Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-s..ingstack-base-extra_31bf3856ad364e35_10.0.17763.503_none_93f6bae848ded56c\bcdeditai.dll Base=0x180000000 SHA-256=0A41810880C8611B4C4F63FE36783D1FA15E1517298BF344A0A8BFEE61B85EC0
PDB: bcdeditai.pdb GUID={2CDBF5EB-61A0-86BA-3868766B05353F48} Age=1

1310 located named symbols:
0x1800220D0: "cacheenable" ??_C@_1BI@KMMEJICM@?$AAc?$AAa?$AAc?$AAh?$AAe?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x18000DF08: BiAddBootEntryToNvramDisplayOrder
0x18000C354: BiIsVolumePartitionInformationRetained
0x1800181E8: "__cdecl _imp_ZwAllocateUuids" __imp_ZwAllocateUuids
0x1800182E8: "__cdecl _imp_ZwOpenMutant" __imp_ZwOpenMutant
0x18001F100: "flightedbootmgr" ??_C@_1CA@BPBPFCIJ@?$AAf?$AAl?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AAe?$AAd?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAm?$AAg?$AAr?$AA?$AA@
0x180018580: "LOCATE=\" ??_C@_1BC@OAKHMPHP@?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AA?$DN?$AA?2?$AA?$AA@
0x18001A438: "Store %s is the system store" ??_C@_1DK@IKFOIEDK@?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x180018530: "1" ??_C@_13JGCMLPCH@?$AA1?$AA?$AA@
0x18001BF00: "DsRepair" ??_C@_1BC@KNDOJHCP@?$AAD?$AAs?$AAR?$AAe?$AAp?$AAa?$AAi?$AAr?$AA?$AA@
0x18001FFA0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_PCI_EXPRESS_P" ??_C@_1EM@JPMNDOP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAC?$AAI?$AA_?$AAE?$AAX?$AAP?$AAR?$AAE?$AAS?$AAS?$AA_?$AAP@
0x18001B0D0: "Boot entry exists for DontSync w" ??_C@_1FI@CIOMJCGH@?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAi?$AAs?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAD?$AAo?$AAn?$AAt?$AAS?$AAy?$AAn?$AAc?$AA?5?$AAw@
0x180018F00: GUID_CURRENT_BOOT_ENTRY
0x180012754: "__cdecl _raise_securityfailure" __raise_securityfailure
0x1800203C0: "ems" ??_C@_17MPDGJNLP@?$AAe?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x180017F58: api-ms-win-core-file-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180020820: "onetimeadvancedoptions" ??_C@_1CO@OHHBJEOJ@?$AAo?$AAn?$AAe?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAa?$AAd?$AAv?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AAd?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x18001AFD0: "BiExportStoreAlterationsToEfi fa" ??_C@_1FA@COMALIMP@?$AAB?$AAi?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAA?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AAT?$AAo?$AAE?$AAf?$AAi?$AA?5?$AAf?$AAa@
0x180019D50: "KeyName" ??_C@_1BA@PCNMLPEP@?$AAK?$AAe?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180020E10: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1GA@JEHBPFKD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x180017F88: api-ms-win-core-heap-obsolete-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180019870: "Failed to open system store. Sta" ??_C@_1FA@PPLIENGI@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa@
0x18001E0E8: "bootstatfilepath" ??_C@_1CC@JKKLHKPI@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x180012A80: "__cdecl FindPESection" _FindPESection
0x18001E9A0: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_STARTUP_SEQUEN" ??_C@_1EG@CJBFMFOO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAS?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAE?$AAN@
0x180018FD0: PARTITION_SYSTEM_GUID
0x1800265D8: BcdEditCurrentIdentifier
0x180023000: "BCDE_OSLOADER_TYPE_OS_ARC_DEVICE" ??_C@_1EC@IOHOMCFI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AA_?$AAA?$AAR?$AAC?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE@
0x18001FD00: "BCDE_OSLOADER_TYPE_MAXIMIZE_GROU" ??_C@_1FG@OHCGLPLH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAM?$AAA?$AAX?$AAI?$AAM?$AAI?$AAZ?$AAE?$AA_?$AAG?$AAR?$AAO?$AAU@
0x180020180: "sos" ??_C@_17DICKAEBI@?$AAs?$AAo?$AAs?$AA?$AA@
0x180021800: "hypervisormsrfilterpolicy" ??_C@_1DE@EFCNBAJM@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAm?$AAs?$AAr?$AAf?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x18001A3F8: "Found loaded store at key %s" ??_C@_1DK@GIOPDOOG@?$AAF?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAt?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x180019730: "BcdOpenStore: Failed to acquire " ??_C@_1KE@DMKAGBMK@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAc?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe?$AA?5@
0x18001C910: "debugaddress" ??_C@_1BK@DIAKAOJF@?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAa?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x18001F380: "dbgtransport" ??_C@_1BK@IEKMDBJK@?$AAd?$AAb?$AAg?$AAt?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x180018340: "__cdecl _imp_RtlFreeUnicodeString" __imp_RtlFreeUnicodeString
0x180024B70: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll" __IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll
0x180019A00: "Failed to clear system store fla" ??_C@_1FM@KBLLDOMD@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAl?$AAe?$AAa?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAl?$AAa@
0x1800182B8: "__cdecl _imp_NtQueryDirectoryObject" __imp_NtQueryDirectoryObject
0x180014040: ?_entries@?1??_GetEntries@BasicInstaller@BcdEdit@WCP@Windows@@SAPEBU_ATL_INTMAP_ENTRY@ATL@@XZ@4QBU67@B
0x180021A10: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_PE" ??_C@_1EM@DOLKLFKC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAP?$AAE@
0x180021A90: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1GK@LCDNLAPJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x18001D150: "BCDE_LIBRARY_TYPE_CONFIG_ACCESS_" ??_C@_1EO@IAHFFALJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAF?$AAI?$AAG?$AA_?$AAA?$AAC?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AA_@
0x18001E630: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_TFTP_WI" ??_C@_1FE@GDKFGNIM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAT?$AAF?$AAT?$AAP?$AA_?$AAW?$AAI@
0x180002ACC: BcdiNormalizeObjectTypeForSearch
0x18000856C: BiCloseKey
0x180020BB8: "hypervisorlaunchtype" ??_C@_1CK@NGNHELKM@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAl?$AAa?$AAu?$AAn?$AAc?$AAh?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180022EB8: "kernelhostipv6" ??_C@_1BO@OCDKOIHO@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAp?$AAv?$AA6?$AA?$AA@
0x18001F640: "BCDE_OSLOADER_TYPE_INCREASE_USER" ??_C@_1EI@MDLJKIHF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAC?$AAR?$AAE?$AAA?$AAS?$AAE?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR@
0x18001EF30: "processcustomactionsfirst" ??_C@_1DE@BEIJBBFK@?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAc?$AAu?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AAa?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AAf?$AAi?$AAr?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x180026010: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x18001B518: "ZwDeleteBootEntry" ??_C@_0BC@FOJPBJKO@ZwDeleteBootEntry?$AA@
0x18001FF20: "usefirmwarepcisettings" ??_C@_1CO@PHHIHHBD@?$AAu?$AAs?$AAe?$AAf?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AAp?$AAc?$AAi?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x18001B810: "Failed to query boot entry order" ??_C@_1FK@GDCDCJIK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr@
0x1800184D0: "BOOT" ??_C@_19MMOGLABJ@?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x18001E530: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_EXPORT_" ??_C@_1EM@JAONAKNG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAE?$AAX?$AAP?$AAO?$AAR?$AAT?$AA_@
0x180023340: "BCDE_TEMPLATE_TYPE_ELEMENTS_TO_M" ??_C@_1FI@IOMKEAIB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAT?$AAE?$AAM?$AAP?$AAL?$AAA?$AAT?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAL?$AAE?$AAM?$AAE?$AAN?$AAT?$AAS?$AA_?$AAT?$AAO?$AA_?$AAM@
0x180017F70: "__cdecl _imp_HeapDestroy" __imp_HeapDestroy
0x18001B5B0: "ZwSetSystemEnvironmentValueEx" ??_C@_0BO@INFEBAAK@ZwSetSystemEnvironmentValueEx?$AA@
0x1800232A8: "chargethreshold" ??_C@_1CA@JNCKFEDC@?$AAc?$AAh?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAh?$AAr?$AAe?$AAs?$AAh?$AAo?$AAl?$AAd?$AA?$AA@
0x180018DF0: "Description" ??_C@_1BI@DLMANABL@?$AAD?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x18001F8A0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DISABLE_VGA_M" ??_C@_1EI@EGIEEMPF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAV?$AAG?$AAA?$AA_?$AAM@
0x18000F0D0: BiTranslateBootEntryId
0x180019C90: "Exporting alterations to firmwar" ??_C@_1EG@OHPMMJHC@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr@
0x180020650: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DISABLE_DYNAM" ??_C@_1FA@HCNCJJHB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAD?$AAY?$AAN?$AAA?$AAM@
0x18001224C: "__cdecl CRT_INIT" _CRT_INIT
0x1800184F0: "VHD=" ??_C@_19MEIPNANI@?$AAV?$AAH?$AAD?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x180017FE0: "__cdecl _imp_GetCurrentThreadId" __imp_GetCurrentThreadId
0x180017CC0: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_LAUNCH_TYPE
0x18001E580: "exportascd" ??_C@_1BG@HIMHNCFK@?$AAe?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAa?$AAs?$AAc?$AAd?$AA?$AA@
0x18001BD88: "SystemImageRecovery" ??_C@_1CI@KMOOHBHM@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAR?$AAe?$AAc?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x18001C198: "Core" ??_C@_19CKCBDCMG@?$AAC?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x18001D560: "BCDE_LIBRARY_TYPE_RESTART_ON_FAI" ??_C@_1EK@BNCBLAPJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AA_?$AAO?$AAN?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI@
0x18001CAD0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_USB_T" ??_C@_1FE@MAEHHOOC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAU?$AAS?$AAB?$AA_?$AAT@
0x1800228D0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1FA@JCCBBCFN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x18001EAA0: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_ATTEMPT_RESUME" ??_C@_1EC@EIACPIBE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAE?$AAM?$AAP?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE@
0x180006700: BiResolveLocateDevice
0x180018358: "__cdecl _imp_RtlInitUnicodeString" __imp_RtlInitUnicodeString
0x18001BCE0: "Enable" ??_C@_1O@PFBIKACK@?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x18001BEF0: "Network" ??_C@_1BA@IFBJBPAK@?$AAN?$AAe?$AAt?$AAw?$AAo?$AAr?$AAk?$AA?$AA@
0x18001A688: "System partition: %s" ??_C@_1CK@MLEGHHGO@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x18000A63C: BiCreateFileDeviceElement
0x180012DC0: "__cdecl guard_dispatch_icall_nop" _guard_dispatch_icall_nop
0x180020798: "bootmenupolicy" ??_C@_1BO@OHAKGLEJ@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAm?$AAe?$AAn?$AAu?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x18000975C: BiGenerateObjectGuid
0x1800180D8: "__cdecl _imp__wcslwr" __imp__wcslwr
0x18001CEF0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_LOAD_OPTIONS_S" ??_C@_1EM@DLJGHINJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AA_?$AAO?$AAP?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AAS?$AA_?$AAS@
0x180018448: "remove" ??_C@_1O@GJOFDOPC@?$AAr?$AAe?$AAm?$AAo?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x18001DB90: "additionalcipolicy" ??_C@_1CG@NOGMMAPO@?$AAa?$AAd?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AAc?$AAi?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x180018C40: "Failed to open key for all objec" ??_C@_1FO@EBMPPDOE@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc@
0x18001D788: "bootuxdisabled" ??_C@_1BO@EFPKCGBE@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAu?$AAx?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180010274: BiQueryBootEntryOrder
0x180022E50: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1GC@GFFMAKNM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x18001C3B0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_TRUNCATE_PHYSI" ??_C@_1FG@HKIHKFCE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAT?$AAR?$AAU?$AAN?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AA_?$AAP?$AAH?$AAY?$AAS?$AAI@
0x1800182F8: "__cdecl _imp_ZwReleaseMutant" __imp_ZwReleaseMutant
0x1800265F0: BcdEditDefaultIdentifier
0x18001C558: "badmemorylist" ??_C@_1BM@PCBCALNO@?$AAb?$AAa?$AAd?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AAl?$AAi?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x180003D20: "public: virtual long __cdecl Windows::WCP::BcdEdit::BasicInstaller::Install(unsigned long,struct IStore * __ptr64,struct ICSIInstallerServices * __ptr64,struct _CSI_INSTALLER_COMPONENT_INFO const * __ptr64,struct _CSI_INSTALLER_COMPONENT_INFO const * __ptr64,unsigned long,int * __ptr64) __ptr64" ?Install@BasicInstaller@BcdEdit@WCP@Windows@@UEAAJKPEAUIStore@@PEAUICSIInstallerServices@@PEBU_CSI_INSTALLER_COMPONENT_INFO@@2KPEAH@Z
0x18001EBD0: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_DISPLAY_BOOT_M" ??_C@_1EI@PDPCMPMP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAL?$AAA?$AAY?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAM@
0x18001DC80: "nobootuxtext" ??_C@_1BK@EHACBLDC@?$AAn?$AAo?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAu?$AAx?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x1800265C0: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUyllgUyxwUgllohUyxwvwrgUzrUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@bcdeditai" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUyllgUyxwUgllohUyxwvwrgUzrUlyquivUznwGEUhgwzucOlyq@bcdeditai
0x18001B020: "\EFI\Microsoft\Boot\BCD" ??_C@_1DA@FADLAHEF@?$AA?2?$AAE?$AAF?$AAI?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?2?$AAB?$AAC?$AAD?$AA?$AA@
0x180018230: "__cdecl _imp_ZwOpenProcess" __imp_ZwOpenProcess
0x18001C780: "BCDE_LIBRARY_TYPE_ALLOW_BAD_MEMO" ??_C@_1FE@GDMBEKKB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAW?$AA_?$AAB?$AAA?$AAD?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAO@
0x180006D50: BiIsSystemStore
0x1800187E8: "0x" ??_C@_15OEMMNBIC@?$AA0?$AAx?$AA?$AA@
0x1800185C8: "{bootmgr}" ??_C@_1BE@IEKDJOOB@?$AA?$HL?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAm?$AAg?$AAr?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x180018598: "resume" ??_C@_1O@NEOIFABC@?$AAr?$AAe?$AAs?$AAu?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180021430: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_RO" ??_C@_1GC@LFECGKHO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAR?$AAO@
0x1800181A8: "__cdecl _imp_ZwEnumerateKey" __imp_ZwEnumerateKey
0x18001F288: "detecthal" ??_C@_1BE@IAODHMAL@?$AAd?$AAe?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAh?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x180022E38: "kerneldhcp" ??_C@_1BG@FPLGNCBP@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAd?$AAh?$AAc?$AAp?$AA?$AA@
0x18001D9C0: "allowedinmemorysettings" ??_C@_1DA@GKJOOFDC@?$AAa?$AAl?$AAl?$AAo?$AAw?$AAe?$AAd?$AAi?$AAn?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x180018210: "__cdecl _imp_LdrGetDllHandle" __imp_LdrGetDllHandle
0x1800223D0: "xsavepolicy" ??_C@_1BI@BJOCBKCB@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x18001E920: "displayorder" ??_C@_1BK@OKMAEPMA@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180018760: "{resumeloadersettings}" ??_C@_1CO@DHNLNKJM@?$AA?$HL?$AAr?$AAe?$AAs?$AAu?$AAm?$AAe?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x180018FC0: GUID_DEFAULT_BOOT_ENTRY
0x18001BF68: "IgnoreShutdownFailures" ??_C@_1CO@KGAJECIG@?$AAI?$AAg?$AAn?$AAo?$AAr?$AAe?$AAS?$AAh?$AAu?$AAt?$AAd?$AAo?$AAw?$AAn?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180018148: "__cdecl _imp_wcstoul" __imp_wcstoul
0x180018F50: GUID_DEBUGGER_SETTINGS_GROUP
0x180006118: BiConvertElementToRegistryData
0x18001CC48: "dhcp" ??_C@_19CCCIFFOF@?$AAd?$AAh?$AAc?$AAp?$AA?$AA@
0x18001B7F8: "ZwQueryBootEntryOrder" ??_C@_0BG@NLKCEPDF@ZwQueryBootEntryOrder?$AA@
0x180023398: "elementstomigrate" ??_C@_1CE@KMKMLMOD@?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x18001D7B0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOTUX_DISPLAY" ??_C@_1FC@KELDEODP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAU?$AAX?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAL?$AAA?$AAY@
0x1800203D0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DRIVER_LOAD_F" ??_C@_1FM@HALDDGD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAR?$AAI?$AAV?$AAE?$AAR?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AA_?$AAF@
0x180022F28: "dtrace" ??_C@_1O@PABMLDME@?$AAd?$AAt?$AAr?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x18000C444: BiGetVolumeDiskExtentsInformation
0x180017F48: "__cdecl _imp_GetFileType" __imp_GetFileType
0x1800185E0: "{fwbootmgr}" ??_C@_1BI@OGNDPHEH@?$AA?$HL?$AAf?$AAw?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAm?$AAg?$AAr?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x18001BAA8: "\Device" ??_C@_1BA@CCLAPIHO@?$AA?2?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180006CAC: BiCloseStore
0x18001D3B8: "volumebandid" ??_C@_1BK@HPPIAIDO@?$AAv?$AAo?$AAl?$AAu?$AAm?$AAe?$AAb?$AAa?$AAn?$AAd?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x18001B720: "Failed to set boot entry order. " ??_C@_1FG@CEPAPBIN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?4?$AA?5@
0x180024A6C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-2-0
0x180024A30: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-1-0
0x180017A20: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_DRIVER_LOAD_FAILURE_POLICY
0x18001E1C0: "numlock" ??_C@_1BA@HCOBCEFH@?$AAn?$AAu?$AAm?$AAl?$AAo?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x18001CC00: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_NET_D" ??_C@_1EI@CMCPNDLH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAN?$AAE?$AAT?$AA_?$AAD@
0x180007F98: BiIsLinkedToFirmwareVariable
0x1800181D0: "__cdecl _imp_RtlCreateSecurityDescriptor" __imp_RtlCreateSecurityDescriptor
0x180022CC8: "kernelport" ??_C@_1BG@DMNOLMPN@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x180022DB8: "kernelbusparams" ??_C@_1CA@GLGADAN@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAb?$AAu?$AAs?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x18001BD30: "Resume" ??_C@_1O@BJIMCIMK@?$AAR?$AAe?$AAs?$AAu?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1800090F4: BiGetRegistryValue
0x18001CCB0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_NET_V" ??_C@_1EE@JDPEMGED@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAN?$AAE?$AAT?$AA_?$AAV@
0x18001C800: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_ENABL" ??_C@_1EG@OPAFAILH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL@
0x180018570: "locate" ??_C@_1O@GIHADMPF@?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x180017EF0: "__cdecl _imp_RtlReportErrorOrigination" __imp_RtlReportErrorOrigination
0x180006624: BiGetElement
0x1800109C0: SiGetRegistryValue
0x18000C708: BiLogFileOwnerProcess
0x180018250: "__cdecl _imp_NtSetInformationThread" __imp_NtSetInformationThread
0x180018138: "__cdecl _imp_wcschr" __imp_wcschr
0x18001FB40: "uselegacyapicmode" ??_C@_1CE@FLLCMABI@?$AAu?$AAs?$AAe?$AAl?$AAe?$AAg?$AAa?$AAc?$AAy?$AAa?$AAp?$AAi?$AAc?$AAm?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x1800191E0: "BcdGetElementDataWithFlags: Fail" ??_C@_1LM@EBMDGPOP@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAG?$AAe?$AAt?$AAE?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AAW?$AAi?$AAt?$AAh?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl@
0x180022F88: "imchivename" ??_C@_1BI@DKKLDMCH@?$AAi?$AAm?$AAc?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180017DB8: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_CONFIG_ACCESS_POLICY
0x18001AE20: "Failed to query process info. St" ??_C@_1FC@CBHMOBM@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt@
0x18001FCA0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_MAXIMUM_PROCE" ??_C@_1EM@OLHKGEBJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAM?$AAA?$AAX?$AAI?$AAM?$AAU?$AAM?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAC?$AAE@
0x180023060: "BCDE_OSLOADER_TYPE_VSM_LAUNCH_TY" ??_C@_1EG@NFAMKLEP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAV?$AAS?$AAM?$AA_?$AAL?$AAA?$AAU?$AAN?$AAC?$AAH?$AA_?$AAT?$AAY@
0x1800096B8: BiLogMessage
0x18001AAE0: "Attempting to determine owner of" ??_C@_1FG@CNICICCJ@?$AAA?$AAt?$AAt?$AAe?$AAm?$AAp?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAw?$AAn?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAf@
0x18001F3E8: "BCDE_OSLOADER_TYPE_PAE_POLICY" ??_C@_1DM@MGNMIEFJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAA?$AAE?$AA_?$AAP?$AAO?$AAL?$AAI?$AAC?$AAY?$AA?$AA@
0x18001FE40: "BCDE_OSLOADER_TYPE_PROCESSOR_CON" ??_C@_1GC@CGABNAAC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN@
0x180020850: "BCDE_OSLOADER_TYPE_OPTIONS_EDIT_" ??_C@_1FC@EMOOKHHK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAO?$AAP?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AAS?$AA_?$AAE?$AAD?$AAI?$AAT?$AA_@
0x180020F30: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1GG@GNNLCJGO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x180007024: BiAddStoreFromFile
0x180018388: "__cdecl _guard_dispatch_icall_fptr" __guard_dispatch_icall_fptr
0x1800230A8: "vsmlaunchtype" ??_C@_1BM@IHAGEFAC@?$AAv?$AAs?$AAm?$AAl?$AAa?$AAu?$AAn?$AAc?$AAh?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180019D60: "TreatAsSystem" ??_C@_1BM@PKHJDDOK@?$AAT?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAA?$AAs?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x18001B3A0: "Translated a DontSync object to " ??_C@_1FA@HPKMDCCM@?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAl?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAD?$AAo?$AAn?$AAt?$AAS?$AAy?$AAn?$AAc?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5@
0x18001FCF0: "maxproc" ??_C@_1BA@NINGBEDG@?$AAm?$AAa?$AAx?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x18001A6E0: "Failed open key %ws. Status: %x" ??_C@_1EA@KNEPPFGO@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x180018990: "Component->Manifest->EnumerateUL" ??_C@_0EF@CODMEBHI@Component?9?$DOManifest?9?$DOEnumerateUL@
0x180018038: "__cdecl _imp_InitializeCriticalSection" __imp_InitializeCriticalSection
0x18001BB40: "\ArcName\multi(0)disk(0)rdisk(0)" ??_C@_1EC@PIADGFGJ@?$AA?2?$AAA?$AAr?$AAc?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?2?$AAm?$AAu?$AAl?$AAt?$AAi?$AA?$CI?$AA0?$AA?$CJ?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$CI?$AA0?$AA?$CJ?$AAr?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$CI?$AA0?$AA?$CJ@
0x1800234C0: "enablebootorderclean" ??_C@_1CK@JDPHMNMM@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AAc?$AAl?$AAe?$AAa?$AAn?$AA?$AA@
0x180017FA8: "__cdecl _imp_FormatMessageW" __imp_FormatMessageW
0x1800180B0: "__cdecl _imp__wcsnicmp" __imp__wcsnicmp
0x180017F90: "__cdecl _imp_GetModuleHandleExW" __imp_GetModuleHandleExW
0x180021BF0: "filepath" ??_C@_1BC@HJJHHKE@?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x180003748: BcdEditStringToUlong64
0x1800232D0: "BCDE_CHARGING_TYPE_OFF_MODE_CHAR" ??_C@_1EK@GIHHMGFB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAC?$AAH?$AAA?$AAR?$AAG?$AAI?$AAN?$AAG?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAO?$AAF?$AAF?$AA_?$AAM?$AAO?$AAD?$AAE?$AA_?$AAC?$AAH?$AAA?$AAR@
0x180017C28: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_MSR_FILTER_POLICY
0x180001D84: BcdEditStringToInteger
0x180018FA0: GUID_BAD_MEMORY_GROUP
0x18001CA50: "channel" ??_C@_1BA@CMDIGMLP@?$AAc?$AAh?$AAa?$AAn?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x180021A60: "hypervisorperfmon" ??_C@_1CE@HLGDJLHK@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAp?$AAe?$AAr?$AAf?$AAm?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x18001D438: "extendedinput" ??_C@_1BM@DFKHMLFM@?$AAe?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAd?$AAe?$AAd?$AAi?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x18000F8A8: BiCreateMergedBootEntry
0x18001C4F0: "recoveryenabled" ??_C@_1CA@EFONHFO@?$AAr?$AAe?$AAc?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAy?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180012A65: "__cdecl XcptFilter" _XcptFilter
0x180018390: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x180023128: "event" ??_C@_1M@IBCECAGJ@?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x180018100: "__cdecl _imp_wcsstr" __imp_wcsstr
0x18001AA78: "PortableOperatingSystem" ??_C@_1DA@IFMDNCPF@?$AAP?$AAo?$AAr?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAO?$AAp?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x180020258: "halbreakpoint" ??_C@_1BM@MFCCDLBI@?$AAh?$AAa?$AAl?$AAb?$AAr?$AAe?$AAa?$AAk?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x18001B2A0: "BiExportEfiBootManager failed: %" ??_C@_1EE@FJNEFEPL@?$AAB?$AAi?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAE?$AAf?$AAi?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF@
0x180020FC0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1GK@MGKDEEMC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x18001A968: VmbFsInterfaceTypeGuid
0x1800182A0: "__cdecl _imp_NtQueryBootOptions" __imp_NtQueryBootOptions
0x18001FAA0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_EVSTORE" ??_C@_1DG@OEHNGACK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAV?$AAS?$AAT?$AAO?$AAR?$AAE?$AA?$AA@
0x18001C600: "BCDE_LIBRARY_TYPE_RELOCATE_PHYSI" ??_C@_1FG@IFDIGJAJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AA_?$AAP?$AAH?$AAY?$AAS?$AAI@
0x180026600: BcdEditStoreFilename
0x180022B30: "kernelchannel" ??_C@_1BM@JKEBFHNG@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAc?$AAh?$AAa?$AAn?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x180021B00: "hypervisorhostipv6" ??_C@_1CG@JENFNOII@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAp?$AAv?$AA6?$AA?$AA@
0x1800047E0: "public: virtual long __cdecl ATL::CComObject<class Windows::WCP::BcdEdit::BasicInstaller>::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@?$CComObject@VBasicInstaller@BcdEdit@WCP@Windows@@@ATL@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x18000EDA0: BiGetObjectReferenceFromEfiEntry
0x1800034E0: BcdEditRemoveObjectFromList
0x18001BA40: "Harddisk" ??_C@_1BC@PEHNMCKA@?$AAH?$AAa?$AAr?$AAd?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$AA@
0x18001C108: "Extended" ??_C@_1BC@FOCGEOBK@?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18001ADB0: "Failed to allocate memory for sp" ??_C@_1GM@IKCHKJKN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAp@
0x18001C980: "debugport" ??_C@_1BE@EDCAIKEE@?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x18001D250: "BCDE_LIBRARY_TYPE_ALLOW_PRERELEA" ??_C@_1FM@GNEHCFEO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAW?$AA_?$AAP?$AAR?$AAE?$AAR?$AAE?$AAL?$AAE?$AAA@
0x180026768: BcdMutantHandle
0x1800225B0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEADDFEATU" ??_C@_1EI@OLFDNFPE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAA?$AAD?$AAD?$AAF?$AAE?$AAA?$AAT?$AAU@
0x180021E00: "BCDE_RESUME_LOADER_TYPE_BOOTUX_P" ??_C@_1EM@GDGPODIP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAU?$AAX?$AA_?$AAP@
0x18001B410: "Failed to add boot entry. Status" ??_C@_1EK@DADMEGIB@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs@
0x18001DFD0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_NO_FIRMWARE_SY" ??_C@_1EG@PMFLJFHG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAM?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA_?$AAS?$AAY@
0x18001FAD8: "evstore" ??_C@_1BA@KNFOHDMC@?$AAe?$AAv?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x18001BCB8: "DisallowMmConfig" ??_C@_1CC@NJIKKLED@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAl?$AAl?$AAo?$AAw?$AAM?$AAm?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?$AA@
0x180018300: "__cdecl _imp_ZwWaitForSingleObject" __imp_ZwWaitForSingleObject
0x18001C2C8: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DESCRIPTION" ??_C@_1DM@MBLOIAJA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAS?$AAC?$AAR?$AAI?$AAP?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x180004D0C: BcdOpenObject
0x180020460: "BCDE_OSLOADER_TYPE_BOOT_STATUS_P" ??_C@_1EM@MNOPBGKC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAT?$AAU?$AAS?$AA_?$AAP@
0x180017F78: api-ms-win-core-heap-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x18001BC80: "AutoEnable" ??_C@_1BG@MAMPANNO@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x180020A88: "osdatadevice" ??_C@_1BK@PLJIILLI@?$AAo?$AAs?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180017C18: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_PERFMON
0x18001CBA0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_NET_P" ??_C@_1EI@EPEHLNFF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAN?$AAE?$AAT?$AA_?$AAP@
0x18001A600: "System store path: %s" ??_C@_1CM@NIKLLOAB@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x180018690: "{dbgsettings}" ??_C@_1BM@FIBFOEHC@?$AA?$HL?$AAd?$AAb?$AAg?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x180022290: "matsfailcount" ??_C@_1BM@DCDGOGOO@?$AAm?$AAa?$AAt?$AAs?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x180005000: BcdQueryObject
0x18001E160: "windowssyspart" ??_C@_1BO@DONNCNLE@?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AAs?$AAy?$AAs?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x18001DB40: "BCDE_LIBRARY_TYPE_ADDITIONAL_CIP" ??_C@_1EM@LKPFKBLG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAD?$AAD?$AAI?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AAA?$AAL?$AA_?$AAC?$AAI?$AAP@
0x180020280: "BCDE_OSLOADER_TYPE_USE_PLATFORM_" ??_C@_1EM@OFKGFKHE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AA_?$AAP?$AAL?$AAA?$AAT?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AA_@
0x180012A05: "__cdecl wcsicmp" _wcsicmp
0x180012A59: "__cdecl callnewh" _callnewh
0x18001F688: "increaseuserva" ??_C@_1BO@PKKAALE@?$AAi?$AAn?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAs?$AAe?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AAv?$AAa?$AA?$AA@
0x18001EBA0: "toolsdisplayorder" ??_C@_1CE@GHDMDNJC@?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180021498: "hypervisorrootprocpernode" ??_C@_1DE@LEPONADJ@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAp?$AAe?$AAr?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x180010388: BiQueryBootOptions
0x18001B688: "ZwModifyBootEntry" ??_C@_0BC@JMHOIME@ZwModifyBootEntry?$AA@
0x18001A898: "ZwLoadKey2" ??_C@_0L@LOHEIM@ZwLoadKey2?$AA@
0x18001BF98: "IgnoreBootFailures" ??_C@_1CG@NGEPNHBF@?$AAI?$AAg?$AAn?$AAo?$AAr?$AAe?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180007600: BiLoadSystemStore
0x180017FC0: api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180012D88: memcpy
0x180018110: "__cdecl _imp__vsnwprintf_s" __imp__vsnwprintf_s
0x18001C128: "Auto" ??_C@_19HKELMMGB@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AA?$AA@
0x18001A3B0: "Opening system store. Flags: 0x%" ??_C@_1EE@OJEMMLOB@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF@
0x18001E418: "ramdisksdidevice" ??_C@_1CC@NPGJOAIG@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAs?$AAd?$AAi?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180018520: "yes" ??_C@_17IHBDLLG@?$AAy?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180010658: SiGetBootDeviceNameFromRegistry
0x18001CB28: "targetname" ??_C@_1BG@OGPJLDKE@?$AAt?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180018120: "__cdecl _imp_memset" __imp_memset
0x180019CE0: "Failed to export alterations to " ??_C@_1GK@NKBLNBBA@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5@
0x180017F68: api-ms-win-core-file-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x180012C3F: "__cdecl initterm" _initterm
0x1800188F0: "Component->Manifest->GetTableOfC" ??_C@_0CO@HLMILEJN@Component?9?$DOManifest?9?$DOGetTableOfC@
0x180021DD0: "debugoptionenabled" ??_C@_1CG@IPICLIEI@?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180003A3C: BcdiObtainActualIdentifier
0x1800192A0: "Setting element %08x" ??_C@_1CK@DFMHAPNH@?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAx?$AA?$AA@
0x18001AB40: "Failed to open file attributes. " ??_C@_1FG@IMCMKLHL@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAt?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AAu?$AAt?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?5@
0x18001F3DC: "nx" ??_C@_15NCEILIAF@?$AAn?$AAx?$AA?$AA@
0x180009310: BiSetRegistryValue
0x18001BFC0: "IgnoreCheckpointFailures" ??_C@_1DC@KGHLFDI@?$AAI?$AAg?$AAn?$AAo?$AAr?$AAe?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1800218A0: "hypervisormmionxpolicy" ??_C@_1CO@LCLAPAGN@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAm?$AAm?$AAi?$AAo?$AAn?$AAx?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x180024B5C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0
0x180006B54: BcdCloseStore
0x180026758: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x18001AAA8: "SystemStartOptions" ??_C@_1CG@BLIBLCJE@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x18000C078: BiGetPartitionInformation
0x180018048: "__cdecl _imp_Sleep" __imp_Sleep
0x180020190: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1FG@EHKJHLFA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x18000C680: BiIsWinPEBoot
0x18001AEA8: "ZwFilterBootOption" ??_C@_0BD@FBODIBBP@ZwFilterBootOption?$AA@
0x1800183B0: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x18001DDD8: "mobilegraphics" ??_C@_1BO@EGAOBCKP@?$AAm?$AAo?$AAb?$AAi?$AAl?$AAe?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAi?$AAc?$AAs?$AA?$AA@
0x180006538: BiConvertQualifiedPartitionToBootEnvironment
0x1800181D8: "__cdecl _imp_ZwSetValueKey" __imp_ZwSetValueKey
0x18001A350: "File is not system store. File: " ??_C@_1FO@CPLCCCHE@?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?3?$AA?5@
0x1800106D0: SiIsWinPEBoot
0x180017F28: "__cdecl _imp_UnhandledExceptionFilter" __imp_UnhandledExceptionFilter
0x180020CF0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1FK@NMMHNKKJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x18001B700: "ZwSetBootEntryOrder" ??_C@_0BE@MMAIHNII@ZwSetBootEntryOrder?$AA@
0x180003894: BcdEditIsWellKnownIdentifier
0x180018F90: GUID_KERNEL_DEBUGGER_SETTINGS_GROUP
0x1800219E0: "hypervisorschedulertype" ??_C@_1DA@MEBKAPCC@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAs?$AAc?$AAh?$AAe?$AAd?$AAu?$AAl?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180012A35: "__cdecl _C_specific_handler" __C_specific_handler
0x180018E08: "Type" ??_C@_19BIEPDBPA@?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x18001C178: "Strict" ??_C@_1O@FEHHGPP@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x180019D80: "FirmwareModified" ??_C@_1CC@IOBFIDDP@?$AAF?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AAM?$AAo?$AAd?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18001C1B8: "Hypervisor" ??_C@_1BG@GOBKAGGA@?$AAH?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x180020348: "tscsyncpolicy" ??_C@_1BM@INBHALHC@?$AAt?$AAs?$AAc?$AAs?$AAy?$AAn?$AAc?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x18001DCF8: "nobootuxprogress" ??_C@_1CC@PDCOIKEM@?$AAn?$AAo?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAu?$AAx?$AAp?$AAr?$AAo?$AAg?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x18001F7E0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_BOOTUX_POLICY" ??_C@_1EC@EBBDCKIK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAU?$AAX?$AA_?$AAP?$AAO?$AAL?$AAI?$AAC?$AAY@
0x18001B480: "Failed to enumerate boot entries" ??_C@_1FK@FNFPEHCB@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs@
0x180020F98: "hypervisorhostip" ??_C@_1CC@LLEEODID@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAp?$AA?$AA@
0x180002994: BcdiStringToLocateDeviceByPath
0x1800235C8: "enableffuloader" ??_C@_1CA@OHPMMBKM@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAf?$AAf?$AAu?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1800215D0: "hypervisoruselargevtlb" ??_C@_1CO@FACDFIKJ@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAu?$AAs?$AAe?$AAl?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAv?$AAt?$AAl?$AAb?$AA?$AA@
0x180012D94: memmove
0x180019DA8: "BCD%08d" ??_C@_1BA@MEPDEHOL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAd?$AA?$AA@
0x180024B84: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_WCP" __IMPORT_DESCRIPTOR_WCP
0x180023048: "osarcdevice" ??_C@_1BI@LAMCEOJJ@?$AAo?$AAs?$AAa?$AAr?$AAc?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180018208: "__cdecl _imp_LdrGetProcedureAddress" __imp_LdrGetProcedureAddress
0x180018EC8: "Elements" ??_C@_1BC@PNOFMOMA@?$AAE?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x18001D928: "bootshutdowndisabled" ??_C@_1CK@CMMNPGPB@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAs?$AAh?$AAu?$AAt?$AAd?$AAo?$AAw?$AAn?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1800181B8: "__cdecl _imp_RtlCreateAcl" __imp_RtlCreateAcl
0x180012A4D: malloc
0x18001D6C0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_ISOLATED_EXECU" ??_C@_1FK@IEMAHKEJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAI?$AAS?$AAO?$AAL?$AAA?$AAT?$AAE?$AAD?$AA_?$AAE?$AAX?$AAE?$AAC?$AAU@
0x18001D460: "BCDE_LIBRARY_TYPE_INITIAL_CONSOL" ??_C@_1FA@CDBIAEOO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAI?$AAT?$AAI?$AAA?$AAL?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAS?$AAO?$AAL@
0x18001BA60: "\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi" ??_C@_1EC@LNDFLFLH@?$AA?2?$AAE?$AAF?$AAI?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?2?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAm?$AAg?$AAf?$AAw?$AA?4?$AAe?$AAf?$AAi@
0x1800188A0: "Not-null check failed: Success" ??_C@_0BP@CEJJMKKB@Not?9null?5check?5failed?3?5Success?$AA@
0x18001C6D8: "avoidlowmemory" ??_C@_1BO@BFNGBJOI@?$AAa?$AAv?$AAo?$AAi?$AAd?$AAl?$AAo?$AAw?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x180020430: "driverloadfailurepolicy" ??_C@_1DA@FDJFMDHM@?$AAd?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x1800205E0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_USE_PLATFORM_" ??_C@_1EK@BEAGKECI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AA_?$AAP?$AAL?$AAA?$AAT?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AA_@
0x18001BC60: "Local" ??_C@_1M@HNJDKPAA@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x180023240: "forceffumode" ??_C@_1BK@EJFOMDPP@?$AAf?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAf?$AAf?$AAu?$AAm?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x180020C70: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1FI@PPJNMEIL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x180021EF8: "bpbstring" ??_C@_1BE@HKDMLNPP@?$AAb?$AAp?$AAb?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x180012C8C: "__cdecl _GSHandlerCheckCommon" __GSHandlerCheckCommon
0x18000CBA8: SyspartGetFirmwarePartition
0x180003A98: BcdiPrint
0x18001CCF4: "vm" ??_C@_15FKAKJPFO@?$AAv?$AAm?$AA?$AA@
0x18001DC08: "preservebootstat" ??_C@_1CC@IFNJFKFK@?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x180017CB0: BCDE_POLICY_MEMTEST_TYPE_TESTMIX
0x18001F770: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DISABLE_BOOT_" ??_C@_1FA@FNONAEIO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_@
0x1800210F0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1GC@PHNGDEMM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x180017A80: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_BOOTUX_DISPLAY_MESSAGE
0x1800052F4: BiCreateObject
0x18001EEA0: "skipstartupsequence" ??_C@_1CI@GOENCIAI@?$AAs?$AAk?$AAi?$AAp?$AAs?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAu?$AAp?$AAs?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180004710: DllCanUnloadNow
0x18001E5F8: "ramdisktftpblocksize" ??_C@_1CK@KDGMLF@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAt?$AAf?$AAt?$AAp?$AAb?$AAl?$AAo?$AAc?$AAk?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x180018258: "__cdecl _imp_NtOpenThreadTokenEx" __imp_NtOpenThreadTokenEx
0x18001A1A0: "Failed to set description key va" ??_C@_1JA@LHPLIIFE@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAv?$AAa@
0x18001F7C0: "quietboot" ??_C@_1BE@HNDDMFCL@?$AAq?$AAu?$AAi?$AAe?$AAt?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x18001F900: "BCDE_OSLOADER_TYPE_CLUSTERMODE_A" ??_C@_1FE@BIIBPGIO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAC?$AAL?$AAU?$AAS?$AAT?$AAE?$AAR?$AAM?$AAO?$AAD?$AAE?$AA_?$AAA@
0x180002C00: BcdEditPrintWin32Message
0x180017A30: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_BOOT_STATUS_POLICY
0x180018360: "__cdecl _imp_RtlAllocateHeap" __imp_RtlAllocateHeap
0x18000CD44: SiGetSystemDeviceName
0x180018028: api-ms-win-core-string-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180021180: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1GA@PANHBHKA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x180012A29: "__cdecl wcsnicmp" _wcsnicmp
0x180021B88: "filedevice" ??_C@_1BG@JLIPHGBJ@?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x18000FC54: BiAddBootEntry
0x180012A71: "__cdecl amsg_exit" _amsg_exit
0x180018078: "__cdecl _imp__callnewh" __imp__callnewh
0x180011D50: SiGetBiosSystemDisk
0x180017A08: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_BOOTUX_POLICY
0x18000EA18: BiUpdateEfiEntry
0x180011830: SiIsValidWindowsBootEntry
0x18001C5D0: "firstmegabytepolicy" ??_C@_1CI@MFCACJCN@?$AAf?$AAi?$AAr?$AAs?$AAt?$AAm?$AAe?$AAg?$AAa?$AAb?$AAy?$AAt?$AAe?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x18001B890: "Failed to query boot options. St" ??_C@_1FC@FCIBACCK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt@
0x180022940: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1FO@KJFOFAPL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x18001CE98: "BCDE_LIBRARY_TYPE_EMS_BAUDRATE" ??_C@_1DO@ILFBGFHK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAM?$AAS?$AA_?$AAB?$AAA?$AAU?$AAD?$AAR?$AAA?$AAT?$AAE?$AA?$AA@
0x1800217A0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_MS" ??_C@_1GA@NMBFPCEB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAM?$AAS@
0x180017C48: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_NX_POLICY
0x180020F08: "hypervisorchannel" ??_C@_1CE@OODKPCLL@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAc?$AAh?$AAa?$AAn?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x18001E870: "BCDE_DEVICE_TYPE_VHD_RAMDISK_BOO" ??_C@_1EE@EHLGDMJO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAV?$AAH?$AAD?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO@
0x18001BD08: "800x600" ??_C@_1BA@HMNNHMCM@?$AA8?$AA0?$AA0?$AAx?$AA6?$AA0?$AA0?$AA?$AA@
0x18000906C: BiDeleteRegistryValue
0x1800101B8: BiRemoveBootEntryFromNvramDisplayOrder
0x180018FE0: "N/A" ??_C@_17HDJIHIPC@?$AAN?$AA?1?$AAA?$AA?$AA@
0x1800225F8: "xsaveaddfeature4" ??_C@_1CC@EHEAGAJL@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAa?$AAd?$AAd?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA4?$AA?$AA@
0x18000E300: BiCreateEfiEntry
0x180018510: "true" ??_C@_19FKLFLPMF@?$AAt?$AAr?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x18001C1E8: "default" ??_C@_1BA@HANLFFFG@?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x18000CF94: BiAdjustPrivilege
0x180018A60: "Component->Manifest->GetString(C" ??_C@_0ED@MHHMFLO@Component?9?$DOManifest?9?$DOGetString?$CIC@
0x180021690: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_US" ??_C@_1FA@IIFHHFIG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAU?$AAS@
0x18001B590: "ZwQuerySystemEnvironmentValueEx" ??_C@_0CA@GPGPKBND@ZwQuerySystemEnvironmentValueEx?$AA@
0x18001BBF8: "UseNone" ??_C@_1BA@DAAFMAEB@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAN?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x180019960: "BcdOpenStore: Failed to add stor" ??_C@_1JK@CILGLNPM@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr@
0x1800050E8: BiGetObjectDescription
0x18001BE58: "OptIn" ??_C@_1M@OLCANAHH@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAI?$AAn?$AA?$AA@
0x18000D8F4: BiBindEfiBootManager
0x1800236F0: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_R" ??_C@_1GC@MMOFEEID@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAR@
0x18001B778: "ZwSetBootOptions" ??_C@_0BB@COOOOIJN@ZwSetBootOptions?$AA@
0x18001DB18: "flightsigning" ??_C@_1BM@NFBOGFHN@?$AAf?$AAl?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AAs?$AAi?$AAg?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x18001EC18: "displaybootmenu" ??_C@_1CA@PNIBAJDA@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAm?$AAe?$AAn?$AAu?$AA?$AA@
0x1800207C0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_ADVANCED_OPTI" ??_C@_1FK@OGFPHDFG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAD?$AAV?$AAA?$AAN?$AAC?$AAE?$AAD?$AA_?$AAO?$AAP?$AAT?$AAI@
0x1800198F0: "Store will be accessed with offl" ??_C@_1GG@KHKKNAKC@?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAo?$AAf?$AAf?$AAl@
0x180021F80: "BCDE_STARTUP_TYPE_PXE_APPLICATIO" ??_C@_1EO@GHHLLCLM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAX?$AAE?$AA_?$AAA?$AAP?$AAP?$AAL?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO@
0x180003C70: BcdEditGetParameterSet
0x18001E688: "ramdisktftpwindowsize" ??_C@_1CM@CAIDHANF@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAt?$AAf?$AAt?$AAp?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x18001A790: "Failed load key %ws. Flags: 0x%x" ??_C@_1GK@DIJEAAAL@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx@
0x18001F430: "BCDE_OSLOADER_TYPE_WINPE" ??_C@_1DC@LKKLKINI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAW?$AAI?$AAN?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x18001BE68: "OptOut" ??_C@_1O@KNIOBKNB@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAO?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x18001C028: "DisplayBootFailures" ??_C@_1CI@JHANEHON@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180018438: "addlast" ??_C@_1BA@IEDJPDIG@?$AAa?$AAd?$AAd?$AAl?$AAa?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x180018228: "__cdecl _imp_ZwQueryInformationFile" __imp_ZwQueryInformationFile
0x180018190: "__cdecl _imp_ZwDeleteValueKey" __imp_ZwDeleteValueKey
0x18001FD70: "BCDE_OSLOADER_TYPE_GROUP_SIZE" ??_C@_1DM@EHAAOFPJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAG?$AAR?$AAO?$AAU?$AAP?$AA_?$AAS?$AAI?$AAZ?$AAE?$AA?$AA@
0x180018020: "__cdecl _imp_WideCharToMultiByte" __imp_WideCharToMultiByte
0x18001CE40: "BCDE_LIBRARY_TYPE_EMS_PORT_NUMBE" ??_C@_1EE@EFDKBMFH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAM?$AAS?$AA_?$AAP?$AAO?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAU?$AAM?$AAB?$AAE@
0x18001CF40: "loadoptions" ??_C@_1BI@BCLBPBDO@?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x1800186F0: "{badmemory}" ??_C@_1BI@EOKENJBG@?$AA?$HL?$AAb?$AAa?$AAd?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x1800202D0: "useplatformclock" ??_C@_1CC@ODAAPGGF@?$AAu?$AAs?$AAe?$AAp?$AAl?$AAa?$AAt?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAc?$AAl?$AAo?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x1800182C0: "__cdecl _imp_NtEnumerateBootEntries" __imp_NtEnumerateBootEntries
0x1800221B0: "stridefailcount" ??_C@_1CA@KLBGHCMO@?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x18001F570: "BCDE_OSLOADER_TYPE_NO_LOW_MEMORY" ??_C@_1EC@LOEAJNMI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AA_?$AAL?$AAO?$AAW?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAO?$AAR?$AAY@
0x18001C0D8: "UseErrorControl" ??_C@_1CA@DHCODHBO@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?$AA@
0x180020140: "bootlog" ??_C@_1BA@KJPDGML@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAl?$AAo?$AAg?$AA?$AA@
0x1800204E0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_TPM_BOOT_ENTR" ??_C@_1FG@LLEPDBNF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAT?$AAP?$AAM?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAE?$AAN?$AAT?$AAR@
0x18001B050: "BiBuildIdentifierList failed %x" ??_C@_1EA@PJHIKFCF@?$AAB?$AAi?$AAB?$AAu?$AAi?$AAl?$AAd?$AAI?$AAd?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AAL?$AAi?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x180018240: "__cdecl _imp_NtAdjustPrivilegesToken" __imp_NtAdjustPrivilegesToken
0x18001F958: "clustermodeaddressing" ??_C@_1CM@IBOPIPO@?$AAc?$AAl?$AAu?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AAm?$AAo?$AAd?$AAe?$AAa?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x18000FEC8: BiDeleteEfiVariable
0x180019090: "BcdGetElementDataWithFlags: Fail" ??_C@_1JO@HHKLDKGJ@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAG?$AAe?$AAt?$AAE?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AAW?$AAi?$AAt?$AAh?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl@
0x180018400: "deletevalue" ??_C@_1BI@DNEBPGPN@?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x1800224A8: "xsaveaddfeature1" ??_C@_1CC@HAJOJAKJ@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAa?$AAd?$AAd?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA1?$AA?$AA@
0x18001B8E8: "\Boot\BCD" ??_C@_1BE@FGPPDGFO@?$AA?2?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?2?$AAB?$AAC?$AAD?$AA?$AA@
0x18001FDD0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_FORCE_GROUP_A" ??_C@_1FC@HDCHGLOD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAG?$AAR?$AAO?$AAU?$AAP?$AA_?$AAA@
0x18001FD58: "maxgroup" ??_C@_1BC@FFPGNILH@?$AAm?$AAa?$AAx?$AAg?$AAr?$AAo?$AAu?$AAp?$AA?$AA@
0x180017F38: api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1800180F0: "__cdecl _imp__wcsupr" __imp__wcsupr
0x18001C0F8: "Basic" ??_C@_1M@ECOAOPLN@?$AAB?$AAa?$AAs?$AAi?$AAc?$AA?$AA@
0x18000F138: BiTranslateObjectIdentifier
0x180004900: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class Windows::WCP::BcdEdit::BasicInstaller>::Release(void) __ptr64" ?Release@?$CComObject@VBasicInstaller@BcdEdit@WCP@Windows@@@ATL@@UEAAKXZ
0x18001D720: "isolatedcontext" ??_C@_1CA@HJAPEBDJ@?$AAi?$AAs?$AAo?$AAl?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x1800231E8: "skipffumode" ??_C@_1BI@GPBCPFFC@?$AAs?$AAk?$AAi?$AAp?$AAf?$AAf?$AAu?$AAm?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x1800021EC: BcdiStringToFileDevice
0x18001FEA8: "configflags" ??_C@_1BI@OMIOOFMA@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAf?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x18001F080: "fverecoverymessage" ??_C@_1CG@GIOECEF@?$AAf?$AAv?$AAe?$AAr?$AAe?$AAc?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAy?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x1800041B0: "public: virtual long __cdecl Windows::WCP::BcdEdit::BasicInstaller::Uninstall(unsigned long,struct IStore * __ptr64,struct ICSIInstallerServices * __ptr64,struct _CSI_INSTALLER_COMPONENT_INFO const * __ptr64,struct _CSI_INSTALLER_COMPONENT_INFO const * __ptr64,unsigned long,int * __ptr64) __ptr64" ?Uninstall@BasicInstaller@BcdEdit@WCP@Windows@@UEAAJKPEAUIStore@@PEAUICSIInstallerServices@@PEBU_CSI_INSTALLER_COMPONENT_INFO@@2KPEAH@Z
0x1800033B0: BcdEditAddObjectToList
0x18001F8E8: "novga" ??_C@_1M@JJPBOOOI@?$AAn?$AAo?$AAv?$AAg?$AAa?$AA?$AA@
0x180017FD8: "__cdecl _imp_GetCurrentProcess" __imp_GetCurrentProcess
0x18001B630: "Failed to delete "%ws" variable." ??_C@_1FI@CPKADNBM@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAr?$AAi?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?4@
0x18001C510: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BAD_MEMORY_LIS" ??_C@_1EE@BEDJOIMP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAA?$AAD?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAO?$AAR?$AAY?$AA_?$AAL?$AAI?$AAS@
0x1800227C0: "xsaveremovefeature" ??_C@_1CG@GGLFPHKA@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAr?$AAe?$AAm?$AAo?$AAv?$AAe?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x180022080: "testmix" ??_C@_1BA@HGIFLPBN@?$AAt?$AAe?$AAs?$AAt?$AAm?$AAi?$AAx?$AA?$AA@
0x1800180E8: "__cdecl _imp_strncmp" __imp_strncmp
0x18001D2B0: "testsigning" ??_C@_1BI@CFMABPMM@?$AAt?$AAe?$AAs?$AAt?$AAs?$AAi?$AAg?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x180004FA4: BcdDeleteObject
0x180023320: "offmodecharging" ??_C@_1CA@NIOGHAJG@?$AAo?$AAf?$AAf?$AAm?$AAo?$AAd?$AAe?$AAc?$AAh?$AAa?$AAr?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x180026748: "__cdecl _native_startup_lock" __native_startup_lock
0x18000EF44: BiHandleFirmwareDefaultEntry
0x18001E718: "ramdiskmcenabled" ??_C@_1CC@LJCKJDAC@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAm?$AAc?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18001DD90: "BCDE_LIBRARY_TYPE_TWO_BOOT_IMAGE" ??_C@_1EE@PMLLPILM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAT?$AAW?$AAO?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE@
0x18001EDD0: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_PERSIST_BOOT_S" ??_C@_1FA@GPBDOMAF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAE?$AAR?$AAS?$AAI?$AAS?$AAT?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAS@
0x180004698: DllMain
0x18001E488: "ramdisksdipath" ??_C@_1BO@PCNJEGNB@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAs?$AAd?$AAi?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x1800184A8: "FILE=" ??_C@_1M@BKDNGLOL@?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x180012138: SiOpenArcNameObject
0x180017D30: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_DISPLAY_ROTATION
0x180006F68: BiSetFirmwareModifiedFromObject
0x18001ECE8: "bcddevice" ??_C@_1BE@GGDGBJHB@?$AAb?$AAc?$AAd?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x18001D6A8: "nokeyboard" ??_C@_1BG@JKHJGFNM@?$AAn?$AAo?$AAk?$AAe?$AAy?$AAb?$AAo?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?$AA@
0x180002A70: BcdiGetDataTypeEntryFromDataType
0x180004674: "public: void __cdecl Windows::ErrorHandling::COM::CBaseFrame<class Windows::ErrorHandling::COM::CSimpleHResultCarryingFrame>::SetInvalidParameter_NullPointer(void) __ptr64" ?SetInvalidParameter_NullPointer@?$CBaseFrame@VCSimpleHResultCarryingFrame@COM@ErrorHandling@Windows@@@COM@ErrorHandling@Windows@@QEAAXXZ
0x18001BF40: "IgnoreAllFailures" ??_C@_1CE@DKKDIFEK@?$AAI?$AAg?$AAn?$AAo?$AAr?$AAe?$AAA?$AAl?$AAl?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x18001C9E8: "baudrate" ??_C@_1BC@NKPMLIEO@?$AAb?$AAa?$AAu?$AAd?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x18000CA30: BiFilterDoOperation
0x180017FA0: api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180022220: "invcfailcount" ??_C@_1BM@MJMHMCEO@?$AAi?$AAn?$AAv?$AAc?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x180012CF0: "__cdecl _GSHandlerCheck_SEH" __GSHandlerCheck_SEH
0x180024A94: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-l1-1-0
0x180018158: "__cdecl _imp__wcsicmp" __imp__wcsicmp
0x180018128: "__cdecl _imp_wcscat_s" __imp_wcscat_s
0x18001D350: "integrityservices" ??_C@_1CE@OGAJKABC@?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAg?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AAs?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180018098: "__cdecl _imp___C_specific_handler" __imp___C_specific_handler
0x180009BA0: BiVerifyBootPartition
0x18001A878: "%s\%s" ??_C@_1M@DFKENGJN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x180018920: "Component->Manifest->SearchULONG" ??_C@_0GH@MMNHLNG@Component?9?$DOManifest?9?$DOSearchULONG@
0x180018628: "{ntldr}" ??_C@_1BA@LGDGNCBI@?$AA?$HL?$AAn?$AAt?$AAl?$AAd?$AAr?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x180018010: "__cdecl _imp_RtlCaptureContext" __imp_RtlCaptureContext
0x180018B00: "InnerStatus" ??_C@_0M@IIEEDKEP@InnerStatus?$AA@
0x1800083A0: BiUnloadHiveByHandle
0x180024AA8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0
0x180022320: "BCDE_MEMTEST_TYPE_CHCKR_FAILURE_" ??_C@_1EM@EDGPLOLH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAC?$AAH?$AAC?$AAK?$AAR?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAU?$AAR?$AAE?$AA_@
0x18001D960: "BCDE_LIBRARY_TYPE_ALLOWED_IN_MEM" ??_C@_1FK@FJBNKGLI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAW?$AAE?$AAD?$AA_?$AAI?$AAN?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM@
0x18001DE90: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOT_LOG_FORMA" ??_C@_1EE@BOOBIBAJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAL?$AAO?$AAG?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AAA@
0x18001B160: "Created boot entry 0x%x using ca" ??_C@_1FM@ILDKKABF@?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAa@
0x180017F20: "__cdecl _imp_GetLastError" __imp_GetLastError
0x1800121D0: "void * __ptr64 __cdecl operator new(unsigned __int64)" ??2@YAPEAX_K@Z
0x180020008: "BCDE_OSLOADER_TYPE_SAFEBOOT" ??_C@_1DI@JLMAIIDA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAA?$AAF?$AAE?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x180026000: "__cdecl _native_dllmain_reason" __native_dllmain_reason
0x18001BCF0: "1024x768" ??_C@_1BC@CFPGABAM@?$AA1?$AA0?$AA2?$AA4?$AAx?$AA7?$AA6?$AA8?$AA?$AA@
0x180012C68: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x18001FC90: "numproc" ??_C@_1BA@BKLLIJFP@?$AAn?$AAu?$AAm?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x180018490: "PARTITION=" ??_C@_1BG@JMPBKBFI@?$AAP?$AAA?$AAR?$AAT?$AAI?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x18000CE08: SiQuerySystemInformationString
0x1800182D0: "__cdecl _imp_RtlSetOwnerSecurityDescriptor" __imp_RtlSetOwnerSecurityDescriptor
0x180019B20: "BcdForciblyUnloadStore: Failed t" ??_C@_1IM@KDHDNKKJ@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAi?$AAb?$AAl?$AAy?$AAU?$AAn?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt@
0x18001CFB8: "advancedoptions" ??_C@_1CA@IFOINHCP@?$AAa?$AAd?$AAv?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AAd?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x18001B5D0: "Failed to query "%ws" variable. " ??_C@_1FG@DNDJJFMI@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAr?$AAi?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?4?$AA?5@
0x1800104A0: SiGetBootDeviceName
0x180020750: "BCDE_OSLOADER_TYPE_BOOT_MENU_POL" ??_C@_1EI@OBOEIOFO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAM?$AAE?$AAN?$AAU?$AA_?$AAP?$AAO?$AAL@
0x18001D300: "fontpath" ??_C@_1BC@CCNLHLHO@?$AAf?$AAo?$AAn?$AAt?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x1800180D0: "__cdecl _imp_memcmp" __imp_memcmp
0x18001F160: "osdevice" ??_C@_1BC@OMBFHEMB@?$AAo?$AAs?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x18001C148: "Disabled" ??_C@_1BC@FGCJDNHA@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18000FCE8: BiEnumerateBootEntries
0x1800192D0: "Failed to open key for object's " ??_C@_1GK@DGBKFFHL@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?8?$AAs?$AA?5@
0x180018468: "LOCATE=CUSTOM:" ??_C@_1BO@PJKPNFNM@?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AA?$DN?$AAC?$AAU?$AAS?$AAT?$AAO?$AAM?$AA?3?$AA?$AA@
0x1800200B8: "safebootalternateshell" ??_C@_1CO@EJPAEKBL@?$AAs?$AAa?$AAf?$AAe?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAa?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAt?$AAe?$AAs?$AAh?$AAe?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x180020BF0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1FO@JCNAKHMK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x180018828: "Windows::WCP::BcdEdit::BasicInst" ??_C@_0CP@MFOBDMO@Windows?3?3WCP?3?3BcdEdit?3?3BasicInst@
0x18001F328: "hal" ??_C@_17CLILAPNM@?$AAh?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x180018288: "__cdecl _imp_NtDeviceIoControlFile" __imp_NtDeviceIoControlFile
0x180018F80: GUID_GLOBAL_SETTINGS_GROUP
0x180021C10: "BCDE_RESUME_LOADER_TYPE_USE_CUST" ??_C@_1FI@KFGJJDEH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AA_?$AAC?$AAU?$AAS?$AAT@
0x180023888: "enablestartcharge" ??_C@_1CE@NAIHIOGP@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAs?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAc?$AAh?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x1800220F0: "BCDE_MEMTEST_TYPE_FAILURES_ENABL" ??_C@_1EG@EMFOOAKA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAU?$AAR?$AAE?$AAS?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL@
0x18001CA00: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_1394_" ??_C@_1FA@BEMEONA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AA1?$AA3?$AA9?$AA4?$AA_@
0x180021600: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_IO" ??_C@_1FG@PJONCJCA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAI?$AAO@
0x1800211E0: "hypervisordhcp" ??_C@_1BO@OIPBMHDI@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAd?$AAh?$AAc?$AAp?$AA?$AA@
0x180022CE0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1FG@LMBHHNOP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x180019718: "NULL" ??_C@_19CIJIHAKK@?$AAN?$AAU?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x180022390: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEPOLICY" ??_C@_1DO@NKIPCEII@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAP?$AAO?$AAL?$AAI?$AAC?$AAY?$AA?$AA@
0x180017FC8: "__cdecl _imp_GetCurrentProcessId" __imp_GetCurrentProcessId
0x180026608: BcdEditOfflineMode
0x180022AA8: "kernelbaudrate" ??_C@_1BO@NPMIDHPN@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAb?$AAa?$AAu?$AAd?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x18001E0A8: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BSD_LOG_PATH" ??_C@_1DO@LHIBCGHP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAS?$AAD?$AA_?$AAL?$AAO?$AAG?$AA_?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x18000A538: BiConvertBootEnvironmentDeviceToQualifiedPartition
0x18001C188: "Classic" ??_C@_1BA@DIOEGGFG@?$AAC?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AAi?$AAc?$AA?$AA@
0x180017B88: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_LINEAR_ADDRESS_57_POLICY
0x180018560: "custom:" ??_C@_1BA@ODEAJAEH@?$AAc?$AAu?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AA?3?$AA?$AA@
0x18001CF60: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DISPLAY_ADVANC" ??_C@_1FG@FOLLJNIB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAL?$AAA?$AAY?$AA_?$AAA?$AAD?$AAV?$AAA?$AAN?$AAC@
0x180024AF8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-obsolete-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-obsolete-l1-1-0
0x1800208A8: "onetimeoptionsedit" ??_C@_1CG@HJJGHJAP@?$AAo?$AAn?$AAe?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AAe?$AAd?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x180018140: "__cdecl _imp_swprintf_s" __imp_swprintf_s
0x180022BB8: "kerneltargetname" ??_C@_1CC@MIBHAJBF@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAt?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x180018538: "false" ??_C@_1M@HLGKFCJM@?$AAf?$AAa?$AAl?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x18001EE20: "persistbootsequence" ??_C@_1CI@LAHDOAGM@?$AAp?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAs?$AAt?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAs?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180017B10: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_X2APIC_POLICY
0x180023670: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_M" ??_C@_1FI@NJJMHCFO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAM@
0x180020B40: "bspfilepath" ??_C@_1BI@NPOOLHDE@?$AAb?$AAs?$AAp?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x180012B30: "__cdecl ValidateImageBase" _ValidateImageBase
0x180017B40: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_TYPE
0x18000D7C0: BiFreeIdentifierList
0x1800031DC: BcdEditDosDeviceToNtDevice
0x1800182A8: "__cdecl _imp_NtTranslateFilePath" __imp_NtTranslateFilePath
0x180021F58: "pxesoftreboot" ??_C@_1BM@KCLODOFL@?$AAp?$AAx?$AAe?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AAr?$AAe?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x180002B4C: BcdEditPrintMessage
0x180023548: "enabledeviceid" ??_C@_1BO@KHAFHBGN@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x1800186D0: "{emssettings}" ??_C@_1BM@KJELJAGN@?$AA?$HL?$AAe?$AAm?$AAs?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x18000EC3C: BiUpdateObjectReferenceInEfiEntry
0x18001B6A0: "Failed to modify boot entry 0x%x" ??_C@_1FK@CFPAHOIF@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAm?$AAo?$AAd?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx@
0x180018638: "{current}" ??_C@_1BE@JNNBPNKH@?$AA?$HL?$AAc?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x180023908: "enableresettpm" ??_C@_1BO@CKMBAFOB@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAr?$AAe?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAp?$AAm?$AA?$AA@
0x1800088A8: BiOpenKey
0x180018350: "__cdecl _imp_RtlFreeHeap" __imp_RtlFreeHeap
0x180005218: BiGetAliasedIdentifier
0x1800050A8: BcdCloseObject
0x1800197D8: "Opening store. Flags: 0x%x" ??_C@_1DG@IMJCJDCP@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x180021F10: "BCDE_STARTUP_TYPE_PXE_SOFT_REBOO" ??_C@_1EE@JHANMADO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAX?$AAE?$AA_?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAB?$AAO?$AAO@
0x18001FC40: "BCDE_OSLOADER_TYPE_NUMBER_OF_PRO" ??_C@_1FA@NPFCHMLE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAN?$AAU?$AAM?$AAB?$AAE?$AAR?$AA_?$AAO?$AAF?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO@
0x18001C138: "None" ??_C@_19KLMLHLJG@?$AAN?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x180019BB0: "Exporting forcible unload to fir" ??_C@_1EM@OIPDGHPJ@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AAc?$AAi?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAr@
0x1800182D8: "__cdecl _imp_RtlLengthSecurityDescriptor" __imp_RtlLengthSecurityDescriptor
0x180018558: "0" ??_C@_13COJANIEC@?$AA0?$AA?$AA@
0x18001B790: "Failed to set boot options. Stat" ??_C@_1EO@BDPPMOMH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt@
0x180021BA0: "BCDE_RESUME_LOADER_TYPE_HIBERFIL" ??_C@_1EO@IJNBHNJE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAI?$AAB?$AAE?$AAR?$AAF?$AAI?$AAL@
0x180021658: "hypervisoriommupolicy" ??_C@_1CM@KIHMMKFC@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAi?$AAo?$AAm?$AAm?$AAu?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x180017F60: "__cdecl _imp_GetVolumeNameForVolumeMountPointW" __imp_GetVolumeNameForVolumeMountPointW
0x180023830: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_S" ??_C@_1FI@HPAODGEP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAS@
0x18000125C: BcdEditSetSwitch
0x18001E250: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_NET_H" ??_C@_1FC@NCIJBOOC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAN?$AAE?$AAT?$AA_?$AAH@
0x18001BE78: "AlwaysOff" ??_C@_1BE@PMAKHKGM@?$AAA?$AAl?$AAw?$AAa?$AAy?$AAs?$AAO?$AAf?$AAf?$AA?$AA@
0x180018338: "__cdecl _imp_RtlDosPathNameToNtPathName_U" __imp_RtlDosPathNameToNtPathName_U
0x18001B3F0: "%s%s" ??_C@_19LJDFFCJJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x1800198C0: "Store path: "%s"" ??_C@_1CC@DJDPGBIA@?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?3?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x18001D3E0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_CONSOLE_EXTEND" ??_C@_1FC@HNGHNBFJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAS?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AAX?$AAT?$AAE?$AAN?$AAD@
0x18001DFB8: "logcontrol" ??_C@_1BG@DHLNPDJE@?$AAl?$AAo?$AAg?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?$AA@
0x180019520: "Failed to filter delete element " ??_C@_1GC@BBBNIKMK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5@
0x180014080: BcdElements
0x18001E6C0: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_MULTICA" ??_C@_1FG@BCHBGJAL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAM?$AAU?$AAL?$AAT?$AAI?$AAC?$AAA@
0x18001C160: "Enhanced" ??_C@_1BC@KOBEIGEH@?$AAE?$AAn?$AAh?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x180022090: "BCDE_MEMTEST_TYPE_CACHE_ENABLE" ??_C@_1DO@BOFJDBOE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAC?$AAH?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x18001B280: "BootNext" ??_C@_1BC@HGEHGBBD@?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AAN?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x180012490: "__cdecl DllMainCRTStartup" _DllMainCRTStartup
0x18001B460: "ZwEnumerateBootEntries" ??_C@_0BH@ENILHPP@ZwEnumerateBootEntries?$AA@
0x18001F1D0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_ASSOCIATED_RE" ??_C@_1FI@MBDAEJHB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAS?$AAS?$AAO?$AAC?$AAI?$AAA?$AAT?$AAE?$AAD?$AA_?$AAR?$AAE@
0x1800180A8: "__cdecl _imp_iswspace" __imp_iswspace
0x180018090: "__cdecl _imp__initterm" __imp__initterm
0x18001E040: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BSD_LOG_DEVICE" ??_C@_1EC@OJEAINNL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAS?$AAD?$AA_?$AAL?$AAO?$AAG?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE@
0x1800035DC: BcdEditEditObjectList
0x18001BC08: "UseAll" ??_C@_1O@CAHPKBB@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAA?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x180020040: "safeboot" ??_C@_1BC@CJOLFGBH@?$AAs?$AAa?$AAf?$AAe?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x18001DE00: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOTUX_BITMAP_" ??_C@_1GA@DJHIBPDG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAU?$AAX?$AA_?$AAB?$AAI?$AAT?$AAM?$AAA?$AAP?$AA_@
0x180018F30: GUID_BOOT_LOADER_SETTINGS_GROUP
0x18001B870: "ZwQueryBootOptions" ??_C@_0BD@KODEDALN@ZwQueryBootOptions?$AA@
0x1800205B8: "forcelegacyplatform" ??_C@_1CI@CKNFBJED@?$AAf?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAl?$AAe?$AAg?$AAa?$AAc?$AAy?$AAp?$AAl?$AAa?$AAt?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AA?$AA@
0x18001BD40: "HyperV" ??_C@_1O@CDIJADGJ@?$AAH?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAV?$AA?$AA@
0x180018130: "__cdecl _imp__ultow_s" __imp__ultow_s
0x180022518: "xsaveaddfeature2" ??_C@_1CC@GCCLDPEH@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAa?$AAd?$AAd?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA2?$AA?$AA@
0x18001BA08: "Directory" ??_C@_1BE@DNDHOCGP@?$AAD?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x180009A60: RtlStringCbPrintfW
0x180017BD8: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_MMIO_NX_POLICY
0x180020AA8: "BCDE_OSLOADER_TYPE_BSP_DEVICE" ??_C@_1DM@BOEAEFNO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAS?$AAP?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x18001ED60: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_CUSTOM_ACTIONS" ??_C@_1EM@FPCELACA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAC?$AAU?$AAS?$AAT?$AAO?$AAM?$AA_?$AAA?$AAC?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AAS@
0x180018D00: "Failed to update object GUID str" ??_C@_1GA@BMFPLOJK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAu?$AAp?$AAd?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAG?$AAU?$AAI?$AAD?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAr@
0x18001CE28: "bootems" ??_C@_1BA@IHGDEMCD@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAe?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x18001CB40: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_NET_H" ??_C@_1EO@KINMKHEK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAN?$AAE?$AAT?$AA_?$AAH@
0x180022B50: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1GE@JLFIAGDH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x180021CE0: "BCDE_RESUME_LOADER_TYPE_ASSOCIAT" ??_C@_1FK@NDFMIPMJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAS?$AAS?$AAO?$AAC?$AAI?$AAA?$AAT@
0x1800208D0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_FVE_CLAIMED_D" ??_C@_1GG@NJPIMIKA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAV?$AAE?$AA_?$AAC?$AAL?$AAA?$AAI?$AAM?$AAE?$AAD?$AA_?$AAD@
0x180017C68: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_IOMMU_POLICY
0x18001E018: "nofirmwaresync" ??_C@_1BO@PHPDBLEA@?$AAn?$AAo?$AAf?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AAs?$AAy?$AAn?$AAc?$AA?$AA@
0x180022920: "kerneldebugtype" ??_C@_1CA@OHJNOFJN@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x18000789C: BiOpenSystemStore
0x18001E9E8: "startupsequence" ??_C@_1CA@NBDCECGB@?$AAs?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAu?$AAp?$AAs?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180019C00: "Failed to export unload alterati" ??_C@_1HI@BFAPKPBG@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi@
0x18000A25C: BiGetPartitionVhdFilePathFromUnicodeString
0x18001D228: "nointegritychecks" ??_C@_1CE@JJGPEALP@?$AAn?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAg?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AAc?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAs?$AA?$AA@
0x180019340: "Failed to open key for element %" ??_C@_1FM@MCOPBIDM@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?$CF@
0x180019680: "\KernelObjects\BcdSyncMutant" ??_C@_1DK@LKMKBKBC@?$AA?2?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?2?$AAB?$AAc?$AAd?$AAS?$AAy?$AAn?$AAc?$AAM?$AAu?$AAt?$AAa?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x18001A590: "Failed to bind with firmware. Fl" ??_C@_1GK@JIHKALBN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAb?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAF?$AAl@
0x180024A44: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-console-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-console-l1-1-0
0x18000C554: BiLookupNtdllProcedureAddress
0x180019610: "Failed to open element %ws key f" ??_C@_1GM@IPBIONFL@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAf@
0x18001BC18: "UsePrivate" ??_C@_1BG@BBECJLBF@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAP?$AAr?$AAi?$AAv?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x180022700: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEADDFEATU" ??_C@_1EI@PJOGHKBK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAA?$AAD?$AAD?$AAF?$AAE?$AAA?$AAT?$AAU@
0x1800234F0: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_D" ??_C@_1FC@GNDMILEE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAD@
0x1800099A4: BiCacheGuidValues
0x1800118A0: SiGetEfiSystemDevice
0x180018F40: GUID_WINDOWS_LEGACY_NTLDR
0x180022EE0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DTRACE_ENABLE" ??_C@_1EE@HBOMBEGL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAT?$AAR?$AAA?$AAC?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE@
0x1800204B0: "bootstatuspolicy" ??_C@_1CC@PCGLECBK@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x18001D9F0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_FORCE_FIPS_CRY" ??_C@_1EI@EHJJAIED@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAP?$AAS?$AA_?$AAC?$AAR?$AAY@
0x180021D40: "associatedosdevice" ??_C@_1CG@FLPCMIHE@?$AAa?$AAs?$AAs?$AAo?$AAc?$AAi?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AAo?$AAs?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x18001BCA8: "Default" ??_C@_1BA@GHOECOCL@?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x18001A630: "Failed to get system partition. " ??_C@_1FG@JFDBELFL@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA?5@
0x18000AD60: BiConvertBootEnvironmentDeviceToNt
0x1800181F8: "__cdecl _imp_ZwDeviceIoControlFile" __imp_ZwDeviceIoControlFile
0x180026738: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x18001B320: "WINDOWS" ??_C@_07LHJOABLP@WINDOWS?$AA@
0x180020630: "useplatformtick" ??_C@_1CA@ECPGJPBA@?$AAu?$AAs?$AAe?$AAp?$AAl?$AAa?$AAt?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAt?$AAi?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x18001FF90: "msi" ??_C@_17BKKLFCBK@?$AAm?$AAs?$AAi?$AA?$AA@
0x180022748: "xsaveaddfeature7" ??_C@_1CC@FFPFMPHF@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAa?$AAd?$AAd?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA7?$AA?$AA@
0x18000DCB4: BiBindEfiEntryToBcdObject
0x180021060: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1FO@GJGOKBHF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x18001CDD0: "debugstart" ??_C@_1BG@PBJIOJOO@?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAs?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x180018380: "__cdecl _guard_check_icall_fptr" __guard_check_icall_fptr
0x180026610: BcdEditParameterList
0x1800100A4: BiTranslateFilePath
0x18001F230: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DETECT_KERNEL" ??_C@_1FC@DOICNOAF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAT?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL@
0x180008EEC: BiGetKeyName
0x1800213F8: "hypervisorrootprocnumanodes" ??_C@_1DI@CBABEOCI@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAn?$AAu?$AAm?$AAa?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x18001F3A0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_NX_POLICY" ??_C@_1DK@HOHOOMHM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAN?$AAX?$AA_?$AAP?$AAO?$AAL?$AAI?$AAC?$AAY?$AA?$AA@
0x18001074C: SiOpenRegistryKey
0x18001DF10: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DISPLAY_ROTATI" ??_C@_1EG@MEJJDEKL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAL?$AAA?$AAY?$AA_?$AAR?$AAO?$AAT?$AAA?$AAT?$AAI@
0x1800233C0: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_B" ??_C@_1GC@CEAFIEOM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAB@
0x180017FD0: "__cdecl _imp_TerminateProcess" __imp_TerminateProcess
0x180017B68: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGGER_TYPE
0x18000CC64: SiGetFirmwareSystemPartition
0x18001FF50: "BCDE_OSLOADER_TYPE_MSI_POLICY" ??_C@_1DM@KLBALLHL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAM?$AAS?$AAI?$AA_?$AAP?$AAO?$AAL?$AAI?$AAC?$AAY?$AA?$AA@
0x1800222B0: "BCDE_MEMTEST_TYPE_RAND_FAILURE_C" ??_C@_1EK@KNEEHJLB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAN?$AAD?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAU?$AAR?$AAE?$AA_?$AAC@
0x180018B10: "Windows::WCP::BcdEdit::BasicInst" ??_C@_0DB@KGOBIJKE@Windows?3?3WCP?3?3BcdEdit?3?3BasicInst@
0x180018310: "__cdecl _imp_RtlAppendUnicodeToString" __imp_RtlAppendUnicodeToString
0x180022AD0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1GA@JEPKMIAC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x18001C430: "BCDE_LIBRARY_TYPE_RECOVERY_SEQUE" ??_C@_1EI@PJDBNDON@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAC?$AAO?$AAV?$AAE?$AAR?$AAY?$AA_?$AAS?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAE@
0x180007CE4: BiGetSystemPartition
0x18001F330: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DBG_TRANSPORT" ??_C@_1EM@NPINKNFP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAB?$AAG?$AA_?$AAT?$AAR?$AAA?$AAN?$AAS?$AAP?$AAO?$AAR?$AAT@
0x180017DC8: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_TSC_SYNC_POLICY
0x180022588: "xsaveaddfeature3" ??_C@_1CC@NKJHFICC@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAa?$AAd?$AAd?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA3?$AA?$AA@
0x180021290: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_NU" ??_C@_1EO@CABHICPO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAN?$AAU@
0x180017F00: "__cdecl _imp_GetConsoleMode" __imp_GetConsoleMode
0x180018348: "__cdecl _imp_RtlNtStatusToDosError" __imp_RtlNtStatusToDosError
0x18001DF78: "BCDE_LIBRARY_TYPE_LOG_CONTROL" ??_C@_1DM@MGKNAJGN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAG?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAT?$AAR?$AAO?$AAL?$AA?$AA@
0x18001BDB0: "CommandPrompt" ??_C@_1BM@LGAGDOFN@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa?$AAn?$AAd?$AAP?$AAr?$AAo?$AAm?$AAp?$AAt?$AA?$AA@
0x180020200: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DEBUGGER_HAL_" ??_C@_1FG@EFMALDGA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAH?$AAA?$AAL?$AA_@
0x180018BB0: "Objects" ??_C@_1BA@JMJFMCEO@?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x18001A258: "BCD" ??_C@_17GMNPFCKO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AA?$AA@
0x180021710: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_LO" ??_C@_1FG@FDHHMCAH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAL?$AAO@
0x18001EFC0: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_FVE_RECOVERY_U" ??_C@_1EG@HABBOMOK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAV?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAC?$AAO?$AAV?$AAE?$AAR?$AAY?$AA_?$AAU@
0x1800058E4: BcdSetElementDataWithFlags
0x180018068: api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1800183A0: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x18001E110: "BCDE_LIBRARY_TYPE_WINDOWS_SYSTEM" ??_C@_1FA@DHBBDNEO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAW?$AAI?$AAN?$AAD?$AAO?$AAW?$AAS?$AA_?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM@
0x18001C050: "DisplayCheckpointFailures" ??_C@_1DE@MCFHBMFP@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x18001E940: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_BOOT_SEQUENCE" ??_C@_1EA@BHNLJIFD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAS?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAE?$AAN?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x180018058: "__cdecl _imp_GetTickCount" __imp_GetTickCount
0x18001D808: "displaymessage" ??_C@_1BO@LLHMLANL@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x18001C7D8: "badmemoryaccess" ??_C@_1CA@NPNHJKNC@?$AAb?$AAa?$AAd?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AAa?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x180017D18: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_GRAPHICS_RESOLUTION
0x18001EF68: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_HIBERBOOT" ??_C@_1DI@LFCADCOO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAI?$AAB?$AAE?$AAR?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x18001CE88: "emsport" ??_C@_1BA@GFJKOEMD@?$AAe?$AAm?$AAs?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x18001E500: "ramdiskimagelength" ??_C@_1CG@GJNFHPA@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAl?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x180018730: "{bootloadersettings}" ??_C@_1CK@PJDPPIF@?$AA?$HL?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x180017D78: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_BOOT_ERROR_UX
0x1800077CC: BiMarkTreatAsSystemStore
0x180023190: "BCDE_FFULOADER_TYPE_ONESHOTSKIP_" ??_C@_1FG@IGPFDPNA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAF?$AAF?$AAU?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAO?$AAN?$AAE?$AAS?$AAH?$AAO?$AAT?$AAS?$AAK?$AAI?$AAP?$AA_@
0x18001DD70: "nobootuxfade" ??_C@_1BK@HMKCLGAH@?$AAn?$AAo?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAu?$AAx?$AAf?$AAa?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x18001BDD0: "SystemRestore" ??_C@_1BM@KICGOAAP@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAR?$AAe?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x180017F50: "__cdecl _imp_QueryDosDeviceW" __imp_QueryDosDeviceW
0x18001CBE8: "port" ??_C@_19EBEADLAH@?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x18001BE90: "AlwaysOn" ??_C@_1BC@GCHJJBDG@?$AAA?$AAl?$AAw?$AAa?$AAy?$AAs?$AAO?$AAn?$AA?$AA@
0x18000B3FC: BiGetNtPartitionPath
0x180021B30: "BCDE_RESUME_LOADER_TYPE_HIBERFIL" ??_C@_1FC@PDANMKEM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAI?$AAB?$AAE?$AAR?$AAF?$AAI?$AAL@
0x180021768: "hypervisorloadoptions" ??_C@_1CM@PHBBOIBF@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x18001F840: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DISABLE_VESA_" ??_C@_1EK@CJCACJHN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAV?$AAE?$AAS?$AAA?$AA_@
0x1800183F0: "__cdecl GUID_e323b7c4_7a1a_4e06_bf6d_56ccd7377627" _GUID_e323b7c4_7a1a_4e06_bf6d_56ccd7377627
0x180018858: "Not-null check failed: Services" ??_C@_0CA@MGKMHAKE@Not?9null?5check?5failed?3?5Services?$AA@
0x18001D4E0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_GRAPHICS_RESOL" ??_C@_1EM@LFDGLNIN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAG?$AAR?$AAA?$AAP?$AAH?$AAI?$AAC?$AAS?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAO?$AAL@
0x18001EE50: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_SKIP_STARTUP_S" ??_C@_1FA@FGJBBPOP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAK?$AAI?$AAP?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAS@
0x1800201E8: "debug" ??_C@_1M@PHGAFFNN@?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AA?$AA@
0x180020CC8: "hypervisordebugtype" ??_C@_1CI@GKMBEANA@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180022C60: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1GC@BBMCPOOH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x18001E2A8: "hostipv6" ??_C@_1BC@OHAOGHMN@?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAp?$AAv?$AA6?$AA?$AA@
0x18001DF58: "displayrotation" ??_C@_1CA@KOEDHEBD@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAr?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x18001CD80: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_START" ??_C@_1FA@PAPPKDPA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT@
0x180020B00: "BCDE_OSLOADER_TYPE_BSP_FILEPATH" ??_C@_1EA@CILJOOPI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAS?$AAP?$AA_?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x18001C120: "Off" ??_C@_17KKIALEEP@?$AAO?$AAf?$AAf?$AA?$AA@
0x18000843C: BiUnloadHiveByName
0x18001A100: "Failed to open description key f" ??_C@_1JK@ICGMJJA@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAf@
0x180017D60: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_SI_POLICY
0x1800181B0: "__cdecl _imp_ZwQueryValueKey" __imp_ZwQueryValueKey
0x180024B34: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0
0x180023138: "BCDE_GLOBAL_TYPE_BOOTFLOW" ??_C@_1DE@MDMADOBE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAG?$AAL?$AAO?$AAB?$AAA?$AAL?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAF?$AAL?$AAO?$AAW?$AA?$AA@
0x180022668: "xsaveaddfeature5" ??_C@_1CC@PPPMAHPO@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAa?$AAd?$AAd?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA5?$AA?$AA@
0x180018F70: GUID_HYPERVISOR_SETTINGS_GROUP
0x180021310: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_RO" ??_C@_1FA@CBHLEDOB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAR?$AAO@
0x180002EA0: BcdEditCreateObjectList
0x18001D1A0: "configaccesspolicy" ??_C@_1CG@NAMCJMGP@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAa?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x18001FA20: "BCDE_OSLOADER_TYPE_RESTRICT_APIC" ??_C@_1FC@IHMBIHNG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAT?$AAR?$AAI?$AAC?$AAT?$AA_?$AAA?$AAP?$AAI?$AAC@
0x180009424: BiCreateKeySecurityDescriptor
0x18001D898: "displaymessageoverride" ??_C@_1CO@DDNGOGBG@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAr?$AAi?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x180006F1C: BiSetFirmwareModified
0x180012908: "__cdecl _report_rangecheckfailure" __report_rangecheckfailure
0x180026760: "__cdecl pRawDllMain" _pRawDllMain
0x18001DCA0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOTUX_PROGRES" ??_C@_1FE@PACBDBNO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAU?$AAX?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAG?$AAR?$AAE?$AAS@
0x18001B400: "ZwAddBootEntry" ??_C@_0P@NJGBECCE@ZwAddBootEntry?$AA@
0x1800180A0: "__cdecl _imp_towupper" __imp_towupper
0x18001ABF0: "Failed to query processes. Statu" ??_C@_1EM@PHONPJKB@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu@
0x18001BD68: "StartupRepair" ??_C@_1BM@FNGLKBHP@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAu?$AAp?$AAR?$AAe?$AAp?$AAa?$AAi?$AAr?$AA?$AA@
0x180018198: "__cdecl _imp_RtlFreeSid" __imp_RtlFreeSid
0x18001A260: "Failed to add system store from " ??_C@_1HG@EJMNDF@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5@
0x180020720: "disableelamdrivers" ??_C@_1CG@ECPODINE@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAe?$AAl?$AAa?$AAm?$AAd?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x18001AEC0: "FirmwareBootDevice" ??_C@_1CG@EEKKLGPP@?$AAF?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x18001C580: "BCDE_LIBRARY_TYPE_FIRST_MEGABYTE" ??_C@_1FA@GBAAMMHJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA_?$AAM?$AAE?$AAG?$AAA?$AAB?$AAY?$AAT?$AAE@
0x18001F480: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DISABLE_CRASH" ??_C@_1FI@GMLOIPDK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAC?$AAR?$AAA?$AAS?$AAH@
0x180011264: SiBootEntryGetNtFilePath
0x180017F10: "__cdecl _imp_WriteConsoleW" __imp_WriteConsoleW
0x1800185F8: "{memdiag}" ??_C@_1BE@PHIGJDCB@?$AA?$HL?$AAm?$AAe?$AAm?$AAd?$AAi?$AAa?$AAg?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x180023170: "bootflow" ??_C@_1BC@GEKCBMOB@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAf?$AAl?$AAo?$AAw?$AA?$AA@
0x180007C10: BiExportStoreAlterationsToFirmware
0x1800121C4: "void __cdecl operator delete(void * __ptr64)" ??3@YAXPEAX@Z
0x18001D5B0: "restartonfailure" ??_C@_1CC@CICBKKDJ@?$AAr?$AAe?$AAs?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAo?$AAn?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x18000C5DC: BiIsPortableWorkspaceBoot
0x180017EE8: "__cdecl _imp_ConvertNtStatusToHResult" __imp_ConvertNtStatusToHResult
0x180024AD0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-l1-1-0
0x180018290: "__cdecl _imp_NtQueryValueKey" __imp_NtQueryValueKey
0x180018030: "__cdecl _imp_DeleteCriticalSection" __imp_DeleteCriticalSection
0x180012730: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x180017F08: "__cdecl _imp_GetConsoleOutputCP" __imp_GetConsoleOutputCP
0x18000D168: BiBuildIdentifierList
0x1800185A8: "inherit" ??_C@_1BA@IMHLMHCM@?$AAi?$AAn?$AAh?$AAe?$AAr?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x180018398: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x1800196C0: "Failed to get system store path." ??_C@_1FI@JMOEDDGI@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?4@
0x18001AA10: "\Registry\Machine\SYSTEM\Current" ??_C@_1GG@DILNKBOH@?$AA?2?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?2?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?2?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt@
0x180019DF0: "Failed to load hive into key %ws" ??_C@_1GK@NBGLBMAJ@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs@
0x180004960: "public: void __cdecl ATL::CComModule::Term(void) __ptr64" ?Term@CComModule@ATL@@QEAAXXZ
0x180017FE8: api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x18001BE48: "Sha1" ??_C@_19MGGHFCPH@?$AAS?$AAh?$AAa?$AA1?$AA?$AA@
0x180019130: "BcdGetElementDataWithFlags: Fail" ??_C@_1KA@HLCLNLCE@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAG?$AAe?$AAt?$AAE?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AAW?$AAi?$AAt?$AAh?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl@
0x180021360: "hypervisorrootproc" ??_C@_1CG@KFCAOLMC@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x1800113F4: SiGetEspFromFirmware
0x1800235F0: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_I" ??_C@_1FC@IDJGLJPM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAI@
0x18001B4E0: "Deleting boot entry 0x%x" ??_C@_1DC@NCCLAKLN@?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x180018370: "__cdecl _imp_ZwQueryKey" __imp_ZwQueryKey
0x180003C0C: BcdEditDestroyParameterList
0x180006E54: BiOpenStoreKeyFromObject
0x18001C9A0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_BAUDR" ??_C@_1EI@EIIJDBLE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAB?$AAA?$AAU?$AAD?$AAR@
0x18001D660: "BCDE_LIBRARY_TYPE_FORCE_NO_KEYBO" ??_C@_1EI@JDPIMHPH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AAB?$AAO@
0x180022160: "BCDE_MEMTEST_TYPE_STRIDE_FAILURE" ??_C@_1EO@HDONLJKE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AAI?$AAD?$AAE?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAU?$AAR?$AAE@
0x180017AF0: BCDE_POLICY_RESUME_LOADER_TYPE_BOOT_MENU_POLICY
0x18001AD30: "Failed to query process informat" ??_C@_1HC@GNNAHMPH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt@
0x180002DA0: BcdEditOpenStore
0x180018298: "__cdecl _imp_NtQueryBootEntryOrder" __imp_NtQueryBootEntryOrder
0x18001B1F8: "BiCreateEfiEntry failed %x" ??_C@_1DG@CHHIIJIE@?$AAB?$AAi?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAE?$AAf?$AAi?$AAE?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x18001ACE0: "Failed to open process. Status: " ??_C@_1EG@GECEKDAJ@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?5@
0x18001CD00: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_IGNOR" ??_C@_1GM@MBAHACJB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAI?$AAG?$AAN?$AAO?$AAR@
0x180018060: "__cdecl _imp_GetSystemTimeAsFileTime" __imp_GetSystemTimeAsFileTime
0x180010010: BiSetBootEntryOrder
0x18001AF80: "Exporting store alterations to e" ??_C@_1EG@HPGNGEP@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAe@
0x18001E180: "BCDE_LIBRARY_TYPE_NUM_LOCK_ON" ??_C@_1DM@IBILKBHG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAN?$AAU?$AAM?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAK?$AA_?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x18001EB30: "resumeobject" ??_C@_1BK@NPJAEKOG@?$AAr?$AAe?$AAs?$AAu?$AAm?$AAe?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x18001E7E0: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_TFTP_VA" ??_C@_1FC@BOONKFPN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAT?$AAF?$AAT?$AAP?$AA_?$AAV?$AAA@
0x180019480: "Deleting element %08x" ??_C@_1CM@NIKMCPNF@?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAx?$AA?$AA@
0x180021E50: "BCDE_RESUME_LOADER_TYPE_BOOT_MEN" ??_C@_1FC@EPAMBION@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAM?$AAE?$AAN@
0x18001A6B8: "FirmwareVariable" ??_C@_1CC@MDJGBMLK@?$AAF?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AAV?$AAa?$AAr?$AAi?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x180017FB8: "__cdecl _imp_GetStdHandle" __imp_GetStdHandle
0x180018708: "{globalsettings}" ??_C@_1CC@MOCOHNIB@?$AA?$HL?$AAg?$AAl?$AAo?$AAb?$AAa?$AAl?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x18001EC40: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_NO_ERROR_DISPL" ??_C@_1EG@LNIPILFG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AA_?$AAE?$AAR?$AAR?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAL@
0x1800229C0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1GA@EBJHLCGM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x180019410: "Failed to set registry data for " ??_C@_1GO@IGGIJOKF@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5@
0x18001C758: "traditionalkseg" ??_C@_1CA@CFNLNMJG@?$AAt?$AAr?$AAa?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AAk?$AAs?$AAe?$AAg?$AA?$AA@
0x18000CB1C: BiFilterIsPolicyActive
0x180020A40: "BCDE_OSLOADER_TYPE_OS_DATA_DEVIC" ??_C@_1EE@COCLODAG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC@
0x1800028A0: BcdiStringToLocateDevice
0x18001A8C0: "\Device\HarddiskVolume" ??_C@_1CO@JFDIPJLA@?$AA?2?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?2?$AAH?$AAa?$AAr?$AAd?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAV?$AAo?$AAl?$AAu?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18001EA10: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_DEFAULT_OBJECT" ??_C@_1EC@LKCOKAAN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAF?$AAA?$AAU?$AAL?$AAT?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT@
0x180020EA0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1GI@PKKEMEFG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x180017B28: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_ENFORCED_CODE_INTEGRITY
0x180022A20: "kerneldebugaddress" ??_C@_1CG@EJCGIPAB@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAa?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x180018EF0: GUID_WINDOWS_BOOTMGR
0x18001BEA8: "ForceEnable" ??_C@_1BI@MEJBHKHL@?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1800229A0: "kerneldebugport" ??_C@_1CA@PBMPOMLK@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x18001F500: "BCDE_OSLOADER_TYPE_LAST_GOOD_SET" ??_C@_1EM@PCOGGANP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA_?$AAG?$AAO?$AAO?$AAD?$AA_?$AAS?$AAE?$AAT@
0x18001CB90: "hostip" ??_C@_1O@LKKGLLKB@?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAp?$AA?$AA@
0x1800223F0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEADDFEATU" ??_C@_1EI@GEDBECKD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAA?$AAD?$AAD?$AAF?$AAE?$AAA?$AAT?$AAU@
0x180018220: "__cdecl _imp_RtlInitAnsiString" __imp_RtlInitAnsiString
0x180007B3C: BiBindFirmwareToSystemStore
0x18001C320: "BCDE_LIBRARY_TYPE_PREFERRED_LOCA" ??_C@_1EG@DMLABENH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAE?$AAF?$AAE?$AAR?$AAR?$AAE?$AAD?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA@
0x180020C50: "hypervisordebug" ??_C@_1CA@NNPHNGDO@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AA?$AA@
0x180022460: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEADDFEATU" ??_C@_1EI@NMINCFMG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAA?$AAD?$AAD?$AAF?$AAE?$AAA?$AAT?$AAU@
0x18001E5A0: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_TFTP_BL" ??_C@_1FC@IONLPCFM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAT?$AAF?$AAT?$AAP?$AA_?$AAB?$AAL@
0x18001B328: "BCDOBJECT=" ??_C@_1BG@IHEHAJI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x180018550: "off" ??_C@_17FDPGNGBJ@?$AAo?$AAf?$AAf?$AA?$AA@
0x18001BBC0: "multi(%d)disk(%d)rdisk(%d)" ??_C@_1DG@NPLCAPOH@?$AAm?$AAu?$AAl?$AAt?$AAi?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AAr?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x180020938: "claimedtpmcounter" ??_C@_1CE@CKNBBKFB@?$AAc?$AAl?$AAa?$AAi?$AAm?$AAe?$AAd?$AAt?$AAp?$AAm?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x180017BC0: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_PAE_POLICY
0x18000D094: BiOpenEffectiveToken
0x18001F468: "winpe" ??_C@_1M@DLLBMGCI@?$AAw?$AAi?$AAn?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x18001B530: "Failed to delete boot entry 0x%x" ??_C@_1FK@DFNGLIPH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx@
0x1800206D0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DISABLE_ELAM_" ??_C@_1FA@DJPDBFPA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AAL?$AAA?$AAM?$AA_@
0x18001A480: "The system store is not already " ??_C@_1EO@GNKAIEIC@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AAy?$AA?5@
0x18001A4D0: "Specified flags prevent opening " ??_C@_1GM@ODHJAIDK@?$AAS?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5@
0x18000E610: BiExportEfiBootManager
0x1800184E0: "LOCATE" ??_C@_1O@KMJAFEFL@?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AA?$AA@
0x180018018: api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180018170: "__cdecl _imp_ZwLoadKey" __imp_ZwLoadKey
0x1800214D0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_RO" ??_C@_1GC@JFDDAAEI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAR?$AAO@
0x18001A540: "Synchronizing store with firmwar" ??_C@_1EE@IPBKMGFA@?$AAS?$AAy?$AAn?$AAc?$AAh?$AAr?$AAo?$AAn?$AAi?$AAz?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr@
0x18001C478: "recoverysequence" ??_C@_1CC@OIDLMANJ@?$AAr?$AAe?$AAc?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAy?$AAs?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x18001BC58: "NET" ??_C@_17LNDAPDGD@?$AAN?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x180021258: "hypervisordisableslat" ??_C@_1CM@JJCNOAEA@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAs?$AAl?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x18001B128: "BiBindEfiEntries failed %x" ??_C@_1DG@JDHODPKM@?$AAB?$AAi?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAE?$AAf?$AAi?$AAE?$AAn?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x18001ECA8: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_BCD_DEVICE" ??_C@_1DK@JBOBOKJH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAC?$AAD?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x18001F768: "vga" ??_C@_17GGIJBHAF@?$AAv?$AAg?$AAa?$AA?$AA@
0x18001AF30: "BiBindEfiNamespaceObjects failed" ??_C@_1EI@CKKEMGAG@?$AAB?$AAi?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAE?$AAf?$AAi?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AAs?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd@
0x180024B20: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0
0x18001F5B8: "nolowmem" ??_C@_1BC@ODEJHHBH@?$AAn?$AAo?$AAl?$AAo?$AAw?$AAm?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x180004950: "public: virtual unsigned long __cdecl ATL::CComObject<class Windows::WCP::BcdEdit::BasicInstaller>::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@?$CComObject@VBasicInstaller@BcdEdit@WCP@Windows@@@ATL@@UEAAKXZ
0x180017FF8: api-ms-win-core-profile-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180023200: "BCDE_FFULOADER_TYPE_FORCE_FFU" ??_C@_1DM@KAGGNNEH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAF?$AAF?$AAU?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAF?$AAF?$AAU?$AA?$AA@
0x18001F030: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_FVE_RECOVERY_M" ??_C@_1EO@GAMOMCI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAV?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAC?$AAO?$AAV?$AAE?$AAR?$AAY?$AA_?$AAM@
0x180020370: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_EMS_EN" ??_C@_1EM@NLPDCLHC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAE?$AAM?$AAS?$AA_?$AAE?$AAN@
0x180022370: "chckrfailcount" ??_C@_1BO@JGIEFGNF@?$AAc?$AAh?$AAc?$AAk?$AAr?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x1800183B8: "__cdecl _guard_fids_table" __guard_fids_table
0x180018150: "__cdecl _imp_wcscpy_s" __imp_wcscpy_s
0x1800181C0: "__cdecl _imp_ZwSetSecurityObject" __imp_ZwSetSecurityObject
0x18001D118: "graphicsmodedisabled" ??_C@_1CK@CKNGIIKD@?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAi?$AAc?$AAs?$AAm?$AAo?$AAd?$AAe?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18001AE78: "Process Name [%d]: %ws" ??_C@_1CO@NHPCNFEE@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAd?$AA?$FN?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x18001A990: "\Registry\Machine\System\Current" ??_C@_1HE@EPADLGDB@?$AA?2?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?2?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?2?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt@
0x180018160: msvcrt_NULL_THUNK_DATA
0x180017DE0: "__cdecl load_config_used" _load_config_used
0x18000E4E8: BiExportBcdObjects
0x18001D0C0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_GRAPHICS_MODE_" ??_C@_1FC@MEPMHNPG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAG?$AAR?$AAA?$AAP?$AAH?$AAI?$AAC?$AAS?$AA_?$AAM?$AAO?$AAD?$AAE?$AA_@
0x18001B2E8: "BiUpdateEfiEntry failed %x" ??_C@_1DG@KDLKCBFG@?$AAB?$AAi?$AAU?$AAp?$AAd?$AAa?$AAt?$AAe?$AAE?$AAf?$AAi?$AAE?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x180018418: "set" ??_C@_17EGGBPMH@?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x180018218: "__cdecl _imp_ZwQueryInformationProcess" __imp_ZwQueryInformationProcess
0x180022840: "xsaveprocessorsmask" ??_C@_1CI@BPCGHALE@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAo?$AAr?$AAs?$AAm?$AAa?$AAs?$AAk?$AA?$AA@
0x180001810: BcdEditStringToDevice
0x18001BE20: "Standard" ??_C@_1BC@LEJCHMO@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?$AA@
0x180002768: BcdiStringToVmbusDevice
0x18001FA78: "restrictapiccluster" ??_C@_1CI@ODELALDE@?$AAr?$AAe?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAc?$AAt?$AAa?$AAp?$AAi?$AAc?$AAc?$AAl?$AAu?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x18001D1D0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DISABLE_INTEGR" ??_C@_1FG@GLIEPLOF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAT?$AAE?$AAG?$AAR@
0x18000209C: BcdiCouldElementEditRequireSync
0x180023790: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_S" ??_C@_1GE@NHKODLBO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAS@
0x18001A8F0: "\Device\Harddisk%lu\Partition%lu" ??_C@_1EC@CDJBOKNM@?$AA?2?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?2?$AAH?$AAa?$AAr?$AAd?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?2?$AAP?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$CF?$AAl?$AAu@
0x18001FBB8: "x2apicpolicy" ??_C@_1BK@FBKEHFH@?$AAx?$AA2?$AAa?$AAp?$AAi?$AAc?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x1800182E0: "__cdecl _imp_ZwClose" __imp_ZwClose
0x18001A888: "ZwUnloadKey2" ??_C@_0N@MNPIGGIJ@ZwUnloadKey2?$AA@
0x180008030: BiLoadHive
0x180022F40: "BCDE_OSLOADER_TYPE_IMC_HIVE_NAME" ??_C@_1EC@DDNJBDAG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAI?$AAM?$AAC?$AA_?$AAH?$AAI?$AAV?$AAE?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE@
0x18001D740: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOTUX_DISABLE" ??_C@_1EC@GKILPLBA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAU?$AAX?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE@
0x18001CD70: "noumex" ??_C@_1O@JOPIECME@?$AAn?$AAo?$AAu?$AAm?$AAe?$AAx?$AA?$AA@
0x180020060: "BCDE_OSLOADER_TYPE_SAFEBOOT_ALTE" ??_C@_1FI@PNAJGEOH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAA?$AAF?$AAE?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAA?$AAL?$AAT?$AAE@
0x180022D50: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1GE@IOIFICDL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x18000B8C8: BiConvertNtFilePathToBootEnvironment
0x1800212E0: "hypervisornumproc" ??_C@_1CE@NILJBHFL@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAn?$AAu?$AAm?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x18001D318: "BCDE_LIBRARY_TYPE_SI_POLICY" ??_C@_1DI@OMDAKCJC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAI?$AA_?$AAP?$AAO?$AAL?$AAI?$AAC?$AAY?$AA?$AA@
0x180024A58: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0
0x1800180F8: "__cdecl _imp_wcsnlen" __imp_wcsnlen
0x18001C220: "BCDE_LIBRARY_TYPE_APPLICATION_DE" ??_C@_1EK@EKAFLEMJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAP?$AAP?$AAL?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAD?$AAE@
0x1800227F0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEPROCESSO" ??_C@_1EO@LNNINNKE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAP?$AAR?$AAO?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AAO@
0x18001E4B0: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_IMAGE_L" ??_C@_1EM@POJEDPJG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA_?$AAL@
0x18001BDF0: "PushButtonReset" ??_C@_1CA@DMHKHLD@?$AAP?$AAu?$AAs?$AAh?$AAB?$AAu?$AAt?$AAt?$AAo?$AAn?$AAR?$AAe?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x180019AE0: "Closing store. Flags: 0x%x" ??_C@_1DG@JAFNKMKP@?$AAC?$AAl?$AAo?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x18000747C: BiReleaseBcdSyncMutant
0x180018F60: GUID_EMS_SETTINGS_GROUP
0x1800180C0: "__cdecl _imp__amsg_exit" __imp__amsg_exit
0x18001C1D8: "180" ??_C@_17MLLIAOBE@?$AA1?$AA8?$AA0?$AA?$AA@
0x18001EFA0: "hiberboot" ??_C@_1BE@OCPFCILF@?$AAh?$AAi?$AAb?$AAe?$AAr?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x18001E980: "bootsequence" ??_C@_1BK@PBGFHBAH@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAs?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180018248: "__cdecl _imp_NtOpenProcessTokenEx" __imp_NtOpenProcessTokenEx
0x180020960: "BCDE_OSLOADER_TYPE_MANUFACTURING" ??_C@_1EM@CKPMHIBB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAM?$AAA?$AAN?$AAU?$AAF?$AAA?$AAC?$AAT?$AAU?$AAR?$AAI?$AAN?$AAG@
0x18001F0B0: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_BOOT_FLIGHT_BO" ??_C@_1EM@BABCAAL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAF?$AAL?$AAI?$AAG?$AAH?$AAT?$AA_?$AAB?$AAO@
0x180017F98: "__cdecl _imp_DisableThreadLibraryCalls" __imp_DisableThreadLibraryCalls
0x180018330: "__cdecl _imp_NtClose" __imp_NtClose
0x18001C1D0: "90" ??_C@_15JNGDPAJI@?$AA9?$AA0?$AA?$AA@
0x180018BC0: "Failed to get object identifier." ??_C@_1FI@PDDFMHFP@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAd?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AA?4@
0x18001DC30: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOTUX_TEXT_DI" ??_C@_1EM@EJCPIBBA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAU?$AAX?$AA_?$AAT?$AAE?$AAX?$AAT?$AA_?$AAD?$AAI@
0x180018500: "VMBUS=" ??_C@_1O@FAJDMABH@?$AAV?$AAM?$AAB?$AAU?$AAS?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x180019C78: "System" ??_C@_1O@GINMMDNN@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x180022540: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEADDFEATU" ??_C@_1EI@HGIEONEN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAA?$AAD?$AAD?$AAF?$AAE?$AAA?$AAT?$AAU@
0x18001F2A0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_PATH" ??_C@_1DO@IDPMOBA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x18001D830: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOTUX_DISPLAY" ??_C@_1GE@IJBKFGNC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAU?$AAX?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAL?$AAA?$AAY@
0x1800188C0: "Services->get_IsolationAllocator" ??_C@_0CO@DMKEJNOL@Services?9?$DOget_IsolationAllocator@
0x180026020: "struct _GUID ATL::GUID_ATLVer30" ?GUID_ATLVer30@ATL@@3U_GUID@@A
0x18001E1D0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_LINEAR_ADDRESS" ??_C@_1FG@DHMIBONO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAN?$AAE?$AAA?$AAR?$AA_?$AAA?$AAD?$AAD?$AAR?$AAE?$AAS?$AAS@
0x180018000: "__cdecl _imp_RtlLookupFunctionEntry" __imp_RtlLookupFunctionEntry
0x18001D530: "graphicsresolution" ??_C@_1CG@GGNMELEH@?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAi?$AAc?$AAs?$AAr?$AAe?$AAs?$AAo?$AAl?$AAu?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180017FF0: "__cdecl _imp_QueryPerformanceCounter" __imp_QueryPerformanceCounter
0x1800210C0: "hypervisorusekey" ??_C@_1CC@OGPPFCBA@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAu?$AAs?$AAe?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x180010B38: SiTranslateSymbolicLink
0x18001D030: "optionsedit" ??_C@_1BI@BJBAMKHM@?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AAe?$AAd?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x180018FF0: "BcdGetElementDataWithFlags: Fail" ??_C@_1JE@HJEEOFJC@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAG?$AAe?$AAt?$AAE?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AAW?$AAi?$AAt?$AAh?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl@
0x18000BD70: BiTranslateSymbolicLink
0x18001AAD0: "MININT" ??_C@_1O@LCFBJBMP@?$AAM?$AAI?$AAN?$AAI?$AAN?$AAT?$AA?$AA@
0x18001F008: "fverecoveryurl" ??_C@_1BO@DPBAAIEB@?$AAf?$AAv?$AAe?$AAr?$AAe?$AAc?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAy?$AAu?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x18001BE38: "Simple" ??_C@_1O@DLFCOIKH@?$AAS?$AAi?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x180006DE0: BiIsSystemStoreCandidate
0x1800206A0: "disabledynamictick" ??_C@_1CG@FBHIGDFL@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AAy?$AAn?$AAa?$AAm?$AAi?$AAc?$AAt?$AAi?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x18001BEC0: "ForceDisable" ??_C@_1BK@ICNHELHE@?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x180020300: "BCDE_OSLOADER_TYPE_TSC_SYNC_POLI" ??_C@_1EG@IHLGONCK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAT?$AAS?$AAC?$AA_?$AAS?$AAY?$AAN?$AAC?$AA_?$AAP?$AAO?$AAL?$AAI@
0x18001DA60: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOT_ERROR_UX" ??_C@_1EA@ININHLAC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAE?$AAR?$AAR?$AAO?$AAR?$AA_?$AAU?$AAX?$AA?$AA@
0x1800194B0: "Deleting element %08x blocked by" ??_C@_1GK@FOHCBMEA@?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAx?$AA?5?$AAb?$AAl?$AAo?$AAc?$AAk?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAb?$AAy@
0x18001DAA0: "booterrorux" ??_C@_1BI@OJIKHCCK@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAu?$AAx?$AA?$AA@
0x180017D50: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_BOOT_MENU_POLICY
0x180017B00: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_MSI_POLICY
0x18000CEF4: BiAcquirePrivilege
0x180012A41: free
0x18001C8A0: "debugtype" ??_C@_1BE@FFHCIDGD@?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x180002444: BcdiStringToVhdDevice
0x18001C270: "BCDE_LIBRARY_TYPE_APPLICATION_PA" ??_C@_1EG@LNLHMFB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAP?$AAP?$AAL?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAP?$AAA@
0x18001BA20: "SymbolicLink" ??_C@_1BK@KDPOKCA@?$AAS?$AAy?$AAm?$AAb?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAL?$AAi?$AAn?$AAk?$AA?$AA@
0x18001FFF0: "pciexpress" ??_C@_1BG@DHKCPEB@?$AAp?$AAc?$AAi?$AAe?$AAx?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x180018008: "__cdecl _imp_RtlVirtualUnwind" __imp_RtlVirtualUnwind
0x180018B50: "Component->Manifest->GetString(C" ??_C@_0EP@GFFFLLLP@Component?9?$DOManifest?9?$DOGetString?$CIC@
0x18001F708: "perfmem" ??_C@_1BA@KEPIJPG@?$AAp?$AAe?$AAr?$AAf?$AAm?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x18001CA60: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_BUS_P" ??_C@_1FE@NFJKPKOO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAB?$AAU?$AAS?$AA_?$AAP@
0x180021030: "hypervisorhostport" ??_C@_1CG@EAHJIFIN@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x180018610: "{legacy}" ??_C@_1BC@LDLFABEG@?$AA?$HL?$AAl?$AAe?$AAg?$AAa?$AAc?$AAy?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x18001B950: "\ArcName\" ??_C@_1BE@HOPMDIJK@?$AA?2?$AAA?$AAr?$AAc?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?2?$AA?$AA@
0x180012C50: "__cdecl guard_check_icall_nop" _guard_check_icall_nop
0x180017FB0: api-ms-win-core-localization-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x180012D7C: memcmp
0x1800184B8: "RAMDISK=" ??_C@_1BC@JCPGBJJL@?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x18000F360: BiGetFilePathFromEfiPath
0x180004EEC: BcdCreateObject
0x180018118: "__cdecl _imp_wcsrchr" __imp_wcsrchr
0x18001C930: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_PORT_" ??_C@_1EO@NDECLDPH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAP?$AAO?$AAR?$AAT?$AA_@
0x18001BAB8: "\Device\%s\Partition%lu" ??_C@_1DA@FBMBGMIJ@?$AA?2?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAP?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?$AA@
0x18000BA98: BiIssueGetDriveLayoutIoctl
0x18001B090: "BiBindEfiBootManager failed %x" ??_C@_1DO@EJCDHKOL@?$AAB?$AAi?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAE?$AAf?$AAi?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x180017C38: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_VSM_LAUNCH_TYPE
0x180018368: "__cdecl _imp_RtlGUIDFromString" __imp_RtlGUIDFromString
0x1800221D0: "BCDE_MEMTEST_TYPE_INVC_FAILURE_C" ??_C@_1EK@KMCPGGKN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAC?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAU?$AAR?$AAE?$AA_?$AAC@
0x1800218D0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_EN" ??_C@_1GM@EBMEENMC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAE?$AAN@
0x1800226D8: "xsaveaddfeature6" ??_C@_1CC@ONEJKIBA@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAa?$AAd?$AAd?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA6?$AA?$AA@
0x1800238B0: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_R" ??_C@_1FC@BFMCOEFC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAR@
0x18001C860: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_TYPE" ??_C@_1EA@LDJEOKKL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x180020E70: "hypervisorbaudrate" ??_C@_1CG@KJCHABAL@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAb?$AAa?$AAu?$AAd?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x18001C1F8: "optout" ??_C@_1O@JJJMAAFP@?$AAo?$AAp?$AAt?$AAo?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x18001F5D0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_REMOVE_MEMORY" ??_C@_1EC@ECCBFJGP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAM?$AAO?$AAV?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAO?$AAR?$AAY@
0x1800181F0: "__cdecl _imp_ZwQuerySymbolicLinkObject" __imp_ZwQuerySymbolicLinkObject
0x18001A230: "\Registry\Machine" ??_C@_1CE@NMBJJGCH@?$AA?2?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?2?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x18001FE28: "groupaware" ??_C@_1BG@NKAHOIMF@?$AAg?$AAr?$AAo?$AAu?$AAp?$AAa?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x180012A1D: wcschr
0x180023648: "enableiuloader" ??_C@_1BO@CDNONLJE@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAi?$AAu?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x18001D4B0: "initialconsoleinput" ??_C@_1CI@FLNOIDGP@?$AAi?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAc?$AAo?$AAn?$AAs?$AAo?$AAl?$AAe?$AAi?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x180018420: "addfirst" ??_C@_1BC@IFHPLHCK@?$AAa?$AAd?$AAd?$AAf?$AAi?$AAr?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x18001C308: "description" ??_C@_1BI@MFBGCOGB@?$AAd?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180011FB0: SiGetBiosSystemPartition
0x180022770: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEREMOVEFE" ??_C@_1EM@CGACEKAB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAR?$AAE?$AAM?$AAO?$AAV?$AAE?$AAF?$AAE@
0x18001BBA0: "%s\Partition%lu" ??_C@_1CA@KOFIMBAB@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAP?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?$AA@
0x18001F1B8: "systemroot" ??_C@_1BG@MCEEPJDG@?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x1800186B0: "{eventsettings}" ??_C@_1CA@ELEEBBNB@?$AA?$HL?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x18001F2F0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HAL_PATH" ??_C@_1DI@DJKDCBNI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAA?$AAL?$AA_?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x18001A2E0: "Failed to mark system store. Fil" ??_C@_1GE@BKEKDECN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAr?$AAk?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAF?$AAi?$AAl@
0x18000E008: BiUpdateBcdObject
0x18000561C: BcdGetElementDataWithFlags
0x180018668: "{ramdiskoptions}" ??_C@_1CC@HGEDLAHP@?$AA?$HL?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x180004684: "public: void __cdecl Windows::ErrorHandling::COM::CBaseFrame<class Windows::ErrorHandling::COM::CSimpleHResultCarryingFrame>::ReportErrorOrigination(struct Windows::ErrorHandling::_RTL_CALL_SITE const * __ptr64) __ptr64" ?ReportErrorOrigination@?$CBaseFrame@VCSimpleHResultCarryingFrame@COM@ErrorHandling@Windows@@@COM@ErrorHandling@Windows@@QEAAXPEBU_RTL_CALL_SITE@34@@Z
0x18001A0A0: "A valid store must have a descri" ??_C@_1FG@CJJHKDMI@?$AAA?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi@
0x18001BC30: "Serial" ??_C@_1O@EKJPAJBH@?$AAS?$AAe?$AAr?$AAi?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x18001E740: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_MULTICA" ??_C@_1GC@KFKOEGDB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAM?$AAU?$AAL?$AAT?$AAI?$AAC?$AAA@
0x180022048: "BCDE_MEMTEST_TYPE_TESTMIX" ??_C@_1DE@PBENEDLH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AAM?$AAI?$AAX?$AA?$AA@
0x180022A50: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1FI@JALKNMLF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x18001E3D0: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_SDI_DEV" ??_C@_1EI@JHPHGGIG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAS?$AAD?$AAI?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV@
0x18000B9D8: BiGetDriveLayoutInformation
0x18001A8A8: "GuidCache" ??_C@_1BE@LHKMDDCD@?$AAG?$AAu?$AAi?$AAd?$AAC?$AAa?$AAc?$AAh?$AAe?$AA?$AA@
0x180018EA8: "Object GUID: %s" ??_C@_1CA@CKEBPLDC@?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAG?$AAU?$AAI?$AAD?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x180017CD0: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_BOOTUX_DISPLAY_MESSAGE_OVERRIDE
0x180018318: "__cdecl _imp_ZwQuerySystemInformation" __imp_ZwQuerySystemInformation
0x180012A11: wcstoul
0x180006FB0: BiWasFirmwareModified
0x18001D378: "BCDE_LIBRARY_TYPE_FVE_BAND_ID" ??_C@_1DM@MKHMBMAL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAV?$AAE?$AA_?$AAB?$AAA?$AAN?$AAD?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1800216E0: "hypervisorusevapic" ??_C@_1CG@GHBHEGEC@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAu?$AAs?$AAe?$AAv?$AAa?$AAp?$AAi?$AAc?$AA?$AA@
0x180010E18: SiGetDriveLayoutInformation
0x18001F6B0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_PERFORMANCE_D" ??_C@_1FG@HILKEDDO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAE?$AAR?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AAA?$AAN?$AAC?$AAE?$AA_?$AAD@
0x180008A60: BiOpenKeyNonBcd
0x1800189D8: "BcdElements->Next(1, &Item, &Num" ??_C@_0CK@GHIAHFBD@BcdElements?9?$DONext?$CI1?0?5?$CGItem?0?5?$CGNum@
0x180018070: "__cdecl _imp__XcptFilter" __imp__XcptFilter
0x180022BE0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1FO@NCMAEEEG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x180018790: "{hypervisorsettings}" ??_C@_1CK@KFOPKDBG@?$AA?$HL?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x180018378: ntdll_NULL_THUNK_DATA
0x1800180C8: "__cdecl _imp_memcpy" __imp_memcpy
0x18001BF18: "DisplayAllFailures" ??_C@_1CG@LJIFFHOF@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAA?$AAl?$AAl?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x18000DB64: BiBindEfiEntries
0x180017EF8: WCP_NULL_THUNK_DATA
0x180017C80: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_FIRST_MEGABYTE_POLICY
0x18001AEE8: "Binding EFI namespace objects" ??_C@_1DM@JCLOENPL@?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAE?$AAF?$AAI?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AAs?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x18001FBE0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_BOOT_PROCESSO" ??_C@_1EO@JHEJKIG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AAO@
0x1800107E0: SiValidateSystemPartition
0x18001BFF8: "DisplayShutdownFailures" ??_C@_1DA@ECEMOBNL@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAS?$AAh?$AAu?$AAt?$AAd?$AAo?$AAw?$AAn?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x18001F990: "BCDE_OSLOADER_TYPE_USE_PHYSICAL_" ??_C@_1FI@IGHALLJF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AA_?$AAP?$AAH?$AAY?$AAS?$AAI?$AAC?$AAA?$AAL?$AA_@
0x18001D640: "highestmode" ??_C@_1BI@MEEMMFJG@?$AAh?$AAi?$AAg?$AAh?$AAe?$AAs?$AAt?$AAm?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x1800182B0: "__cdecl _imp_NtOpenDirectoryObject" __imp_NtOpenDirectoryObject
0x180020DE8: "hypervisordebugport" ??_C@_1CI@HMJDEJPH@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x18001DE60: "bootuxtransitiontime" ??_C@_1CK@EMDIHPM@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAu?$AAx?$AAt?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1800181A0: "__cdecl _imp_ZwDeleteKey" __imp_ZwDeleteKey
0x18001F428: "pae" ??_C@_17PJNNGKMI@?$AAp?$AAa?$AAe?$AA?$AA@
0x1800181C8: "__cdecl _imp_ZwUnloadKey" __imp_ZwUnloadKey
0x180002F9C: BcdEditStringToGuid
0x180024ABC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-1-0
0x18001E8E0: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_DISPLAY_ORDER" ??_C@_1EA@PCPEGDCN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAL?$AAA?$AAY?$AA_?$AAO?$AAR?$AAD?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x18001D050: "BCDE_LIBRARY_TYPE_FVE_KEYRING_AD" ??_C@_1EM@NGNGPBGA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAV?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AAR?$AAI?$AAN?$AAG?$AA_?$AAA?$AAD@
0x18001FEC0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_USE_FIRMWARE_" ??_C@_1FK@EAHJJOOL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAM?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA_@
0x1800085D0: BiCreateKey
0x180026008: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x180018AB0: "Component->Manifest->GetString(C" ??_C@_0EL@DDELFKJI@Component?9?$DOManifest?9?$DOGetString?$CIC@
0x1800265E0: BcdEditDefaultIdentifierValue
0x180022438: "xsaveaddfeature0" ??_C@_1CC@MICCPHMM@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAa?$AAd?$AAd?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA0?$AA?$AA@
0x180018DA0: "Failed to open object's key. Sta" ??_C@_1FA@MKEEABKA@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?8?$AAs?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa@
0x18001F120: "BCDE_OSLOADER_TYPE_OS_DEVICE" ??_C@_1DK@FJKEAGEE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x18001E228: "linearaddress57" ??_C@_1CA@HJNFKALN@?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AAa?$AAr?$AAa?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA5?$AA7?$AA?$AA@
0x180001F4C: BcdEditStringToBoolean
0x180022030: "passcount" ??_C@_1BE@BKOCPHJO@?$AAp?$AAa?$AAs?$AAs?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x18000DDB0: BiAddBootEntryToEfiBootManagerDisplayOrder
0x18001C1A8: "Root" ??_C@_19LFKAPJKP@?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x180020A10: "systemdatadevice" ??_C@_1CC@BGOFPOOB@?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180021EB0: "BCDE_LEGACY_LOADER_TYPE_BPB_STRI" ??_C@_1EG@LHPCGDDN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAE?$AAG?$AAA?$AAC?$AAY?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAP?$AAB?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AAI@
0x18001D0A0: "keyringaddress" ??_C@_1BO@GAIAGDBF@?$AAk?$AAe?$AAy?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAa?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x18001F9E8: "usephysicaldestination" ??_C@_1CO@IJEIJPEH@?$AAu?$AAs?$AAe?$AAp?$AAh?$AAy?$AAs?$AAi?$AAc?$AAa?$AAl?$AAd?$AAe?$AAs?$AAt?$AAi?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x180018268: "__cdecl _imp_RtlCompareMemory" __imp_RtlCompareMemory
0x18001C4A0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_AUTO_RECOVERY_" ??_C@_1FA@EPABBNIN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAU?$AAT?$AAO?$AA_?$AAR?$AAE?$AAC?$AAO?$AAV?$AAE?$AAR?$AAY?$AA_@
0x18000BF20: BiGetDriveLayoutBlock
0x1800224D0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEADDFEATU" ??_C@_1EI@MODIIKCI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAA?$AAD?$AAD?$AAF?$AAE?$AAA?$AAT?$AAU@
0x180017F80: "__cdecl _imp_LocalFree" __imp_LocalFree
0x18001C680: "BCDE_LIBRARY_TYPE_AVOID_LOW_PHYS" ??_C@_1FI@MODNAFCA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAV?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAL?$AAO?$AAW?$AA_?$AAP?$AAH?$AAY?$AAS@
0x180010CE8: SiGetDeviceNumberInformation
0x180009E00: BiCreatePartitionDevice
0x180024A80: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0
0x180018BA0: "__cdecl GUID_c7299fca_2073_42a6_b2a4_8c1fc18ac3dd" _GUID_c7299fca_2073_42a6_b2a4_8c1fc18ac3dd
0x1800185B8: "device" ??_C@_1O@LNKPKJJI@?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180018F20: GUID_WINDOWS_MEMORY_TESTER
0x18001C378: "BCDE_LIBRARY_TYPE_INHERIT" ??_C@_1DE@POMHLNFF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAH?$AAE?$AAR?$AAI?$AAT?$AA?$AA@
0x180018650: "{default}" ??_C@_1BE@PLMLMDLD@?$AA?$HL?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x180021D70: "BCDE_RESUME_LOADER_TYPE_DEBUG_OP" ??_C@_1FK@HPNEGDJD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AA_?$AAO?$AAP@
0x180019DB8: "Loaded hive at BCD%08d" ??_C@_1CO@NBIMBNIG@?$AAL?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAt?$AA?5?$AAB?$AAC?$AAD?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAd?$AA?$AA@
0x18001F2E0: "kernel" ??_C@_1O@EDEEBIJK@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x180023460: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_B" ??_C@_1GA@KGNODHGA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAB@
0x18001E440: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_SDI_PAT" ??_C@_1EE@FPOJAKDE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAS?$AAD?$AAI?$AA_?$AAP?$AAA?$AAT@
0x180021C68: "customsettings" ??_C@_1BO@OPFMLPMA@?$AAc?$AAu?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x180023260: "BCDE_CHARGING_TYPE_BOOT_THRESHOL" ??_C@_1EE@FNFKDJCF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAC?$AAH?$AAA?$AAR?$AAG?$AAI?$AAN?$AAG?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAT?$AAH?$AAR?$AAE?$AAS?$AAH?$AAO?$AAL@
0x18001E2C0: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_IMAGE_O" ??_C@_1EM@MMAIIOIB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA_?$AAO@
0x180020538: "tpmbootentropy" ??_C@_1BO@NPOMJHFC@?$AAt?$AAp?$AAm?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAp?$AAy?$AA?$AA@
0x180026620: "class ATL::CComModule _Module" ?_Module@@3VCComModule@ATL@@A
0x180026740: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x180018308: "__cdecl _imp_ZwQueryAttributesFile" __imp_ZwQueryAttributesFile
0x180021158: "hypervisorbusparams" ??_C@_1CI@ILOKKGEA@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAb?$AAu?$AAs?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x18001A938: "\??\PhysicalDrive%lu" ??_C@_1CK@HJDFLMHG@?$AA?2?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?2?$AAP?$AAh?$AAy?$AAs?$AAi?$AAc?$AAa?$AAl?$AAD?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?$AA@
0x180022138: "failuresenabled" ??_C@_1CA@OCKKMFIH@?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x18001C368: "locale" ??_C@_1O@IHPFLMAD@?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x180018280: "__cdecl _imp_NtQuerySymbolicLinkObject" __imp_NtQuerySymbolicLinkObject
0x180018488: "HD_" ??_C@_17GHACKOEA@?$AAH?$AAD?$AA_?$AA?$AA@
0x18001C088: "AlwaysDisplayStartupFailures" ??_C@_1DK@MDJMKINE@?$AAA?$AAl?$AAw?$AAa?$AAy?$AAs?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAu?$AAp?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x18001BC98: "Disable" ??_C@_1BA@EHHBCNCC@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x180021570: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_US" ??_C@_1FK@DEELEGCG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAU?$AAS@
0x180018180: "__cdecl _imp_RtlAllocateAndInitializeSid" __imp_RtlAllocateAndInitializeSid
0x1800265C8: BcdEditCurrentIdentifierValue
0x180001008: "void __cdecl Windows::ErrorHandling::COM::ReportErrorOrigination(struct Windows::ErrorHandling::_RTL_CALL_SITE const * __ptr64,long)" ?ReportErrorOrigination@COM@ErrorHandling@Windows@@YAXPEBU_RTL_CALL_SITE@23@J@Z
0x180023428: "enablebootdebugpolicy" ??_C@_1CM@BKENHBJK@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x180018108: "__cdecl _imp__vsnwprintf" __imp__vsnwprintf
0x180018260: "__cdecl _imp_RtlImpersonateSelf" __imp_RtlImpersonateSelf
0x18001C408: "truncatememory" ??_C@_1BO@BEFMLIAM@?$AAt?$AAr?$AAu?$AAn?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x180018328: "__cdecl _imp_RtlStringFromGUID" __imp_RtlStringFromGUID
0x180018F10: GUID_RESUME_LOADER_SETTINGS_GROUP
0x180020D80: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1GG@BGEFDNND@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x180005BA4: BiDeleteElement
0x18001EED0: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_PROCESS_CUSTOM" ??_C@_1FO@NNNODGFH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AA_?$AAC?$AAU?$AAS?$AAT?$AAO?$AAM@
0x1800191D0: "Element" ??_C@_1BA@DLALOCKE@?$AAE?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x180021200: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_SL" ??_C@_1FI@KABKDGMP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAS?$AAL@
0x18001A720: "Failed to acquire permissions to" ??_C@_1GO@MDEDFILO@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAc?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo@
0x18001DA38: "forcefipscrypto" ??_C@_1CA@OLMMKPKP@?$AAf?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAf?$AAi?$AAp?$AAs?$AAc?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAo?$AA?$AA@
0x18001C700: "BCDE_LIBRARY_TYPE_TRADITIONAL_KS" ??_C@_1FI@LOCKMFIC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAT?$AAR?$AAA?$AAD?$AAI?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AAA?$AAL?$AA_?$AAK?$AAS@
0x180017F30: "__cdecl _imp_SetUnhandledExceptionFilter" __imp_SetUnhandledExceptionFilter
0x180020B60: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_LA" ??_C@_1FE@NJJBGDJO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAL?$AAA@
0x1800200F0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_LOG_INITIALIZ" ??_C@_1EM@FELPMIHI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAG?$AA_?$AAI?$AAN?$AAI?$AAT?$AAI?$AAA?$AAL?$AAI?$AAZ@
0x18001B230: "BiExportBcdObjects failed %x" ??_C@_1DK@EFCNLFKL@?$AAB?$AAi?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAB?$AAc?$AAd?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x18001EA90: "timeout" ??_C@_1BA@NNCIACB@?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAo?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x180007D90: BcdGetSystemStorePath
0x18000F4D8: BiCreateBootEntry
0x180005D98: BiConvertRegistryDataToElement
0x180017F18: api-ms-win-core-console-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180022300: "randfailcount" ??_C@_1BM@JILMNHAI@?$AAr?$AAa?$AAn?$AAd?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x180022870: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEDISABLE" ??_C@_1EA@FLKNBMHC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x1800228B0: "xsavedisable" ??_C@_1BK@EFDLGKCK@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x180012B64: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x180021FD0: "applicationname" ??_C@_1CA@EJOFGDMF@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x18001F890: "novesa" ??_C@_1O@FOLEBLOB@?$AAn?$AAo?$AAv?$AAe?$AAs?$AAa?$AA?$AA@
0x180022FA0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_IMC_DEVICE" ??_C@_1DM@KDGAKPKG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAI?$AAM?$AAC?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x18001CFE0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DISPLAY_OPTION" ??_C@_1EO@PCKLIPLD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAL?$AAA?$AAY?$AA_?$AAO?$AAP?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN@
0x180022620: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEADDFEATU" ??_C@_1EI@FDOPLCJB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAA?$AAD?$AAD?$AAF?$AAE?$AAA?$AAT?$AAU@
0x180018238: "__cdecl _imp_NtQuerySystemInformation" __imp_NtQuerySystemInformation
0x180009AE0: BiConvertBootEnvironmentDeviceToUnknown
0x18001F550: "lastknowngood" ??_C@_1BM@KGDBDGKH@?$AAl?$AAa?$AAs?$AAt?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AAg?$AAo?$AAo?$AAd?$AA?$AA@
0x1800237F8: "enablesecurebootpolicy" ??_C@_1CO@NLBNALML@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAs?$AAe?$AAc?$AAu?$AAr?$AAe?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x18001EAF0: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_RESUME_OBJECT" ??_C@_1EA@BGIBDFHE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA?$AA@
0x18001BB88: "\Partition0" ??_C@_1BI@LDJIHBPK@?$AA?2?$AAP?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA0?$AA?$AA@
0x180018544: "no" ??_C@_15BPIGNHCD@?$AAn?$AAo?$AA?$AA@
0x18001D2C8: "BCDE_LIBRARY_TYPE_FONT_PATH" ??_C@_1DI@GMPKNAMP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAO?$AAN?$AAT?$AA_?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x180021980: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_SC" ??_C@_1FK@JIKBOLCI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAS?$AAC@
0x18000F1A4: BiGetDeviceFromEfiPath
0x18001B970: "\Registry\Machine\SYSTEM\Current" ??_C@_1HG@BDMNOANN@?$AA?2?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?2?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?2?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt@
0x180018270: "__cdecl _imp_NtOpenSymbolicLinkObject" __imp_NtOpenSymbolicLinkObject
0x18001BC70: "Active" ??_C@_1O@EMLLFJNI@?$AAA?$AAc?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x180024A1C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt" __IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt
0x180017AC8: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_PCI_EXPRESS_POLICY
0x180019A60: "BcdCloseStore: Failed to acquire" ??_C@_1HK@OHPJHCML@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAC?$AAl?$AAo?$AAs?$AAe?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAc?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe@
0x18001D8D0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOT_SHUTDOWN_" ??_C@_1FC@DOBFBFML@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAS?$AAH?$AAU?$AAT?$AAD?$AAO?$AAW?$AAN?$AA_@
0x1800180B8: "__cdecl _imp_memmove" __imp_memmove
0x180017DA0: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_SAFEBOOT
0x18000D858: BiGetSavedBootEntry
0x18000FE30: BiDeleteBootEntry
0x18001BC40: "1394" ??_C@_19MMDKBDIC@?$AA1?$AA3?$AA9?$AA4?$AA?$AA@
0x18001ED00: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_BCD_FILEPATH" ??_C@_1DO@NGJKPAAL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAC?$AAD?$AA_?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x18001AC40: "No processes are using this file" ??_C@_1EE@DHCKIGJ@?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe@
0x180022690: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEADDFEATU" ??_C@_1EI@EBFKBNHP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAA?$AAD?$AAD?$AAF?$AAE?$AAA?$AAT?$AAU@
0x180001020: BcdEditDeleteSwitch
0x18001E340: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_TFTP_CL" ??_C@_1FE@MLPANPAF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAT?$AAF?$AAT?$AAP?$AA_?$AAC?$AAL@
0x180018278: "__cdecl _imp_NtOpenKey" __imp_NtOpenKey
0x18001A800: "Failed open newly loaded key %ws" ??_C@_1HC@IHHDHBPH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAn?$AAe?$AAw?$AAl?$AAy?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs@
0x18001B900: "multi(%d)disk(%d)rdisk(%d)partit" ??_C@_1FA@CDDKIFEO@?$AAm?$AAu?$AAl?$AAt?$AAi?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AAr?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt@
0x180004AEC: "long __cdecl ATL::AtlModuleInit(struct ATL::_ATL_MODULE * __ptr64,struct ATL::_ATL_OBJMAP_ENTRY * __ptr64,struct HINSTANCE__ * __ptr64)" ?AtlModuleInit@ATL@@YAJPEAU_ATL_MODULE@1@PEAU_ATL_OBJMAP_ENTRY@1@PEAUHINSTANCE__@@@Z
0x18001D5E0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_GRAPHICS_FORCE" ??_C@_1FM@JFJGHDBD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAG?$AAR?$AAA?$AAP?$AAH?$AAI?$AAC?$AAS?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAC?$AAE@
0x180023758: "enablerpmbprovisioning" ??_C@_1CO@EOLBKNIB@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAr?$AAp?$AAm?$AAb?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x180020D50: "hypervisordebugpages" ??_C@_1CK@MPGPCDGN@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAp?$AAa?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x180018080: "__cdecl _imp_malloc" __imp_malloc
0x18001DD20: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOTUX_FADE_DI" ??_C@_1EM@FGIFGAHK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAU?$AAX?$AA_?$AAF?$AAA?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI@
0x180018D60: "Object alias resolves to %s" ??_C@_1DI@ELOMOFKK@?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAi?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAs?$AAo?$AAl?$AAv?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x180018528: "on" ??_C@_15GMGGGDOD@?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1800193A0: "Failed to convert data for eleme" ??_C@_1GE@MOGGGLMO@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAv?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe@
0x18001E838: "ramdisktftpvarwindow" ??_C@_1CK@MBDFKBLI@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAt?$AAf?$AAt?$AAp?$AAv?$AAa?$AAr?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AA?$AA@
0x180017F40: "__cdecl _imp_WriteFile" __imp_WriteFile
0x180022C40: "kernelhostip" ??_C@_1BK@HGHBOKHC@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAp?$AA?$AA@
0x180018178: "__cdecl _imp_RtlAddAccessAllowedAceEx" __imp_RtlAddAccessAllowedAceEx
0x1800209C0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_SYSTEM_DATA_D" ??_C@_1EM@OKMGKEBC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAD@
0x180018EE0: GUID_FIRMWARE_BOOTMGR
0x18001B270: "Timeout" ??_C@_1BA@BKONPLFM@?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAo?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x18001ED40: "bcdfilepath" ??_C@_1BI@NIDCLNAJ@?$AAb?$AAc?$AAd?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x18001FAF0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_USE_LEGACY_AP" ??_C@_1FA@LLMFIILF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AA_?$AAL?$AAE?$AAG?$AAA?$AAC?$AAY?$AA_?$AAA?$AAP@
0x18001FC30: "onecpu" ??_C@_1O@LAHDHPC@?$AAo?$AAn?$AAe?$AAc?$AAp?$AAu?$AA?$AA@
0x18001EDB0: "customactions" ??_C@_1BM@CKNCBKPA@?$AAc?$AAu?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AAa?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x180018188: "__cdecl _imp_RtlLengthSid" __imp_RtlLengthSid
0x180018878: "Not-null check failed: Component" ??_C@_0CB@NENCHNDH@Not?9null?5check?5failed?3?5Component@
0x180008B5C: BiEnumerateSubKeys
0x180020AE8: "bspdevice" ??_C@_1BE@HKIDDHHA@?$AAb?$AAs?$AAp?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x18001E398: "ramdisktftpclientport" ??_C@_1CM@HCCGNBOL@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAt?$AAf?$AAt?$AAp?$AAc?$AAl?$AAi?$AAe?$AAn?$AAt?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x180017BE8: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_TPM_BOOT_ENTROPY_POLICY
0x18001DBC0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BSD_PRESERVE_L" ??_C@_1EG@HHENJAOD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAS?$AAD?$AA_?$AAP?$AAR?$AAE?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AA_?$AAL@
0x180021940: "hypervisorenforcedcodeintegrity" ??_C@_1EA@GDGMOHO@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAe?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAd?$AAc?$AAo?$AAd?$AAe?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAg?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x180018FB0: GUID_WINDOWS_SETUP_RAMDISK_OPTIONS
0x180012790: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x180020560: "BCDE_OSLOADER_TYPE_FORCE_LEGACY_" ??_C@_1FC@CBLGNEIH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAL?$AAE?$AAG?$AAA?$AAC?$AAY?$AA_@
0x180014070: BcdSyncMutantName
0x18001B7E0: "ZwTranslateFilePath" ??_C@_0BE@KMEIDNLK@ZwTranslateFilePath?$AA@
0x1800074A4: BiCleanupLoadedStores
0x18001CCA8: "key" ??_C@_17FJFCONIE@?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x180018320: "__cdecl _imp_NtOpenFile" __imp_NtOpenFile
0x180019590: "Failed to open key for all objec" ??_C@_1HC@IKFAJEGO@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc@
0x180017AD8: BCDE_POLICY_RESUME_LOADER_TYPE_BOOTUX_POLICY
0x180017C98: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_SCHEDULER_TYPE
0x18001FDB0: "groupsize" ??_C@_1BE@HLGANHML@?$AAg?$AAr?$AAo?$AAu?$AAp?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x18001F4D8: "nocrashautoreboot" ??_C@_1CE@FBONAMLM@?$AAn?$AAo?$AAc?$AAr?$AAa?$AAs?$AAh?$AAa?$AAu?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x18001BAF0: "\ArcName\multi(0)disk(0)rdisk(1)" ??_C@_1EC@DDFPLGMM@?$AA?2?$AAA?$AAr?$AAc?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?2?$AAm?$AAu?$AAl?$AAt?$AAi?$AA?$CI?$AA0?$AA?$CJ?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$CI?$AA0?$AA?$CJ?$AAr?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$CI?$AA1?$AA?$CJ@
0x18000A80C: BiConvertNtDeviceToBootEnvironment
0x18001C848: "bootdebug" ??_C@_1BE@DDHGDEHF@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AA?$AA@
0x18001133C: SiDisambiguateSystemDevice
0x18001DED8: "measuredbootlogformat" ??_C@_1CM@JABCHDN@?$AAm?$AAe?$AAa?$AAs?$AAu?$AAr?$AAe?$AAd?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAl?$AAo?$AAg?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x18001DAC0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_ALLOW_FLIGHT_S" ??_C@_1FE@MFHLMEKA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAW?$AA_?$AAF?$AAL?$AAI?$AAG?$AAH?$AAT?$AA_?$AAS@
0x180026750: "__cdecl _native_startup_state" __native_startup_state
0x180004730: DllCsiGetHandler
0x18001A978: "ntdll.dll" ??_C@_1BE@GJOFHIHD@?$AAn?$AAt?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x18001EA58: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_TIMEOUT" ??_C@_1DE@HHNGDFID@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAT?$AAI?$AAM?$AAE?$AAO?$AAU?$AAT?$AA?$AA@
0x180022D38: "kernelkey" ??_C@_1BE@EJEINIIH@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x18001E088: "bootstatdevice" ??_C@_1BO@OHJDFKAC@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180022240: "BCDE_MEMTEST_TYPE_MATS_FAILURE_C" ??_C@_1EK@IPNCMFCE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAM?$AAA?$AAT?$AAS?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAU?$AAR?$AAE?$AA_?$AAC@
0x180018168: "__cdecl _imp_ZwCreateKey" __imp_ZwCreateKey
0x180019FF0: "Failed to initialize description" ??_C@_1KG@KMOOPLGK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn@
0x1800087E8: BiDeleteKey
0x1800187F0: "onecore\base\boot\bcd\tools\bcde" ??_C@_0DF@MPKNHDOJ@onecore?2base?2boot?2bcd?2tools?2bcde@
0x180021390: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_RO" ??_C@_1GG@PJGBAPPD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAR?$AAO@
0x1800230D0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_EVENT_LOGGING" ??_C@_1FC@DHBAFLFC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAV?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAL?$AAO?$AAG?$AAG?$AAI?$AAN?$AAG@
0x180011178: SiIssueSynchronousIoctl
0x18001F828: "bootux" ??_C@_1O@OEKDOKFD@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAu?$AAx?$AA?$AA@
0x180006910: BcdOpenStore
0x18001C658: "relocatephysical" ??_C@_1CC@KEOCHBPD@?$AAr?$AAe?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAp?$AAh?$AAy?$AAs?$AAi?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x18001FB70: "BCDE_OSLOADER_TYPE_X2APIC_POLICY" ??_C@_1EC@PDGADMMB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AA2?$AAA?$AAP?$AAI?$AAC?$AA_?$AAP?$AAO?$AAL?$AAI?$AAC?$AAY@
0x18001F178: "BCDE_OSLOADER_TYPE_SYSTEM_ROOT" ??_C@_1DO@EPKDOJAF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA_?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x180002C94: BcdEditGetObjectElement
0x1800180E0: "__cdecl _imp__snwscanf_s" __imp__snwscanf_s
0x18001CAB8: "busparams" ??_C@_1BE@LEFJGFPD@?$AAb?$AAu?$AAs?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x18001BD50: "Recovery" ??_C@_1BC@NDPNGGIP@?$AAR?$AAe?$AAc?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x18001C2B8: "path" ??_C@_19JIFMCCAP@?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x18001BE10: "Legacy" ??_C@_1O@ECNENGDC@?$AAL?$AAe?$AAg?$AAa?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x18000C1F4: BiGetPhysicalDriveName
0x180021FF0: "BCDE_MEMTEST_TYPE_PASS_COUNT" ??_C@_1DK@OODDJMAF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAA?$AAS?$AAS?$AA_?$AAC?$AAO?$AAU?$AAN?$AAT?$AA?$AA@
0x180020150: "BCDE_OSLOADER_TYPE_SOS" ??_C@_1CO@GFMHLJLH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAO?$AAS?$AA?$AA@
0x18001C0C8: "Fatal" ??_C@_1M@PPBDEPOA@?$AAF?$AAa?$AAt?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x180021C90: "BCDE_RESUME_LOADER_TYPE_X86_PAE_" ??_C@_1EK@ODKCOFKA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AA8?$AA6?$AA_?$AAP?$AAA?$AAE?$AA_@
0x1800182F0: "__cdecl _imp_ZwOpenFile" __imp_ZwOpenFile
0x180017C00: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_START_POLICY
0x180018C18: "Opening object %s" ??_C@_1CE@OBECFFDG@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x18001B9E8: "SystemPartition" ??_C@_1CA@BCILKFEE@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAP?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x18001C208: "optin" ??_C@_1M@PELNAOLJ@?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x18001BC50: "USB" ??_C@_17DMBMDHNL@?$AAU?$AAS?$AAB?$AA?$AA@
0x180017BA0: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DEBUGGER_TYPE
0x1800073A8: BiAcquireBcdSyncMutant
0x1800182C8: "__cdecl _imp_RtlSetDaclSecurityDescriptor" __imp_RtlSetDaclSecurityDescriptor
0x180022DE0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1FI@PEBMDOLG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x180022FE0: "imcdevice" ??_C@_1BE@LAJAGIPF@?$AAi?$AAm?$AAc?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x180018200: "__cdecl _imp_ZwOpenSymbolicLinkObject" __imp_ZwOpenSymbolicLinkObject
0x18001B340: "Translated a DontSync entry with" ??_C@_1FC@IKHACEFF@?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAl?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAD?$AAo?$AAn?$AAt?$AAS?$AAy?$AAn?$AAc?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh@
0x18001CED8: "emsbaudrate" ??_C@_1BI@POHPDEKC@?$AAe?$AAm?$AAs?$AAb?$AAa?$AAu?$AAd?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x1800236C8: "enablemassstorage" ??_C@_1CE@FOELMCAA@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAm?$AAa?$AAs?$AAs?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x180018E20: "Creating object. Version: %d. Ty" ??_C@_1FG@FFBPIKFN@?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?5?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?4?$AA?5?$AAT?$AAy@
0x180018458: "boot" ??_C@_19NNFDHLJH@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x18001CC60: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_NET_K" ??_C@_1EG@BELLAOAI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAN?$AAE?$AAT?$AA_?$AAK@
0x180007F1C: BiGetFirmwareType
0x180024B48: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-profile-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-profile-l1-1-0
0x18001E310: "ramdiskimageoffset" ??_C@_1CG@DEABOGOH@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAo?$AAf?$AAf?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x18001AC90: "Found %d processes using this fi" ??_C@_1EI@JACBKJGA@?$AAF?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAi@
0x18001BEE0: "Minimal" ??_C@_1BA@DNMMBOC@?$AAM?$AAi?$AAn?$AAi?$AAm?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x1800051BC: BiGetObjectIdentifier
0x180018A10: "Component->Manifest->GetBlob(Ite" ??_C@_0EF@MGHIJHFJ@Component?9?$DOManifest?9?$DOGetBlob?$CIIte@
0x18000CC08: SiGetFirmwareType
0x180014010: "const ATL::CComObject<class Windows::WCP::BcdEdit::BasicInstaller>::`vftable'" ??_7?$CComObject@VBasicInstaller@BcdEdit@WCP@Windows@@@ATL@@6B@
0x18001B1C0: "Created new boot entry 0x%x" ??_C@_1DI@CDFHKDHD@?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAe?$AAw?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x180021538: "hypervisorrootprocpercore" ??_C@_1DE@JEIPLKAP@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAp?$AAe?$AAr?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x180019810: "Store will be synchronized with " ??_C@_1FE@NBHHGOHL@?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAn?$AAc?$AAh?$AAr?$AAo?$AAn?$AAi?$AAz?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5@
0x180017D90: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_BOOT_LOG_FORMAT
0x18001E7A8: "ramdiskmctftpfallback" ??_C@_1CM@OCDLEHL@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAm?$AAc?$AAt?$AAf?$AAt?$AAp?$AAf?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x180018088: "__cdecl _imp_free" __imp_free
0x180009860: BiAllocateCachedGuid
0x180012AD0: "__cdecl IsNonwritableInCurrentImage" _IsNonwritableInCurrentImage
0x180018050: api-ms-win-core-synch-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x18001C1E0: "270" ??_C@_17LEGBLLCC@?$AA2?$AA7?$AA0?$AA?$AA@
0x180018E78: "Generating object GUID." ??_C@_1DA@COAMFJPD@?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAG?$AAU?$AAI?$AAD?$AA?4?$AA?$AA@
0x18001ABA0: "Failed to allocate process ID bu" ??_C@_1EM@MMKFALCH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAI?$AAD?$AA?5?$AAb?$AAu@
0x180018CA0: "Failed to get aliased identifier" ??_C@_1FK@NOBMLHNI@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAi?$AAa?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAd?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr@
0x1800020EC: BcdiStringToDataType
0x18001F618: "removememory" ??_C@_1BK@FHIHLDK@?$AAr?$AAe?$AAm?$AAo?$AAv?$AAe?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x1800181E0: "__cdecl _imp_ZwOpenKey" __imp_ZwOpenKey
0x18001EB50: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_TOOLS_DISPLAY_" ??_C@_1EM@FIBMIOCH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAT?$AAO?$AAO?$AAL?$AAS?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAL?$AAA?$AAY?$AA_@
0x180024AE4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-l1-2-0
0x1800187C0: "{kerneldbgsettings}" ??_C@_1CI@MLLHOAIO@?$AA?$HL?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAd?$AAb?$AAg?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x180023570: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_F" ??_C@_1FE@IECPFPFG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAF@
0x18001E8B8: "vhdramdiskboot" ??_C@_1BO@HMPPMOHB@?$AAv?$AAh?$AAd?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x180018040: api-ms-win-core-synch-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x180019F50: "Failed to initialize objects key" ??_C@_1JO@GOAKEPKG@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy@
0x180024B0C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-0
0x180019ED0: "Failed to find a key to load sto" ??_C@_1HO@GNIINMFH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo@
0x1800209B0: "mfgmode" ??_C@_1BA@LJNFENMG@?$AAm?$AAf?$AAg?$AAm?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x18001BD18: "1024x600" ??_C@_1BC@PKLBMKGA@?$AA1?$AA0?$AA2?$AA4?$AAx?$AA6?$AA0?$AA0?$AA?$AA@
0x18001CDE8: "BCDE_LIBRARY_TYPE_EMS_ENABLED" ??_C@_1DM@IOFKBHNE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAM?$AAS?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x180021840: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_MM" ??_C@_1FK@ELJPIMBP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAM?$AAM@
0x180012DA0: memset
0x180024B98: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x18001C8C0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_PORT_" ??_C@_1FA@NECBDELO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAP?$AAO?$AAR?$AAT?$AA_@
0x180019E60: "Too many unexplained failures. F" ??_C@_1HA@GDPFBNC@?$AAT?$AAo?$AAo?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAn?$AAy?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAe?$AAx?$AAp?$AAl?$AAa?$AAi?$AAn?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAF@
0x180004C38: BcdEditFormatMessage
0x180006BFC: BcdForciblyUnloadStore
0x18001F720: "BCDE_OSLOADER_TYPE_USE_VGA_DRIVE" ??_C@_1EE@JCFBDDFB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AA_?$AAV?$AAG?$AAA?$AA_?$AAD?$AAR?$AAI?$AAV?$AAE@
0x18000D114: BiReleasePrivilege
0x18001EC88: "noerrordisplay" ??_C@_1BO@HPIABIJB@?$AAn?$AAo?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AA?$AA@

[JEB Decompiler by PNF Software]