180036E80: "__vectorcall ??_R0?AUIDismCommandCollection@" ??_R0?AUIDismCommandCollection@@@8
0x180005520: ?get__NewEnum@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@UEAAJPEAPEAUIUnknown@@@Z
0x180027C38: "DynamicDaylightTimeDisabled" ??_C@_1DI@LGMLFOKF@?$AAD?$AAy?$AAn?$AAa?$AAm?$AAi?$AAc?$AAD?$AAa?$AAy?$AAl?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180027660: "ICG" ??_C@_17CDAAOBBG@?$AAI?$AAC?$AAG?$AA?$AA@
0x180026A10: "Cannot call SetSkuIntlDefaults o" ??_C@_1GE@LNABFIFC@?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAt?$AAS?$AAk?$AAu?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAo@
0x180029518: "iu-Latn-CA" ??_C@_1BG@EJDCLEBP@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x1800205B8: ??_7?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18001D270: "void * __ptr64 __cdecl operator new[](unsigned __int64)" ??_U@YAPEAX_K@Z
0x18002E9B0: "__vectorcall ??_R1DA@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1DA@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x1800286A0: "hr" ??_C@_15GLKMLLHM@?$AAh?$AAr?$AA?$AA@
0x180028EE0: "ml-IN" ??_C@_1M@MIODLDKF@?$AAm?$AAl?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x18001C1C4: "long __cdecl GetLoadedHiveKeyNameInternal(wchar_t const * __ptr64,wchar_t * __ptr64,unsigned __int64)" ?GetLoadedHiveKeyNameInternal@@YAJPEB_WPEA_W_K@Z
0x1800083E0: "void __cdecl ATL::_AtlRaiseException(unsigned long,unsigned long)" ?_AtlRaiseException@ATL@@YAXKK@Z
0x18002F4F0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismObject" ??_R1A@?0A@EA@IDismObject@@8
0x180028090: "Control Panel\International\Geo" ??_C@_1EA@HOLNJKMB@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?2?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?2?$AAG?$AAe?$AAo?$AA?$AA@
0x18000F7C0: "public: virtual void __cdecl ATL::CAtlStringMgr::Free(struct ATL::CStringData * __ptr64) __ptr64" ?Free@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAXPEAUCStringData@2@@Z
0x180024CA8: "__cdecl _imp_RegEnumValueW" __imp_RegEnumValueW
0x1800360E0: "__vectorcall ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@@8
0x180029CF0: "dsb" ??_C@_17NCOFMODA@?$AAd?$AAs?$AAb?$AA?$AA@
0x1800297D0: "en-IE" ??_C@_1M@BNBLJCGH@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAE?$AA?$AA@
0x18002EEB0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMIntlManager@@$1?CLSID_CDismIntlManager@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMIntlManager@@$1?CLSID_CDismIntlManager@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180011CA8: LoadHives
0x180028F40: "cy-GB" ??_C@_1M@JAIJPENP@?$AAc?$AAy?$AA?9?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x180028FC8: "syr-SY" ??_C@_1O@KNHJLDJA@?$AAs?$AAy?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAY?$AA?$AA@
0x1800285E8: "zh-Hans" ??_C@_1BA@NLNDHALP@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAH?$AAa?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x180028780: "af" ??_C@_15JDNICKHM@?$AAa?$AAf?$AA?$AA@
0x180029C28: "smn" ??_C@_17NHJBCKFB@?$AAs?$AAm?$AAn?$AA?$AA@
0x18002F828: "__vectorcall ??_R3?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R3?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x18002E698: "__vectorcall ??_R2?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R2?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x18002E6A8: "__vectorcall ??_R2?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R2?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x18002F810: "__vectorcall ??_R3?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R3?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180030648: "__vectorcall ??_R3?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL" ??_R3?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@8
0x1800304E0: "__vectorcall ??_R2?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL" ??_R2?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@8
0x1800070C0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::QueryInterface`adjustor{8}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@W7EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180020430: ??_7?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180028800: "pa" ??_C@_15MGIFMDPL@?$AAp?$AAa?$AA?$AA@
0x180036CE8: "__vectorcall ??_R0?AUISupportErrorInfo@" ??_R0?AUISupportErrorInfo@@@8
0x180029388: "fr-BE" ??_C@_1M@DNNANBDC@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAE?$AA?$AA@
0x180029B18: "fr-HT" ??_C@_1M@HEOOMCKO@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAH?$AAT?$AA?$AA@
0x18002BD90: "%s\system32\%s\tzres.dll.mui" ??_C@_1DK@NLOEHNBH@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA3?$AA2?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAt?$AAz?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x18002C208: "MUI" ??_C@_17JCBKHJFJ@?$AAM?$AAU?$AAI?$AA?$AA@
0x1800303B0: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@_ATL_MODULE70@ATL" ??_R17?0A@EA@_ATL_MODULE70@ATL@@8
0x180033B70: "__cdecl _pobjMapEntryLast" __pobjMapEntryLast
0x180027358: "TypeLib" ??_C@_1BA@JIHHIEDE@?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AAL?$AAi?$AAb?$AA?$AA@
0x180035C40: "__vectorcall ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@@8
0x180028A88: "el-GR" ??_C@_1M@OOCKEMAM@?$AAe?$AAl?$AA?9?$AAG?$AAR?$AA?$AA@
0x180004D60: ?GetTypeInfo@?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJIKPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x180025178: "__cdecl _imp_wcschr" __imp_wcschr
0x180027038: "__cdecl GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1" _GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1
0x1800067A0: ?Skip@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJK@Z
0x180008FBC: "long __cdecl ATL::AtlHresultFromWin32(unsigned long)" ?AtlHresultFromWin32@ATL@@YAJK@Z
0x18000F0F8: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::_MountRegistry(void) __ptr64" ?_MountRegistry@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@XZ
0x180024FD0: "__cdecl _imp_UnRegisterTypeLib" __imp_UnRegisterTypeLib
0x180006D40: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@UEAAKXZ
0x1800203D0: ??_7?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18002FC88: ??_R4?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@6B@
0x18002B7D8: "sDecimal" ??_C@_1BC@MCLDJCMN@?$AAs?$AAD?$AAe?$AAc?$AAi?$AAm?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x18002BE78: "%s\System32" ??_C@_1BI@PHIGAPLP@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA3?$AA2?$AA?$AA@
0x180008354: "public: __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned short,256,class ATL::CCRTAllocator>::~CTempBuffer<unsigned short,256,class ATL::CCRTAllocator>(void) __ptr64" ??1?$CTempBuffer@G$0BAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x18002EF78: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R17?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180024CD0: "__cdecl _imp_PrivilegeCheck" __imp_PrivilegeCheck
0x180008354: "public: __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned short,1024,class ATL::CCRTAllocator>::~CTempBuffer<unsigned short,1024,class ATL::CCRTAllocator>(void) __ptr64" ??1?$CTempBuffer@G$0EAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180024F80: OLE32_NULL_THUNK_DATA
0x1800291E8: "arn-CL" ??_C@_1O@CLECLAP@?$AAa?$AAr?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAL?$AA?$AA@
0x180027370: "API-MS-Win-Core-LocalRegistry-L1" ??_C@_1FC@DBDBPMB@?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?9?$AAM?$AAS?$AA?9?$AAW?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?9?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?9?$AAL?$AA1@
0x18001D830: "void __cdecl `eh vector destructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,int,void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_M@YAXPEAX_KHP6AX0@Z@Z
0x180024D10: "__cdecl _imp_GetLocalTime" __imp_GetLocalTime
0x180029D40: "chr-Cher" ??_C@_1BC@LNOIGLOF@?$AAc?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180033CEC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_INPUT" __IMPORT_DESCRIPTOR_INPUT
0x180025210: "__cdecl _guard_dispatch_icall_fptr" __guard_dispatch_icall_fptr
0x180011850: DownLevelLangIDToLanguageName
0x180028510: "." ??_C@_13JOFGPIOO@?$AA?4?$AA?$AA@
0x180007110: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::AddRef`adjustor{48}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WDA@EAAKXZ
0x18002A138: "SeRestorePrivilege" ??_C@_1CG@LMBBLCJG@?$AAS?$AAe?$AAR?$AAe?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAP?$AAr?$AAi?$AAv?$AAi?$AAl?$AAe?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x1800070F0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::AddRef`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WBA@EAAKXZ
0x180006FA0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::AddRef`adjustor{32}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WCA@EAAKXZ
0x180020018: "__cdecl _imp__recalloc" __imp__recalloc
0x18000991C: "public: long __cdecl ATL::CRegParser::RegisterBuffer(unsigned short * __ptr64,int) __ptr64" ?RegisterBuffer@CRegParser@ATL@@QEAAJPEAGH@Z
0x18002C210: "%s\%s\%s.mui" ??_C@_1BK@LCAPKLI@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x180028908: "ff" ??_C@_15IONNBKME@?$AAf?$AAf?$AA?$AA@
0x180024E50: "__cdecl _imp_InitializeCriticalSection" __imp_InitializeCriticalSection
0x180004ED0: ?Invoke@?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJJAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x18000A258: "void __cdecl ATL::AtlThrowImpl(long)" ?AtlThrowImpl@ATL@@YAXJ@Z
0x180024E20: "__cdecl _imp_FormatMessageW" __imp_FormatMessageW
0x180006990: ?Clone@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJPEAPEAUIEnumVARIANT@@@Z
0x18002E170: "__vectorcall ??_R2CDISMIntlManager" ??_R2CDISMIntlManager@@8
0x18002F6D8: "__vectorcall ??_R3CDISMIntlManager" ??_R3CDISMIntlManager@@8
0x180025188: "__cdecl _imp__wcsnicmp" __imp__wcsnicmp
0x18002A540: "\WPA" ??_C@_19MPJIDMDP@?$AA?2?$AAW?$AAP?$AAA?$AA?$AA@
0x180029258: "gsw-FR" ??_C@_1O@FKGDDHOL@?$AAg?$AAs?$AAw?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x180008374: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned short,256,class ATL::CCRTAllocator>::AllocateHeap(unsigned __int64) __ptr64" ?AllocateHeap@?$CTempBuffer@G$0BAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAX_K@Z
0x180008374: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned char,256,class ATL::CCRTAllocator>::AllocateHeap(unsigned __int64) __ptr64" ?AllocateHeap@?$CTempBuffer@E$0BAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAX_K@Z
0x180005A40: ?QueryInterface@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1800200C8: ??_7?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@6B?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@1@@
0x180027A48: "kbd106.dll" ??_C@_1BG@JINEPEAG@?$AAk?$AAb?$AAd?$AA1?$AA0?$AA6?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x180007578: "long __cdecl ATL::AtlModuleAddTermFunc(struct ATL::_ATL_MODULE70 * __ptr64,void (__cdecl*)(unsigned __int64),unsigned __int64)" ?AtlModuleAddTermFunc@ATL@@YAJPEAU_ATL_MODULE70@1@P6AX_K@Z1@Z
0x180036B70: "__vectorcall ??_R0?AUIDismIntl@" ??_R0?AUIDismIntl@@@8
0x18001D8A0: "void __cdecl __ArrayUnwind(void * __ptr64,unsigned __int64,int,void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ?__ArrayUnwind@@YAXPEAX_KHP6AX0@Z@Z
0x180005EB0: ??_E?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18000F8A0: "public: virtual struct ATL::CStringData * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::GetNilString(void) __ptr64" ?GetNilString@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAUCStringData@2@XZ
0x18002EF28: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@8
0x1800063A0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18002AF00: "Greenland Standard Time" ??_C@_1DA@BDKJGBGA@?$AAG?$AAr?$AAe?$AAe?$AAn?$AAl?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18002F9B8: ??_R4?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x1800158D8: SetLIPLanguageOffline
0x180029108: "nso-ZA" ??_C@_1O@PGPEDDCG@?$AAn?$AAs?$AAo?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x180008F00: "public: long __cdecl ATL::CRegKey::DeleteSubKey(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?DeleteSubKey@CRegKey@ATL@@QEAAJPEBG@Z
0x180005060: ?GetTypeInfo@?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJIKPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x180023900: gWPAInstallKeyNames
0x180011FEC: MUIOffline_UnLoadRegistryKey
0x180028810: "or" ??_C@_15HGKJILME@?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x1800083F8: "public: int __cdecl ATL::CRegParser::CParseBuffer::Append(unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?Append@CParseBuffer@CRegParser@ATL@@QEAAHPEBGH@Z
0x180030D24: "__cdecl tls_end" _tls_end
0x18002C0C8: "%s.%s" ??_C@_1M@NLNBEAHA@?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x18002D400: "__stdcall _real" __real@0000000000000000
0x18002D410: "__stdcall _real" __real@4040000000000000
0x18002AD20: "E. Africa Standard Time" ??_C@_1DA@CANCLLNA@?$AAE?$AA?4?$AA?5?$AAA?$AAf?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180035220: ?_tih@?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x18002F0E0: "__vectorcall ??_R1CA@?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL" ??_R1CA@?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL@@8
0x18001DF3C: "__cdecl XcptFilter" _XcptFilter
0x180025218: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x18000A450: DLLGetDISMProviderCLSID
0x1800287A0: "mt" ??_C@_15BOAKHFBD@?$AAm?$AAt?$AA?$AA@
0x180025BB8: "GET-INTL" ??_C@_1BC@DHDMKOBL@?$AAG?$AAE?$AAT?$AA?9?$AAI?$AAN?$AAT?$AAL?$AA?$AA@
0x180006340: "public: void __cdecl std::allocator<struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >::_Node>::deallocate(struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >::_Node * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?deallocate@?$allocator@U_Node@?$_List_nod@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@std@@QEAAXPEAU_Node@?$_List_nod@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@2@_K@Z
0x1800273D8: "advapi32.dll" ??_C@_1BK@JHLNAEJL@?$AAa?$AAd?$AAv?$AAa?$AAp?$AAi?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1800282E8: "IntlProvider.dll" ??_C@_1CC@MCMJLJLF@?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x18002F0B8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@8
0x18002BA88: "iMeasure" ??_C@_1BC@KIENJPBL@?$AAi?$AAM?$AAe?$AAa?$AAs?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x1800176DC: GetNewAbsolutePathFromRelative
0x18000720C: "public: __cdecl std::bad_alloc::bad_alloc(char const * __ptr64) __ptr64" ??0bad_alloc@std@@QEAA@PEBD@Z
0x18002AA40: "Eastern Standard Time" ??_C@_1CM@PFIJIFFO@?$AAE?$AAa?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180005490: "public: __cdecl std::list<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >::~list<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >(void) __ptr64" ??1?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@QEAA@XZ
0x180028B08: "is-IS" ??_C@_1M@LPDDNNPN@?$AAi?$AAs?$AA?9?$AAI?$AAS?$AA?$AA@
0x180029148: "ig-NG" ??_C@_1M@FDAIAMBP@?$AAi?$AAg?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x180028210: "%s\%s\%s" ??_C@_1BC@GLIGFLDD@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x18001C518: "public: void __cdecl Windows::ErrorHandling::Rtl::CBaseFrame<class Windows::ErrorHandling::Rtl::CSimpleNtStatusCarryingFrame>::SetInvalidParameter(void) __ptr64" ?SetInvalidParameter@?$CBaseFrame@VCSimpleNtStatusCarryingFrame@Rtl@ErrorHandling@Windows@@@Rtl@ErrorHandling@Windows@@QEAAXXZ
0x180025E80: "CDISMIntlManager::Initialize" ??_C@_1DK@OIDAPDAA@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAI?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x18001544C: SetOrClearInstallLanguageFallbackValue
0x180036B20: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@8
0x1800258D8: IID_IDismSupportCommands
0x180026268: "PID=%d TID=%d %s - %s" ??_C@_1CM@BBAEOLKB@?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAI?$AAD?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?9?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x18002A980: "Arab Standard Time" ??_C@_1CG@BAKLEKMD@?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180029AC8: "es-UY" ??_C@_1M@KBJALCPI@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAU?$AAY?$AA?$AA@
0x180027680: "%s " ??_C@_19EEPNDKNE@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AN?$AA?6?$AA?$AA@
0x18002BCD0: "StandardName" ??_C@_1BK@BOBBLECB@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180036EB0: "__vectorcall ??_R0?AVCDISMCommandCollection@" ??_R0?AVCDISMCommandCollection@@@8
0x180016E64: MUIOffline_ApplyInternationalSettings
0x180024E78: "__cdecl _imp_FindClose" __imp_FindClose
0x1800295F0: "zh-HK" ??_C@_1M@EFAKDEDL@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAH?$AAK?$AA?$AA@
0x180028910: "ha" ??_C@_15CJAAEDAN@?$AAh?$AAa?$AA?$AA@
0x18002A518: "InstallLanguage1" ??_C@_1CC@KDMPGHBD@?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA1?$AA?$AA@
0x180028D28: "st-ZA" ??_C@_1M@MEJCCMDI@?$AAs?$AAt?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x18001E374: "public: __cdecl std::out_of_range::out_of_range(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const & __ptr64,class _STL70 * __ptr64) __ptr64" ??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@1@PEAV_STL70@@@Z
0x18000FA00: "public: long __cdecl CMessageWrapper::GetResourceStringBSTR(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,...) __ptr64" ?GetResourceStringBSTR@CMessageWrapper@@QEAAJPEAPEAGKZZ
0x180028ED0: "kn-IN" ??_C@_1M@CDCLMGHI@?$AAk?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x180029040: "ks-Arab" ??_C@_1BA@KNMEEHBM@?$AAk?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x18000B618: "private: void __cdecl CLangIni::_GetTempName(void) __ptr64" ?_GetTempName@CLangIni@@AEAAXXZ
0x18002F068: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180024EC0: "__cdecl _imp_SetThreadLocale" __imp_SetThreadLocale
0x180007240: "public: long __cdecl ATL::CComCriticalSection::Init(void) __ptr64" ?Init@CComCriticalSection@ATL@@QEAAJXZ
0x180004FD0: ?Invoke@?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJJAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x180006DE8: "public: __cdecl CDISMCommandCollection::~CDISMCommandCollection(void) __ptr64" ??1CDISMCommandCollection@@QEAA@XZ
0x18002F2E8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CDISMCommandCollection" ??_R1A@?0A@EA@CDISMCommandCollection@@8
0x18001E4E8: "public: static void __cdecl std::_String_base::_Xlen(void)" ?_Xlen@_String_base@std@@SAXXZ
0x18002B888: "sMonThousandSep" ??_C@_1CA@EADILEGO@?$AAs?$AAM?$AAo?$AAn?$AAT?$AAh?$AAo?$AAu?$AAs?$AAa?$AAn?$AAd?$AAS?$AAe?$AAp?$AA?$AA@
0x1800290D8: "ibb-NG" ??_C@_1O@EMFGKMJE@?$AAi?$AAb?$AAb?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x1800293B8: "nn-NO" ??_C@_1M@BODBOGLF@?$AAn?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x18001B214: ApplyInfSection
0x18001E219: "__cdecl lock" _lock
0x18000B7D8: "private: int __cdecl CLangIni::_AddSection(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?_AddSection@CLangIni@@AEAAHPEBG@Z
0x180027DE0: "Unable to get path for system hi" ??_C@_1GC@HAHKDNJA@?$AAU?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAh?$AAi@
0x180029D80: "ff-Latn" ??_C@_1BA@FIJIMGKM@?$AAf?$AAf?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x180036450: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@" ??_R0?AV?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@@8
0x180035570: "__vectorcall ??_R0?AVout_of_range@std@" ??_R0?AVout_of_range@std@@@8
0x180028990: "ii" ??_C@_15CHOILIEH@?$AAi?$AAi?$AA?$AA@
0x18000BAA0: "private: static int __cdecl CLangIni::s_fnMatchName(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,__int64)" ?s_fnMatchName@CLangIni@@CAHPEBGK_J@Z
0x180027018: "__cdecl GUID_5df7b1b0_93a5_4f03_8bcb_f39396899443" _GUID_5df7b1b0_93a5_4f03_8bcb_f39396899443
0x180028D88: "af-ZA" ??_C@_1M@HOKAOIO@?$AAa?$AAf?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x18002BB70: "MUI_Std" ??_C@_1BA@INFDCOPL@?$AAM?$AAU?$AAI?$AA_?$AAS?$AAt?$AAd?$AA?$AA@
0x180024FA8: "__cdecl _imp_SysStringByteLen" __imp_SysStringByteLen
0x180037118: "__vectorcall ??_R0?AVCIntlProviderModule@" ??_R0?AVCIntlProviderModule@@@8
0x180037D58: ?g_pfnRtlErrorReportFunction@?A0x98913741@@3P6AXPEBU_RTL_CALL_SITE@ErrorHandling@Windows@@AEBU_GUID@@K@ZEA
0x180025C00: "SET-TIMEZONE" ??_C@_1BK@GEJFHMEA@?$AAS?$AAE?$AAT?$AA?9?$AAT?$AAI?$AAM?$AAE?$AAZ?$AAO?$AAN?$AAE?$AA?$AA@
0x18002FFB8: "__vectorcall ??_R2?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R2?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x18002FFD0: "__vectorcall ??_R3?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R3?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x18001AB8C: "public: bool __cdecl _USERNAME_ARRAY::Add(unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?Add@_USERNAME_ARRAY@@QEAA_NPEAG@Z
0x180028D58: "ve-ZA" ??_C@_1M@JEFNLBPO@?$AAv?$AAe?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x180007EC0: "public: virtual long __cdecl ATL::CRegObject::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@CRegObject@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180028AC8: "fi-FI" ??_C@_1M@DDNJFGID@?$AAf?$AAi?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x18002E5C0: "__vectorcall ??_R2?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL" ??_R2?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@8
0x18002F7B0: "__vectorcall ??_R3?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL" ??_R3?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@8
0x18002F540: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@ISupportErrorInfo" ??_R1A@?0A@EA@ISupportErrorInfo@@8
0x18001DF24: "__cdecl callnewh" _callnewh
0x180029890: "ar-OM" ??_C@_1M@DAGCADIM@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAO?$AAM?$AA?$AA@
0x1800111B0: "protected: virtual void __cdecl std::length_error::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@length_error@std@@MEBAXXZ
0x1800275A0: "\sources\lang.ini" ??_C@_1CE@EJHPKHOG@?$AA?2?$AAs?$AAo?$AAu?$AAr?$AAc?$AAe?$AAs?$AA?2?$AAl?$AAa?$AAn?$AAg?$AA?4?$AAi?$AAn?$AAi?$AA?$AA@
0x1800048B0: "private: unsigned short * __ptr64 __cdecl CDISMIntlManager::_GetValue(unsigned long) __ptr64" ?_GetValue@CDISMIntlManager@@AEAAPEAGK@Z
0x180026070: "Failed to get underlying collect" ??_C@_1FG@HAPPKFCK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAd?$AAe?$AAr?$AAl?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAl?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt@
0x180024EF0: "__cdecl _imp_DeleteFileW" __imp_DeleteFileW
0x180007F74: "public: long __cdecl ATL::CExpansionVector::ClearReplacements(void) __ptr64" ?ClearReplacements@CExpansionVector@ATL@@QEAAJXZ
0x180029D58: "iu-Latn" ??_C@_1BA@MMKBLICB@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x18002A9E0: "Atlantic Standard Time" ??_C@_1CO@NAMLNFFH@?$AAA?$AAt?$AAl?$AAa?$AAn?$AAt?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18002F108: "__vectorcall ??_R1CA@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R1CA@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x1800256B4: "__cdecl _guard_iat_table" __guard_iat_table
0x18002C2F0: "\\?\" ??_C@_19MJCDBCKE@?$AA?2?$AA?2?$AA?$DP?$AA?2?$AA?$AA@
0x1800299E8: "fr-CM" ??_C@_1M@DDDICKHI@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAM?$AA?$AA@
0x18002ECF8: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R17?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180036C18: "__vectorcall ??_R0?AUIDismProviderPrivate@" ??_R0?AUIDismProviderPrivate@@@8
0x180027C78: "DaylightName" ??_C@_1BK@DJBFKHPD@?$AAD?$AAa?$AAy?$AAl?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1800295E0: "ar-EG" ??_C@_1M@POEEMAIO@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAE?$AAG?$AA?$AA@
0x18000EB54: "private: void __cdecl CDISMIntlManager::DisplayErrorMessageForUnrecognizedParameter(void) __ptr64" ?DisplayErrorMessageForUnrecognizedParameter@CDISMIntlManager@@AEAAXXZ
0x18001E70A: memcpy
0x18000F504: "int __cdecl IsValidPath(unsigned short const * __ptr64)" ?IsValidPath@@YAHPEBG@Z
0x180024DE0: "__cdecl _imp_LoadLibraryExW" __imp_LoadLibraryExW
0x1800205F8: "const ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::`vftable'{for `ISupportErrorInfo'}" ??_7?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6BISupportErrorInfo@@@
0x1800258E8: IID_IDismServicingProvider
0x180028998: "pap" ??_C@_17JOBKMNGF@?$AAp?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x180028120: "\Default" ??_C@_1BC@GEJDPPEB@?$AA?2?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x1800297E0: "es-PA" ??_C@_1M@GEPAFMDL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAA?$AA?$AA@
0x1800372B0: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@" ??_R0?AV?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@@8
0x180020750: "const IDismIntl::`vftable'" ??_7IDismIntl@@6B@
0x180028698: "ru" ??_C@_15FEDGKCDI@?$AAr?$AAu?$AA?$AA@
0x18001960C: GetWindowsLocaleDataByName
0x18002F388: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x180028888: "kok" ??_C@_17CNJFBPG@?$AAk?$AAo?$AAk?$AA?$AA@
0x18001E5BC: "__cdecl _GSHandlerCheck_EH" __GSHandlerCheck_EH
0x180020708: ??_7?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@6B@
0x180028F00: "mr-IN" ??_C@_1M@PBIEACPO@?$AAm?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x180026C80: "Failed to to get the arguments v" ??_C@_1EM@DBJCNNNK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAg?$AAu?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAv@
0x18002B0D0: "Middle East Standard Time" ??_C@_1DE@DFLKHHFB@?$AAM?$AAi?$AAd?$AAd?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAE?$AAa?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18000F58C: "int __cdecl IsLangPackFolder(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?IsLangPackFolder@@YAHPEBG0@Z
0x180024F00: "__cdecl _imp_GetTempFileNameW" __imp_GetTempFileNameW
0x180025148: "__cdecl _imp_memset" __imp_memset
0x180001DB0: "private: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::Final_OnDisconnect(void) __ptr64" ?Final_OnDisconnect@CDISMIntlManager@@EEAAJXZ
0x18001E11F: "__cdecl initterm" _initterm
0x180029720: "tzm-Tfng-MA" ??_C@_1BI@LBOGPENC@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAT?$AAf?$AAn?$AAg?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x18002AB58: "Belarus Standard Time" ??_C@_1CM@OBGEAEBD@?$AAB?$AAe?$AAl?$AAa?$AAr?$AAu?$AAs?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180029B68: "es-SV" ??_C@_1M@CPKKEBLD@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAS?$AAV?$AA?$AA@
0x180029128: "lb-LU" ??_C@_1M@JKFKIOFE@?$AAl?$AAb?$AA?9?$AAL?$AAU?$AA?$AA@
0x1800286C8: "tr" ??_C@_15BPLIHJJM@?$AAt?$AAr?$AA?$AA@
0x180029B78: "en-SG" ??_C@_1M@BFFPHLBB@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAS?$AAG?$AA?$AA@
0x1800071B8: "public: __cdecl std::bad_alloc::bad_alloc(class std::bad_alloc const & __ptr64) __ptr64" ??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x18002AAA8: "Central America Standard Time" ??_C@_1DM@KOPHIAHL@?$AAC?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180024CE8: "__cdecl _imp_EnumEnabledLayoutOrTip" __imp_EnumEnabledLayoutOrTip
0x180004CB0: ?GetTypeInfoCount@?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAI@Z
0x180029168: "om-ET" ??_C@_1M@IDHMDBIE@?$AAo?$AAm?$AA?9?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x180028930: "nso" ??_C@_17LBEPAKCF@?$AAn?$AAs?$AAo?$AA?$AA@
0x18002AD50: "SA Pacific Standard Time" ??_C@_1DC@NNAMALBM@?$AAS?$AAA?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180037EF8: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x18002F298: "__vectorcall ??_R1CI@?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL" ??_R1CI@?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL@@8
0x180024D98: "__cdecl _imp_Sleep" __imp_Sleep
0x1800298C0: "fr-RE" ??_C@_1M@DOAGNDKJ@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAR?$AAE?$AA?$AA@
0x180006EF0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::Release`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x180033AF8: "__cdecl CT??_R0?AVlogic_error@std@@@8??0logic_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64" _CT??_R0?AVlogic_error@std@@@8??0logic_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64
0x180036620: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@8
0x1800270E8: "HKCR" ??_C@_19NCHLBIN@?$AAH?$AAK?$AAC?$AAR?$AA?$AA@
0x180025268: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x180035AA0: "__vectorcall ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@@8
0x180004F60: ?GetTypeInfo@?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJIKPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x18001B264: GetHardwareProfileKey
0x180035E80: "__vectorcall ??_R0?AV?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@" ??_R0?AV?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@@8
0x180030568: "__vectorcall ??_R2IDismHelpItem" ??_R2IDismHelpItem@@8
0x180030690: "__vectorcall ??_R3IDismHelpItem" ??_R3IDismHelpItem@@8
0x180024D90: "__cdecl _imp_UnhandledExceptionFilter" __imp_UnhandledExceptionFilter
0x180029828: "ar-TN" ??_C@_1M@ELMGFODK@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAT?$AAN?$AA?$AA@
0x1800306F8: "__vectorcall ??_R2length_error@std" ??_R2length_error@std@@8
0x18002EB90: "__vectorcall ??_R1BI@?0A@EA@IDismServicingProvider" ??_R1BI@?0A@EA@IDismServicingProvider@@8
0x180030718: "__vectorcall ??_R3length_error@std" ??_R3length_error@std@@8
0x180029060: "fy-NL" ??_C@_1M@MPPKKFDE@?$AAf?$AAy?$AA?9?$AAN?$AAL?$AA?$AA@
0x180028C88: "lt-LT" ??_C@_1M@IFGBIJO@?$AAl?$AAt?$AA?9?$AAL?$AAT?$AA?$AA@
0x1800251B8: "__cdecl _imp_wcscmp" __imp_wcscmp
0x18000AA58: "long __cdecl ATL::AtlRegisterClassCategoriesHelper(struct _GUID const & __ptr64,struct ATL::_ATL_CATMAP_ENTRY const * __ptr64,int)" ?AtlRegisterClassCategoriesHelper@ATL@@YAJAEBU_GUID@@PEBU_ATL_CATMAP_ENTRY@1@H@Z
0x180033B40: "__cdecl TI3?AVlength_error@std@@" _TI3?AVlength_error@std@@
0x180027A30: "PCAT_106KEY" ??_C@_1BI@KFGPJFFF@?$AAP?$AAC?$AAA?$AAT?$AA_?$AA1?$AA0?$AA6?$AAK?$AAE?$AAY?$AA?$AA@
0x18001D909: "__cdecl _C_specific_handler" __C_specific_handler
0x180035B70: "__vectorcall ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@@8
0x18002F4A0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismProviderPrivate" ??_R1A@?0A@EA@IDismProviderPrivate@@8
0x18002A728: "Type" ??_C@_19BIEPDBPA@?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180025170: "__cdecl _imp_bsearch" __imp_bsearch
0x180024D70: "__cdecl _imp_ReleaseSRWLockExclusive" __imp_ReleaseSRWLockExclusive
0x180026960: "Failed to compute offline image " ??_C@_1FI@OIGPKFKH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAp?$AAu?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAf?$AAf?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5@
0x1800292E8: "qps-ploc" ??_C@_1BC@NABEDIIE@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x180027FA0: " " ??_C@_13LBAGMAIH@?$AA?6?$AA?$AA@
0x18002A8D8: "W. Europe Standard Time" ??_C@_1DA@PBBJAOAI@?$AAW?$AA?4?$AA?5?$AAE?$AAu?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180027710: "kbd101a.dll" ??_C@_1BI@OADNEPHB@?$AAk?$AAb?$AAd?$AA1?$AA0?$AA1?$AAa?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x180007030: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::QueryInterface`adjustor{32}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WCA@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180006E90: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::QueryInterface`adjustor{16}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WBA@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18002BFB0: "SystemHive.DPI.%s" ??_C@_1CE@MPNGGICJ@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAH?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?4?$AAD?$AAP?$AAI?$AA?4?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x180006EC0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::QueryInterface`adjustor{48}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WDA@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180005A60: ?Release@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180025138: "__cdecl _imp__onexit" __imp__onexit
0x1800292A0: "wo-SN" ??_C@_1M@GHLGCMMG@?$AAw?$AAo?$AA?9?$AAS?$AAN?$AA?$AA@
0x18000FFB0: "public: virtual long __cdecl CDISMHelpItem::get_TopicDescription(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_TopicDescription@CDISMHelpItem@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x18002B908: "sShortDate" ??_C@_1BG@IDDIFAHI@?$AAs?$AAS?$AAh?$AAo?$AAr?$AAt?$AAD?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x180025738: IID_IEnumVARIANT
0x180006594: ?CreateInstance@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAPEAV12@@Z
0x180024ED0: "__cdecl _imp_HeapFree" __imp_HeapFree
0x18002E060: "__vectorcall ??_R2?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL" ??_R2?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@8
0x180028788: "ka" ??_C@_15KPJEDBKD@?$AAk?$AAa?$AA?$AA@
0x18002F618: "__vectorcall ??_R3?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL" ??_R3?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@8
0x180006FD0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::Release`adjustor{48}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WDA@EAAKXZ
0x180029458: "tn-BW" ??_C@_1M@BKHBFMCD@?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAW?$AA?$AA@
0x180028A58: "cs-CZ" ??_C@_1M@IJJHFJHA@?$AAc?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAZ?$AA?$AA@
0x180025748: IID_ISupportErrorInfo
0x180017EFC: SetWordValue
0x18001A400: GeoTimeZone_bsearch_callback
0x1800281B0: "Microsoft\Windows NT\CurrentVers" ??_C@_1FO@OIHBJHKP@?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAT?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs@
0x180037AD0: "private: static enum ERRORCODE CDISMIntlManager::s_nEnumError" ?s_nEnumError@CDISMIntlManager@@0W4ERRORCODE@@A
0x18000194C: "public: __cdecl CDISMIntlManager::CDISMIntlManager(void) __ptr64" ??0CDISMIntlManager@@QEAA@XZ
0x18002B170: "Mauritius Standard Time" ??_C@_1DA@NIIKPBIL@?$AAM?$AAa?$AAu?$AAr?$AAi?$AAt?$AAi?$AAu?$AAs?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180006000: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180025088: "__cdecl _imp__wtoi" __imp__wtoi
0x180015190: ApplySettingsToUserHive
0x180028040: "Control Panel\International" ??_C@_1DI@HFDNKLGP@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?2?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x180029090: "dv-MV" ??_C@_1M@GLPKKFHD@?$AAd?$AAv?$AA?9?$AAM?$AAV?$AA?$AA@
0x1800270B8: "Module_Raw" ??_C@_1BG@JBACFMF@?$AAM?$AAo?$AAd?$AAu?$AAl?$AAe?$AA_?$AAR?$AAa?$AAw?$AA?$AA@
0x1800274A0: "{07D014B0-FFEB-4c40-AEE1-5080427" ??_C@_1EO@DDGANNCI@?$AA?$HL?$AA0?$AA7?$AAD?$AA0?$AA1?$AA4?$AAB?$AA0?$AA?9?$AAF?$AAF?$AAE?$AAB?$AA?9?$AA4?$AAc?$AA4?$AA0?$AA?9?$AAA?$AAE?$AAE?$AA1?$AA?9?$AA5?$AA0?$AA8?$AA0?$AA4?$AA2?$AA7@
0x180008354: "public: __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned char,256,class ATL::CCRTAllocator>::~CTempBuffer<unsigned char,256,class ATL::CCRTAllocator>(void) __ptr64" ??1?$CTempBuffer@E$0BAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180029D90: "ha-Latn" ??_C@_1BA@BNNHJKMH@?$AAh?$AAa?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x180024C98: "__cdecl _imp_RegCloseKey" __imp_RegCloseKey
0x18002F428: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismCommandCollection" ??_R1A@?0A@EA@IDismCommandCollection@@8
0x18001E26C: "__cdecl _GSHandlerCheckCommon" __GSHandlerCheckCommon
0x18001A8D4: StateGetNlsLanguageKey
0x1800019FC: "public: __cdecl CDISMIntlManager::~CDISMIntlManager(void) __ptr64" ??1CDISMIntlManager@@QEAA@XZ
0x18002A650: ";%s" ??_C@_17GMJBPEEK@?$AA?$DL?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x180029A20: "en-ZW" ??_C@_1M@GCEJHNEG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAZ?$AAW?$AA?$AA@
0x180027A70: "ControlSet001\Services\i8042prt\" ??_C@_1FG@HMHHLEHD@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?2?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAs?$AA?2?$AAi?$AA8?$AA0?$AA4?$AA2?$AAp?$AAr?$AAt?$AA?2@
0x18002E960: "__vectorcall ??_R1DA@?0A@EC@IDispatch" ??_R1DA@?0A@EC@IDispatch@@8
0x1800306A8: "const ATL::CComObject<class CDISMHelpItem>::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@6B@
0x18002F3B0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismIntl" ??_R1A@?0A@EA@IDismIntl@@8
0x180007550: "public: __cdecl ATL::CComCritSecLock<class ATL::CComCriticalSection>::~CComCritSecLock<class ATL::CComCriticalSection>(void) __ptr64" ??1?$CComCritSecLock@VCComCriticalSection@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x1800286F8: "et" ??_C@_15PCFJPHHO@?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x1800177D4: GetOrAllocAbsolutePathFromRelative
0x180029448: "dsb-DE" ??_C@_1O@GHIDJGLB@?$AAd?$AAs?$AAb?$AA?9?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x180029028: "tzm-Arab-MA" ??_C@_1BI@MGDLPABI@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x180029AD8: "fr-MA" ??_C@_1M@EDOEPELA@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x1800191E8: UpdateTimeZoneLegacyStrings
0x180028F20: "mn-MN" ??_C@_1M@FHIHCBIO@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAN?$AA?$AA@
0x18002BA30: "iFirstDayOfWeek" ??_C@_1CA@BHFEBCHP@?$AAi?$AAF?$AAi?$AAr?$AAs?$AAt?$AAD?$AAa?$AAy?$AAO?$AAf?$AAW?$AAe?$AAe?$AAk?$AA?$AA@
0x180028530: GUID_ATLVer70
0x18002F2C0: "__vectorcall ??_R1CI@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R1CI@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x18002B720: "%s\%sControl Panel\International" ??_C@_1EC@LJKNEKOH@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?2?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl@
0x18000F940: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CWin32Heap::Reallocate(void * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?Reallocate@CWin32Heap@ATL@@UEAAPEAXPEAX_K@Z
0x18002B368: "Syria Standard Time" ??_C@_1CI@FOCADCOD@?$AAS?$AAy?$AAr?$AAi?$AAa?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1800051F0: "public: static struct ATL::_ATL_CATMAP_ENTRY const * __ptr64 __cdecl ATL::CComObjectRootBase::GetCategoryMap(void)" ?GetCategoryMap@CComObjectRootBase@ATL@@SAPEBU_ATL_CATMAP_ENTRY@2@XZ
0x18000A470: DllCanUnloadNow
0x1800304B8: "const CIntlProviderModule::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CIntlProviderModule@@6B@
0x180010AE8: "public: virtual __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItem>::~CComObject<class CDISMHelpItem>(void) __ptr64" ??1?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@UEAA@XZ
0x18002AF80: "Central Asia Standard Time" ??_C@_1DG@ODHFHHEH@?$AAC?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAA?$AAs?$AAi?$AAa?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180027960: "kbd101c.dll" ??_C@_1BI@MAGNBOO@?$AAk?$AAb?$AAd?$AA1?$AA0?$AA1?$AAc?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x180004CB0: ?GetTypeInfoCount@?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAI@Z
0x180024C88: "__cdecl _imp_RegEnumKeyExW" __imp_RegEnumKeyExW
0x180025768: CLSID_StdComponentCategoriesMgr
0x18000643C: "private: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::Reallocate(int) __ptr64" ?Reallocate@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@AEAAXH@Z
0x180028E38: "tk-TM" ??_C@_1M@BGHDMBBK@?$AAt?$AAk?$AA?9?$AAT?$AAM?$AA?$AA@
0x18002BF10: "ControlSet%03d" ??_C@_1BO@KHANIFDG@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?$CF?$AA0?$AA3?$AAd?$AA?$AA@
0x18002AA70: "Bangladesh Standard Time" ??_C@_1DC@DDLDBPKF@?$AAB?$AAa?$AAn?$AAg?$AAl?$AAa?$AAd?$AAe?$AAs?$AAh?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18002B920: "sThousand" ??_C@_1BE@KELAMGMN@?$AAs?$AAT?$AAh?$AAo?$AAu?$AAs?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?$AA@
0x180013240: ExpandAndFixUpInputLocaleString
0x1800173BC: uDupMultiStringCch
0x180030088: "__vectorcall ??_R2CComClassFactory@ATL" ??_R2CComClassFactory@ATL@@8
0x1800300B8: "__vectorcall ??_R3CComClassFactory@ATL" ??_R3CComClassFactory@ATL@@8
0x18000FBF4: "public: long __cdecl CMessageWrapper::GetRawResourceString(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?GetRawResourceString@CMessageWrapper@@QEAAJPEAPEAGK@Z
0x180028668: "nl" ??_C@_15NDDHIMN@?$AAn?$AAl?$AA?$AA@
0x180027608: "Fallback Languages" ??_C@_1CG@EKNLJCMK@?$AAF?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?5?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180027330: "SYSTEM" ??_C@_1O@GBFINDKL@?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?$AA@
0x1800293D8: "ro-MD" ??_C@_1M@KJHENIFJ@?$AAr?$AAo?$AA?9?$AAM?$AAD?$AA?$AA@
0x18002AB28: "Myanmar Standard Time" ??_C@_1CM@GBOPNDNJ@?$AAM?$AAy?$AAa?$AAn?$AAm?$AAa?$AAr?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18001E6E6: ceil
0x180024CB0: "__cdecl _imp_RegUnLoadKeyW" __imp_RegUnLoadKeyW
0x180028700: "lv" ??_C@_15HPFPGODN@?$AAl?$AAv?$AA?$AA@
0x180028CE0: "az-Latn-AZ" ??_C@_1BG@EGDOJDKL@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAA?$AAZ?$AA?$AA@
0x18002BEB0: "\inf\fontsetup.inf" ??_C@_1CG@BBEPFLFE@?$AA?2?$AAi?$AAn?$AAf?$AA?2?$AAf?$AAo?$AAn?$AAt?$AAs?$AAe?$AAt?$AAu?$AAp?$AA?4?$AAi?$AAn?$AAf?$AA?$AA@
0x180028290: "CDISMIntlManager::DisplayStringW" ??_C@_1FE@NIAAHPAL@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAW@
0x18000AF18: "long __cdecl ATL::AtlLoadTypeLib(struct HINSTANCE__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,struct ITypeLib * __ptr64 * __ptr64)" ?AtlLoadTypeLib@ATL@@YAJPEAUHINSTANCE__@@PEBGPEAPEAGPEAPEAUITypeLib@@@Z
0x1800296B0: "zh-SG" ??_C@_1M@GGMNHJNL@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAS?$AAG?$AA?$AA@
0x180027068: "__cdecl GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0" _GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0
0x180026F50: "Successfully disabled DST correc" ??_C@_1IC@ICKLBIH@?$AAS?$AAu?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAf?$AAu?$AAl?$AAl?$AAy?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAD?$AAS?$AAT?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAr?$AAr?$AAe?$AAc@
0x180020840: "const IDismServicingProvider::`vftable'" ??_7IDismServicingProvider@@6B@
0x18002B550: "%s\ControlSet001\Control\Nls\Cod" ??_C@_1EM@OEBHNLIA@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?2?$AAN?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAd@
0x180007EF0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CRegObject::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCRegObject@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18002ED48: "__vectorcall ??_R1DI@?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL" ??_R1DI@?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL@@8
0x18002E6C0: "__vectorcall ??_R2IDismIntl" ??_R2IDismIntl@@8
0x18002F858: "__vectorcall ??_R3IDismIntl" ??_R3IDismIntl@@8
0x180006D70: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180024C78: "__cdecl _imp_RegSetValueExW" __imp_RegSetValueExW
0x18001DF48: "__cdecl amsg_exit" _amsg_exit
0x180025070: "__cdecl _imp__callnewh" __imp__callnewh
0x18002A768: "%04X" ??_C@_19KBJOGOJG@?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAX?$AA?$AA@
0x1800273F8: "RegDeleteKeyW" ??_C@_0O@BJCLIAAA@RegDeleteKeyW?$AA@
0x180029228: "mi-NZ" ??_C@_1M@OMLEIIJB@?$AAm?$AAi?$AA?9?$AAN?$AAZ?$AA?$AA@
0x180025F30: "Failed to initialize the message" ??_C@_1FE@DGGFPNCH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe@
0x180037AF0: g_pTblPtrs
0x18001225C: AdjustPrivilege
0x18002EFF0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CDISMHelpItemCollection" ??_R1A@?0A@EA@CDISMHelpItemCollection@@8
0x18001E440: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::out_of_range::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Eout_of_range@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180028BD8: "sq-AL" ??_C@_1M@LJMAMNPJ@?$AAs?$AAq?$AA?9?$AAA?$AAL?$AA?$AA@
0x18002E780: "__vectorcall ??_R2IDismProviderPrivate" ??_R2IDismProviderPrivate@@8
0x18000B968: "private: int __cdecl CLangIni::_CopySection(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?_CopySection@CLangIni@@AEAAHPEBG@Z
0x18002F8E8: "__vectorcall ??_R3IDismProviderPrivate" ??_R3IDismProviderPrivate@@8
0x180028E90: "gu-IN" ??_C@_1M@PJGPPBOG@?$AAg?$AAu?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x1800289B8: "ug" ??_C@_15LDCDANJE@?$AAu?$AAg?$AA?$AA@
0x1800361A0: "__vectorcall ??_R0?AV?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@" ??_R0?AV?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@@8
0x180028730: "az" ??_C@_15IJBHMCFL@?$AAa?$AAz?$AA?$AA@
0x180026840: "Cannot call SetAllIntlSettings o" ??_C@_1GE@MIOPDIMO@?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAS?$AAe?$AAt?$AAA?$AAl?$AAl?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?5?$AAo@
0x180010C88: "public: virtual __cdecl std::logic_error::~logic_error(void) __ptr64" ??1logic_error@std@@UEAA@XZ
0x18002F630: "__vectorcall ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18002A690: "LanguageConfiguration" ??_C@_1CM@NLNEHECD@?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAu?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x18002E278: "__vectorcall ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180018808: ReadZoneData
0x180028DA8: "fo-FO" ??_C@_1M@BLKMHJBI@?$AAf?$AAo?$AA?9?$AAF?$AAO?$AA?$AA@
0x180024F18: "__cdecl _imp_GetPrivateProfileSectionNamesW" __imp_GetPrivateProfileSectionNamesW
0x1800304A0: "__vectorcall ??_R3CIntlProviderModule" ??_R3CIntlProviderModule@@8
0x180028C28: "id-ID" ??_C@_1M@LHIPCIEK@?$AAi?$AAd?$AA?9?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x180030228: "__vectorcall ??_R2CIntlProviderModule" ??_R2CIntlProviderModule@@8
0x180029710: "smj-NO" ??_C@_1O@FMCELNAJ@?$AAs?$AAm?$AAj?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x18002B8E8: "sPositiveSign" ??_C@_1BM@LKJGNIEF@?$AAs?$AAP?$AAo?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AA?$AA@
0x180029CC0: "zh-Hant" ??_C@_1BA@EGAEEIAG@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAH?$AAa?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x1800289F8: "wo" ??_C@_15DLFPIEHA@?$AAw?$AAo?$AA?$AA@
0x180029798: "bs-Latn-BA" ??_C@_1BG@IGHGHBCP@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x180001BB0: "private: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::Final_OnConnect(void) __ptr64" ?Final_OnConnect@CDISMIntlManager@@EEAAJXZ
0x180028870: "lo" ??_C@_15FCEOHGCI@?$AAl?$AAo?$AA?$AA@
0x180029328: "ca-ES-valencia" ??_C@_1BO@EMBPCBKD@?$AAc?$AAa?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?9?$AAv?$AAa?$AAl?$AAe?$AAn?$AAc?$AAi?$AAa?$AA?$AA@
0x18001C518: "public: void __cdecl Windows::ErrorHandling::Rtl::CBaseFrame<class Windows::ErrorHandling::Rtl::CSimpleNtStatusCarryingFrame>::SetInvalidParameter_NullPointer(void) __ptr64" ?SetInvalidParameter_NullPointer@?$CBaseFrame@VCSimpleNtStatusCarryingFrame@Rtl@ErrorHandling@Windows@@@Rtl@ErrorHandling@Windows@@QEAAXXZ
0x180037EC8: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUohgirmtUfnlwvRmlmgwooUlyquivUznwGEUhgwrmxOlyq@lstring-nontdll" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUohgirmtUfnlwvRmlmgwooUlyquivUznwGEUhgwrmxOlyq@lstring-nontdll
0x18000EFFC: "private: void __cdecl CDISMIntlManager::DisplayOfflineAPIError(unsigned long,unsigned long) __ptr64" ?DisplayOfflineAPIError@CDISMIntlManager@@AEAAXKK@Z
0x180028D68: "xh-ZA" ??_C@_1M@IIJCOJFA@?$AAx?$AAh?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x180027510: "\Required Categories" ??_C@_1CK@IFBKBFAA@?$AA?2?$AAR?$AAe?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAt?$AAe?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180016358: MergeUserHiveInfos
0x18002725C: "M" ??_C@_13LHMFKAAD@?$AAM?$AA?$AA@
0x180007070: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::Release`adjustor{24}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WBI@EAAKXZ
0x180029908: "en-029" ??_C@_1O@BMKGBCPK@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AA0?$AA2?$AA9?$AA?$AA@
0x180004C20: ?GetIDsOfNames@?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x18002BB80: "Std" ??_C@_17GFIDPLDA@?$AAS?$AAt?$AAd?$AA?$AA@
0x180007120: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::Release`adjustor{32}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WCA@EAAKXZ
0x1800256C0: "struct std::nothrow_t const std::nothrow" ?nothrow@std@@3Unothrow_t@1@B
0x180029C48: "zh" ??_C@_15BKBGKPBH@?$AAz?$AAh?$AA?$AA@
0x18002B7F0: "sGrouping" ??_C@_1BE@FIGGMMFN@?$AAs?$AAG?$AAr?$AAo?$AAu?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x180007444: "public: struct ITypeInfo * __ptr64 __cdecl ATL::CComPtr<struct ITypeInfo>::operator=<struct ITypeInfo2>(class ATL::CComPtr<struct ITypeInfo2> const & __ptr64) __ptr64" ??$?4UITypeInfo2@@@?$CComPtr@UITypeInfo@@@ATL@@QEAAPEAUITypeInfo@@AEBV?$CComPtr@UITypeInfo2@@@1@@Z
0x180030060: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL" ??_R17?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL@@8
0x180011660: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommand>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18002E840: "__vectorcall ??_R2IEnumVARIANT" ??_R2IEnumVARIANT@@8
0x18002F960: "__vectorcall ??_R3IEnumVARIANT" ??_R3IEnumVARIANT@@8
0x180030878: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@8
0x18002B1D0: "West Asia Standard Time" ??_C@_1DA@DONNKIIF@?$AAW?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAA?$AAs?$AAi?$AAa?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180025918: IID_IDismItemManager
0x180005140: ?GetIDsOfNames@?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x18000F720: "public: virtual struct ATL::CStringData * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::Allocate(int,int) __ptr64" ?Allocate@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAUCStringData@2@HH@Z
0x180025778: GUID_NULL
0x18002A190: "\System32\config\SYSTEM" ??_C@_1DA@BEKEENPF@?$AA?2?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA3?$AA2?$AA?2?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?2?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?$AA@
0x180006F60: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::AddRef`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x1800288C0: "am" ??_C@_15EENJKNHN@?$AAa?$AAm?$AA?$AA@
0x180024D00: INPUT_NULL_THUNK_DATA
0x1800308C8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CDISMCommand" ??_R1A@?0A@EA@CDISMCommand@@8
0x180028C08: "tr-TR" ??_C@_1M@MFLCCMPB@?$AAt?$AAr?$AA?9?$AAT?$AAR?$AA?$AA@
0x180024E00: "__cdecl _imp_lstrcmpiW" __imp_lstrcmpiW
0x18001A14C: BuildGroupingString
0x180024F28: "__cdecl _imp_GetPrivateProfileSectionW" __imp_GetPrivateProfileSectionW
0x180025100: "__cdecl _imp__lock" __imp__lock
0x1800289E8: "quc" ??_C@_17IIFLHFAH@?$AAq?$AAu?$AAc?$AA?$AA@
0x180029268: "sah-RU" ??_C@_1O@BGGLFFKO@?$AAs?$AAa?$AAh?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x180024F08: "__cdecl _imp_WideCharToMultiByte" __imp_WideCharToMultiByte
0x180007100: "[thunk]:public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::OnConnect`adjustor{8}' (struct IUnknown * __ptr64,struct IDismLogger * __ptr64) __ptr64" ?OnConnect@CDISMIntlManager@@W7EAAJPEAUIUnknown@@PEAUIDismLogger@@@Z
0x180025000: OLEAUT32_NULL_THUNK_DATA
0x1800204E0: ??_7?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180029C58: "bs" ??_C@_15HCILPPHP@?$AAb?$AAs?$AA?$AA@
0x180024FD8: "__cdecl _imp_LoadTypeLib" __imp_LoadTypeLib
0x18002B768: "Locale" ??_C@_1O@EKJBMENL@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x18002EB40: "__vectorcall ??_R1BI@?0A@EC@IDispatch" ??_R1BI@?0A@EC@IDispatch@@8
0x18001DE24: atexit
0x180024F30: "__cdecl _imp_GetGeoInfoW" __imp_GetGeoInfoW
0x18002EA78: "__vectorcall ??_R1CA@?0A@EC@IDispatch" ??_R1CA@?0A@EC@IDispatch@@8
0x180026550: "No preferred UI language found, " ??_C@_1IC@FJMDFBBL@?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAe?$AAf?$AAe?$AAr?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAU?$AAI?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?0?$AA?5@
0x18002B390: "Tonga Standard Time" ??_C@_1CI@HKANALH@?$AAT?$AAo?$AAn?$AAg?$AAa?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180005A10: ?Reset@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJXZ
0x180025898: "bad allocation" ??_C@_0P@GHFPNOJB@bad?5allocation?$AA@
0x18002ED70: "__vectorcall ??_R1DI@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R1DI@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x1800305F8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x18002B7B0: "sCurrency" ??_C@_1BE@MMPNDGFB@?$AAs?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x18002FBE8: ??_R4?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x1800012F0: "public: __cdecl ATL::CComBSTR::~CComBSTR(void) __ptr64" ??1CComBSTR@ATL@@QEAA@XZ
0x180033B20: "__cdecl CTA3?AVlength_error@std@@" _CTA3?AVlength_error@std@@
0x180028860: "cy" ??_C@_15NGGKMMLO@?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x18002F4C8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismProvider" ??_R1A@?0A@EA@IDismProvider@@8
0x180037DC0: "class ATL::CAtlBaseModule ATL::_AtlBaseModule" ?_AtlBaseModule@ATL@@3VCAtlBaseModule@1@A
0x1800135A8: "__cdecl PropagateString" _PropagateString
0x180027668: " [%s] " ??_C@_1BC@HHCDDCNL@?$AA?$AN?$AA?6?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAs?$AA?$FN?$AA?$AN?$AA?6?$AA?$AA@
0x180027FA8: " %s " ??_C@_1M@IANLBCIB@?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x180029C78: "uz-Cyrl" ??_C@_1BA@PJDFLLAE@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x1800286C0: "th" ??_C@_15CABMMOGH@?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x180026FE8: "__cdecl GUID_00020412_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00020412_0000_0000_c000_000000000046
0x180028CD0: "hy-AM" ??_C@_1M@GPCBKDJK@?$AAh?$AAy?$AA?9?$AAA?$AAM?$AA?$AA@
0x1800286F0: "sl" ??_C@_15LCHLGJII@?$AAs?$AAl?$AA?$AA@
0x18000E580: "private: static int __cdecl CDISMIntlManager::s_fnEnumLanguagesFromIni(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,__int64)" ?s_fnEnumLanguagesFromIni@CDISMIntlManager@@CAHPEBGK_J@Z
0x180024FE0: "__cdecl _imp_CreateErrorInfo" __imp_CreateErrorInfo
0x180016DB0: MUIOffline_GetUILanguageInfo
0x18000B2AC: "public: static int __cdecl CLangIni::s_CurrentLangIniExists(unsigned short const * __ptr64)" ?s_CurrentLangIniExists@CLangIni@@SAHPEBG@Z
0x180029BE8: "bs-Cyrl" ??_C@_1BA@EMLNICKP@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x18002ECD0: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@IDismIntlManager" ??_R17?0A@EA@IDismIntlManager@@8
0x1800111E8: "public: __cdecl std::length_error::length_error(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const & __ptr64) __ptr64" ??0length_error@std@@QEAA@AEBV?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@1@@Z
0x180024EA0: "__cdecl _imp_EnterCriticalSection" __imp_EnterCriticalSection
0x180008374: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned short,1024,class ATL::CCRTAllocator>::AllocateHeap(unsigned __int64) __ptr64" ?AllocateHeap@?$CTempBuffer@G$0EAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAX_K@Z
0x180028148: "%s " ??_C@_17GMPJMPF@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$AA@
0x180006350: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComAggObject<class CDISMIntlManager>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComAggObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180020690: "const ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory>::`vftable'" ??_7?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@6B@
0x180013BA4: CheckIsValidFallback
0x1800202F0: ??_7?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180028858: "bo" ??_C@_15GIEEBHFI@?$AAb?$AAo?$AA?$AA@
0x18000C134: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::RemoveTimeZoneInfoDstSettings(void) __ptr64" ?RemoveTimeZoneInfoDstSettings@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@XZ
0x18002F888: "__vectorcall ??_R3IDismHelpItemCollection" ??_R3IDismHelpItemCollection@@8
0x18002E700: "__vectorcall ??_R2IDismHelpItemCollection" ??_R2IDismHelpItemCollection@@8
0x18002C278: "MUI\%04hx" ??_C@_1BE@FOGGFLNB@?$AAM?$AAU?$AAI?$AA?2?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAh?$AAx?$AA?$AA@
0x1800256F0: "Invalid parameter passed to C ru" ??_C@_0DB@OPDBMGNG@Invalid?5parameter?5passed?5to?5C?5ru@
0x180035540: "class ATL::CAtlStringMgr ATL::g_strmgr" ?g_strmgr@ATL@@3VCAtlStringMgr@1@A
0x1800286A8: "sk" ??_C@_15CPKMFBDB@?$AAs?$AAk?$AA?$AA@
0x180029278: "quc-Latn-GT" ??_C@_1BI@LADIPNAA@?$AAq?$AAu?$AAc?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAG?$AAT?$AA?$AA@
0x18002F400: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismHelpItemCollection" ??_R1A@?0A@EA@IDismHelpItemCollection@@8
0x180026DE0: "Failed to determine whether targ" ??_C@_1KK@PFHIMEPN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAw?$AAh?$AAe?$AAt?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAt?$AAa?$AAr?$AAg@
0x1800258C8: IID_IDismProvider
0x180004904: "private: int __cdecl CDISMIntlManager::_GetNextValue(unsigned long,unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?_GetNextValue@CDISMIntlManager@@AEAAHKPEAGK@Z
0x180037030: "__vectorcall ??_R0?AV?$CAtlDllModuleT@VCIntlProviderModule@@@ATL@" ??_R0?AV?$CAtlDllModuleT@VCIntlProviderModule@@@ATL@@@8
0x180002560: "public: __cdecl HELP_ITEM_INFO::~HELP_ITEM_INFO(void) __ptr64" ??1HELP_ITEM_INFO@@QEAA@XZ
0x180030408: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CAtlModule@ATL" ??_R1A@?0A@EA@CAtlModule@ATL@@8
0x18002BA50: "iFirstWeekOfYear" ??_C@_1CC@IKPEMJKB@?$AAi?$AAF?$AAi?$AAr?$AAs?$AAt?$AAW?$AAe?$AAe?$AAk?$AAO?$AAf?$AAY?$AAe?$AAa?$AAr?$AA?$AA@
0x18002FB20: ??_R4?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18002EAF0: "__vectorcall ??_R1CA@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1CA@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18002ACE8: "Pacific SA Standard Time" ??_C@_1DC@KKBJHOKB@?$AAP?$AAa?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAS?$AAA?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180028D18: "mk-MK" ??_C@_1M@IGHABKPI@?$AAm?$AAk?$AA?9?$AAM?$AAK?$AA?$AA@
0x180005200: ?get__NewEnum@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@UEAAJPEAPEAUIUnknown@@@Z
0x180010DA8: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::erase(unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?erase@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@_K0@Z
0x180028F60: "lo-LA" ??_C@_1M@LANPMFCM@?$AAl?$AAo?$AA?9?$AAL?$AAA?$AA?$AA@
0x1800016C0: "public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::get_Name(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_Name@CDISMIntlManager@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x180020638: "const ATL::CComAggObject<class CDISMIntlManager>::`vftable'" ??_7?$CComAggObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B@
0x18002E8C0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@8
0x180033A40: "__stdcall CT??_R0?AVCAtlException@ATL@@" _CT??_R0?AVCAtlException@ATL@@@84
0x18002AAE8: "Central European Standard Time" ??_C@_1DO@NKBLJBAM@?$AAC?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAE?$AAu?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1800287F0: "tt" ??_C@_15DKNDCGEA@?$AAt?$AAt?$AA?$AA@
0x180026410: "Checking system for a preferred " ??_C@_1FI@BEBHAJMI@?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAe?$AAf?$AAe?$AAr?$AAr?$AAe?$AAd?$AA?5@
0x18002EAC8: "__vectorcall ??_R1CA@?0A@EA@IDismProviderPrivate" ??_R1CA@?0A@EA@IDismProviderPrivate@@8
0x18002A4F0: "InstallLanguage2" ??_C@_1CC@LBHKMIPN@?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA2?$AA?$AA@
0x180020228: ??_7?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180028310: "%s: " ??_C@_19JCANECJL@?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x1800266A0: "Failed to read InstallLanguage v" ??_C@_1GG@DELIKMLL@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAv@
0x180026D90: "Failed to get the option and val" ??_C@_1EI@DCIADFME@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl@
0x180028650: "it" ??_C@_15IFJLDHAF@?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x180005AE0: ?AddRef@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180028C18: "ur-PK" ??_C@_1M@OIJHDKJN@?$AAu?$AAr?$AA?9?$AAP?$AAK?$AA?$AA@
0x1800207E8: "const IDismProviderPrivate::`vftable'" ??_7IDismProviderPrivate@@6B@
0x18002B040: "Tokyo Standard Time" ??_C@_1CI@BADAPDI@?$AAT?$AAo?$AAk?$AAy?$AAo?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180024D80: "__cdecl _imp_GetCurrentProcess" __imp_GetCurrentProcess
0x18002AC08: "FLE Standard Time" ??_C@_1CE@JEHFMHBM@?$AAF?$AAL?$AAE?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18001E231: "__cdecl _dllonexit" __dllonexit
0x180027028: "__cdecl GUID_df0b3d60_548f_101b_8e65_08002b2bd119" _GUID_df0b3d60_548f_101b_8e65_08002b2bd119
0x180029990: "fr-SN" ??_C@_1M@CCFLIHAN@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAN?$AA?$AA@
0x18002B9C8: "iCurrDigits" ??_C@_1BI@KMFAMONH@?$AAi?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAD?$AAi?$AAg?$AAi?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x18000BB00: "private: static int __cdecl CLangIni::s_fnMatchValue(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,__int64)" ?s_fnMatchValue@CLangIni@@CAHPEBGK_J@Z
0x1800051D0: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator2<class ATL::CComCreator<class ATL::CComObject<class CDISMIntlManager> >,class ATL::CComCreator<class ATL::CComAggObject<class CDISMIntlManager> > >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator2@V?$CComCreator@V?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@@ATL@@V?$CComCreator@V?$CComAggObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@@2@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1800289C8: "oc" ??_C@_15JOAMLLDO@?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x180015FE4: GetAllocatedSettingOffline
0x180028708: "lt" ??_C@_15NFFGKGLG@?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x180028A38: "ca-ES" ??_C@_1M@BJNKEDC@?$AAc?$AAa?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x180028BB8: "hr-HR" ??_C@_1M@LILEEOGM@?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAH?$AAR?$AA?$AA@
0x180028828: "kn" ??_C@_15PHPHCBPF@?$AAk?$AAn?$AA?$AA@
0x18002BBD0: "LastEntry" ??_C@_1BE@EDJJEBO@?$AAL?$AAa?$AAs?$AAt?$AAE?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x18002B418: "Pacific Standard Time" ??_C@_1CM@CIOKOPNJ@?$AAP?$AAa?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18002C180: "System\CurrentControlSet\Hardwar" ??_C@_1IE@LMCGGBJD@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?2?$AAH?$AAa?$AAr?$AAd?$AAw?$AAa?$AAr@
0x180030580: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@8
0x180035010: "struct ATL::_ATL_OBJMAP_ENTRY30 __objMap_CDISMIntlManager" ?__objMap_CDISMIntlManager@@3U_ATL_OBJMAP_ENTRY30@ATL@@A
0x180027150: "HKEY_CLASSES_ROOT" ??_C@_1CE@PACHPJFI@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAL?$AAA?$AAS?$AAS?$AAE?$AAS?$AA_?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x180028C78: "lv-LV" ??_C@_1M@KGKKAACI@?$AAl?$AAv?$AA?9?$AAL?$AAV?$AA?$AA@
0x18002BCC0: "Bias" ??_C@_19PDLMCIAJ@?$AAB?$AAi?$AAa?$AAs?$AA?$AA@
0x180029838: "en-ZA" ??_C@_1M@BHDLHFAF@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x180027FB8: " %s" ??_C@_19IELFGNPI@?$AA?5?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x180037ED8: "__cdecl _native_startup_lock" __native_startup_lock
0x180005A10: ?Reset@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJXZ
0x18000A424: DllMain
0x180028DC8: "mt-MT" ??_C@_1M@FIKPIHFE@?$AAm?$AAt?$AA?9?$AAM?$AAT?$AA?$AA@
0x180020C60: ?_entries@?1??_GetEntries@CDISMIntlManager@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x180028158: " %s " ??_C@_19FIMKPEHJ@?$AA?6?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x180028A00: "prs" ??_C@_17JONBCLO@?$AAp?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x180030918: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismCommand" ??_R1A@?0A@EA@IDismCommand@@8
0x180018A14: ReadTimeZoneFromMountedHive
0x180025B90: "SET-UILANGFALLBACK" ??_C@_1CG@BPEEPMME@?$AAS?$AAE?$AAT?$AA?9?$AAU?$AAI?$AAL?$AAA?$AAN?$AAG?$AAF?$AAA?$AAL?$AAL?$AAB?$AAA?$AAC?$AAK?$AA?$AA@
0x180029630: "fr-CA" ??_C@_1M@HJOOJFMA@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x180006F00: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::Release`adjustor{40}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WCI@EAAKXZ
0x180025CA0: "Failed to initialize the console" ??_C@_1FE@NPGMPEJM@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAs?$AAo?$AAl?$AAe@
0x18002B010: "Arabic Standard Time" ??_C@_1CK@PIOPPDLH@?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18002F678: "__vectorcall ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18002E2F0: "__vectorcall ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180028690: "ro" ??_C@_15GLJCBFMD@?$AAr?$AAo?$AA?$AA@
0x180006FB0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::Release`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WBA@EAAKXZ
0x180029178: "ti-ET" ??_C@_1M@PHBNNIAM@?$AAt?$AAi?$AA?9?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x180028678: "pl" ??_C@_15DEOPBLCG@?$AAp?$AAl?$AA?$AA@
0x18001109C: "protected: void __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::_Tidy(bool,unsigned __int64) __ptr64" ?_Tidy@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@IEAAX_N_K@Z
0x18001E644: "__cdecl _GSHandlerCheck_SEH" __GSHandlerCheck_SEH
0x180025168: "__cdecl _imp__wcsicmp" __imp__wcsicmp
0x180025090: "__cdecl _imp_wcscat_s" __imp_wcscat_s
0x1800261D0: "Failed to send the error message" ??_C@_1EE@IAIIIOMP@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe@
0x180029570: "ff-Latn-SN" ??_C@_1BG@IBHCFIHN@?$AAf?$AAf?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAS?$AAN?$AA?$AA@
0x18002F918: "__vectorcall ??_R3IDismObject" ??_R3IDismObject@@8
0x18002E7D0: "__vectorcall ??_R2IDismObject" ??_R2IDismObject@@8
0x1800250B8: "__cdecl _imp_realloc" __imp_realloc
0x180025150: "__cdecl _imp___C_specific_handler" __imp___C_specific_handler
0x180028CF8: "eu-ES" ??_C@_1M@MAOFCAEA@?$AAe?$AAu?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x1800264B8: "%s\%s" ??_C@_1M@DFKENGJN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x18002BF30: "Hardware Profiles\Current" ??_C@_1DE@DMMEKPDG@?$AAH?$AAa?$AAr?$AAd?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x180006F50: "[thunk]:public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::get_Parent`adjustor{16}' (struct IUnknown * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_Parent@CDISMIntlManager@@WBA@EAAJPEAPEAUIUnknown@@@Z
0x1800251C8: "__cdecl _imp_RtlCaptureContext" __imp_RtlCaptureContext
0x18001784C: LANGIDStringToLanguageName
0x180037AF8: g_dwLocaleDataVersion
0x180026020: "CDISMIntlManager::GetHelpItemCol" ??_C@_1FA@DJADBOGM@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAH?$AAe?$AAl?$AAp?$AAI?$AAt?$AAe?$AAm?$AAC?$AAo?$AAl@
0x180037300: "__vectorcall ??_R0?AUIDismCommand@" ??_R0?AUIDismCommand@@@8
0x1800057C8: "public: void __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::FormatV(unsigned short const * __ptr64,char * __ptr64) __ptr64" ?FormatV@?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAAXPEBGPEAD@Z
0x180030310: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CAtlDllModuleT@VCIntlProviderModule@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CAtlDllModuleT@VCIntlProviderModule@@@ATL@@8
0x18001793C: NlsCompareInvariantNoCase
0x18000BEF8: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::ReportKeyboardLayerDriver(void) __ptr64" ?ReportKeyboardLayerDriver@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@XZ
0x180024F48: KERNEL32_NULL_THUNK_DATA
0x180007310: "public: static void __cdecl ATL::CComObjectRootBase::ObjectMain(bool)" ?ObjectMain@CComObjectRootBase@ATL@@SAX_N@Z
0x1800298F8: "ar-YE" ??_C@_1M@CAFJMKOF@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAY?$AAE?$AA?$AA@
0x180028798: "hi" ??_C@_15OMLEGLOC@?$AAh?$AAi?$AA?$AA@
0x180005A60: ?Release@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180024FF0: "__cdecl _imp_LoadRegTypeLib" __imp_LoadRegTypeLib
0x180026B58: "Failed to get the token." ??_C@_1DC@CIOEOANA@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AAk?$AAe?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x180025EC0: "Failed to get the display type." ??_C@_1EA@MGGFNLGG@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x180002574: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem>::~CComPtr<struct IDismHelpItem>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@QEAA@XZ
0x18002EC08: "__vectorcall ??_R1BA@?0A@EC@IDispatch" ??_R1BA@?0A@EC@IDispatch@@8
0x180027B40: "OverrideKeyboardType" ??_C@_1CK@HHKNNODG@?$AAO?$AAv?$AAe?$AAr?$AAr?$AAi?$AAd?$AAe?$AAK?$AAe?$AAy?$AAb?$AAo?$AAa?$AAr?$AAd?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800287D8: "sw" ??_C@_15DFGDLJBG@?$AAs?$AAw?$AA?$AA@
0x180027870: "PCAT_101BKEY" ??_C@_1BK@BILPDJAK@?$AAP?$AAC?$AAA?$AAT?$AA_?$AA1?$AA0?$AA1?$AAB?$AAK?$AAE?$AAY?$AA?$AA@
0x18001E6D0: "__cdecl _RTDynamicCast" __RTDynamicCast
0x180036DA0: "__vectorcall ??_R0?AVCComClassFactory@ATL@" ??_R0?AVCComClassFactory@ATL@@@8
0x180024D58: "__cdecl _imp_SleepConditionVariableSRW" __imp_SleepConditionVariableSRW
0x180024DD0: "__cdecl _imp_GetLastError" __imp_GetLastError
0x18001D270: "void * __ptr64 __cdecl operator new(unsigned __int64)" ??2@YAPEAX_K@Z
0x18001A28C: GetDateSeparator
0x180010C88: "public: virtual __cdecl std::length_error::~length_error(void) __ptr64" ??1length_error@std@@UEAA@XZ
0x18002F660: "__vectorcall ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18002E2C0: "__vectorcall ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180005710: "public: __cdecl std::deque<class ATL::CComBSTR,class std::allocator<class ATL::CComBSTR> >::~deque<class ATL::CComBSTR,class std::allocator<class ATL::CComBSTR> >(void) __ptr64" ??1?$deque@VCComBSTR@ATL@@V?$allocator@VCComBSTR@ATL@@@std@@@std@@QEAA@XZ
0x18001E12B: "__cdecl errno" _errno
0x18002FD28: "const IDismIntl::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4IDismIntl@@6B@
0x18002E870: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@8
0x180037354: "__cdecl _native_dllmain_reason" __native_dllmain_reason
0x180026FF8: "__cdecl GUID_00020401_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00020401_0000_0000_c000_000000000046
0x1800292B0: "prs-AF" ??_C@_1O@JCMLNCC@?$AAp?$AAr?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAF?$AA?$AA@
0x18001E248: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x180028988: "so" ??_C@_15KAMOMGGG@?$AAs?$AAo?$AA?$AA@
0x18000A864: "long __cdecl ATL::AtlRegisterTypeLib(struct HINSTANCE__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64)" ?AtlRegisterTypeLib@ATL@@YAJPEAUHINSTANCE__@@PEBG@Z
0x180037AA0: "__cdecl tls_index" _tls_index
0x180025A20: "PID=%d TID=%d %s - %s(hr:0x%x)" ??_C@_1DO@GFMEHAHO@?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAI?$AAD?$AA?$DN?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?9?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CI?$AAh?$AAr?$AA?3?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x1800274F0: "__cdecl GUID_00000146_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00000146_0000_0000_c000_000000000046
0x18002EFC8: "__vectorcall ??_R1DA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1DA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMHelpItemCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x1800299D8: "es-AR" ??_C@_1M@OONGHFHE@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAR?$AA?$AA@
0x18002C290: "{bf1a281b-ad7b-4476-ac95-f476829" ??_C@_1EO@IDDEBFCC@?$AA?$HL?$AAb?$AAf?$AA1?$AAa?$AA2?$AA8?$AA1?$AAb?$AA?9?$AAa?$AAd?$AA7?$AAb?$AA?9?$AA4?$AA4?$AA7?$AA6?$AA?9?$AAa?$AAc?$AA9?$AA5?$AA?9?$AAf?$AA4?$AA7?$AA6?$AA8?$AA2?$AA9@
0x180028A48: "zh-TW" ??_C@_1M@CLNBBOPM@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAT?$AAW?$AA?$AA@
0x180025010: "__cdecl _imp_StrChrW" __imp_StrChrW
0x180028610: "el" ??_C@_15GHPEIIAO@?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x1800296D0: "en-CA" ??_C@_1M@DDOCCGFG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x180004D40: ?GetIDsOfNames@?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x1800291F8: "moh-CA" ??_C@_1O@EFICPOKK@?$AAm?$AAo?$AAh?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x1800208B0: "const IDismProvider::`vftable'" ??_7IDismProvider@@6B@
0x18000A24C: "public: __cdecl ATL::CAtlException::CAtlException(long) __ptr64" ??0CAtlException@ATL@@QEAA@J@Z
0x180036E50: "__vectorcall ??_R0?AVCComObjectRootBase@ATL@" ??_R0?AVCComObjectRootBase@ATL@@@8
0x18002FD00: ??_R4?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@6B@
0x180027058: "__cdecl GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3" _GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3
0x180026710: "Failed to convert language ID 0x" ??_C@_1GM@BGGLIPLM@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAv?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAI?$AAD?$AA?5?$AA0?$AAx@
0x180029B28: "ar-QA" ??_C@_1M@EDGINPNP@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAQ?$AAA?$AA?$AA@
0x180029BB8: "es-US" ??_C@_1M@MOCNFCJM@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x180027008: "__cdecl GUID_2050733c_1ac8_4937_8c56_090dd4d8842f" _GUID_2050733c_1ac8_4937_8c56_090dd4d8842f
0x180035D00: "__vectorcall ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@@8
0x180025190: "__cdecl _imp_memcmp" __imp_memcmp
0x180028770: "xh" ??_C@_15FHNOAOBM@?$AAx?$AAh?$AA?$AA@
0x18002A550: "0404:00000404;0409:00000409" ??_C@_1DI@NFJPBFIK@?$AA0?$AA4?$AA0?$AA4?$AA?3?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA4?$AA0?$AA4?$AA?$DL?$AA0?$AA4?$AA0?$AA9?$AA?3?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA4?$AA0?$AA9?$AA?$AA@
0x180020FC0: ?_entries@?1??_GetEntries@CDISMHelpItem@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x180029928: "fr-CD" ??_C@_1M@EODAGFPC@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAD?$AA?$AA@
0x18001A4A0: GetAnsiCpString
0x180028E80: "pa-IN" ??_C@_1M@KPKKNEAH@?$AAp?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x18002A1C0: "\System32\config\SOFTWARE" ??_C@_1DE@NHJEBFIE@?$AA?2?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA3?$AA2?$AA?2?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?2?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA?$AA@
0x180028948: "kl" ??_C@_15FNPOOJHO@?$AAk?$AAl?$AA?$AA@
0x180028790: "fo" ??_C@_15PDNFFFEO@?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x180020358: ??_7?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180033CD8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_SHLWAPI" __IMPORT_DESCRIPTOR_SHLWAPI
0x180028E18: "ky-KG" ??_C@_1M@NGJJLCGI@?$AAk?$AAy?$AA?9?$AAK?$AAG?$AA?$AA@
0x18002A658: "%s%c%s%c" ??_C@_1BC@DEKENEEM@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CF?$AAc?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CF?$AAc?$AA?$AA@
0x18002FD50: "const IDismIntlManager::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4IDismIntlManager@@6B@
0x180028580: "SYSTEM\CurrentControlSet\Control" ??_C@_1FA@ECPGIGLB@?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl@
0x180030D1C: "__cdecl tls_start" _tls_start
0x180007EF0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CRegObject::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECRegObject@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18000A048: "long __cdecl ATL::AtlSetErrorInfo(struct _GUID const & __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,long,struct HINSTANCE__ * __ptr64)" ?AtlSetErrorInfo@ATL@@YAJAEBU_GUID@@PEBGK10JPEAUHINSTANCE__@@@Z
0x18002D408: "__stdcall _real" __real@4000000000000000
0x180029CE0: "tg-Cyrl" ??_C@_1BA@IGBFGGKC@?$AAt?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x180006D70: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180020BB0: ?_entries@?1??_GetEntries@?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@3@XZ@4QBU43@B
0x180025278: "__cdecl _xl_z" __xl_z
0x18000FEB0: "public: virtual long __cdecl CDISMHelpItem::get_IsCategory(short * __ptr64) __ptr64" ?get_IsCategory@CDISMHelpItem@@UEAAJPEAF@Z
0x180024D38: "__cdecl _imp_OutputDebugStringA" __imp_OutputDebugStringA
0x18002F978: "__vectorcall ??_R3IDispatch" ??_R3IDispatch@@8
0x18002E858: "__vectorcall ??_R2IDispatch" ??_R2IDispatch@@8
0x180028A28: "bg-BG" ??_C@_1M@FFFIGIGK@?$AAb?$AAg?$AA?9?$AAB?$AAG?$AA?$AA@
0x180035120: ?_tih@?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x180033CC4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ADVAPI32" __IMPORT_DESCRIPTOR_ADVAPI32
0x180028C68: "et-EE" ??_C@_1M@FKFFEDDN@?$AAe?$AAt?$AA?9?$AAE?$AAE?$AA?$AA@
0x180010170: "public: static long __cdecl CDISMHelpItem::CreateInstance(short,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,struct IDismHelpItem * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@CDISMHelpItem@@SAJFPEAG00000PEAPEAUIDismHelpItem@@@Z
0x18001E440: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::out_of_range::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gout_of_range@std@@UEAAPEAXI@Z
0x18001A41C: GetTzKeyFromGeoId
0x180025888: "Delete" ??_C@_1O@JDLOHAN@?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x18002C120: "Microsoft\Windows NT\CurrentVers" ??_C@_1FI@BNJABCDJ@?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAT?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs@
0x180020020: "const std::out_of_range::`vftable'" ??_7out_of_range@std@@6B@
0x180036DD0: "__vectorcall ??_R0?AUIClassFactory@" ??_R0?AUIClassFactory@@@8
0x180024E60: "__cdecl _imp_GetCurrentProcessId" __imp_GetCurrentProcessId
0x1800288D0: "ks" ??_C@_15FFIEKOLH@?$AAk?$AAs?$AA?$AA@
0x180028FA0: "mni-IN" ??_C@_1O@MIBNOKML@?$AAm?$AAn?$AAi?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x18002BAD0: "iPaperSize" ??_C@_1BG@ECGECKCC@?$AAi?$AAP?$AAa?$AAp?$AAe?$AAr?$AAS?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x180020098: "const ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::`vftable'{for `ISupportErrorInfo'}" ??_7?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@6BISupportErrorInfo@@@
0x180025870: "NoRemove" ??_C@_1BC@GCKHIPE@?$AAN?$AAo?$AAR?$AAe?$AAm?$AAo?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x18000B6EC: "private: int __cdecl CLangIni::_AddString(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?_AddString@CLangIni@@AEAAHPEBG@Z
0x180006F20: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::Release`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x180006130: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItem>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180029970: "en-BZ" ??_C@_1M@HPKGCFGN@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAZ?$AA?$AA@
0x18002A7F0: "W. Central Africa Standard Time" ??_C@_1EA@LOMMPANG@?$AAW?$AA?4?$AA?5?$AAC?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAA?$AAf?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1800070B0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::OnDisconnect`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?OnDisconnect@CDISMIntlManager@@W7EAAJXZ
0x18002B510: "Hawaiian Standard Time" ??_C@_1CO@DOBMBLAE@?$AAH?$AAa?$AAw?$AAa?$AAi?$AAi?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180028110: "\Users" ??_C@_1O@DNHHMCGI@?$AA?2?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x18002FD78: "const IDismSupportCommands::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4IDismSupportCommands@@6B@
0x180008300: "public: virtual long __cdecl ATL::CRegObject::AddReplacement(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AddReplacement@CRegObject@ATL@@UEAAJPEBG0@Z
0x1800358C8: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@@8
0x18002E320: "__vectorcall ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180020AA0: "const ATL::CWin32Heap::`vftable'" ??_7CWin32Heap@ATL@@6B@
0x18002F690: "__vectorcall ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x1800350A0: ?_tih@?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x180024C68: "__cdecl _imp_RegDeleteValueW" __imp_RegDeleteValueW
0x18001C96C: RtlReportErrorOrigination
0x180028B38: "ko-KR" ??_C@_1M@JLOOOEGK@?$AAk?$AAo?$AA?9?$AAK?$AAR?$AA?$AA@
0x180036FD8: "__vectorcall ??_R0?AVCAtlModule@ATL@" ??_R0?AVCAtlModule@ATL@@@8
0x18002A4C8: "InstallLanguage3" ??_C@_1CC@JMGKPJI@?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA3?$AA?$AA@
0x1800288B8: "iu" ??_C@_15DNCHFAGA@?$AAi?$AAu?$AA?$AA@
0x18001E010: "__cdecl ValidateImageBase" _ValidateImageBase
0x18002A3E8: "Control\MUI\UILanguages" ??_C@_1DA@HCPNCLFM@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?2?$AAM?$AAU?$AAI?$AA?2?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x18002A670: "DefaultFallback" ??_C@_1CA@EOGMNDBN@?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAF?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x18002A4A0: "InstallLanguage4" ??_C@_1CC@JEBBJHCB@?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA4?$AA?$AA@
0x180025AF0: "DISTRIBUTION" ??_C@_1BK@GPKDPOGM@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAT?$AAR?$AAI?$AAB?$AAU?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x180025758: IID_IUnknown
0x18002AE68: "West Pacific Standard Time" ??_C@_1DG@EJNKADML@?$AAW?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180024E30: "__cdecl _imp_SizeofResource" __imp_SizeofResource
0x18001DC78: "void * __ptr64 __cdecl operator new(unsigned __int64,struct std::nothrow_t const & __ptr64)" ??2@YAPEAX_KAEBUnothrow_t@std@@@Z
0x18001AAF0: StateAddError
0x180006F30: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::Release`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x180037180: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@" ??_R0?AV?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@@8
0x18001DEDC: "public: __cdecl exception::exception(class exception const & __ptr64) __ptr64" ??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z
0x180007C38: "long __cdecl StringCchCopyW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?StringCchCopyW@@YAJPEAG_KPEBG@Z
0x18001DF0C: "__cdecl wtoi" _wtoi
0x18000FE10: "long __cdecl StringCchCopyNW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,unsigned __int64)" ?StringCchCopyNW@@YAJPEAG_KPEBG1@Z
0x18002A918: "Argentina Standard Time" ??_C@_1DA@DIHONMDJ@?$AAA?$AAr?$AAg?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAn?$AAa?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180028950: "ig" ??_C@_15MHDHMPHE@?$AAi?$AAg?$AA?$AA@
0x18002F9E0: ??_R4?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180017FF8: GetRegTypeValue
0x180006130: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommand>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@UEAAKXZ
0x18000E0D0: "private: void __cdecl CDISMIntlManager::_VerboseOutputForLangIniSettings(void) __ptr64" ?_VerboseOutputForLangIniSettings@CDISMIntlManager@@AEAAXXZ
0x180028970: "gn" ??_C@_15IADFOBIO@?$AAg?$AAn?$AA?$AA@
0x18002FC60: "const ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::`RTTI Complete Object Locator'{for `ISupportErrorInfo'}" ??_R4?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@6BISupportErrorInfo@@@
0x18002FAD0: ??_R4?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@6B@
0x180037328: "__vectorcall ??_R0?AVCDISMCommand@" ??_R0?AVCDISMCommand@@@8
0x180006CC0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@UEAAKXZ
0x1800294D8: "ta-LK" ??_C@_1M@MLLPIOPJ@?$AAt?$AAa?$AA?9?$AAL?$AAK?$AA?$AA@
0x180028928: "quz" ??_C@_17KFEKGNBC@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?$AA@
0x180025828: "string too long" ??_C@_0BA@JFNIOLAK@string?5too?5long?$AA@
0x180016824: MUIOffline_GetUILanguageInfoFromKey
0x18002F6C0: "__vectorcall ??_R3?$CComCoClass@VCDISMIntlManager@@$1?CLSID_CDismIntlManager@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R3?$CComCoClass@VCDISMIntlManager@@$1?CLSID_CDismIntlManager@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x18002A750: "RtlSetThreadErrorMode" ??_C@_0BG@IIFDMMB@RtlSetThreadErrorMode?$AA@
0x180027108: "HKLM" ??_C@_19PEALEEJB@?$AAH?$AAK?$AAL?$AAM?$AA?$AA@
0x18002E378: "__vectorcall ??_R2?$CComCoClass@VCDISMIntlManager@@$1?CLSID_CDismIntlManager@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R2?$CComCoClass@VCDISMIntlManager@@$1?CLSID_CDismIntlManager@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x1800260D0: "Failed to create a new command o" ??_C@_1EO@OOHAKECO@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAn?$AAe?$AAw?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAo@
0x180025958: IID_IDismIntlManager
0x18002FF68: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IClassFactory" ??_R1A@?0A@EA@IClassFactory@@8
0x180028900: "bin" ??_C@_17PMBBFJPC@?$AAb?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x180006F40: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::Release`adjustor{40}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WCI@EAAKXZ
0x1800070A0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::Release`adjustor{24}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WBI@EAAKXZ
0x180025198: "__cdecl _imp_log" __imp_log
0x180028E60: "tt-RU" ??_C@_1M@IDCCIHBC@?$AAt?$AAt?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x18002B2A0: "New Zealand Standard Time" ??_C@_1DE@GIPKELNI@?$AAN?$AAe?$AAw?$AA?5?$AAZ?$AAe?$AAa?$AAl?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180027078: "__cdecl GUID_eced57df_5d67_440a_a3cd_b4f1b8b39d1a" _GUID_eced57df_5d67_440a_a3cd_b4f1b8b39d1a
0x180027A60: "\" ??_C@_13FPGAJAPJ@?$AA?2?$AA?$AA@
0x18002BFAC: "0" ??_C@_13COJANIEC@?$AA0?$AA?$AA@
0x1800291A8: "la-001" ??_C@_1O@EIBIPLCP@?$AAl?$AAa?$AA?9?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?$AA@
0x18002BBE8: "TZI" ??_C@_17LIOBIM@?$AAT?$AAZ?$AAI?$AA?$AA@
0x180024EF8: "__cdecl _imp_GetTempPathW" __imp_GetTempPathW
0x180030010: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL" ??_R1A@?0A@EA@CComObjectRootBase@ATL@@8
0x180028F50: "km-KH" ??_C@_1M@KALPIDKM@?$AAk?$AAm?$AA?9?$AAK?$AAH?$AA?$AA@
0x180026AD0: "Failed to get SKU defaults for l" ??_C@_1IE@BKPHFBEK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAS?$AAK?$AAU?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAl@
0x18000F8F0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CWin32Heap::Allocate(unsigned __int64) __ptr64" ?Allocate@CWin32Heap@ATL@@UEAAPEAX_K@Z
0x1800293A8: "nl-BE" ??_C@_1M@CLLBGJH@?$AAn?$AAl?$AA?9?$AAB?$AAE?$AA?$AA@
0x18002ADC0: "E. Europe Standard Time" ??_C@_1DA@OHIGBGPC@?$AAE?$AA?4?$AA?5?$AAE?$AAu?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1800179CC: Intl_SetPrivilegeAccessToken
0x180025838: "invalid string position" ??_C@_0BI@CFPLBAOH@invalid?5string?5position?$AA@
0x180024F38: "__cdecl _imp_HeapAlloc" __imp_HeapAlloc
0x180027458: "__cdecl GUID_00020400_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_00020400_0000_0000_c000_000000000046
0x180001610: "public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::OnDisconnect(void) __ptr64" ?OnDisconnect@CDISMIntlManager@@UEAAJXZ
0x180033C9C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_OLE32" __IMPORT_DESCRIPTOR_OLE32
0x180024DC0: "__cdecl _imp_FreeLibrary" __imp_FreeLibrary
0x180010BB8: "public: __cdecl CDISMHelpItem::~CDISMHelpItem(void) __ptr64" ??1CDISMHelpItem@@QEAA@XZ
0x180024E80: "__cdecl _imp_CompareStringW" __imp_CompareStringW
0x18000D808: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::_GetDefaultLang(unsigned short * __ptr64,unsigned long,int & __ptr64) __ptr64" ?_GetDefaultLang@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@PEAGKAEAH@Z
0x1800275C8: "%s%s" ??_C@_19LJDFFCJJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x180006350: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComAggObject<class CDISMIntlManager>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComAggObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180024D68: "__cdecl _imp_AcquireSRWLockExclusive" __imp_AcquireSRWLockExclusive
0x18002A948: "AUS Eastern Standard Time" ??_C@_1DE@KLDPNADC@?$AAA?$AAU?$AAS?$AA?5?$AAE?$AAa?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180036FB0: "__vectorcall ??_R0?AVCAtlException@ATL@" ??_R0?AVCAtlException@ATL@@@8
0x180027648: "%s = %s " ??_C@_1BE@KJBIJEHL@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AN?$AA?6?$AA?$AA@
0x180035FA0: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@8
0x18002B448: "Montevideo Standard Time" ??_C@_1DC@PNCFMJAK@?$AAM?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAo?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1800292C0: "gd-GB" ??_C@_1M@EBNPMFPI@?$AAg?$AAd?$AA?9?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x180024D60: "__cdecl _imp_WakeAllConditionVariable" __imp_WakeAllConditionVariable
0x18001E5AF: "public: __cdecl exception::exception(void) __ptr64" ??0exception@@QEAA@XZ
0x1800267F0: "CDISMIntlManager::GetInstallLang" ??_C@_1EK@IKMJKKMA@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg@
0x180029138: "kl-GL" ??_C@_1M@LHNNLPLO@?$AAk?$AAl?$AA?9?$AAG?$AAL?$AA?$AA@
0x18000FED0: "public: virtual long __cdecl CDISMHelpItem::get_TopicCategory(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_TopicCategory@CDISMHelpItem@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x180036C48: "__vectorcall ??_R0?AUIDismProvider@" ??_R0?AUIDismProvider@@@8
0x1800297F0: "fr-MC" ??_C@_1M@OJONDMDL@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAC?$AA?$AA@
0x18002F1D0: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@IDismCommandCollection" ??_R17?0A@EA@IDismCommandCollection@@8
0x18001D550: "__cdecl DllMainCRTStartup" _DllMainCRTStartup
0x18002B778: "s1159" ??_C@_1M@MADMPBEE@?$AAs?$AA1?$AA1?$AA5?$AA9?$AA?$AA@
0x180005A40: ?QueryInterface@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18000F990: "public: virtual unsigned __int64 __cdecl ATL::CWin32Heap::GetSize(void * __ptr64) __ptr64" ?GetSize@CWin32Heap@ATL@@UEAA_KPEAX@Z
0x1800251A8: "__cdecl _imp__initterm" __imp__initterm
0x18002EF00: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x1800076C8: "public: long __cdecl ATL::CComTypeInfoHolder::LoadNameCache(struct ITypeInfo * __ptr64) __ptr64" ?LoadNameCache@CComTypeInfoHolder@ATL@@QEAAJPEAUITypeInfo@@@Z
0x18002AF58: "India Standard Time" ??_C@_1CI@NOCHAJMM@?$AAI?$AAn?$AAd?$AAi?$AAa?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180029858: "fr-029" ??_C@_1O@GJNFJHFM@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AA0?$AA2?$AA9?$AA?$AA@
0x18002C2E0: "..{" ??_C@_17PHLJBDCJ@?$AA?4?$AA?4?$AA?$HL?$AA?$AA@
0x1800087C0: "protected: long __cdecl ATL::CRegParser::AddValue(class ATL::CRegKey & __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?AddValue@CRegParser@ATL@@IEAAJAEAVCRegKey@2@PEBGPEAG@Z
0x180027F70: "en-us" ??_C@_1M@LLODPCMM@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAu?$AAs?$AA?$AA@
0x18000DC60: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::_GetTargetPathsFromWindowsPath(unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?_GetTargetPathsFromWindowsPath@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@PEAG00K@Z
0x180005400: ?GetIDsOfNames@?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x180029498: "uz-Cyrl-UZ" ??_C@_1BG@BLOGDKNK@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAU?$AAZ?$AA?$AA@
0x18002FF10: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CComClassFactory@ATL" ??_R1A@?0A@EA@CComClassFactory@ATL@@8
0x18002B650: "%s\ControlSet001\Control\Nls\Lan" ??_C@_1EM@KFJCAFND@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?2?$AAN?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAL?$AAa?$AAn@
0x180002574: "public: __cdecl ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >::~CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >(void) __ptr64" ??1?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x1800050D0: ?Invoke@?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJJAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x180014BC4: GetHivesUsedForSettings
0x18001BFA8: LoadMUILibraryW
0x18000EAB0: "private: void __cdecl CDISMIntlManager::DisplaySettingString(unsigned int,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?DisplaySettingString@CDISMIntlManager@@AEAAXIPEAG@Z
0x180024F50: "__cdecl _imp_StringFromGUID2" __imp_StringFromGUID2
0x180028740: "hsb" ??_C@_17IFEKNLHP@?$AAh?$AAs?$AAb?$AA?$AA@
0x180025B78: "SET-UILANG" ??_C@_1BG@MONEDONO@?$AAS?$AAE?$AAT?$AA?9?$AAU?$AAI?$AAL?$AAA?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x180024D20: "__cdecl _imp_SetLastError" __imp_SetLastError
0x180008CEC: "protected: long __cdecl ATL::CRegParser::SkipAssignment(unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?SkipAssignment@CRegParser@ATL@@IEAAJPEAG@Z
0x180028568: "__cdecl GUID_c112610a_5d2a_4d52_8082_edcd5a5eb11d" _GUID_c112610a_5d2a_4d52_8082_edcd5a5eb11d
0x18002C020: "Install.CP.%s" ??_C@_1BM@GCNJEGGO@?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAC?$AAP?$AA?4?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x18002A618: "0412:00000412;0409:00000409" ??_C@_1DI@HPNKPHCK@?$AA0?$AA4?$AA1?$AA2?$AA?3?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA4?$AA1?$AA2?$AA?$DL?$AA0?$AA4?$AA0?$AA9?$AA?3?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA4?$AA0?$AA9?$AA?$AA@
0x18002BD70: "@tzres.dll,-" ??_C@_1BK@JFAKMNOF@?$AA?$EA?$AAt?$AAz?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?0?$AA?9?$AA?$AA@
0x1800112D0: "public: static long __cdecl CDISMCommand::CreateInstance(unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64,struct IDismCommand * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@CDISMCommand@@SAJPEAG00PEAPEAUIDismCommand@@@Z
0x18002FF50: "__vectorcall ??_R3IClassFactory" ??_R3IClassFactory@@8
0x18002E390: "__vectorcall ??_R2?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL" ??_R2?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@8
0x18002FF38: "__vectorcall ??_R2IClassFactory" ??_R2IClassFactory@@8
0x180033A20: "__cdecl TI2?AVbad_alloc@std@@" _TI2?AVbad_alloc@std@@
0x180008D98: "public: long __cdecl ATL::CRegKey::RecurseDeleteKey(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?RecurseDeleteKey@CRegKey@ATL@@QEAAJPEBG@Z
0x18002F6F0: "__vectorcall ??_R3?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL" ??_R3?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@8
0x18001DC20: "__cdecl recalloc" _recalloc
0x180013F60: GetDefaultFallback
0x180028A68: "da-DK" ??_C@_1M@CLPEOBGI@?$AAd?$AAa?$AA?9?$AAD?$AAK?$AA?$AA@
0x180027288: "Component Categories" ??_C@_1CK@OEKPKBNA@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAo?$AAn?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAt?$AAe?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180024E48: "__cdecl _imp_GetModuleFileNameW" __imp_GetModuleFileNameW
0x18002A718: "%s%c" ??_C@_19OJCMAFAG@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CF?$AAc?$AA?$AA@
0x180028880: "gl" ??_C@_15CKDMCJAF@?$AAg?$AAl?$AA?$AA@
0x180028820: "te" ??_C@_15NCHGBGLK@?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x180002A70: "public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::ExecuteCmdLine(struct IDismTokenCollection * __ptr64) __ptr64" ?ExecuteCmdLine@CDISMIntlManager@@UEAAJPEAUIDismTokenCollection@@@Z
0x18001DEE8: "public: virtual __cdecl exception::~exception(void) __ptr64" ??1exception@@UEAA@XZ
0x180024D28: "__cdecl _imp_GetVersionExW" __imp_GetVersionExW
0x1800262A0: "Cannot call GetEffectiveSystemUI" ??_C@_1NA@ECMOBKAN@?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAG?$AAe?$AAt?$AAE?$AAf?$AAf?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAU?$AAI@
0x180014E6C: DisableCMF
0x18002FB70: ??_R4?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180029378: "es-MX" ??_C@_1M@PGKJFFGL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAM?$AAX?$AA?$AA@
0x18002E588: "__vectorcall ??_R2?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R2?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x18002F7C8: "__vectorcall ??_R3?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R3?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x1800264D0: "Failed to construct registry key" ??_C@_1EM@CGLIDEME@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAs?$AAt?$AAr?$AAu?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy@
0x180029478: "ga-IE" ??_C@_1M@CLFHHF@?$AAg?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAE?$AA?$AA@
0x180028D98: "ka-GE" ??_C@_1M@DPCLHLIE@?$AAk?$AAa?$AA?9?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x180029C88: "mn-Cyrl" ??_C@_1BA@BDBPKJKC@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x1800339E0: "__cdecl CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z24" _CT??_R0?AVexception@@@8??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z24
0x18002BDE0: "MUI_Display" ??_C@_1BI@OIGLMJIN@?$AAM?$AAU?$AAI?$AA_?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x18002ADF0: "Egypt Standard Time" ??_C@_1CI@BBKDCFOF@?$AAE?$AAg?$AAy?$AAp?$AAt?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180006020: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180007D98: StringCchPrintfW
0x1800072E0: "public: virtual long __cdecl ATL::CComClassFactory::LockServer(int) __ptr64" ?LockServer@CComClassFactory@ATL@@UEAAJH@Z
0x1800370D8: "__vectorcall ??_R0?AV?$CAtlModuleT@VCIntlProviderModule@@@ATL@" ??_R0?AV?$CAtlModuleT@VCIntlProviderModule@@@ATL@@@8
0x180027FF8: "Default" ??_C@_1BA@GHOECOCL@?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x180027310: "SAM" ??_C@_17OMAOINJK@?$AAS?$AAA?$AAM?$AA?$AA@
0x180029AA8: "ar-AE" ??_C@_1M@MPNMEKBD@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAA?$AAE?$AA?$AA@
0x180017438: uGetMultiStringLengthCch
0x180025018: SHLWAPI_NULL_THUNK_DATA
0x180001B60: "public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::InterfaceSupportsErrorInfo(struct _GUID const & __ptr64) __ptr64" ?InterfaceSupportsErrorInfo@CDISMIntlManager@@UEAAJAEBU_GUID@@@Z
0x1800299B8: "ar-JO" ??_C@_1M@MKKGFKLE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAJ?$AAO?$AA?$AA@
0x1800296C0: "de-LU" ??_C@_1M@HOIKODND@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAL?$AAU?$AA?$AA@
0x180037EE8: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x180002574: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct ITypeInfo2>::~CComPtr<struct ITypeInfo2>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UITypeInfo2@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180024CC8: "__cdecl _imp_AdjustTokenPrivileges" __imp_AdjustTokenPrivileges
0x180027120: "HKPD" ??_C@_19PNBHMJPL@?$AAH?$AAK?$AAP?$AAD?$AA?$AA@
0x180028EC0: "te-IN" ??_C@_1M@KFEHEPAC@?$AAt?$AAe?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x18000A830: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModule::Unlock(void) __ptr64" ?Unlock@CAtlModule@ATL@@UEAAJXZ
0x18002AC60: "SE Asia Standard Time" ??_C@_1CM@KFJICGGM@?$AAS?$AAE?$AA?5?$AAA?$AAs?$AAi?$AAa?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18002FBC0: ??_R4?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18001E225: "__cdecl unlock" _unlock
0x18002B5C8: "OEMCP" ??_C@_1M@EOBHHNKJ@?$AAO?$AAE?$AAM?$AAC?$AAP?$AA?$AA@
0x180008FD0: "protected: long __cdecl ATL::CRegParser::NextToken(unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?NextToken@CRegParser@ATL@@IEAAJPEAG@Z
0x180028FD8: "si-LK" ??_C@_1M@KMPACHIC@?$AAs?$AAi?$AA?9?$AAL?$AAK?$AA?$AA@
0x18002BE58: "950.HK" ??_C@_1O@IMFPNJLJ@?$AA9?$AA5?$AA0?$AA?4?$AAH?$AAK?$AA?$AA@
0x180025C48: "SET-LAYEREDDRIVER" ??_C@_1CE@DMNFBGMN@?$AAS?$AAE?$AAT?$AA?9?$AAL?$AAA?$AAY?$AAE?$AAR?$AAE?$AAD?$AAD?$AAR?$AAI?$AAV?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x180028758: "ts" ??_C@_15KHAEBOPJ@?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x180028DD8: "se-NO" ??_C@_1M@HEGGPBFA@?$AAs?$AAe?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x180028918: "ibb" ??_C@_17IBGKAKNP@?$AAi?$AAb?$AAb?$AA?$AA@
0x180029D00: "uz-Latn" ??_C@_1BA@NLDAOBIB@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x180025208: "__cdecl _guard_check_icall_fptr" __guard_check_icall_fptr
0x180028868: "km" ??_C@_15OFECIOBL@?$AAk?$AAm?$AA?$AA@
0x1800278B0: "Korean PC/AT 101-Key Compatible " ??_C@_1IM@NEEGNLCG@?$AAK?$AAo?$AAr?$AAe?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAP?$AAC?$AA?1?$AAA?$AAT?$AA?5?$AA1?$AA0?$AA1?$AA?9?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAa?$AAt?$AAi?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5@
0x180027438: "__cdecl GUID_14e23a62_cd9f_4e41_abd5_58d534bf374e" _GUID_14e23a62_cd9f_4e41_abd5_58d534bf374e
0x180001710: "public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::get_Version(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_Version@CDISMIntlManager@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x18002BED8: "CurrentControlSet" ??_C@_1CE@MEIKCFL@?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x180025068: "__cdecl _imp__CxxThrowException" __imp__CxxThrowException
0x18002A9A8: "South Africa Standard Time" ??_C@_1DG@BOJPKHDD@?$AAS?$AAo?$AAu?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAA?$AAf?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180020170: ??_7?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180007630: "public: static void __cdecl ATL::CComTypeInfoHolder::Cleanup(unsigned __int64)" ?Cleanup@CComTypeInfoHolder@ATL@@SAX_K@Z
0x18001D920: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Etype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x180014234: AddDefaultBasesIfNecessary
0x180024EC8: "__cdecl _imp_FindFirstFileW" __imp_FindFirstFileW
0x18002BB98: "Dlt" ??_C@_17KMGBBEGL@?$AAD?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x180024D78: "__cdecl _imp_TerminateProcess" __imp_TerminateProcess
0x180028768: "ve" ??_C@_15JPLOLHLB@?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x180024DF0: "__cdecl _imp_GetFileAttributesExW" __imp_GetFileAttributesExW
0x180025040: USER32_NULL_THUNK_DATA
0x180012648: DeleteWPAInstallKeys
0x18002F870: "__vectorcall ??_R3IDismIntlManager" ??_R3IDismIntlManager@@8
0x18002E6E0: "__vectorcall ??_R2IDismIntlManager" ??_R2IDismIntlManager@@8
0x180028658: "ja" ??_C@_15GEMIOCAG@?$AAj?$AAa?$AA?$AA@
0x180028EA0: "or-IN" ??_C@_1M@BNLPJMGB@?$AAo?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x180028F30: "bo-CN" ??_C@_1M@PANLLELB@?$AAb?$AAo?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x18001CA28: RtlIsLBlobValid
0x18002F568: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IEnumVARIANT" ??_R1A@?0A@EA@IEnumVARIANT@@8
0x180026A80: "CDISMIntlManager::SetSkuIntlDefa" ??_C@_1EK@FAKLDHGG@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAS?$AAe?$AAt?$AAS?$AAk?$AAu?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa@
0x180025AB8: "SET-ALLINTL" ??_C@_1BI@CPDIPANO@?$AAS?$AAE?$AAT?$AA?9?$AAA?$AAL?$AAL?$AAI?$AAN?$AAT?$AAL?$AA?$AA@
0x1800060B0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComAggObject<class CDISMIntlManager>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComAggObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@UEAAKXZ
0x1800288D8: "ne" ??_C@_15HADLDHEH@?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x180007E18: "public: long __cdecl CConsoleHandler::Initialize(struct IDismEventManager * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CConsoleHandler@@QEAAJPEAUIDismEventManager@@PEBG@Z
0x180025008: "__cdecl _imp_SHGetValueW" __imp_SHGetValueW
0x180033D00: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_setupapi" __IMPORT_DESCRIPTOR_setupapi
0x180036BB8: "__vectorcall ??_R0?AUIDismSupportCommands@" ??_R0?AUIDismSupportCommands@@@8
0x1800047BC: "private: int __cdecl CDISMIntlManager::_GetIndex(double) __ptr64" ?_GetIndex@CDISMIntlManager@@AEAAHN@Z
0x1800250E8: "__cdecl _imp_wcstol" __imp_wcstol
0x18002F990: ??_R4?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180029018: "am-ET" ??_C@_1M@GKENOCJK@?$AAa?$AAm?$AA?9?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x18002B7C8: "sDate" ??_C@_1M@MAKFCFIN@?$AAs?$AAD?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x180029318: "ar-IQ" ??_C@_1M@PMPEAILG@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAQ?$AA?$AA@
0x180002180: "public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::GetHelpItemCollection(struct IDismHelpItemCollection * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetHelpItemCollection@CDISMIntlManager@@UEAAJPEAPEAUIDismHelpItemCollection@@@Z
0x180017ACC: IsValidSystemLocale
0x1800289E0: "sah" ??_C@_17IFDILFPG@?$AAs?$AAa?$AAh?$AA?$AA@
0x180005DF0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180029A98: "fr-ML" ??_C@_1M@LBIOCMGN@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAL?$AA?$AA@
0x18002EF50: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@IDismHelpItemCollection" ??_R17?0A@EA@IDismHelpItemCollection@@8
0x180029290: "rw-RW" ??_C@_1M@CNCBFBHK@?$AAr?$AAw?$AA?9?$AAR?$AAW?$AA?$AA@
0x180011700: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommand>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180004CB0: ?GetTypeInfoCount@?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAI@Z
0x180037350: "__cdecl Init_global_epoch" _Init_global_epoch
0x180027AC8: "LayerDriver JPN" ??_C@_1CA@DALILBDO@?$AAL?$AAa?$AAy?$AAe?$AAr?$AAD?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAJ?$AAP?$AAN?$AA?$AA@
0x180026630: "Failed to generate registry key " ??_C@_1EK@LADDBPDO@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5@
0x1800289C0: "mi" ??_C@_15LMHJPKFB@?$AAm?$AAi?$AA?$AA@
0x1800289A0: "arn" ??_C@_17BLIPKMEJ@?$AAa?$AAr?$AAn?$AA?$AA@
0x180026900: "Cannot get target system windows" ??_C@_1FG@GLOENADJ@?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs@
0x180025258: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x180029748: "zh-MO" ??_C@_1M@JKKFDCNP@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAM?$AAO?$AA?$AA@
0x1800051F0: ?GetObjectDescription@?$CComCoClass@VCDISMIntlManager@@$1?CLSID_CDismIntlManager@@3U_GUID@@B@ATL@@SAPEBGXZ
0x1800251E8: "__cdecl _imp_SetupOpenInfFileW" __imp_SetupOpenInfFileW
0x18000EE18: "private: void __cdecl CDISMIntlManager::DisplayAPIErrorMessage(int) __ptr64" ?DisplayAPIErrorMessage@CDISMIntlManager@@AEAAXH@Z
0x180027210: "HKEY_DYN_DATA" ??_C@_1BM@HAGMMHIA@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAD?$AAY?$AAN?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA?$AA@
0x180018EE0: DeleteUserProfile
0x180027488: CLSID_CDismIntlManager
0x180002170: "public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::ValidateServiceability(void) __ptr64" ?ValidateServiceability@CDISMIntlManager@@UEAAJXZ
0x180024D40: "__cdecl _imp_GetTickCount" __imp_GetTickCount
0x1800305A8: "__vectorcall ??_R1BA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1BA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMHelpItem@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180024FF8: "__cdecl _imp_SysAllocStringLen" __imp_SysAllocStringLen
0x18002B638: "(Default)" ??_C@_1BE@JIHFKFIP@?$AA?$CI?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x180020F20: ?_entries@?1??_GetEntries@CDISMCommandCollection@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x1800288A8: "si" ??_C@_15IFKFJJLK@?$AAs?$AAi?$AA?$AA@
0x1800302C0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CIntlProviderModule" ??_R1A@?0A@EA@CIntlProviderModule@@8
0x180028DB8: "hi-IN" ??_C@_1M@LGGJAPPB@?$AAh?$AAi?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x180025180: "__cdecl _imp__itow_s" __imp__itow_s
0x18000FA74: "public: long __cdecl CMessageWrapper::GetResourceString(unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned long,char * __ptr64) __ptr64" ?GetResourceString@CMessageWrapper@@QEAAJPEAPEAGKPEAD@Z
0x180025928: IID_IDismConfiguration
0x180007270: "public: virtual long __cdecl ATL::CComClassFactory::CreateInstance(struct IUnknown * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?CreateInstance@CComClassFactory@ATL@@UEAAJPEAUIUnknown@@AEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180025128: "__cdecl _imp__unlock" __imp__unlock
0x180027098: "__cdecl GUID_d8066238_fdd5_4195_8155_2371e0e61cc5" _GUID_d8066238_fdd5_4195_8155_2371e0e61cc5
0x18002A8A8: "Caucasus Standard Time" ??_C@_1CO@PEKANEDA@?$AAC?$AAa?$AAu?$AAc?$AAa?$AAs?$AAu?$AAs?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18000FF40: "public: virtual long __cdecl CDISMHelpItem::get_TopicName(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_TopicName@CDISMHelpItem@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x180024FB8: "__cdecl _imp_SetErrorInfo" __imp_SetErrorInfo
0x180010090: "public: virtual long __cdecl CDISMHelpItem::get_FooterText(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_FooterText@CDISMHelpItem@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x1800291C8: "ii-CN" ??_C@_1M@IMFHGAPI@?$AAi?$AAi?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x180010100: "public: virtual long __cdecl CDISMHelpItem::get_providerName(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_providerName@CDISMHelpItem@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x180029600: "de-AT" ??_C@_1M@HKKIJHGI@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAA?$AAT?$AA?$AA@
0x180002574: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IDismToken>::~CComPtr<struct IDismToken>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIDismToken@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180037AB0: "long (__cdecl* __ptr64 ATL::_pPerfRegFunc)(struct HINSTANCE__ * __ptr64)" ?_pPerfRegFunc@ATL@@3P6AJPEAUHINSTANCE__@@@ZEA
0x180025B10: "GEN-LANGINI" ??_C@_1BI@FNJCFOFP@?$AAG?$AAE?$AAN?$AA?9?$AAL?$AAA?$AAN?$AAG?$AAI?$AAN?$AAI?$AA?$AA@
0x1800277E0: "Korean PC/AT 101-Key Compatible " ??_C@_1IM@BPBKAIID@?$AAK?$AAo?$AAr?$AAe?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAP?$AAC?$AA?1?$AAA?$AAT?$AA?5?$AA1?$AA0?$AA1?$AA?9?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAa?$AAt?$AAi?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5@
0x180029C40: "sms" ??_C@_17HFOCKFBD@?$AAs?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x180027EB0: "Unable to build path for WinPE k" ??_C@_1GC@FOCIMODA@?$AAU?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAb?$AAu?$AAi?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAW?$AAi?$AAn?$AAP?$AAE?$AA?5?$AAk@
0x180028AD8: "fr-FR" ??_C@_1M@GLIPPMAC@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x18002BB88: "MUI_Dlt" ??_C@_1BA@EELBMBKA@?$AAM?$AAU?$AAI?$AA_?$AAD?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x18001155C: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComObject<class CDISMCommand> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180029938: "sr-Latn-RS" ??_C@_1BG@KEAIPJGH@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAR?$AAS?$AA?$AA@
0x18002AE40: "Fiji Standard Time" ??_C@_1CG@ELBMFPCD@?$AAF?$AAi?$AAj?$AAi?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180027260: "D" ??_C@_13MKMNOPIJ@?$AAD?$AA?$AA@
0x180004CB0: ?GetTypeInfoCount@?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAI@Z
0x180027300: "Mime" ??_C@_19HLLLM@?$AAM?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1800271A0: "HKEY_LOCAL_MACHINE" ??_C@_1CG@GFBEANJL@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAL?$AA_?$AAM?$AAA?$AAC?$AAH?$AAI?$AAN?$AAE?$AA?$AA@
0x18002A830: "Azerbaijan Standard Time" ??_C@_1DC@ONHFGIAP@?$AAA?$AAz?$AAe?$AAr?$AAb?$AAa?$AAi?$AAj?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180027BF8: "DaylightBias" ??_C@_1BK@PCHMJEPA@?$AAD?$AAa?$AAy?$AAl?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AAB?$AAi?$AAa?$AAs?$AA?$AA@
0x18002A7B0: "Afghanistan Standard Time" ??_C@_1DE@LKPBNJFK@?$AAA?$AAf?$AAg?$AAh?$AAa?$AAn?$AAi?$AAs?$AAt?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1800250C0: "__cdecl _imp___RTDynamicCast" __imp___RTDynamicCast
0x180028940: "lb" ??_C@_15KACEKOPF@?$AAl?$AAb?$AA?$AA@
0x180029758: "de-LI" ??_C@_1M@GEEFALPE@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAL?$AAI?$AA?$AA@
0x180024F78: "__cdecl _imp_CoTaskMemFree" __imp_CoTaskMemFree
0x1800287B0: "ga" ??_C@_15NIFGPBNI@?$AAg?$AAa?$AA?$AA@
0x18002DFF0: "__vectorcall ??_R2?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL" ??_R2?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@8
0x18002F5E8: "__vectorcall ??_R3?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL" ??_R3?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@8
0x1800288F8: "dv" ??_C@_15JDAMOMFA@?$AAd?$AAv?$AA?$AA@
0x180028640: "hu" ??_C@_15PGHLIDMF@?$AAh?$AAu?$AA?$AA@
0x180011108: "public: __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::~basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>(void) __ptr64" ??1?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAA@XZ
0x180024FC0: "__cdecl _imp_VarBstrCat" __imp_VarBstrCat
0x1800258F8: IID_IDismProviderPrivate
0x180020A40: "const CIntlProviderModule::`vftable'" ??_7CIntlProviderModule@@6B@
0x180007160: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::bad_alloc::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gbad_alloc@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180036750: "__vectorcall ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@@8
0x1800339B8: "__cdecl CT??_R0?AVbad_alloc@std@@@8??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z24" _CT??_R0?AVbad_alloc@std@@@8??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z24
0x18002F158: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@8
0x180025028: "__cdecl _imp_UnregisterClassA" __imp_UnregisterClassA
0x1800061F0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@UEAAKXZ
0x18002B4E0: "Samoa Standard Time" ??_C@_1CI@EKKPCNLH@?$AAS?$AAa?$AAm?$AAo?$AAa?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18002F930: "__vectorcall ??_R3?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL" ??_R3?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@8
0x18002E7F0: "__vectorcall ??_R2?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL" ??_R2?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@8
0x180030150: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IRegistrarBase" ??_R1A@?0A@EA@IRegistrarBase@@8
0x180015C20: CheckIfLanguageIsPresent
0x18002B5E0: "%s\ControlSet001\Control\Nls\Loc" ??_C@_1EI@CGGEBAF@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?2?$AAN?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAL?$AAo?$AAc@
0x18000E6F0: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::_ValidateTimeZoneValue(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?_ValidateTimeZoneValue@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@PEBG@Z
0x180029398: "it-CH" ??_C@_1M@HLGMDFHM@?$AAi?$AAt?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x180029A68: "ar-KW" ??_C@_1M@JEFHPGGB@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAK?$AAW?$AA?$AA@
0x18001E144: "__cdecl invoke_watson" _invoke_watson
0x180026DD8: "%s" ??_C@_15GANGMFKL@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x18002B068: "Jordan Standard Time" ??_C@_1CK@JFKDLPDJ@?$AAJ?$AAo?$AAr?$AAd?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18002E740: "__vectorcall ??_R2IDismSupportCommands" ??_R2IDismSupportCommands@@8
0x18002F8B8: "__vectorcall ??_R3IDismSupportCommands" ??_R3IDismSupportCommands@@8
0x180005DD0: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180036500: "__vectorcall ??_R0?AV?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@" ??_R0?AV?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@@8
0x180029A78: "en-PH" ??_C@_1M@MLKIBJOJ@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAP?$AAH?$AA?$AA@
0x18001C538: "struct _LUNICODE_STRING __cdecl Windows::StringUtil::TrimLongPathPrefix<struct _LUNICODE_STRING>(struct _LUNICODE_STRING const & __ptr64)" ??$TrimLongPathPrefix@U_LUNICODE_STRING@@@StringUtil@Windows@@YA?AU_LUNICODE_STRING@@AEBU2@@Z
0x18002FCB0: ??_R4?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@6B?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@1@@
0x180028198: "%s\*" ??_C@_19CDBNEOLI@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CK?$AA?$AA@
0x180028C48: "be-BY" ??_C@_1M@OBGLJIPL@?$AAb?$AAe?$AA?9?$AAB?$AAY?$AA?$AA@
0x18002BB10: "iTLZero" ??_C@_1BA@OPCCHKMF@?$AAi?$AAT?$AAL?$AAZ?$AAe?$AAr?$AAo?$AA?$AA@
0x18002BF68: "Hardware Profiles\%04d" ??_C@_1CO@NILKMGBN@?$AAH?$AAa?$AAr?$AAd?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAd?$AA?$AA@
0x180026220: "CDISMIntlManager::ExecuteCmdLine" ??_C@_1EC@NOLIKHMB@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAE?$AAx?$AAe?$AAc?$AAu?$AAt?$AAe?$AAC?$AAm?$AAd?$AAL?$AAi?$AAn?$AAe@
0x1800298D0: "bs-Cyrl-BA" ??_C@_1BG@LGLPEBJC@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x18002C100: "LogPixels" ??_C@_1BE@CKDBNGKB@?$AAL?$AAo?$AAg?$AAP?$AAi?$AAx?$AAe?$AAl?$AAs?$AA?$AA@
0x18002AFB8: "Iran Standard Time" ??_C@_1CG@DFFEJOCL@?$AAI?$AAr?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1800287D0: "ky" ??_C@_15DKDJEOND@?$AAk?$AAy?$AA?$AA@
0x18000DAB8: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::_ApplySettings(struct _INTLSETTINGS * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?_ApplySettings@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@PEAU_INTLSETTINGS@@PEBG11@Z
0x180004CB0: ?GetTypeInfoCount@?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAI@Z
0x18002850C: "" ??_C@_11LOCGONAA@?$AA?$AA@
0x180029198: "haw-US" ??_C@_1O@NBCKOHCO@?$AAh?$AAa?$AAw?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x18002B338: "Russian Standard Time" ??_C@_1CM@JKCOOK@?$AAR?$AAu?$AAs?$AAs?$AAi?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180005F2C: ??1?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180028750: "st" ??_C@_15CHNGBGPI@?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x180029BF8: "bs-Latn" ??_C@_1BA@GOLINICK@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x180037AC0: "public: static struct _GUID ATL::CAtlModule::m_libid" ?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A
0x180027540: "CLSID\" ??_C@_1O@FHBGLCIO@?$AAC?$AAL?$AAS?$AAI?$AAD?$AA?2?$AA?$AA@
0x180024E40: "__cdecl _imp_FindResourceExW" __imp_FindResourceExW
0x18001C810: "long __cdecl Windows::StringUtil::Rtl::AppendInteger<class Windows::AutoOperatorAmpersandHelper<struct _LUNICODE_STRING,class Detail::StaticStringAndBufferImpl<struct _LUNICODE_STRING,255> >,unsigned __int64>(unsigned long,unsigned __int64,class Windows::AutoOperatorAmpersandHelper<struct _LUNICODE_STRING,class Detail::StaticStringAndBufferImpl<struct _LUNICODE_STRING,255> >)" ??$AppendInteger@V?$AutoOperatorAmpersandHelper@U_LUNICODE_STRING@@V?$StaticStringAndBufferImpl@U_LUNICODE_STRING@@$0PP@@Detail@@@Windows@@_K@Rtl@StringUtil@Windows@@YAJK_KV?$AutoOperatorAmpersandHelper@U_LUNICODE_STRING@@V?$StaticStringAndBufferImpl@U_LUNICODE_STRING@@$0PP@@Detail@@@2@@Z
0x18001DB18: "__cdecl _report_rangecheckfailure" __report_rangecheckfailure
0x180029420: "ur-IN" ??_C@_1M@PLJAJJPM@?$AAu?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x180037F00: "__cdecl pRawDllMain" _pRawDllMain
0x180028648: "is" ??_C@_15BIEMAPLM@?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x1800013B0: "public: static long __cdecl CDISMIntlManager::UpdateRegistry(int)" ?UpdateRegistry@CDISMIntlManager@@SAJH@Z
0x180036F68: "__vectorcall ??_R0?AUIRegistrarBase@" ??_R0?AUIRegistrarBase@@@8
0x180029CA8: "tzm-Tfng" ??_C@_1BC@PODMHBDD@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAT?$AAf?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x1800250F0: "__cdecl _imp_??1type_info@@UEAA@XZ" __imp_??1type_info@@UEAA@XZ
0x180028760: "tn" ??_C@_15FHHJBLL@?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x180028514: ".." ??_C@_15DDHGOCBH@?$AA?4?$AA?4?$AA?$AA@
0x18000BC9C: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::InstallKeyboardLayerDriver(unsigned long) __ptr64" ?InstallKeyboardLayerDriver@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@K@Z
0x180025F88: "Failed to get target state." ??_C@_1DI@DCJFBJH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x18000A3A0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CIntlProviderModule::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCIntlProviderModule@@UEAAPEAXI@Z
0x180028748: "mk" ??_C@_15BGHADCNK@?$AAm?$AAk?$AA?$AA@
0x18000A018: "public: __cdecl ATL::_ATL_SAFE_ALLOCA_IMPL::CAtlSafeAllocBufferManager<class ATL::CCRTAllocator>::~CAtlSafeAllocBufferManager<class ATL::CCRTAllocator>(void) __ptr64" ??1?$CAtlSafeAllocBufferManager@VCCRTAllocator@ATL@@@_ATL_SAFE_ALLOCA_IMPL@ATL@@QEAA@XZ
0x18000A6F0: DllUnregisterServer
0x1800288B0: "chr" ??_C@_17OBCIGCOO@?$AAc?$AAh?$AAr?$AA?$AA@
0x1800277C0: "PCAT_101AKEY" ??_C@_1BK@PDIIICAJ@?$AAP?$AAC?$AAA?$AAT?$AA_?$AA1?$AA0?$AA1?$AAA?$AAK?$AAE?$AAY?$AA?$AA@
0x18000F910: "public: virtual void __cdecl ATL::CWin32Heap::Free(void * __ptr64) __ptr64" ?Free@CWin32Heap@ATL@@UEAAXPEAX@Z
0x180025130: "__cdecl _imp___dllonexit" __imp___dllonexit
0x180006EB0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::QueryInterface`adjustor{8}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@W7EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18002C080: "SystemHive.Default" ??_C@_1CG@GOLFPPGJ@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAH?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?4?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x180024F88: "__cdecl _imp_VariantClear" __imp_VariantClear
0x180037E20: "class ATL::CAtlWinModule ATL::_AtlWinModule" ?_AtlWinModule@ATL@@3VCAtlWinModule@1@A
0x180005F2C: ??1?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180008020: "public: virtual long __cdecl ATL::CRegObject::ClearReplacements(void) __ptr64" ?ClearReplacements@CRegObject@ATL@@UEAAJXZ
0x180005160: ?GetTypeInfo@?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJIKPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x18002F8D0: "__vectorcall ??_R3IDismServicingProvider" ??_R3IDismServicingProvider@@8
0x18002E758: "__vectorcall ??_R2IDismServicingProvider" ??_R2IDismServicingProvider@@8
0x1800284C8: " %d = %s " ??_C@_1BK@PLFBEIDM@?$AA?$AN?$AA?6?$AA?7?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AN?$AA?6?$AA?$AA@
0x180029AF8: "en-HK" ??_C@_1M@DGJIDGPB@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAH?$AAK?$AA?$AA@
0x180010020: "public: virtual long __cdecl CDISMHelpItem::get_HeaderText(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_HeaderText@CDISMHelpItem@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x18001D2C0: "void __cdecl operator delete(void * __ptr64)" ??3@YAXPEAX@Z
0x18000E408: "private: int __cdecl CDISMIntlManager::_EnumerateLanguages(int (__cdecl*)(unsigned short * __ptr64,__int64),__int64) __ptr64" ?_EnumerateLanguages@CDISMIntlManager@@AEAAHP6AHPEAG_J@Z1@Z
0x18000C75C: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::_UpdateLangIni(void) __ptr64" ?_UpdateLangIni@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@XZ
0x180028A98: "en-US" ??_C@_1M@BMHNFIME@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x180010C20: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::logic_error::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Elogic_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x1800287A8: "se" ??_C@_15MPHDCGAC@?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x180028818: "ta" ??_C@_15FNBEIBON@?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x180028638: "he" ??_C@_15KGGCNEFK@?$AAh?$AAe?$AA?$AA@
0x180007310: "public: __cdecl ATL::CComCriticalSection::~CComCriticalSection(void) __ptr64" ??1CComCriticalSection@ATL@@QEAA@XZ
0x18001B030: LoadFontInfFile
0x18000C354: "private: long __cdecl CDISMIntlManager::_IsWindowsPE(short * __ptr64) __ptr64" ?_IsWindowsPE@CDISMIntlManager@@AEAAJPEAF@Z
0x1800250D0: "__cdecl _imp_vswprintf_s" __imp_vswprintf_s
0x18002F478: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismServicingProvider" ??_R1A@?0A@EA@IDismServicingProvider@@8
0x18002B308: "Pakistan Standard Time" ??_C@_1CO@JADGAFHJ@?$AAP?$AAa?$AAk?$AAi?$AAs?$AAt?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180020000: "const type_info::`vftable'" ??_7type_info@@6B@
0x180010788: "protected: struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >::_Node * __ptr64 __cdecl std::list<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >::_Buynode(struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >::_Node * __ptr64,struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >::_Node * __ptr64,class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > const & __ptr64) __ptr64" ?_Buynode@?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_List_nod@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@2@PEAU342@0AEBV?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@Z
0x18002FAF8: "const ATL::CComAggObject<class CDISMIntlManager>::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4?$CComAggObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B@
0x180029050: "ne-NP" ??_C@_1M@OOKLFKIL@?$AAn?$AAe?$AA?9?$AAN?$AAP?$AA?$AA@
0x18002B868: "sMonGrouping" ??_C@_1BK@DPHLLBEP@?$AAs?$AAM?$AAo?$AAn?$AAG?$AAr?$AAo?$AAu?$AAp?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x180018074: SetUserLocaleIntoHive
0x180029778: "es-CR" ??_C@_1M@KDBONEHP@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAR?$AA?$AA@
0x180024E70: "__cdecl _imp_DeleteCriticalSection" __imp_DeleteCriticalSection
0x180025968: "IntlManager" ??_C@_1BI@FADFAPLE@?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x18001D800: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x1800351E0: ?_tih@?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x18000E540: "private: static int __cdecl CDISMIntlManager::s_fnEnumAndStoreLanguages(unsigned short const * __ptr64,__int64)" ?s_fnEnumAndStoreLanguages@CDISMIntlManager@@CAHPEBG_J@Z
0x180037AE4: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUvmwfhviUexPyrmzirvhUhixUzgoHBUzgohUivgzroUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@atls" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUvmwfhviUexPyrmzirvhUhixUzgoHBUzgohUivgzroUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@atls
0x18002ECA8: "__vectorcall ??_R17?0A@EC@IDispatch" ??_R17?0A@EC@IDispatch@@8
0x180025250: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x180036BE8: "__vectorcall ??_R0?AUIDismServicingProvider@" ??_R0?AUIDismServicingProvider@@@8
0x1800307B0: "const std::logic_error::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4logic_error@std@@6B@
0x18001238C: CleanupLoadedHive
0x1800175B0: GetAbsolutePathFromRelative
0x18002B990: "iCalendarType" ??_C@_1BM@CKEFHKKC@?$AAi?$AAC?$AAa?$AAl?$AAe?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180030678: "__vectorcall ??_R3CDISMHelpItem" ??_R3CDISMHelpItem@@8
0x180030520: "__vectorcall ??_R2CDISMHelpItem" ??_R2CDISMHelpItem@@8
0x180025DD8: "Failed to get the format type." ??_C@_1DO@MHJDLIIK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x180024DD8: "__cdecl _imp_GetProcAddress" __imp_GetProcAddress
0x180029A40: "fr-CI" ??_C@_1M@LMFKLNCP@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAI?$AA?$AA@
0x180026520: "PreferredUILanguages" ??_C@_1CK@CDBMDBEP@?$AAP?$AAr?$AAe?$AAf?$AAe?$AAr?$AAr?$AAe?$AAd?$AAU?$AAI?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180029358: "de-CH" ??_C@_1M@CNKPNOEE@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x1800299C8: "en-TT" ??_C@_1M@EKPGLDNI@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAT?$AAT?$AA?$AA@
0x180028078: "Nation" ??_C@_1O@FMMKHOD@?$AAN?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180030758: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@logic_error@std" ??_R1A@?0A@EA@logic_error@std@@8
0x180027E50: "%s\Microsoft\Windows NT\CurrentV" ??_C@_1FK@CFEGBBEG@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAT?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAV@
0x180037AA4: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUmghvgfkUlkpgllohUwrhnUkilerwvihUrmgokilerwviUwooUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@IntlProvider" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUmghvgfkUlkpgllohUwrhnUkilerwvihUrmgokilerwviUwooUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@IntlProvider
0x180029A30: "es-EC" ??_C@_1M@JNOCAHJI@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAE?$AAC?$AA?$AA@
0x180033950: "__cdecl TI3?AVout_of_range@std@@" _TI3?AVout_of_range@std@@
0x180028BA8: "ru-RU" ??_C@_1M@IDNNEJMM@?$AAr?$AAu?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x180030120: "__vectorcall ??_R2IRegistrarBase" ??_R2IRegistrarBase@@8
0x180030138: "__vectorcall ??_R3IRegistrarBase" ??_R3IRegistrarBase@@8
0x1800293F8: "sr-Latn-CS" ??_C@_1BG@GMICCIFJ@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAS?$AA?$AA@
0x18002FE40: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@bad_alloc@std" ??_R1A@?0A@EA@bad_alloc@std@@8
0x180015694: SetMachinePreferenceValues
0x180028808: "gu" ??_C@_15HCNDBBA@?$AAg?$AAu?$AA?$AA@
0x18002DEA0: "__vectorcall ??_R2?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL" ??_R2?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@8
0x18002F5B8: "__vectorcall ??_R3?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL" ??_R3?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@8
0x180001E50: "public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::Initialize(struct IDismOSServiceManager * __ptr64,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?Initialize@CDISMIntlManager@@UEAAJPEAUIDismOSServiceManager@@PEAG@Z
0x1800286E8: "be" ??_C@_15HPJPHDM@?$AAb?$AAe?$AA?$AA@
0x180027478: LIBID_IntlProviderLib
0x180025C70: "DISM Intl Provider" ??_C@_1CG@HGHHMMHM@?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x18000E214: "private: int __cdecl CDISMIntlManager::_EnumerateLangPacks(int (__cdecl*)(unsigned short const * __ptr64,__int64),__int64) __ptr64" ?_EnumerateLangPacks@CDISMIntlManager@@AEAAHP6AHPEBG_J@Z1@Z
0x180020BB0: ?_entries@?1??_GetEntries@?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@3@XZ@4QBU43@B
0x180028980: "la" ??_C@_15LCJBABBL@?$AAl?$AAa?$AA?$AA@
0x18000656C: "public: void __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::Format(unsigned short const * __ptr64,...) __ptr64" ?Format@?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAAXPEBGZZ
0x1800263D0: "Failed to mount SYSTEM hive" ??_C@_1DI@DHDEGFFC@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAm?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?5?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x18001DF30: "__cdecl CxxThrowException" _CxxThrowException
0x1800298A0: "en-JM" ??_C@_1M@FODLMICG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAJ?$AAM?$AA?$AA@
0x180020BE0: ?_entries@?1??_GetEntries@CComClassFactory@ATL@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@3@XZ@4QBU43@B
0x18001E4B0: "protected: virtual void __cdecl std::out_of_range::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@out_of_range@std@@MEBAXXZ
0x180025048: "__cdecl _imp_?terminate@@YAXXZ" __imp_?terminate@@YAXXZ
0x18002B830: "sLongDate" ??_C@_1BE@INEJIBGA@?$AAs?$AAL?$AAo?$AAn?$AAg?$AAD?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x180011A8C: RegLoadKeyWithPrivilege
0x180026EE0: "Unable to disable DST correction" ??_C@_1GO@IKOFKIFO@?$AAU?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAD?$AAS?$AAT?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAr?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn@
0x180004CB0: ?GetTypeInfoCount@?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAI@Z
0x18002B240: "Nepal Standard Time" ??_C@_1CI@JLKFJOIE@?$AAN?$AAe?$AAp?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1800206C0: ??_7?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@6B@
0x180024F60: "__cdecl _imp_CoCreateInstance" __imp_CoCreateInstance
0x18000E818: "private: void __cdecl CDISMIntlManager::WriteToConsoleAndLogFile(unsigned short const * __ptr64,...) __ptr64" ?WriteToConsoleAndLogFile@CDISMIntlManager@@AEAAXPEBGZZ
0x180007040: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::AddRef`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x180024D48: "__cdecl _imp_GetSystemTimeAsFileTime" __imp_GetSystemTimeAsFileTime
0x18000CF18: "private: void __cdecl CDISMIntlManager::_ReportSettings(void) __ptr64" ?_ReportSettings@CDISMIntlManager@@AEAAXXZ
0x180005F60: ??_G?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180024DB8: "__cdecl _imp_HeapReAlloc" __imp_HeapReAlloc
0x180029700: "hr-BA" ??_C@_1M@FLIDJFHL@?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x180030048: "__vectorcall ??_R3CComObjectRootBase@ATL" ??_R3CComObjectRootBase@ATL@@8
0x180028CC0: "vi-VN" ??_C@_1M@KBMAIBFN@?$AAv?$AAi?$AA?9?$AAV?$AAN?$AA?$AA@
0x180030038: "__vectorcall ??_R2CComObjectRootBase@ATL" ??_R2CComObjectRootBase@ATL@@8
0x180027140: "HKCC" ??_C@_19OFICIBHH@?$AAH?$AAK?$AAC?$AAC?$AA?$AA@
0x180036D58: "__vectorcall ??_R0?AVbad_alloc@std@" ??_R0?AVbad_alloc@std@@@8
0x180027F90: ", " ??_C@_15JOGBDECP@?$AA?0?$AA?5?$AA?$AA@
0x18002BB20: "%s\%sControl Panel\International" ??_C@_1EK@GKDHLKJE@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?2?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl@
0x180012090: GetDefaultControlsKey
0x180030200: "const ATL::CRegObject::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CRegObject@ATL@@6B@
0x18002E030: "__vectorcall ??_R2?$CComAggObject@VCDISMIntlManager@@@ATL" ??_R2?$CComAggObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@8
0x18002F600: "__vectorcall ??_R3?$CComAggObject@VCDISMIntlManager@@@ATL" ??_R3?$CComAggObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@8
0x18002FA80: "const ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::`RTTI Complete Object Locator'{for `ISupportErrorInfo'}" ??_R4?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6BISupportErrorInfo@@@
0x180029000: "iu-Cans-CA" ??_C@_1BG@PDKHNMOA@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAC?$AAa?$AAn?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x180027178: "HKEY_CURRENT_USER" ??_C@_1CE@HLHNCBPM@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAC?$AAU?$AAR?$AAR?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x180033AD8: "__cdecl TI2?AVlogic_error@std@@" _TI2?AVlogic_error@std@@
0x180024E98: "__cdecl _imp_LocalAlloc" __imp_LocalAlloc
0x180017B58: SetSystemHiveLocale
0x18002EA00: "__vectorcall ??_R1CI@?0A@EA@IDismSupportCommands" ??_R1CI@?0A@EA@IDismSupportCommands@@8
0x180014728: SetTimeZoneSettingFromLocale
0x180006D50: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180030780: "__vectorcall ??_R2logic_error@std" ??_R2logic_error@std@@8
0x180030798: "__vectorcall ??_R3logic_error@std" ??_R3logic_error@std@@8
0x180037B00: g_LocaleMapHandle
0x180005370: ?get_Count@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@UEAAJPEAJ@Z
0x180024F40: "__cdecl _imp_GetProcessHeap" __imp_GetProcessHeap
0x180028878: "my" ??_C@_15OMGAKNMO@?$AAm?$AAy?$AA?$AA@
0x18002B0C0: "UTC+12" ??_C@_1O@PGAEGEDK@?$AAU?$AAT?$AAC?$AA?$CL?$AA1?$AA2?$AA?$AA@
0x18001E760: "__cdecl _chkstk" __chkstk
0x180010630: "public: long __cdecl CDISMCommandCollection::AddCommand(struct IDismCommand * __ptr64) __ptr64" ?AddCommand@CDISMCommandCollection@@QEAAJPEAUIDismCommand@@@Z
0x1800025B0: "public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::GetCommandCollection(struct IDismCommandCollection * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetCommandCollection@CDISMIntlManager@@UEAAJPEAPEAUIDismCommandCollection@@@Z
0x180013150: AppendListToKbdSpecs
0x180028470: "CDISMIntlManager::DisplayAPIErro" ??_C@_1FC@PBBBNAJG@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAA?$AAP?$AAI?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo@
0x180024E88: "__cdecl _imp_FindNextFileW" __imp_FindNextFileW
0x180007060: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::AddRef`adjustor{40}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WCI@EAAKXZ
0x180006ED0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::AddRef`adjustor{24}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WBI@EAAKXZ
0x18001555C: SetInstallLanguageValue
0x180036D10: "__vectorcall ??_R0?AUIEnumVARIANT@" ??_R0?AUIEnumVARIANT@@@8
0x18002E898: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@8
0x1800306D0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@length_error@std" ??_R1A@?0A@EA@length_error@std@@8
0x1800272E8: "Hardware" ??_C@_1BC@MAICEHGI@?$AAH?$AAa?$AAr?$AAd?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x180008054: "public: int __cdecl ATL::CExpansionVector::Add(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Add@CExpansionVector@ATL@@QEAAHPEBG0@Z
0x18001D920: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gtype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x180029348: "zh-CN" ??_C@_1M@BIBDDEMK@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x1800070D0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::AddRef`adjustor{24}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WBI@EAAKXZ
0x180025050: "__cdecl _imp__errno" __imp__errno
0x180028540: "list<T> too long" ??_C@_0BB@MOGOBHAF@list?$DMT?$DO?5too?5long?$AA@
0x180028608: "de" ??_C@_15NBKABECB@?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x1800350E0: ?_tih@?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x180024DC8: "__cdecl _imp_HeapSize" __imp_HeapSize
0x180007020: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::AddRef`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WBA@EAAKXZ
0x180029C18: "sr-Latn" ??_C@_1BA@LLPIJGFD@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x180002130: "public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::Finalize(void) __ptr64" ?Finalize@CDISMIntlManager@@UEAAJXZ
0x18002E3F8: "__vectorcall ??_R2?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R2?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x18002F720: "__vectorcall ??_R3?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R3?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x180024D08: "__cdecl _imp_UnmapViewOfFile" __imp_UnmapViewOfFile
0x180028CB0: "fa-IR" ??_C@_1M@FGEAHEDM@?$AAf?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAR?$AA?$AA@
0x180029CD0: "nb" ??_C@_15ONOMAPPO@?$AAn?$AAb?$AA?$AA@
0x18001B7D4: SetFontLocaleSettings
0x180025B58: "SET-SYSLOCALE" ??_C@_1BM@NCLMEKHA@?$AAS?$AAE?$AAT?$AA?9?$AAS?$AAY?$AAS?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x180035DA0: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComCoClass@VCDISMIntlManager@@$1?CLSID_CDismIntlManager@@3U_GUID@@B@ATL@" ??_R0?AV?$CComCoClass@VCDISMIntlManager@@$1?CLSID_CDismIntlManager@@3U_GUID@@B@ATL@@@8
0x18002F8A0: "__vectorcall ??_R3IDismCommandCollection" ??_R3IDismCommandCollection@@8
0x18002E720: "__vectorcall ??_R2IDismCommandCollection" ??_R2IDismCommandCollection@@8
0x180013538: "__cdecl ValidateLocaleString" _ValidateLocaleString
0x180006490: "private: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::Fork(int) __ptr64" ?Fork@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@AEAAXH@Z
0x180025B38: "SET-INPUTLOCALE" ??_C@_1CA@FFKNENNA@?$AAS?$AAE?$AAT?$AA?9?$AAI?$AAN?$AAP?$AAU?$AAT?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x18002FDC8: "const IDismProviderPrivate::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4IDismProviderPrivate@@6B@
0x18000D57C: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::_PrepareLangIniAndLanguages(void) __ptr64" ?_PrepareLangIniAndLanguages@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@XZ
0x18002B978: "sYearMonth" ??_C@_1BG@BCHDPHMF@?$AAs?$AAY?$AAe?$AAa?$AAr?$AAM?$AAo?$AAn?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x18001E138: "__cdecl invalid_parameter" _invalid_parameter
0x180029BD8: "es-CU" ??_C@_1M@DOMJOMMG@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAU?$AA?$AA@
0x18001E20D: realloc
0x180020B70: "const ATL::CComObject<class CDISMCommand>::`vftable'" ??_7?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@6B@
0x1800276E0: "PCAT_101KEY" ??_C@_1BI@EHLDIOCM@?$AAP?$AAC?$AAA?$AAT?$AA_?$AA1?$AA0?$AA1?$AAK?$AAE?$AAY?$AA?$AA@
0x180005420: ?GetTypeInfo@?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJIKPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x1800289B0: "br" ??_C@_15MKDHJIBK@?$AAb?$AAr?$AA?$AA@
0x180029588: "quz-EC" ??_C@_1O@LAOBCMDF@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAE?$AAC?$AA?$AA@
0x18002BBB8: "FirstEntry" ??_C@_1BG@OOCJMGFK@?$AAF?$AAi?$AAr?$AAs?$AAt?$AAE?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x180029A50: "sr-Cyrl-ME" ??_C@_1BG@BDDDHBNH@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x18002A588: "0804:00000804;0409:00000409" ??_C@_1DI@JGNEBHFL@?$AA0?$AA8?$AA0?$AA4?$AA?3?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA8?$AA0?$AA4?$AA?$DL?$AA0?$AA4?$AA0?$AA9?$AA?3?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA4?$AA0?$AA9?$AA?$AA@
0x180027318: "SECURITY" ??_C@_1BC@IBECJAAI@?$AAS?$AAE?$AAC?$AAU?$AAR?$AAI?$AAT?$AAY?$AA?$AA@
0x18002A5E0: "0411:00000411;0409:00000409" ??_C@_1DI@OBOHNDMH@?$AA0?$AA4?$AA1?$AA1?$AA?3?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA4?$AA1?$AA1?$AA?$DL?$AA0?$AA4?$AA0?$AA9?$AA?3?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA0?$AA4?$AA0?$AA9?$AA?$AA@
0x180011700: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommand>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180037E70: "class ATL::CAtlComModule ATL::_AtlComModule" ?_AtlComModule@ATL@@3VCAtlComModule@1@A
0x18002B098: "Korea Standard Time" ??_C@_1CI@JDLMIIGI@?$AAK?$AAo?$AAr?$AAe?$AAa?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1800289F0: "rw" ??_C@_15PODPGKLD@?$AAr?$AAw?$AA?$AA@
0x18002C248: ".\%s\%s.mui" ??_C@_1BI@CGMIEMBM@?$AA?4?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x1800293E8: "ru-MD" ??_C@_1M@JJPIMJHI@?$AAr?$AAu?$AA?9?$AAM?$AAD?$AA?$AA@
0x1800299A0: "sr-Cyrl-RS" ??_C@_1BG@JEMBMJNK@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAR?$AAS?$AA?$AA@
0x18002BE48: "0.%s" ??_C@_19LGJBPOCC@?$AA0?$AA?4?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x18000B1F0: "public: virtual __cdecl ATL::CAtlModule::~CAtlModule(void) __ptr64" ??1CAtlModule@ATL@@UEAA@XZ
0x180029A88: "es-CL" ??_C@_1M@BDNIPEND@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAL?$AA?$AA@
0x180028680: "pt" ??_C@_15KBECGEFG@?$AAp?$AAt?$AA?$AA@
0x1800300D0: "const ATL::CComClassFactory::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4CComClassFactory@ATL@@6B@
0x180027130: "HKDD" ??_C@_19GFFAIJHG@?$AAH?$AAK?$AAD?$AAD?$AA?$AA@
0x180004E60: ?GetTypeInfo@?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJIKPEAPEAUITypeInfo@@@Z
0x18000B2A0: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModule::GetLockCount(void) __ptr64" ?GetLockCount@CAtlModule@ATL@@UEAAJXZ
0x1800063D8: "private: void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::PrepareWrite2(int) __ptr64" ?PrepareWrite2@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@AEAAXH@Z
0x18000481C: "private: unsigned int __cdecl CDISMIntlManager::_GetValueCount(unsigned long) __ptr64" ?_GetValueCount@CDISMIntlManager@@AEAAIK@Z
0x180028AF8: "hu-HU" ??_C@_1M@MHLPGNKM@?$AAh?$AAu?$AA?9?$AAH?$AAU?$AA?$AA@
0x180028320: "CDISMIntlManager::DisplayErrorMe" ??_C@_1HM@JDFFDGKK@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAM?$AAe@
0x1800364B0: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@@8
0x1800067A0: ?Skip@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJK@Z
0x18002FE78: "__vectorcall ??_R3exception" ??_R3exception@@8
0x18002B3B8: "Turkey Standard Time" ??_C@_1CK@OPMAPOCL@?$AAT?$AAu?$AAr?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18002FE68: "__vectorcall ??_R2exception" ??_R2exception@@8
0x180024E28: "__cdecl _imp_MultiByteToWideChar" __imp_MultiByteToWideChar
0x180013618: ValidateSystemLocaleString
0x18000B4B0: "public: int __cdecl CLangIni::EnumerateAvailableLanguagesFromIni(int (__cdecl*)(unsigned short const * __ptr64,unsigned long,__int64),__int64) __ptr64" ?EnumerateAvailableLanguagesFromIni@CLangIni@@QEAAHP6AHPEBGK_J@Z1@Z
0x18002F450: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismSupportCommands" ??_R1A@?0A@EA@IDismSupportCommands@@8
0x18002AE18: "GMT Standard Time" ??_C@_1CE@MJAECJPM@?$AAG?$AAM?$AAT?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180027AE8: "LayerDriver KOR" ??_C@_1CA@BEFNOJMJ@?$AAL?$AAa?$AAy?$AAe?$AAr?$AAD?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAK?$AAO?$AAR?$AA?$AA@
0x1800290B0: "ff-NG" ??_C@_1M@MOFOPIFA@?$AAf?$AAf?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x18000D33C: "private: int __cdecl CDISMIntlManager::_ReportSetting(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned int,unsigned short * __ptr64,unsigned long,int) __ptr64" ?_ReportSetting@CDISMIntlManager@@AEAAHPEAUHKEY__@@PEBG11IPEAGKH@Z
0x18000E500: "private: static int __cdecl CDISMIntlManager::s_fnEnumLanguages(unsigned short const * __ptr64,__int64)" ?s_fnEnumLanguages@CDISMIntlManager@@CAHPEBG_J@Z
0x180036C70: "__vectorcall ??_R0?AUIDismObject@" ??_R0?AUIDismObject@@@8
0x180029800: "sr-Latn-BA" ??_C@_1BG@FNMOGEOI@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x180028008: "TimeZoneKeyName" ??_C@_1CA@MNFIDBJO@?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAZ?$AAo?$AAn?$AAe?$AAK?$AAe?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180027F20: "Unsupported or invalid target OS" ??_C@_1FA@BACNPJOE@?$AAU?$AAn?$AAs?$AAu?$AAp?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAO?$AAS@
0x180024EE8: "__cdecl _imp_CopyFileW" __imp_CopyFileW
0x180025280: "__cdecl _guard_fids_table" __guard_fids_table
0x180025140: "__cdecl _imp_wcscpy_s" __imp_wcscpy_s
0x180024F20: "__cdecl _imp_lstrcmpW" __imp_lstrcmpW
0x18000588C: "public: __cdecl ATL::CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >::~CStringT<unsigned short,class ATL::StrTraitATL<unsigned short,class ATL::ChTraitsCRT<unsigned short> > >(void) __ptr64" ??1?$CStringT@GV?$StrTraitATL@GV?$ChTraitsCRT@G@ATL@@@ATL@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180015A64: SetUILanguageOffline
0x180037DA8: "class ATL::CWin32Heap ATL::g_strheap" ?g_strheap@ATL@@3VCWin32Heap@1@A
0x180025020: "__cdecl _imp_CharNextW" __imp_CharNextW
0x180026120: "Failed to add the command to the" ??_C@_1FK@GOBDKPJD@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x18001D824: "void __cdecl `eh vector destructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64,void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_M@YAXPEAX_K1P6AX0@Z@Z
0x1800251C0: msvcrt_NULL_THUNK_DATA
0x180028E48: "uz-Latn-UZ" ??_C@_1BG@CLCPAKGH@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAU?$AAZ?$AA?$AA@
0x180004344: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::_ValidateParameters(void) __ptr64" ?_ValidateParameters@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@XZ
0x180024B30: "__cdecl load_config_used" _load_config_used
0x1800371D8: "__vectorcall ??_R0?AVlength_error@std@" ??_R0?AVlength_error@std@@@8
0x180025078: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBDH@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBQEBDH@Z
0x180030360: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@_ATL_MODULE70@ATL" ??_R1A@?0A@EA@_ATL_MODULE70@ATL@@8
0x18000E5C4: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::_AddLanguage(unsigned short const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?_AddLanguage@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@PEBGK@Z
0x180037B50: g_szSourcePath
0x1800068CC: ?CreateInstance@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAPEAV12@@Z
0x180033A78: "__cdecl TI1?AVCAtlException@ATL@@" _TI1?AVCAtlException@ATL@@
0x1800119D0: uDupString
0x180007160: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::bad_alloc::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Ebad_alloc@std@@UEAAPEAXI@Z
0x18002B9B0: "iCountry" ??_C@_1BC@FBNDIHEJ@?$AAi?$AAC?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x180028660: "ko" ??_C@_15EPELEGJA@?$AAk?$AAo?$AA?$AA@
0x180028B68: "pl-PL" ??_C@_1M@NEIEMEGP@?$AAp?$AAl?$AA?9?$AAP?$AAL?$AA?$AA@
0x180006FE0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::QueryInterface`adjustor{40}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WCI@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180029DB8: "ku-Arab" ??_C@_1BA@FFAGAMKK@?$AAk?$AAu?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x180033A98: "__cdecl CT??_R0?AVlength_error@std@@@8??0length_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64" _CT??_R0?AVlength_error@std@@@8??0length_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z64
0x18001B6A0: SetFontInstallLanguageSettings
0x180006F10: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::QueryInterface`adjustor{32}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WCA@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180002574: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct ITypeInfo>::~CComPtr<struct ITypeInfo>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UITypeInfo@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180028BF8: "th-TH" ??_C@_1M@MKJKIKCL@?$AAt?$AAh?$AA?9?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x18002BAB8: "iNegNumber" ??_C@_1BG@EJPGAAIC@?$AAi?$AAN?$AAe?$AAg?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180017E8C: SetStringValue
0x180003220: "public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::GetInstallLanguage(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetInstallLanguage@CDISMIntlManager@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x18002AD88: "Cape Verde Standard Time" ??_C@_1DC@PILDBJNH@?$AAC?$AAa?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAV?$AAe?$AAr?$AAd?$AAe?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180028710: "tg" ??_C@_15HIHPNODB@?$AAt?$AAg?$AA?$AA@
0x180029218: "ug-CN" ??_C@_1M@JLIMPADG@?$AAu?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x18002BBA0: "Dynamic DST" ??_C@_1BI@JHPABFP@?$AAD?$AAy?$AAn?$AAa?$AAm?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAD?$AAS?$AAT?$AA?$AA@
0x180007EE0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CRegObject::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@CRegObject@ATL@@UEAAKXZ
0x180012430: MUIOffline_UnLoadHives
0x18002C230: "%s\%s.mui" ??_C@_1BE@JAGBFBKD@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x1800273C8: "RegDeleteKeyExW" ??_C@_0BA@LILAPHGE@RegDeleteKeyExW?$AA@
0x180017F7C: GetRegStringValue
0x180029B98: "es-NI" ??_C@_1M@JIJIBHDP@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAN?$AAI?$AA?$AA@
0x1800276F8: "kbd101.dll" ??_C@_1BG@OMEMBNIJ@?$AAk?$AAb?$AAd?$AA1?$AA0?$AA1?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x180027428: "__cdecl GUID_1cf2b120_547d_101b_8e65_08002b2bd119" _GUID_1cf2b120_547d_101b_8e65_08002b2bd119
0x180005610: ?Invoke@?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJJAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x180025908: IID_IDismObject
0x18001CEC0: RtlDecodeUtf8
0x18000A3A0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl CIntlProviderModule::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECIntlProviderModule@@UEAAPEAXI@Z
0x180011510: "public: virtual long __cdecl CDISMCommandCollection::InterfaceSupportsErrorInfo(struct _GUID const & __ptr64) __ptr64" ?InterfaceSupportsErrorInfo@CDISMCommandCollection@@UEAAJAEBU_GUID@@@Z
0x18002EE38: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180006340: "public: void __cdecl std::allocator<struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >::_Node>::deallocate(struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >::_Node * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?deallocate@?$allocator@U_Node@?$_List_nod@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@std@@QEAAXPEAU_Node@?$_List_nod@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@2@_K@Z
0x18001E6F2: log
0x180033CB0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_USER32" __IMPORT_DESCRIPTOR_USER32
0x180037AD8: "class CConsoleHandler * __ptr64 __ptr64 g_pConsoleHandler" ?g_pConsoleHandler@@3PEAVCConsoleHandler@@EA
0x180006F90: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::AddRef`adjustor{40}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WCI@EAAKXZ
0x180029530: "tzm-Latn-DZ" ??_C@_1BI@PLDCFAMC@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAD?$AAZ?$AA?$AA@
0x18001B4EC: SetFontDpiSettings
0x180028E08: "kk-KZ" ??_C@_1M@FHLBGMPP@?$AAk?$AAk?$AA?9?$AAK?$AAZ?$AA?$AA@
0x1800171C8: MUIOffline_EnumUILanguagesFromKey
0x180037AE0: "public: static bool ATL::CAtlBaseModule::m_bInitFailed" ?m_bInitFailed@CAtlBaseModule@ATL@@2_NA
0x180006EA0: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::AddRef`adjustor{32}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WCA@EAAKXZ
0x1800270F8: "HKCU" ??_C@_19JAPAIJDE@?$AAH?$AAK?$AAC?$AAU?$AA?$AA@
0x180037AEC: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUmghvgfkUlkpgllohUwrhnUkfyorxUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@dism_prov_util" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUmghvgfkUlkpgllohUwrhnUkfyorxUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@dism_prov_util
0x18002B6C0: "ControlSet001\Control\CommonGlob" ??_C@_1FM@IGKMHEO@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAm?$AAm?$AAo?$AAn?$AAG?$AAl?$AAo?$AAb@
0x18002EE60: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180025058: "__cdecl _imp__amsg_exit" __imp__amsg_exit
0x180020918: "const IDismIntlManager::`vftable'" ??_7IDismIntlManager@@6B@
0x180024CF0: "__cdecl _imp_InstallLayoutOrTipUserReg" __imp_InstallLayoutOrTipUserReg
0x180025D00: "CDISMIntlManager::Final_OnConnec" ??_C@_1EE@MDCFOFIF@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAF?$AAi?$AAn?$AAa?$AAl?$AA_?$AAO?$AAn?$AAC?$AAo?$AAn?$AAn?$AAe?$AAc@
0x18001DF00: "public: virtual char const * __ptr64 __cdecl exception::what(void)const __ptr64" ?what@exception@@UEBAPEBDXZ
0x180010C20: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::logic_error::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Glogic_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x1800251F0: "__cdecl _imp_SetupInstallFromInfSectionW" __imp_SetupInstallFromInfSectionW
0x180030860: "__vectorcall ??_R2IDismCommand" ??_R2IDismCommand@@8
0x180027590: "APPID" ??_C@_1M@PPPPCDEP@?$AAA?$AAP?$AAP?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x180030988: "__vectorcall ??_R3IDismCommand" ??_R3IDismCommand@@8
0x18002B8C8: "sNegativeSign" ??_C@_1BM@BJIIIMHC@?$AAs?$AAN?$AAe?$AAg?$AAa?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AAS?$AAi?$AAg?$AAn?$AA?$AA@
0x18002F338: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18002FF90: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x180028778: "zu" ??_C@_15LIGFCAFF@?$AAz?$AAu?$AA?$AA@
0x18002FA58: ??_R4?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180024EB0: "__cdecl _imp_DisableThreadLibraryCalls" __imp_DisableThreadLibraryCalls
0x180036AC0: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@" ??_R0?AV?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@@8
0x180008344: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned short,256,class ATL::CCRTAllocator>::FreeHeap(void) __ptr64" ?FreeHeap@?$CTempBuffer@G$0BAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAXXZ
0x180008344: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned char,256,class ATL::CCRTAllocator>::FreeHeap(void) __ptr64" ?FreeHeap@?$CTempBuffer@E$0BAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAXXZ
0x180010D70: "protected: virtual void __cdecl std::logic_error::_Doraise(void)const __ptr64" ?_Doraise@logic_error@std@@MEBAXXZ
0x1800291D8: "pap-029" ??_C@_1BA@CEFCCII@?$AAp?$AAa?$AAp?$AA?9?$AA0?$AA2?$AA9?$AA?$AA@
0x1800284E8: "System" ??_C@_1O@GINMMDNN@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x180002574: "public: __cdecl ATL::CComPtr<struct IDismCommand>::~CComPtr<struct IDismCommand>(void) __ptr64" ??1?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@QEAA@XZ
0x180028978: "haw" ??_C@_17KMJDNPEC@?$AAh?$AAa?$AAw?$AA?$AA@
0x18002F1A8: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@IDispatch" ??_R17?0A@EA@IDispatch@@8
0x180025038: "__cdecl _imp_LoadStringW" __imp_LoadStringW
0x180007D98: "long __cdecl StringCchPrintfW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfW@@YAJPEAG_KPEBGZZ
0x180010CD4: "public: __cdecl std::length_error::length_error(class std::length_error const & __ptr64) __ptr64" ??0length_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x180028618: "en" ??_C@_15MNPNEAIF@?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x180028620: "es" ??_C@_15GPIOMPMH@?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x18002E938: "__vectorcall ??_R1DA@?0A@EC@IUnknown" ??_R1DA@?0A@EC@IUnknown@@8
0x180037B10: g_TblPtrs
0x18002C2E8: "}.." ??_C@_17NAMDBIJM@?$AA?$HN?$AA?4?$AA?4?$AA?$AA@
0x180009188: "protected: long __cdecl ATL::CRegParser::RegisterSubkeys(unsigned short * __ptr64,struct HKEY__ * __ptr64,int,int) __ptr64" ?RegisterSubkeys@CRegParser@ATL@@IEAAJPEAGPEAUHKEY__@@HH@Z
0x18002B4B0: "Namibia Standard Time" ??_C@_1CM@LOKFICEK@?$AAN?$AAa?$AAm?$AAi?$AAb?$AAi?$AAa?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1800251D0: "__cdecl _imp_RtlLookupFunctionEntry" __imp_RtlLookupFunctionEntry
0x180029C08: "sr-Cyrl" ??_C@_1BA@JJPNMMNG@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x180026E90: "CDISMIntlManager::_ProcessComman" ??_C@_1EG@JKNNBMPH@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AA_?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAC?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa?$AAn@
0x180024D50: "__cdecl _imp_QueryPerformanceCounter" __imp_QueryPerformanceCounter
0x180028898: "sd" ??_C@_15HHMPEBGH@?$AAs?$AAd?$AA?$AA@
0x180030488: "__vectorcall ??_R3?$CAtlModuleT@VCIntlProviderModule@@@ATL" ??_R3?$CAtlModuleT@VCIntlProviderModule@@@ATL@@8
0x1800302A0: "__vectorcall ??_R2?$CAtlModuleT@VCIntlProviderModule@@@ATL" ??_R2?$CAtlModuleT@VCIntlProviderModule@@@ATL@@8
0x180028B18: "it-IT" ??_C@_1M@MADIPODN@?$AAi?$AAt?$AA?9?$AAI?$AAT?$AA?$AA@
0x180036CA0: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@@8
0x180020B30: "const std::logic_error::`vftable'" ??_7logic_error@std@@6B@
0x1800287C0: "ms" ??_C@_15IDNNENKK@?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x180027088: "__cdecl GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7" _GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7
0x180029AE8: "ar-BH" ??_C@_1M@LLCCOAGA@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAH?$AA?$AA@
0x180006F70: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::AddRef`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x18002BDF8: "%s\locale.nls" ??_C@_1BM@FFLIKNBN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?4?$AAn?$AAl?$AAs?$AA?$AA@
0x18000E94C: "private: void __cdecl CDISMIntlManager::DisplayStringWithFormat(unsigned int,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?DisplayStringWithFormat@CDISMIntlManager@@AEAAXIPEAG@Z
0x180004864: "private: int __cdecl CDISMIntlManager::_GetValue(unsigned long,unsigned short * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?_GetValue@CDISMIntlManager@@AEAAHKPEAGK@Z
0x180006650: ?Next@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJKPEAUtagVARIANT@@PEAK@Z
0x180024CF8: "__cdecl _imp_QueryLayoutOrTipStringUserReg" __imp_QueryLayoutOrTipStringUserReg
0x180011680: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommand>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180005AE0: ?AddRef@?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180029C30: "az-Cyrl" ??_C@_1BA@MLCDMJBN@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x1800279B8: "PCAT_103KEY" ??_C@_1BI@EDEGFOBB@?$AAP?$AAC?$AAA?$AAT?$AA_?$AA1?$AA0?$AA3?$AAK?$AAE?$AAY?$AA?$AA@
0x180006F80: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::QueryInterface`adjustor{24}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WBI@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1800070E0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::QueryInterface`adjustor{40}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WCI@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1800250B0: "__cdecl _imp_??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z" __imp_??0exception@@QEAA@AEBV0@@Z
0x180028150: "%s " ??_C@_17MJEANDKP@?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x18001043C: "public: static long __cdecl CDISMHelpItem::CreateInstance(class CMessageWrapper * __ptr64,struct HELP_ITEM_INFO,struct IDismHelpItem * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@CDISMHelpItem@@SAJPEAVCMessageWrapper@@UHELP_ITEM_INFO@@PEAPEAUIDismHelpItem@@@Z
0x180028EF0: "as-IN" ??_C@_1M@BLEMCEEB@?$AAa?$AAs?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x1800280F0: ": %s" ??_C@_19LEDJHMNJ@?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x18000D9D0: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::_ApplySettings(struct _INTLSETTINGS * __ptr64) __ptr64" ?_ApplySettings@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@PEAU_INTLSETTINGS@@@Z
0x180026D78: "image" ??_C@_1M@BAIAHIDP@?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x1800294B0: "bn-BD" ??_C@_1M@LLPIOMEO@?$AAb?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAD?$AA?$AA@
0x180020150: "const std::bad_alloc::`vftable'" ??_7bad_alloc@std@@6B@
0x1800265E0: "ControlSet001\Control\Nls\Langua" ??_C@_1EG@NNHBFBAB@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?2?$AAN?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa@
0x180024D18: "__cdecl _imp_CreateFileMappingW" __imp_CreateFileMappingW
0x180005C58: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComObject<class CDISMIntlManager> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180005F60: ??_E?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x1800174EC: uFixUpRegistryString
0x18002B5B0: "65001" ??_C@_1M@DIMECIBM@?$AA6?$AA5?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?$AA@
0x180007130: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::QueryInterface`adjustor{24}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WBI@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18000DF2C: "private: void __cdecl CDISMIntlManager::_VerboseOutputForApplySettings(struct _INTLSETTINGS * __ptr64) __ptr64" ?_VerboseOutputForApplySettings@CDISMIntlManager@@AEAAXPEAU_INTLSETTINGS@@@Z
0x180007080: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::QueryInterface`adjustor{16}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WBA@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18002EE10: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x1800251D8: "__cdecl _imp_RtlVirtualUnwind" __imp_RtlVirtualUnwind
0x180007150: "[thunk]:public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::get_Parent`adjustor{8}' (struct IUnknown * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_Parent@CDISMIntlManager@@W7EAAJPEAPEAUIUnknown@@@Z
0x18000B0C0: "public: long __cdecl ATL::CAtlComModule::UnregisterServer(int,struct _GUID const * __ptr64) __ptr64" ?UnregisterServer@CAtlComModule@ATL@@QEAAJHPEBU_GUID@@@Z
0x180029300: "qps-ploca" ??_C@_1BE@PEHHKFKD@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AA?$AA@
0x18001DED0: "__cdecl purecall" _purecall
0x180024C90: "__cdecl _imp_RegQueryInfoKeyW" __imp_RegQueryInfoKeyW
0x18001D8F8: "__cdecl _std_terminate" __std_terminate
0x180029D30: "sd-Arab" ??_C@_1BA@DLIPHAGB@?$AAs?$AAd?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x180024F58: "__cdecl _imp_ProgIDFromCLSID" __imp_ProgIDFromCLSID
0x1800117B8: RegExists
0x180025A68: "DISM Intl Provider" ??_C@_0BD@BDJBJDIA@DISM?5Intl?5Provider?$AA@
0x180029158: "kr-NG" ??_C@_1M@HOLENICM@?$AAk?$AAr?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x1800258B8: IID_IDismCommandCollection
0x180033990: "__cdecl CT??_R0?AVout_of_range@std@@@8??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV01@@Z64" _CT??_R0?AVout_of_range@std@@@8??0out_of_range@std@@QEAA@AEBV01@@Z64
0x18002BC60: "%s\ControlSet001\Control\TimeZon" ??_C@_1FK@FGFLIBPA@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?2?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAZ?$AAo?$AAn@
0x180006650: ?Next@?$IEnumOnSTLImpl@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@@ATL@@UEAAJKPEAUtagVARIANT@@PEAK@Z
0x18000FDDC: "public: __cdecl CMessageWrapper::~CMessageWrapper(void) __ptr64" ??1CMessageWrapper@@QEAA@XZ
0x18001DE50: "void __cdecl `eh vector constructor iterator'(void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64,void (__cdecl*)(void * __ptr64),void (__cdecl*)(void * __ptr64))" ??_L@YAXPEAX_K1P6AX0@Z2@Z
0x180029868: "sr-Cyrl-BA" ??_C@_1BG@GNAHFEFF@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x180027340: "Software" ??_C@_1BC@EAHCMADO@?$AAS?$AAo?$AAf?$AAt?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x180007310: "__cdecl guard_check_icall_nop" _guard_check_icall_nop
0x18001E6FE: memcmp
0x18002C060: "CP.%s" ??_C@_1M@LINEDBEL@?$AAC?$AAP?$AA?4?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x180028B58: "nb-NO" ??_C@_1M@EANAGDL@?$AAn?$AAb?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x180010A70: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItem>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180025FC0: "Failed to create a new command c" ??_C@_1FG@CGLHGDNA@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAn?$AAe?$AAw?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAc@
0x1800287E8: "uz" ??_C@_15BBFAICNG@?$AAu?$AAz?$AA?$AA@
0x18002A868: "Central Europe Standard Time" ??_C@_1DK@HACHAIFB@?$AAC?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAa?$AAl?$AA?5?$AAE?$AAu?$AAr?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180027C70: "" ??_C@_13NOLLCAOD@?$AA?$AA?$AA?$AA@
0x1800058C0: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180029788: "fr-LU" ??_C@_1M@FHMDOHNN@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAU?$AA?$AA@
0x180027500: "__cdecl GUID_0002e012_0000_0000_c000_000000000046" _GUID_0002e012_0000_0000_c000_000000000046
0x180025200: setupapi_NULL_THUNK_DATA
0x18002FB48: ??_R4?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18001A1DC: GetIDATE
0x180029980: "es-PE" ??_C@_1M@OLJCMLGM@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x18002FDF0: "const IDismProvider::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4IDismProvider@@6B@
0x18002EA28: "__vectorcall ??_R1CI@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1CI@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18002FA08: ??_R4?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180029680: "dz-BT" ??_C@_1M@CKJJDPKD@?$AAd?$AAz?$AA?9?$AAB?$AAT?$AA?$AA@
0x180028A10: "ku" ??_C@_15HAOPPBGL@?$AAk?$AAu?$AA?$AA@
0x180007050: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::AddRef`adjustor{48}' (void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WDA@EAAKXZ
0x1800129D4: DupIntlSettings
0x18000F7F0: "public: virtual struct ATL::CStringData * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::Reallocate(struct ATL::CStringData * __ptr64,int,int) __ptr64" ?Reallocate@CAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAUCStringData@2@PEAU32@HH@Z
0x180026180: "CDISMIntlManager::GetCommandColl" ??_C@_1EO@LNHDCHFD@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAC?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa?$AAn?$AAd?$AAC?$AAo?$AAl?$AAl@
0x18001A56C: SetFontRegistrySettingsIntoHive
0x180029368: "en-GB" ??_C@_1M@LKMGMLKO@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x18001E3EC: "public: virtual __cdecl std::out_of_range::~out_of_range(void) __ptr64" ??1out_of_range@std@@UEAA@XZ
0x180029208: "br-FR" ??_C@_1M@GIIJMHHN@?$AAb?$AAr?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x180002C60: "public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::GetEffectiveSystemUILanguage(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetEffectiveSystemUILanguage@CDISMIntlManager@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x18002E8E8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComAggObject@VCDISMIntlManager@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComAggObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@8
0x180010940: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComObject<class CDISMHelpItem> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180028F90: "kok-IN" ??_C@_1O@KPIPDNCP@?$AAk?$AAo?$AAk?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x180004CB0: ?GetTypeInfoCount@?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAI@Z
0x180037148: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@@8
0x180026CD0: "Failed getting the Windows direc" ??_C@_1FM@OMIIFFOP@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc@
0x180029B58: "en-MY" ??_C@_1M@JMEFDIFG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAY?$AA?$AA@
0x18002BAA0: "iNegCurr" ??_C@_1BC@MLIFGDBH@?$AAi?$AAN?$AAe?$AAg?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AA?$AA@
0x18002E670: "__vectorcall ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18002F7E0: "__vectorcall ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18002FA30: ??_R4?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x180010C20: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::length_error::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Elength_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x18002BA78: "iLZero" ??_C@_1O@CKDEPPOB@?$AAi?$AAL?$AAZ?$AAe?$AAr?$AAo?$AA?$AA@
0x180020ED0: ?_entries@?1??_GetEntries@CDISMHelpItemCollection@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x180024DE8: "__cdecl _imp_GetModuleHandleW" __imp_GetModuleHandleW
0x18002BFD8: "CP.%s.%s" ??_C@_1BC@FJLCABGM@?$AAC?$AAP?$AA?4?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x180008344: "private: void __cdecl ATL::CTempBuffer<unsigned short,1024,class ATL::CCRTAllocator>::FreeHeap(void) __ptr64" ?FreeHeap@?$CTempBuffer@G$0EAA@VCCRTAllocator@ATL@@@ATL@@AEAAXXZ
0x1800303F0: "__vectorcall ??_R3CAtlModule@ATL" ??_R3CAtlModule@ATL@@8
0x180037AB8: "long (__cdecl* __ptr64 ATL::_pPerfUnRegFunc)(void)" ?_pPerfUnRegFunc@ATL@@3P6AJXZEA
0x1800303D8: "__vectorcall ??_R2CAtlModule@ATL" ??_R2CAtlModule@ATL@@8
0x18002FED0: "__vectorcall ??_R3bad_alloc@std" ??_R3bad_alloc@std@@8
0x18002FEB8: "__vectorcall ??_R2bad_alloc@std" ??_R2bad_alloc@std@@8
0x180028628: "fi" ??_C@_15NGLOAKJC@?$AAf?$AAi?$AA?$AA@
0x18002B9F8: "iDate" ??_C@_1M@CGIKCABA@?$AAi?$AAD?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x18002BD10: "%s\Control Panel\International" ??_C@_1DO@GIJBDKOD@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?5?$AAP?$AAa?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?2?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x180024FC8: "__cdecl _imp_RegisterTypeLib" __imp_RegisterTypeLib
0x18002EFA0: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R17?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x18002B938: "sTime" ??_C@_1M@BADHOMID@?$AAs?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180029620: "es-ES" ??_C@_1M@MNPLFAAH@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x180029D20: "mn-Mong" ??_C@_1BA@BEBHOEFM@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x1800052F0: ?get_Item@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@UEAAJJPEAPEAUIDismHelpItem@@@Z
0x18002EA50: "__vectorcall ??_R1CA@?0A@EC@IUnknown" ??_R1CA@?0A@EC@IUnknown@@8
0x180028F80: "gl-ES" ??_C@_1M@PHGFBEPN@?$AAg?$AAl?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x18002EB18: "__vectorcall ??_R1BI@?0A@EC@IUnknown" ??_R1BI@?0A@EC@IUnknown@@8
0x180025728: IID_IDispatch
0x180024F68: "__cdecl _imp_CoTaskMemAlloc" __imp_CoTaskMemAlloc
0x180018A94: SetTimeZoneIntoHive
0x18001E5A4: "void * __ptr64 __cdecl operator new[](unsigned __int64,struct std::nothrow_t const & __ptr64)" ??_U@YAPEAX_KAEBUnothrow_t@std@@@Z
0x180001680: "public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::get_Parent(struct IUnknown * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_Parent@CDISMIntlManager@@UEAAJPEAPEAUIUnknown@@@Z
0x18000731C: "public: long __cdecl ATL::CComTypeInfoHolder::GetIDsOfNames(struct _GUID const & __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned int,unsigned long,long * __ptr64) __ptr64" ?GetIDsOfNames@CComTypeInfoHolder@ATL@@QEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x18000A7B0: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModule::GetGITPtr(struct IGlobalInterfaceTable * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?GetGITPtr@CAtlModule@ATL@@UEAAJPEAPEAUIGlobalInterfaceTable@@@Z
0x18001DE41: wcstoul
0x180024FB0: "__cdecl _imp_SysStringLen" __imp_SysStringLen
0x1800288C8: "tzm" ??_C@_17NBDCLOIF@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?$AA@
0x1800295C8: "qps-plocm" ??_C@_1BE@LOKBBKBL@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AAm?$AA?$AA@
0x18001C610: "long __cdecl Windows::StringUtil::Rtl::AppendString<struct _LUNICODE_STRING,class Windows::AutoOperatorAmpersandHelper<struct _LUNICODE_STRING,class Detail::StaticStringAndBufferImpl<struct _LUNICODE_STRING,255> >,0>(struct _LUNICODE_STRING const & __ptr64,class Windows::AutoOperatorAmpersandHelper<struct _LUNICODE_STRING,class Detail::StaticStringAndBufferImpl<struct _LUNICODE_STRING,255> >)" ??$AppendString@U_LUNICODE_STRING@@V?$AutoOperatorAmpersandHelper@U_LUNICODE_STRING@@V?$StaticStringAndBufferImpl@U_LUNICODE_STRING@@$0PP@@Detail@@@Windows@@$0A@@Rtl@StringUtil@Windows@@YAJAEBU_LUNICODE_STRING@@V?$AutoOperatorAmpersandHelper@U_LUNICODE_STRING@@V?$StaticStringAndBufferImpl@U_LUNICODE_STRING@@$0PP@@Detail@@@2@@Z
0x180020280: ??_7?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18001A85C: StateGetDefaultControlsKey
0x18000CC74: "private: void __cdecl CDISMIntlManager::_ReportInstalledLanguages(void) __ptr64" ?_ReportInstalledLanguages@CDISMIntlManager@@AEAAXXZ
0x1800296E0: "es-GT" ??_C@_1M@BNOEMJLF@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAG?$AAT?$AA?$AA@
0x18002A908: "UTC-11" ??_C@_1O@CCNOMCFD@?$AAU?$AAT?$AAC?$AA?9?$AA1?$AA1?$AA?$AA@
0x180010F88: "public: class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> & __ptr64 __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::assign(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70> const & __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?assign@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@QEAAAEAV12@AEBV12@_K1@Z
0x18001A7AC: ClearState
0x180035E30: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@@8
0x180025060: "__cdecl _imp__XcptFilter" __imp__XcptFilter
0x180024DA8: "__cdecl _imp_SetThreadUILanguage" __imp_SetThreadUILanguage
0x180028520: "lp.cab" ??_C@_1O@PBFBGOIE@?$AAl?$AAp?$AA?4?$AAc?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x180015D78: GetSettingOffline
0x1800165B0: CollectAllUserHiveInfos
0x1800294C0: "pa-Arab-PK" ??_C@_1BG@JHGEENDP@?$AAp?$AAa?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAP?$AAK?$AA?$AA@
0x180014AB4: ValidateIntlSettingsPhase2
0x180028400: "ERROR: API call failed with foll" ??_C@_1GI@CGPDNJBH@?$AAE?$AAR?$AAR?$AAO?$AAR?$AA?3?$AA?5?$AAA?$AAP?$AAI?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAl?$AAl@
0x180028D78: "zu-ZA" ??_C@_1M@LGPJHNJH@?$AAz?$AAu?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x18002F270: "__vectorcall ??_R1DA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1DA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMCommandCollection@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x1800251E0: ntdll_NULL_THUNK_DATA
0x180025158: "__cdecl _imp_memcpy" __imp_memcpy
0x1800286D0: "ur" ??_C@_15NEOEKKDJ@?$AAu?$AAr?$AA?$AA@
0x180036D80: "__vectorcall ??_R0?AVexception@" ??_R0?AVexception@@@8
0x18000FF40: "public: virtual long __cdecl CDISMCommand::get_providerName(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_providerName@CDISMCommand@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x180028E70: "bn-IN" ??_C@_1M@LOICPMOJ@?$AAb?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x18002B2D8: "Paraguay Standard Time" ??_C@_1CO@IPGPPLHO@?$AAP?$AAa?$AAr?$AAa?$AAg?$AAu?$AAa?$AAy?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18001DCA0: "__cdecl Init_thread_footer" _Init_thread_footer
0x180028B88: "rm-CH" ??_C@_1M@NNFNNGKM@?$AAr?$AAm?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x180033970: "__cdecl CTA3?AVout_of_range@std@@" _CTA3?AVout_of_range@std@@
0x180030388: "__vectorcall ??_R2_ATL_MODULE70@ATL" ??_R2_ATL_MODULE70@ATL@@8
0x180030398: "__vectorcall ??_R3_ATL_MODULE70@ATL" ??_R3_ATL_MODULE70@ATL@@8
0x18002BE18: "%s\system32\locale.nls" ??_C@_1CO@IDGGMOJK@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA3?$AA2?$AA?2?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?4?$AAn?$AAl?$AAs?$AA?$AA@
0x180035000: "char const * __ptr64 const __ptr64 std::_bad_alloc_Message" ?_bad_alloc_Message@std@@3PEBDEB
0x1800061D0: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18002ABC8: "E. South America Standard Time" ??_C@_1DO@BCGFMANM@?$AAE?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAo?$AAu?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAA?$AAm?$AAe?$AAr?$AAi?$AAc?$AAa?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180029410: "sv-FI" ??_C@_1M@HBMHBGAK@?$AAs?$AAv?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x180020A70: "const ATL::CAtlStringMgr::`vftable'" ??_7CAtlStringMgr@ATL@@6B@
0x18002EC80: "__vectorcall ??_R1BA@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1BA@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180027690: "PC/AT Enhanced Keyboard (101/102" ??_C@_1EM@EECOEPHB@?$AAP?$AAC?$AA?1?$AAA?$AAT?$AA?5?$AAE?$AAn?$AAh?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAK?$AAe?$AAy?$AAb?$AAo?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AA?$CI?$AA1?$AA0?$AA1?$AA?1?$AA1?$AA0?$AA2@
0x180036B90: "__vectorcall ??_R0?AUIDismIntlManager@" ??_R0?AUIDismIntlManager@@@8
0x18002F090: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R17?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x18001E544: "public: static void __cdecl std::_String_base::_Xran(void)" ?_Xran@_String_base@std@@SAXXZ
0x18002BCF0: "ActiveTimeBias" ??_C@_1BO@EAFFNCKE@?$AAA?$AAc?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAB?$AAi?$AAa?$AAs?$AA?$AA@
0x180025A80: "String operation exception!" ??_C@_1DI@GJBNEJHE@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAc?$AAe?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$CB?$AA?$AA@
0x18002F738: "__vectorcall ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180030620: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismHelpItem" ??_R1A@?0A@EA@IDismHelpItem@@8
0x18002E4E0: "__vectorcall ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18002B960: "sShortTime" ??_C@_1BG@FDKKJJHG@?$AAs?$AAS?$AAh?$AAo?$AAr?$AAt?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1800308A0: "__vectorcall ??_R1BA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R1BA@?0A@EA@?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180027C98: "DaylightStart" ??_C@_1BM@IJDCALDJ@?$AAD?$AAa?$AAy?$AAl?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x180027890: "kbd101b.dll" ??_C@_1BI@JHKDJNIB@?$AAk?$AAb?$AAd?$AA1?$AA0?$AA1?$AAb?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x180037228: "__vectorcall ??_R0?AUIDismHelpItem@" ??_R0?AUIDismHelpItem@@@8
0x18001C9A4: "unsigned long __cdecl FsnpDowncaseChar(unsigned long)" ?FsnpDowncaseChar@@YAKK@Z
0x1800014C0: "public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::OnConnect(struct IUnknown * __ptr64,struct IDismLogger * __ptr64) __ptr64" ?OnConnect@CDISMIntlManager@@UEAAJPEAUIUnknown@@PEAUIDismLogger@@@Z
0x1800275D8: "Available UI Languages" ??_C@_1CO@DEDMFGGE@?$AAA?$AAv?$AAa?$AAi?$AAl?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAU?$AAI?$AA?5?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1800133DC: FixUpInputLocale
0x18002ED98: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CDISMIntlManager" ??_R1A@?0A@EA@CDISMIntlManager@@8
0x180006F20: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::Release`adjustor{8}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@W7EAAKXZ
0x1800288A0: "syr" ??_C@_17FFBJICPL@?$AAs?$AAy?$AAr?$AA?$AA@
0x18002BAF8: "iTimePrefix" ??_C@_1BI@CHIELMND@?$AAi?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAP?$AAr?$AAe?$AAf?$AAi?$AAx?$AA?$AA@
0x180008ED8: "public: __cdecl ATL::CRegKey::~CRegKey(void) __ptr64" ??1CRegKey@ATL@@QEAA@XZ
0x180028A08: "gd" ??_C@_15OPIIABOK@?$AAg?$AAd?$AA?$AA@
0x180018FD4: SetKeyboardSettingsIntoHives
0x180036F90: "__vectorcall ??_R0?AUIUnknown@" ??_R0?AUIUnknown@@@8
0x180028960: "om" ??_C@_15HONDMMAN@?$AAo?$AAm?$AA?$AA@
0x18002B628: "%.8x" ??_C@_19BPFPCCMK@?$AA?$CF?$AA?4?$AA8?$AAx?$AA?$AA@
0x1800251B0: "__cdecl _imp___CxxFrameHandler3" __imp___CxxFrameHandler3
0x180025B28: "IMAGE" ??_C@_1M@BJAEGIEJ@?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x180037358: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x18002A3A8: "%s\Select" ??_C@_1BE@FPLPEDKA@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAS?$AAe?$AAl?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x180006CA0: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180024C60: "__cdecl _imp_RegQueryValueExW" __imp_RegQueryValueExW
0x180028BE8: "sv-SE" ??_C@_1M@GIAKDKJK@?$AAs?$AAv?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x180028B48: "nl-NL" ??_C@_1M@IHBJJGG@?$AAn?$AAl?$AA?9?$AAN?$AAL?$AA?$AA@
0x1800355A0: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@@8
0x180028558: "__cdecl GUID_e3f237d6_8f3c_4443_925a_abf44807690c" _GUID_e3f237d6_8f3c_4443_925a_abf44807690c
0x180030470: "__vectorcall ??_R3?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCIntlProviderModule@@@ATL" ??_R3?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCIntlProviderModule@@@ATL@@8
0x18001E760: "__cdecl alloca_probe" _alloca_probe
0x180030290: "__vectorcall ??_R2?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCIntlProviderModule@@@ATL" ??_R2?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCIntlProviderModule@@@ATL@@8
0x180035740: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@@8
0x180001340: "public: long __cdecl CErrorMessage::Send(long) __ptr64" ?Send@CErrorMessage@@QEAAJJ@Z
0x180010E58: "protected: void __cdecl std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char>,class _STL70>::_Copy(unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?_Copy@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@V_STL70@@@std@@IEAAX_K0@Z
0x1800289D0: "co" ??_C@_15KDBIMEPN@?$AAc?$AAo?$AA?$AA@
0x1800292D0: "ku-Arab-IQ" ??_C@_1BG@LPOCIOK@?$AAk?$AAu?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAI?$AAQ?$AA?$AA@
0x180011840: "int __cdecl CompareLangName(void const * __ptr64,void const * __ptr64)" ?CompareLangName@@YAHPEBX0@Z
0x18000F3CC: "public: long __cdecl CConsoleHandler::OnCliOutput(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?OnCliOutput@CConsoleHandler@@QEAAJPEBG@Z
0x180029248: "co-FR" ??_C@_1M@CBHMIBEK@?$AAc?$AAo?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x180025980: "Failed to get the parent's inter" ??_C@_1GI@OMDHPMGG@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?8?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr@
0x18002A388: "%s\ntuser.dat" ??_C@_1BM@IOFLGDDM@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAn?$AAt?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x180026680: "InstallLanguage" ??_C@_1CA@HNCMOGDF@?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x180010B80: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItem>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180030730: "const std::length_error::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4length_error@std@@6B@
0x18002BFF0: "DefaultInstallSettings" ??_C@_1CO@PGNDDFKC@?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x180035060: ?_tih@?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x180024ED8: "__cdecl _imp_CloseHandle" __imp_CloseHandle
0x18002F220: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R17?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x1800290F8: "quz-BO" ??_C@_1O@OHDCKDDF@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAB?$AAO?$AA?$AA@
0x1800283A0: "CDISMIntlManager::DisplayOffline" ??_C@_1FC@PJFMEELP@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAO?$AAf?$AAf?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe@
0x180028168: " %s" ??_C@_17CFPGKHKJ@?$AA?6?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x180035160: ?_tih@?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x180024E90: "__cdecl _imp_LocalFree" __imp_LocalFree
0x180028F70: "my-MM" ??_C@_1M@IAEABEPB@?$AAm?$AAy?$AA?9?$AAM?$AAM?$AA?$AA@
0x180029AB8: "en-ID" ??_C@_1M@KFKHPFAC@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1800286D8: "id" ??_C@_15NFICGAJK@?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x180006E00: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180011260: "public: virtual long __cdecl CDISMCommand::get_Name(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_Name@CDISMCommand@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x180006D40: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180025270: "__cdecl _xl_a" __xl_a
0x180012BD4: FreeIntlSettings
0x180024E08: "__cdecl _imp_LoadLibraryW" __imp_LoadLibraryW
0x1800083CC: "public: __cdecl ATL::CRegParser::CParseBuffer::~CParseBuffer(void) __ptr64" ??1CParseBuffer@CRegParser@ATL@@QEAA@XZ
0x18002EBE0: "__vectorcall ??_R1BA@?0A@EC@IUnknown" ??_R1BA@?0A@EC@IUnknown@@8
0x180024E10: "__cdecl _imp_GetFileAttributesW" __imp_GetFileAttributesW
0x180006FC0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::QueryInterface`adjustor{8}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@W7EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180012CDC: AppendItemToKbdSpecs
0x180028D08: "hsb-DE" ??_C@_1O@ENHGAHJM@?$AAh?$AAs?$AAb?$AA?9?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x18002B808: "sLanguage" ??_C@_1BE@KPLIOOPI@?$AAs?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x180029188: "gn-PY" ??_C@_1M@MPDGLHIM@?$AAg?$AAn?$AA?9?$AAP?$AAY?$AA?$AA@
0x18002A200: "\System32\config\default" ??_C@_1DC@EDFEOODD@?$AA?2?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA3?$AA2?$AA?2?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?2?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x18002BBF0: "%s\Microsoft\Windows NT\CurrentV" ??_C@_1GG@DMOGDPLK@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAT?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AAV@
0x18000F53C: "int __cdecl IsValidKey(unsigned short const * __ptr64,int)" ?IsValidKey@@YAHPEBGH@Z
0x18002E9D8: "__vectorcall ??_R1CI@?0A@EC@IUnknown" ??_R1CI@?0A@EC@IUnknown@@8
0x18002A6E8: "Control\CMF\LatestIndex" ??_C@_1DA@KEFEJMOI@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?2?$AAC?$AAM?$AAF?$AA?2?$AAL?$AAa?$AAt?$AAe?$AAs?$AAt?$AAI?$AAn?$AAd?$AAe?$AAx?$AA?$AA@
0x180029548: "ks-Deva-IN" ??_C@_1BG@GNDGAGDM@?$AAk?$AAs?$AA?9?$AAD?$AAe?$AAv?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x1800280D0: "%s (GEOID = %d)" ??_C@_1CA@ONNDFHNA@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$CI?$AAG?$AAE?$AAO?$AAI?$AAD?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x180026780: "Cannot call GetInstallLanguage o" ??_C@_1GE@CAJDHCKI@?$AAC?$AAa?$AAn?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAG?$AAe?$AAt?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAo@
0x1800148B0: ValidateTimeZone
0x18002FCD8: "const ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::`RTTI Complete Object Locator'{for `ISupportErrorInfo'}" ??_R4?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@6BISupportErrorInfo@@@
0x180024F98: "__cdecl _imp_SysAllocString" __imp_SysAllocString
0x1800052F0: ?get_Item@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@UEAAJJPEAPEAUIDismCommand@@@Z
0x180028890: "mni" ??_C@_17KFODEDFP@?$AAm?$AAn?$AAi?$AA?$AA@
0x180024C70: "__cdecl _imp_RegCreateKeyExW" __imp_RegCreateKeyExW
0x180006554: "protected: static void __cdecl ATL::CSimpleStringT<unsigned short,0>::ThrowMemoryException(void)" ?ThrowMemoryException@?$CSimpleStringT@G$0A@@ATL@@KAXXZ
0x1800298E8: "sms-FI" ??_C@_1O@EOKHMKJK@?$AAs?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x180037EF0: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x180028C58: "sl-SI" ??_C@_1M@BCFAJEAD@?$AAs?$AAl?$AA?9?$AAS?$AAI?$AA?$AA@
0x1800271C8: "HKEY_USERS" ??_C@_1BG@BGODANIO@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR?$AAS?$AA?$AA@
0x180037AE8: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUmghvgfkUlkpgllohUwrhnUoryUfgroUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@dism_util" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUmghvgfkUlkpgllohUwrhnUoryUfgroUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@dism_util
0x180027F98: " " ??_C@_15IABLJNFO@?$AA?6?$AA?6?$AA?$AA@
0x1800359D0: "__vectorcall ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@@8
0x180028170: " %s " ??_C@_19LFGHGA@?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x1800270A8: "Module" ??_C@_1O@MNLDABAF@?$AAM?$AAo?$AAd?$AAu?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x18002FC38: ??_R4?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@6B?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@1@@
0x1800305D0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@CDISMHelpItem" ??_R1A@?0A@EA@CDISMHelpItem@@8
0x18000BBCC: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::_ProcessCommand(unsigned long,struct _INTLSETTINGS * __ptr64) __ptr64" ?_ProcessCommand@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@KPEAU_INTLSETTINGS@@@Z
0x18001AA8C: StateGetHiveNameIfMounted
0x1800127B8: "long __cdecl StringCchPrintfExW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64,unsigned long,unsigned short const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfExW@@YAJPEAG_KPEAPEAGPEA_KKPEBGZZ
0x18002FE90: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@exception" ??_R1A@?0A@EA@exception@@8
0x18002B848: "sMonDecimalSep" ??_C@_1BO@PJHAOMOA@?$AAs?$AAM?$AAo?$AAn?$AAD?$AAe?$AAc?$AAi?$AAm?$AAa?$AAl?$AAS?$AAe?$AAp?$AA?$AA@
0x1800269C0: "Failed to apply language setting" ??_C@_1FA@GGKINIHI@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAy?$AA?5?$AAl?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg@
0x18000F8C0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18002F3D8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDismIntlManager" ??_R1A@?0A@EA@IDismIntlManager@@8
0x180029B38: "en-IN" ??_C@_1M@MKBKBFGG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x18002E2A0: "__vectorcall ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18002F648: "__vectorcall ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180021000: ?_entries@?1??_GetEntries@CDISMCommand@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU34@B
0x180027268: "AppID" ??_C@_1M@EJNEECMJ@?$AAA?$AAp?$AAp?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x180014FEC: ApplySystemWideSettings
0x18002B5C0: "ACP" ??_C@_17DNCLJFIF@?$AAA?$AAC?$AAP?$AA?$AA@
0x180003860: "public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::SetSkuIntlDefaults(unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?SetSkuIntlDefaults@CDISMIntlManager@@UEAAJPEAG@Z
0x180028830: "ml" ??_C@_15ILKHAKGD@?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x1800290E8: "yo-NG" ??_C@_1M@EMMHKBBH@?$AAy?$AAo?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x1800250F8: "__cdecl _imp__vsnwprintf" __imp__vsnwprintf
0x180028FE8: "chr-Cher-US" ??_C@_1BI@JBKOIGHG@?$AAc?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x1800250A0: "__cdecl _imp_?what@exception@@UEBAPEBDXZ" __imp_?what@exception@@UEBAPEBDXZ
0x18001C6D8: "long __cdecl Windows::StringUtil::Rtl::SubStringByCharCount<struct _LUNICODE_STRING>(struct _LUNICODE_STRING const & __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64,struct _LUNICODE_STRING * __ptr64)" ??$SubStringByCharCount@U_LUNICODE_STRING@@@Rtl@StringUtil@Windows@@YAJAEBU_LUNICODE_STRING@@_K1PEAU3@@Z
0x180028958: "kr" ??_C@_15ONDIMJNC@?$AAk?$AAr?$AA?$AA@
0x180024D88: "__cdecl _imp_SetUnhandledExceptionFilter" __imp_SetUnhandledExceptionFilter
0x180020120: "const ATL::CComObject<class CDISMHelpItemCollection>::`vftable'{for `ISupportErrorInfo'}" ??_7?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@6BISupportErrorInfo@@@
0x180009CCC: "public: long __cdecl ATL::CAtlModule::UpdateRegistryFromResourceS(unsigned int,int,struct ATL::_ATL_REGMAP_ENTRY * __ptr64) __ptr64" ?UpdateRegistryFromResourceS@CAtlModule@ATL@@QEAAJIHPEAU_ATL_REGMAP_ENTRY@2@@Z
0x180004CB0: ?GetTypeInfoCount@?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJPEAI@Z
0x18000F648: "int __cdecl GetRegValue(struct HKEY__ * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64)" ?GetRegValue@@YAHPEAUHKEY__@@PEBG1PEAG_K@Z
0x180001300: "public: long __cdecl CErrorMessage::Initialize(void) __ptr64" ?Initialize@CErrorMessage@@QEAAJXZ
0x180029A10: "ar-LB" ??_C@_1M@OOJFGBHE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAB?$AA?$AA@
0x180007090: "[thunk]:public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::QueryInterface`adjustor{48}' (struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WDA@EAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180027630: "%s = %d " ??_C@_1BE@NPGGKMEJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AA?$DN?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AN?$AA?6?$AA?$AA@
0x180028630: "fr" ??_C@_15FBKGNKAM@?$AAf?$AAr?$AA?$AA@
0x1800351A0: ?_tih@?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@1VCComTypeInfoHolder@2@A
0x180028738: "eu" ??_C@_15EKOFJABL@?$AAe?$AAu?$AA?$AA@
0x180025F00: "intlprovider.dll" ??_C@_1CC@GHADKEC@?$AAi?$AAn?$AAt?$AAl?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1800272B8: "FileType" ??_C@_1BC@NKMMNMGL@?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180029500: "sd-Arab-PK" ??_C@_1BG@IFJGDAGA@?$AAs?$AAd?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAP?$AAK?$AA?$AA@
0x180005D9C: "protected: struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >::_Node * __ptr64 __cdecl std::list<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismCommand> > > >::_Buynode(void) __ptr64" ?_Buynode@?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_List_nod@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@2@XZ
0x180005D9C: "protected: struct std::_List_nod<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >::_Node * __ptr64 __cdecl std::list<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >::_Buynode(void) __ptr64" ?_Buynode@?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@IEAAPEAU_Node@?$_List_nod@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@2@XZ
0x18000ECE0: "private: void __cdecl CDISMIntlManager::DisplayOfflineAPIError(int) __ptr64" ?DisplayOfflineAPIError@CDISMIntlManager@@AEAAXH@Z
0x18001DD10: "__cdecl Init_thread_header" _Init_thread_header
0x180033C88: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32" __IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32
0x180036EE0: "__vectorcall ??_R0?AUIDismHelpItemCollection@" ??_R0?AUIDismHelpItemCollection@@@8
0x180027F80: " %s: " ??_C@_1O@KJABONIJ@?$AA?6?$AA?$CF?$AAs?$AA?3?$AA?6?$AA?7?$AA?$AA@
0x180028E28: "sw-KE" ??_C@_1M@GIENNBFC@?$AAs?$AAw?$AA?9?$AAK?$AAE?$AA?$AA@
0x180020398: "const ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::`vftable'{for `ISupportErrorInfo'}" ??_7?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6BISupportErrorInfo@@@
0x180006388: "public: __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::~CComContainedObject<class CDISMIntlManager>(void) __ptr64" ??1?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@QEAA@XZ
0x18002B820: "sList" ??_C@_1M@PFDHHOIO@?$AAs?$AAL?$AAi?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x18002EE88: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18002E910: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@8
0x180030958: "__vectorcall ??_R3?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R3?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x180024C80: "__cdecl _imp_RegOpenKeyExW" __imp_RegOpenKeyExW
0x180030850: "__vectorcall ??_R2?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL" ??_R2?$CComCoClass@VCDISMCommand@@$1?GUID_NULL@@3U_GUID@@B@ATL@@8
0x18002F310: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x18001A70C: InitializeDownlevelLibraries
0x18002B788: "s2359" ??_C@_1M@GJCOENDK@?$AAs?$AA2?$AA3?$AA5?$AA9?$AA?$AA@
0x18002EED8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CComObject@VCDISMHelpItemCollection@@@ATL@@8
0x18000F9B0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CWin32Heap::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCWin32Heap@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18002AA10: "Romance Standard Time" ??_C@_1CM@BCLFCMLJ@?$AAR?$AAo?$AAm?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180025948: CLSID_StdGlobalInterfaceTable
0x1800285D8: "bg" ??_C@_15KNPADPLH@?$AAb?$AAg?$AA?$AA@
0x180028BC8: "sk-SK" ??_C@_1M@FKIFEHPB@?$AAs?$AAk?$AA?9?$AAS?$AAK?$AA?$AA@
0x18002EC58: "__vectorcall ??_R1BA@?0A@EA@IDismProvider" ??_R1BA@?0A@EA@IDismProvider@@8
0x18001E044: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x180010630: "public: long __cdecl CDISMHelpItemCollection::AddHelpItem(struct IDismHelpItem * __ptr64) __ptr64" ?AddHelpItem@CDISMHelpItemCollection@@QEAAJPEAUIDismHelpItem@@@Z
0x18002FAA8: ??_R4?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@6B@
0x180028D48: "tn-ZA" ??_C@_1M@IAIGNEJG@?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x180004BB0: ?Invoke@?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJJAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x1800287F8: "bn" ??_C@_15NAPIHADN@?$AAb?$AAn?$AA?$AA@
0x180006140: "public: virtual __cdecl ATL::CComAggObject<class CDISMIntlManager>::~CComAggObject<class CDISMIntlManager>(void) __ptr64" ??1?$CComAggObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@UEAA@XZ
0x180037D60: "class CIntlProviderModule _AtlModule" ?_AtlModule@@3VCIntlProviderModule@@A
0x18002B798: "sCountry" ??_C@_1BC@GNPFBONO@?$AAs?$AAC?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x18002BA18: "NumShape" ??_C@_1BC@DHBCKFIL@?$AAN?$AAu?$AAm?$AAS?$AAh?$AAa?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1800258A8: IID_IDismHelpItemCollection
0x180028670: "no" ??_C@_15BPIGNHCD@?$AAn?$AAo?$AA?$AA@
0x180015B68: GetKeyForLanguage
0x180027550: "\Implemented Categories" ??_C@_1DA@BIHALFED@?$AA?2?$AAI?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAC?$AAa?$AAt?$AAe?$AAg?$AAo?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180020990: ??_7?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@6B@
0x18002A3C0: "%s\ControlSet%03u" ??_C@_1CE@POOPDDFH@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?$CF?$AA0?$AA3?$AAu?$AA?$AA@
0x180026470: "ControlSet001\Control\MUI\Settin" ??_C@_1EG@BJOGEFKA@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?2?$AAM?$AAU?$AAI?$AA?2?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn@
0x180003ED8: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::_ValidateCommands(struct IDismTokenCollection * __ptr64) __ptr64" ?_ValidateCommands@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@PEAUIDismTokenCollection@@@Z
0x18002FEE8: "const std::bad_alloc::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4bad_alloc@std@@6B@
0x180027408: "Unknown Error" ??_C@_1BM@NHKIKHHJ@?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x180006280: "public: virtual __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::~CComObject<class CDISMIntlManager>(void) __ptr64" ??1?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@UEAA@XZ
0x18002B480: "Venezuela Standard Time" ??_C@_1DA@NIMFPEMG@?$AAV?$AAe?$AAn?$AAe?$AAz?$AAu?$AAe?$AAl?$AAa?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18001DF18: "public: __cdecl exception::exception(char const * __ptr64 const & __ptr64,int) __ptr64" ??0exception@@QEAA@AEBQEBDH@Z
0x180029C70: "sma" ??_C@_17IPPCDKAH@?$AAs?$AAm?$AAa?$AA?$AA@
0x180005680: ?GetIDsOfNames@?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x180006130: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComAggObject<class CDISMIntlManager>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComAggObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180020AD0: "const ATL::CComObject<class CDISMHelpItem>::`vftable'" ??_7?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@6B@
0x180033C4C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt" __IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt
0x18001E722: wcscmp
0x180005FE0: "public: virtual long __cdecl ATL::CComContainedObject<class CDISMIntlManager>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18002B1A0: "Arabian Standard Time" ??_C@_1CM@CJJJFHBJ@?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AAi?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180029960: "ar-SY" ??_C@_1M@JLANABKE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAY?$AA?$AA@
0x180004E40: ?GetIDsOfNames@?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x180020B50: "const std::length_error::`vftable'" ??_7length_error@std@@6B@
0x180028A18: "ar-SA" ??_C@_1M@OKAHONE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAA?$AA?$AA@
0x180010C20: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::length_error::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Glength_error@std@@UEAAPEAXI@Z
0x180028DF8: "ms-MY" ??_C@_1M@EIBJEEPA@?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAM?$AAY?$AA?$AA@
0x1800196B8: GetNLSData
0x18002E7A8: "__vectorcall ??_R2IDismProvider" ??_R2IDismProvider@@8
0x180037080: "__vectorcall ??_R0?AU?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCIntlProviderModule@@@ATL@" ??_R0?AU?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCIntlProviderModule@@@ATL@@@8
0x18002F900: "__vectorcall ??_R3IDismProvider" ??_R3IDismProvider@@8
0x18000CB70: "private: void __cdecl CDISMIntlManager::_ReportLanguages(unsigned int,unsigned int) __ptr64" ?_ReportLanguages@CDISMIntlManager@@AEAAXII@Z
0x1800279D0: "kbd103.dll" ??_C@_1BG@HHIDBG@?$AAk?$AAb?$AAd?$AA1?$AA0?$AA3?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x180027CE0: "Unable to determine target OS st" ??_C@_1GE@OLPKIDAM@?$AAU?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAO?$AAS?$AA?5?$AAs?$AAt@
0x18002B9E0: "iCurrency" ??_C@_1BE@HLCODNEK@?$AAi?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x1800143BC: ValidateUILanguageAndFallback
0x180020E30: ?map@?1??VTFromRegType@CRegParser@ATL@@KAHPEBGAEAG@Z@4QBUtypemap@?1??123@KAH01@Z@B
0x180024F70: "__cdecl _imp_CoTaskMemRealloc" __imp_CoTaskMemRealloc
0x1800272D0: "Interface" ??_C@_1BE@EKPAFMCP@?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAf?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180029880: "sma-SE" ??_C@_1O@HEDBLHNP@?$AAs?$AAm?$AAa?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x18002A418: "Control\Nls\Language" ??_C@_1CK@KCGCNMKD@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?2?$AAN?$AAl?$AAs?$AA?2?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x18002B268: "SA Eastern Standard Time" ??_C@_1DC@GPGBJL@?$AAS?$AAA?$AA?5?$AAE?$AAa?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180029070: "ps-AF" ??_C@_1M@KFBGCPFA@?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAF?$AA?$AA@
0x180026B90: "CDISMIntlManager::_GetOptionAndV" ??_C@_1EK@JLPKHI@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AA_?$AAG?$AAe?$AAt?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAA?$AAn?$AAd?$AAV@
0x18002B140: "Morocco Standard Time" ??_C@_1CM@NPAEEDEG@?$AAM?$AAo?$AAr?$AAo?$AAc?$AAc?$AAo?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18002F018: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismHelpItemCollection@@$1?IID_IDismHelpItemCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismHelpItem@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismHelpItem@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@8
0x18002AED0: "Georgian Standard Time" ??_C@_1CO@JCFIPKNJ@?$AAG?$AAe?$AAo?$AAr?$AAg?$AAi?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180029C60: "az-Latn" ??_C@_1BA@OJCGJDJI@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x180036D38: "__vectorcall ??_R0?AUIDispatch@" ??_R0?AUIDispatch@@@8
0x180025110: "__cdecl _imp_malloc" __imp_malloc
0x1800250C8: "__cdecl _imp__purecall" __imp__purecall
0x180025938: IID_IDismEventManager
0x180024CE0: ADVAPI32_NULL_THUNK_DATA
0x180027D90: "Registry object not initialized." ??_C@_1EC@ENLDGFNO@?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AAd?$AA?4@
0x18002BD50: "User Profile" ??_C@_1BK@KEHCAHAH@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x180026D30: "CDISMIntlManager::_ValidateComma" ??_C@_1EI@HEBODDDH@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AA_?$AAV?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAa?$AAt?$AAe?$AAC?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa@
0x180037EC4: g_NTSTATUS_to_break_on
0x1800103F0: "public: virtual long __cdecl CDISMHelpItemCollection::InterfaceSupportsErrorInfo(struct _GUID const & __ptr64) __ptr64" ?InterfaceSupportsErrorInfo@CDISMHelpItemCollection@@UEAAJAEBU_GUID@@@Z
0x180024F10: "__cdecl _imp_WriteFile" __imp_WriteFile
0x180027BA0: "ControlSet001\Control\TimeZoneIn" ??_C@_1FE@KBJEFOGL@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?2?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAZ?$AAo?$AAn?$AAe?$AAI?$AAn@
0x18002EC30: "__vectorcall ??_R1BA@?0A@EC@IDismObject" ??_R1BA@?0A@EC@IDismObject@@8
0x180025E20: "Failed to get the parent configu" ??_C@_1FO@IKENKNIJ@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAu@
0x180020550: ??_7?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18002BA08: "iDigits" ??_C@_1BA@PDGPNLM@?$AAi?$AAD?$AAi?$AAg?$AAi?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x180007904: "public: long __cdecl ATL::CComTypeInfoHolder::GetTI(unsigned long) __ptr64" ?GetTI@CComTypeInfoHolder@ATL@@QEAAJK@Z
0x180028100: ", %s" ??_C@_19JOIJINHG@?$AA?0?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x180027B70: "OverrideKeyboardSubtype" ??_C@_1DA@EBNPOKCD@?$AAO?$AAv?$AAe?$AAr?$AAr?$AAi?$AAd?$AAe?$AAK?$AAe?$AAy?$AAb?$AAo?$AAa?$AAr?$AAd?$AAS?$AAu?$AAb?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180037278: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@@8
0x18000851C: "public: long __cdecl ATL::CRegParser::PreProcessBuffer(unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?PreProcessBuffer@CRegParser@ATL@@QEAAJPEAGPEAPEAG@Z
0x180030430: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CAtlModuleT@VCIntlProviderModule@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CAtlModuleT@VCIntlProviderModule@@@ATL@@8
0x1800352D0: ?g_arParameters@@3PAU<unnamed-type-g_arParameters>@@A
0x180028718: "fa" ??_C@_15BDAKCCHN@?$AAf?$AAa?$AA?$AA@
0x18001B378: GetHkrKeys
0x18000B3F8: "public: int __cdecl CLangIni::AddAvailableLanguage(unsigned short const * __ptr64,unsigned long) __ptr64" ?AddAvailableLanguage@CLangIni@@QEAAHPEBGK@Z
0x180027730: "Korean PC/AT 101-Key Compatible " ??_C@_1IM@JJIOHKCN@?$AAK?$AAo?$AAr?$AAe?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAP?$AAC?$AA?1?$AAA?$AAT?$AA?5?$AA1?$AA0?$AA1?$AA?9?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAC?$AAo?$AAm?$AAp?$AAa?$AAt?$AAi?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5@
0x180028180: "\LangPacks" ??_C@_1BG@IIIKENOB@?$AA?2?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAP?$AAa?$AAc?$AAk?$AAs?$AA?$AA@
0x180024CC0: "__cdecl _imp_LookupPrivilegeValueW" __imp_LookupPrivilegeValueW
0x180037EB8: g_pLocaleNLS
0x180019420: DownlevelInitializeNLSLib
0x1800049A4: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::_AddValue(unsigned long,unsigned short * __ptr64,unsigned long,enum VALUECOUNT) __ptr64" ?_AddValue@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@KPEAGKW4VALUECOUNT@@@Z
0x180027D48: "CDISMIntlManager::_IsWindowsPE" ??_C@_1DO@KKAGKJPM@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AA_?$AAI?$AAs?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x18002C070: "CP.0" ??_C@_19PBFDEEAL@?$AAC?$AAP?$AA?4?$AA0?$AA?$AA@
0x18002FB98: ??_R4?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x18001D9A0: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x18002FE18: "const ATL::CComObjectCached<class ATL::CComClassFactory>::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4?$CComObjectCached@VCComClassFactory@ATL@@@ATL@@6B@
0x180006270: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@UEAAKXZ
0x1800201D0: ??_7?$CComContainedObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x1800287B8: "yi" ??_C@_15CEDOLKNM@?$AAy?$AAi?$AA?$AA@
0x18000FD50: "public: long __cdecl CMessageWrapper::Initialize(unsigned short * __ptr64,int) __ptr64" ?Initialize@CMessageWrapper@@QEAAJPEAGH@Z
0x1800309A0: "const ATL::CComObject<class CDISMCommand>::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4?$CComObject@VCDISMCommand@@@ATL@@6B@
0x180006EE0: "[thunk]:public: virtual long __cdecl CDISMIntlManager::OnConnect`adjustor{16}' (struct IUnknown * __ptr64,struct IDismLogger * __ptr64) __ptr64" ?OnConnect@CDISMIntlManager@@WBA@EAAJPEAUIUnknown@@PEAUIDismLogger@@@Z
0x180028968: "ti" ??_C@_15JIKAKJAC@?$AAt?$AAi?$AA?$AA@
0x18002C040: "DefaultSettings" ??_C@_1CA@CAAHMPAA@?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x180036F10: "__vectorcall ??_R0?AVCDISMHelpItemCollection@" ??_R0?AVCDISMHelpItemCollection@@@8
0x180030338: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCIntlProviderModule@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCIntlProviderModule@@@ATL@@8
0x180024EA8: "__cdecl _imp_LeaveCriticalSection" __imp_LeaveCriticalSection
0x180025C20: "SET-SKUINTLDEFAULTS" ??_C@_1CI@OPJAIINO@?$AAS?$AAE?$AAT?$AA?9?$AAS?$AAK?$AAU?$AAI?$AAN?$AAT?$AAL?$AAD?$AAE?$AAF?$AAA?$AAU?$AAL?$AAT?$AAS?$AA?$AA@
0x180036810: "__vectorcall ??_R0?AV?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@" ??_R0?AV?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@@8
0x18001DD90: "__cdecl onexit" _onexit
0x18001ACD8: SaveUserName
0x1800285F8: "cs" ??_C@_15LJNHCMNK@?$AAc?$AAs?$AA?$AA@
0x1800270D0: "REGISTRY" ??_C@_1BC@KAILKFFG@?$AAR?$AAE?$AAG?$AAI?$AAS?$AAT?$AAR?$AAY?$AA?$AA@
0x18002A6C0: "Control\CMF\Config" ??_C@_1CG@KEJLEKEG@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?2?$AAC?$AAM?$AAF?$AA?2?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?$AA@
0x180029768: "en-NZ" ??_C@_1M@IGEOFBG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAZ?$AA?$AA@
0x18000FED0: "public: virtual long __cdecl CDISMCommand::get_Extension(unsigned short * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?get_Extension@CDISMCommand@@UEAAJPEAPEAG@Z
0x180030458: "__vectorcall ??_R3?$CAtlDllModuleT@VCIntlProviderModule@@@ATL" ??_R3?$CAtlDllModuleT@VCIntlProviderModule@@@ATL@@8
0x180030260: "__vectorcall ??_R2?$CAtlDllModuleT@VCIntlProviderModule@@@ATL" ??_R2?$CAtlDllModuleT@VCIntlProviderModule@@@ATL@@8
0x180004438: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::_ProcessCommands(void) __ptr64" ?_ProcessCommands@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@XZ
0x18002BE68: ".QPS" ??_C@_19BFLPPAJ@?$AA?4?$AAQ?$AAP?$AAS?$AA?$AA@
0x18002B8A8: "sNativeDigits" ??_C@_1BM@NGLHILHI@?$AAs?$AAN?$AAa?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AAD?$AAi?$AAg?$AAi?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x180029598: "ti-ER" ??_C@_1M@NCHGIHNA@?$AAt?$AAi?$AA?9?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x180027940: "PCAT_101CKEY" ??_C@_1BK@PHHNFCDE@?$AAP?$AAC?$AAA?$AAT?$AA_?$AA1?$AA0?$AA1?$AAC?$AAK?$AAE?$AAY?$AA?$AA@
0x180024DF8: "__cdecl _imp_SearchPathW" __imp_SearchPathW
0x180037EE0: "__cdecl _native_startup_state" __native_startup_state
0x180007000: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::Release`adjustor{16}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WBA@EAAKXZ
0x180007140: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::Release`adjustor{32}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WCA@EAAKXZ
0x180007010: "[thunk]:public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::Release`adjustor{48}' (void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@WDA@EAAKXZ
0x18002A738: "ntdll.dll" ??_C@_1BE@GJOFHIHD@?$AAn?$AAt?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1800259E8: "CDISMIntlManager::OnConnect" ??_C@_1DI@KCFOJIED@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAO?$AAn?$AAC?$AAo?$AAn?$AAn?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x180035910: "__vectorcall ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@" ??_R0?AV?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@@8
0x18000B878: "private: int __cdecl CLangIni::_CopyOtherSections(void) __ptr64" ?_CopyOtherSections@CLangIni@@AEAAHXZ
0x18002EBB8: "__vectorcall ??_R1BI@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1BI@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180028D38: "ts-ZA" ??_C@_1M@FCNGNOMO@?$AAt?$AAs?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x180024F90: "__cdecl _imp_SysAllocStringByteLen" __imp_SysAllocStringByteLen
0x18002A478: "InstallLanguage5" ??_C@_1CC@CMKNPAEE@?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAl?$AAl?$AAL?$AAa?$AAn?$AAg?$AAu?$AAa?$AAg?$AAe?$AA5?$AA?$AA@
0x1800299F8: "sr-Latn-ME" ??_C@_1BG@CDPKEBGK@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x180037AA8: "class ATL::CAtlModule * __ptr64 __ptr64 ATL::_pAtlModule" ?_pAtlModule@ATL@@3PEAVCAtlModule@1@EA
0x180028848: "sa" ??_C@_15EABBLBFF@?$AAs?$AAa?$AA?$AA@
0x180020958: "const ATL::CRegObject::`vftable'" ??_7CRegObject@ATL@@6B@
0x18002FC10: "const ATL::CComObject<class CDISMIntlManager>::`RTTI Complete Object Locator'{for `ISupportErrorInfo'}" ??_R4?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6BISupportErrorInfo@@@
0x18002EDC0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismIntl@@$1?_GUID_574fd8f3_bc64_455e_a0d8_bcf95d8819b1@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x180004F40: ?GetIDsOfNames@?$IDispatchImpl@UIDismServicingProvider@@$1?_GUID_c8292388_8d1d_4c34_9a41_8763fcd304f7@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x1800159AC: SetNonLIPLanguageOffline
0x180027118: "HKU" ??_C@_17PJOJPMPB@?$AAH?$AAK?$AAU?$AA?$AA@
0x1800285D0: "ar" ??_C@_15EMKDOKLE@?$AAa?$AAr?$AA?$AA@
0x180025BE0: "SET-USERLOCALE" ??_C@_1BO@BHPGIFKD@?$AAS?$AAE?$AAT?$AA?9?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x18002FDA0: "const IDismServicingProvider::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4IDismServicingProvider@@6B@
0x180024E38: "__cdecl _imp_LoadResource" __imp_LoadResource
0x180010A50: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItem>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x180028AE8: "he-IL" ??_C@_1M@GFMCHPE@?$AAh?$AAe?$AA?9?$AAI?$AAL?$AA?$AA@
0x1800286B0: "sq" ??_C@_15BAAIOGMK@?$AAs?$AAq?$AA?$AA@
0x180005AF0: "public: static long __cdecl ATL::CComCreator<class ATL::CComAggObject<class CDISMIntlManager> >::CreateInstance(void * __ptr64,struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?CreateInstance@?$CComCreator@V?$CComAggObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@@ATL@@SAJPEAXAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18002B3E8: "Taipei Standard Time" ??_C@_1CK@GMMFHBPD@?$AAT?$AAa?$AAi?$AAp?$AAe?$AAi?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180010B80: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CDISMHelpItem>::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_E?$CComObject@VCDISMHelpItem@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x180028230: "CDISMIntlManager::WriteToConsole" ??_C@_1FG@JMBFAAMJ@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAW?$AAr?$AAi?$AAt?$AAe?$AAT?$AAo?$AAC?$AAo?$AAn?$AAs?$AAo?$AAl?$AAe@
0x18002E450: "__vectorcall ??_R2CDISMHelpItemCollection" ??_R2CDISMHelpItemCollection@@8
0x18002F780: "__vectorcall ??_R3CDISMHelpItemCollection" ??_R3CDISMHelpItemCollection@@8
0x180028AA8: "es-ES_tradnl" ??_C@_1BK@GHOONNCJ@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA_?$AAt?$AAr?$AAa?$AAd?$AAn?$AAl?$AA?$AA@
0x180033AC0: "__cdecl CTA2?AVlogic_error@std@@" _CTA2?AVlogic_error@std@@
0x180029D68: "tzm-Latn" ??_C@_1BC@BPMFNHEB@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x180035888: "__vectorcall ??_R0?AV?$CComAggObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@" ??_R0?AV?$CComAggObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@@8
0x18002C0D8: "SystemHive.CP.%s" ??_C@_1CC@NFCABBPB@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAH?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?4?$AAC?$AAP?$AA?4?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x1800291B8: "so-SO" ??_C@_1M@NMAMHANM@?$AAs?$AAo?$AA?9?$AAS?$AAO?$AA?$AA@
0x18002A270: "\ServiceProfiles\LocalService\NT" ??_C@_1FC@IBMMANKI@?$AA?2?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAP?$AAr?$AAo?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAs?$AA?2?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAS?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?2?$AAN?$AAT@
0x180029468: "se-SE" ??_C@_1M@KEJDAAHB@?$AAs?$AAe?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x1800051F0: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CRegObject::Release(void) __ptr64" ?Release@CRegObject@ATL@@UEAAKXZ
0x1800279F0: "Japanese Keyboard (106/109 Key)" ??_C@_1EA@DMBHBHFF@?$AAJ?$AAa?$AAp?$AAa?$AAn?$AAe?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAK?$AAe?$AAy?$AAb?$AAo?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AA?$CI?$AA1?$AA0?$AA6?$AA?1?$AA1?$AA0?$AA9?$AA?5?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x1800271E0: "HKEY_PERFORMANCE_DATA" ??_C@_1CM@KHNNAOIC@?$AAH?$AAK?$AAE?$AAY?$AA_?$AAP?$AAE?$AAR?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AAA?$AAN?$AAC?$AAE?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA?$AA@
0x1800268B0: "CDISMIntlManager::SetAllIntlSett" ??_C@_1EK@PBEPBLPI@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAS?$AAe?$AAt?$AAA?$AAl?$AAl?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt@
0x18002F248: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EC@IUnknown" ??_R1A@?0A@EC@IUnknown@@8
0x18001AE8C: GetFontInfFilename
0x180006E00: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CComObject<class CDISMCommandCollection>::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_G?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18002B948: "sTimeFormat" ??_C@_1BI@GBIDBDIF@?$AAs?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAF?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x1800301A0: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IUnknown" ??_R1A@?0A@EA@IUnknown@@8
0x180025850: "Val" ??_C@_17LLMMEOJD@?$AAV?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x18002B6A0: "%.4x" ??_C@_19GIJNOCLB@?$AA?$CF?$AA?4?$AA4?$AAx?$AA?$AA@
0x180029BA8: "es-PR" ??_C@_1M@CGFMKEEK@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAR?$AA?$AA@
0x1800190CC: UpdateOneTimeZoneLegacyString
0x18002EDE8: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R1A@?0A@EA@?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x1800013C8: "public: long __cdecl CDISMIntlManager::FinalConstruct(void) __ptr64" ?FinalConstruct@CDISMIntlManager@@QEAAJXZ
0x180005370: ?get_Count@?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@ATL@@UEAAJPEAJ@Z
0x180028FB0: "sd-Deva-IN" ??_C@_1BG@HMAAGHML@?$AAs?$AAd?$AA?9?$AAD?$AAe?$AAv?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x180025AD0: "SET-SETUPUILANG" ??_C@_1CA@KAELKAD@?$AAS?$AAE?$AAT?$AA?9?$AAS?$AAE?$AAT?$AAU?$AAP?$AAU?$AAI?$AAL?$AAA?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x18002A778: "SA Western Standard Time" ??_C@_1DC@HCFKIEMH@?$AAS?$AAA?$AA?5?$AAW?$AAe?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180027278: "CLSID" ??_C@_1M@KANJNLFF@?$AAC?$AAL?$AAS?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x180027048: "__cdecl GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37" _GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37
0x18002AFE0: "Israel Standard Time" ??_C@_1CK@PEGBDAFL@?$AAI?$AAs?$AAr?$AAa?$AAe?$AAl?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180014CBC: ClearMachinePreferences
0x180029658: "se-FI" ??_C@_1M@LNFOCMOB@?$AAs?$AAe?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x180027978: "Korean Keyboard (103/106 Key)" ??_C@_1DM@GFCBJOCJ@?$AAK?$AAo?$AAr?$AAe?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAK?$AAe?$AAy?$AAb?$AAo?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AA?$CI?$AA1?$AA0?$AA3?$AA?1?$AA1?$AA0?$AA6?$AA?5?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x18000A5D0: DllRegisterServer
0x18002A240: "\default\ntuser.dat" ??_C@_1CI@EOGANODI@?$AA?2?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?2?$AAn?$AAt?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AA?4?$AAd?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x180024DA0: "__cdecl _imp_MapViewOfFile" __imp_MapViewOfFile
0x18000A780: "public: virtual long __cdecl ATL::CAtlModuleT<class CIntlProviderModule>::AddCommonRGSReplacements(struct IRegistrarBase * __ptr64) __ptr64" ?AddCommonRGSReplacements@?$CAtlModuleT@VCIntlProviderModule@@@ATL@@UEAAJPEAUIRegistrarBase@@@Z
0x180010D50: "public: virtual char const * __ptr64 __cdecl std::logic_error::what(void)const __ptr64" ?what@logic_error@std@@UEBAPEBDXZ
0x18002AC30: "Singapore Standard Time" ??_C@_1DA@GFDKFKEJ@?$AAS?$AAi?$AAn?$AAg?$AAa?$AAp?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180029950: "smn-FI" ??_C@_1O@JMPHMAMC@?$AAs?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x180029690: "quz-PE" ??_C@_1O@MGJBOAMB@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x180028028: "LocaleName" ??_C@_1BG@IDPMNIFP@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180029610: "en-AU" ??_C@_1M@KBFBEHJF@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAA?$AAU?$AA?$AA@
0x1800290A0: "bin-NG" ??_C@_1O@GIMANDPJ@?$AAb?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x180008030: "public: __cdecl ATL::CAutoVectorPtr<unsigned short>::~CAutoVectorPtr<unsigned short>(void) __ptr64" ??1?$CAutoVectorPtr@G@ATL@@QEAA@XZ
0x180009ADC: "protected: long __cdecl ATL::CRegObject::RegisterFromResource(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,int) __ptr64" ?RegisterFromResource@CRegObject@ATL@@IEAAJPEBG00H@Z
0x180027C18: "StandardBias" ??_C@_1BK@NFHIIHCC@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AAB?$AAi?$AAa?$AAs?$AA?$AA@
0x180020488: ??_7?$CComObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@6B?$IDispatchImpl@UIDismProviderPrivate@@$1?_GUID_2114daec_42fd_4847_8a04_5f2dde3276a3@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@1@@
0x1800288E8: "ps" ??_C@_15DMJFFMOP@?$AAp?$AAs?$AA?$AA@
0x180024FA0: "__cdecl _imp_SysFreeString" __imp_SysFreeString
0x18002EAA0: "__vectorcall ??_R1CA@?0A@EC@IDismObject" ??_R1CA@?0A@EC@IDismObject@@8
0x1800287E0: "tk" ??_C@_15DCKJGBIJ@?$AAt?$AAk?$AA?$AA@
0x1800285E0: "ca" ??_C@_15EDMHLDMO@?$AAc?$AAa?$AA?$AA@
0x1800207B0: "const IDismSupportCommands::`vftable'" ??_7IDismSupportCommands@@6B@
0x180033A08: "__cdecl CTA2?AVbad_alloc@std@@" _CTA2?AVbad_alloc@std@@
0x180005040: ?GetIDsOfNames@?$IDispatchImpl@UIDismProvider@@$1?_GUID_33f93018_edb7_4092_978a_4b37d5dfb1c0@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAGIKPEAJ@Z
0x180001754: "private: void __cdecl CDISMIntlManager::WriteLogEntry(enum __MIDL___MIDL_itf_dismcore_0004_0042_0001,unsigned short const * __ptr64,...) __ptr64" ?WriteLogEntry@CDISMIntlManager@@AEAAXW4__MIDL___MIDL_itf_dismcore_0004_0042_0001@@PEBGZZ
0x18002EB68: "__vectorcall ??_R1BI@?0A@EC@IDismObject" ??_R1BI@?0A@EC@IDismObject@@8
0x1800137E4: ValidateIntlSettingsPhase1
0x180020E70: "protected: static unsigned short const * __ptr64 const * const ATL::CRegParser::rgszNeverDelete" ?rgszNeverDelete@CRegParser@ATL@@1QBQEBGB
0x18002A448: "Control\MUI\Settings" ??_C@_1CK@GGPFMIAC@?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?2?$AAM?$AAU?$AAI?$AA?2?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x18000F8C0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CAtlStringMgr::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GCAtlStringMgr@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18002BDD0: "Display" ??_C@_1BA@DMMGCODP@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x180020D50: ?map@?1??HKeyFromString@CRegParser@ATL@@KAPEAUHKEY__@@PEAG@Z@4QBUkeymap@?1??123@KAPEAU4@0@Z@B
0x1800289D8: "gsw" ??_C@_17DLKNGOHO@?$AAg?$AAs?$AAw?$AA?$AA@
0x1800302E8: "__vectorcall ??_R1EI@?0A@EN@?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCIntlProviderModule@@@ATL" ??_R1EI@?0A@EN@?$CAtlValidateModuleConfiguration@$00VCIntlProviderModule@@@ATL@@8
0x18000DDBC: "private: enum ERRORCODE __cdecl CDISMIntlManager::_GetInputString(unsigned short * __ptr64,unsigned long,unsigned long) __ptr64" ?_GetInputString@CDISMIntlManager@@AEAA?AW4ERRORCODE@@PEAGKK@Z
0x180026C20: "Failed to copy the Option to the" ??_C@_1GA@GENHDIGL@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAp?$AAy?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe@
0x180028920: "yo" ??_C@_15BFFOFAA@?$AAy?$AAo?$AA?$AA@
0x180027580: ".tlb" ??_C@_19ILOCMLCJ@?$AA?4?$AAt?$AAl?$AAb?$AA?$AA@
0x18000B348: "public: enum ERRORCODE __cdecl CLangIni::StartEditingNewLangIni(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?StartEditingNewLangIni@CLangIni@@QEAA?AW4ERRORCODE@@PEBG@Z
0x180033B68: "__cdecl _pobjMap_CDISMIntlManager" __pobjMap_CDISMIntlManager
0x18001BE50: LoadMUIFileV
0x180033B60: "__cdecl _pobjMapEntryFirst" __pobjMapEntryFirst
0x18002DFB0: "__vectorcall ??_R2?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL" ??_R2?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@8
0x18002F5D0: "__vectorcall ??_R3?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL" ??_R3?$CComObject@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@ATL@@@ATL@@8
0x180030178: "__vectorcall ??_R2IUnknown" ??_R2IUnknown@@8
0x180030188: "__vectorcall ??_R3IUnknown" ??_R3IUnknown@@8
0x1800286E0: "uk" ??_C@_15PJPFLCCM@?$AAu?$AAk?$AA?$AA@
0x180029818: "sma-NO" ??_C@_1O@KEMEEGPO@?$AAs?$AAm?$AAa?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x180025120: "__cdecl _imp_free" __imp_free
0x180006040: "public: virtual long __cdecl ATL::CComAggObject<class CDISMIntlManager>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComAggObject@VCDISMIntlManager@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x1800301E8: "__vectorcall ??_R3CRegObject@ATL" ??_R3CRegObject@ATL@@8
0x1800301C8: "__vectorcall ??_R2CRegObject@ATL" ??_R2CRegObject@ATL@@8
0x180026BE0: "Failed to get the option." ??_C@_1DE@EKEHNCMG@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA?$AA@
0x18001DFB0: "__cdecl IsNonwritableInCurrentImage" _IsNonwritableInCurrentImage
0x180005490: "public: __cdecl std::list<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >::~list<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> >,class std::allocator<class ATL::CAdapt<class ATL::CComPtr<struct IDismHelpItem> > > >(void) __ptr64" ??1?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismHelpItem@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@QEAA@XZ
0x180035E08: "__vectorcall ??_R0?AVCDISMIntlManager@" ??_R0?AVCDISMIntlManager@@@8
0x180020040: ??_7?$CComObject@VCDISMCommandCollection@@@ATL@@6B?$ICollectionOnSTLImpl@V?$IDispatchImpl@UIDismCommandCollection@@$1?IID_IDismCommandCollection@@3U_GUID@@B$1?m_libid@CAtlModule@ATL@@2U_GUID@@A$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@PEAUIDismCommand@@U?$_CopyItfFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$CComEnumOnSTL@UIEnumVARIANT@@$1?IID_IEnumVARIANT@@3U_GUID@@BUtagVARIANT@@U?$_CopyVariantFromAdaptItf@UIDismCommand@@@@V?$list@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@V?$allocator@V?$CAdapt@V?$CComPtr@UIDismCommand@@@ATL@@@ATL@@@std@@@std@@VCComSingleThreadModel@ATL@@@2@@1@@
0x180025A60: "1.0" ??_C@_17BODHOPJC@?$AA1?$AA?4?$AA0?$AA?$AA@
0x1800286B8: "sv" ??_C@_15INNPNOHD@?$AAs?$AAv?$AA?$AA@
0x180029738: "ar-DZ" ??_C@_1M@JHGLJMGJ@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAD?$AAZ?$AA?$AA@
0x180028EB0: "ta-IN" ??_C@_1M@KMKMOPHI@?$AAt?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x180025108: "__cdecl _imp_memcpy_s" __imp_memcpy_s
0x180037250: "__vectorcall ??_R0?AVCDISMHelpItem@" ??_R0?AVCDISMHelpItem@@@8
0x180011140: "public: __cdecl std::logic_error::logic_error(class std::logic_error const & __ptr64) __ptr64" ??0logic_error@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x180024CB8: "__cdecl _imp_OpenProcessToken" __imp_OpenProcessToken
0x180029B08: "es-PY" ??_C@_1M@PBFNCDEL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAY?$AA?$AA@
0x18002FFE8: "__vectorcall ??_R17?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL" ??_R17?0A@EA@?$CComObjectRootEx@VCComMultiThreadModel@ATL@@@ATL@@8
0x1800295A8: "qps-Latn-x-sh" ??_C@_1BM@IKMDFDAN@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAx?$AA?9?$AAs?$AAh?$AA?$AA@
0x18002F590: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@IDispatch" ??_R1A@?0A@EA@IDispatch@@8
0x180004CD0: ?Invoke@?$IDispatchImpl@UIDismSupportCommands@@$1?_GUID_7234ec82_c68b_4c4e_ba1d_d333f5b87b37@@3U__s_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U_GUID@@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@UEAAJJAEBU_GUID@@KGPEAUtagDISPPARAMS@@PEAUtagVARIANT@@PEAUtagEXCEPINFO@@PEAI@Z
0x18002AEA0: "Greenwich Standard Time" ??_C@_1DA@PHEEGNLD@?$AAG?$AAr?$AAe?$AAe?$AAn?$AAw?$AAi?$AAc?$AAh?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18000F9B0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl ATL::CWin32Heap::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_ECWin32Heap@ATL@@UEAAPEAXI@Z
0x18000F168: "private: int __cdecl CDISMIntlManager::_GetHive(enum HIVETOLOAD,unsigned short * __ptr64,unsigned long,int & __ptr64) __ptr64" ?_GetHive@CDISMIntlManager@@AEAAHW4HIVETOLOAD@@PEAGKAEAH@Z
0x18000F288: "public: long __cdecl ATL::CComBSTR::Append(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?Append@CComBSTR@ATL@@QEAAJPEBG@Z
0x1800251F8: "__cdecl _imp_SetupCloseInfFile" __imp_SetupCloseInfFile
0x18002F6A8: "__vectorcall ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R3?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x18001E716: memset
0x180033D14: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x18002E350: "__vectorcall ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL" ??_R2?$IDispatchImpl@UIDismIntlManager@@$1?IID_IDismIntlManager@@3U_GUID@@B$1?LIBID_IntlProviderLib@@3U3@B$00$0A@VCComTypeInfoHolder@ATL@@@ATL@@8
0x1800297C0: "ar-MA" ??_C@_1M@DHHMBNDP@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x180026370: "CDISMIntlManager::GetEffectiveSy" ??_C@_1FO@KOPBENGE@?$AAC?$AAD?$AAI?$AAS?$AAM?$AAI?$AAn?$AAt?$AAl?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?3?$AAG?$AAe?$AAt?$AAE?$AAf?$AAf?$AAe?$AAc?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AAS?$AAy@
0x180028B78: "pt-BR" ??_C@_1M@BOCFIGEP@?$AAp?$AAt?$AA?9?$AAB?$AAR?$AA?$AA@
0x1800296F0: "fr-CH" ??_C@_1M@EOGNKEK@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@

[JEB Decompiler by PNF Software]