Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\System32\bcdedit.exe Base=0x140000000 SHA-256=1ADEA035FBFF2FC188FF4CD27076BED9E03DB5ECEFFBD59F875A2A1FEEFB16F0
PDB: bcdedit.pdb GUID={2881DBEB-0766-2255-581B1968932E2C0B} Age=1

2365 located named symbols:
0x140046DB0: "cacheenable" ??_C@_1BI@KMMEJICM@?$AAc?$AAa?$AAc?$AAh?$AAe?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14001AF5C: BiAddBootEntryToNvramDisplayOrder
0x14003F4E0: "ro-RO" ??_C@_1M@IMPFOPBG@?$AAr?$AAo?$AA?9?$AAR?$AAO?$AA?$AA@
0x140019884: BiIsVolumePartitionInformationRetained
0x14003E9A8: "RtlValidRelativeSecurityDescript" ??_C@_0CD@KNMEALEK@RtlValidRelativeSecurityDescript@
0x140039150: "__cdecl _imp_ZwAllocateUuids" __imp_ZwAllocateUuids
0x140039028: "__cdecl _imp_ZwOpenMutant" __imp_ZwOpenMutant
0x1400394F0: "help" ??_C@_19FCEHBCGP@?$AAh?$AAe?$AAl?$AAp?$AA?$AA@
0x140043E00: "flightedbootmgr" ??_C@_1CA@BPBPFCIJ@?$AAf?$AAl?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AAe?$AAd?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAm?$AAg?$AAr?$AA?$AA@
0x140039CA0: "LOCATE=\" ??_C@_1BC@OAKHMPHP@?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AA?$DN?$AA?2?$AA?$AA@
0x14000D534: BcdOpenSystemStore
0x1400065F0: BcdEditEmsSettings
0x14003BAA8: "Store %s is the system store" ??_C@_1DK@IKFOIEDK@?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x140039C28: "1" ??_C@_13JGCMLPCH@?$AA1?$AA?$AA@
0x140040CC0: "DsRepair" ??_C@_1BC@KNDOJHCP@?$AAD?$AAs?$AAR?$AAe?$AAp?$AAa?$AAi?$AAr?$AA?$AA@
0x140044CA0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_PCI_EXPRESS_P" ??_C@_1EM@JPMNDOP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAC?$AAI?$AA_?$AAE?$AAX?$AAP?$AAR?$AAE?$AAS?$AAS?$AA_?$AAP@
0x14003DE90: "Boot entry exists for DontSync w" ??_C@_1FI@CIOMJCGH@?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAi?$AAs?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAD?$AAo?$AAn?$AAt?$AAS?$AAy?$AAn?$AAc?$AA?5?$AAw@
0x14003A290: GUID_CURRENT_BOOT_ENTRY
0x14002E3B8: "__cdecl _raise_securityfailure" __raise_securityfailure
0x14003EF58: "da" ??_C@_15FOMCIDHG@?$AAd?$AAa?$AA?$AA@
0x140039698: "ems" ??_C@_17MPDGJNLP@?$AAe?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x14003EC88: "sr-Cyrl-CS" ??_C@_1BG@FMELBIOE@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAC?$AAS?$AA?$AA@
0x140039498: "BCD Error: %s " ??_C@_1BO@PGMBALFC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AA?5?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14003F280: "ba" ??_C@_15IIJLGAGL@?$AAb?$AAa?$AA?$AA@
0x14003F5E0: "tg-Cyrl-TJ" ??_C@_1BG@MBBMHHKI@?$AAt?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAT?$AAJ?$AA?$AA@
0x140038C10: api-ms-win-core-file-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140045500: "onetimeadvancedoptions" ??_C@_1CO@OHHBJEOJ@?$AAo?$AAn?$AAe?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAa?$AAd?$AAv?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AAd?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x14003DD20: "BiExportStoreAlterationsToEfi fa" ??_C@_1FA@COMALIMP@?$AAB?$AAi?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAA?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AAT?$AAo?$AAE?$AAf?$AAi?$AA?5?$AAf?$AAa@
0x1400012D4: BcdEditFormatString
0x140039528: "raw" ??_C@_17EBOIPCKB@?$AAr?$AAa?$AAw?$AA?$AA@
0x14003B2B0: "KeyName" ??_C@_1BA@PCNMLPEP@?$AAK?$AAe?$AAy?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140045AF0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1GA@JEHBPFKD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x140039AF0: "%1[locate]%2" ??_C@_1BK@MOGKAGHA@?$AA?$CF?$AA1?$AA?$FL?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$FN?$AA?$CF?$AA2?$AA?$AA@
0x140038C40: api-ms-win-core-heap-obsolete-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140040468: "es-419" ??_C@_1O@IMMPICLM@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AA4?$AA1?$AA9?$AA?$AA@
0x14003ADC0: "Failed to open system store. Sta" ??_C@_1FA@PPLIENGI@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa@
0x14003F3C0: "de-DE" ??_C@_1M@MCMADGCB@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x14000235C: BcdEditBootSequence
0x140042E68: "bootstatfilepath" ??_C@_1CC@JKKLHKPI@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x14002E7B0: "__cdecl FindPESection" _FindPESection
0x1400436E0: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_STARTUP_SEQUEN" ??_C@_1EG@CJBFMFOO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAS?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAE?$AAN@
0x14003A3B0: PARTITION_SYSTEM_GUID
0x1400234B4: ORFreeDataAttachedToValue
0x14004D660: BcdEditCurrentIdentifier
0x140047CE0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_OS_ARC_DEVICE" ??_C@_1EC@IOHOMCFI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AA_?$AAA?$AAR?$AAC?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE@
0x14003F068: "vi" ??_C@_15NFGIAIAJ@?$AAv?$AAi?$AA?$AA@
0x140044A00: "BCDE_OSLOADER_TYPE_MAXIMIZE_GROU" ??_C@_1FG@OHCGLPLH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAM?$AAA?$AAX?$AAI?$AAM?$AAI?$AAZ?$AAE?$AA_?$AAG?$AAR?$AAO?$AAU@
0x14003EC00: "PL" ??_C@_15JDHBLBCO@?$AAP?$AAL?$AA?$AA@
0x14003C780: "Failed to get the size needed fo" ??_C@_1IA@HAELFFNK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?5?$AAn?$AAe?$AAe?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAo@
0x14003F180: "as" ??_C@_15PEBPINNB@?$AAa?$AAs?$AA?$AA@
0x140044E80: "sos" ??_C@_17DICKAEBI@?$AAs?$AAo?$AAs?$AA?$AA@
0x14003EE48: ".\%s.mui" ??_C@_1BC@KOFMGGOE@?$AA?4?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x1400464E0: "hypervisormsrfilterpolicy" ??_C@_1DE@EFCNBAJM@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAm?$AAs?$AAr?$AAf?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x1400394D8: "BCD: %s " ??_C@_1BC@JKMADPDP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14003BA68: "Found loaded store at key %s" ??_C@_1DK@GIOPDOOG@?$AAF?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAt?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14003AC80: "BcdOpenStore: Failed to acquire " ??_C@_1KE@DMKAGBMK@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAc?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe?$AA?5@
0x1400255C0: ORWriteSecurityCells
0x14003EC48: "EU" ??_C@_15ONHLDKBD@?$AAE?$AAU?$AA?$AA@
0x1400416B0: "debugaddress" ??_C@_1BK@DIAKAOJF@?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAa?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x1400020DC: BcdEditToolsDisplayOrder
0x140044080: "dbgtransport" ??_C@_1BK@IEKMDBJK@?$AAd?$AAb?$AAg?$AAt?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140039290: "__cdecl _imp_RtlFreeUnicodeString" __imp_RtlFreeUnicodeString
0x14004A868: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll" __IMPORT_DESCRIPTOR_ntdll
0x14003AF50: "Failed to clear system store fla" ??_C@_1FM@KBLLDOMD@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAl?$AAe?$AAa?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAl?$AAa@
0x1400391E0: "__cdecl _imp_NtQueryDirectoryObject" __imp_NtQueryDirectoryObject
0x14004A9F8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-1-0
0x1400466F0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_PE" ??_C@_1EM@DOLKLFKC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAP?$AAE@
0x14003A6C8: "Creating store." ??_C@_1CA@DJPPEGCB@?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x14002499C: ORAllocateCell
0x1400405A0: "pa-Arab" ??_C@_1BA@JGOEKKPO@?$AAp?$AAa?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x140046770: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1GK@LCDNLAPJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x140041ED0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_CONFIG_ACCESS_" ??_C@_1EO@IAHFFALJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAF?$AAI?$AAG?$AA_?$AAA?$AAC?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AA_@
0x14002D7A0: "int __cdecl CompareLangIDs(void const * __ptr64,void const * __ptr64)" ?CompareLangIDs@@YAHPEBX0@Z
0x140025F60: "__cdecl wsetargv" _wsetargv
0x14003F580: "uk-UA" ??_C@_1M@MFMOBGI@?$AAu?$AAk?$AA?9?$AAU?$AAA?$AA?$AA@
0x1400433B0: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_TFTP_WI" ??_C@_1FE@GDKFGNIM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAT?$AAF?$AAT?$AAP?$AA_?$AAW?$AAI@
0x140006570: BcdiNormalizeObjectTypeForSearch
0x140014604: BiCloseKey
0x140048664: "Q8X74" ??_C@_05IMAJFBOG@Q8X74?$AA@
0x140045898: "hypervisorlaunchtype" ??_C@_1CK@NGNHELKM@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAl?$AAa?$AAu?$AAn?$AAc?$AAh?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1400486B0: "GPT Sig:" ??_C@_1BC@DKGILMFA@?$AAG?$AAP?$AAT?$AA?5?$AAS?$AAi?$AAg?$AA?3?$AA?$AA@
0x140047B98: "kernelhostipv6" ??_C@_1BO@OCDKOIHO@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAp?$AAv?$AA6?$AA?$AA@
0x140044340: "BCDE_OSLOADER_TYPE_INCREASE_USER" ??_C@_1EI@MDLJKIHF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAC?$AAR?$AAE?$AAA?$AAS?$AAE?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AAR@
0x140043C30: "processcustomactionsfirst" ??_C@_1DE@BEIJBBFK@?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAc?$AAu?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AAa?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AAf?$AAi?$AAr?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x14004D070: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x140039520: "v" ??_C@_13JAOPNPKD@?$AAv?$AA?$AA@
0x14002BCF0: CmpFindCellInIndex
0x140039F70: "types" ??_C@_1M@CENJCNEC@?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x14003FF68: "mn-Mong-MN" ??_C@_1BG@NKIHIMCC@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?9?$AAM?$AAN?$AA?$AA@
0x14003EC50: "IS" ??_C@_15LPNCKFLE@?$AAI?$AAS?$AA?$AA@
0x14003E2C8: "ZwDeleteBootEntry" ??_C@_0BC@FOJPBJKO@ZwDeleteBootEntry?$AA@
0x140044C20: "usefirmwarepcisettings" ??_C@_1CO@PHHIHHBD@?$AAu?$AAs?$AAe?$AAf?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AAp?$AAc?$AAi?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x140038F90: "__cdecl _imp_wcsncpy_s" __imp_wcsncpy_s
0x140039000: "__cdecl _imp__vscwprintf" __imp__vscwprintf
0x140038ED0: "__cdecl _imp___wgetmainargs" __imp___wgetmainargs
0x14003E5C0: "Failed to query boot entry order" ??_C@_1FK@GDCDCJIK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr@
0x140039A78: "%1[%2]%3,%4" ??_C@_1BI@EBJFAHPM@?$AA?$CF?$AA1?$AA?$FL?$AA?$CF?$AA2?$AA?$FN?$AA?$CF?$AA3?$AA?0?$AA?$CF?$AA4?$AA?$AA@
0x14003FE78: "ne-IN" ??_C@_1M@EDGIEKJP@?$AAn?$AAe?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140039BC8: "BOOT" ??_C@_19MMOGLABJ@?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x140038C48: "__cdecl _imp_DeviceIoControl" __imp_DeviceIoControl
0x14002DADC: BcdepUpdateStringWithBlockIoIdentifier
0x1400432B0: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_EXPORT_" ??_C@_1EM@JAONAKNG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAE?$AAX?$AAP?$AAO?$AAR?$AAT?$AA_@
0x140048010: "BCDE_TEMPLATE_TYPE_ELEMENTS_TO_M" ??_C@_1FI@IOMKEAIB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAT?$AAE?$AAM?$AAP?$AAL?$AAA?$AAT?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAL?$AAE?$AAM?$AAE?$AAN?$AAT?$AAS?$AA_?$AAT?$AAO?$AA_?$AAM@
0x140048640: "OMAP" ??_C@_04EBODPNDJ@OMAP?$AA@
0x14003F188: "mr" ??_C@_15DLGBCKMP@?$AAm?$AAr?$AA?$AA@
0x14003E360: "ZwSetSystemEnvironmentValueEx" ??_C@_0BO@INFEBAAK@ZwSetSystemEnvironmentValueEx?$AA@
0x140040118: "es-DO" ??_C@_1M@BMGIGLIF@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAD?$AAO?$AA?$AA@
0x14003A380: GUID_WINDOWS_OS_TARGET_TEMPLATE_PCAT
0x140047F78: "chargethreshold" ??_C@_1CA@JNCKFEDC@?$AAc?$AAh?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAh?$AAr?$AAe?$AAs?$AAh?$AAo?$AAl?$AAd?$AA?$AA@
0x14000EB88: BiCleanupObjectReferencesFromObject
0x14003B1C8: "Description" ??_C@_1BI@DLMANABL@?$AAD?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14003FDB8: "ms-BN" ??_C@_1M@HEIBJJAD@?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAB?$AAN?$AA?$AA@
0x1400445A0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DISABLE_VGA_M" ??_C@_1EI@EGIEEMPF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAV?$AAG?$AAA?$AA_?$AAM@
0x14001C324: BiTranslateBootEntryId
0x14003B1F0: "Exporting alterations to firmwar" ??_C@_1EG@OHPMMJHC@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr@
0x140045330: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DISABLE_DYNAM" ??_C@_1FA@HCNCJJHB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAD?$AAY?$AAN?$AAA?$AAM@
0x140039BE8: "VHD=" ??_C@_19MEIPNANI@?$AAV?$AAH?$AAD?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x140038D18: "__cdecl _imp_GetCurrentThreadId" __imp_GetCurrentThreadId
0x1400388A0: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_LAUNCH_TYPE
0x14003F228: "fy" ??_C@_15IGKHFNAN@?$AAf?$AAy?$AA?$AA@
0x140043300: "exportascd" ??_C@_1BG@HIMHNCFK@?$AAe?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAa?$AAs?$AAc?$AAd?$AA?$AA@
0x140040B48: "SystemImageRecovery" ??_C@_1CI@KMOOHBHM@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAR?$AAe?$AAc?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x140040F58: "Core" ??_C@_19CKCBDCMG@?$AAC?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x140038D28: "__cdecl _imp_TlsGetValue" __imp_TlsGetValue
0x14003EDE0: "zh-CHS" ??_C@_1O@BPEAJADD@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAC?$AAH?$AAS?$AA?$AA@
0x1400422E0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_RESTART_ON_FAI" ??_C@_1EK@BNCBLAPJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AA_?$AAO?$AAN?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI@
0x14003FB80: "oc-FR" ??_C@_1M@DOEKCMEF@?$AAo?$AAc?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x140041870: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_USB_T" ??_C@_1FE@MAEHHOOC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAU?$AAS?$AAB?$AA_?$AAT@
0x140009B60: BcdEditUsage
0x140039A50: "vmbus=" ??_C@_1O@DEEBAHIH@?$AAv?$AAm?$AAb?$AAu?$AAs?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x1400475B0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1FA@JCCBBCFN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x14003F9C8: "fil-PH" ??_C@_1O@BECGPPGC@?$AAf?$AAi?$AAl?$AA?9?$AAP?$AAH?$AA?$AA@
0x1400437D0: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_ATTEMPT_RESUME" ??_C@_1EC@EIACPIBE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAT?$AAT?$AAE?$AAM?$AAP?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE@
0x14003EFD8: "rm" ??_C@_15MBJLNNEI@?$AAr?$AAm?$AA?$AA@
0x140011FAC: BiResolveLocateDevice
0x140009588: BcdEditCreateStore
0x1400392A8: "__cdecl _imp_RtlInitUnicodeString" __imp_RtlInitUnicodeString
0x14003F198: "mn" ??_C@_15CBKOMCOI@?$AAm?$AAn?$AA?$AA@
0x140040098: "smj-SE" ??_C@_1O@IMNBEMCI@?$AAs?$AAm?$AAj?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x140040AA0: "Enable" ??_C@_1O@PFBIKACK@?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140040CB0: "Network" ??_C@_1BA@IFBJBPAK@?$AAN?$AAe?$AAt?$AAw?$AAo?$AAr?$AAk?$AA?$AA@
0x14002C1EC: HvMoveLayoutStats
0x14003D358: "System partition: %s" ??_C@_1CK@MLEGHHGO@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140017958: BiCreateFileDeviceElement
0x14003F070: "hy" ??_C@_15LMKNDMHN@?$AAh?$AAy?$AA?$AA@
0x14003FD60: "az-Cyrl-AZ" ??_C@_1BG@HGPHKDBG@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAA?$AAZ?$AA?$AA@
0x14002EB70: "__cdecl guard_dispatch_icall_nop" _guard_dispatch_icall_nop
0x140045478: "bootmenupolicy" ??_C@_1BO@OHAKGLEJ@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAm?$AAe?$AAn?$AAu?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x140040630: "quc-Latn" ??_C@_1BC@LOEOIEBM@?$AAq?$AAu?$AAc?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140019AB8: BiGenerateObjectGuid
0x140038FC0: "__cdecl _imp__wcslwr" __imp__wcslwr
0x140041C70: "BCDE_LIBRARY_TYPE_LOAD_OPTIONS_S" ??_C@_1EM@DLJGHINJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AA_?$AAO?$AAP?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AAS?$AA_?$AAS@
0x140038BC0: "__cdecl _imp_CreateFileW" __imp_CreateFileW
0x1400397D0: "remove" ??_C@_1O@GJOFDOPC@?$AAr?$AAe?$AAm?$AAo?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x140042910: "additionalcipolicy" ??_C@_1CG@NOGMMAPO@?$AAa?$AAd?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AAc?$AAi?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x14003F110: "kk" ??_C@_15MACJNBMH@?$AAk?$AAk?$AA?$AA@
0x140040588: "smj" ??_C@_17FIPDLNAG@?$AAs?$AAm?$AAj?$AA?$AA@
0x14003BCF0: "Failed to open key for all objec" ??_C@_1FO@EBMPPDOE@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc@
0x140040564: "sr" ??_C@_15CLNEJCE@?$AAs?$AAr?$AA?$AA@
0x140042508: "bootuxdisabled" ??_C@_1BO@EFPKCGBE@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAu?$AAx?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x14001D714: BiQueryBootEntryOrder
0x14003FD10: "pt-PT" ??_C@_1M@HFFAHKAD@?$AAp?$AAt?$AA?9?$AAP?$AAT?$AA?$AA@
0x1400311AC: CmpGenerateFastLeafHintForUnicodeString
0x1400403E8: "es-BO" ??_C@_1M@MKDBIIJI@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAB?$AAO?$AA?$AA@
0x14003FFA0: "ar-LY" ??_C@_1M@GJINLBOK@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAY?$AA?$AA@
0x14003F2F0: "moh" ??_C@_17NGADPHJP@?$AAm?$AAo?$AAh?$AA?$AA@
0x1400401B8: "es-CO" ??_C@_1M@BGNFLDN@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAO?$AA?$AA@
0x14003F858: "sa-IN" ??_C@_1M@NIDEAGPH@?$AAs?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140040168: "es-VE" ??_C@_1M@DNMLCIHB@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAV?$AAE?$AA?$AA@
0x140047B30: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1GC@GFFMAKNM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x140041160: "BCDE_LIBRARY_TYPE_TRUNCATE_PHYSI" ??_C@_1FG@HKIHKFCE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAT?$AAR?$AAU?$AAN?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AA_?$AAP?$AAH?$AAY?$AAS?$AAI@
0x1400392D0: "__cdecl _imp_ZwReleaseMutant" __imp_ZwReleaseMutant
0x140048800: "Eltorito:%x " ??_C@_1BK@NGNKLFBE@?$AAE?$AAl?$AAt?$AAo?$AAr?$AAi?$AAt?$AAo?$AA?3?$AA?$CF?$AAx?$AA?5?$AA?$AA@
0x14004D658: BcdEditDefaultIdentifier
0x1400232F0: ORPopulateEnumValueParams
0x140041308: "badmemorylist" ??_C@_1BM@PCBCALNO@?$AAb?$AAa?$AAd?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AAl?$AAi?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x1400438D0: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_DISPLAY_BOOT_M" ??_C@_1EI@PDPCMPMP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAL?$AAA?$AAY?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAM@
0x14003F470: "ja-JP" ??_C@_1M@HPNHIDJI@?$AAj?$AAa?$AA?9?$AAJ?$AAP?$AA?$AA@
0x14003FA60: "ba-RU" ??_C@_1M@KBIAIFKC@?$AAb?$AAa?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x140042A00: "nobootuxtext" ??_C@_1BK@EHACBLDC@?$AAn?$AAo?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAu?$AAx?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x14003DDE0: "\EFI\Microsoft\Boot\BCD" ??_C@_1DA@FADLAHEF@?$AA?2?$AAE?$AAF?$AAI?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?2?$AAB?$AAC?$AAD?$AA?$AA@
0x140007370: BcdiDisplayObject
0x140039128: "__cdecl _imp_ZwOpenProcess" __imp_ZwOpenProcess
0x140040428: "es-HN" ??_C@_1M@NDBGMMJL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAH?$AAN?$AA?$AA@
0x1400228B0: ORSetKeySecurity
0x140041530: "BCDE_LIBRARY_TYPE_ALLOW_BAD_MEMO" ??_C@_1FE@GDMBEKKB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAW?$AA_?$AAB?$AAA?$AAD?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAO@
0x14000E160: BiIsSystemStore
0x14003EAF8: "SymbolicLinkValue" ??_C@_0BC@HGGDPMMC@SymbolicLinkValue?$AA@
0x14003A1F8: "0x" ??_C@_15OEMMNBIC@?$AA0?$AAx?$AA?$AA@
0x14003C800: "Failed to enumerate subelements." ??_C@_1FI@GOPEHANC@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAb?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AA?4@
0x140039FD0: "{bootmgr}" ??_C@_1BE@IEKDJOOB@?$AA?$HL?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAm?$AAg?$AAr?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x140039DF0: "resume" ??_C@_1O@NEOIFABC@?$AAr?$AAe?$AAs?$AAu?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140046110: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_RO" ??_C@_1GC@LFECGKHO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAR?$AAO@
0x1400404F0: "nn" ??_C@_15KHDKLAEG@?$AAn?$AAn?$AA?$AA@
0x14003F238: "fil" ??_C@_17NCFCJPID@?$AAf?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x1400390B8: "__cdecl _imp_ZwEnumerateKey" __imp_ZwEnumerateKey
0x1400160C8: BiGetFileInformation
0x140043F88: "detecthal" ??_C@_1BE@IAODHMAL@?$AAd?$AAe?$AAt?$AAe?$AAc?$AAt?$AAh?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x14003F730: "yi-001" ??_C@_1O@KMAFNPNA@?$AAy?$AAi?$AA?9?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?$AA@
0x140040538: "iu-Cans" ??_C@_1BA@DNJEENBD@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAC?$AAa?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x140039DD8: "osloader" ??_C@_1BC@HAJLIBON@?$AAo?$AAs?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140047B18: "kerneldhcp" ??_C@_1BG@FPLGNCBP@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAd?$AAh?$AAc?$AAp?$AA?$AA@
0x14003EB10: cpuidBitInfo
0x140042740: "allowedinmemorysettings" ??_C@_1DA@GKJOOFDC@?$AAa?$AAl?$AAl?$AAo?$AAw?$AAe?$AAd?$AAi?$AAn?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x140039108: "__cdecl _imp_LdrGetDllHandle" __imp_LdrGetDllHandle
0x140039868: "hostipv6:" ??_C@_1BE@DCBEKCDD@?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAp?$AAv?$AA6?$AA?3?$AA?$AA@
0x14003EBE8: "HU" ??_C@_15FBOFCJMN@?$AAH?$AAU?$AA?$AA@
0x1400470B0: "xsavepolicy" ??_C@_1BI@BJOCBKCB@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x1400395D8: "displayorder" ??_C@_1BK@OKMAEPMA@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14002F4F4: HvpApplyIncrementalLogFile
0x14003FA08: "ha-Latn-NG" ??_C@_1BG@GJMENMKB@?$AAh?$AAa?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x14003A168: "{resumeloadersettings}" ??_C@_1CO@DHNLNKJM@?$AA?$HL?$AAr?$AAe?$AAs?$AAu?$AAm?$AAe?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x14003A3A0: GUID_DEFAULT_BOOT_ENTRY
0x140040D28: "IgnoreShutdownFailures" ??_C@_1CO@KGAJECIG@?$AAI?$AAg?$AAn?$AAo?$AAr?$AAe?$AAS?$AAh?$AAu?$AAt?$AAd?$AAo?$AAw?$AAn?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140038F18: "__cdecl _imp_wcstoul" __imp_wcstoul
0x140022300: ORSaveHiveToHandle
0x14003A2D0: GUID_DEBUGGER_SETTINGS_GROUP
0x140039E28: EnumObjectTypes
0x140010D30: BiConvertElementToRegistryData
0x1400419E8: "dhcp" ??_C@_19CCCIFFOF@?$AAd?$AAh?$AAc?$AAp?$AA?$AA@
0x140038D38: "__cdecl _imp_TlsAlloc" __imp_TlsAlloc
0x14003E5A8: "ZwQueryBootEntryOrder" ??_C@_0BG@NLKCEPDF@ZwQueryBootEntryOrder?$AA@
0x140048068: "elementstomigrate" ??_C@_1CE@KMKMLMOD@?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AAi?$AAg?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x14000A5C8: BcdEditEnumerateObjects
0x140042530: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOTUX_DISPLAY" ??_C@_1FC@KELDEODP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAU?$AAX?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAL?$AAA?$AAY@
0x1400450B0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DRIVER_LOAD_F" ??_C@_1FM@HALDDGD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAR?$AAI?$AAV?$AAE?$AAR?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AA_?$AAF@
0x140047C08: "dtrace" ??_C@_1O@PABMLDME@?$AAd?$AAt?$AAr?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x14003FE18: "mn-Mong-CN" ??_C@_1BG@OAINONFC@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x14004D640: "__cdecl commode" _commode
0x14001998C: BiGetVolumeDiskExtentsInformation
0x140038BD8: "__cdecl _imp_GetFileType" __imp_GetFileType
0x140039FE8: "{fwbootmgr}" ??_C@_1BI@OGNDPHEH@?$AA?$HL?$AAf?$AAw?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAm?$AAg?$AAr?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x14003E858: "\Device" ??_C@_1BA@CCLAPIHO@?$AA?2?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x14003ED20: "iu-Latn-CA" ??_C@_1BG@EJDCLEBP@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x14000E09C: BiCloseStore
0x140021030: OREnumKey
0x14003EFF0: "hr" ??_C@_15GLKMLLHM@?$AAh?$AAr?$AA?$AA@
0x140042138: "volumebandid" ??_C@_1BK@HPPIAIDO@?$AAv?$AAo?$AAl?$AAu?$AAm?$AAe?$AAb?$AAa?$AAn?$AAd?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x14003F828: "ml-IN" ??_C@_1M@MIODLDKF@?$AAm?$AAl?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x14003E4D0: "Failed to set boot entry order. " ??_C@_1FG@CEPAPBIN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?4?$AA?5@
0x14004A8E0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-2-0
0x14004A8F4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-file-l1-1-0
0x140040580: "dsb" ??_C@_17NCOFMODA@?$AAd?$AAs?$AAb?$AA?$AA@
0x140038600: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_DRIVER_LOAD_FAILURE_POLICY
0x1400400B8: "en-IE" ??_C@_1M@BNBLJCGH@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAE?$AA?$AA@
0x140042F40: "numlock" ??_C@_1BA@HCOBCEFH@?$AAn?$AAu?$AAm?$AAl?$AAo?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x14003F888: "cy-GB" ??_C@_1M@JAIJPENP@?$AAc?$AAy?$AA?9?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x14003F910: "syr-SY" ??_C@_1O@KNHJLDJA@?$AAs?$AAy?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAY?$AA?$AA@
0x14003EDD0: "zh-Hans" ??_C@_1BA@NLNDHALP@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAH?$AAa?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x1400419A0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_NET_D" ??_C@_1EI@CMCPNDLH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAN?$AAE?$AAT?$AA_?$AAD@
0x14002FA20: HvpIsMetadataArrayCoherent
0x140013EEC: BiIsLinkedToFirmwareVariable
0x14003F0C8: "af" ??_C@_15JDNICKHM@?$AAa?$AAf?$AA?$AA@
0x1400390E0: "__cdecl _imp_RtlCreateSecurityDescriptor" __imp_RtlCreateSecurityDescriptor
0x1400479A8: "kernelport" ??_C@_1BG@DMNOLMPN@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140047A98: "kernelbusparams" ??_C@_1CA@GLGADAN@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAb?$AAu?$AAs?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x1400404C8: "smn" ??_C@_17NHJBCKFB@?$AAs?$AAm?$AAn?$AA?$AA@
0x14002C9A8: SymCryptDetectCpuFeaturesByCpuid
0x140040AF0: "Resume" ??_C@_1O@BJIMCIMK@?$AAR?$AAe?$AAs?$AAu?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x1400154EC: BiGetRegistryValue
0x140041A50: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_NET_V" ??_C@_1EE@JDPEMGED@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAN?$AAE?$AAT?$AA_?$AAV@
0x14003F148: "pa" ??_C@_15MGIFMDPL@?$AAp?$AAa?$AA?$AA@
0x140039500: "store" ??_C@_1M@GLIFFGJK@?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x14003FCD0: "fr-BE" ??_C@_1M@DNNANBDC@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAE?$AA?$AA@
0x1400403B8: "fr-HT" ??_C@_1M@HEOOMCKO@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAH?$AAT?$AA?$AA@
0x140039208: "__cdecl _imp_RtlRunOnceBeginInitialize" __imp_RtlRunOnceBeginInitialize
0x140038E00: "__cdecl _imp_GetAce" __imp_GetAce
0x14003EDF0: "MUI" ??_C@_17JCBKHJFJ@?$AAM?$AAU?$AAI?$AA?$AA@
0x1400415B0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_ENABL" ??_C@_1EG@OPAFAILH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL@
0x140039C90: "locate" ??_C@_1O@GIHADMPF@?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x140011ED0: BiGetElement
0x14001E218: SiGetRegistryValue
0x1400163FC: BiLogFileOwnerProcess
0x140039250: "__cdecl _imp_NtSetInformationThread" __imp_NtSetInformationThread
0x14003F3D0: "el-GR" ??_C@_1M@OOCKEMAM@?$AAe?$AAl?$AA?9?$AAG?$AAR?$AA?$AA@
0x140038F00: "__cdecl _imp_wcschr" __imp_wcschr
0x140044840: "uselegacyapicmode" ??_C@_1CE@FLLCMABI@?$AAu?$AAs?$AAe?$AAl?$AAe?$AAg?$AAa?$AAc?$AAy?$AAa?$AAp?$AAi?$AAc?$AAm?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x14003C170: "BcdGetElementDataWithFlags: Fail" ??_C@_1LM@EBMDGPOP@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAG?$AAe?$AAt?$AAE?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AAW?$AAi?$AAt?$AAh?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl@
0x140047C68: "imchivename" ??_C@_1BI@DKKLDMCH@?$AAi?$AAm?$AAc?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140038998: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_CONFIG_ACCESS_POLICY
0x14003DA70: "Failed to query process info. St" ??_C@_1FC@CBHMOBM@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt@
0x1400449A0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_MAXIMUM_PROCE" ??_C@_1EM@OLHKGEBJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAM?$AAA?$AAX?$AAI?$AAM?$AAU?$AAM?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAC?$AAE@
0x140047D40: "BCDE_OSLOADER_TYPE_VSM_LAUNCH_TY" ??_C@_1EG@NFAMKLEP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAV?$AAS?$AAM?$AA_?$AAL?$AAA?$AAU?$AAN?$AAC?$AAH?$AA_?$AAT?$AAY@
0x14000D48C: BiLogMessage
0x14003D730: "Attempting to determine owner of" ??_C@_1FG@CNICICCJ@?$AAA?$AAt?$AAt?$AAe?$AAm?$AAp?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAt?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAw?$AAn?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAf@
0x1400440E8: "BCDE_OSLOADER_TYPE_PAE_POLICY" ??_C@_1DM@MGNMIEFJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAA?$AAE?$AA_?$AAP?$AAO?$AAL?$AAI?$AAC?$AAY?$AA?$AA@
0x140044B40: "BCDE_OSLOADER_TYPE_PROCESSOR_CON" ??_C@_1GC@CGABNAAC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN@
0x140038B60: "__cdecl _imp_CryptReleaseContext" __imp_CryptReleaseContext
0x140021670: ORRenameKey
0x140045530: "BCDE_OSLOADER_TYPE_OPTIONS_EDIT_" ??_C@_1FC@EMOOKHHK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAO?$AAP?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AAS?$AA_?$AAE?$AAD?$AAI?$AAT?$AA_@
0x140045C10: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1GG@GNNLCJGO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x140031120: CmpHashUnicodeComponent
0x14003FB30: "arn-CL" ??_C@_1O@CLECLAP@?$AAa?$AAr?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAL?$AA?$AA@
0x14000E450: BiAddStoreFromFile
0x1400405D0: "chr-Cher" ??_C@_1BC@LNOIGLOF@?$AAc?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14003EBF8: "EL" ??_C@_15MAGKCCAG@?$AAE?$AAL?$AA?$AA@
0x14002E690: "long __cdecl __CxxUnhandledExceptionFilter(struct _EXCEPTION_POINTERS * __ptr64)" ?__CxxUnhandledExceptionFilter@@YAJPEAU_EXCEPTION_POINTERS@@@Z
0x1400392E8: "__cdecl _guard_dispatch_icall_fptr" __guard_dispatch_icall_fptr
0x14002D7D0: DownLevelLangIDToLanguageName
0x14002C1DC: HvAddToLayoutStats
0x14003C6D0: "Failed to enumerate subkeys. Sta" ??_C@_1FA@LFNAFIHA@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAb?$AAk?$AAe?$AAy?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa@
0x140039B48: "%1" ??_C@_15FBMLFFBN@?$AA?$CF?$AA1?$AA?$AA@
0x140038CB0: "__cdecl _imp_GetSystemDefaultUILanguage" __imp_GetSystemDefaultUILanguage
0x140039220: "__cdecl _imp_RtlInitializeSRWLock" __imp_RtlInitializeSRWLock
0x140047D88: "vsmlaunchtype" ??_C@_1BM@IHAGEFAC@?$AAv?$AAs?$AAm?$AAl?$AAa?$AAu?$AAn?$AAc?$AAh?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x14003EDF8: "%s\%s\%s.mui" ??_C@_1BK@LCAPKLI@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x14003B2C0: "TreatAsSystem" ??_C@_1BM@PKHJDDOK@?$AAT?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAA?$AAs?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x14003E160: "Translated a DontSync object to " ??_C@_1FA@HPKMDCCM@?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAl?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAD?$AAo?$AAn?$AAt?$AAS?$AAy?$AAn?$AAc?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5@
0x14004D64C: "__cdecl fmode" _fmode
0x140038F08: "__cdecl _imp__ui64tow_s" __imp__ui64tow_s
0x1400449F0: "maxproc" ??_C@_1BA@NINGBEDG@?$AAm?$AAa?$AAx?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x14003D3B0: "Failed open key %ws. Status: %x" ??_C@_1EA@KNEPPFGO@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x14003F250: "ff" ??_C@_15IONNBKME@?$AAf?$AAf?$AA?$AA@
0x14003E8F0: "\ArcName\multi(0)disk(0)rdisk(0)" ??_C@_1EC@PIADGFGJ@?$AA?2?$AAA?$AAr?$AAc?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?2?$AAm?$AAu?$AAl?$AAt?$AAi?$AA?$CI?$AA0?$AA?$CJ?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$CI?$AA0?$AA?$CJ?$AAr?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$CI?$AA0?$AA?$CJ@
0x140048190: "enablebootorderclean" ??_C@_1CK@JDPHMNMM@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AAc?$AAl?$AAe?$AAa?$AAn?$AA?$AA@
0x140038CA0: "__cdecl _imp_FormatMessageW" __imp_FormatMessageW
0x140038F48: "__cdecl _imp__wcsnicmp" __imp__wcsnicmp
0x14003FBA0: "gsw-FR" ??_C@_1O@FKGDDHOL@?$AAg?$AAs?$AAw?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x140031230: CmpValidateHiveSecurityDescriptors
0x1400468D0: "filepath" ??_C@_1BC@HJJHHKE@?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x14000C488: BcdEditStringToUlong64
0x140048608: "GEN_ADDR" ??_C@_08KFGPFJEJ@GEN_ADDR?$AA@
0x14003EA60: "SymbolicLinkValue" ??_C@_1CE@CFOIKICP@?$AAS?$AAy?$AAm?$AAb?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAL?$AAi?$AAn?$AAk?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x140047FA0: "BCDE_CHARGING_TYPE_OFF_MODE_CHAR" ??_C@_1EK@GIHHMGFB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAC?$AAH?$AAA?$AAR?$AAG?$AAI?$AAN?$AAG?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAO?$AAF?$AAF?$AA_?$AAM?$AAO?$AAD?$AAE?$AA_?$AAC?$AAH?$AAA?$AAR@
0x14004D650: BcdEditMuiModule
0x140038808: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_MSR_FILTER_POLICY
0x1400051BC: BcdEditStringToInteger
0x14003A320: GUID_BAD_MEMORY_GROUP
0x1400417F0: "channel" ??_C@_1BA@CMDIGMLP@?$AAc?$AAh?$AAa?$AAn?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x14003A930: "Failed to create hive. Store: %w" ??_C@_1FK@IBDOLFJA@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw@
0x140046740: "hypervisorperfmon" ??_C@_1CE@HLGDJLHK@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAp?$AAe?$AAr?$AAf?$AAm?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14003FA50: "nso-ZA" ??_C@_1O@PGPEDDCG@?$AAn?$AAs?$AAo?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x1400421B8: "extendedinput" ??_C@_1BM@DFKHMLFM@?$AAe?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAd?$AAe?$AAd?$AAi?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x14003F158: "or" ??_C@_15HGKJILME@?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x140038E28: "__cdecl _imp_GetSecurityDescriptorControl" __imp_GetSecurityDescriptorControl
0x14001CCF4: BiCreateMergedBootEntry
0x1400412A0: "recoveryenabled" ??_C@_1CA@EFONHFO@?$AAr?$AAe?$AAc?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAy?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x14002E6EE: "__cdecl XcptFilter" _XcptFilter
0x140038E10: "__cdecl _imp_MakeSelfRelativeSD" __imp_MakeSelfRelativeSD
0x1400303D4: HvpBuildMapForMemoryBackedHive
0x1400392F0: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x140039780: "event" ??_C@_1M@IBCECAGJ@?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14000D090: BcdiIssueGetDriveLayoutIoctl
0x140038F98: "__cdecl _imp_wcsstr" __imp_wcsstr
0x14003F0E8: "mt" ??_C@_15BOAKHFBD@?$AAm?$AAt?$AA?$AA@
0x14003D6C8: "PortableOperatingSystem" ??_C@_1DA@IFMDNCPF@?$AAP?$AAo?$AAr?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAO?$AAp?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x140044F48: "halbreakpoint" ??_C@_1BM@MFCCDLBI@?$AAh?$AAa?$AAl?$AAb?$AAr?$AAe?$AAa?$AAk?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14003E060: "BiExportEfiBootManager failed: %" ??_C@_1EE@FJNEFEPL@?$AAB?$AAi?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAE?$AAf?$AAi?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF@
0x14000DA8C: BcdDeleteObjectReferences
0x140045CA0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1GK@MGKDEEMC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x14003DC18: VmbFsInterfaceTypeGuid
0x1400391C0: "__cdecl _imp_NtQueryBootOptions" __imp_NtQueryBootOptions
0x14003F450: "is-IS" ??_C@_1M@LPDDNNPN@?$AAi?$AAs?$AA?9?$AAI?$AAS?$AA?$AA@
0x14003FA90: "ig-NG" ??_C@_1M@FDAIAMBP@?$AAi?$AAg?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x1400447A0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_EVSTORE" ??_C@_1DG@OEHNGACK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAV?$AAS?$AAT?$AAO?$AAR?$AAE?$AA?$AA@
0x1400413B0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_RELOCATE_PHYSI" ??_C@_1FG@IFDIGJAJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AA_?$AAP?$AAH?$AAY?$AAS?$AAI@
0x1400398B8: "pages:" ??_C@_1O@MOMMMDGG@?$AAp?$AAa?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?3?$AA?$AA@
0x140001CA0: BcdEditDefault
0x14004D750: BcdEditStoreFilename
0x140047810: "kernelchannel" ??_C@_1BM@JKEBFHNG@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAc?$AAh?$AAa?$AAn?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x1400467E0: "hypervisorhostipv6" ??_C@_1CG@JENFNOII@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAp?$AAv?$AA6?$AA?$AA@
0x140038B58: "__cdecl _imp_CryptGenRandom" __imp_CryptGenRandom
0x14001BFB0: BiGetObjectReferenceFromEfiEntry
0x140040368: "es-UY" ??_C@_1M@KBJALCPI@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAU?$AAY?$AA?$AA@
0x14000C22C: BcdEditRemoveObjectFromList
0x14003E7F0: "Harddisk" ??_C@_1BC@PEHNMCKA@?$AAH?$AAa?$AAr?$AAd?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$AA@
0x140040EC8: "Extended" ??_C@_1BC@FOCGEOBK@?$AAE?$AAx?$AAt?$AAe?$AAn?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x14003DA00: "Failed to allocate memory for sp" ??_C@_1GM@IKCHKJKN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAs?$AAp@
0x140041720: "debugport" ??_C@_1BE@EDCAIKEE@?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140041FD0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_ALLOW_PRERELEA" ??_C@_1FM@GNEHCFEO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAW?$AA_?$AAP?$AAR?$AAE?$AAR?$AAE?$AAL?$AAE?$AAA@
0x14003A220: BcdEditApplicationTypes
0x14003FF08: "zh-HK" ??_C@_1M@EFAKDEDL@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAH?$AAK?$AA?$AA@
0x14004D730: BcdMutantHandle
0x140039230: "__cdecl _imp_RtlAcquireSRWLockExclusive" __imp_RtlAcquireSRWLockExclusive
0x14003F258: "ha" ??_C@_15CJAAEDAN@?$AAh?$AAa?$AA?$AA@
0x140047290: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEADDFEATU" ??_C@_1EI@OLFDNFPE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAA?$AAD?$AAD?$AAF?$AAE?$AAA?$AAT?$AAU@
0x14002FEB4: HvpGetCellMap
0x140039568: "copy" ??_C@_19DCHLHIDK@?$AAc?$AAo?$AAp?$AAy?$AA?$AA@
0x14003F670: "st-ZA" ??_C@_1M@MEJCCMDI@?$AAs?$AAt?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x140046AE0: "BCDE_RESUME_LOADER_TYPE_BOOTUX_P" ??_C@_1EM@GDGPODIP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAU?$AAX?$AA_?$AAP@
0x1400389C0: SerialPortNames
0x14003E1C0: "Failed to add boot entry. Status" ??_C@_1EK@DADMEGIB@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs@
0x140042D50: "BCDE_LIBRARY_TYPE_NO_FIRMWARE_SY" ??_C@_1EG@PMFLJFHG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAM?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA_?$AAS?$AAY@
0x14003D160: "Copying objects. Version: %d. Ty" ??_C@_1FG@GENDOAGB@?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?4?$AA?5?$AAT?$AAy@
0x1400447D8: "evstore" ??_C@_1BA@KNFOHDMC@?$AAe?$AAv?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x14003F818: "kn-IN" ??_C@_1M@CDCLMGHI@?$AAk?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x14003F988: "ks-Arab" ??_C@_1BA@KNMEEHBM@?$AAk?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x140039DA0: "firmware" ??_C@_1BC@GKFDEIAP@?$AAf?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x140040A78: "DisallowMmConfig" ??_C@_1CC@NJIKKLED@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAl?$AAl?$AAo?$AAw?$AAM?$AAm?$AAC?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AA?$AA@
0x140039240: "__cdecl _imp_ZwWaitForSingleObject" __imp_ZwWaitForSingleObject
0x140041078: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DESCRIPTION" ??_C@_1DM@MBLOIAJA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAS?$AAC?$AAR?$AAI?$AAP?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x140003950: BcdEditDebug
0x1400121EC: BcdExportStore
0x14000F7F8: BcdOpenObject
0x14003EC40: "HE" ??_C@_15BPMHOFC@?$AAH?$AAE?$AA?$AA@
0x140045140: "BCDE_OSLOADER_TYPE_BOOT_STATUS_P" ??_C@_1EM@MNOPBGKC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAT?$AAU?$AAS?$AA_?$AAP@
0x140040A40: "AutoEnable" ??_C@_1BG@MAMPANNO@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14003FA20: "ibb-NG" ??_C@_1O@EMFGKMJE@?$AAi?$AAb?$AAb?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x14003FD00: "nn-NO" ??_C@_1M@BODBOGLF@?$AAn?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x140045768: "osdatadevice" ??_C@_1BK@PLJIILLI@?$AAo?$AAs?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140038E38: "__cdecl _imp_SetSecurityDescriptorOwner" __imp_SetSecurityDescriptorOwner
0x140040610: "ff-Latn" ??_C@_1BA@FIJIMGKM@?$AAf?$AAf?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x1400387F8: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_PERFMON
0x140041940: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_NET_P" ??_C@_1EI@EPEHLNFF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAN?$AAE?$AAT?$AA_?$AAP@
0x14001A070: BiExportStoreToEfi
0x14003D2C8: "System store path: %s" ??_C@_1CM@NIKLLOAB@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x1400391A0: "__cdecl _imp_NtSetValueKey" __imp_NtSetValueKey
0x14003C610: "Failed to open object %ws. Statu" ??_C@_1EM@MJGLOODF@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu@
0x14003F2D8: "ii" ??_C@_15CHOILIEH@?$AAi?$AAi?$AA?$AA@
0x14003A098: "{dbgsettings}" ??_C@_1BM@FIBFOEHC@?$AA?$HL?$AAd?$AAb?$AAg?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x14003F6D0: "af-ZA" ??_C@_1M@HOKAOIO@?$AAa?$AAf?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x140046F70: "matsfailcount" ??_C@_1BM@DCDGOGOO@?$AAm?$AAa?$AAt?$AAs?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14000FB00: BcdQueryObject
0x140042EE0: "windowssyspart" ??_C@_1BO@DONNCNLE@?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AAs?$AAy?$AAs?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x14003F6A0: "ve-ZA" ??_C@_1M@JEFNLBPO@?$AAv?$AAe?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x14004D75C: "__cdecl _@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUyllgUyxwUgllohUyxwvwrgUfnUlyquivUznwGEUhgwOlyq@bcdedit" __@@_PchSym_@00@KxulyqvxgPillgKxulmvxlivUyzhvUyllgUyxwUgllohUyxwvwrgUfnUlyquivUznwGEUhgwOlyq@bcdedit
0x1400428C0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_ADDITIONAL_CIP" ??_C@_1EM@LKPFKBLG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAD?$AAD?$AAI?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AAA?$AAL?$AA_?$AAC?$AAI?$AAP@
0x140044F70: "BCDE_OSLOADER_TYPE_USE_PLATFORM_" ??_C@_1EM@OFKGFKHE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AA_?$AAP?$AAL?$AAA?$AAT?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AA_@
0x14003F410: "fi-FI" ??_C@_1M@DDNJFGID@?$AAf?$AAi?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x14002E3A0: "__cdecl wcsicmp" _wcsicmp
0x140040148: "ar-OM" ??_C@_1M@DAGCADIM@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAO?$AAM?$AA?$AA@
0x140015D58: BiZwOpenKey
0x140044388: "increaseuserva" ??_C@_1BO@PKKAALE@?$AAi?$AAn?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAs?$AAe?$AAu?$AAs?$AAe?$AAr?$AAv?$AAa?$AA?$AA@
0x1400395F8: "toolsdisplayorder" ??_C@_1CE@GHDMDNJC@?$AAt?$AAo?$AAo?$AAl?$AAs?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140046178: "hypervisorrootprocpernode" ??_C@_1DE@LEPONADJ@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAp?$AAe?$AAr?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x14001D834: BiQueryBootOptions
0x14003E438: "ZwModifyBootEntry" ??_C@_0BC@JMHOIME@ZwModifyBootEntry?$AA@
0x14003EB80: "DE" ??_C@_15HGDOLOCJ@?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x14003D568: "ZwLoadKey2" ??_C@_0L@LOHEIM@ZwLoadKey2?$AA@
0x1400405E8: "iu-Latn" ??_C@_1BA@MMKBLICB@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140038FE8: "__cdecl _imp_wcsncmp" __imp_wcsncmp
0x140040D58: "IgnoreBootFailures" ??_C@_1CG@NGEPNHBF@?$AAI?$AAg?$AAn?$AAo?$AAr?$AAe?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140040288: "fr-CM" ??_C@_1M@DDDICKHI@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAM?$AA?$AA@
0x14000EFAC: BiLoadSystemStore
0x140038CF8: api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14003A340: GUID_WINDOWS_SETUP_EFI
0x14003D210: "Cloning store." ??_C@_1BO@CDGPFDFI@?$AAC?$AAl?$AAo?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x14003C8F0: "BcdExportStore: Failed to open s" ??_C@_1HA@EGLGKAFG@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAs@
0x14003FEF8: "ar-EG" ??_C@_1M@POEEMAIO@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAE?$AAG?$AA?$AA@
0x14002EB42: memcpy
0x140038F70: "__cdecl _imp__vsnwprintf_s" __imp__vsnwprintf_s
0x14003C990: "BcdExportStore: Failed delete ex" ??_C@_1HO@OFEBEEKF@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAx@
0x140040EE8: "Auto" ??_C@_19HKELMMGB@?$AAA?$AAu?$AAt?$AAo?$AA?$AA@
0x140038C60: "__cdecl _imp_LoadLibraryExW" __imp_LoadLibraryExW
0x14003F2E0: "pap" ??_C@_17JOBKMNGF@?$AAp?$AAa?$AAp?$AA?$AA@
0x1400487A8: "Block I/O - type unknown" ??_C@_1DC@BOPPPBII@?$AAB?$AAl?$AAo?$AAc?$AAk?$AA?5?$AAI?$AA?1?$AAO?$AA?5?$AA?9?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$AA@
0x1400400C8: "es-PA" ??_C@_1M@GEPAFMDL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAA?$AA?$AA@
0x14003D0C0: "BcdCopyObjectEx: Failed to copy " ??_C@_1JG@IIPMBBGP@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAE?$AAx?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAp?$AAy?$AA?5@
0x140039E90: "application" ??_C@_1BI@GPOLOPBB@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14003BA20: "Opening system store. Flags: 0x%" ??_C@_1EE@OJEMMLOB@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF@
0x14003EFE8: "ru" ??_C@_15FEDGKCDI@?$AAr?$AAu?$AA?$AA@
0x140043198: "ramdisksdidevice" ??_C@_1CC@NPGJOAIG@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAs?$AAd?$AAi?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x14003F1D0: "kok" ??_C@_17CNJFBPG@?$AAk?$AAo?$AAk?$AA?$AA@
0x140039C18: "yes" ??_C@_17IHBDLLG@?$AAy?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x14003F848: "mr-IN" ??_C@_1M@PBIEACPO@?$AAm?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x14001695C: SyspartGetSystemPartition
0x140007760: BcdEditMirror
0x140039AC0: "%1[locate]%2,locate=%3" ??_C@_1CO@DLKLCKIA@?$AA?$CF?$AA1?$AA?$FL?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$FN?$AA?$CF?$AA2?$AA?0?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$DN?$AA?$CF?$AA3?$AA?$AA@
0x14001DE50: SiGetBootDeviceNameFromRegistry
0x1400418C8: "targetname" ??_C@_1BG@OGPJLDKE@?$AAt?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140039018: "__cdecl _imp_memset" __imp_memset
0x14003B240: "Failed to export alterations to " ??_C@_1GK@NKBLNBBA@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5@
0x140038C20: api-ms-win-core-file-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x14002E96F: "__cdecl initterm" _initterm
0x140040020: "tzm-Tfng-MA" ??_C@_1BI@LBOGPENC@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAT?$AAf?$AAn?$AAg?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x140046AB0: "debugoptionenabled" ??_C@_1CG@IPICLIEI@?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140040408: "es-SV" ??_C@_1M@CPKKEBLD@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAS?$AAV?$AA?$AA@
0x14003FA70: "lb-LU" ??_C@_1M@JKFKIOFE@?$AAl?$AAb?$AA?9?$AAL?$AAU?$AA?$AA@
0x14000CBB8: BcdiObtainActualIdentifier
0x14003C230: "Setting element %08x" ??_C@_1CK@DFMHAPNH@?$AAS?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAx?$AA?$AA@
0x14003D790: "Failed to open file attributes. " ??_C@_1FG@IMCMKLHL@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAt?$AAt?$AAr?$AAi?$AAb?$AAu?$AAt?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?5@
0x14003F018: "tr" ??_C@_15BPLIHJJM@?$AAt?$AAr?$AA?$AA@
0x1400440DC: "nx" ??_C@_15NCEILIAF@?$AAn?$AAx?$AA?$AA@
0x140040418: "en-SG" ??_C@_1M@BFFPHLBB@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAS?$AAG?$AA?$AA@
0x14003C660: "Failed to Enumerate elements fro" ??_C@_1GE@GJPOCJEG@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAE?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo@
0x140015730: BiSetRegistryValue
0x140039A38: "ramdisk=" ??_C@_1BC@LMFNBNEG@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x140040D80: "IgnoreCheckpointFailures" ??_C@_1DC@KGHLFDI@?$AAI?$AAg?$AAn?$AAo?$AAr?$AAe?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x14003FAB0: "om-ET" ??_C@_1M@IDHMDBIE@?$AAo?$AAm?$AA?9?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x140046580: "hypervisormmionxpolicy" ??_C@_1CO@LCLAPAGN@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAm?$AAm?$AAi?$AAo?$AAn?$AAx?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x14003EBB0: "ES" ??_C@_15MIBAGFMP@?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x14003F278: "nso" ??_C@_17LBEPAKCF@?$AAn?$AAs?$AAo?$AA?$AA@
0x14004A994: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0
0x140039938: "disable" ??_C@_1BA@FAEOFGFP@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14000DED4: BcdCloseStore
0x14004D6B0: HvShutdownComplete
0x14004D708: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x14003D6F8: "SystemStartOptions" ??_C@_1CG@BLIBLCJE@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAO?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x140019574: BiGetPartitionInformation
0x140038DB0: "__cdecl _imp_Sleep" __imp_Sleep
0x140044E90: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1FG@EHKJHLFA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x140040178: "fr-RE" ??_C@_1M@DOAGNDKJ@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAR?$AAE?$AA?$AA@
0x14003AA70: "Failed to adopt new store. File:" ??_C@_1GA@JPLJGBCG@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAo?$AAp?$AAt?$AA?5?$AAn?$AAe?$AAw?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?3@
0x140016244: BiIsWinPEBoot
0x140015F24: BiCreateSystemStorePath
0x14003DAF8: "ZwFilterBootOption" ??_C@_0BD@FBODIBBP@ZwFilterBootOption?$AA@
0x140039320: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x140042B58: "mobilegraphics" ??_C@_1BO@EGAOBCKP@?$AAm?$AAo?$AAb?$AAi?$AAl?$AAe?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAi?$AAc?$AAs?$AA?$AA@
0x1400111AC: BiConvertQualifiedPartitionToBootEnvironment
0x1400390E8: "__cdecl _imp_ZwSetValueKey" __imp_ZwSetValueKey
0x14003B9C0: "File is not system store. File: " ??_C@_1FO@CPLCCCHE@?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?3?$AA?5@
0x140038F68: "__cdecl _imp___iob_func" __imp___iob_func
0x14001DEC8: SiIsWinPEBoot
0x140038BA8: "__cdecl _imp_UnhandledExceptionFilter" __imp_UnhandledExceptionFilter
0x1400459D0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1FK@NMMHNKKJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x140029914: CmpCheckKey
0x1400400F8: "ar-TN" ??_C@_1M@ELMGFODK@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAT?$AAN?$AA?$AA@
0x140008654: BcdEditCreate
0x1400233B0: OREnumValue
0x140039C70: "No" ??_C@_15BICKNCBF@?$AAN?$AAo?$AA?$AA@
0x14003F9A8: "fy-NL" ??_C@_1M@MPPKKFDE@?$AAf?$AAy?$AA?9?$AAN?$AAL?$AA?$AA@
0x14003F5D0: "lt-LT" ??_C@_1M@IFGBIJO@?$AAl?$AAt?$AA?9?$AAL?$AAT?$AA?$AA@
0x14003E4B0: "ZwSetBootEntryOrder" ??_C@_0BE@MMAIHNII@ZwSetBootEntryOrder?$AA@
0x14000CA10: BcdEditIsWellKnownIdentifier
0x14003A2B0: GUID_KERNEL_DEBUGGER_SETTINGS_GROUP
0x1400466C0: "hypervisorschedulertype" ??_C@_1DA@MEBKAPCC@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAs?$AAc?$AAh?$AAe?$AAd?$AAu?$AAl?$AAe?$AAr?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x14002E97B: "__cdecl _C_specific_handler" __C_specific_handler
0x14003BEA0: "Type" ??_C@_19BIEPDBPA@?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x140040F38: "Strict" ??_C@_1O@FEHHGPP@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x14003B2E0: "FirmwareModified" ??_C@_1CC@IOBFIDDP@?$AAF?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AAM?$AAo?$AAd?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140038FF0: "__cdecl _imp_bsearch" __imp_bsearch
0x14003D590: "Failed to delete file. Status: %" ??_C@_1EE@HMHOPDPH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF@
0x14003FC30: "qps-ploc" ??_C@_1BC@NABEDIIE@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x140040F78: "Hypervisor" ??_C@_1BG@GOBKAGGA@?$AAH?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x1400399FC: " " ??_C@_13LBAGMAIH@?$AA?6?$AA?$AA@
0x140045038: "tscsyncpolicy" ??_C@_1BM@INBHALHC@?$AAt?$AAs?$AAc?$AAs?$AAy?$AAn?$AAc?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x140042A78: "nobootuxprogress" ??_C@_1CC@PDCOIKEM@?$AAn?$AAo?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAu?$AAx?$AAp?$AAr?$AAo?$AAg?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x1400444E0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_BOOTUX_POLICY" ??_C@_1EC@EBBDCKIK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAU?$AAX?$AA_?$AAP?$AAO?$AAL?$AAI?$AAC?$AAY@
0x14003E230: "Failed to enumerate boot entries" ??_C@_1FK@FNFPEHCB@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs@
0x140039DB8: "bootapp" ??_C@_1BA@KONEPMHC@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAa?$AAp?$AAp?$AA?$AA@
0x140038E58: "__cdecl _imp_AddAccessAllowedAce" __imp_AddAccessAllowedAce
0x140045C78: "hypervisorhostip" ??_C@_1CC@LLEEODID@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAp?$AA?$AA@
0x140006128: BcdiStringToLocateDeviceByPath
0x140048298: "enableffuloader" ??_C@_1CA@OHPMMBKM@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAf?$AAf?$AAu?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x14003FBE8: "wo-SN" ??_C@_1M@GHLGCMMG@?$AAw?$AAo?$AA?9?$AAS?$AAN?$AA?$AA@
0x1400462B0: "hypervisoruselargevtlb" ??_C@_1CO@FACDFIKJ@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAu?$AAs?$AAe?$AAl?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAv?$AAt?$AAl?$AAb?$AA?$AA@
0x14002EB4E: memmove
0x14003B308: "BCD%08d" ??_C@_1BA@MEPDEHOL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAd?$AA?$AA@
0x140039E10: "all" ??_C@_17IIFKAHCJ@?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14003F0D0: "ka" ??_C@_15KPJEDBKD@?$AAk?$AAa?$AA?$AA@
0x140015430: BiDoesHiveKeyExist
0x14003FD88: "tn-BW" ??_C@_1M@BKHBFMCD@?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAW?$AA?$AA@
0x1400227D0: ORGetKeySecurity
0x140047D28: "osarcdevice" ??_C@_1BI@LAMCEOJJ@?$AAo?$AAs?$AAa?$AAr?$AAc?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x1400390F8: "__cdecl _imp_LdrGetProcedureAddress" __imp_LdrGetProcedureAddress
0x14003F3A0: "cs-CZ" ??_C@_1M@IJJHFJHA@?$AAc?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAZ?$AA?$AA@
0x14003BF58: "Elements" ??_C@_1BC@PNOFMOMA@?$AAE?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x1400426A8: "bootshutdowndisabled" ??_C@_1CK@CMMNPGPB@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAs?$AAh?$AAu?$AAt?$AAd?$AAo?$AAw?$AAn?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140039210: "__cdecl _imp_RtlFindNextForwardRunClear" __imp_RtlFindNextForwardRunClear
0x140027A38: ORCloseFile
0x1400390C8: "__cdecl _imp_RtlCreateAcl" __imp_RtlCreateAcl
0x14003A590: "Unable to set system partition t" ??_C@_1GG@PIKBBKON@?$AAU?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAt@
0x140042440: "BCDE_LIBRARY_TYPE_ISOLATED_EXECU" ??_C@_1FK@IEMAHKEJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAI?$AAS?$AAO?$AAL?$AAA?$AAT?$AAE?$AAD?$AA_?$AAE?$AAX?$AAE?$AAC?$AAU@
0x1400421E0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_INITIAL_CONSOL" ??_C@_1FA@CDBIAEOO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAI?$AAT?$AAI?$AAA?$AAL?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAS?$AAO?$AAL@
0x14003E810: "\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi" ??_C@_1EC@LNDFLFLH@?$AA?2?$AAE?$AAF?$AAI?$AA?2?$AAM?$AAi?$AAc?$AAr?$AAo?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AA?2?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?2?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAm?$AAg?$AAf?$AAw?$AA?4?$AAe?$AAf?$AAi@
0x140039640: "dbgsettings" ??_C@_1BI@HPGCLDII@?$AAd?$AAb?$AAg?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x140038F30: "__cdecl _imp__wtoi" __imp__wtoi
0x140038C30: api-ms-win-core-handle-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140038DA0: "__cdecl _imp_InitializeCriticalSectionAndSpinCount" __imp_InitializeCriticalSectionAndSpinCount
0x14003EC20: "TR" ??_C@_15LICGNDJE@?$AAT?$AAR?$AA?$AA@
0x14002C834: SymCryptMarvin32
0x140041488: "avoidlowmemory" ??_C@_1BO@BFNGBJOI@?$AAa?$AAv?$AAo?$AAi?$AAd?$AAl?$AAo?$AAw?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x140045110: "driverloadfailurepolicy" ??_C@_1DA@FDJFMDHM@?$AAd?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x1400452C0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_USE_PLATFORM_" ??_C@_1EK@BEAGKECI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AA_?$AAP?$AAL?$AAA?$AAT?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AA_@
0x14003F9D8: "dv-MV" ??_C@_1M@GLPKKFHD@?$AAd?$AAv?$AA?9?$AAM?$AAV?$AA?$AA@
0x140040A20: "Local" ??_C@_1M@HNJDKPAA@?$AAL?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x140028864: ORCreateRootIndex
0x140047F10: "forceffumode" ??_C@_1BK@EJFOMDPP@?$AAf?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAf?$AAf?$AAu?$AAm?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x140045950: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1FI@PPJNMEIL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x140040620: "ha-Latn" ??_C@_1BA@BNNHJKMH@?$AAh?$AAa?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140046BD8: "bpbstring" ??_C@_1BE@HKDMLNPP@?$AAb?$AAp?$AAb?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140038D58: "__cdecl _imp_RegCloseKey" __imp_RegCloseKey
0x140009B34: BcdiTouchStore
0x14002F75C: HvApplyLogFileToHiveImage
0x14002EA38: "__cdecl _GSHandlerCheckCommon" __GSHandlerCheckCommon
0x14000474C: BcdEditGetDeviceString
0x1400168F0: SyspartGetFirmwarePartition
0x140001B14: BcdEditTimeout
0x1400402C0: "en-ZW" ??_C@_1M@GCEJHNEG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAZ?$AAW?$AA?$AA@
0x14000CC14: BcdiPrint
0x14004D75A: BcdEditDisplayRawDevice
0x14000C894: BcdEditDeleteObject
0x1400398F8: "vm" ??_C@_15FKAKJPFO@?$AAv?$AAm?$AA?$AA@
0x14003F040: "et" ??_C@_15PCFJPHHO@?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x140042988: "preservebootstat" ??_C@_1CC@IFNJFKFK@?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAe?$AAr?$AAv?$AAe?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x14003FD78: "dsb-DE" ??_C@_1O@GHIDJGLB@?$AAd?$AAs?$AAb?$AA?9?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x14003F970: "tzm-Arab-MA" ??_C@_1BI@MGDLPABI@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x140040378: "fr-MA" ??_C@_1M@EDOEPELA@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x140038890: BCDE_POLICY_MEMTEST_TYPE_TESTMIX
0x14003F868: "mn-MN" ??_C@_1M@FHIHCBIO@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAN?$AA?$AA@
0x1400392B0: "__cdecl _imp_RtlIpv6StringToAddressW" __imp_RtlIpv6StringToAddressW
0x140044470: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DISABLE_BOOT_" ??_C@_1FA@FNONAEIO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_@
0x140045DD0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1GC@PHNGDEMM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x140038660: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_BOOTUX_DISPLAY_MESSAGE
0x140048820: "%x " ??_C@_17GMAIGMDG@?$AA?$CF?$AAx?$AA?5?$AA?$AA@
0x14000FEA8: BiCreateObject
0x140030C1C: CmpAddSecurityCellToCache
0x140026068: HiveNonTlsAllocate
0x140043BA0: "skipstartupsequence" ??_C@_1CI@GOENCIAI@?$AAs?$AAk?$AAi?$AAp?$AAs?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAu?$AAp?$AAs?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x14003A870: "Failed to create system store pa" ??_C@_1FO@JCKCIDLD@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa@
0x140043378: "ramdisktftpblocksize" ??_C@_1CK@KDGMLF@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAt?$AAf?$AAt?$AAp?$AAb?$AAl?$AAo?$AAc?$AAk?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x140020940: ORDeleteKey
0x140039170: "__cdecl _imp_NtOpenThreadTokenEx" __imp_NtOpenThreadTokenEx
0x14003B710: "Failed to set description key va" ??_C@_1JA@LHPLIIFE@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAv?$AAa@
0x1400444C0: "quietboot" ??_C@_1BE@HNDDMFCL@?$AAq?$AAu?$AAi?$AAe?$AAt?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x14003F780: "tk-TM" ??_C@_1M@BGHDMBBK@?$AAt?$AAk?$AA?9?$AAT?$AAM?$AA?$AA@
0x140023774: ORGetValueData
0x14003EAB8: ".LOG1" ??_C@_1M@FLNLKDAJ@?$AA?4?$AAL?$AAO?$AAG?$AA1?$AA?$AA@
0x1400245B8: ORFreeTree
0x140044600: "BCDE_OSLOADER_TYPE_CLUSTERMODE_A" ??_C@_1FE@BIIBPGIO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAC?$AAL?$AAU?$AAS?$AAT?$AAE?$AAR?$AAM?$AAO?$AAD?$AAE?$AA_?$AAA@
0x14000A574: BcdEditPrintWin32Message
0x140038610: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_BOOT_STATUS_POLICY
0x140039DC8: "bootmgr" ??_C@_1BA@ENKBBDJF@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAm?$AAg?$AAr?$AA?$AA@
0x14003EFC0: "nl" ??_C@_15NDDHIMN@?$AAn?$AAl?$AA?$AA@
0x1400396C8: "export" ??_C@_1O@FJEJDMPI@?$AAe?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140021B30: ORCreateHive
0x14003EA88: FreeListBounds
0x14003FD20: "ro-MD" ??_C@_1M@KJHENIFJ@?$AAr?$AAo?$AA?9?$AAM?$AAD?$AA?$AA@
0x1400392C8: "__cdecl _imp_RtlAllocateHeap" __imp_RtlAllocateHeap
0x14003EB98: "TW" ??_C@_15IPPICDKG@?$AAT?$AAW?$AA?$AA@
0x140016B7C: SiGetSystemDeviceName
0x14002F9AC: HvpIsLogEntryHeaderCoherent
0x140025F6C: HvMarkDirty
0x14003F048: "lv" ??_C@_15HPFPGODN@?$AAl?$AAv?$AA?$AA@
0x14003F628: "az-Latn-AZ" ??_C@_1BG@EGDOJDKL@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAA?$AAZ?$AA?$AA@
0x140038D80: api-ms-win-core-string-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140045E60: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1GA@PANHBHKA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x14003FFB0: "zh-SG" ??_C@_1M@GGMNHJNL@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAS?$AAG?$AA?$AA@
0x14002E394: "__cdecl wcsnicmp" _wcsnicmp
0x140020D60: ORQueryInfoKeyEx
0x140046868: "filedevice" ??_C@_1BG@JLIPHGBJ@?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x14003DDA0: "BiExportStoreToEfi failed %x" ??_C@_1DK@OMINACEM@?$AAB?$AAi?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAT?$AAo?$AAE?$AAf?$AAi?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x14002C460: HvCheckBin
0x14003ABE0: "Failed to clean up references to" ??_C@_1GA@KAJPHDDK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAl?$AAe?$AAa?$AAn?$AA?5?$AAu?$AAp?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAf?$AAe?$AAr?$AAe?$AAn?$AAc?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo@
0x14001D0C4: BiAddBootEntry
0x14004A9BC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-base-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-security-base-l1-1-0
0x14002E7A3: "__cdecl amsg_exit" _amsg_exit
0x140015B8C: BiZwQueryKey
0x14003A780: "Unable to create tempory root ke" ??_C@_1FM@BJBJGPB@?$AAU?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAe?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAk?$AAe@
0x14001FBD4: SiGetBiosSystemDisk
0x1400385E8: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_BOOTUX_POLICY
0x14001BBDC: BiUpdateEfiEntry
0x14003FB70: "mi-NZ" ??_C@_1M@OMLEIIJB@?$AAm?$AAi?$AA?9?$AAN?$AAZ?$AA?$AA@
0x14001F21C: SiIsValidWindowsBootEntry
0x140041380: "firstmegabytepolicy" ??_C@_1CI@MFCACJCN@?$AAf?$AAi?$AAr?$AAs?$AAt?$AAm?$AAe?$AAg?$AAa?$AAb?$AAy?$AAt?$AAe?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x14003E640: "Failed to query boot options. St" ??_C@_1FC@FCIBACCK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt@
0x140047620: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1FO@KJFOFAPL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x140041C18: "BCDE_LIBRARY_TYPE_EMS_BAUDRATE" ??_C@_1DO@ILFBGFHK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAM?$AAS?$AA_?$AAB?$AAA?$AAU?$AAD?$AAR?$AAA?$AAT?$AAE?$AA?$AA@
0x14003CFF0: "BcdCopyObjectEx: Failed to set t" ??_C@_1MK@CPAJFNEM@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAE?$AAx?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAt@
0x140039118: "__cdecl _imp_ZwDeleteFile" __imp_ZwDeleteFile
0x140039F18: "setupldr" ??_C@_1BC@JEGGPGIE@?$AAs?$AAe?$AAt?$AAu?$AAp?$AAl?$AAd?$AAr?$AA?$AA@
0x140046480: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_MS" ??_C@_1GA@NMBFPCEB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAM?$AAS@
0x14003EB88: "JA" ??_C@_15MDFGEIAO@?$AAJ?$AAA?$AA?$AA@
0x140038828: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_NX_POLICY
0x14003F520: "sq-AL" ??_C@_1M@LJMAMNPJ@?$AAs?$AAq?$AA?9?$AAA?$AAL?$AA?$AA@
0x14002FF30: HvpGetCellPaged
0x14003F7D8: "gu-IN" ??_C@_1M@PJGPPBOG@?$AAg?$AAu?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x14003F300: "ug" ??_C@_15LDCDANJE@?$AAu?$AAg?$AA?$AA@
0x140045BE8: "hypervisorchannel" ??_C@_1CE@OODKPCLL@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAc?$AAh?$AAa?$AAn?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x1400435F0: "BCDE_DEVICE_TYPE_VHD_RAMDISK_BOO" ??_C@_1EE@EHLGDMJO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAV?$AAH?$AAD?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO@
0x14003F078: "az" ??_C@_15IJBHMCFL@?$AAa?$AAz?$AA?$AA@
0x140040AC8: "800x600" ??_C@_1BA@HMNNHMCM@?$AA8?$AA0?$AA0?$AAx?$AA6?$AA0?$AA0?$AA?$AA@
0x140015364: BiDeleteRegistryValue
0x14001D654: BiRemoveBootEntryFromNvramDisplayOrder
0x14003F6F0: "fo-FO" ??_C@_1M@BLKMHJBI@?$AAf?$AAo?$AA?9?$AAF?$AAO?$AA?$AA@
0x140022CF4: ORSetValueInternal
0x140021414: ORDereferenceTreeNode
0x140039228: "__cdecl _imp_RtlReleaseSRWLockExclusive" __imp_RtlReleaseSRWLockExclusive
0x14003BF70: "N/A" ??_C@_17HDJIHIPC@?$AAN?$AA?1?$AAA?$AA?$AA@
0x140028C18: HvpLogEntryCheckDataChecksum
0x1400278B4: ORWriteToTempFile
0x14003F570: "id-ID" ??_C@_1M@LHIPCIEK@?$AAi?$AAd?$AA?9?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140040010: "smj-NO" ??_C@_1O@FMCELNAJ@?$AAs?$AAm?$AAj?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x1400472D8: "xsaveaddfeature4" ??_C@_1CC@EHEAGAJL@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAa?$AAd?$AAd?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA4?$AA?$AA@
0x14001B3A0: BiCreateEfiEntry
0x14003EDB0: "zh-Hant" ??_C@_1BA@EGAEEIAG@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAH?$AAa?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140039C08: "true" ??_C@_19FKLFLPMF@?$AAt?$AAr?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x14003F340: "wo" ??_C@_15DLFPIEHA@?$AAw?$AAo?$AA?$AA@
0x14003ED80: "bs-Latn-BA" ??_C@_1BG@IGHGHBCP@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x1400395C8: "default" ??_C@_1BA@HANLFFFG@?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x140019E78: BiAdjustPrivilege
0x140025E00: ORInitializeBitMap
0x14003F1B8: "lo" ??_C@_15FCEOHGCI@?$AAl?$AAo?$AA?$AA@
0x14003FC70: "ca-ES-valencia" ??_C@_1BO@EMBPCBKD@?$AAc?$AAa?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?9?$AAv?$AAa?$AAl?$AAe?$AAn?$AAc?$AAi?$AAa?$AA?$AA@
0x14003EC70: "sr-SP-Latn" ??_C@_1BG@LNOAKHIE@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAP?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140021500: ORGetVirtualFlags
0x14003E9E0: SupportedVersions
0x140046370: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_US" ??_C@_1FA@IIFHHFIG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAU?$AAS@
0x14003A800: "Unable to create tempory new sto" ??_C@_1GG@JNNBGEDC@?$AAU?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAe?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAn?$AAe?$AAw?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo@
0x14003F6B0: "xh-ZA" ??_C@_1M@IIJCOJFA@?$AAx?$AAh?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x14003E340: "ZwQuerySystemEnvironmentValueEx" ??_C@_0CA@GPGPKBND@ZwQuerySystemEnvironmentValueEx?$AA@
0x1400409C8: "UseNone" ??_C@_1BA@DAAFMAEB@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAN?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x14003AEB0: "BcdOpenStore: Failed to add stor" ??_C@_1JK@CILGLNPM@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr@
0x14000FC7C: BiGetObjectDescription
0x140040C18: "OptIn" ??_C@_1M@OLCANAHH@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAI?$AAn?$AA?$AA@
0x1400300EC: HvpDelistFreeCell
0x14001A900: BiBindEfiBootManager
0x14003EB78: "EN" ??_C@_15GKGDOKIN@?$AAE?$AAN?$AA?$AA@
0x1400401A8: "en-029" ??_C@_1O@BMKGBCPK@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AA0?$AA2?$AA9?$AA?$AA@
0x1400483C0: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_R" ??_C@_1GC@MMOFEEID@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAR@
0x14003E528: "ZwSetBootOptions" ??_C@_0BB@COOOOIJN@ZwSetBootOptions?$AA@
0x14003CF30: "BcdCopyObjectEx: Failed to enume" ??_C@_1LC@DBHPNJID@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAE?$AAx?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe@
0x14003EBE0: "FI" ??_C@_15HBCAKAJK@?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x1400404E8: "zh" ??_C@_15BKBGKPBH@?$AAz?$AAh?$AA?$AA@
0x140042898: "flightsigning" ??_C@_1BM@NFBOGFHN@?$AAf?$AAl?$AAi?$AAg?$AAh?$AAt?$AAs?$AAi?$AAg?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140043918: "displaybootmenu" ??_C@_1CA@PNIBAJDA@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAm?$AAe?$AAn?$AAu?$AA?$AA@
0x1400454A0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_ADVANCED_OPTI" ??_C@_1FK@OGFPHDFG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAD?$AAV?$AAA?$AAN?$AAC?$AAE?$AAD?$AA_?$AAO?$AAP?$AAT?$AAI@
0x140020B40: ORQueryInfoKey
0x14003AE40: "Store will be accessed with offl" ??_C@_1GG@KHKKNAKC@?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAo?$AAf?$AAf?$AAl@
0x140046C60: "BCDE_STARTUP_TYPE_PXE_APPLICATIO" ??_C@_1EO@GHHLLCLM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAX?$AAE?$AA_?$AAA?$AAP?$AAP?$AAL?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO@
0x140021F00: OROpenHive
0x1400094E0: BcdEditGetParameterSet
0x140048628: "PL011" ??_C@_05MMGPJDFH@PL011?$AA@
0x14000A488: BcdEditGetPolicyIndex
0x140043408: "ramdisktftpwindowsize" ??_C@_1CM@CAIDHANF@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAt?$AAf?$AAt?$AAp?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x14003D460: "Failed load key %ws. Flags: 0x%x" ??_C@_1GK@DIJEAAAL@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx@
0x14004D710: g_SymCryptCpuid1
0x140039010: "__cdecl _imp_exit" __imp_exit
0x140044130: "BCDE_OSLOADER_TYPE_WINPE" ??_C@_1DC@LKKLKINI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAW?$AAI?$AAN?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x140040C28: "OptOut" ??_C@_1O@KNIOBKNB@?$AAO?$AAp?$AAt?$AAO?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x140040DE8: "DisplayBootFailures" ??_C@_1CI@JHANEHON@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140009474: BcdEditIsSwitchPresent
0x140039F58: "clean" ??_C@_1M@JAGHJBIG@?$AAc?$AAl?$AAe?$AAa?$AAn?$AA?$AA@
0x1400397C0: "addlast" ??_C@_1BA@IEDJPDIG@?$AAa?$AAd?$AAd?$AAl?$AAa?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x140039120: "__cdecl _imp_ZwQueryInformationFile" __imp_ZwQueryInformationFile
0x14003F208: "am" ??_C@_15EENJKNHN@?$AAa?$AAm?$AA?$AA@
0x140039098: "__cdecl _imp_ZwDeleteValueKey" __imp_ZwDeleteValueKey
0x140044A70: "BCDE_OSLOADER_TYPE_GROUP_SIZE" ??_C@_1DM@EHAAOFPJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAG?$AAR?$AAO?$AAU?$AAP?$AA_?$AAS?$AAI?$AAZ?$AAE?$AA?$AA@
0x14003F550: "tr-TR" ??_C@_1M@MFLCCMPB@?$AAt?$AAr?$AA?9?$AAT?$AAR?$AA?$AA@
0x140030F50: CmpDestroySecurityCache
0x14003F330: "quc" ??_C@_17IIFLHFAH@?$AAq?$AAu?$AAc?$AA?$AA@
0x14003FBB0: "sah-RU" ??_C@_1O@BGGLFFKO@?$AAs?$AAa?$AAh?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x140038D78: "__cdecl _imp_WideCharToMultiByte" __imp_WideCharToMultiByte
0x140038D10: "__cdecl _imp_TlsSetValue" __imp_TlsSetValue
0x140041BC0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_EMS_PORT_NUMBE" ??_C@_1EE@EFDKBMFH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAM?$AAS?$AA_?$AAP?$AAO?$AAR?$AAT?$AA_?$AAN?$AAU?$AAM?$AAB?$AAE@
0x1400404F8: "bs" ??_C@_15HCILPPHP@?$AAb?$AAs?$AA?$AA@
0x14003EBC8: "NL" ??_C@_15KKKNNCMF@?$AAN?$AAL?$AA?$AA@
0x140041CC0: "loadoptions" ??_C@_1BI@BCLBPBDO@?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x14003A0F8: "{badmemory}" ??_C@_1BI@EOKENJBG@?$AA?$HL?$AAb?$AAa?$AAd?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x140044FC0: "useplatformclock" ??_C@_1CC@ODAAPGGF@?$AAu?$AAs?$AAe?$AAp?$AAl?$AAa?$AAt?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAc?$AAl?$AAo?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x1400391E8: "__cdecl _imp_NtEnumerateBootEntries" __imp_NtEnumerateBootEntries
0x140038B68: "__cdecl _imp_CryptAcquireContextA" __imp_CryptAcquireContextA
0x14003F1A8: "cy" ??_C@_15NGGKMMLO@?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x14003A1F0: "A:" ??_C@_15BFKPJPFA@?$AAA?$AA?3?$AA?$AA@
0x140046E90: "stridefailcount" ??_C@_1CA@KLBGHCMO@?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140038C00: "__cdecl _imp_SetEndOfFile" __imp_SetEndOfFile
0x140044270: "BCDE_OSLOADER_TYPE_NO_LOW_MEMORY" ??_C@_1EC@LOEAJNMI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AA_?$AAL?$AAO?$AAW?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAO?$AAR?$AAY@
0x1400486C4: " " ??_C@_13HOIJIPNN@?$AA?5?$AA?$AA@
0x140040E98: "UseErrorControl" ??_C@_1CA@DHCODHBO@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAE?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAC?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?$AA@
0x140044E40: "bootlog" ??_C@_1BA@KJPDGML@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAl?$AAo?$AAg?$AA?$AA@
0x140040518: "uz-Cyrl" ??_C@_1BA@PJDFLLAE@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x1400451C0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_TPM_BOOT_ENTR" ??_C@_1FG@LLEPDBNF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAT?$AAP?$AAM?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAE?$AAN?$AAT?$AAR@
0x14003F010: "th" ??_C@_15CABMMOGH@?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x14003F618: "hy-AM" ??_C@_1M@GPCBKDJK@?$AAh?$AAy?$AA?9?$AAA?$AAM?$AA?$AA@
0x14003DE10: "BiBuildIdentifierList failed %x" ??_C@_1EA@PJHIKFCF@?$AAB?$AAi?$AAB?$AAu?$AAi?$AAl?$AAd?$AAI?$AAd?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AAL?$AAi?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x14003F038: "sl" ??_C@_15LCHLGJII@?$AAs?$AAl?$AA?$AA@
0x140038DE0: "__cdecl _imp_GetSidLengthRequired" __imp_GetSidLengthRequired
0x140039158: "__cdecl _imp_NtAdjustPrivilegesToken" __imp_NtAdjustPrivilegesToken
0x140040488: "bs-Cyrl" ??_C@_1BA@EMLNICKP@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x140039760: "eventsettings" ??_C@_1BM@PFFKIEFL@?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x140044658: "clustermodeaddressing" ??_C@_1CM@IBOPIPO@?$AAc?$AAl?$AAu?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AAm?$AAo?$AAd?$AAe?$AAa?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140039D78: "table" ??_C@_1M@HMEDIDID@?$AAt?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x1400025DC: BcdEditDbgSettings
0x14001D350: BiDeleteEfiVariable
0x14003C020: "BcdGetElementDataWithFlags: Fail" ??_C@_1JO@HHKLDKGJ@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAG?$AAe?$AAt?$AAE?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AAW?$AAi?$AAt?$AAh?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl@
0x140038D88: "__cdecl _imp_EnterCriticalSection" __imp_EnterCriticalSection
0x14002F6D0: HvpApplyLogEntryToHiveImage
0x140039598: "deletevalue" ??_C@_1BI@DNEBPGPN@?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x14000AAEC: BcdEditPrintObjectHeader
0x14003F1A0: "bo" ??_C@_15GIEEBHFI@?$AAb?$AAo?$AA?$AA@
0x140038D70: api-ms-win-core-registry-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14001FA54: SiSetEfiSystemDevice
0x14004D6A8: HiveInitialize
0x140047188: "xsaveaddfeature1" ??_C@_1CC@HAJOJAKJ@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAa?$AAd?$AAd?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA1?$AA?$AA@
0x14003EFF8: "sk" ??_C@_15CPKMFBDB@?$AAs?$AAk?$AA?$AA@
0x14003E698: "\Boot\BCD" ??_C@_1BE@FGPPDGFO@?$AA?2?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?2?$AAB?$AAC?$AAD?$AA?$AA@
0x14003FBC0: "quc-Latn-GT" ??_C@_1BI@LADIPNAA@?$AAq?$AAu?$AAc?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAG?$AAT?$AA?$AA@
0x1400396E8: "sysstore" ??_C@_1BC@MALGDNML@?$AAs?$AAy?$AAs?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x140044AD0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_FORCE_GROUP_A" ??_C@_1FC@HDCHGLOD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAG?$AAR?$AAO?$AAU?$AAP?$AA_?$AAA@
0x140038DF8: "__cdecl _imp_GetSecurityDescriptorLength" __imp_GetSecurityDescriptorLength
0x140044A58: "maxgroup" ??_C@_1BC@FFPGNILH@?$AAm?$AAa?$AAx?$AAg?$AAr?$AAo?$AAu?$AAp?$AA?$AA@
0x14003EBC0: "IT" ??_C@_15CCAFJNAN@?$AAI?$AAT?$AA?$AA@
0x140038BB8: api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14003F660: "mk-MK" ??_C@_1M@IGHABKPI@?$AAm?$AAk?$AA?9?$AAM?$AAK?$AA?$AA@
0x140003CCC: BcdEditBootDebug
0x140038FA8: "__cdecl _imp__wcsupr" __imp__wcsupr
0x14002511C: ORCompareStrings
0x140040EB8: "Basic" ??_C@_1M@ECOAOPLN@?$AAB?$AAa?$AAs?$AAi?$AAc?$AA?$AA@
0x14003F8A8: "lo-LA" ??_C@_1M@LANPMFCM@?$AAl?$AAo?$AA?9?$AAL?$AAA?$AA?$AA@
0x14001C38C: BiTranslateObjectIdentifier
0x1400424A0: "isolatedcontext" ??_C@_1CA@HJAPEBDJ@?$AAi?$AAs?$AAo?$AAl?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x14003EBA8: "FR" ??_C@_15PGDIHAAE@?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x140039C58: "custom:%08x" ??_C@_1BI@MGKHJMPB@?$AAc?$AAu?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AA?3?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAx?$AA?$AA@
0x140047EB8: "skipffumode" ??_C@_1BI@GPBCPFFC@?$AAs?$AAk?$AAi?$AAp?$AAf?$AAf?$AAu?$AAm?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x1400058D8: BcdiStringToFileDevice
0x140044BA8: "configflags" ??_C@_1BI@OMIOOFMA@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAf?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x140043D80: "fverecoverymessage" ??_C@_1CG@GIOECEF@?$AAf?$AAv?$AAe?$AAr?$AAe?$AAc?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAy?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x14003F138: "tt" ??_C@_15DKNDCGEA@?$AAt?$AAt?$AA?$AA@
0x140039EA8: "bootsector" ??_C@_1BG@HOIOFNAG@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAs?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x14000C0F0: BcdEditAddObjectToList
0x14003EFA8: "it" ??_C@_15IFJLDHAF@?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x14003F560: "ur-PK" ??_C@_1M@OIJHDKJN@?$AAu?$AAr?$AA?9?$AAP?$AAK?$AA?$AA@
0x1400445E8: "novga" ??_C@_1M@JJPBOOOI@?$AAn?$AAo?$AAv?$AAg?$AAa?$AA?$AA@
0x140038D20: "__cdecl _imp_GetCurrentProcess" __imp_GetCurrentProcess
0x140025F6C: HvMarkCellDirty
0x140039E18: "format" ??_C@_1O@JODKLKCF@?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x14003E3E0: "Failed to delete "%ws" variable." ??_C@_1FI@CPKADNBM@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAr?$AAi?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?4@
0x140039F40: "nocleanup" ??_C@_1BE@BKKGGOHA@?$AAn?$AAo?$AAc?$AAl?$AAe?$AAa?$AAn?$AAu?$AAp?$AA?$AA@
0x1400412C0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BAD_MEMORY_LIS" ??_C@_1EE@BEDJOIMP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAA?$AAD?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAO?$AAR?$AAY?$AA_?$AAL?$AAI?$AAS@
0x140038E48: "__cdecl _imp_InitializeSid" __imp_InitializeSid
0x140040230: "fr-SN" ??_C@_1M@CCFLIHAN@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAN?$AA?$AA@
0x1400474A0: "xsaveremovefeature" ??_C@_1CG@GGLFPHKA@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAr?$AAe?$AAm?$AAo?$AAv?$AAe?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x14003F310: "oc" ??_C@_15JOAMLLDO@?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x14003CD80: "Failed to convert guid to string" ??_C@_1FK@PJGIKEOP@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAv?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAg?$AAu?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg@
0x140046D60: "testmix" ??_C@_1BA@HGIFLPBN@?$AAt?$AAe?$AAs?$AAt?$AAm?$AAi?$AAx?$AA?$AA@
0x14003F050: "lt" ??_C@_15NFFGKGLG@?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x14003F380: "ca-ES" ??_C@_1M@BJNKEDC@?$AAc?$AAa?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x14003F500: "hr-HR" ??_C@_1M@LILEEOGM@?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAH?$AAR?$AA?$AA@
0x140038FB0: "__cdecl _imp_strncmp" __imp_strncmp
0x14003F170: "kn" ??_C@_15PHPHCBPF@?$AAk?$AAn?$AA?$AA@
0x140042030: "testsigning" ??_C@_1BI@CFMABPMM@?$AAt?$AAe?$AAs?$AAt?$AAs?$AAi?$AAg?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x14000FAA4: BcdDeleteObject
0x14003F5C0: "lv-LV" ??_C@_1M@KGKKAACI@?$AAl?$AAv?$AA?9?$AAL?$AAV?$AA?$AA@
0x140040108: "en-ZA" ??_C@_1M@BHDLHFAF@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x140047FF0: "offmodecharging" ??_C@_1CA@NIOGHAJG@?$AAo?$AAf?$AAf?$AAm?$AAo?$AAd?$AAe?$AAc?$AAh?$AAa?$AAr?$AAg?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x14004D6F8: "__cdecl _native_startup_lock" __native_startup_lock
0x140039F2C: "f" ??_C@_13MAPGIIDM@?$AAf?$AA?$AA@
0x14001C184: BiHandleFirmwareDefaultEntry
0x140043498: "ramdiskmcenabled" ??_C@_1CC@LJCKJDAC@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAm?$AAc?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140042B10: "BCDE_LIBRARY_TYPE_TWO_BOOT_IMAGE" ??_C@_1EE@PMLLPILM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAT?$AAW?$AAO?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE@
0x140043AD0: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_PERSIST_BOOT_S" ??_C@_1FA@GPBDOMAF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAE?$AAR?$AAS?$AAI?$AAS?$AAT?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAS@
0x1400391F8: "__cdecl _imp_RtlUpcaseUnicodeChar" __imp_RtlUpcaseUnicodeChar
0x14003F710: "mt-MT" ??_C@_1M@FIKPIHFE@?$AAm?$AAt?$AA?9?$AAM?$AAT?$AA?$AA@
0x14003F348: "prs" ??_C@_17JONBCLO@?$AAp?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x140043208: "ramdisksdipath" ??_C@_1BO@PCNJEGNB@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAs?$AAd?$AAi?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x14002FFEC: HvpEnlistFreeCell
0x140039BA0: "FILE=" ??_C@_1M@BKDNGLOL@?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x14003FF48: "fr-CA" ??_C@_1M@HJOOJFMA@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x14002001C: SiOpenArcNameObject
0x14003EFE0: "ro" ??_C@_15GLJCBFMD@?$AAr?$AAo?$AA?$AA@
0x14003EBA0: "CN" ??_C@_15LMDKAJJA@?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x140038910: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_DISPLAY_ROTATION
0x14000E38C: BiSetFirmwareModifiedFromObject
0x14003FAC0: "ti-ET" ??_C@_1M@PHBNNIAM@?$AAt?$AAi?$AA?9?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x1400439E8: "bcddevice" ??_C@_1BE@GGDGBJHB@?$AAb?$AAc?$AAd?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140042428: "nokeyboard" ??_C@_1BG@JKHJGFNM@?$AAn?$AAo?$AAk?$AAe?$AAy?$AAb?$AAo?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?$AA@
0x140006514: BcdiGetDataTypeEntryFromDataType
0x14003EFC8: "pl" ??_C@_15DEOPBLCG@?$AAp?$AAl?$AA?$AA@
0x140040D00: "IgnoreAllFailures" ??_C@_1CE@DKKDIFEK@?$AAI?$AAg?$AAn?$AAo?$AAr?$AAe?$AAA?$AAl?$AAl?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140041788: "baudrate" ??_C@_1BC@NKPMLIEO@?$AAb?$AAa?$AAu?$AAd?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x140016774: BiFilterDoOperation
0x140038C90: api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140046F00: "invcfailcount" ??_C@_1BM@MJMHMCEO@?$AAi?$AAn?$AAv?$AAc?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14002E6D0: "__cdecl _CxxSetUnhandledExceptionFilter" __CxxSetUnhandledExceptionFilter
0x14002EA9C: "__cdecl _GSHandlerCheck_SEH" __GSHandlerCheck_SEH
0x140026AE0: HiveRecoverReadRoutine
0x14004A91C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-string-l1-1-0
0x140038F28: "__cdecl _imp__wcsicmp" __imp__wcsicmp
0x140038F78: "__cdecl _imp_wcscat_s" __imp_wcscat_s
0x1400420D0: "integrityservices" ??_C@_1CE@OGAJKABC@?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAg?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AAs?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x14003FE88: "ff-Latn-SN" ??_C@_1BG@IBHCFIHN@?$AAf?$AAf?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAS?$AAN?$AA?$AA@
0x140038E30: "__cdecl _imp_IsValidSid" __imp_IsValidSid
0x140038E98: "__cdecl _imp___C_specific_handler" __imp___C_specific_handler
0x14003F640: "eu-ES" ??_C@_1M@MAOFCAEA@?$AAe?$AAu?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x14003A5F8: "Set system partition to "%s"" ??_C@_1DK@HHCOFOKN@?$AAS?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x140016E14: BiVerifyBootPartition
0x14003D548: "%s\%s" ??_C@_1M@DFKENGJN@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14003A030: "{ntldr}" ??_C@_1BA@LGDGNCBI@?$AA?$HL?$AAn?$AAt?$AAl?$AAd?$AAr?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x140038F10: "__cdecl _imp__wcstoui64" __imp__wcstoui64
0x1400488A0: "UDP " ??_C@_19ECCDLBFL@?$AAU?$AAD?$AAP?$AA?5?$AA?$AA@
0x14003C8C8: "Exporting store." ??_C@_1CC@GCDHOBFG@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?$AA@
0x140039268: "__cdecl _imp_RtlCaptureContext" __imp_RtlCaptureContext
0x14002DF7C: BcdepUpdateStringWithGuid
0x140014414: BiUnloadHiveByHandle
0x14003EC28: "SK" ??_C@_15IIDCPLDJ@?$AAS?$AAK?$AA?$AA@
0x1400394EC: "?" ??_C@_13HGPDMIBE@?$AA?$DP?$AA?$AA@
0x14002908C: CmpCheckRegistry2
0x14002FFE0: HvpReleaseCellPaged
0x14004D6D4: g_SymCryptCpuFeaturesPresentCheck
0x14004A8A4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0
0x140040198: "ar-YE" ??_C@_1M@CAFJMKOF@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAY?$AAE?$AA?$AA@
0x140047000: "BCDE_MEMTEST_TYPE_CHCKR_FAILURE_" ??_C@_1EM@EDGPLOLH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAC?$AAH?$AAC?$AAK?$AAR?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAU?$AAR?$AAE?$AA_@
0x140025F6C: CmpClaimGlobalQuota
0x14003F0E0: "hi" ??_C@_15OMLEGLOC@?$AAh?$AAi?$AA?$AA@
0x14002C104: CmpCompareTwoCompressedNames
0x1400426E0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_ALLOWED_IN_MEM" ??_C@_1FK@FJBNKGLI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAW?$AAE?$AAD?$AA_?$AAI?$AAN?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM@
0x14003CBA0: "BcdCopyObjectEx: Failed to get o" ??_C@_1JC@LNLFAJJ@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAE?$AAx?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAo@
0x14002BDE0: CmpRemoveSubKeyCellNoCellRef
0x14003F120: "sw" ??_C@_15DFGDLJBG@?$AAs?$AAw?$AA?$AA@
0x140015C7C: BiZwQueryValueKey
0x140042C10: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOT_LOG_FORMA" ??_C@_1EE@BOOBIBAJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAL?$AAO?$AAG?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AAA@
0x14003DF20: "Created boot entry 0x%x using ca" ??_C@_1FM@ILDKKABF@?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAc?$AAa@
0x140038BB0: "__cdecl _imp_GetLastError" __imp_GetLastError
0x14004D6B8: CmpMasterHive
0x140039C78: "Yes" ??_C@_17PBAHFJOA@?$AAY?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140044D08: "BCDE_OSLOADER_TYPE_SAFEBOOT" ??_C@_1DI@JLMAIIDA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAA?$AAF?$AAE?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x14004D098: g_SymCryptCpuFeaturesNotPresent
0x1400215A0: ORSetVirtualFlags
0x14002C208: HvCheckHive
0x140039FB8: "customtypes" ??_C@_1BI@PCFBMABM@?$AAc?$AAu?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140039A90: "%1%2" ??_C@_19PBCFKIFB@?$AA?$CF?$AA1?$AA?$CF?$AA2?$AA?$AA@
0x14003FBF8: "prs-AF" ??_C@_1O@JCMLNCC@?$AAp?$AAr?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAF?$AA?$AA@
0x140040AB0: "1024x768" ??_C@_1BC@CFPGABAM@?$AA1?$AA0?$AA2?$AA4?$AAx?$AA7?$AA6?$AA8?$AA?$AA@
0x14002EA14: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x14003F2D0: "so" ??_C@_15KAMOMGGG@?$AAs?$AAo?$AA?$AA@
0x140044990: "numproc" ??_C@_1BA@BKLLIJFP@?$AAn?$AAu?$AAm?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x140039B88: "PARTITION=" ??_C@_1BG@JMPBKBFI@?$AAP?$AAA?$AAR?$AAT?$AAI?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x140016C48: SiQuerySystemInformationString
0x140039058: "__cdecl _imp_RtlSetOwnerSecurityDescriptor" __imp_RtlSetOwnerSecurityDescriptor
0x140025EAC: ORSetBits
0x140040278: "es-AR" ??_C@_1M@OONGHFHE@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAR?$AA?$AA@
0x14003F390: "zh-TW" ??_C@_1M@CLNBBOPM@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAT?$AAW?$AA?$AA@
0x14003B070: "BcdForciblyUnloadStore: Failed t" ??_C@_1IM@KDHDNKKJ@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAi?$AAb?$AAl?$AAy?$AAU?$AAn?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt@
0x14003EF68: "el" ??_C@_15GHPEIIAO@?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x140041D38: "advancedoptions" ??_C@_1CA@IFOINHCP@?$AAa?$AAd?$AAv?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AAd?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x14003E380: "Failed to query "%ws" variable. " ??_C@_1FG@DNDJJFMI@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CC?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAr?$AAi?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?4?$AA?5@
0x14003FFD0: "en-CA" ??_C@_1M@DDOCCGFG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x14001DC60: SiGetBootDeviceName
0x14003FB40: "moh-CA" ??_C@_1O@EFICPOKK@?$AAm?$AAo?$AAh?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x14000C95C: BcdEditIsInDisplayOrder
0x140045430: "BCDE_OSLOADER_TYPE_BOOT_MENU_POL" ??_C@_1EI@OBOEIOFO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAM?$AAE?$AAN?$AAU?$AA_?$AAP?$AAO?$AAL@
0x14002FCAC: HvHiveStartMemoryBacked
0x1400403C8: "ar-QA" ??_C@_1M@EDGINPNP@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAQ?$AAA?$AA?$AA@
0x140040458: "es-US" ??_C@_1M@MOCNFCJM@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x140042080: "fontpath" ??_C@_1BC@CCNLHLHO@?$AAf?$AAo?$AAn?$AAt?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x140038F40: "__cdecl _imp_memcmp" __imp_memcmp
0x140039A00: "Key=" ??_C@_19MMEILJHE@?$AAK?$AAe?$AAy?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x140043E60: "osdevice" ??_C@_1BC@OMBFHEMB@?$AAo?$AAs?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x14004868C: "SBSA" ??_C@_04PAOLMDOC@SBSA?$AA@
0x14003F0B8: "xh" ??_C@_15FHNOAOBM@?$AAx?$AAh?$AA?$AA@
0x140040F08: "Disabled" ??_C@_1BC@FGCJDNHA@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1400401C8: "fr-CD" ??_C@_1M@EODAGFPC@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAD?$AA?$AA@
0x14003F7C8: "pa-IN" ??_C@_1M@KPKKNEAH@?$AAp?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140038E80: "__cdecl _imp__commode" __imp__commode
0x14003F290: "kl" ??_C@_15FNPOOJHO@?$AAk?$AAl?$AA?$AA@
0x14001D158: BiEnumerateBootEntries
0x14003F0D8: "fo" ??_C@_15PDNFFFEO@?$AAf?$AAo?$AA?$AA@
0x14003C260: "Failed to open key for object's " ??_C@_1GK@DGBKFFHL@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?8?$AAs?$AA?5@
0x140039B60: "LOCATE=CUSTOM:" ??_C@_1BO@PJKPNFNM@?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AA?$DN?$AAC?$AAU?$AAS?$AAT?$AAO?$AAM?$AA?3?$AA?$AA@
0x14003F760: "ky-KG" ??_C@_1M@NGJJLCGI@?$AAk?$AAy?$AA?9?$AAK?$AAG?$AA?$AA@
0x140044DB8: "safebootalternateshell" ??_C@_1CO@EJPAEKBL@?$AAs?$AAa?$AAf?$AAe?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAa?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAn?$AAa?$AAt?$AAe?$AAs?$AAh?$AAe?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x1400458D0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1FO@JCNAKHMK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x140044028: "hal" ??_C@_17CLILAPNM@?$AAh?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x140039198: "__cdecl _imp_NtDeviceIoControlFile" __imp_NtDeviceIoControlFile
0x14003A310: GUID_GLOBAL_SETTINGS_GROUP
0x140040570: "tg-Cyrl" ??_C@_1BA@IGBFGGKC@?$AAt?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x1400468F0: "BCDE_RESUME_LOADER_TYPE_USE_CUST" ??_C@_1FI@KFGJJDEH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AA_?$AAC?$AAU?$AAS?$AAT@
0x140039068: "__cdecl _imp_ZwCreateFile" __imp_ZwCreateFile
0x140038EA8: "__cdecl _imp___setusermatherr" __imp___setusermatherr
0x140048558: "enablestartcharge" ??_C@_1CE@NAIHIOGP@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAs?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAc?$AAh?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x140046DD0: "BCDE_MEMTEST_TYPE_FAILURES_ENABL" ??_C@_1EG@EMFOOAKA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAU?$AAR?$AAE?$AAS?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL@
0x14003F370: "bg-BG" ??_C@_1M@FFFIGIGK@?$AAb?$AAg?$AA?9?$AAB?$AAG?$AA?$AA@
0x1400417A0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_1394_" ??_C@_1FA@BEMEONA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AA1?$AA3?$AA9?$AA4?$AA_@
0x140028B34: ORComputeHashKey
0x14003F5B0: "et-EE" ??_C@_1M@FKFFEDDN@?$AAe?$AAt?$AA?9?$AAE?$AAE?$AA?$AA@
0x1400462E0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_IO" ??_C@_1FG@PJONCJCA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAI?$AAO@
0x14003EBF0: "NO" ??_C@_15LIBIHNCL@?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x140045EC0: "hypervisordhcp" ??_C@_1BO@OIPBMHDI@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAd?$AAh?$AAc?$AAp?$AA?$AA@
0x1400479C0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1FG@LMBHHNOP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x14003AC70: "NULL" ??_C@_19CIJIHAKK@?$AAN?$AAU?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x140047070: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEPOLICY" ??_C@_1DO@NKIPCEII@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAP?$AAO?$AAL?$AAI?$AAC?$AAY?$AA?$AA@
0x140038E40: "__cdecl _imp_CreatePrivateObjectSecurityWithMultipleInheritance" __imp_CreatePrivateObjectSecurityWithMultipleInheritance
0x140038D00: "__cdecl _imp_GetCurrentProcessId" __imp_GetCurrentProcessId
0x14003F218: "ks" ??_C@_15FFIEKOLH@?$AAk?$AAs?$AA?$AA@
0x14003F8E8: "mni-IN" ??_C@_1O@MIBNOKML@?$AAm?$AAn?$AAi?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x14004D759: BcdEditOfflineMode
0x14003954C: "w" ??_C@_13CIFDLIMG@?$AAw?$AA?$AA@
0x140047788: "kernelbaudrate" ??_C@_1BO@NPMIDHPN@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAb?$AAa?$AAu?$AAd?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x140042E28: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BSD_LOG_PATH" ??_C@_1DO@LHIBCGHP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAS?$AAD?$AA_?$AAL?$AAO?$AAG?$AA_?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x140039A60: "%1[%2]%3" ??_C@_1BC@IBFDBGFH@?$AA?$CF?$AA1?$AA?$FL?$AA?$CF?$AA2?$AA?$FN?$AA?$CF?$AA3?$AA?$AA@
0x140017848: BiConvertBootEnvironmentDeviceToQualifiedPartition
0x140040F48: "Classic" ??_C@_1BA@DIOEGGFG@?$AAC?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AAi?$AAc?$AA?$AA@
0x140038768: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_LINEAR_ADDRESS_57_POLICY
0x14003ECA0: "sr-SP-Cyrl" ??_C@_1BG@JPOFPNAB@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAP?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x140039C80: "custom:" ??_C@_1BA@ODEAJAEH@?$AAc?$AAu?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AA?3?$AA?$AA@
0x140041CE0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DISPLAY_ADVANC" ??_C@_1FG@FOLLJNIB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAL?$AAA?$AAY?$AA_?$AAA?$AAD?$AAV?$AAA?$AAN?$AAC@
0x14000D784: BcdCreateStore
0x140040210: "en-BZ" ??_C@_1M@HPKGCFGN@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAZ?$AA?$AA@
0x14004A890: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-obsolete-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-heap-obsolete-l1-1-0
0x1400396B0: "createstore" ??_C@_1BI@PJMNIFJO@?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x140045588: "onetimeoptionsedit" ??_C@_1CG@HJJGHJAP@?$AAo?$AAn?$AAe?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AAe?$AAd?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x140039008: "__cdecl _imp_swprintf_s" __imp_swprintf_s
0x140047898: "kerneltargetname" ??_C@_1CC@MIBHAJBF@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAt?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140028BB8: HvpLogEntryCheckHeaderChecksum
0x140039E8C: "d" ??_C@_13GKPPEALH@?$AAd?$AA?$AA@
0x140039C30: "false" ??_C@_1M@HLGKFCJM@?$AAf?$AAa?$AAl?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x140043B20: "persistbootsequence" ??_C@_1CI@LAHDOAGM@?$AAp?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAs?$AAt?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAs?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140011C58: BiConvertBcdElements
0x140039D88: "list" ??_C@_19HBOBIAED@?$AAl?$AAi?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x1400386F0: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_X2APIC_POLICY
0x140048340: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_M" ??_C@_1FI@NJJMHCFO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAM@
0x14003F480: "ko-KR" ??_C@_1M@JLOOOEGK@?$AAk?$AAo?$AA?9?$AAK?$AAR?$AA?$AA@
0x140021328: ORRemoveSubKey
0x14003F200: "iu" ??_C@_15DNCHFAGA@?$AAi?$AAu?$AA?$AA@
0x140045820: "bspfilepath" ??_C@_1BI@NPOOLHDE@?$AAb?$AAs?$AAp?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x1400308FC: HvpEnlistFreeCells
0x14002E860: "__cdecl ValidateImageBase" _ValidateImageBase
0x140038720: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_TYPE
0x140007FD0: BcdiUpdateMirrorObjectDescription
0x14001A7BC: BiFreeIdentifierList
0x14000BDC4: BcdEditDosDeviceToNtDevice
0x1400391D0: "__cdecl _imp_NtTranslateFilePath" __imp_NtTranslateFilePath
0x140038BE8: "__cdecl _imp_GetFinalPathNameByHandleW" __imp_GetFinalPathNameByHandleW
0x140046C38: "pxesoftreboot" ??_C@_1BM@KCLODOFL@?$AAp?$AAx?$AAe?$AAs?$AAo?$AAf?$AAt?$AAr?$AAe?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x140039738: "kerneldbgsettings" ??_C@_1CE@KJAIFIAN@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAd?$AAb?$AAg?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x140039548: "i" ??_C@_13JIJFJIGK@?$AAi?$AA?$AA@
0x14000A500: BcdEditPrintMessage
0x1400262D8: ValidateHiveAndRecoverFromLog
0x1400487E0: "Part " ??_C@_1M@FIIAHKNG@?$AAP?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?5?$AA?$AA@
0x14000A2AC: BcdiUsageTypes
0x14003F298: "ig" ??_C@_15MHDHMPHE@?$AAi?$AAg?$AA?$AA@
0x140048218: "enabledeviceid" ??_C@_1BO@KHAFHBGN@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x1400130F4: BcdImportStoreWithFlags
0x14003A0D8: "{emssettings}" ??_C@_1BM@KJELJAGN@?$AA?$HL?$AAe?$AAm?$AAs?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x14001BE20: BiUpdateObjectReferenceInEfiEntry
0x14003F2B8: "gn" ??_C@_15IADFOBIO@?$AAg?$AAn?$AA?$AA@
0x14003E450: "Failed to modify boot entry 0x%x" ??_C@_1FK@CFPAHOIF@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAm?$AAo?$AAd?$AAi?$AAf?$AAy?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx@
0x14003A040: "{current}" ??_C@_1BE@JNNBPNKH@?$AA?$HL?$AAc?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x140022380: ORFlushHive
0x1400485D8: "enableresettpm" ??_C@_1BO@CKMBAFOB@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAr?$AAe?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAp?$AAm?$AA?$AA@
0x140014A94: BiOpenKey
0x1400392B8: "__cdecl _imp_RtlFreeHeap" __imp_RtlFreeHeap
0x140038BF0: "__cdecl _imp_FlushFileBuffers" __imp_FlushFileBuffers
0x14003FE08: "ta-LK" ??_C@_1M@MLLPIOPJ@?$AAt?$AAa?$AA?9?$AAL?$AAK?$AA?$AA@
0x14003F270: "quz" ??_C@_17KFEKGNBC@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?$AA@
0x14003F248: "bin" ??_C@_17PMBBFJPC@?$AAb?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x14000FDC4: BiGetAliasedIdentifier
0x14003F7A8: "tt-RU" ??_C@_1M@IDCCIHBC@?$AAt?$AAt?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x14000FBA8: BcdCloseObject
0x14003AD28: "Opening store. Flags: 0x%x" ??_C@_1DG@IMJCJDCP@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x140046BF0: "BCDE_STARTUP_TYPE_PXE_SOFT_REBOO" ??_C@_1EE@JHANMADO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAX?$AAE?$AA_?$AAS?$AAO?$AAF?$AAT?$AA_?$AAR?$AAE?$AAB?$AAO?$AAO@
0x140044940: "BCDE_OSLOADER_TYPE_NUMBER_OF_PRO" ??_C@_1FA@NPFCHMLE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAN?$AAU?$AAM?$AAB?$AAE?$AAR?$AA_?$AAO?$AAF?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO@
0x140040EF8: "None" ??_C@_19KLMLHLJG@?$AAN?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x14003B100: "Exporting forcible unload to fir" ??_C@_1EM@OIPDGHPJ@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AAc?$AAi?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAr@
0x140039050: "__cdecl _imp_RtlLengthSecurityDescriptor" __imp_RtlLengthSecurityDescriptor
0x140039410: "\" ??_C@_13FPGAJAPJ@?$AA?2?$AA?$AA@
0x140039C50: "0" ??_C@_13COJANIEC@?$AA0?$AA?$AA@
0x14003FAF0: "la-001" ??_C@_1O@EIBIPLCP@?$AAl?$AAa?$AA?9?$AA0?$AA0?$AA1?$AA?$AA@
0x14003E540: "Failed to set boot options. Stat" ??_C@_1EO@BDPPMOMH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt@
0x140046880: "BCDE_RESUME_LOADER_TYPE_HIBERFIL" ??_C@_1EO@IJNBHNJE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAI?$AAB?$AAE?$AAR?$AAF?$AAI?$AAL@
0x14003F898: "km-KH" ??_C@_1M@KALPIDKM@?$AAk?$AAm?$AA?9?$AAK?$AAH?$AA?$AA@
0x140046338: "hypervisoriommupolicy" ??_C@_1CM@KIHMMKFC@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAi?$AAo?$AAm?$AAm?$AAu?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x140038C18: "__cdecl _imp_GetVolumeNameForVolumeMountPointW" __imp_GetVolumeNameForVolumeMountPointW
0x14003FCF0: "nl-BE" ??_C@_1M@CLLBGJH@?$AAn?$AAl?$AA?9?$AAB?$AAE?$AA?$AA@
0x140048500: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_S" ??_C@_1FI@HPAODGEP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAS@
0x140004154: BcdEditSetSwitch
0x140048910: "BOOT DEVICE" ??_C@_1BI@CDNICPNI@?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?5?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x140042FD0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_NET_H" ??_C@_1FC@NCIJBOOC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAN?$AAE?$AAT?$AA_?$AAH@
0x140038C80: "__cdecl _imp_FreeLibrary" __imp_FreeLibrary
0x140040C38: "AlwaysOff" ??_C@_1BE@PMAKHKGM@?$AAA?$AAl?$AAw?$AAa?$AAy?$AAs?$AAO?$AAf?$AAf?$AA?$AA@
0x140039288: "__cdecl _imp_RtlDosPathNameToNtPathName_U" __imp_RtlDosPathNameToNtPathName_U
0x140039E80: "%s%s" ??_C@_19LJDFFCJJ@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x14003AE10: "Store path: "%s"" ??_C@_1CC@DJDPGBIA@?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?3?$AA?5?$AA?$CC?$AA?$CF?$AAs?$AA?$CC?$AA?$AA@
0x140042160: "BCDE_LIBRARY_TYPE_CONSOLE_EXTEND" ??_C@_1FC@HNGHNBFJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAS?$AAO?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AAX?$AAT?$AAE?$AAN?$AAD@
0x140042D38: "logcontrol" ??_C@_1BG@DHLNPDJE@?$AAl?$AAo?$AAg?$AAc?$AAo?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAl?$AA?$AA@
0x14003FC08: "gd-GB" ??_C@_1M@EBNPMFPI@?$AAg?$AAd?$AA?9?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x14003C4B0: "Failed to filter delete element " ??_C@_1GC@BBBNIKMK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5@
0x14003FA80: "kl-GL" ??_C@_1M@LHNNLPLO@?$AAk?$AAl?$AA?9?$AAG?$AAL?$AA?$AA@
0x140034C60: BcdElements
0x14004D648: "__cdecl newmode" _newmode
0x140027A78: RtlRbInsertNodeEx
0x140013618: BiIsFilePathSystemStore
0x140043440: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_MULTICA" ??_C@_1FG@BCHBGJAL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAM?$AAU?$AAL?$AAT?$AAI?$AAC?$AAA@
0x140038E18: "__cdecl _imp_GetSidSubAuthority" __imp_GetSidSubAuthority
0x1400400D8: "fr-MC" ??_C@_1M@OJONDMDL@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAC?$AA?$AA@
0x140040F20: "Enhanced" ??_C@_1BC@KOBEIGEH@?$AAE?$AAn?$AAh?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x1400231EC: OREnumerateValue_GetNode
0x140046D70: "BCDE_MEMTEST_TYPE_CACHE_ENABLE" ??_C@_1DO@BOFJDBOE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAC?$AAA?$AAC?$AAH?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x14003E040: "BootNext" ??_C@_1BC@HGEHGBBD@?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AAN?$AAe?$AAx?$AAt?$AA?$AA@
0x14003E210: "ZwEnumerateBootEntries" ??_C@_0BH@ENILHPP@ZwEnumerateBootEntries?$AA@
0x140043ED0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_ASSOCIATED_RE" ??_C@_1FI@MBDAEJHB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAS?$AAS?$AAO?$AAC?$AAI?$AAA?$AAT?$AAE?$AAD?$AA_?$AAR?$AAE@
0x14002E9A8: "__cdecl _acrt_iob_func" __acrt_iob_func
0x140038EF0: "__cdecl _imp_iswspace" __imp_iswspace
0x140038EA0: "__cdecl _imp__initterm" __imp__initterm
0x140023BDC: ORInsertTreeNodeIntoSubkeyList
0x140028C6C: SetFailureLocation
0x140038EC8: "__cdecl _imp___set_app_type" __imp___set_app_type
0x140042DC0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BSD_LOG_DEVICE" ??_C@_1EC@OJEAINNL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAS?$AAD?$AA_?$AAL?$AAO?$AAG?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE@
0x140040128: "fr-029" ??_C@_1O@GJNFJHFM@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AA0?$AA2?$AA9?$AA?$AA@
0x14000C334: BcdEditEditObjectList
0x1400409D8: "UseAll" ??_C@_1O@CAHPKBB@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAA?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140044D40: "safeboot" ??_C@_1BC@CJOLFGBH@?$AAs?$AAa?$AAf?$AAe?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x14003FDC8: "uz-Cyrl-UZ" ??_C@_1BG@BLOGDKNK@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAU?$AAZ?$AA?$AA@
0x140022134: ORSaveHiveInternal
0x140042B80: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOTUX_BITMAP_" ??_C@_1GA@DJHIBPDG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAU?$AAX?$AA_?$AAB?$AAI?$AAT?$AAM?$AAA?$AAP?$AA_@
0x14002FF10: HvpGetCellContextInitialize
0x140025F80: HiveTlsAllocate
0x140030C04: HvpMapEntryGetFreeBin
0x140039EC0: "startup" ??_C@_1BA@EPKIFJFJ@?$AAs?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAu?$AAp?$AA?$AA@
0x14002D218: LoadMUILibraryW
0x14003F088: "hsb" ??_C@_17IFEKNLHP@?$AAh?$AAs?$AAb?$AA?$AA@
0x14003A2A0: GUID_BOOT_LOADER_SETTINGS_GROUP
0x140038BA0: "__cdecl _imp_SetLastError" __imp_SetLastError
0x14003E620: "ZwQueryBootOptions" ??_C@_0BD@KODEDALN@ZwQueryBootOptions?$AA@
0x140045298: "forcelegacyplatform" ??_C@_1CI@CKNFBJED@?$AAf?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAl?$AAe?$AAg?$AAa?$AAc?$AAy?$AAp?$AAl?$AAa?$AAt?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AA?$AA@
0x140040B00: "HyperV" ??_C@_1O@CDIJADGJ@?$AAH?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAV?$AA?$AA@
0x140039510: "offline" ??_C@_1BA@CNOGGFBF@?$AAo?$AAf?$AAf?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x140038F80: "__cdecl _imp__ultow_s" __imp__ultow_s
0x1400471F8: "xsaveaddfeature2" ??_C@_1CC@GCCLDPEH@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAa?$AAd?$AAd?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA2?$AA?$AA@
0x14003E7B8: "Directory" ??_C@_1BE@DNDHOCGP@?$AAD?$AAi?$AAr?$AAe?$AAc?$AAt?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x1400081F0: RtlStringCbPrintfW
0x1400387B8: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_MMIO_NX_POLICY
0x1400279E0: ORCreateFile
0x140045788: "BCDE_OSLOADER_TYPE_BSP_DEVICE" ??_C@_1DM@BOEAEFNO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAS?$AAP?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x140043A60: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_CUSTOM_ACTIONS" ??_C@_1EM@FPCELACA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAC?$AAU?$AAS?$AAT?$AAO?$AAM?$AA_?$AAA?$AAC?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AAS@
0x14003BDB0: "Failed to update object GUID str" ??_C@_1GA@BMFPLOJK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAu?$AAp?$AAd?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAG?$AAU?$AAI?$AAD?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAr@
0x14003F3B0: "da-DK" ??_C@_1M@CLPEOBGI@?$AAd?$AAa?$AA?9?$AAD?$AAK?$AA?$AA@
0x1400396A0: "bootems" ??_C@_1BA@IHGDEMCD@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAe?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x140038C88: "__cdecl _imp_GetModuleFileNameW" __imp_GetModuleFileNameW
0x1400397F0: "debugport:" ??_C@_1BG@GOOLLNK@?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?3?$AA?$AA@
0x14003F1C8: "gl" ??_C@_15CKDMCJAF@?$AAg?$AAl?$AA?$AA@
0x1400418E0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_NET_H" ??_C@_1EO@KINMKHEK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAN?$AAE?$AAT?$AA_?$AAH@
0x140047830: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1GE@JLFIAGDH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x14003F168: "te" ??_C@_15NCHGBGLK@?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x1400469C0: "BCDE_RESUME_LOADER_TYPE_ASSOCIAT" ??_C@_1FK@NDFMIPMJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAS?$AAS?$AAO?$AAC?$AAI?$AAA?$AAT@
0x1400455B0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_FVE_CLAIMED_D" ??_C@_1GG@NJPIMIKA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAV?$AAE?$AA_?$AAC?$AAL?$AAA?$AAI?$AAM?$AAE?$AAD?$AA_?$AAD@
0x14004D088: CmKeyMapping
0x140038848: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_IOMMU_POLICY
0x140038DE8: "__cdecl _imp_IsValidSecurityDescriptor" __imp_IsValidSecurityDescriptor
0x140024E04: ORIsKeyNodeValid
0x140038DD0: "__cdecl _imp_GetVersionExW" __imp_GetVersionExW
0x140015DB8: BiDosErrorToNtStatus
0x140042D98: "nofirmwaresync" ??_C@_1BO@PHPDBLEA@?$AAn?$AAo?$AAf?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AAs?$AAy?$AAn?$AAc?$AA?$AA@
0x140047600: "kerneldebugtype" ??_C@_1CA@OHJNOFJN@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x140039200: "__cdecl _imp_RtlRunOnceComplete" __imp_RtlRunOnceComplete
0x14000F264: BiOpenSystemStore
0x14003FCC0: "es-MX" ??_C@_1M@PGKJFFGL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAM?$AAX?$AA?$AA@
0x140043728: "startupsequence" ??_C@_1CA@NBDCECGB@?$AAs?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAu?$AAp?$AAs?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x14003B150: "Failed to export unload alterati" ??_C@_1HI@BFAPKPBG@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi@
0x140017528: BiGetPartitionVhdFilePathFromUnicodeString
0x140041FA8: "nointegritychecks" ??_C@_1CE@JJGPEALP@?$AAn?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAg?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AAc?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAs?$AA?$AA@
0x14003C2D0: "Failed to open key for element %" ??_C@_1FM@MCOPBIDM@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?$CF@
0x14003A3C0: "\KernelObjects\BcdSyncMutant" ??_C@_1DK@LKMKBKBC@?$AA?2?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?2?$AAB?$AAc?$AAd?$AAS?$AAy?$AAn?$AAc?$AAM?$AAu?$AAt?$AAa?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14003FDA8: "ga-IE" ??_C@_1M@CLFHHF@?$AAg?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAE?$AA?$AA@
0x1400390A0: "__cdecl _imp_ZwSaveKey" __imp_ZwSaveKey
0x140013400: BiImportStoreFromFile
0x14003F6E0: "ka-GE" ??_C@_1M@DPCLHLIE@?$AAk?$AAa?$AA?9?$AAG?$AAE?$AA?$AA@
0x14004A9E4: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-registry-l1-1-0
0x14003BC00: "Failed to bind with firmware. Fl" ??_C@_1GK@JIHKALBN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAb?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAF?$AAl@
0x1400488E0: " InterfaceInstance: " ??_C@_1CK@PGLPMPEE@?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAf?$AAa?$AAc?$AAe?$AAI?$AAn?$AAs?$AAt?$AAa?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x140026010: HiveTlsFree
0x14004A8CC: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-console-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-console-l1-1-0
0x140015E84: BiLookupNtdllProcedureAddress
0x140040528: "mn-Cyrl" ??_C@_1BA@BDBPKJKC@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x14003C5A0: "Failed to open element %ws key f" ??_C@_1GM@IPBIONFL@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAf@
0x1400409E8: "UsePrivate" ??_C@_1BG@BBECJLBF@?$AAU?$AAs?$AAe?$AAP?$AAr?$AAi?$AAv?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x1400473E0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEADDFEATU" ??_C@_1EI@PJOGHKBK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAA?$AAD?$AAD?$AAF?$AAE?$AAA?$AAT?$AAU@
0x1400481C0: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_D" ??_C@_1FC@GNDMILEE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAD@
0x140019D10: BiCacheGuidValues
0x14001F294: SiGetEfiSystemDevice
0x140009704: BcdEditExport
0x1400071E4: BcdiFilterActiveObjects
0x14003A390: GUID_WINDOWS_LEGACY_NTLDR
0x1400486A8: "HD " ??_C@_17FEFOBOIK@?$AAH?$AAD?$AA?5?$AA?$AA@
0x14003E9D0: "ROOT" ??_C@_19OLEIDBPB@?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x140039470: "BCD Warning: %s " ??_C@_1CC@BDPODCDJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AA?5?$AAW?$AAa?$AAr?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x140047BC0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DTRACE_ENABLE" ??_C@_1EE@HBOMBEGL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAT?$AAR?$AAA?$AAC?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE@
0x140028D04: HvpHeaderCheckSum
0x140038E20: "__cdecl _imp_InitializeSecurityDescriptor" __imp_InitializeSecurityDescriptor
0x140045190: "bootstatuspolicy" ??_C@_1CC@PCGLECBK@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x140022000: ORCloseHive
0x140042770: "BCDE_LIBRARY_TYPE_FORCE_FIPS_CRY" ??_C@_1EI@EHJJAIED@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAP?$AAS?$AA_?$AAC?$AAR?$AAY@
0x140023AF0: ORQueryInfoKeyValueEx
0x140046A20: "associatedosdevice" ??_C@_1CG@FLPCMIHE@?$AAa?$AAs?$AAs?$AAo?$AAc?$AAi?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AAo?$AAs?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140040A68: "Default" ??_C@_1BA@GHOECOCL@?$AAD?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x14003C860: "Failed to enumerate subobject el" ??_C@_1GG@GIPNMAPI@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAu?$AAb?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAl@
0x14003D300: "Failed to get system partition. " ??_C@_1FG@JFDBELFL@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?4?$AA?5@
0x140040348: "ar-AE" ??_C@_1M@MPNMEKBD@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAA?$AAE?$AA?$AA@
0x1400180E8: BiConvertBootEnvironmentDeviceToNt
0x140040258: "ar-JO" ??_C@_1M@MKKGFKLE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAJ?$AAO?$AA?$AA@
0x140039140: "__cdecl _imp_ZwDeviceIoControlFile" __imp_ZwDeviceIoControlFile
0x14003FFC0: "de-LU" ??_C@_1M@HOIKODND@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAL?$AAU?$AA?$AA@
0x14003B7A0: "Failed to open store from path. " ??_C@_1GK@HLNLEHBH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?4?$AA?5@
0x14004D6E8: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x14003E0E0: "WINDOWS" ??_C@_07LHJOABLP@WINDOWS?$AA@
0x1400013B0: BcdEditBcdLogCallback
0x140045310: "useplatformtick" ??_C@_1CA@ECPGJPBA@?$AAu?$AAs?$AAe?$AAp?$AAl?$AAa?$AAt?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAt?$AAi?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x140044C90: "msi" ??_C@_17BKKLFCBK@?$AAm?$AAs?$AAi?$AA?$AA@
0x14003F808: "te-IN" ??_C@_1M@KFEHEPAC@?$AAt?$AAe?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140025F60: HvpAdjustHiveFreeDisplay
0x140038EB8: "__cdecl _imp__exit" __imp__exit
0x140047428: "xsaveaddfeature7" ??_C@_1CC@FFPFMPHF@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAa?$AAd?$AAd?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA7?$AA?$AA@
0x14001ACE0: BiBindEfiEntryToBcdObject
0x14003F920: "si-LK" ??_C@_1M@KMPACHIC@?$AAs?$AAi?$AA?9?$AAL?$AAK?$AA?$AA@
0x140045D40: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1FO@GJGOKBHF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x14003F0A0: "ts" ??_C@_15KHAEBOPJ@?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x140041B60: "debugstart" ??_C@_1BG@PBJIOJOO@?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAs?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x14003F720: "se-NO" ??_C@_1M@HEGGPBFA@?$AAs?$AAe?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x14003F260: "ibb" ??_C@_17IBGKAKNP@?$AAi?$AAb?$AAb?$AA?$AA@
0x140040590: "uz-Latn" ??_C@_1BA@NLDAOBIB@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x1400392E0: "__cdecl _guard_check_icall_fptr" __guard_check_icall_fptr
0x14003F1B0: "km" ??_C@_15OFECIOBL@?$AAk?$AAm?$AA?$AA@
0x140020200: ORCreateKey
0x14004D740: BcdEditParameterList
0x1400399C8: "hostip " ??_C@_1DC@KEFDOILG@?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAp?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$AA@
0x14001D534: BiTranslateFilePath
0x140043F30: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DETECT_KERNEL" ??_C@_1FC@DOICNOAF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAT?$AAE?$AAC?$AAT?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL@
0x1400151D4: BiGetKeyName
0x1400460D8: "hypervisorrootprocnumanodes" ??_C@_1DI@CBABEOCI@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAn?$AAu?$AAm?$AAa?$AAn?$AAo?$AAd?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1400440A0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_NX_POLICY" ??_C@_1DK@HOHOOMHM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAN?$AAX?$AA_?$AAP?$AAO?$AAL?$AAI?$AAC?$AAY?$AA?$AA@
0x14003EC38: "AR" ??_C@_15OLDNEALM@?$AAA?$AAR?$AA?$AA@
0x14001DF50: SiOpenRegistryKey
0x140042C90: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DISPLAY_ROTATI" ??_C@_1EG@MEJJDEKL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAL?$AAA?$AAY?$AA_?$AAR?$AAO?$AAT?$AAA?$AAT?$AAI@
0x14000F510: BcdEnumerateObjects
0x140048090: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_B" ??_C@_1GC@CEAFIEOM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAB@
0x1400115D4: BiEnumerateElements
0x140038D08: "__cdecl _imp_TerminateProcess" __imp_TerminateProcess
0x14003F0B0: "ve" ??_C@_15JPLOLHLB@?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x140038748: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGGER_TYPE
0x14003CDE0: "BcdCopyObjectEx: Failed to creat" ??_C@_1JM@BOOCBBOK@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAE?$AAx?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt@
0x140016A30: SiGetFirmwareSystemPartition
0x140044C50: "BCDE_OSLOADER_TYPE_MSI_POLICY" ??_C@_1DM@KLBALLHL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAM?$AAS?$AAI?$AA_?$AAP?$AAO?$AAL?$AAI?$AAC?$AAY?$AA?$AA@
0x140016B30: SiGetSystemPartition
0x14003EFB0: "ja" ??_C@_15GEMIOCAG@?$AAj?$AAa?$AA?$AA@
0x14003F7E8: "or-IN" ??_C@_1M@BNLPJMGB@?$AAo?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140046F90: "BCDE_MEMTEST_TYPE_RAND_FAILURE_C" ??_C@_1EK@KNEEHJLB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAN?$AAD?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAU?$AAR?$AAE?$AA_?$AAC@
0x14003F878: "bo-CN" ??_C@_1M@PANLLELB@?$AAb?$AAo?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x140039040: "__cdecl _imp_RtlAppendUnicodeToString" __imp_RtlAppendUnicodeToString
0x140048720: "Rmv disk %x" ??_C@_1BI@MPLKABAL@?$AAR?$AAm?$AAv?$AA?5?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x140039B10: "%1[%2]%3,locate=%4" ??_C@_1CG@FOKEHFEP@?$AA?$CF?$AA1?$AA?$FL?$AA?$CF?$AA2?$AA?$FN?$AA?$CF?$AA3?$AA?0?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$DN?$AA?$CF?$AA4?$AA?$AA@
0x14004D040: EnumFormatStrings
0x1400477B0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1GA@JEPKMIAC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x1400411E0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_RECOVERY_SEQUE" ??_C@_1EI@PJDBNDON@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAC?$AAO?$AAV?$AAE?$AAR?$AAY?$AA_?$AAS?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAE@
0x1400139E8: BiGetSystemPartition
0x14003F220: "ne" ??_C@_15HADLDHEH@?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x140044030: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DBG_TRANSPORT" ??_C@_1EM@NPINKNFP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAB?$AAG?$AA_?$AAT?$AAR?$AAA?$AAN?$AAS?$AAP?$AAO?$AAR?$AAT@
0x1400389A8: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_TSC_SYNC_POLICY
0x140047268: "xsaveaddfeature3" ??_C@_1CC@NKJHFICC@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAa?$AAd?$AAd?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA3?$AA?$AA@
0x140045F70: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_NU" ??_C@_1EO@CABHICPO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAN?$AAU@
0x140038B78: "__cdecl _imp_GetConsoleMode" __imp_GetConsoleMode
0x14003F960: "am-ET" ??_C@_1M@GKENOCJK@?$AAa?$AAm?$AA?9?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x1400392C0: "__cdecl _imp_RtlNtStatusToDosError" __imp_RtlNtStatusToDosError
0x14003FC60: "ar-IQ" ??_C@_1M@PMPEAILG@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAQ?$AA?$AA@
0x140042CF8: "BCDE_LIBRARY_TYPE_LOG_CONTROL" ??_C@_1DM@MGKNAJGN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAG?$AA_?$AAC?$AAO?$AAN?$AAT?$AAR?$AAO?$AAL?$AA?$AA@
0x140038F60: "__cdecl _imp__wsetlocale" __imp__wsetlocale
0x140040B70: "CommandPrompt" ??_C@_1BM@LGAGDOFN@?$AAC?$AAo?$AAm?$AAm?$AAa?$AAn?$AAd?$AAP?$AAr?$AAo?$AAm?$AAp?$AAt?$AA?$AA@
0x14003F328: "sah" ??_C@_17IFDILFPG@?$AAs?$AAa?$AAh?$AA?$AA@
0x140044EF0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DEBUGGER_HAL_" ??_C@_1FG@EFMALDGA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAH?$AAA?$AAL?$AA_@
0x140030294: HvGetCellSize
0x140040338: "fr-ML" ??_C@_1M@LBIOCMGN@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAL?$AA?$AA@
0x14003FBD8: "rw-RW" ??_C@_1M@CNCBFBHK@?$AAr?$AAw?$AA?9?$AAR?$AAW?$AA?$AA@
0x14003B4B0: "Objects" ??_C@_1BA@JMJFMCEO@?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x14003B8C0: "BCD" ??_C@_17GMNPFCKO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AA?$AA@
0x1400463F0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_LO" ??_C@_1FG@FDHHMCAH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAL?$AAO@
0x140026B0C: ORStoreNameHintIndex
0x140038E68: "__cdecl _imp_SetPrivateObjectSecurityEx" __imp_SetPrivateObjectSecurityEx
0x140039450: ".%d" ??_C@_17JFAEKECD@?$AA?4?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x1400486C8: "MBR Sig:%x " ??_C@_1BI@PALAPAEN@?$AAM?$AAB?$AAR?$AA?5?$AAS?$AAi?$AAg?$AA?3?$AA?$CF?$AAx?$AA?5?$AA?$AA@
0x14003F308: "mi" ??_C@_15LMHJPKFB@?$AAm?$AAi?$AA?$AA@
0x14003F2E8: "arn" ??_C@_17BLIPKMEJ@?$AAa?$AAr?$AAn?$AA?$AA@
0x140043CC0: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_FVE_RECOVERY_U" ??_C@_1EG@HABBOMOK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAV?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAC?$AAO?$AAV?$AAE?$AAR?$AAY?$AA_?$AAU@
0x1400104BC: BcdSetElementDataWithFlags
0x140038DD8: api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140039308: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x140040048: "zh-MO" ??_C@_1M@JKKFDCNP@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAM?$AAO?$AA?$AA@
0x140042E90: "BCDE_LIBRARY_TYPE_WINDOWS_SYSTEM" ??_C@_1FA@DHBBDNEO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAW?$AAI?$AAN?$AAD?$AAO?$AAW?$AAS?$AA_?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM@
0x140040E10: "DisplayCheckpointFailures" ??_C@_1DE@MCFHBMFP@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAC?$AAh?$AAe?$AAc?$AAk?$AAp?$AAo?$AAi?$AAn?$AAt?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x1400436A0: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_BOOT_SEQUENCE" ??_C@_1EA@BHNLJIFD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAS?$AAE?$AAQ?$AAU?$AAE?$AAN?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x140038DC0: "__cdecl _imp_GetTickCount" __imp_GetTickCount
0x140042588: "displaymessage" ??_C@_1BO@LLHMLANL@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x140041588: "badmemoryaccess" ??_C@_1CA@NPNHJKNC@?$AAb?$AAa?$AAd?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AAa?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x14003F1F0: "si" ??_C@_15IFKFJJLK@?$AAs?$AAi?$AA?$AA@
0x140025F60: "__cdecl matherr" _matherr
0x1400388F8: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_GRAPHICS_RESOLUTION
0x140043C68: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_HIBERBOOT" ??_C@_1DI@LFCADCOO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAI?$AAB?$AAE?$AAR?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x140041C08: "emsport" ??_C@_1BA@GFJKOEMD@?$AAe?$AAm?$AAs?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140043280: "ramdiskimagelength" ??_C@_1CG@GJNFHPA@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAl?$AAe?$AAn?$AAg?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x14003F700: "hi-IN" ??_C@_1M@LGGJAPPB@?$AAh?$AAi?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x14003A138: "{bootloadersettings}" ??_C@_1CK@PJDPPIF@?$AA?$HL?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x140038958: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_BOOT_ERROR_UX
0x14003CC40: "BcdCopyObjectEx: Failed to get g" ??_C@_1JI@MDLEEIEJ@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAE?$AAx?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAg@
0x14000F190: BiMarkTreatAsSystemStore
0x140047E60: "BCDE_FFULOADER_TYPE_ONESHOTSKIP_" ??_C@_1FG@IGPFDPNA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAF?$AAF?$AAU?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAO?$AAN?$AAE?$AAS?$AAH?$AAO?$AAT?$AAS?$AAK?$AAI?$AAP?$AA_@
0x140042AF0: "nobootuxfade" ??_C@_1BK@HMKCLGAH@?$AAn?$AAo?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAu?$AAx?$AAf?$AAa?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x14002D8FC: DownLevelGetParentLanguageName
0x140001008: wmain
0x140040B90: "SystemRestore" ??_C@_1BM@KICGOAAP@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAR?$AAe?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x14003FB10: "ii-CN" ??_C@_1M@IMFHGAPI@?$AAi?$AAi?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x14003FF18: "de-AT" ??_C@_1M@HKKIJHGI@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAA?$AAT?$AA?$AA@
0x140038BC8: "__cdecl _imp_QueryDosDeviceW" __imp_QueryDosDeviceW
0x140041988: "port" ??_C@_19EBEADLAH@?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x1400404E0: "sms" ??_C@_17HFOCKFBD@?$AAs?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x140038E78: api-ms-win-security-base-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140040C50: "AlwaysOn" ??_C@_1BC@GCHJJBDG@?$AAA?$AAl?$AAw?$AAa?$AAy?$AAs?$AAO?$AAn?$AA?$AA@
0x14003F420: "fr-FR" ??_C@_1M@GLIPPMAC@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x1400187CC: BiGetNtPartitionPath
0x1400401D8: "sr-Latn-RS" ??_C@_1BG@KEAIPJGH@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAR?$AAS?$AA?$AA@
0x140027EF0: RtlRbRemoveNode
0x140046810: "BCDE_RESUME_LOADER_TYPE_HIBERFIL" ??_C@_1FC@PDANMKEM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAI?$AAB?$AAE?$AAR?$AAF?$AAI?$AAL@
0x140046448: "hypervisorloadoptions" ??_C@_1CM@PHBBOIBF@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x140044540: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DISABLE_VESA_" ??_C@_1EK@CJCACJHN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAV?$AAE?$AAS?$AAA?$AA_@
0x14003F288: "lb" ??_C@_15KACEKOPF@?$AAl?$AAb?$AA?$AA@
0x14002DCF8: BcdepUpdateStringWithDevice
0x140040058: "de-LI" ??_C@_1M@GEEFALPE@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAL?$AAI?$AA?$AA@
0x14003F0F8: "ga" ??_C@_15NIFGPBNI@?$AAg?$AAa?$AA?$AA@
0x140039578: "delete" ??_C@_1O@MEFPJPNF@?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x14003F240: "dv" ??_C@_15JDAMOMFA@?$AAd?$AAv?$AA?$AA@
0x14003EF98: "hu" ??_C@_15PGHLIDMF@?$AAh?$AAu?$AA?$AA@
0x140048828: "%I64x " ??_C@_1O@OJGAJCIG@?$AA?$CF?$AAI?$AA6?$AA4?$AAx?$AA?5?$AA?$AA@
0x140042260: "BCDE_LIBRARY_TYPE_GRAPHICS_RESOL" ??_C@_1EM@LFDGLNIN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAG?$AAR?$AAA?$AAP?$AAH?$AAI?$AAC?$AAS?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAO?$AAL@
0x140039218: "__cdecl _imp_RtlNumberOfSetBits" __imp_RtlNumberOfSetBits
0x140043B50: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_SKIP_STARTUP_S" ??_C@_1FA@FGJBBPOP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAK?$AAI?$AAP?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAS@
0x14002DA10: BcdeGetDeviceString
0x140039658: "debug" ??_C@_1M@PHGAFFNN@?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AA?$AA@
0x140031048: CmpCheckAndFixSecurityCellsRefcount
0x1400459A8: "hypervisordebugtype" ??_C@_1CI@GKMBEANA@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x1400394B8: "BCD Info: %s " ??_C@_1BM@IBLGCPJF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAf?$AAo?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?6?$AA?$AA@
0x14003FCE0: "it-CH" ??_C@_1M@HLGMDFHM@?$AAi?$AAt?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x140040308: "ar-KW" ??_C@_1M@JEFHPGGB@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAK?$AAW?$AA?$AA@
0x140047940: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1GC@BBMCPOOH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x14004879C: "%s" ??_C@_15GANGMFKL@?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140048858: "(Unk %x) " ??_C@_1BG@CDICNAGA@?$AA?$CI?$AAU?$AAn?$AAk?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$CJ?$AA?5?$AA?6?$AA?$AA@
0x140043028: "hostipv6" ??_C@_1BC@OHAOGHMN@?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAp?$AAv?$AA6?$AA?$AA@
0x140042CD8: "displayrotation" ??_C@_1CA@KOEDHEBD@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAr?$AAo?$AAt?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140041B10: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_START" ??_C@_1FA@PAPPKDPA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT@
0x1400457E0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_BSP_FILEPATH" ??_C@_1EA@CILJOOPI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAS?$AAP?$AA_?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x140006BA0: BcdEditBootEms
0x140040EE0: "Off" ??_C@_17KKIALEEP@?$AAO?$AAf?$AAf?$AA?$AA@
0x140040318: "en-PH" ??_C@_1M@MLKIBJOJ@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAP?$AAH?$AA?$AA@
0x1400144B8: BiUnloadHiveByName
0x14003B670: "Failed to open description key f" ??_C@_1JK@ICGMJJA@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAf@
0x140039B50: "unknown" ??_C@_1BA@KDMGPDJH@?$AAu?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$AA@
0x14003F590: "be-BY" ??_C@_1M@OBGLJIPL@?$AAb?$AAe?$AA?9?$AAB?$AAY?$AA?$AA@
0x140038940: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_SI_POLICY
0x14003ED50: "bs-Cyrl-BA" ??_C@_1BG@LGLPEBJC@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x1400390C0: "__cdecl _imp_ZwQueryValueKey" __imp_ZwQueryValueKey
0x14003F118: "ky" ??_C@_15DKDJEOND@?$AAk?$AAy?$AA?$AA@
0x140039D28: "" ??_C@_11LOCGONAA@?$AA?$AA@
0x14004A96C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0
0x14003FAE0: "haw-US" ??_C@_1O@NBCKOHCO@?$AAh?$AAa?$AAw?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x140047E08: "BCDE_GLOBAL_TYPE_BOOTFLOW" ??_C@_1DE@MDMADOBE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAG?$AAL?$AAO?$AAB?$AAA?$AAL?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAF?$AAL?$AAO?$AAW?$AA?$AA@
0x140038CE0: api-ms-win-core-memory-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140047348: "xsaveaddfeature5" ??_C@_1CC@PPPMAHPO@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAa?$AAd?$AAd?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA5?$AA?$AA@
0x14003A2C0: GUID_HYPERVISOR_SETTINGS_GROUP
0x14003F098: "st" ??_C@_15CHNGBGPI@?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x140045FF0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_RO" ??_C@_1FA@CBHLEDOB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAR?$AAO@
0x140026BB8: ORSerializeHive
0x140040498: "bs-Latn" ??_C@_1BA@GOLINICK@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x14000ACFC: BcdEditCreateObjectList
0x140041F20: "configaccesspolicy" ??_C@_1CG@NAMCJMGP@?$AAc?$AAo?$AAn?$AAf?$AAi?$AAg?$AAa?$AAc?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x140044720: "BCDE_OSLOADER_TYPE_RESTRICT_APIC" ??_C@_1FC@IHMBIHNG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAT?$AAR?$AAI?$AAC?$AAT?$AA_?$AAA?$AAP?$AAI?$AAC@
0x140015884: BiCreateKeySecurityDescriptor
0x140042618: "displaymessageoverride" ??_C@_1CO@DDNGOGBG@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAr?$AAi?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x140038C70: "__cdecl _imp_FindResourceExW" __imp_FindResourceExW
0x14000E340: BiSetFirmwareModified
0x14002E578: "__cdecl _report_rangecheckfailure" __report_rangecheckfailure
0x14003FD50: "ur-IN" ??_C@_1M@PLJAJJPM@?$AAu?$AAr?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x14003EFA0: "is" ??_C@_15BIEMAPLM@?$AAi?$AAs?$AA?$AA@
0x140042A20: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOTUX_PROGRES" ??_C@_1FE@PACBDBNO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAU?$AAX?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAG?$AAR?$AAE?$AAS@
0x140040548: "tzm-Tfng" ??_C@_1BC@PODMHBDD@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAT?$AAf?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x14003F0A8: "tn" ??_C@_15FHHJBLL@?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x14001D958: SiCreateKeySecurityDescriptor
0x14003E1B0: "ZwAddBootEntry" ??_C@_0P@NJGBECCE@ZwAddBootEntry?$AA@
0x140038EE8: "__cdecl _imp_towupper" __imp_towupper
0x14003EAC8: ".LOG2" ??_C@_1M@EJGOAMOH@?$AA?4?$AAL?$AAO?$AAG?$AA2?$AA?$AA@
0x14003D840: "Failed to query processes. Statu" ??_C@_1EM@PHONPJKB@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu@
0x14000E8AC: BiAdoptStore
0x14003F090: "mk" ??_C@_15BGHADCNK@?$AAm?$AAk?$AA?$AA@
0x140040B28: "StartupRepair" ??_C@_1BM@FNGLKBHP@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAu?$AAp?$AAR?$AAe?$AAp?$AAa?$AAi?$AAr?$AA?$AA@
0x140048950: "{%08x-%04x-%04x-%02x%02x-%02x%02" ??_C@_1GG@HENFDGCJ@?$AA?$HL?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAx?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAx?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAx?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA2@
0x1400390A8: "__cdecl _imp_RtlFreeSid" __imp_RtlFreeSid
0x14003B8D0: "Failed to add system store from " ??_C@_1HG@EJMNDF@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5@
0x140039F08: "ntldr" ??_C@_1M@GPPMDDML@?$AAn?$AAt?$AAl?$AAd?$AAr?$AA?$AA@
0x140045400: "disableelamdrivers" ??_C@_1CG@ECPODINE@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAe?$AAl?$AAa?$AAm?$AAd?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AAr?$AAs?$AA?$AA@
0x14003F1F8: "chr" ??_C@_17OBCIGCOO@?$AAc?$AAh?$AAr?$AA?$AA@
0x14003DB10: "FirmwareBootDevice" ??_C@_1CG@EEKKLGPP@?$AAF?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140041330: "BCDE_LIBRARY_TYPE_FIRST_MEGABYTE" ??_C@_1FA@GBAAMMHJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAS?$AAT?$AA_?$AAM?$AAE?$AAG?$AAA?$AAB?$AAY?$AAT?$AAE@
0x140044180: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DISABLE_CRASH" ??_C@_1FI@GMLOIPDK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAC?$AAR?$AAA?$AAS?$AAH@
0x14001EBC4: SiBootEntryGetNtFilePath
0x140038B88: "__cdecl _imp_WriteConsoleW" __imp_WriteConsoleW
0x14003A000: "{memdiag}" ??_C@_1BE@PHIGJDCB@?$AA?$HL?$AAm?$AAe?$AAm?$AAd?$AAi?$AAa?$AAg?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x140047E40: "bootflow" ??_C@_1BC@GEKCBMOB@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAf?$AAl?$AAo?$AAw?$AA?$AA@
0x14001390C: BiExportStoreAlterationsToFirmware
0x140040398: "en-HK" ??_C@_1M@DGJIDGPB@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAH?$AAK?$AA?$AA@
0x14003F3E0: "en-US" ??_C@_1M@BMHNFIME@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x140042330: "restartonfailure" ??_C@_1CC@CICBKKDJ@?$AAr?$AAe?$AAs?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAo?$AAn?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x14003F0F0: "se" ??_C@_15MPHDCGAC@?$AAs?$AAe?$AA?$AA@
0x14003F160: "ta" ??_C@_15FNBEIBON@?$AAt?$AAa?$AA?$AA@
0x14003EF90: "he" ??_C@_15KGGCNEFK@?$AAh?$AAe?$AA?$AA@
0x140039D30: "emsport:" ??_C@_1BC@NICGNPLD@?$AAe?$AAm?$AAs?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?3?$AA?$AA@
0x140016198: BiIsPortableWorkspaceBoot
0x140038FF8: "__cdecl _imp_vswprintf_s" __imp_vswprintf_s
0x14002C028: CmpCompareCompressedName
0x14003EC18: "PT" ??_C@_15GNMMOFO@?$AAP?$AAT?$AA?$AA@
0x14003F998: "ne-NP" ??_C@_1M@OOKLFKIL@?$AAn?$AAe?$AA?9?$AAN?$AAP?$AA?$AA@
0x140030BF4: HvpMapEntryGetBinAddress
0x140024E64: ORCopyOutStringLikeAdvapi
0x1400391A8: "__cdecl _imp_NtQueryValueKey" __imp_NtQueryValueKey
0x140040078: "es-CR" ??_C@_1M@KDBONEHP@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAR?$AA?$AA@
0x140038D98: "__cdecl _imp_DeleteCriticalSection" __imp_DeleteCriticalSection
0x14002E370: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x140038B80: "__cdecl _imp_GetConsoleOutputCP" __imp_GetConsoleOutputCP
0x14001A11C: BiBuildIdentifierList
0x1400396D8: "import" ??_C@_1O@OHAHDHDJ@?$AAi?$AAm?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x1400398A0: "busparams:" ??_C@_1BG@JNNPILDF@?$AAb?$AAu?$AAs?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAs?$AA?3?$AA?$AA@
0x140039E00: "inherit" ??_C@_1BA@IMHLMHCM@?$AAi?$AAn?$AAh?$AAe?$AAr?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x14003AA00: "Failed to close new store. Store" ??_C@_1GC@OJBGBLFN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAl?$AAo?$AAs?$AAe?$AA?5?$AAn?$AAe?$AAw?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe@
0x140039300: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x14003A8D0: "Failed to get system store path." ??_C@_1FI@JMOEDDGI@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?4@
0x140039680: "emssettings" ??_C@_1BI@IMPGIOJD@?$AAe?$AAm?$AAs?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x14003D660: "\Registry\Machine\SYSTEM\Current" ??_C@_1GG@DILNKBOH@?$AA?2?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?2?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?2?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt@
0x14003B350: "Failed to load hive into key %ws" ??_C@_1GK@NBGLBMAJ@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs@
0x140038D40: api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x1400311F8: CmpGenerateFastLeafHintForCompressedString
0x140040C08: "Sha1" ??_C@_19MGGHFCPH@?$AAS?$AAh?$AAa?$AA1?$AA?$AA@
0x14003C0C0: "BcdGetElementDataWithFlags: Fail" ??_C@_1KA@HLCLNLCE@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAG?$AAe?$AAt?$AAE?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AAW?$AAi?$AAt?$AAh?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl@
0x14003A6F0: "\Registry\Machine\System\Current" ??_C@_1IC@NIMOAJFO@?$AA?2?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?2?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?2?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt@
0x14000AB8C: BcdEditSetElementData
0x140038C58: "__cdecl _imp_GetProcAddress" __imp_GetProcAddress
0x1400402E0: "fr-CI" ??_C@_1M@LMFKLNCP@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAI?$AA?$AA@
0x140046040: "hypervisorrootproc" ??_C@_1CG@KFCAOLMC@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x14003FCA0: "de-CH" ??_C@_1M@CNKPNOEE@?$AAd?$AAe?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x14001ED70: SiGetEspFromFirmware
0x140040268: "en-TT" ??_C@_1M@EKPGLDNI@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAT?$AAT?$AA?$AA@
0x1400482C0: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_I" ??_C@_1FC@IDJGLJPM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAI@
0x14002FAC4: HvpGenerateLogMetadata
0x140039FA0: "devobject" ??_C@_1BE@DENGLFGN@?$AAd?$AAe?$AAv?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x14003E290: "Deleting boot entry 0x%x" ??_C@_1DC@NCCLAKLN@?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x140039238: "__cdecl _imp_ZwQueryKey" __imp_ZwQueryKey
0x14000940C: BcdEditDestroyParameterList
0x1400402D0: "es-EC" ??_C@_1M@JNOCAHJI@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAE?$AAC?$AA?$AA@
0x14003F4F0: "ru-RU" ??_C@_1M@IDNNEJMM@?$AAr?$AAu?$AA?9?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x140039558: "enum" ??_C@_19HMHJFJJI@?$AAe?$AAn?$AAu?$AAm?$AA?$AA@
0x140039100: "__cdecl _imp_ZwQueryVolumeInformationFile" __imp_ZwQueryVolumeInformationFile
0x14000E270: BiOpenStoreKeyFromObject
0x14003EC58: "sr-Latn-CS" ??_C@_1BG@GMICCIFJ@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAC?$AAS?$AA?$AA@
0x140041740: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_BAUDR" ??_C@_1EI@EIIJDBLE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAB?$AAA?$AAU?$AAD?$AAR@
0x1400423E0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_FORCE_NO_KEYBO" ??_C@_1EI@JDPIMHPH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AAB?$AAO@
0x140046E40: "BCDE_MEMTEST_TYPE_STRIDE_FAILURE" ??_C@_1EO@HDONLJKE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AAI?$AAD?$AAE?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAU?$AAR?$AAE@
0x14003F150: "gu" ??_C@_15HCNDBBA@?$AAg?$AAu?$AA?$AA@
0x14003F030: "be" ??_C@_15HPJPHDM@?$AAb?$AAe?$AA?$AA@
0x1400386D0: BCDE_POLICY_RESUME_LOADER_TYPE_BOOT_MENU_POLICY
0x14003D980: "Failed to query process informat" ??_C@_1HC@GNNAHMPH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAq?$AAu?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt@
0x14002F7D0: HvpApplyLegacyLogFile
0x14000ABF0: BcdEditOpenStore
0x14003A370: GUID_WINDOWS_OS_TARGET_TEMPLATE_EFI
0x14003F2C8: "la" ??_C@_15LCJBABBL@?$AAl?$AAa?$AA?$AA@
0x1400391B8: "__cdecl _imp_NtQueryBootEntryOrder" __imp_NtQueryBootEntryOrder
0x14003DFB8: "BiCreateEfiEntry failed %x" ??_C@_1DG@CHHIIJIE@?$AAB?$AAi?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAE?$AAf?$AAi?$AAE?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x140040158: "en-JM" ??_C@_1M@FODLMICG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAJ?$AAM?$AA?$AA@
0x140038E88: "__cdecl _imp_?terminate@@YAXXZ" __imp_?terminate@@YAXXZ
0x14003D930: "Failed to open process. Status: " ??_C@_1EG@GECEKDAJ@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?5@
0x140038F50: "__cdecl _imp_fflush" __imp_fflush
0x140038C50: api-ms-win-core-io-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140041AA0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_IGNOR" ??_C@_1GM@MBAHACJB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAI?$AAG?$AAN?$AAO?$AAR@
0x140038DC8: "__cdecl _imp_GetSystemTimeAsFileTime" __imp_GetSystemTimeAsFileTime
0x14001D4A0: BiSetBootEntryOrder
0x14003DCD0: "Exporting store alterations to e" ??_C@_1EG@HPGNGEP@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAt?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAe@
0x140040000: "hr-BA" ??_C@_1M@FLIDJFHL@?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x140042F00: "BCDE_LIBRARY_TYPE_NUM_LOCK_ON" ??_C@_1DM@IBILKBHG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAN?$AAU?$AAM?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAK?$AA_?$AAO?$AAN?$AA?$AA@
0x14003F608: "vi-VN" ??_C@_1M@KBMAIBFN@?$AAv?$AAi?$AA?9?$AAV?$AAN?$AA?$AA@
0x140039E50: "\\.\PhysicalDrive%lu" ??_C@_1CK@DMHCAALG@?$AA?2?$AA?2?$AA?4?$AA?2?$AAP?$AAh?$AAy?$AAs?$AAi?$AAc?$AAa?$AAl?$AAD?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?$AA@
0x140043860: "resumeobject" ??_C@_1BK@NPJAEKOG@?$AAr?$AAe?$AAs?$AAu?$AAm?$AAe?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x14003C720: "Failed to get registry value. St" ??_C@_1FC@HLAPAKEG@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt@
0x140043560: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_TFTP_VA" ??_C@_1FC@BOONKFPN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAT?$AAF?$AAT?$AAP?$AA_?$AAV?$AAA@
0x14003C410: "Deleting element %08x" ??_C@_1CM@NIKMCPNF@?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAx?$AA?$AA@
0x140046B30: "BCDE_RESUME_LOADER_TYPE_BOOT_MEN" ??_C@_1FC@EPAMBION@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAM?$AAE?$AAN@
0x14003D388: "FirmwareVariable" ??_C@_1CC@MDJGBMLK@?$AAF?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AAV?$AAa?$AAr?$AAi?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140038CE8: "__cdecl _imp_GetStdHandle" __imp_GetStdHandle
0x14003F948: "iu-Cans-CA" ??_C@_1BG@PDKHNMOA@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAC?$AAa?$AAn?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?$AA@
0x14002BB3C: CmpFindSubKeyByNumber
0x140021F1C: ORCloseHiveInternal
0x14003A110: "{globalsettings}" ??_C@_1CC@MOCOHNIB@?$AA?$HL?$AAg?$AAl?$AAo?$AAb?$AAa?$AAl?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x140043940: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_NO_ERROR_DISPL" ??_C@_1EG@LNIPILFG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAN?$AAO?$AA_?$AAE?$AAR?$AAR?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAL@
0x1400476A0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1GA@EBJHLCGM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x14003C3A0: "Failed to set registry data for " ??_C@_1GO@IGGIJOKF@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5@
0x140041508: "traditionalkseg" ??_C@_1CA@CFNLNMJG@?$AAt?$AAr?$AAa?$AAd?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAa?$AAl?$AAk?$AAs?$AAe?$AAg?$AA?$AA@
0x140016860: BiFilterIsPolicyActive
0x14000FBE8: BiIsEnumerateMatch
0x140045720: "BCDE_OSLOADER_TYPE_OS_DATA_DEVIC" ??_C@_1EE@COCLODAG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC@
0x140006024: BcdiStringToLocateDevice
0x14003DB68: "\Device\HarddiskVolume" ??_C@_1CO@JFDIPJLA@?$AA?2?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?2?$AAH?$AAa?$AAr?$AAd?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAV?$AAo?$AAl?$AAu?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140043750: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_DEFAULT_OBJECT" ??_C@_1EC@LKCOKAAN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAF?$AAA?$AAU?$AAL?$AAT?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT@
0x140045B80: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1GI@PKKEMEFG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x140038FC8: "__cdecl _imp__aligned_free" __imp__aligned_free
0x140022038: ORValidateSaveHiveParameters
0x1400488C0: "InterfaceType: " ??_C@_1CA@KPCEFBDL@?$AAI?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AAf?$AAa?$AAc?$AAe?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AA?$AA@
0x140039830: "usb" ??_C@_17GCPEPPIF@?$AAu?$AAs?$AAb?$AA?$AA@
0x14003DB38: "WindowsSysPartDevice" ??_C@_1CK@LADPALDF@?$AAW?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AAs?$AAS?$AAy?$AAs?$AAP?$AAa?$AAr?$AAt?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140048678: "USIF" ??_C@_04MJPOLGNJ@USIF?$AA@
0x14003F1C0: "my" ??_C@_15OMGAKNMO@?$AAm?$AAy?$AA?$AA@
0x140038708: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_ENFORCED_CODE_INTEGRITY
0x14002EB90: "__cdecl _chkstk" __chkstk
0x140047700: "kerneldebugaddress" ??_C@_1CG@EJCGIPAB@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAa?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x14001F930: SiDeleteEfiSystemDeviceKey
0x14003A280: GUID_WINDOWS_BOOTMGR
0x140040C68: "ForceEnable" ??_C@_1BI@MEJBHKHL@?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAE?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140047680: "kerneldebugport" ??_C@_1CA@PBMPOMLK@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140044200: "BCDE_OSLOADER_TYPE_LAST_GOOD_SET" ??_C@_1EM@PCOGGANP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAL?$AAA?$AAS?$AAT?$AA_?$AAG?$AAO?$AAO?$AAD?$AA_?$AAS?$AAE?$AAT@
0x140041930: "hostip" ??_C@_1O@LKKGLLKB@?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAp?$AA?$AA@
0x1400470D0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEADDFEATU" ??_C@_1EI@GEDBECKD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAA?$AAD?$AAD?$AAF?$AAE?$AAA?$AAT?$AAU@
0x140039248: "__cdecl _imp_RtlInitAnsiString" __imp_RtlInitAnsiString
0x140013834: BiBindFirmwareToSystemStore
0x140048700: "type unknown" ??_C@_1BK@GNPPFNNI@?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?$AA@
0x1400410D0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_PREFERRED_LOCA" ??_C@_1EG@DMLABENH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAE?$AAF?$AAE?$AAR?$AAR?$AAE?$AAD?$AA_?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA@
0x14003FC90: "zh-CN" ??_C@_1M@BIBDDEMK@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x140045930: "hypervisordebug" ??_C@_1CA@NNPHNGDO@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AA?$AA@
0x14001F788: SiCreateEfiSystemDeviceKey
0x14003EF60: "de" ??_C@_15NBKABECB@?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x140008278: BcdEditCopy
0x1400404B8: "sr-Latn" ??_C@_1BA@LLPIJGFD@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140047140: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEADDFEATU" ??_C@_1EI@NMINCFMG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAA?$AAD?$AAD?$AAF?$AAE?$AAA?$AAT?$AAU@
0x140043320: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_TFTP_BL" ??_C@_1FC@IONLPCFM@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAT?$AAF?$AAT?$AAP?$AA_?$AAB?$AAL@
0x140039790: "showpath" ??_C@_1BC@PPOKINHC@?$AAs?$AAh?$AAo?$AAw?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x14003E0E8: "BCDOBJECT=" ??_C@_1BG@IHEHAJI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x140038CD8: "__cdecl _imp_UnmapViewOfFile" __imp_UnmapViewOfFile
0x14003F5F8: "fa-IR" ??_C@_1M@FGEAHEDM@?$AAf?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAR?$AA?$AA@
0x140039C48: "off" ??_C@_17FDPGNGBJ@?$AAo?$AAf?$AAf?$AA?$AA@
0x14004055C: "nb" ??_C@_15ONOMAPPO@?$AAn?$AAb?$AA?$AA@
0x14003E970: "multi(%d)disk(%d)rdisk(%d)" ??_C@_1DG@NPLCAPOH@?$AAm?$AAu?$AAl?$AAt?$AAi?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AAr?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x140045618: "claimedtpmcounter" ??_C@_1CE@CKNBBKFB@?$AAc?$AAl?$AAa?$AAi?$AAm?$AAe?$AAd?$AAt?$AAp?$AAm?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x1400387A0: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_PAE_POLICY
0x140019F84: BiOpenEffectiveToken
0x140044168: "winpe" ??_C@_1M@DLLBMGCI@?$AAw?$AAi?$AAn?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x140040478: "es-CU" ??_C@_1M@DOMJOMMG@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAU?$AA?$AA@
0x14003E2E0: "Failed to delete boot entry 0x%x" ??_C@_1FK@DFNGLIPH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx@
0x1400453B0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_DISABLE_ELAM_" ??_C@_1FA@DJPDBFPA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAE?$AAL?$AAA?$AAM?$AA_@
0x14000D3E8: BcdEditStringToIpAddress
0x14003F2F8: "br" ??_C@_15MKDHJIBK@?$AAb?$AAr?$AA?$AA@
0x14003FEA0: "quz-EC" ??_C@_1O@LAOBCMDF@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAE?$AAC?$AA?$AA@
0x14003BAF0: "The system store is not already " ??_C@_1EO@GNKAIEIC@?$AAT?$AAh?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAn?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAr?$AAe?$AAa?$AAd?$AAy?$AA?5@
0x1400402F0: "sr-Cyrl-ME" ??_C@_1BG@BDDDHBNH@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x14003BB40: "Specified flags prevent opening " ??_C@_1GM@ODHJAIDK@?$AAS?$AAp?$AAe?$AAc?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5@
0x14001B6B8: BiExportEfiBootManager
0x140039BD8: "LOCATE" ??_C@_1O@KMJAFEFL@?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAT?$AAE?$AA?$AA@
0x140048790: "File " ??_C@_1M@JMJIABJ@?$AAF?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?5?$AA?$AA@
0x14003F338: "rw" ??_C@_15PODPGKLD@?$AAr?$AAw?$AA?$AA@
0x14003EE30: ".\%s\%s.mui" ??_C@_1BI@CGMIEMBM@?$AA?4?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x14003FD30: "ru-MD" ??_C@_1M@JJPIMJHI@?$AAr?$AAu?$AA?9?$AAM?$AAD?$AA?$AA@
0x140039D68: "bios" ??_C@_19IGOLEKKJ@?$AAb?$AAi?$AAo?$AAs?$AA?$AA@
0x140039078: "__cdecl _imp_ZwLoadKey" __imp_ZwLoadKey
0x140012F54: BcdCopyObjects
0x140040240: "sr-Cyrl-RS" ??_C@_1BG@JEMBMJNK@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAR?$AAS?$AA?$AA@
0x1400461B0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_RO" ??_C@_1GC@JFDDAAEI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAR?$AAO@
0x140021A28: ORFreeNode
0x140040328: "es-CL" ??_C@_1M@BDNIPEND@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAC?$AAL?$AA?$AA@
0x14003EFD0: "pt" ??_C@_15KBECGEFG@?$AAp?$AAt?$AA?$AA@
0x140039890: "port:" ??_C@_1M@GBNMCGGG@?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?3?$AA?$AA@
0x14003BBB0: "Synchronizing store with firmwar" ??_C@_1EE@IPBKMGFA@?$AAS?$AAy?$AAn?$AAc?$AAh?$AAr?$AAo?$AAn?$AAi?$AAz?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr@
0x140041228: "recoverysequence" ??_C@_1CC@OIDLMANJ@?$AAr?$AAe?$AAc?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAy?$AAs?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140040A18: "NET" ??_C@_17LNDAPDGD@?$AAN?$AAE?$AAT?$AA?$AA@
0x14003F440: "hu-HU" ??_C@_1M@MHLPGNKM@?$AAh?$AAu?$AA?9?$AAH?$AAU?$AA?$AA@
0x14003C960: "Deleting existing file" ??_C@_1CO@HNODPLFG@?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAe?$AAx?$AAi?$AAs?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140038CC0: api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140038BF8: "__cdecl _imp_SetFilePointerEx" __imp_SetFilePointerEx
0x140045F38: "hypervisordisableslat" ??_C@_1CM@JJCNOAEA@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAs?$AAl?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x14004D724: BinLength
0x14003DEE8: "BiBindEfiEntries failed %x" ??_C@_1DG@JDHODPKM@?$AAB?$AAi?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAE?$AAf?$AAi?$AAE?$AAn?$AAt?$AAr?$AAi?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x1400439A8: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_BCD_DEVICE" ??_C@_1DK@JBOBOKJH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAC?$AAD?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x140044468: "vga" ??_C@_17GGIJBHAF@?$AAv?$AAg?$AAa?$AA?$AA@
0x14003DC80: "BiBindEfiNamespaceObjects failed" ??_C@_1EI@CKKEMGAG@?$AAB?$AAi?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAE?$AAf?$AAi?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AAs?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd@
0x140025710: ORGetRelativeSecurityDescriptor
0x14003F9F8: "ff-NG" ??_C@_1M@MOFOPIFA@?$AAf?$AAf?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x1400442B8: "nolowmem" ??_C@_1BC@ODEJHHBH@?$AAn?$AAo?$AAl?$AAo?$AAw?$AAm?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x140038D50: api-ms-win-core-profile-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x140047ED0: "BCDE_FFULOADER_TYPE_FORCE_FFU" ??_C@_1DM@KAGGNNEH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAF?$AAF?$AAU?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAF?$AAF?$AAU?$AA?$AA@
0x140043D30: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_FVE_RECOVERY_M" ??_C@_1EO@GAMOMCI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAV?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAC?$AAO?$AAV?$AAE?$AAR?$AAY?$AA_?$AAM@
0x140045060: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_EMS_EN" ??_C@_1EM@NLPDCLHC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAE?$AAM?$AAS?$AA_?$AAE?$AAN@
0x140047050: "chckrfailcount" ??_C@_1BO@JGIEFGNF@?$AAc?$AAh?$AAc?$AAk?$AAr?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14003ECB8: "sr-Latn-BA" ??_C@_1BG@FNMOGEOI@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x140039328: "__cdecl _guard_fids_table" __guard_fids_table
0x140038F38: "__cdecl _imp_wcscpy_s" __imp_wcscpy_s
0x1400390D0: "__cdecl _imp_ZwSetSecurityObject" __imp_ZwSetSecurityObject
0x1400099CC: BcdEditSetSystemStoreDevice
0x140041E98: "graphicsmodedisabled" ??_C@_1CK@CKNGIIKD@?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAi?$AAc?$AAs?$AAm?$AAo?$AAd?$AAe?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x14003DAC8: "Process Name [%d]: %ws" ??_C@_1CO@NHPCNFEE@?$AAP?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?5?$AA?$FL?$AA?$CF?$AAd?$AA?$FN?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$AA@
0x1400486A0: "BCM2835" ??_C@_07FNCCDBIH@BCM2835?$AA@
0x14003D5E0: "\Registry\Machine\System\Current" ??_C@_1HE@EPADLGDB@?$AA?2?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?2?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?2?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt@
0x140039020: msvcrt_NULL_THUNK_DATA
0x14004A9D0: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_CRYPTSP" __IMPORT_DESCRIPTOR_CRYPTSP
0x14003F790: "uz-Latn-UZ" ??_C@_1BG@CLCPAKGH@?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAU?$AAZ?$AA?$AA@
0x14003EE5C: "台灣" ??_C@_15FJHOMCOD@S?ppc?$AA?$AA@
0x140038A50: "__cdecl load_config_used" _load_config_used
0x14001B590: BiExportBcdObjects
0x140041E40: "BCDE_LIBRARY_TYPE_GRAPHICS_MODE_" ??_C@_1FC@MEPMHNPG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAG?$AAR?$AAA?$AAP?$AAH?$AAI?$AAC?$AAS?$AA_?$AAM?$AAO?$AAD?$AAE?$AA_@
0x14003E0A8: "BiUpdateEfiEntry failed %x" ??_C@_1DG@KDLKCBFG@?$AAB?$AAi?$AAU?$AAp?$AAd?$AAa?$AAt?$AAe?$AAE?$AAf?$AAi?$AAE?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x1400395B0: "set" ??_C@_17EGGBPMH@?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x140025C80: ORProcessSecurityDescriptor
0x140039110: "__cdecl _imp_ZwQueryInformationProcess" __imp_ZwQueryInformationProcess
0x140048618: "SPI_MAX311XE" ??_C@_0N@POODHMCL@SPI_MAX311XE?$AA@
0x140047520: "xsaveprocessorsmask" ??_C@_1CI@BPCGHALE@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAo?$AAr?$AAs?$AAm?$AAa?$AAs?$AAk?$AA?$AA@
0x14003EFB8: "ko" ??_C@_15EPELEGJA@?$AAk?$AAo?$AA?$AA@
0x140004BB4: BcdEditStringToDevice
0x14003F4B0: "pl-PL" ??_C@_1M@NEIEMEGP@?$AAp?$AAl?$AA?9?$AAP?$AAL?$AA?$AA@
0x140040648: "ku-Arab" ??_C@_1BA@FFAGAMKK@?$AAk?$AAu?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x140040BE0: "Standard" ??_C@_1BC@LEJCHMO@?$AAS?$AAt?$AAa?$AAn?$AAd?$AAa?$AAr?$AAd?$AA?$AA@
0x14003AC40: "Referencing object: %s." ??_C@_1DA@PDJMCHJN@?$AAR?$AAe?$AAf?$AAe?$AAr?$AAe?$AAn?$AAc?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AA?$AA@
0x14003EC10: "CS" ??_C@_15BOEJIGNC@?$AAC?$AAS?$AA?$AA@
0x140005ED4: BcdiStringToVmbusDevice
0x14003F540: "th-TH" ??_C@_1M@MKJKIKCL@?$AAt?$AAh?$AA?9?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x14003EB90: "KO" ??_C@_15OINFOMJI@?$AAK?$AAO?$AA?$AA@
0x14000CDD4: BcdEditGetElementDataWithFlags
0x140044778: "restrictapiccluster" ??_C@_1CI@ODELALDE@?$AAr?$AAe?$AAs?$AAt?$AAr?$AAi?$AAc?$AAt?$AAa?$AAp?$AAi?$AAc?$AAc?$AAl?$AAu?$AAs?$AAt?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140041F50: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DISABLE_INTEGR" ??_C@_1FG@GLIEPLOF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAT?$AAE?$AAG?$AAR@
0x14003F058: "tg" ??_C@_15HIHPNODB@?$AAt?$AAg?$AA?$AA@
0x140005770: BcdiCouldElementEditRequireSync
0x14003FB60: "ug-CN" ??_C@_1M@JLIMPADG@?$AAu?$AAg?$AA?9?$AAC?$AAN?$AA?$AA@
0x140048698: "ARM_DCC" ??_C@_07HPNLLLOG@ARM_DCC?$AA@
0x140048460: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_S" ??_C@_1GE@NHKODLBO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAS@
0x14003DBA0: "\Device\Harddisk%lu\Partition%lu" ??_C@_1EC@CDJBOKNM@?$AA?2?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?2?$AAH?$AAa?$AAr?$AAd?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?2?$AAP?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$CF?$AAl?$AAu@
0x140039910: "active" ??_C@_1O@IBNPCBAA@?$AAa?$AAc?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x1400448B8: "x2apicpolicy" ??_C@_1BK@FBKEHFH@?$AAx?$AA2?$AAa?$AAp?$AAi?$AAc?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x140039030: "__cdecl _imp_ZwClose" __imp_ZwClose
0x140048680: "MX6" ??_C@_03FMHGEOHO@MX6?$AA@
0x14003D558: "ZwUnloadKey2" ??_C@_0N@MNPIGGIJ@ZwUnloadKey2?$AA@
0x140014074: BiLoadHive
0x140047C20: "BCDE_OSLOADER_TYPE_IMC_HIVE_NAME" ??_C@_1EC@DDNJBDAG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAI?$AAM?$AAC?$AA_?$AAH?$AAI?$AAV?$AAE?$AA_?$AAN?$AAA?$AAM?$AAE@
0x1400424C0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOTUX_DISABLE" ??_C@_1EC@GKILPLBA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAU?$AAX?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE@
0x140039948: "noumex" ??_C@_1O@JOPIECME@?$AAn?$AAo?$AAu?$AAm?$AAe?$AAx?$AA?$AA@
0x14003EE18: "%s\%s.mui" ??_C@_1BE@JAGBFBKD@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?4?$AAm?$AAu?$AAi?$AA?$AA@
0x140044D60: "BCDE_OSLOADER_TYPE_SAFEBOOT_ALTE" ??_C@_1FI@PNAJGEOH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAA?$AAF?$AAE?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAA?$AAL?$AAT?$AAE@
0x140047A30: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1GE@IOIFICDL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x140013C4C: BiGetSystemStorePathComponents
0x140040438: "es-NI" ??_C@_1M@JIJIBHDP@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAN?$AAI?$AA?$AA@
0x140018CFC: BiConvertNtFilePathToBootEnvironment
0x14004A944: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-io-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-io-l1-1-0
0x140045FC0: "hypervisornumproc" ??_C@_1CE@NILJBHFL@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAn?$AAu?$AAm?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AA?$AA@
0x140042098: "BCDE_LIBRARY_TYPE_SI_POLICY" ??_C@_1DI@OMDAKCJC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAI?$AA_?$AAP?$AAO?$AAL?$AAI?$AAC?$AAY?$AA?$AA@
0x14004A908: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0
0x140038FA0: "__cdecl _imp_wcsnlen" __imp_wcsnlen
0x140040FD0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_APPLICATION_DE" ??_C@_1EK@EKAFLEMJ@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAP?$AAP?$AAL?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAD?$AAE@
0x1400474D0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEPROCESSO" ??_C@_1EO@LNNINNKE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAP?$AAR?$AAO?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AAO@
0x14003FE48: "tzm-Latn-DZ" ??_C@_1BI@PLDCFAMC@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAD?$AAZ?$AA?$AA@
0x140043230: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_IMAGE_L" ??_C@_1EM@POJEDPJG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA_?$AAL@
0x140023CD4: ORGetSiblingSubkey
0x14003F750: "kk-KZ" ??_C@_1M@FHLBGMPP@?$AAk?$AAk?$AA?9?$AAK?$AAZ?$AA?$AA@
0x140038DF0: "__cdecl _imp_DestroyPrivateObjectSecurity" __imp_DestroyPrivateObjectSecurity
0x140040BB0: "PushButtonReset" ??_C@_1CA@DMHKHLD@?$AAP?$AAu?$AAs?$AAh?$AAB?$AAu?$AAt?$AAt?$AAo?$AAn?$AAR?$AAe?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x14003B030: "Closing store. Flags: 0x%x" ??_C@_1DG@JAFNKMKP@?$AAC?$AAl?$AAo?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x140039F80: "formats" ??_C@_1BA@LKMNBLDN@?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x14000E880: BiReleaseBcdSyncMutant
0x14003A2F0: GUID_EMS_SETTINGS_GROUP
0x1400391C8: "__cdecl _imp_NtSetSecurityObject" __imp_NtSetSecurityObject
0x140038ED8: "__cdecl _imp__amsg_exit" __imp__amsg_exit
0x140040F98: "180" ??_C@_17MLLIAOBE@?$AA1?$AA8?$AA0?$AA?$AA@
0x140043CA0: "hiberboot" ??_C@_1BE@OCPFCILF@?$AAh?$AAi?$AAb?$AAe?$AAr?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x140039620: "bootsequence" ??_C@_1BK@PBGFHBAH@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAs?$AAe?$AAq?$AAu?$AAe?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x14001332C: BiGetElementData
0x140039160: "__cdecl _imp_NtOpenProcessTokenEx" __imp_NtOpenProcessTokenEx
0x140006DE8: BcdEditEnumerate
0x140045640: "BCDE_OSLOADER_TYPE_MANUFACTURING" ??_C@_1EM@CKPMHIBB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAM?$AAA?$AAN?$AAU?$AAF?$AAA?$AAC?$AAT?$AAU?$AAR?$AAI?$AAN?$AAG@
0x14003F0C0: "zu" ??_C@_15LIGFCAFF@?$AAz?$AAu?$AA?$AA@
0x14002E9E4: RtlFreeHeap
0x140043DB0: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_BOOT_FLIGHT_BO" ??_C@_1EM@BABCAAL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAF?$AAL?$AAI?$AAG?$AAH?$AAT?$AA_?$AAB?$AAO@
0x140039438: "HeapSetInformation" ??_C@_0BD@GBODGBFL@HeapSetInformation?$AA@
0x140039270: "__cdecl _imp_NtClose" __imp_NtClose
0x14002682C: ConstructLogPaths
0x140040F90: "90" ??_C@_15JNGDPAJI@?$AA9?$AA0?$AA?$AA@
0x14000C74C: BcdEditCleanupDereferencedResumeObject
0x14003BC70: "Failed to get object identifier." ??_C@_1FI@PDDFMHFP@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAi?$AAd?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr?$AA?4@
0x14002FBC0: HvHiveInitialize
0x1400429B0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOTUX_TEXT_DI" ??_C@_1EM@EJCPIBBA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAU?$AAX?$AA_?$AAT?$AAE?$AAX?$AAT?$AA_?$AAD?$AAI@
0x140039BF8: "VMBUS=" ??_C@_1O@FAJDMABH@?$AAV?$AAM?$AAB?$AAU?$AAS?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x14003FB20: "pap-029" ??_C@_1BA@CEFCCII@?$AAp?$AAa?$AAp?$AA?9?$AA0?$AA2?$AA9?$AA?$AA@
0x14003B1E0: "System" ??_C@_1O@GINMMDNN@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x14000917C: BcdEditParseCommandLine
0x14003F2C0: "haw" ??_C@_17KMJDNPEC@?$AAh?$AAa?$AAw?$AA?$AA@
0x14003AB90: "Deleting references to object %s" ??_C@_1EC@NBODDJMM@?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAf?$AAe?$AAr?$AAe?$AAn?$AAc?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AA?$CF?$AAs@
0x14002CAD8: "long __cdecl StringCchPrintfW(unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64,...)" ?StringCchPrintfW@@YAJPEAG_KPEBGZZ
0x140047220: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEADDFEATU" ??_C@_1EI@HGIEONEN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAA?$AAD?$AAD?$AAF?$AAE?$AAA?$AAT?$AAU@
0x140043FA0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_PATH" ??_C@_1DO@IDPMOBA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x14003EF70: "en" ??_C@_15MNPNEAIF@?$AAe?$AAn?$AA?$AA@
0x1400425B0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOTUX_DISPLAY" ??_C@_1GE@IJBKFGNC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAU?$AAX?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAL?$AAA?$AAY@
0x14003EF78: "es" ??_C@_15GPIOMPMH@?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140039A28: "file=" ??_C@_1M@LDILNEKD@?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x14002DA74: BcdepUpdateString
0x140042F50: "BCDE_LIBRARY_TYPE_LINEAR_ADDRESS" ??_C@_1FG@DHMIBONO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAN?$AAE?$AAA?$AAR?$AA_?$AAA?$AAD?$AAD?$AAR?$AAE?$AAS?$AAS@
0x14003A400: "BcdOpenSystemStore: Failed to ac" ??_C@_1IC@GNJOCBBO@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAc@
0x140039260: "__cdecl _imp_RtlLookupFunctionEntry" __imp_RtlLookupFunctionEntry
0x140039860: "net" ??_C@_17ODNIDLDN@?$AAn?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x1400404A8: "sr-Cyrl" ??_C@_1BA@JJPNMMNG@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x1400422B0: "graphicsresolution" ??_C@_1CG@GGNMELEH@?$AAg?$AAr?$AAa?$AAp?$AAh?$AAi?$AAc?$AAs?$AAr?$AAe?$AAs?$AAo?$AAl?$AAu?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14003ED68: "bs-BA-Cyrl" ??_C@_1BG@PHKPJKND@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x140038D48: "__cdecl _imp_QueryPerformanceCounter" __imp_QueryPerformanceCounter
0x14003F1E0: "sd" ??_C@_15HHMPEBGH@?$AAs?$AAd?$AA?$AA@
0x140045DA0: "hypervisorusekey" ??_C@_1CC@OGPPFCBA@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAu?$AAs?$AAe?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x14001E3C4: SiTranslateSymbolicLink
0x140020F88: ORPopulateEnumKeyParams
0x140039418: "kernel32.dll" ??_C@_1BK@MGMFAEKH@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x14003F460: "it-IT" ??_C@_1M@MADIPODN@?$AAi?$AAt?$AA?9?$AAI?$AAT?$AA?$AA@
0x14004D644: "__cdecl dowildcard" _dowildcard
0x14003F108: "ms" ??_C@_15IDNNENKK@?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x140039550: "e" ??_C@_13NCEDCHNC@?$AAe?$AA?$AA@
0x140041DB0: "optionsedit" ??_C@_1BI@BJBAMKHM@?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AAe?$AAd?$AAi?$AAt?$AA?$AA@
0x140040388: "ar-BH" ??_C@_1M@LLCCOAGA@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAH?$AA?$AA@
0x14003BF80: "BcdGetElementDataWithFlags: Fail" ??_C@_1JE@HJEEOFJC@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAG?$AAe?$AAt?$AAE?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AAD?$AAa?$AAt?$AAa?$AAW?$AAi?$AAt?$AAh?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl@
0x140019210: BiTranslateSymbolicLink
0x14003D720: "MININT" ??_C@_1O@LCFBJBMP@?$AAM?$AAI?$AAN?$AAI?$AAN?$AAT?$AA?$AA@
0x140043D08: "fverecoveryurl" ??_C@_1BO@DPBAAIEB@?$AAf?$AAv?$AAe?$AAr?$AAe?$AAc?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAy?$AAu?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x140040BF8: "Simple" ??_C@_1O@DLFCOIKH@?$AAS?$AAi?$AAm?$AAp?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14000E1F4: BiIsSystemStoreCandidate
0x140045380: "disabledynamictick" ??_C@_1CG@FBHIGDFL@?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AAy?$AAn?$AAa?$AAm?$AAi?$AAc?$AAt?$AAi?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x140040C80: "ForceDisable" ??_C@_1BK@ICNHELHE@?$AAF?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140044FF0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_TSC_SYNC_POLI" ??_C@_1EG@IHLGONCK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAT?$AAS?$AAC?$AA_?$AAS?$AAY?$AAN?$AAC?$AA_?$AAP?$AAO?$AAL?$AAI@
0x140021470: ORCloseKey
0x14002BD40: CmpRemoveCellFromIndex
0x140021158: ORParseSubKey
0x1400427E0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOT_ERROR_UX" ??_C@_1EA@ININHLAC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAE?$AAR?$AAR?$AAO?$AAR?$AA_?$AAU?$AAX?$AA?$AA@
0x14003C440: "Deleting element %08x blocked by" ??_C@_1GK@FOHCBMEA@?$AAD?$AAe?$AAl?$AAe?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?5?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAx?$AA?5?$AAb?$AAl?$AAo?$AAc?$AAk?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAb?$AAy@
0x1400404D0: "az-Cyrl" ??_C@_1BA@MLCDMJBN@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x140042820: "booterrorux" ??_C@_1BI@OJIKHCCK@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAu?$AAx?$AA?$AA@
0x140038930: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_BOOT_MENU_POLICY
0x14003F838: "as-IN" ??_C@_1M@BLEMCEEB@?$AAa?$AAs?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x1400386E0: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_MSI_POLICY
0x140019DCC: BiAcquirePrivilege
0x140039544: "t" ??_C@_13DKOGBHCI@?$AAt?$AA?$AA@
0x140039728: "mirror" ??_C@_1O@IEMFDJAD@?$AAm?$AAi?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x14003FDE0: "bn-BD" ??_C@_1M@LLPIOMEO@?$AAb?$AAn?$AA?9?$AAB?$AAD?$AA?$AA@
0x14000983C: BcdEditImport
0x14003EDC0: "zh-CHT" ??_C@_1O@ICJHKIIK@?$AAz?$AAh?$AA?9?$AAC?$AAH?$AAT?$AA?$AA@
0x1400488B0: "VMBUS " ??_C@_1O@PCOAEPFF@?$AAV?$AAM?$AAB?$AAU?$AAS?$AA?5?$AA?$AA@
0x140041640: "debugtype" ??_C@_1BE@FFHCIDGD@?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x140005B68: BcdiStringToVhdDevice
0x140041020: "BCDE_LIBRARY_TYPE_APPLICATION_PA" ??_C@_1EG@LNLHMFB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAP?$AAP?$AAL?$AAI?$AAC?$AAA?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AA_?$AAP?$AAA@
0x140038E08: "__cdecl _imp_SetSecurityDescriptorGroup" __imp_SetSecurityDescriptorGroup
0x140038CC8: "__cdecl _imp_CreateFileMappingW" __imp_CreateFileMappingW
0x14003E7D0: "SymbolicLink" ??_C@_1BK@KDPOKCA@?$AAS?$AAy?$AAm?$AAb?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAL?$AAi?$AAn?$AAk?$AA?$AA@
0x14001C748: BiDeleteEfiNamespaceObjects
0x140044CF0: "pciexpress" ??_C@_1BG@DHKCPEB@?$AAp?$AAc?$AAi?$AAe?$AAx?$AAp?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x140048838: "Serial " ??_C@_1BA@NMGNNJJD@?$AAS?$AAe?$AAr?$AAi?$AAa?$AAl?$AA?5?$AA?$AA@
0x140039258: "__cdecl _imp_RtlVirtualUnwind" __imp_RtlVirtualUnwind
0x14003FC48: "qps-ploca" ??_C@_1BE@PEHHKFKD@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AA?$AA@
0x14002E9CC: RtlAllocateHeap
0x140038C08: "__cdecl _imp_GetFileSizeEx" __imp_GetFileSizeEx
0x14002BB14: CmSiRWLockAcquireExclusive
0x140044408: "perfmem" ??_C@_1BA@KEPIJPG@?$AAp?$AAe?$AAr?$AAf?$AAm?$AAe?$AAm?$AA?$AA@
0x140041800: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_BUS_P" ??_C@_1FE@NFJKPKOO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAB?$AAU?$AAS?$AA_?$AAP@
0x140045D10: "hypervisorhostport" ??_C@_1CG@EAHJIFIN@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x1400405C0: "sd-Arab" ??_C@_1BA@DLIPHAGB@?$AAs?$AAd?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?$AA@
0x14003A018: "{legacy}" ??_C@_1BC@LDLFABEG@?$AA?$HL?$AAl?$AAe?$AAg?$AAa?$AAc?$AAy?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x14003E700: "\ArcName\" ??_C@_1BE@HOPMDIJK@?$AA?2?$AAA?$AAr?$AAc?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?2?$AA?$AA@
0x14003FAA0: "kr-NG" ??_C@_1M@HOLENICM@?$AAk?$AAr?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x14003EBD0: "SV" ??_C@_15CKEBHEHL@?$AAS?$AAV?$AA?$AA@
0x14003ECE8: "sr-Cyrl-BA" ??_C@_1BG@GNAHFEFF@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?$AA@
0x14004D000: EnumTypeStrings
0x14002E990: "__cdecl guard_check_icall_nop" _guard_check_icall_nop
0x140038CA8: api-ms-win-core-localization-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x14002EB36: memcmp
0x140039BB0: "RAMDISK=" ??_C@_1BC@JCPGBJJL@?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x14001C5CC: BiGetFilePathFromEfiPath
0x14000F9F4: BcdCreateObject
0x14003F4A0: "nb-NO" ??_C@_1M@EANAGDL@?$AAn?$AAb?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x14003F130: "uz" ??_C@_15BBFAICNG@?$AAu?$AAz?$AA?$AA@
0x140038F88: "__cdecl _imp_wcsrchr" __imp_wcsrchr
0x1400416D0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_PORT_" ??_C@_1EO@NDECLDPH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAP?$AAO?$AAR?$AAT?$AA_@
0x140039990: "kernelhostip " ??_C@_1DC@NAMJMHJM@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAp?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$AA@
0x14002E6FC: RtlpImageNtHeader
0x14003ED18: "" ??_C@_13NOLLCAOD@?$AA?$AA?$AA?$AA@
0x14003E868: "\Device\%s\Partition%lu" ??_C@_1DA@FBMBGMIJ@?$AA?2?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?2?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAP?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?$AA@
0x140018EE8: BiIssueGetDriveLayoutIoctl
0x140040088: "fr-LU" ??_C@_1M@FHMDOHNN@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAU?$AA?$AA@
0x14003DE50: "BiBindEfiBootManager failed %x" ??_C@_1DO@EJCDHKOL@?$AAB?$AAi?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAE?$AAf?$AAi?$AAB?$AAo?$AAo?$AAt?$AAM?$AAa?$AAn?$AAa?$AAg?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x140040220: "es-PE" ??_C@_1M@OLJCMLGM@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x140038818: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_VSM_LAUNCH_TYPE
0x1400392A0: "__cdecl _imp_RtlGUIDFromString" __imp_RtlGUIDFromString
0x14003FF80: "dz-BT" ??_C@_1M@CKJJDPKD@?$AAd?$AAz?$AA?9?$AAB?$AAT?$AA?$AA@
0x140024F28: ORCompareUnicodeString
0x140046EB0: "BCDE_MEMTEST_TYPE_INVC_FAILURE_C" ??_C@_1EK@KMCPGGKN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAV?$AAC?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAU?$AAR?$AAE?$AA_?$AAC@
0x1400465B0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_EN" ??_C@_1GM@EBMEENMC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAE?$AAN@
0x14003F358: "ku" ??_C@_15HAOPPBGL@?$AAk?$AAu?$AA?$AA@
0x1400473B8: "xsaveaddfeature6" ??_C@_1CC@ONEJKIBA@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAa?$AAd?$AAd?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA6?$AA?$AA@
0x140048580: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_R" ??_C@_1FC@BFMCOEFC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAR@
0x140041600: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_TYPE" ??_C@_1EA@LDJEOKKL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x140045B50: "hypervisorbaudrate" ??_C@_1CG@KJCHABAL@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAb?$AAa?$AAu?$AAd?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x140012370: BcdCopyObjectEx
0x14002537C: ORCreateSecurityDescriptorsList
0x14003FCB0: "en-GB" ??_C@_1M@LKMGMLKO@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAG?$AAB?$AA?$AA@
0x140040FA8: "optout" ??_C@_1O@JJJMAAFP@?$AAo?$AAp?$AAt?$AAo?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x14003FB50: "br-FR" ??_C@_1M@GIIJMHHN@?$AAb?$AAr?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x1400442D0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_REMOVE_MEMORY" ??_C@_1EC@ECCBFJGP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAM?$AAO?$AAV?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAO?$AAR?$AAY@
0x14000D588: BcdSetSystemStoreDevice
0x140039138: "__cdecl _imp_ZwQuerySymbolicLinkObject" __imp_ZwQuerySymbolicLinkObject
0x140048928: "Unknown device type" ??_C@_1CI@ELGHPKOB@?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x14003B898: "\Registry\Machine" ??_C@_1CE@NMBJJGCH@?$AA?2?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?2?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x140044B28: "groupaware" ??_C@_1BG@NKAHOIMF@?$AAg?$AAr?$AAo?$AAu?$AAp?$AAa?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x14002E675: wcschr
0x14003CB40: "Failed to acquire BCD sync mutan" ??_C@_1FM@IBOJCH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAc?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAB?$AAC?$AAD?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAn?$AAc?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAt?$AAa?$AAn@
0x14003F8D8: "kok-IN" ??_C@_1O@KPIPDNCP@?$AAk?$AAo?$AAk?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140048318: "enableiuloader" ??_C@_1BO@CDNONLJE@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAi?$AAu?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x140042230: "initialconsoleinput" ??_C@_1CI@FLNOIDGP@?$AAi?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAc?$AAo?$AAn?$AAs?$AAo?$AAl?$AAe?$AAi?$AAn?$AAp?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x1400397A8: "addfirst" ??_C@_1BC@IFHPLHCK@?$AAa?$AAd?$AAd?$AAf?$AAi?$AAr?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x14004A930: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-handle-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-handle-l1-1-0
0x1400410B8: "description" ??_C@_1BI@MFBGCOGB@?$AAd?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x1400403F8: "en-MY" ??_C@_1M@JMEFDIFG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAY?$AA?$AA@
0x14001FE70: SiGetBiosSystemPartition
0x140021EE0: OROpenHiveByHandle
0x1400162D8: BiCreateDirectoryPath
0x14000E02C: BcdMarkAsSystemStore
0x140039588: "create" ??_C@_1O@KBENBEFG@?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x140038C68: "__cdecl _imp_GetModuleHandleW" __imp_GetModuleHandleW
0x140025538: ORFreeSecurityCellList
0x140047450: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEREMOVEFE" ??_C@_1EM@CGACEKAB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAR?$AAE?$AAM?$AAO?$AAV?$AAE?$AAF?$AAE@
0x14003E950: "%s\Partition%lu" ??_C@_1CA@KOFIMBAB@?$AA?$CF?$AAs?$AA?2?$AAP?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?$AA@
0x14003EF80: "fi" ??_C@_15NGLOAKJC@?$AAf?$AAi?$AA?$AA@
0x140043EB8: "systemroot" ??_C@_1BG@MCEEPJDG@?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x14003A0B8: "{eventsettings}" ??_C@_1CA@ELEEBBNB@?$AA?$HL?$AAe?$AAv?$AAe?$AAn?$AAt?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x140043FF0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HAL_PATH" ??_C@_1DI@DJKDCBNI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAA?$AAL?$AA_?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x14003B950: "Failed to mark system store. Fil" ??_C@_1GE@BKEKDECN@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAr?$AAk?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAF?$AAi?$AAl@
0x14001B070: BiUpdateBcdObject
0x14003FF38: "es-ES" ??_C@_1M@MNPLFAAH@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x1400405B0: "mn-Mong" ??_C@_1BA@BEBHOEFM@?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAo?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x1400101DC: BcdGetElementDataWithFlags
0x14003A070: "{ramdiskoptions}" ??_C@_1CC@HGEDLAHP@?$AA?$HL?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x14003B610: "A valid store must have a descri" ??_C@_1FG@CJJHKDMI@?$AAA?$AA?5?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAm?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?5?$AAh?$AAa?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi@
0x14003EBD8: "DA" ??_C@_15PJFMCJHO@?$AAD?$AAA?$AA?$AA@
0x140040A00: "Serial" ??_C@_1O@EKJPAJBH@?$AAS?$AAe?$AAr?$AAi?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x1400434C0: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_MULTICA" ??_C@_1GC@KFKOEGDB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAM?$AAU?$AAL?$AAT?$AAI?$AAC?$AAA@
0x14003AAD0: "Failed to open new system store." ??_C@_1GO@BDFKPAIJ@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAn?$AAe?$AAw?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4@
0x140046D28: "BCDE_MEMTEST_TYPE_TESTMIX" ??_C@_1DE@PBENEDLH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AAM?$AAI?$AAX?$AA?$AA@
0x14003F8C8: "gl-ES" ??_C@_1M@PHGFBEPN@?$AAg?$AAl?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA?$AA@
0x140039838: "targetname:" ??_C@_1BI@HJFGFOH@?$AAt?$AAa?$AAr?$AAg?$AAe?$AAt?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?3?$AA?$AA@
0x140047730: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1FI@JALKNMLF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x140039700: "hypervisorsettings" ??_C@_1CG@NLKOLLDK@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x140043150: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_SDI_DEV" ??_C@_1EI@JHPHGGIG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAS?$AAD?$AAI?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV@
0x140018E18: BiGetDriveLayoutInformation
0x140039850: "local" ??_C@_1M@GFKCHEPI@?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x14003DC28: "GuidCache" ??_C@_1BE@LHKMDDCD@?$AAG?$AAu?$AAi?$AAd?$AAC?$AAa?$AAc?$AAh?$AAe?$AA?$AA@
0x140021B40: ORCreateHiveEx
0x14003BF38: "Object GUID: %s" ??_C@_1CA@CKEBPLDC@?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAG?$AAU?$AAI?$AAD?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x1400388B0: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_BOOTUX_DISPLAY_MESSAGE_OVERRIDE
0x140039038: "__cdecl _imp_ZwQuerySystemInformation" __imp_ZwQuerySystemInformation
0x14002E3AC: wcstoul
0x14000E3D4: BiWasFirmwareModified
0x14003F210: "tzm" ??_C@_17NBDCLOIF@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?$AA@
0x140048750: "RAMDISK " ??_C@_1BC@DAIFJGNJ@?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA?5?$AA?$AA@
0x1400420F8: "BCDE_LIBRARY_TYPE_FVE_BAND_ID" ??_C@_1DM@MKHMBMAL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAV?$AAE?$AA_?$AAB?$AAA?$AAN?$AAD?$AA_?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x140039F30: "cleanup" ??_C@_1BA@NOIAGJOK@?$AAc?$AAl?$AAe?$AAa?$AAn?$AAu?$AAp?$AA?$AA@
0x14003FEE0: "qps-plocm" ??_C@_1BE@LOKBBKBL@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAp?$AAl?$AAo?$AAc?$AAm?$AA?$AA@
0x1400463C0: "hypervisorusevapic" ??_C@_1CG@GHBHEGEC@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAu?$AAs?$AAe?$AAv?$AAa?$AAp?$AAi?$AAc?$AA?$AA@
0x14001E6FC: SiGetDriveLayoutInformation
0x1400443B0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_PERFORMANCE_D" ??_C@_1FG@HILKEDDO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAE?$AAR?$AAF?$AAO?$AAR?$AAM?$AAA?$AAN?$AAC?$AAE?$AA_?$AAD@
0x140014CAC: BiOpenKeyNonBcd
0x1400487F0: "PartEx " ??_C@_1BA@NLCCMEAD@?$AAP?$AAa?$AAr?$AAt?$AAE?$AAx?$AA?5?$AA?$AA@
0x140048768: "Image:%I64x/%I64x " ??_C@_1CG@FIKHKMKM@?$AAI?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?3?$AA?$CF?$AAI?$AA6?$AA4?$AAx?$AA?1?$AA?$CF?$AAI?$AA6?$AA4?$AAx?$AA?5?$AA?$AA@
0x14003FFE0: "es-GT" ??_C@_1M@BNOEMJLF@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAG?$AAT?$AA?$AA@
0x140038EE0: "__cdecl _imp__XcptFilter" __imp__XcptFilter
0x140022AF0: ORGetValue
0x1400478C0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1FO@NCMAEEEG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x140038F58: "__cdecl _imp_fwprintf" __imp_fwprintf
0x14003A198: "{hypervisorsettings}" ??_C@_1CK@KFOPKDBG@?$AA?$HL?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x14003FDF0: "pa-Arab-PK" ??_C@_1BG@JHGEENDP@?$AAp?$AAa?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAP?$AAK?$AA?$AA@
0x140013168: BiCloneStore
0x14003F6C0: "zu-ZA" ??_C@_1M@LGPJHNJH@?$AAz?$AAu?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x1400392D8: ntdll_NULL_THUNK_DATA
0x140039D48: "emsbaudrate:" ??_C@_1BK@CCBDMMGE@?$AAe?$AAm?$AAs?$AAb?$AAa?$AAu?$AAd?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?3?$AA?$AA@
0x140038F20: "__cdecl _imp_memcpy" __imp_memcpy
0x14003F020: "ur" ??_C@_15NEOEKKDJ@?$AAu?$AAr?$AA?$AA@
0x140048638: "NVIDIA" ??_C@_06HLMMPIBG@NVIDIA?$AA@
0x14003F7B8: "bn-IN" ??_C@_1M@LOICPMOJ@?$AAb?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140040CD8: "DisplayAllFailures" ??_C@_1CG@LJIFFHOF@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAA?$AAl?$AAl?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x14001AB90: BiBindEfiEntries
0x140026084: HiveNonTlsFree
0x14003CE80: "BcdCopyObjectEx: Failed to set f" ??_C@_1KG@KOIAHMEF@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAE?$AAx?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAf@
0x14003F4D0: "rm-CH" ??_C@_1M@NNFNNGKM@?$AAr?$AAm?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x140038860: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_FIRST_MEGABYTE_POLICY
0x14003DC40: "Binding EFI namespace objects" ??_C@_1DM@JCLOENPL@?$AAB?$AAi?$AAn?$AAd?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAE?$AAF?$AAI?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AAs?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?$AA@
0x1400448E0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_BOOT_PROCESSO" ??_C@_1EO@JHEJKIG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AAO@
0x14003FD40: "sv-FI" ??_C@_1M@HBMHBGAK@?$AAs?$AAv?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x14001DFFC: SiValidateSystemPartition
0x14002BB00: CmSiRWLockInitialize
0x14002EA06: "__cdecl _iob_func" __iob_func
0x140040DB8: "DisplayShutdownFailures" ??_C@_1DA@ECEMOBNL@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAS?$AAh?$AAu?$AAt?$AAd?$AAo?$AAw?$AAn?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140044690: "BCDE_OSLOADER_TYPE_USE_PHYSICAL_" ??_C@_1FI@IGHALLJF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AA_?$AAP?$AAH?$AAY?$AAS?$AAI?$AAC?$AAA?$AAL?$AA_@
0x1400423C0: "highestmode" ??_C@_1BI@MEEMMFJG@?$AAh?$AAi?$AAg?$AAh?$AAe?$AAs?$AAt?$AAm?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x1400391D8: "__cdecl _imp_NtOpenDirectoryObject" __imp_NtOpenDirectoryObject
0x140045AC8: "hypervisordebugport" ??_C@_1CI@HMJDEJPH@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x140042BE0: "bootuxtransitiontime" ??_C@_1CK@EMDIHPM@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAu?$AAx?$AAt?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x140039D98: "csv" ??_C@_17HFLAHOB@?$AAc?$AAs?$AAv?$AA?$AA@
0x140023580: ORDeleteValue
0x140039458: "SetThreadUILanguage" ??_C@_0BE@FGMANJOG@SetThreadUILanguage?$AA@
0x1400390B0: "__cdecl _imp_ZwDeleteKey" __imp_ZwDeleteKey
0x140044128: "pae" ??_C@_17PJNNGKMI@?$AAp?$AAa?$AAe?$AA?$AA@
0x1400390D8: "__cdecl _imp_ZwUnloadKey" __imp_ZwUnloadKey
0x14000AE10: BcdEditStringToGuid
0x14004A9A8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-1-0
0x140043660: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_DISPLAY_ORDER" ??_C@_1EA@PCPEGDCN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAL?$AAA?$AAY?$AA_?$AAO?$AAR?$AAD?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x14003F1E8: "syr" ??_C@_17FFBJICPL@?$AAs?$AAy?$AAr?$AA?$AA@
0x140041DD0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_FVE_KEYRING_AD" ??_C@_1EM@NGNGPBGA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAV?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAY?$AAR?$AAI?$AAN?$AAG?$AA_?$AAA?$AAD@
0x14003F350: "gd" ??_C@_15OPIIABOK@?$AAg?$AAd?$AA?$AA@
0x140044BC0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_USE_FIRMWARE_" ??_C@_1FK@EAHJJOOL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AA_?$AAF?$AAI?$AAR?$AAM?$AAW?$AAA?$AAR?$AAE?$AA_@
0x1400146AC: BiCreateKey
0x14003A490: "BcdSetSystemStoreDevice: Failed " ??_C@_1IO@DCBKMMIC@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAS?$AAe?$AAt?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5@
0x14003EC30: "SL" ??_C@_15BFOFMDIA@?$AAS?$AAL?$AA?$AA@
0x14003F2A8: "om" ??_C@_15HONDMMAN@?$AAo?$AAm?$AA?$AA@
0x1400302A4: HvFreeCell
0x140030148: HvIsCellAllocated
0x140048630: "Q8X60" ??_C@_05OJKHPONF@Q8X60?$AA@
0x14004D068: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x14004D668: BcdEditDefaultIdentifierValue
0x140047118: "xsaveaddfeature0" ??_C@_1CC@MICCPHMM@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAa?$AAd?$AAd?$AAf?$AAe?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAe?$AA0?$AA?$AA@
0x140038D68: "__cdecl _imp_RegQueryValueExW" __imp_RegQueryValueExW
0x14003F530: "sv-SE" ??_C@_1M@GIAKDKJK@?$AAs?$AAv?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x14003BE50: "Failed to open object's key. Sta" ??_C@_1FA@MKEEABKA@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?8?$AAs?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa@
0x14002BBF0: CmpDoFindSubKeyByNumber
0x140043E20: "BCDE_OSLOADER_TYPE_OS_DEVICE" ??_C@_1DK@FJKEAGEE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x14003F490: "nl-NL" ??_C@_1M@IHBJJGG@?$AAn?$AAl?$AA?9?$AAN?$AAL?$AA?$AA@
0x140042FA8: "linearaddress57" ??_C@_1CA@HJNFKALN@?$AAl?$AAi?$AAn?$AAe?$AAa?$AAr?$AAa?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA5?$AA7?$AA?$AA@
0x140038FD0: "__cdecl _imp__aligned_malloc" __imp__aligned_malloc
0x14002EB90: "__cdecl alloca_probe" _alloca_probe
0x140007AF8: BcdEditMirrorObject
0x140005310: BcdEditStringToBoolean
0x1400224D8: ORCreateNewHiveInternal
0x140048648: "UEFI_DBGPORT" ??_C@_0N@JLMCPLCD@UEFI_DBGPORT?$AA@
0x14004D758: BcdEditVerboseOutput
0x14003ED98: "bs-BA-Latn" ??_C@_1BG@NFKKMAFG@?$AAb?$AAs?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x14000143C: BcdEditMain
0x14003F318: "co" ??_C@_15KDBIMEPN@?$AAc?$AAo?$AA?$AA@
0x1400236A4: ORFindValue
0x14001144C: BiEnumerateSubObjectElements
0x14003FC18: "ku-Arab-IQ" ??_C@_1BG@LPOCIOK@?$AAk?$AAu?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAI?$AAQ?$AA?$AA@
0x14002D7C0: "int __cdecl CompareLangName(void const * __ptr64,void const * __ptr64)" ?CompareLangName@@YAHPEBX0@Z
0x140046D10: "passcount" ??_C@_1BE@BKOCPHJO@?$AAp?$AAa?$AAs?$AAs?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x14001ADF0: BiAddBootEntryToEfiBootManagerDisplayOrder
0x14003FB90: "co-FR" ??_C@_1M@CBHMIBEK@?$AAc?$AAo?$AA?9?$AAF?$AAR?$AA?$AA@
0x140040F68: "Root" ??_C@_19LFKAPJKP@?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x140039EE0: "fwbootmgr" ??_C@_1BE@CNKODAKJ@?$AAf?$AAw?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAm?$AAg?$AAr?$AA?$AA@
0x14003A7E0: "NewStoreRoot" ??_C@_1BK@FNDBABIN@?$AAN?$AAe?$AAw?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAR?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x1400456F0: "systemdatadevice" ??_C@_1CC@BGOFPOOB@?$AAs?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140046B90: "BCDE_LEGACY_LOADER_TYPE_BPB_STRI" ??_C@_1EG@LHPCGDDN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAE?$AAG?$AAA?$AAC?$AAY?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAP?$AAB?$AA_?$AAS?$AAT?$AAR?$AAI@
0x140041E20: "keyringaddress" ??_C@_1BO@GAIAGDBF@?$AAk?$AAe?$AAy?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AAa?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x140038C28: "__cdecl _imp_CloseHandle" __imp_CloseHandle
0x1400446E8: "usephysicaldestination" ??_C@_1CO@IJEIJPEH@?$AAu?$AAs?$AAe?$AAp?$AAh?$AAy?$AAs?$AAi?$AAc?$AAa?$AAl?$AAd?$AAe?$AAs?$AAt?$AAi?$AAn?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14000A6CC: BcdEditEnumerateObjectElements
0x140039298: "__cdecl _imp_RtlCompareMemory" __imp_RtlCompareMemory
0x140041250: "BCDE_LIBRARY_TYPE_AUTO_RECOVERY_" ??_C@_1FA@EPABBNIN@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAU?$AAT?$AAO?$AA_?$AAR?$AAE?$AAC?$AAO?$AAV?$AAE?$AAR?$AAY?$AA_@
0x140019400: BiGetDriveLayoutBlock
0x1400397E0: "serial" ??_C@_1O@IHPLHBMP@?$AAs?$AAe?$AAr?$AAi?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x14003FA40: "quz-BO" ??_C@_1O@OHDCKDDF@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAB?$AAO?$AA?$AA@
0x140024708: ORFreeOrNop
0x1400471B0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEADDFEATU" ??_C@_1EI@MODIIKCI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAA?$AAD?$AAD?$AAF?$AAE?$AAA?$AAT?$AAU@
0x140038C38: "__cdecl _imp_LocalFree" __imp_LocalFree
0x140041430: "BCDE_LIBRARY_TYPE_AVOID_LOW_PHYS" ??_C@_1FI@MODNAFCA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAV?$AAO?$AAI?$AAD?$AA_?$AAL?$AAO?$AAW?$AA_?$AAP?$AAH?$AAY?$AAS@
0x14001E5B4: SiGetDeviceNumberInformation
0x14003F8B8: "my-MM" ??_C@_1M@IAEABEPB@?$AAm?$AAy?$AA?9?$AAM?$AAM?$AA?$AA@
0x140017084: BiCreatePartitionDevice
0x140040358: "en-ID" ??_C@_1M@KFKHPFAC@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAD?$AA?$AA@
0x1400221E0: ORSaveHive
0x140038E60: "__cdecl _imp_GetLengthSid" __imp_GetLengthSid
0x14004D060: "__cdecl _defaultmatherr" __defaultmatherr
0x1400391B0: "__cdecl _imp_NtDeleteKey" __imp_NtDeleteKey
0x140039F64: "id" ??_C@_15NFICGAJK@?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x14004A8B8: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0
0x140030E48: CmpFindSecurityCellCacheIndex
0x1400486E0: "Raw Number:%x " ??_C@_1BO@HEBEAGBL@?$AAR?$AAa?$AAw?$AA?5?$AAN?$AAu?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?3?$AA?$CF?$AAx?$AA?5?$AA?$AA@
0x140039ED0: "device" ??_C@_1O@LNKPKJJI@?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140023D24: ORCreateTree
0x14003A360: GUID_WINDOWS_MEMORY_TESTER
0x140041128: "BCDE_LIBRARY_TYPE_INHERIT" ??_C@_1DE@POMHLNFF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAI?$AAN?$AAH?$AAE?$AAR?$AAI?$AAT?$AA?$AA@
0x14003A058: "{default}" ??_C@_1BE@PLMLMDLD@?$AA?$HL?$AAd?$AAe?$AAf?$AAa?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x140046A50: "BCDE_RESUME_LOADER_TYPE_DEBUG_OP" ??_C@_1FK@HPNEGDJD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AA_?$AAO?$AAP@
0x140029694: CmpCheckLeaf
0x14003B318: "Loaded hive at BCD%08d" ??_C@_1CO@NBIMBNIG@?$AAL?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAh?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?5?$AAa?$AAt?$AA?5?$AAB?$AAC?$AAD?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAd?$AA?$AA@
0x14003F650: "hsb-DE" ??_C@_1O@ENHGAHJM@?$AAh?$AAs?$AAb?$AA?9?$AAD?$AAE?$AA?$AA@
0x14003FAD0: "gn-PY" ??_C@_1M@MPDGLHIM@?$AAg?$AAn?$AA?9?$AAP?$AAY?$AA?$AA@
0x140043FE0: "kernel" ??_C@_1O@EDEEBIJK@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x140048130: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_B" ??_C@_1GA@KGNODHGA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAB@
0x14003FE60: "ks-Deva-IN" ??_C@_1BG@GNDGAGDM@?$AAk?$AAs?$AA?9?$AAD?$AAe?$AAv?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x1400431C0: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_SDI_PAT" ??_C@_1EE@FPOJAKDE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAS?$AAD?$AAI?$AA_?$AAP?$AAA?$AAT@
0x140046948: "customsettings" ??_C@_1BO@OPFMLPMA@?$AAc?$AAu?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$AA@
0x140047F30: "BCDE_CHARGING_TYPE_BOOT_THRESHOL" ??_C@_1EE@FNFKDJCF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAC?$AAH?$AAA?$AAR?$AAG?$AAI?$AAN?$AAG?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAT?$AAH?$AAR?$AAE?$AAS?$AAH?$AAO?$AAL@
0x14003F1D8: "mni" ??_C@_17KFODEDFP@?$AAm?$AAn?$AAi?$AA?$AA@
0x140043040: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_IMAGE_O" ??_C@_1EM@MMAIIOIB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAI?$AAM?$AAA?$AAG?$AAE?$AA_?$AAO@
0x140048870: "Port:%x" ??_C@_1BA@NLGACONL@?$AAP?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?3?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x140045218: "tpmbootentropy" ??_C@_1BO@NPOMJHFC@?$AAt?$AAp?$AAm?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAo?$AAp?$AAy?$AA?$AA@
0x140006208: BcdiGetPartialDeviceString
0x140040188: "sms-FI" ??_C@_1O@EOKHMKJK@?$AAs?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x14004D6F0: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x140039048: "__cdecl _imp_ZwQueryAttributesFile" __imp_ZwQueryAttributesFile
0x140045E38: "hypervisorbusparams" ??_C@_1CI@ILOKKGEA@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAb?$AAu?$AAs?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x14003F5A0: "sl-SI" ??_C@_1M@BCFAJEAD@?$AAs?$AAl?$AA?9?$AAS?$AAI?$AA?$AA@
0x14003DBE8: "\??\PhysicalDrive%lu" ??_C@_1CK@HJDFLMHG@?$AA?2?$AA?$DP?$AA?$DP?$AA?2?$AAP?$AAh?$AAy?$AAs?$AAi?$AAc?$AAa?$AAl?$AAD?$AAr?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$CF?$AAl?$AAu?$AA?$AA@
0x140046E18: "failuresenabled" ??_C@_1CA@OCKKMFIH@?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x140041118: "locale" ??_C@_1O@IHPFLMAD@?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140039190: "__cdecl _imp_NtQuerySymbolicLinkObject" __imp_NtQuerySymbolicLinkObject
0x14002FC44: HvIsInPlaceBaseBlockValid
0x140039B80: "HD_" ??_C@_17GHACKOEA@?$AAH?$AAD?$AA_?$AA?$AA@
0x14003A520: "BcdSetSystemStoreDevice: Invalid" ??_C@_1GK@CJALOABD@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAS?$AAe?$AAt?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAD?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAI?$AAn?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd@
0x140040E48: "AlwaysDisplayStartupFailures" ??_C@_1DK@MDJMKINE@?$AAA?$AAl?$AAw?$AAa?$AAy?$AAs?$AAD?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AAS?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AAu?$AAp?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140040A58: "Disable" ??_C@_1BA@EHHBCNCC@?$AAD?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140039958: "hypervisorhostip " ??_C@_1DC@POKHCCLF@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAp?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$AA@
0x140046250: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_US" ??_C@_1FK@DEELEGCG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAU?$AAS@
0x14000CEC8: BcdEditGetVolumeDiskExtents
0x1400403D8: "en-IN" ??_C@_1M@MKBKBFGG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140048880: "Address:%I64x" ??_C@_1BM@DOHEDMAO@?$AAA?$AAd?$AAd?$AAr?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?3?$AA?$CF?$AAI?$AA6?$AA4?$AAx?$AA?$AA@
0x140039088: "__cdecl _imp_RtlAllocateAndInitializeSid" __imp_RtlAllocateAndInitializeSid
0x14002A96C: CmpCheckValueList
0x14004D678: BcdEditCurrentIdentifierValue
0x14002E9D8: RtlNtStatusToDosError
0x140024748: ORCreateHiveHandle
0x1400480F8: "enablebootdebugpolicy" ??_C@_1CM@BKENHBJK@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x14002780C: ORFreeBinMap
0x14003F178: "ml" ??_C@_15ILKHAKGD@?$AAm?$AAl?$AA?$AA@
0x14003FA30: "yo-NG" ??_C@_1M@EMMHKBBH@?$AAy?$AAo?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x140038EF8: "__cdecl _imp__vsnwprintf" __imp__vsnwprintf
0x140039178: "__cdecl _imp_RtlImpersonateSelf" __imp_RtlImpersonateSelf
0x1400411B8: "truncatememory" ??_C@_1BO@BEFMLIAM@?$AAt?$AAr?$AAu?$AAn?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x140039280: "__cdecl _imp_RtlStringFromGUID" __imp_RtlStringFromGUID
0x14003A300: GUID_RESUME_LOADER_SETTINGS_GROUP
0x140045A60: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DE" ??_C@_1GG@BGEFDNND@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAD?$AAE@
0x14001078C: BiDeleteElement
0x14003F930: "chr-Cher-US" ??_C@_1BI@JBKOIGHG@?$AAc?$AAh?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAh?$AAe?$AAr?$AA?9?$AAU?$AAS?$AA?$AA@
0x140043BD0: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_PROCESS_CUSTOM" ??_C@_1FO@NNNODGFH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAR?$AAO?$AAC?$AAE?$AAS?$AAS?$AA_?$AAC?$AAU?$AAS?$AAT?$AAO?$AAM@
0x14003C160: "Element" ??_C@_1BA@DLALOCKE@?$AAE?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x1400398C8: "key:" ??_C@_19BOMCICBN@?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?3?$AA?$AA@
0x140045EE0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_SL" ??_C@_1FI@KABKDGMP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAS?$AAL@
0x14003D3F0: "Failed to acquire permissions to" ??_C@_1GO@MDEDFILO@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAc?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAe?$AAr?$AAm?$AAi?$AAs?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo@
0x1400427B8: "forcefipscrypto" ??_C@_1CA@OLMMKPKP@?$AAf?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAf?$AAi?$AAp?$AAs?$AAc?$AAr?$AAy?$AAp?$AAt?$AAo?$AA?$AA@
0x140024CF8: ORValidateBinHeader
0x14003F2A0: "kr" ??_C@_15ONDIMJNC@?$AAk?$AAr?$AA?$AA@
0x1400414B0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_TRADITIONAL_KS" ??_C@_1FI@LOCKMFIC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAT?$AAR?$AAA?$AAD?$AAI?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN?$AAA?$AAL?$AA_?$AAK?$AAS@
0x140038B98: "__cdecl _imp_SetUnhandledExceptionFilter" __imp_SetUnhandledExceptionFilter
0x140007CDC: BcdiGetMirrorPartition
0x1400402B0: "ar-LB" ??_C@_1M@OOJFGBHE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAB?$AA?$AA@
0x14003CB08: "Copying object. Flags: 0x%x" ??_C@_1DI@GDHCPKJK@?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?5?$AAF?$AAl?$AAa?$AAg?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x14002B974: CmpCheckLexicographicalOrder
0x14003EF88: "fr" ??_C@_15FBKGNKAM@?$AAf?$AAr?$AA?$AA@
0x14003F080: "eu" ??_C@_15EKOFJABL@?$AAe?$AAu?$AA?$AA@
0x14003ED38: "iu-CA-Latn" ??_C@_1BG@HPNKEHFC@?$AAi?$AAu?$AA?9?$AAC?$AAA?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x14003D280: "Failed to clone store. Status: %" ??_C@_1EE@NAHEMHPM@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAl?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF@
0x14003FE30: "sd-Arab-PK" ??_C@_1BG@IFJGDAGA@?$AAs?$AAd?$AA?9?$AAA?$AAr?$AAa?$AAb?$AA?9?$AAP?$AAK?$AA?$AA@
0x140045840: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_LA" ??_C@_1FE@NJJBGDJO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAL?$AAA@
0x14003F770: "sw-KE" ??_C@_1M@GIENNBFC@?$AAs?$AAw?$AA?9?$AAK?$AAE?$AA?$AA@
0x140044DF0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_LOG_INITIALIZ" ??_C@_1EM@FELPMIHI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAG?$AA_?$AAI?$AAN?$AAI?$AAT?$AAI?$AAA?$AAL?$AAI?$AAZ@
0x14003DFF0: "BiExportBcdObjects failed %x" ??_C@_1DK@EFCNLFKL@?$AAB?$AAi?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAB?$AAc?$AAd?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x140022200: ORSaveHiveEx
0x1400395B8: "timeout" ??_C@_1BA@NNCIACB@?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAo?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x140039CC0: "{%08lx-%04x-%04x-%02x%02x-%02x%0" ??_C@_1GI@JHCBPFLC@?$AA?$HL?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAl?$AAx?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAx?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA4?$AAx?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?9?$AA?$CF?$AA0?$AA2?$AAx?$AA?$CF?$AA0@
0x140038D60: "__cdecl _imp_RegOpenKeyExW" __imp_RegOpenKeyExW
0x1400260A4: ValidateHive
0x140013AA0: BcdGetSystemStorePath
0x1400200C0: OROpenKey
0x14001C8EC: BiCreateBootEntry
0x14001098C: BiConvertRegistryDataToElement
0x140038B90: api-ms-win-core-console-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14003AB40: "Failed to create store. Status: " ??_C@_1EG@LNLOEPIA@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?5@
0x140046FE0: "randfailcount" ??_C@_1BM@JILMNHAI@?$AAr?$AAa?$AAn?$AAd?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAc?$AAo?$AAu?$AAn?$AAt?$AA?$AA@
0x140047550: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEDISABLE" ??_C@_1EA@FLKNBMHC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAD?$AAI?$AAS?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA?$AA@
0x14003EF40: "bg" ??_C@_15KNPADPLH@?$AAb?$AAg?$AA?$AA@
0x14003F510: "sk-SK" ??_C@_1M@FKIFEHPB@?$AAs?$AAk?$AA?9?$AAS?$AAK?$AA?$AA@
0x140047590: "xsavedisable" ??_C@_1BK@EFDLGKCK@?$AAx?$AAs?$AAa?$AAv?$AAe?$AAd?$AAi?$AAs?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x14002E894: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x140046CB0: "applicationname" ??_C@_1CA@EJOFGDMF@?$AAa?$AAp?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAa?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x14003D1C0: "Failed to enumerate objects. Sta" ??_C@_1FA@KADLCJJC@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAu?$AAm?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa@
0x140044590: "novesa" ??_C@_1O@FOLEBLOB@?$AAn?$AAo?$AAv?$AAe?$AAs?$AAa?$AA?$AA@
0x140047C80: "BCDE_OSLOADER_TYPE_IMC_DEVICE" ??_C@_1DM@KDGAKPKG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAI?$AAM?$AAC?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA?$AA@
0x140041D60: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DISPLAY_OPTION" ??_C@_1EO@PCKLIPLD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAL?$AAA?$AAY?$AA_?$AAO?$AAP?$AAT?$AAI?$AAO?$AAN@
0x140008E8C: BcdEditDelete
0x140038B70: CRYPTSP_NULL_THUNK_DATA
0x14003F690: "tn-ZA" ??_C@_1M@IAIGNEJG@?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x140038CB8: "__cdecl _imp_GetUserDefaultUILanguage" __imp_GetUserDefaultUILanguage
0x14003DD70: "Exporting store to efi" ??_C@_1CO@LBFHDKF@?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAe?$AAf?$AAi?$AA?$AA@
0x140038EB0: "__cdecl _imp__cexit" __imp__cexit
0x140047300: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEADDFEATU" ??_C@_1EI@FDOPLCJB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAA?$AAD?$AAD?$AAF?$AAE?$AAA?$AAT?$AAU@
0x14003F140: "bn" ??_C@_15NAPIHADN@?$AAb?$AAn?$AA?$AA@
0x140039130: "__cdecl _imp_NtQuerySystemInformation" __imp_NtQuerySystemInformation
0x140016D50: BiConvertBootEnvironmentDeviceToUnknown
0x140044250: "lastknowngood" ??_C@_1BM@KGDBDGKH@?$AAl?$AAa?$AAs?$AAt?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AAg?$AAo?$AAo?$AAd?$AA?$AA@
0x1400484C8: "enablesecurebootpolicy" ??_C@_1CO@NLBNALML@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAs?$AAe?$AAc?$AAu?$AAr?$AAe?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAp?$AAo?$AAl?$AAi?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x140043820: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_RESUME_OBJECT" ??_C@_1EA@BGIBDFHE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE?$AA_?$AAO?$AAB?$AAJ?$AAE?$AAC?$AAT?$AA?$AA@
0x14003E938: "\Partition0" ??_C@_1BI@LDJIHBPK@?$AA?2?$AAP?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA0?$AA?$AA@
0x1400112A4: BiEnumerateSubElements
0x140039C3C: "no" ??_C@_15BPIGNHCD@?$AAn?$AAo?$AA?$AA@
0x14004D6C0: HvSymcryptSeed
0x14002E758: "__cdecl get_image_app_type" _get_image_app_type
0x140038E50: "__cdecl _imp_SetSecurityDescriptorDacl" __imp_SetSecurityDescriptorDacl
0x140042048: "BCDE_LIBRARY_TYPE_FONT_PATH" ??_C@_1DI@GMPKNAMP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAO?$AAN?$AAT?$AA_?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x140046660: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_SC" ??_C@_1FK@JIKBOLCI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAS?$AAC@
0x14001C3F8: BiGetDeviceFromEfiPath
0x14003E720: "\Registry\Machine\SYSTEM\Current" ??_C@_1HG@BDMNOANN@?$AA?2?$AAR?$AAe?$AAg?$AAi?$AAs?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?2?$AAM?$AAa?$AAc?$AAh?$AAi?$AAn?$AAe?$AA?2?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA?2?$AAC?$AAu?$AAr?$AAr?$AAe?$AAn?$AAt@
0x140030B64: HvpAllocateMap
0x140040510: "sma" ??_C@_17IPPCDKAH@?$AAs?$AAm?$AAa?$AA?$AA@
0x1400231D0: ORSetValue
0x140039180: "__cdecl _imp_NtOpenSymbolicLinkObject" __imp_NtOpenSymbolicLinkObject
0x14000B0C0: BcdEditGuidToString
0x140040A30: "Active" ??_C@_1O@EMLLFJNI@?$AAA?$AAc?$AAt?$AAi?$AAv?$AAe?$AA?$AA@
0x14003CCE0: "BcdCopyObjectEx: Failed to get o" ??_C@_1JC@JILAHONJ@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAE?$AAx?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAo@
0x14004A854: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt" __IMPORT_DESCRIPTOR_msvcrt
0x14002F008: HvAnalyzeLogFiles
0x140028D30: CmCheckRegistry
0x1400386A8: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_PCI_EXPRESS_POLICY
0x14003AFB0: "BcdCloseStore: Failed to acquire" ??_C@_1HK@OHPJHCML@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAC?$AAl?$AAo?$AAs?$AAe?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAc?$AAq?$AAu?$AAi?$AAr?$AAe@
0x140042650: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOT_SHUTDOWN_" ??_C@_1FC@DOBFBFML@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AA_?$AAS?$AAH?$AAU?$AAT?$AAD?$AAO?$AAW?$AAN?$AA_@
0x140040200: "ar-SY" ??_C@_1M@JLANABKE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAY?$AA?$AA@
0x140038EC0: "__cdecl _imp_memmove" __imp_memmove
0x140038980: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_SAFEBOOT
0x14003F360: "ar-SA" ??_C@_1M@OKAHONE@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAS?$AAA?$AA?$AA@
0x14001A860: BiGetSavedBootEntry
0x14001D2B8: BiDeleteBootEntry
0x140039820: "1394" ??_C@_19MMDKBDIC@?$AA1?$AA3?$AA9?$AA4?$AA?$AA@
0x14003F740: "ms-MY" ??_C@_1M@EIBJEEPA@?$AAm?$AAs?$AA?9?$AAM?$AAY?$AA?$AA@
0x140039808: "baudrate:" ??_C@_1BE@DENGJLAM@?$AAb?$AAa?$AAu?$AAd?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?3?$AA?$AA@
0x140043A00: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_BCD_FILEPATH" ??_C@_1DO@NGJKPAAL@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAC?$AAD?$AA_?$AAF?$AAI?$AAL?$AAE?$AAP?$AAA?$AAT?$AAH?$AA?$AA@
0x14000C600: BcdEditOpenAssociatedResumeObject
0x14003D890: "No processes are using this file" ??_C@_1EE@DHCKIGJ@?$AAN?$AAo?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe@
0x140040138: "sma-SE" ??_C@_1O@HEDBLHNP@?$AAs?$AAm?$AAa?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x140047370: "BCDE_OSLOADER_TYPE_XSAVEADDFEATU" ??_C@_1EI@EBFKBNHP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AAS?$AAA?$AAV?$AAE?$AAA?$AAD?$AAD?$AAF?$AAE?$AAA?$AAT?$AAU@
0x140003EFC: BcdEditDeleteSwitch
0x14002E340: wmainCRTStartup
0x1400430C0: "BCDE_DEVICE_TYPE_RAMDISK_TFTP_CL" ??_C@_1FE@MLPANPAF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAV?$AAI?$AAC?$AAE?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAR?$AAA?$AAM?$AAD?$AAI?$AAS?$AAK?$AA_?$AAT?$AAF?$AAT?$AAP?$AA_?$AAC?$AAL@
0x140039188: "__cdecl _imp_NtOpenKey" __imp_NtOpenKey
0x14003F9B8: "ps-AF" ??_C@_1M@KFBGCPFA@?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAA?$AAF?$AA?$AA@
0x14003D4D0: "Failed open newly loaded key %ws" ??_C@_1HC@IHHDHBPH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAn?$AAe?$AAw?$AAl?$AAy?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AA?$CF?$AAw?$AAs@
0x14003E6B0: "multi(%d)disk(%d)rdisk(%d)partit" ??_C@_1FA@CDDKIFEO@?$AAm?$AAu?$AAl?$AAt?$AAi?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AAr?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAd?$AA?$CJ?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt@
0x140042360: "BCDE_LIBRARY_TYPE_GRAPHICS_FORCE" ??_C@_1FM@JFJGHDBD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAG?$AAR?$AAA?$AAP?$AAH?$AAI?$AAC?$AAS?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAC?$AAE@
0x140028A84: ORCreateFastIndex
0x1400054A0: BcdEditDisplayElement
0x140048428: "enablerpmbprovisioning" ??_C@_1CO@EOLBKNIB@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAr?$AAp?$AAm?$AAb?$AAp?$AAr?$AAo?$AAv?$AAi?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x140045A30: "hypervisordebugpages" ??_C@_1CK@MPGPCDGN@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAp?$AAa?$AAg?$AAe?$AAs?$AA?$AA@
0x140040500: "az-Latn" ??_C@_1BA@OJCGJDJI@?$AAa?$AAz?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140038FE0: "__cdecl _imp_malloc" __imp_malloc
0x140042AA0: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BOOTUX_FADE_DI" ??_C@_1EM@FGIFGAHK@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAU?$AAX?$AA_?$AAF?$AAA?$AAD?$AAE?$AA_?$AAD?$AAI@
0x14003BE10: "Object alias resolves to %s" ??_C@_1DI@ELOMOFKK@?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAi?$AAa?$AAs?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAs?$AAo?$AAl?$AAv?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140039C20: "on" ??_C@_15GMGGGDOD@?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x140048738: "CDROM %x" ??_C@_1BC@NNOKPCMM@?$AAC?$AAD?$AAR?$AAO?$AAM?$AA?5?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x14003CAA0: "BcdExportStore: Failed clone BCD" ??_C@_1GI@MHDKOBB@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAl?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?5?$AAB?$AAC?$AAD@
0x14003C330: "Failed to convert data for eleme" ??_C@_1GE@MOGGGLMO@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAc?$AAo?$AAn?$AAv?$AAe?$AAr?$AAt?$AA?5?$AAd?$AAa?$AAt?$AAa?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAe?$AAl?$AAe?$AAm?$AAe@
0x1400435B8: "ramdisktftpvarwindow" ??_C@_1CK@MBDFKBLI@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAt?$AAf?$AAt?$AAp?$AAv?$AAa?$AAr?$AAw?$AAi?$AAn?$AAd?$AAo?$AAw?$AA?$AA@
0x140038BE0: "__cdecl _imp_WriteFile" __imp_WriteFile
0x140047920: "kernelhostip" ??_C@_1BK@HGHBOKHC@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAp?$AA?$AA@
0x140038C98: "__cdecl _imp_GetLocaleInfoW" __imp_GetLocaleInfoW
0x140039080: "__cdecl _imp_RtlAddAccessAllowedAceEx" __imp_RtlAddAccessAllowedAceEx
0x1400456A0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_SYSTEM_DATA_D" ??_C@_1EM@OKMGKEBC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA_?$AAD?$AAA?$AAT?$AAA?$AA_?$AAD@
0x14003A2E0: GUID_FIRMWARE_BOOTMGR
0x14003E030: "Timeout" ??_C@_1BA@BKONPLFM@?$AAT?$AAi?$AAm?$AAe?$AAo?$AAu?$AAt?$AA?$AA@
0x140025288: ORMakeSDRelative
0x140043A40: "bcdfilepath" ??_C@_1BI@NIDCLNAJ@?$AAb?$AAc?$AAd?$AAf?$AAi?$AAl?$AAe?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x140048658: "APM88XXXX" ??_C@_09MIHFAILL@APM88XXXX?$AA@
0x1400447F0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_USE_LEGACY_AP" ??_C@_1FA@LLMFIILF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AA_?$AAL?$AAE?$AAG?$AAA?$AAC?$AAY?$AA_?$AAA?$AAP@
0x140044930: "onecpu" ??_C@_1O@LAHDHPC@?$AAo?$AAn?$AAe?$AAc?$AAp?$AAu?$AA?$AA@
0x140043AB0: "customactions" ??_C@_1BM@CKNCBKPA@?$AAc?$AAu?$AAs?$AAt?$AAo?$AAm?$AAa?$AAc?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x140039090: "__cdecl _imp_RtlLengthSid" __imp_RtlLengthSid
0x140014DB8: BiEnumerateSubKeys
0x1400457C8: "bspdevice" ??_C@_1BE@HKIDDHHA@?$AAb?$AAs?$AAp?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140043118: "ramdisktftpclientport" ??_C@_1CM@HCCGNBOL@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAt?$AAf?$AAt?$AAp?$AAc?$AAl?$AAi?$AAe?$AAn?$AAt?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x14003F060: "fa" ??_C@_15BDAKCCHN@?$AAf?$AAa?$AA?$AA@
0x140048670: "SAM5250" ??_C@_07NOMLKFJI@SAM5250?$AA@
0x1400387C8: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_TPM_BOOT_ENTROPY_POLICY
0x140042940: "BCDE_LIBRARY_TYPE_BSD_PRESERVE_L" ??_C@_1EG@HHENJAOD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAB?$AAS?$AAD?$AA_?$AAP?$AAR?$AAE?$AAS?$AAE?$AAR?$AAV?$AAE?$AA_?$AAL@
0x140046620: "hypervisorenforcedcodeintegrity" ??_C@_1EA@GDGMOHO@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAe?$AAn?$AAf?$AAo?$AAr?$AAc?$AAe?$AAd?$AAc?$AAo?$AAd?$AAe?$AAi?$AAn?$AAt?$AAe?$AAg?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?$AA@
0x14003A330: GUID_WINDOWS_SETUP_RAMDISK_OPTIONS
0x1400398E8: "newkey" ??_C@_1O@OOJBEHK@?$AAn?$AAe?$AAw?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x14003B810: "Failed clear firmware namespace." ??_C@_1IE@DHPKKBP@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAl?$AAe?$AAa?$AAr?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAr?$AAm?$AAw?$AAa?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAn?$AAa?$AAm?$AAe?$AAs?$AAp?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?4@
0x14002E400: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x140045240: "BCDE_OSLOADER_TYPE_FORCE_LEGACY_" ??_C@_1FC@CBLGNEIH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAF?$AAO?$AAR?$AAC?$AAE?$AA_?$AAL?$AAE?$AAG?$AAA?$AAC?$AAY?$AA_@
0x140032010: BcdSyncMutantName
0x14003E590: "ZwTranslateFilePath" ??_C@_0BE@KMEIDNLK@ZwTranslateFilePath?$AA@
0x14000EA20: BiCleanupLoadedStores
0x140041A48: "key" ??_C@_17FJFCONIE@?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x14003F100: "yi" ??_C@_15CEDOLKNM@?$AAy?$AAi?$AA?$AA@
0x140039278: "__cdecl _imp_NtOpenFile" __imp_NtOpenFile
0x14003C520: "Failed to open key for all objec" ??_C@_1HC@IKFAJEGO@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAo?$AAp?$AAe?$AAn?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAf?$AAo?$AAr?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc@
0x14003F2B0: "ti" ??_C@_15JIKAKJAC@?$AAt?$AAi?$AA?$AA@
0x1400386B8: BCDE_POLICY_RESUME_LOADER_TYPE_BOOTUX_POLICY
0x140038878: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_SCHEDULER_TYPE
0x140038D90: "__cdecl _imp_LeaveCriticalSection" __imp_LeaveCriticalSection
0x14003EBB8: "BR" ??_C@_15GNKJDCBC@?$AAB?$AAR?$AA?$AA@
0x140044AB0: "groupsize" ??_C@_1BE@HLGANHML@?$AAg?$AAr?$AAo?$AAu?$AAp?$AAs?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?$AA@
0x1400441D8: "nocrashautoreboot" ??_C@_1CE@FBONAMLM@?$AAn?$AAo?$AAc?$AAr?$AAa?$AAs?$AAh?$AAa?$AAu?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x14003E8A0: "\ArcName\multi(0)disk(0)rdisk(1)" ??_C@_1EC@DDFPLGMM@?$AA?2?$AAA?$AAr?$AAc?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?2?$AAm?$AAu?$AAl?$AAt?$AAi?$AA?$CI?$AA0?$AA?$CJ?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$CI?$AA0?$AA?$CJ?$AAr?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AA?$CI?$AA1?$AA?$CJ@
0x140017B4C: BiConvertNtDeviceToBootEnvironment
0x14003EF50: "cs" ??_C@_15LJNHCMNK@?$AAc?$AAs?$AA?$AA@
0x140039668: "bootdebug" ??_C@_1BE@DDHGDEHF@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AA?$AA@
0x140024D50: ORCompressCopyName
0x140040068: "en-NZ" ??_C@_1M@IGEOFBG@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAZ?$AA?$AA@
0x140021BE4: OROpenHiveInternal
0x14001ECB4: SiDisambiguateSystemDevice
0x140042C58: "measuredbootlogformat" ??_C@_1CM@JABCHDN@?$AAm?$AAe?$AAa?$AAs?$AAu?$AAr?$AAe?$AAd?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAl?$AAo?$AAg?$AAf?$AAo?$AAr?$AAm?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x14002495C: ORConvertAbsoluteToOffset
0x14003FEB0: "ti-ER" ??_C@_1M@NCHGIHNA@?$AAt?$AAi?$AA?9?$AAE?$AAR?$AA?$AA@
0x140030AFC: HvpFreeMap
0x140038CF0: "__cdecl _imp_SearchPathW" __imp_SearchPathW
0x140042840: "BCDE_LIBRARY_TYPE_ALLOW_FLIGHT_S" ??_C@_1FE@MFHLMEKA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAA?$AAL?$AAL?$AAO?$AAW?$AA_?$AAF?$AAL?$AAI?$AAG?$AAH?$AAT?$AA_?$AAS@
0x140039AB0: "vhd=" ??_C@_19HFAILEGI@?$AAv?$AAh?$AAd?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x14004D700: "__cdecl _native_startup_state" __native_startup_state
0x14003D578: "ntdll.dll" ??_C@_1BE@GJOFHIHD@?$AAn?$AAt?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x140043798: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_TIMEOUT" ??_C@_1DE@HHNGDFID@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAT?$AAI?$AAM?$AAE?$AAO?$AAU?$AAT?$AA?$AA@
0x140039920: "autoenable" ??_C@_1BG@IFDEOHMF@?$AAa?$AAu?$AAt?$AAo?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x140025024: ORCompareCompressedString
0x14003F680: "ts-ZA" ??_C@_1M@FCNGNOMO@?$AAt?$AAs?$AA?9?$AAZ?$AAA?$AA?$AA@
0x140047A18: "kernelkey" ??_C@_1BE@EJEINIIH@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?$AA@
0x140040298: "sr-Latn-ME" ??_C@_1BG@CDPKEBGK@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x140042E08: "bootstatdevice" ??_C@_1BO@OHJDFKAC@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAs?$AAt?$AAa?$AAt?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140046F20: "BCDE_MEMTEST_TYPE_MATS_FAILURE_C" ??_C@_1EK@IPNCMFCE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAM?$AAA?$AAT?$AAS?$AA_?$AAF?$AAA?$AAI?$AAL?$AAU?$AAR?$AAE?$AA_?$AAC@
0x140039070: "__cdecl _imp_ZwCreateKey" __imp_ZwCreateKey
0x14003B560: "Failed to initialize description" ??_C@_1KG@KMOOPLGK@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAs?$AAc?$AAr?$AAi?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn@
0x140024BD0: ORAddBin
0x140014988: BiDeleteKey
0x14003F190: "sa" ??_C@_15EABBLBFF@?$AAs?$AAa?$AA?$AA@
0x140046070: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_RO" ??_C@_1GG@PJGBAPPD@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAR?$AAO@
0x1400485F8: "PORT_NUMBER" ??_C@_0M@MEGNMCAD@PORT_NUMBER?$AA@
0x14003CA10: "BcdExportStore: Failed create/op" ??_C@_1II@KMOKAMMG@?$AAB?$AAc?$AAd?$AAE?$AAx?$AAp?$AAo?$AAr?$AAt?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?3?$AA?5?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAc?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?1?$AAo?$AAp@
0x14004D720: BinCount
0x140039B38: "locate=" ??_C@_1BA@EEOFCBHD@?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x140047DB0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_EVENT_LOGGING" ??_C@_1FC@DHBAFLFC@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAV?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAL?$AAO?$AAG?$AAG?$AAI?$AAN?$AAG@
0x14001EAC0: SiIssueSynchronousIoctl
0x14003EF38: "ar" ??_C@_15EMKDOKLE@?$AAa?$AAr?$AA?$AA@
0x140038C78: "__cdecl _imp_LoadResource" __imp_LoadResource
0x140044528: "bootux" ??_C@_1O@OEKDOKFD@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AAu?$AAx?$AA?$AA@
0x14003F430: "he-IL" ??_C@_1M@GFMCHPE@?$AAh?$AAe?$AA?9?$AAI?$AAL?$AA?$AA@
0x14003F000: "sq" ??_C@_15BAAIOGMK@?$AAs?$AAq?$AA?$AA@
0x14000DC84: BcdOpenStore
0x140041408: "relocatephysical" ??_C@_1CC@KEOCHBPD@?$AAr?$AAe?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AAp?$AAh?$AAy?$AAs?$AAi?$AAc?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x140044870: "BCDE_OSLOADER_TYPE_X2APIC_POLICY" ??_C@_1EC@PDGADMMB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AA2?$AAA?$AAP?$AAI?$AAC?$AA_?$AAP?$AAO?$AAL?$AAI?$AAC?$AAY@
0x140039EF8: "memdiag" ??_C@_1BA@OPDNPLAJ@?$AAm?$AAe?$AAm?$AAd?$AAi?$AAa?$AAg?$AA?$AA@
0x14002492C: ORConvertOffsetToAbsolute
0x140031000: CmpIncrementCachedSecurityRefcount
0x140043E78: "BCDE_OSLOADER_TYPE_SYSTEM_ROOT" ??_C@_1DO@EPKDOJAF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAY?$AAS?$AAT?$AAE?$AAM?$AA_?$AAR?$AAO?$AAO?$AAT?$AA?$AA@
0x14003F3F0: "es-ES_tradnl" ??_C@_1BK@GHOONNCJ@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAE?$AAS?$AA_?$AAt?$AAr?$AAa?$AAd?$AAn?$AAl?$AA?$AA@
0x140025E10: ORClearBits
0x1400405F8: "tzm-Latn" ??_C@_1BC@BPMFNHEB@?$AAt?$AAz?$AAm?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x140013F84: BiCreateHive
0x14000A9DC: BcdEditGetObjectElement
0x140038FB8: "__cdecl _imp__snwscanf_s" __imp__snwscanf_s
0x140041858: "busparams" ??_C@_1BE@LEFJGFPD@?$AAb?$AAu?$AAs?$AAp?$AAa?$AAr?$AAa?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x14003ECD0: "sr-BA-Latn" ??_C@_1BG@OBCNFJB@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?$AA@
0x14003FB00: "so-SO" ??_C@_1M@NMAMHANM@?$AAs?$AAo?$AA?9?$AAS?$AAO?$AA?$AA@
0x14003FD98: "se-SE" ??_C@_1M@KEJDAAHB@?$AAs?$AAe?$AA?9?$AAS?$AAE?$AA?$AA@
0x140040B10: "Recovery" ??_C@_1BC@NDPNGGIP@?$AAR?$AAe?$AAc?$AAo?$AAv?$AAe?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x140041068: "path" ??_C@_19JIFMCCAP@?$AAp?$AAa?$AAt?$AAh?$AA?$AA@
0x140021984: ORAllocNode
0x14004AA0C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-memory-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-memory-l1-1-0
0x140040BD0: "Legacy" ??_C@_1O@ECNENGDC@?$AAL?$AAe?$AAg?$AAa?$AAc?$AAy?$AA?$AA@
0x1400196FC: BiGetPhysicalDriveName
0x140040448: "es-PR" ??_C@_1M@CGFMKEEK@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAR?$AA?$AA@
0x140039F90: "topics" ??_C@_1O@EJEGAFJB@?$AAt?$AAo?$AAp?$AAi?$AAc?$AAs?$AA?$AA@
0x140046CD0: "BCDE_MEMTEST_TYPE_PASS_COUNT" ??_C@_1DK@OODDJMAF@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAE?$AAM?$AAT?$AAE?$AAS?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAP?$AAA?$AAS?$AAS?$AA_?$AAC?$AAO?$AAU?$AAN?$AAT?$AA?$AA@
0x140044E50: "BCDE_OSLOADER_TYPE_SOS" ??_C@_1CO@GFMHLJLH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAO?$AAS?$AA?$AA@
0x14000691C: BcdEditEms
0x140038E90: "__cdecl _imp__fmode" __imp__fmode
0x140048684: "SBSA32" ??_C@_06KFHIPNDH@SBSA32?$AA@
0x1400398D8: "nodhcp" ??_C@_1O@NJJGNIE@?$AAn?$AAo?$AAd?$AAh?$AAc?$AAp?$AA?$AA@
0x14003F8F8: "sd-Deva-IN" ??_C@_1BG@HMAAGHML@?$AAs?$AAd?$AA?9?$AAD?$AAe?$AAv?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140040E88: "Fatal" ??_C@_1M@PPBDEPOA@?$AAF?$AAa?$AAt?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x140046970: "BCDE_RESUME_LOADER_TYPE_X86_PAE_" ??_C@_1EK@ODKCOFKA@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAR?$AAE?$AAS?$AAU?$AAM?$AAE?$AA_?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAX?$AA8?$AA6?$AA_?$AAP?$AAA?$AAE?$AA_@
0x140039168: "__cdecl _imp_ZwOpenFile" __imp_ZwOpenFile
0x1400387E0: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_START_POLICY
0x14003FF58: "se-FI" ??_C@_1M@LNFOCMOB@?$AAs?$AAe?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x14003BCC8: "Opening object %s" ??_C@_1CE@OBECFFDG@?$AAO?$AAp?$AAe?$AAn?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AA?$CF?$AAs?$AA?$AA@
0x140038CD0: "__cdecl _imp_MapViewOfFile" __imp_MapViewOfFile
0x1400391F0: "__cdecl _imp_NtCreateKey" __imp_NtCreateKey
0x1400401F0: "smn-FI" ??_C@_1O@JMPHMAMC@?$AAs?$AAm?$AAn?$AA?9?$AAF?$AAI?$AA?$AA@
0x14003E798: "SystemPartition" ??_C@_1CA@BCILKFEE@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AAP?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x14003ED00: "sr-BA-Cyrl" ??_C@_1BG@CMBHIPBE@?$AAs?$AAr?$AA?9?$AAB?$AAA?$AA?9?$AAC?$AAy?$AAr?$AAl?$AA?$AA@
0x14000BFB8: BcdEditNtDeviceToDosDevice
0x14003FF90: "quz-PE" ??_C@_1O@MGJBOAMB@?$AAq?$AAu?$AAz?$AA?9?$AAP?$AAE?$AA?$AA@
0x14003FF28: "en-AU" ??_C@_1M@KBFBEHJF@?$AAe?$AAn?$AA?9?$AAA?$AAU?$AA?$AA@
0x140040FB8: "optin" ??_C@_1M@PELNAOLJ@?$AAo?$AAp?$AAt?$AAi?$AAn?$AA?$AA@
0x14003F9E8: "bin-NG" ??_C@_1O@GIMANDPJ@?$AAb?$AAi?$AAn?$AA?9?$AAN?$AAG?$AA?$AA@
0x140040A10: "USB" ??_C@_17DMBMDHNL@?$AAU?$AAS?$AAB?$AA?$AA@
0x140039880: "hostip:" ??_C@_1BA@HEDJEFMP@?$AAh?$AAo?$AAs?$AAt?$AAi?$AAp?$AA?3?$AA?$AA@
0x140038780: BCDE_POLICY_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_DEBUGGER_TYPE
0x14000E7A0: BiAcquireBcdSyncMutant
0x140039060: "__cdecl _imp_RtlSetDaclSecurityDescriptor" __imp_RtlSetDaclSecurityDescriptor
0x140047AC0: "BCDE_OSLOADER_TYPE_KERNEL_DEBUGG" ??_C@_1FI@PEBMDOLG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG@
0x140047CC0: "imcdevice" ??_C@_1BE@LAJAGIPF@?$AAi?$AAm?$AAc?$AAd?$AAe?$AAv?$AAi?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x140038E70: "__cdecl _imp_InitializeAcl" __imp_InitializeAcl
0x14003F230: "ps" ??_C@_15DMJFFMOP@?$AAp?$AAs?$AA?$AA@
0x140039148: "__cdecl _imp_ZwOpenSymbolicLinkObject" __imp_ZwOpenSymbolicLinkObject
0x14003E100: "Translated a DontSync entry with" ??_C@_1FC@IKHACEFF@?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAl?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAD?$AAo?$AAn?$AAt?$AAS?$AAy?$AAn?$AAc?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh@
0x14003F128: "tk" ??_C@_15DCKJGBIJ@?$AAt?$AAk?$AA?$AA@
0x14003EF48: "ca" ??_C@_15EDMHLDMO@?$AAc?$AAa?$AA?$AA@
0x140041C58: "emsbaudrate" ??_C@_1BI@POHPDEKC@?$AAe?$AAm?$AAs?$AAb?$AAa?$AAu?$AAd?$AAr?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?$AA@
0x140048398: "enablemassstorage" ??_C@_1CE@FOELMCAA@?$AAe?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AAm?$AAa?$AAs?$AAs?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x14003BEB0: "Creating object. Version: %d. Ty" ??_C@_1FG@FFBPIKFN@?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?4?$AA?5?$AAV?$AAe?$AAr?$AAs?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?4?$AA?5?$AAT?$AAy@
0x140048848: "(%hs) " ??_C@_1O@DAJFGFAJ@?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAh?$AAs?$AA?$CJ?$AA?5?$AA?$AA@
0x14003A200: "%d.%d.%d.%d" ??_C@_1BI@FCMLLAGN@?$AA?$CF?$AAd?$AA?4?$AA?$CF?$AAd?$AA?4?$AA?$CF?$AAd?$AA?4?$AA?$CF?$AAd?$AA?$AA@
0x140039AA0: "boot" ??_C@_19NNFDHLJH@?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x140041A00: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_NET_K" ??_C@_1EG@BELLAOAI@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAN?$AAE?$AAT?$AA_?$AAK@
0x140013E6C: BiGetFirmwareType
0x14004A980: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-profile-l1-1-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-profile-l1-1-0
0x140043090: "ramdiskimageoffset" ??_C@_1CG@DEABOGOH@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAi?$AAm?$AAa?$AAg?$AAe?$AAo?$AAf?$AAf?$AAs?$AAe?$AAt?$AA?$AA@
0x140016068: BiDeleteFile
0x14003F320: "gsw" ??_C@_17DLKNGOHO@?$AAg?$AAs?$AAw?$AA?$AA@
0x14003D8E0: "Found %d processes using this fi" ??_C@_1EI@JACBKJGA@?$AAF?$AAo?$AAu?$AAn?$AAd?$AA?5?$AA?$CF?$AAd?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AAe?$AAs?$AA?5?$AAu?$AAs?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAt?$AAh?$AAi?$AAs?$AA?5?$AAf?$AAi@
0x140040CA0: "Minimal" ??_C@_1BA@DNMMBOC@?$AAM?$AAi?$AAn?$AAi?$AAm?$AAa?$AAl?$AA?$AA@
0x1400216CC: ORRenameKeyEx
0x14000FD58: BiGetObjectIdentifier
0x14003F268: "yo" ??_C@_15BFFOFAA@?$AAy?$AAo?$AA?$AA@
0x1400169C8: SiGetFirmwareType
0x140039900: "start" ??_C@_1M@JGKKHEFC@?$AAs?$AAt?$AAa?$AAr?$AAt?$AA?$AA@
0x14003DF80: "Created new boot entry 0x%x" ??_C@_1DI@CDFHKDHD@?$AAC?$AAr?$AAe?$AAa?$AAt?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAe?$AAw?$AA?5?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?5?$AAe?$AAn?$AAt?$AAr?$AAy?$AA?5?$AA0?$AAx?$AA?$CF?$AAx?$AA?$AA@
0x14002CDC8: LoadMUIFileV
0x14003A350: GUID_WINDOWS_SETUP_PCAT
0x140046218: "hypervisorrootprocpercore" ??_C@_1DE@JEIPLKAP@?$AAh?$AAy?$AAp?$AAe?$AAr?$AAv?$AAi?$AAs?$AAo?$AAr?$AAr?$AAo?$AAo?$AAt?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAp?$AAe?$AAr?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?$AA@
0x14003AD60: "Store will be synchronized with " ??_C@_1FE@NBHHGOHL@?$AAS?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAl?$AAl?$AA?5?$AAb?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAy?$AAn?$AAc?$AAh?$AAr?$AAo?$AAn?$AAi?$AAz?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAw?$AAi?$AAt?$AAh?$AA?5@
0x14002BB28: CmSiRWLockReleaseExclusive
0x14003F028: "uk" ??_C@_15PJPFLCCM@?$AAu?$AAk?$AA?$AA@
0x140038970: BCDE_POLICY_LIBRARY_TYPE_BOOT_LOG_FORMAT
0x1400400E8: "sma-NO" ??_C@_1O@KEMEEGPO@?$AAs?$AAm?$AAa?$AA?9?$AAN?$AAO?$AA?$AA@
0x140043528: "ramdiskmctftpfallback" ??_C@_1CM@OCDLEHL@?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAm?$AAc?$AAt?$AAf?$AAt?$AAp?$AAf?$AAa?$AAl?$AAl?$AAb?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x140038FD8: "__cdecl _imp_free" __imp_free
0x14003D230: "Failed to empty store. Status: %" ??_C@_1EE@GMFLEFKB@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAe?$AAm?$AAp?$AAt?$AAy?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAS?$AAt?$AAa?$AAt?$AAu?$AAs?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF@
0x140019BC4: BiAllocateCachedGuid
0x14002E800: "__cdecl IsNonwritableInCurrentImage" _IsNonwritableInCurrentImage
0x140038DB8: api-ms-win-core-synch-l1-2-0_NULL_THUNK_DATA
0x140038D30: "__cdecl _imp_TlsFree" __imp_TlsFree
0x140040FA0: "270" ??_C@_17LEGBLLCC@?$AA2?$AA7?$AA0?$AA?$AA@
0x14003BF08: "Generating object GUID." ??_C@_1DA@COAMFJPD@?$AAG?$AAe?$AAn?$AAe?$AAr?$AAa?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?5?$AAG?$AAU?$AAI?$AAD?$AA?4?$AA?$AA@
0x14003F008: "sv" ??_C@_15INNPNOHD@?$AAs?$AAv?$AA?$AA@
0x14003D7F0: "Failed to allocate process ID bu" ??_C@_1EM@MMKFALCH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAl?$AAo?$AAc?$AAa?$AAt?$AAe?$AA?5?$AAp?$AAr?$AAo?$AAc?$AAe?$AAs?$AAs?$AA?5?$AAI?$AAD?$AA?5?$AAb?$AAu@
0x14000D390: BcdEditFormatIpAddress
0x140040038: "ar-DZ" ??_C@_1M@JHGLJMGJ@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAD?$AAZ?$AA?$AA@
0x14003F7F8: "ta-IN" ??_C@_1M@KMKMOPHI@?$AAt?$AAa?$AA?9?$AAI?$AAN?$AA?$AA@
0x140039A10: "partition=" ??_C@_1BG@CADJGHEN@?$AAp?$AAa?$AAr?$AAt?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$DN?$AA?$AA@
0x1400403A8: "es-PY" ??_C@_1M@PBFNCDEL@?$AAe?$AAs?$AA?9?$AAP?$AAY?$AA?$AA@
0x14003FEC0: "qps-Latn-x-sh" ??_C@_1BM@IKMDFDAN@?$AAq?$AAp?$AAs?$AA?9?$AAL?$AAa?$AAt?$AAn?$AA?9?$AAx?$AA?9?$AAs?$AAh?$AA?$AA@
0x14003BD50: "Failed to get aliased identifier" ??_C@_1FK@NOBMLHNI@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAg?$AAe?$AAt?$AA?5?$AAa?$AAl?$AAi?$AAa?$AAs?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAi?$AAd?$AAe?$AAn?$AAt?$AAi?$AAf?$AAi?$AAe?$AAr@
0x1400057C0: BcdiStringToDataType
0x140030698: HvpInitMap
0x140044318: "removememory" ??_C@_1BK@FHIHLDK@?$AAr?$AAe?$AAm?$AAo?$AAv?$AAe?$AAm?$AAe?$AAm?$AAo?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x1400390F0: "__cdecl _imp_ZwOpenKey" __imp_ZwOpenKey
0x140039530: "loglevel" ??_C@_1BC@GEANOOEE@?$AAl?$AAo?$AAg?$AAl?$AAe?$AAv?$AAe?$AAl?$AA?$AA@
0x14004D084: TlsIndex
0x140043880: "BCDE_BOOTMGR_TYPE_TOOLS_DISPLAY_" ??_C@_1EM@FIBMIOCH@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAB?$AAO?$AAO?$AAT?$AAM?$AAG?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAT?$AAO?$AAO?$AAL?$AAS?$AA_?$AAD?$AAI?$AAS?$AAP?$AAL?$AAA?$AAY?$AA_@
0x14004A87C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-localization-l1-2-0
0x14003A1C8: "{kerneldbgsettings}" ??_C@_1CI@MLLHOAIO@?$AA?$HL?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAd?$AAb?$AAg?$AAs?$AAe?$AAt?$AAt?$AAi?$AAn?$AAg?$AAs?$AA?$HN?$AA?$AA@
0x140048240: "BCDE_MOBILESTARTUP_TYPE_ENABLE_F" ??_C@_1FE@IECPFPFG@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAM?$AAO?$AAB?$AAI?$AAL?$AAE?$AAS?$AAT?$AAA?$AAR?$AAT?$AAU?$AAP?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AA_?$AAF@
0x140043638: "vhdramdiskboot" ??_C@_1BO@HMPPMOHB@?$AAv?$AAh?$AAd?$AAr?$AAa?$AAm?$AAd?$AAi?$AAs?$AAk?$AAb?$AAo?$AAo?$AAt?$AA?$AA@
0x140038DA8: api-ms-win-core-synch-l1-1-0_NULL_THUNK_DATA
0x14003B4C0: "Failed to initialize objects key" ??_C@_1JO@GOAKEPKG@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAi?$AAn?$AAi?$AAt?$AAi?$AAa?$AAl?$AAi?$AAz?$AAe?$AA?5?$AAo?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AAs?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy@
0x14004A958: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-0" __IMPORT_DESCRIPTOR_api-ms-win-core-synch-l1-2-0
0x14003B430: "Failed to find a key to load sto" ??_C@_1HO@GNIINMFH@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAn?$AAd?$AA?5?$AAa?$AA?5?$AAk?$AAe?$AAy?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo@
0x14003EC08: "RU" ??_C@_15PDKIAIDA@?$AAR?$AAU?$AA?$AA@
0x140045690: "mfgmode" ??_C@_1BA@LJNFENMG@?$AAm?$AAf?$AAg?$AAm?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x14004D6D0: g_SymCryptFlags
0x140040AD8: "1024x600" ??_C@_1BC@PKLBMKGA@?$AA1?$AA0?$AA2?$AA4?$AAx?$AA6?$AA0?$AA0?$AA?$AA@
0x14003A990: "Failed to add new store from fil" ??_C@_1HA@NHKFMGEP@?$AAF?$AAa?$AAi?$AAl?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAa?$AAd?$AAd?$AA?5?$AAn?$AAe?$AAw?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?5?$AAf?$AAr?$AAo?$AAm?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAl@
0x140041B78: "BCDE_LIBRARY_TYPE_EMS_ENABLED" ??_C@_1DM@IOFKBHNE@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAE?$AAM?$AAS?$AA_?$AAE?$AAN?$AAA?$AAB?$AAL?$AAE?$AAD?$AA?$AA@
0x140046520: "BCDE_OSLOADER_TYPE_HYPERVISOR_MM" ??_C@_1FK@ELJPIMBP@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAH?$AAY?$AAP?$AAE?$AAR?$AAV?$AAI?$AAS?$AAO?$AAR?$AA_?$AAM?$AAM@
0x14002EB5A: memset
0x14004AA20: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x140041660: "BCDE_LIBRARY_TYPE_DEBUGGER_PORT_" ??_C@_1FA@NECBDELO@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAL?$AAI?$AAB?$AAR?$AAA?$AAR?$AAY?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAD?$AAE?$AAB?$AAU?$AAG?$AAG?$AAE?$AAR?$AA_?$AAP?$AAO?$AAR?$AAT?$AA_@
0x1400400A8: "ar-MA" ??_C@_1M@DHHMBNDP@?$AAa?$AAr?$AA?9?$AAM?$AAA?$AA?$AA@
0x14003B3C0: "Too many unexplained failures. F" ??_C@_1HA@GDPFBNC@?$AAT?$AAo?$AAo?$AA?5?$AAm?$AAa?$AAn?$AAy?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAe?$AAx?$AAp?$AAl?$AAa?$AAi?$AAn?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAf?$AAa?$AAi?$AAl?$AAu?$AAr?$AAe?$AAs?$AA?4?$AA?5?$AAF@
0x1400011F4: BcdEditFormatMessage
0x14004D728: ORValidRelativeSecurityDescriptor
0x140023874: ORUpdateValue
0x140038BD0: "__cdecl _imp_ReadFile" __imp_ReadFile
0x14003F4C0: "pt-BR" ??_C@_1M@BOCFIGEP@?$AAp?$AAt?$AA?9?$AAB?$AAR?$AA?$AA@
0x14000DF7C: BcdForciblyUnloadStore
0x14003A640: "Unable to unload store. Undoing " ??_C@_1IE@OIGAJMMG@?$AAU?$AAn?$AAa?$AAb?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AA?5?$AAu?$AAn?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AA?5?$AAs?$AAt?$AAo?$AAr?$AAe?$AA?4?$AA?5?$AAU?$AAn?$AAd?$AAo?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?5@
0x14003FFF0: "fr-CH" ??_C@_1M@EOGNKEK@?$AAf?$AAr?$AA?9?$AAC?$AAH?$AA?$AA@
0x140001E40: BcdEditDisplayOrder
0x140044420: "BCDE_OSLOADER_TYPE_USE_VGA_DRIVE" ??_C@_1EE@JCFBDDFB@?$AAB?$AAC?$AAD?$AAE?$AA_?$AAO?$AAS?$AAL?$AAO?$AAA?$AAD?$AAE?$AAR?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAU?$AAS?$AAE?$AA_?$AAV?$AAG?$AAA?$AA_?$AAD?$AAR?$AAI?$AAV?$AAE@
0x14001A018: BiReleasePrivilege
0x140043988: "noerrordisplay" ??_C@_1BO@HPIABIJB@?$AAn?$AAo?$AAe?$AAr?$AAr?$AAo?$AAr?$AAd?$AAi?$AAs?$AAp?$AAl?$AAa?$AAy?$AA?$AA@

[JEB Decompiler by PNF Software]