Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\Installer\$PatchCache$\Managed\2F220489ACB9D14AA683A16E850F4151\8.100.25984\fil4dc48ac4e10f457ac899c6b5556416af Base=0x400000 SHA-256=98BBB6032424D4381338A3B1BF866723F5A5317F05092F6F65E62D21C5B249FA
PDB: MsiMsp.pdb GUID={E923EB8E-1073-4ECF-BA154930A74168F2} Age=1

555 located named symbols:
0x402114: "Wednesday" ??_C@_1BE@EBOGMDOH@?$AAW?$AAe?$AAd?$AAn?$AAe?$AAs?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x40F7E4: "__cdecl _nhandle" __nhandle
0x410008: "__stdcall _imp__FreeLibrary" __imp__FreeLibrary@4
0x40F908: "__cdecl __onexitend" ___onexitend
0x410000: "__stdcall _imp__ExitProcess" __imp__ExitProcess@4
0x4017E8: "Runtime Error! Program: " ??_C@_0BK@OFGJDLJJ@Runtime?5Error?$CB?6?6Program?3?5?$AA@
0x40E7B8: "__cdecl __sbh_indGroupDefer" ___sbh_indGroupDefer
0x4037DC: "__stdcall _freefls" __freefls@4
0x410114: "__stdcall _imp__GetConsoleCP" __imp__GetConsoleCP@0
0x40D00C: "__cdecl _Num_FPE" __Num_FPE
0x405AB9: "__cdecl _stbuf" __stbuf
0x41013C: "__stdcall _imp__LoadStringA" __imp__LoadStringA@16
0x40BD84: "__stdcall RtlUnwind" _RtlUnwind@16
0x4021A0: "Sep" ??_C@_17HCHCOKMG@?$AAS?$AAe?$AAp?$AA?$AA@
0x40E0F4: "__cdecl _winminor" __winminor
0x401F90: "Thu" ??_C@_03IOFIKPDN@Thu?$AA@
0x40705E: "__cdecl __crtInitCritSecAndSpinCountEx" ___crtInitCritSecAndSpinCountEx
0x4012C0: "R6008 - not enough space for ar" ??_C@_0CK@KMMJOAPP@R6008?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5ar@
0x4020C4: "Wed" ??_C@_17CJEDCEPE@?$AAW?$AAe?$AAd?$AA?$AA@
0x40E41C: "__cdecl _crtheap" __crtheap
0x401494: "R6025 - pure virtual function c" ??_C@_0CG@IOHKGFNJ@R6025?$AN?6?9?5pure?5virtual?5function?5c@
0x4037CE: "__cdecl _encoded_null" __encoded_null
0x406907: "__cdecl _unlock_file" __unlock_file
0x401914: "GetActiveWindow" ??_C@_0BA@HNOPNCHB@GetActiveWindow?$AA@
0x40ACD4: "__cdecl atol" _atol
0x40E538: "__cdecl __mblcid" ___mblcid
0x40D040: "__cdecl __security_cookie" ___security_cookie
0x402F75: "__fastcall __security_check_cookie" @__security_check_cookie@4
0x4022BC: "HH:mm:ss" ??_C@_1BC@GDGBMEMK@?$AAH?$AAH?$AA?3?$AAm?$AAm?$AA?3?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x410058: "__stdcall _imp__GetStartupInfoA" __imp__GetStartupInfoA@4
0x402330: "patchwiz.dll" ??_C@_0N@DKCKAAOG@patchwiz?4dll?$AA@
0x40A1CD: "__cdecl _lseeki64" __lseeki64
0x40F918: "__cdecl __env_initialized" ___env_initialized
0x40F910: "__cdecl _FPinit" __FPinit
0x4059CA: "__cdecl _invalid_parameter" __invalid_parameter
0x409271: "__cdecl _isctype_l" __isctype_l
0x40303D: "__cdecl _strnicmp" __strnicmp
0x40B408: "__cdecl strtolX" _strtolX
0x409224: "__cdecl __crtLCMapStringA" ___crtLCMapStringA
0x410148: "__stdcall _imp__GetFileVersionInfoSizeA" __imp__GetFileVersionInfoSizeA@8
0x4100A0: "__stdcall _imp__QueryPerformanceCounter" __imp__QueryPerformanceCounter@4
0x4017D8: "runtime error " ??_C@_0P@GGKDKEEG@runtime?5error?5?$AA@
0x40B76A: "__cdecl _get_osfhandle" __get_osfhandle
0x4069C1: "__cdecl _SEH_epilog4" __SEH_epilog4
0x4100D0: "__stdcall _imp__GetCPInfo" __imp__GetCPInfo@8
0x4100E0: "__stdcall _imp__Sleep" __imp__Sleep@4
0x40400C: "__cdecl _FF_MSGBANNER" __FF_MSGBANNER
0x401F88: "Tue" ??_C@_03NAGEINEP@Tue?$AA@
0x402008: "Nov" ??_C@_03JPJOFNIA@Nov?$AA@
0x4057DD: "__cdecl _tolower_l" __tolower_l
0x403764: "__cdecl _encode_pointer" __encode_pointer
0x410090: "__stdcall _imp__HeapFree" __imp__HeapFree@12
0x401845: "" ??_C@_00CNPNBAHC@?$AA@
0x401F94: "Fri" ??_C@_03IDIOELNC@Fri?$AA@
0x4069DA: "__cdecl _flsbuf" __flsbuf
0x40B6DD: "__cdecl _free_osfhnd" __free_osfhnd
0x40181C: " " ??_C@_02PHMGELLB@?6?6?$AA@
0x40697C: "__cdecl _SEH_prolog4" __SEH_prolog4
0x410154: VERSION_NULL_THUNK_DATA
0x4018A0: "char const * const __lookuptable" ?__lookuptable@@3QBDB
0x40E0DC: "__cdecl _environ" __environ
0x4021FC: "June" ??_C@_19EPFLPGAP@?$AAJ?$AAu?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x402170: "Mar" ??_C@_17CKNLEDEC@?$AAM?$AAa?$AAr?$AA?$AA@
0x4100C0: "__stdcall _imp__WideCharToMultiByte" __imp__WideCharToMultiByte@32
0x401FF4: "Jun" ??_C@_03IDFGHECI@Jun?$AA@
0x408432: "__stdcall _seh_longjmp_unwind4" __seh_longjmp_unwind4@4
0x402B10: "void __cdecl RemoveQuotes(char const *,char *,unsigned long)" ?RemoveQuotes@@YAXPBDPADK@Z
0x4013DC: "R6017 - unexpected multithread " ??_C@_0CN@FOLDKNG@R6017?$AN?6?9?5unexpected?5multithread?5@
0x401080: "__cdecl _XcptActTab" __XcptActTab
0x402278: "PM" ??_C@_15CLMNNGEL@?$AAP?$AAM?$AA?$AA@
0x40E554: "__cdecl _cflush" __cflush
0x402058: "October" ??_C@_07JJNFCEND@October?$AA@
0x40BC0E: "__cdecl __termcon" ___termcon
0x407AD6: "__cdecl __sbh_free_block" ___sbh_free_block
0x403240: "__cdecl _vsnprintf_l" __vsnprintf_l
0x402190: "Jul" ??_C@_17IJPCKHK@?$AAJ?$AAu?$AAl?$AA?$AA@
0x407E90: "__cdecl malloc" _malloc
0x4021C0: "January" ??_C@_1BA@EFMEIEBA@?$AAJ?$AAa?$AAn?$AAu?$AAa?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x40D258: "__cdecl __initialmbcinfo" ___initialmbcinfo
0x40B919: "__cdecl mbtowc" _mbtowc
0x4070D4: "__cdecl raise" _raise
0x402044: "August" ??_C@_06LBBHFDDG@August?$AA@
0x405440: "__cdecl _setmbcp" __setmbcp
0x40709F: "__cdecl __get_sigabrt" ___get_sigabrt
0x40DD50: "__cdecl __abort_behavior" ___abort_behavior
0x410068: "__stdcall _imp__TerminateProcess" __imp__TerminateProcess@8
0x41008C: "__stdcall _imp__HeapCreate" __imp__HeapCreate@12
0x4017C4: "TLOSS error " ??_C@_0O@MJNIPGOH@TLOSS?5error?$AN?6?$AA@
0x4099A2: "__cdecl _write_nolock" __write_nolock
0x401000: "__cdecl __guard_check_icall_fptr" ___guard_check_icall_fptr
0x4095E8: "__cdecl _wctomb_s_l" __wctomb_s_l
0x406948: "__cdecl _unlock_file2" __unlock_file2
0x40207C: "PM" ??_C@_02CJNFDJBF@PM?$AA@
0x40404A: "__cdecl _NMSG_WRITE" __NMSG_WRITE
0x401FE8: "Mar" ??_C@_03ODNJBKGA@Mar?$AA@
0x40E7BC: "__cdecl __sbh_cntHeaderList" ___sbh_cntHeaderList
0x4100E8: "__stdcall _imp__LoadLibraryExA" __imp__LoadLibraryExA@12
0x40E7B0: "struct HINSTANCE__ * g_hInst" ?g_hInst@@3PAUHINSTANCE__@@A
0x410088: "__stdcall _imp__LoadLibraryExW" __imp__LoadLibraryExW@12
0x405A81: "__cdecl _ftbuf" __ftbuf
0x40932C: "__cdecl _isleadbyte_l" __isleadbyte_l
0x4022E8: "CONOUT$" ??_C@_07GPDNMNG@CONOUT$?$AA@
0x401FF8: "Jul" ??_C@_03LBGABGKK@Jul?$AA@
0x4100A8: "__stdcall _imp__GetSystemTimeAsFileTime" __imp__GetSystemTimeAsFileTime@4
0x402294: "dddd, MMMM dd, yyyy" ??_C@_1CI@KNAKOEBC@?$AAd?$AAd?$AAd?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAM?$AAM?$AAM?$AAM?$AA?5?$AAd?$AAd?$AA?0?$AA?5?$AAy?$AAy?$AAy?$AAy?$AA?$AA@
0x401160: "kernelbase.dll" ??_C@_1BO@MFOKJHPK@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AAb?$AAa?$AAs?$AAe?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x410100: "__stdcall _imp__GetStringTypeW" __imp__GetStringTypeW@16
0x4085B7: "__cdecl __free_lconv_num" ___free_lconv_num
0x40204C: "September" ??_C@_09BHHEALKD@September?$AA@
0x40250C: "__stdcall WinMain" _WinMain@16
0x402198: "Aug" ??_C@_17ICPELBCN@?$AAA?$AAu?$AAg?$AA?$AA@
0x403182: "__cdecl printf" _printf
0x403FF1: "__cdecl exit" _exit
0x40E7C0: "__cdecl __sbh_sizeHeaderList" ___sbh_sizeHeaderList
0x40592A: "__cdecl __doserrno" ___doserrno
0x401880: "__cdecl __initiallocalestructinfo" ___initiallocalestructinfo
0x401F80: "Sun" ??_C@_03KOEHGMDN@Sun?$AA@
0x4021B8: "Dec" ??_C@_17EGKACKIF@?$AAD?$AAe?$AAc?$AA?$AA@
0x403D90: "__cdecl _cinit" __cinit
0x4021E4: "March" ??_C@_1M@IKEENEDF@?$AAM?$AAa?$AAr?$AAc?$AAh?$AA?$AA@
0x40E0D0: "__cdecl gpFlsFree" _gpFlsFree
0x403953: "__cdecl _getptd_noexit" __getptd_noexit
0x410024: "__stdcall _imp__GlobalFree" __imp__GlobalFree@4
0x4036C1: "__cdecl __set_flsgetvalue" ___set_flsgetvalue
0x40E6E4: "__cdecl __sbh_pHeaderDefer" ___sbh_pHeaderDefer
0x410004: "__stdcall _imp__lstrlenA" __imp__lstrlenA@4
0x40ABFD: "__cdecl _local_unwind2" __local_unwind2
0x40835C: "__cdecl _local_unwind4" __local_unwind4
0x406B61: "__cdecl _initp_eh_hooks" __initp_eh_hooks
0x4100C8: "__stdcall _imp__GetACP" __imp__GetACP@0
0x403D1D: "__cdecl __crtExitProcess" ___crtExitProcess
0x4100AC: "__stdcall _imp__GetTickCount" __imp__GetTickCount@0
0x401FC0: "Thursday" ??_C@_08HACCIKIA@Thursday?$AA@
0x4024A5: "long __cdecl StringCchPrintfA(char *,unsigned int,char const *,...)" ?StringCchPrintfA@@YAJPADIPBDZZ
0x40F920: "__cdecl _acmdln" __acmdln
0x406D38: "__cdecl _unlock" __unlock
0x40F91C: "__cdecl __initenv_end" ___initenv_end
0x401FB4: "Wednesday" ??_C@_09DLIGFAKA@Wednesday?$AA@
0x401554: "R6030 - CRT not initialized " ??_C@_0BP@LPMHJOKI@R6030?$AN?6?9?5CRT?5not?5initialized?$AN?6?$AA@
0x40847E: "__fastcall _EH4_GlobalUnwind" @_EH4_GlobalUnwind@4
0x40509F: "__cdecl __initmbctable" ___initmbctable
0x402080: "MM/dd/yy" ??_C@_08BPBNCDIB@MM?1dd?1yy?$AA@
0x410060: "__stdcall _imp__SetUnhandledExceptionFilter" __imp__SetUnhandledExceptionFilter@4
0x410180: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_VERSION" __IMPORT_DESCRIPTOR_VERSION
0x402224: "September" ??_C@_1BE@DKAAMBJL@?$AAS?$AAe?$AAp?$AAt?$AAe?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x40B040: "__cdecl __ascii_stricmp" ___ascii_stricmp
0x40A2DD: "__cdecl _lseeki64_nolock" __lseeki64_nolock
0x40AF10: "__cdecl _alloca_probe_16" __alloca_probe_16
0x402C45: "void __cdecl DisplayErrorCore(char const *,int)" ?DisplayErrorCore@@YAXPBDH@Z
0x4020CC: "Thu" ??_C@_17PDPHAADD@?$AAT?$AAh?$AAu?$AA?$AA@
0x40225C: "December" ??_C@_1BC@FEMKIFH@?$AAD?$AAe?$AAc?$AAe?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x40E534: "__cdecl __ismbcodepage" ___ismbcodepage
0x40E0CC: "__cdecl gpFlsSetValue" _gpFlsSetValue
0x410048: "__stdcall _imp__GetConsoleOutputCP" __imp__GetConsoleOutputCP@0
0x40ACC4: "__cdecl _NLG_Dispatch" __NLG_Dispatch
0x4018FC: "USER32.DLL" ??_C@_0L@NDEGIDAG@USER32?4DLL?$AA@
0x40ACC4: "__cdecl _NLG_Dispatch2" __NLG_Dispatch2
0x4100A4: "__stdcall _imp__GetCurrentProcessId" __imp__GetCurrentProcessId@0
0x40E0EC: "__cdecl _winver" __winver
0x403E96: "__cdecl _initterm_e" __initterm_e
0x4100F0: "__stdcall _imp__HeapReAlloc" __imp__HeapReAlloc@16
0x4078D9: "__cdecl __sbh_alloc_new_group" ___sbh_alloc_new_group
0x40A4B9: "__cdecl _calloc_impl" __calloc_impl
0x401114: "EncodePointer" ??_C@_0O@NLDKAIKN@EncodePointer?$AA@
0x406B28: "void __cdecl terminate(void)" ?terminate@@YAXXZ
0x4070B1: "__cdecl _initp_misc_winsig" __initp_misc_winsig
0x40BC70: "__cdecl _allmul" __allmul
0x410080: "__stdcall _imp__TlsSetValue" __imp__TlsSetValue@8
0x407077: "__cdecl _initp_misc_initcrit" __initp_misc_initcrit
0x4100C4: "__stdcall _imp__IsValidCodePage" __imp__IsValidCodePage@4
0x4011C8: "CorExitProcess" ??_C@_0P@MIGLKIOC@CorExitProcess?$AA@
0x407416: "__cdecl __crtMessageBoxA" ___crtMessageBoxA
0x41000C: "__stdcall _imp__GetModuleHandleW" __imp__GetModuleHandleW@4
0x408C5B: "__cdecl _freea" __freea
0x40AC81: "__cdecl _abnormal_termination" __abnormal_termination
0x410140: "__stdcall _imp__MessageBoxA" __imp__MessageBoxA@16
0x402328: "-nologo" ??_C@_07EKPPAKPC@?9nologo?$AA@
0x4079E7: "__cdecl __sbh_alloc_new_region" ___sbh_alloc_new_region
0x40ACCC: "__cdecl _NLG_Call" __NLG_Call
0x40DD80: "__cdecl _coninpfh" __coninpfh
0x403C2E: "__cdecl _mtterm" __mtterm
0x4100F8: "__stdcall _imp__RtlUnwind" __imp__RtlUnwind@16
0x40936D: "__cdecl isleadbyte" _isleadbyte
0x40538F: "__cdecl __updatetmbcinfo" ___updatetmbcinfo
0x40E0E8: "__cdecl _osver" __osver
0x405C4C: "__cdecl _output_l" __output_l
0x40114C: "FlsSetValue" ??_C@_0M@JCPCPOEF@FlsSetValue?$AA@
0x403E2C: "__cdecl _init_pointers" __init_pointers
0x404AC0: "__cdecl _SEH_prolog4_GS" __SEH_prolog4_GS
0x4017B4: "SING error " ??_C@_0N@BONNPDHF@SING?5error?$AN?6?$AA@
0x401848: "Invalid parameter passed to C ru" ??_C@_0DB@OPDBMGNG@Invalid?5parameter?5passed?5to?5C?5ru@
0x401F7C: "__cdecl __lconv_static_W_null" ___lconv_static_W_null
0x40B7EB: "__cdecl _unlock_fhandle" __unlock_fhandle
0x409742: "__cdecl wctomb_s" _wctomb_s
0x402104: "Tuesday" ??_C@_1BA@ENFBFFEK@?$AAT?$AAu?$AAe?$AAs?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x410108: "__stdcall _imp__GetStringTypeA" __imp__GetStringTypeA@20
0x404CC0: "__cdecl __ascii_strnicmp" ___ascii_strnicmp
0x40D008: "__cdecl _First_FPE_Indx" __First_FPE_Indx
0x40B5AF: "__cdecl fclose" _fclose
0x40E0F0: "__cdecl _winmajor" __winmajor
0x403AAA: "__cdecl _mtinit" __mtinit
0x401DF0: "__cdecl __newcumap" ___newcumap
0x401970: "__cdecl __newctype" ___newctype
0x40321E: "__cdecl _vsnprintf" __vsnprintf
0x404B08: "__cdecl _SEH_epilog4_GS" __SEH_epilog4_GS
0x410134: "__stdcall _imp__StrStrIA" __imp__StrStrIA@8
0x402238: "October" ??_C@_1BA@EPANDLNG@?$AAO?$AAc?$AAt?$AAo?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x408625: "__cdecl __free_lc_time" ___free_lc_time
0x4020DC: "Sat" ??_C@_17GGIBDPIH@?$AAS?$AAa?$AAt?$AA?$AA@
0x402374: " MsiMsp " ??_C@_08LLMMDBIH@?6MsiMsp?6?$AA@
0x401FFC: "Aug" ??_C@_03IFJFEIGA@Aug?$AA@
0x40E6B0: "__cdecl _maxwait" __maxwait
0x406FFF: "__cdecl __crtInitCritSecAndSpinCount" ___crtInitCritSecAndSpinCount
0x40AACE: "__cdecl __sse2_available_init" ___sse2_available_init
0x410130: KERNEL32_NULL_THUNK_DATA
0x410020: "__stdcall _imp__GetProcAddress" __imp__GetProcAddress@8
0x40A3BA: "__cdecl abort" _abort
0x41006C: "__stdcall _imp__GetModuleHandleA" __imp__GetModuleHandleA@4
0x404F15: "__cdecl __removelocaleref" ___removelocaleref
0x40E0FC: "__cdecl _C_Termination_Done" __C_Termination_Done
0x402B86: "void __cdecl DisplayError(unsigned int,char const *)" ?DisplayError@@YAXIPBD@Z
0x4020B4: "Mon" ??_C@_17KBOMKBF@?$AAM?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x410194: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_SHLWAPI" __IMPORT_DESCRIPTOR_SHLWAPI
0x401890: "(null)" ??_C@_1O@CEDCILHN@?$AA?$CI?$AAn?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x40AAE0: "__cdecl _get_sse2_info" __get_sse2_info
0x4039C8: "__cdecl _initptd" __initptd
0x403489: "__cdecl __CxxSetUnhandledExceptionFilter" ___CxxSetUnhandledExceptionFilter
0x407FC7: "__cdecl _ismbblead" __ismbblead
0x403441: "long __stdcall __CxxUnhandledExceptionFilter(struct _EXCEPTION_POINTERS *)" ?__CxxUnhandledExceptionFilter@@YGJPAU_EXCEPTION_POINTERS@@@Z
0x40708B: "__cdecl _initp_misc_rand_s" __initp_misc_rand_s
0x40AB98: "__cdecl _global_unwind2" __global_unwind2
0x40E0C8: "__cdecl gpFlsGetValue" _gpFlsGetValue
0x40BCC6: "__cdecl __from_strstr_to_strchr" ___from_strstr_to_strchr
0x402380: " MsiMsp V %u.%u " ??_C@_0BB@HBDEAKEN@?6MsiMsp?5V?5?$CFu?4?$CFu?6?$AA@
0x410030: "__stdcall _imp__GetFileType" __imp__GetFileType@4
0x402D12: "__cdecl WinMainCRTStartup" _WinMainCRTStartup
0x406865: "__cdecl __endstdio" ___endstdio
0x403603: "__cdecl _initp_misc_winxfltr" __initp_misc_winxfltr
0x4093BA: "__cdecl _isatty" __isatty
0x4014F4: "R6027 - not enough space for lo" ??_C@_0DF@GAKBPDFP@R6027?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5lo@
0x4030C3: "__cdecl _strnicmp_l" __strnicmp_l
0x40202C: "April" ??_C@_05DMJDNLEJ@April?$AA@
0x410050: "__stdcall _imp__GetCommandLineA" __imp__GetCommandLineA@0
0x401938: "GetUserObjectInformationA" ??_C@_0BK@CIDNPOGP@GetUserObjectInformationA?$AA@
0x401FE4: "Feb" ??_C@_03HJBDCHOM@Feb?$AA@
0x40492A: "__cdecl __crtGetEnvironmentStringsA" ___crtGetEnvironmentStringsA
0x406B77: "__cdecl _lock" __lock
0x40152C: "R6028 - unable to initialize he" ??_C@_0CF@KJDAIALP@R6028?$AN?6?9?5unable?5to?5initialize?5he@
0x40E0D8: "__cdecl __argv" ___argv
0x401954: "GetProcessWindowStation" ??_C@_0BI@DFKBFLJE@GetProcessWindowStation?$AA@
0x40E0D4: "__cdecl __argc" ___argc
0x401FAC: "Tuesday" ??_C@_07BAAGCFCM@Tuesday?$AA@
0x401610: "R6033 - Attempt to use MSIL cod" ??_C@_0PH@EPAFIJ@R6033?$AN?6?9?5Attempt?5to?5use?5MSIL?5cod@
0x40E52C: "__cdecl __locale_changed" ___locale_changed
0x4015DC: "R6032 - not enough space for lo" ??_C@_0DD@BKEEABMM@R6032?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5lo@
0x402394: "Copyright (c) Microsoft Corporat" ??_C@_0DL@PLCIGPJO@Copyright?5?$CIc?$CJ?5Microsoft?5Corporat@
0x4022D0: "SetThreadStackGuarantee" ??_C@_0BI@BKLFFAPO@SetThreadStackGuarantee?$AA@
0x401708: "R6034 An application has made a" ??_C@_0JL@DFDOOABL@R6034?$AN?6An?5application?5has?5made?5a@
0x40E0C4: "__cdecl gpFlsAlloc" _gpFlsAlloc
0x404DC8: "__cdecl __freetlocinfo" ___freetlocinfo
0x4095CE: "__cdecl _get_printf_count_output" __get_printf_count_output
0x402078: "AM" ??_C@_02DEDBPAFC@AM?$AA@
0x402AA9: "int __cdecl SkipValue(char * &)" ?SkipValue@@YAHAAPAD@Z
0x40688A: "__cdecl _lock_file" __lock_file
0x40E6F4: "__cdecl _newmode" __newmode
0x40A95A: "__cdecl _VEC_memcpy" __VEC_memcpy
0x4011B0: "mscoree.dll" ??_C@_1BI@BGOHAHKC@?$AAm?$AAs?$AAc?$AAo?$AAr?$AAe?$AAe?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x40AF41: "__cdecl _VEC_memzero" __VEC_memzero
0x4055EA: "__cdecl _setmbcp_nolock" __setmbcp_nolock
0x40F800: "__cdecl __pioinfo" ___pioinfo
0x4029A5: "void __cdecl DisplayBanner(char const *)" ?DisplayBanner@@YAXPBD@Z
0x40BCC0: "__cdecl strchr" _strchr
0x410120: "__stdcall _imp__GetSystemInfo" __imp__GetSystemInfo@4
0x4014BC: "R6026 - not enough space for st" ??_C@_0DF@IBLNNAIG@R6026?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5st@
0x41009C: "__stdcall _imp__SetHandleCount" __imp__SetHandleCount@4
0x402034: "June" ??_C@_04CNLMGBGM@June?$AA@
0x402004: "Oct" ??_C@_03BMAOKBAD@Oct?$AA@
0x402214: "August" ??_C@_1O@PAHLKOAC@?$AAA?$AAu?$AAg?$AAu?$AAs?$AAt?$AA?$AA@
0x4100B4: "__stdcall _imp__GetEnvironmentStringsW" __imp__GetEnvironmentStringsW@0
0x404883: "__cdecl __security_init_cookie" ___security_init_cookie
0x406E40: "__cdecl _FindPESection" __FindPESection
0x406BB2: "__cdecl _mtdeletelocks" __mtdeletelocks
0x4100B0: "__stdcall _imp__GetEnvironmentStrings" __imp__GetEnvironmentStrings@0
0x4100E4: "__stdcall _imp__InitializeCriticalSectionAndSpinCount" __imp__InitializeCriticalSectionAndSpinCount@8
0x410138: SHLWAPI_NULL_THUNK_DATA
0x4100D8: "__stdcall _imp__EnterCriticalSection" __imp__EnterCriticalSection@4
0x402F8A: "public: __thiscall _LocaleUpdate::_LocaleUpdate(struct localeinfo_struct *)" ??0_LocaleUpdate@@QAE@PAUlocaleinfo_struct@@@Z
0x40D010: "__cdecl __flsindex" ___flsindex
0x401030: "__cdecl __xp_z" ___xp_z
0x40100C: "__cdecl __xi_a" ___xi_a
0x401038: "__cdecl __xt_z" ___xt_z
0x401004: "__cdecl __xc_a" ___xc_a
0x4098AC: "__cdecl _write" __write
0x401008: "__cdecl __xc_z" ___xc_z
0x401318: " This application has requested" ??_C@_0JG@LBKMGKLD@?$AN?6This?5application?5has?5requested@
0x401020: "__cdecl __xi_z" ___xi_z
0x401024: "__cdecl __xp_a" ___xp_a
0x401034: "__cdecl __xt_a" ___xt_a
0x410144: USER32_NULL_THUNK_DATA
0x404A57: "__cdecl _wincmdln" __wincmdln
0x40E558: "void (__cdecl* __pInconsistency)(void)" ?__pInconsistency@@3P6AXXZA
0x41014C: "__stdcall _imp__VerQueryValueA" __imp__VerQueryValueA@16
0x404B20: "__cdecl _except_handler4" __except_handler4
0x4075BF: "__cdecl __sbh_alloc_block" ___sbh_alloc_block
0x410150: "__stdcall _imp__GetFileVersionInfoA" __imp__GetFileVersionInfoA@16
0x402248: "November" ??_C@_1BC@BGLIFPF@?$AAN?$AAo?$AAv?$AAe?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x40D014: "__cdecl __getvalueindex" ___getvalueindex
0x41004C: "__stdcall _imp__SetStdHandle" __imp__SetStdHandle@8
0x401430: "R6019 - unable to open console " ??_C@_0CJ@EGEJHFME@R6019?$AN?6?9?5unable?5to?5open?5console?5@
0x40B531: "__cdecl _fclose_nolock" __fclose_nolock
0x410128: "__stdcall _imp__VirtualQuery" __imp__VirtualQuery@12
0x40A367: "__cdecl _getbuf" __getbuf
0x4017A4: "DOMAIN error " ??_C@_0P@MBDAJNE@DOMAIN?5error?$AN?6?$AA@
0x410044: "__stdcall _imp__WriteConsoleA" __imp__WriteConsoleA@20
0x407E38: "__cdecl V6_HeapAlloc" _V6_HeapAlloc
0x40349C: "__cdecl _XcptFilter" __XcptFilter
0x403934: "__cdecl _getptd" __getptd
0x40449F: "__cdecl _setargv" __setargv
0x410064: "__stdcall _imp__GetCurrentProcess" __imp__GetCurrentProcess@0
0x4094D7: "__cdecl _flushall" __flushall
0x40D044: "__cdecl __security_cookie_complement" ___security_cookie_complement
0x40ACFB: "__cdecl __ansicp" ___ansicp
0x4089B0: "__cdecl strcspn" _strcspn
0x406FEB: "__cdecl _initp_heap_handler" __initp_heap_handler
0x402270: "AM" ??_C@_15ODEHAHHF@?$AAA?$AAM?$AA?$AA@
0x4020D4: "Fri" ??_C@_17HFOLPPLP@?$AAF?$AAr?$AAi?$AA?$AA@
0x40203C: "July" ??_C@_04MIEPOIFP@July?$AA@
0x401578: "R6031 - Attempt to initialize t" ??_C@_0GD@OFKILIED@R6031?$AN?6?9?5Attempt?5to?5initialize?5t@
0x4020AC: "Sun" ??_C@_17MBGCMIPB@?$AAS?$AAu?$AAn?$AA?$AA@
0x401888: "(null)" ??_C@_06OJHGLDPL@?$CInull?$CJ?$AA@
0x40145C: "R6024 - not enough space for _o" ??_C@_0DF@JIJJFJDC@R6024?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5_o@
0x402168: "Feb" ??_C@_17LMDJEKJN@?$AAF?$AAe?$AAb?$AA?$AA@
0x401FF0: "May" ??_C@_03CNMDKL@May?$AA@
0x41011C: "__stdcall _imp__SetFilePointer" __imp__SetFilePointer@16
0x402208: "July" ??_C@_19BIFMLPCD@?$AAJ?$AAu?$AAl?$AAy?$AA?$AA@
0x40D01C: "__cdecl __badioinfo" ___badioinfo
0x402178: "Apr" ??_C@_17LFPOIHDD@?$AAA?$AAp?$AAr?$AA?$AA@
0x4073C5: "__cdecl _set_error_mode" __set_error_mode
0x409385: "__cdecl _fileno" __fileno
0x4100F4: "__stdcall _imp__VirtualAlloc" __imp__VirtualAlloc@16
0x40BB39: "__cdecl _close_nolock" __close_nolock
0x4023D0: "%s: %s " ??_C@_08HKGMJBDL@?$CFs?3?5?$CFs?$AN?6?$AA@
0x4023DC: "%s " ??_C@_04LLEBNMDN@?$CFs?$AN?6?$AA@
0x407A9F: "__cdecl __sbh_find_block" ___sbh_find_block
0x40E100: "__cdecl __initenv" ___initenv
0x4084B4: "__cdecl __free_lconv_mon" ___free_lconv_mon
0x403D68: "__cdecl _c_exit" __c_exit
0x40BA10: "__cdecl _alloca_probe" __alloca_probe
0x410054: "__stdcall _imp__GetVersionExA" __imp__GetVersionExA@4
0x406F98: "__cdecl _initp_misc_cfltcvt_tab" __initp_misc_cfltcvt_tab
0x40844E: "__fastcall _EH4_CallFilterFunc" @_EH4_CallFilterFunc@8
0x40119C: "GetModuleHandleExW" ??_C@_0BD@GIGEJCNH@GetModuleHandleExW?$AA@
0x40F900: "__cdecl __active_heap" ___active_heap
0x40E6B4: "int (__cdecl* _pnhHeap)(unsigned int)" ?_pnhHeap@@3P6AHI@ZA
0x40E0E4: "__cdecl _osplatform" __osplatform
0x401F78: "__cdecl __lconv_static_W_decimal" ___lconv_static_W_decimal
0x406CDF: "__cdecl _mtinitlocks" __mtinitlocks
0x408C80: "__cdecl memset" _memset
0x40E7B4: "__cdecl __sse2_available" ___sse2_available
0x406DEC: "__cdecl _calloc_crt" __calloc_crt
0x410038: "__stdcall _imp__CreateFileA" __imp__CreateFileA@28
0x40BBD7: "__cdecl _freebuf" __freebuf
0x404FC2: "__cdecl __updatetlocinfo" ___updatetlocinfo
0x410118: "__stdcall _imp__GetConsoleMode" __imp__GetConsoleMode@8
0x40BA10: "__cdecl _chkstk" __chkstk
0x40D004: "__cdecl _XcptActTabCount" __XcptActTabCount
0x40A5DE: "__cdecl _fptrap" __fptrap
0x409770: "__cdecl _aulldvrm" __aulldvrm
0x401FA4: "Monday" ??_C@_06JLEDEDGH@Monday?$AA@
0x40B818: "__cdecl _mbtowc_l" __mbtowc_l
0x408465: "__fastcall _EH4_TransferToHandler" @_EH4_TransferToHandler@8
0x41007C: "__stdcall _imp__TlsGetValue" __imp__TlsGetValue@4
0x40140C: "R6018 - unexpected heap error " ??_C@_0CB@GNHNIELH@R6018?$AN?6?9?5unexpected?5heap?5error?$AN?6@
0x41002C: "__stdcall _imp__LocalAlloc" __imp__LocalAlloc@8
0x410028: "__stdcall _imp__LoadLibraryA" __imp__LoadLibraryA@4
0x40E7D4: "__cdecl _nstream" __nstream
0x40214C: "Saturday" ??_C@_1BC@ENMNNPAJ@?$AAS?$AAa?$AAt?$AAu?$AAr?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x401FCC: "Friday" ??_C@_06JECMNKMI@Friday?$AA@
0x4036FA: "__cdecl _decode_pointer" __decode_pointer
0x401124: "DecodePointer" ??_C@_0O@KBPMFGHI@DecodePointer?$AA@
0x401290: "R6002 - floating point support " ??_C@_0CN@LEKKICBM@R6002?$AN?6?9?5floating?5point?5support?5@
0x401F76: "__cdecl __lconv_static_null" ___lconv_static_null
0x4100B8: "__stdcall _imp__FreeEnvironmentStringsA" __imp__FreeEnvironmentStringsA@4
0x402358: "UiCreatePatchPackageExA" ??_C@_0BI@DGHPNKHM@UiCreatePatchPackageExA?$AA@
0x40941F: "__cdecl _fflush_nolock" __fflush_nolock
0x403603: "__fastcall _guard_check_icall_nop" @_guard_check_icall_nop@4
0x40DD84: "__cdecl _confh" __confh
0x4017D4: " " ??_C@_02PCIJFNDE@?$AN?6?$AA@
0x4021A8: "Oct" ??_C@_17FNLKOI@?$AAO?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x401820: "Microsoft Visual C++ Runtime Lib" ??_C@_0CF@GOGNBNAK@Microsoft?5Visual?5C?$CL?$CL?5Runtime?5Lib@
0x410094: "__stdcall _imp__VirtualFree" __imp__VirtualFree@12
0x4013B0: "R6016 - not enough space for th" ??_C@_0CM@FAHFJNHO@R6016?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5th@
0x401FE0: "Jan" ??_C@_03JIHJHPIE@Jan?$AA@
0x408C11: "__cdecl __crtGetStringTypeA" ___crtGetStringTypeA
0x406FBE: "__cdecl _callnewh" __callnewh
0x40E104: "__cdecl _C_Exit_Done" __C_Exit_Done
0x40AF26: "__cdecl _alloca_probe_8" __alloca_probe_8
0x40208C: "dddd, MMMM dd, yyyy" ??_C@_0BE@CKGJFCPC@dddd?0?5MMMM?5dd?0?5yyyy?$AA@
0x4036B3: "__stdcall __crtTlsAlloc" ___crtTlsAlloc@4
0x41016C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_USER32" __IMPORT_DESCRIPTOR_USER32
0x40F90C: "__cdecl __onexitbegin" ___onexitbegin
0x402060: "November" ??_C@_08HCHEGEOA@November?$AA@
0x40230C: "HeapSetInformation" ??_C@_0BD@GBODGBFL@HeapSetInformation?$AA@
0x4067AD: "__cdecl __initstdio" ___initstdio
0x407345: "__cdecl strcat_s" _strcat_s
0x4059D4: "__cdecl _invoke_watson" __invoke_watson
0x40F914: "__cdecl __mbctype_initialized" ___mbctype_initialized
0x401F84: "Mon" ??_C@_03PDAGKDH@Mon?$AA@
0x401180: "kernel32.dll" ??_C@_1BK@MGMFAEKH@?$AAk?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x401158: "FlsFree" ??_C@_07PEJMOBNF@FlsFree?$AA@
0x4020E4: "Sunday" ??_C@_1O@IHNHDHPB@?$AAS?$AAu?$AAn?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x40B093: "__cdecl _resetstkoflw" __resetstkoflw
0x41005C: "__stdcall _imp__UnhandledExceptionFilter" __imp__UnhandledExceptionFilter@4
0x40B938: "__cdecl _putwch_nolock" __putwch_nolock
0x402010: "January" ??_C@_07CGJPFGJA@January?$AA@
0x40B635: "__cdecl __lock_fhandle" ___lock_fhandle
0x408498: "__fastcall _EH4_LocalUnwind" @_EH4_LocalUnwind@16
0x4020BC: "Tue" ??_C@_17BMKGEGOJ@?$AAT?$AAu?$AAe?$AA?$AA@
0x41001C: "__stdcall _imp__GetLastError" __imp__GetLastError@0
0x405942: "__cdecl _dosmaperr" __dosmaperr
0x401F98: "Sat" ??_C@_03FEFJNEK@Sat?$AA@
0x401F9C: "Sunday" ??_C@_06OOPIFAJ@Sunday?$AA@
0x402A8E: "char __cdecl SkipWhiteSpace(char * &)" ?SkipWhiteSpace@@YADAAPAD@Z
0x40332C: "__cdecl __report_gsfailure" ___report_gsfailure
0x40BC40: "__cdecl __initconout" ___initconout
0x40DB68: "__cdecl _cfltcvt_tab" __cfltcvt_tab
0x401924: "GetLastActivePopup" ??_C@_0BD@HHGDFDBJ@GetLastActivePopup?$AA@
0x40E54C: "__cdecl _stdbuf" __stdbuf
0x4072D2: "__cdecl strcpy_s" _strcpy_s
0x401F70: "" ??_C@_13NOLLCAOD@?$AA?$AA?$AA?$AA@
0x4012EC: "R6009 - not enough space for en" ??_C@_0CM@FLCNIPKK@R6009?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5en@
0x404D26: "__cdecl __addlocaleref" ___addlocaleref
0x40E7C4: "__cdecl __sbh_pHeaderScan" ___sbh_pHeaderScan
0x4020A0: "HH:mm:ss" ??_C@_08JCCMCCIL@HH?3mm?3ss?$AA@
0x401134: "FlsAlloc" ??_C@_08KNHFBNJ@FlsAlloc?$AA@
0x402280: "MM/dd/yy" ??_C@_1BC@IEBCMHCM@?$AAM?$AAM?$AA?1?$AAd?$AAd?$AA?1?$AAy?$AAy?$AA?$AA@
0x407DF1: "__cdecl calloc" _calloc
0x40E0F8: "__cdecl _exitflag" __exitflag
0x410018: "__stdcall _imp__GetStdHandle" __imp__GetStdHandle@4
0x402128: "Thursday" ??_C@_1BC@HHMNLIHE@?$AAT?$AAh?$AAu?$AAr?$AAs?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x4010F8: "KERNEL32.DLL" ??_C@_1BK@DBDEIDLH@?$AAK?$AAE?$AAR?$AAN?$AAE?$AAL?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAD?$AAL?$AAL?$AA?$AA@
0x40206C: "December" ??_C@_08EDHMEBNP@December?$AA@
0x4100BC: "__stdcall _imp__FreeEnvironmentStringsW" __imp__FreeEnvironmentStringsW@4
0x41010C: "__stdcall _imp__LCMapStringW" __imp__LCMapStringW@24
0x401FD4: "Saturday" ??_C@_08INBOOONO@Saturday?$AA@
0x4023F8: "__cdecl _load_config_used" __load_config_used
0x40B43C: "__cdecl _commit" __commit
0x40A5F0: "__cdecl memmove" _memmove
0x40E530: "__cdecl __mbcodepage" ___mbcodepage
0x402160: "Jan" ??_C@_17DKNBKCHM@?$AAJ?$AAa?$AAn?$AA?$AA@
0x40BA40: "__cdecl _close" __close
0x401908: "MessageBoxA" ??_C@_0M@CHKKJDAI@MessageBoxA?$AA@
0x41012C: "__stdcall _imp__FlushFileBuffers" __imp__FlushFileBuffers@4
0x401C70: "__cdecl __newclmap" ___newclmap
0x40980A: "__cdecl _fcloseall" __fcloseall
0x407FF0: "__cdecl memcpy" _memcpy
0x40DDA4: "__cdecl __error_mode" ___error_mode
0x4028E9: "unsigned long __cdecl GetFileVersionNumber(char *,unsigned long *,unsigned long *)" ?GetFileVersionNumber@@YAKPADPAK1@Z
0x408A00: "__cdecl strpbrk" _strpbrk
0x4021B0: "Nov" ??_C@_17BBDMLCIG@?$AAN?$AAo?$AAv?$AA?$AA@
0x40946C: "__cdecl _flush" __flush
0x401140: "FlsGetValue" ??_C@_0M@GDNOONDI@FlsGetValue?$AA@
0x406C0D: "__cdecl _mtinitlocknum" __mtinitlocknum
0x4021F0: "April" ??_C@_1M@GJNLMHFD@?$AAA?$AAp?$AAr?$AAi?$AAl?$AA?$AA@
0x4041B5: "__cdecl _heap_init" __heap_init
0x404446: "__cdecl ULongAdd" _ULongAdd
0x406D54: "__cdecl free" _free
0x40DD60: "__cdecl _NLG_Destination" __NLG_Destination
0x410014: "__stdcall _imp__GlobalAlloc" __imp__GlobalAlloc@8
0x402370: "\" ??_C@_01KICIPPFI@?2?$AA@
0x4100CC: "__stdcall _imp__GetOEMCP" __imp__GetOEMCP@0
0x410098: "__stdcall _imp__DeleteCriticalSection" __imp__DeleteCriticalSection@4
0x40F7E0: "__cdecl _pDestructExceptionObject" __pDestructExceptionObject
0x402490: "__cdecl __safe_se_handler_table" ___safe_se_handler_table
0x4023E4: "%s: 0x%X " ??_C@_0L@IGBJKNBJ@?$CFs?3?50x?$CFX?$AN?6?$AA@
0x41003C: "__stdcall _imp__CloseHandle" __imp__CloseHandle@4
0x40D7C8: "__cdecl _iob" __iob
0x402018: "February" ??_C@_08GNJGEPFN@February?$AA@
0x401FEC: "Apr" ??_C@_03LEOLGMJP@Apr?$AA@
0x4020F4: "Monday" ??_C@_1O@MMNBFLIA@?$AAM?$AAo?$AAn?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x410010: "__stdcall _imp__WriteFile" __imp__WriteFile@20
0x40DBE0: "__cdecl __lc_time_c" ___lc_time_c
0x402024: "March" ??_C@_05HPCKOFNC@March?$AA@
0x410158: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32" __IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32
0x4068D0: "__cdecl _lock_file2" __lock_file2
0x4041EA: "__cdecl _ioinit" __ioinit
0x40D000: "__cdecl __app_type" ___app_type
0x40200C: "Dec" ??_C@_03MKABNOCG@Dec?$AA@
0x40D7C0: "__cdecl __globallocalestatus" ___globallocalestatus
0x40213C: "Friday" ??_C@_1O@PDICJHAG@?$AAF?$AAr?$AAi?$AAd?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x40AD4B: "__cdecl __convertcp" ___convertcp
0x410104: "__stdcall _imp__MultiByteToWideChar" __imp__MultiByteToWideChar@24
0x402000: "Sep" ??_C@_03GGCAPAJC@Sep?$AA@
0x40E53C: "__cdecl __mbulinfo" ___mbulinfo
0x410040: "__stdcall _imp__WriteConsoleW" __imp__WriteConsoleW@20
0x4100FC: "__stdcall _imp__GetLocaleInfoA" __imp__GetLocaleInfoA@16
0x40DDA0: "__cdecl _aenvptr" __aenvptr
0x4032FD: "__cdecl __raise_securityfailure" ___raise_securityfailure
0x403678: "__cdecl _get_image_app_type" __get_image_app_type
0x4100EC: "__stdcall _imp__HeapAlloc" __imp__HeapAlloc@12
0x40F904: "__cdecl __dyn_tls_init_callback" ___dyn_tls_init_callback
0x410110: "__stdcall _imp__LCMapStringA" __imp__LCMapStringA@24
0x40E0E0: "__cdecl _pgmptr" __pgmptr
0x4023F0: "MsiMsp" ??_C@_06EOCNHBHE@MsiMsp?$AA@
0x40187C: "__cdecl __clocalestr" ___clocalestr
0x402C84: "void __cdecl ErrorExit(unsigned int,unsigned int,int)" ?ErrorExit@@YAXIIH@Z
0x40D018: "__cdecl _aexit_rtn" __aexit_rtn
0x4100DC: "__stdcall _imp__LeaveCriticalSection" __imp__LeaveCriticalSection@4
0x403C8B: "__cdecl __crtCorExitProcess" ___crtCorExitProcess
0x401F8C: "Wed" ??_C@_03MHOMLAJA@Wed?$AA@
0x402320: "/nologo" ??_C@_07INKANIP@?1nologo?$AA@
0x410074: "__stdcall _imp__GetCurrentThreadId" __imp__GetCurrentThreadId@0
0x4022F0: "Kernel32.dll" ??_C@_1BK@EJBALEBG@?$AAK?$AAe?$AAr?$AAn?$AAe?$AAl?$AA3?$AA2?$AA?4?$AAd?$AAl?$AAl?$AA?$AA@
0x402180: "May" ??_C@_17PNNKMEED@?$AAM?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x403D3A: "__cdecl _amsg_exit" __amsg_exit
0x403609: "__stdcall RtlpImageNtHeader" _RtlpImageNtHeader@4
0x406E90: "__cdecl _IsNonwritableInCurrentImage" __IsNonwritableInCurrentImage
0x404760: "__cdecl _setenvp" __setenvp
0x402340: "UiCreatePatchPackageA" ??_C@_0BG@HGNHCBIF@UiCreatePatchPackageA?$AA@
0x40E7AC: "void * g_hStdOut" ?g_hStdOut@@3PAXA
0x410084: "__stdcall _imp__TlsFree" __imp__TlsFree@4
0x401804: "<program name unknown>" ??_C@_0BH@DNAGHKFM@?$DMprogram?5name?5unknown?$DO?$AA@
0x40446E: "__cdecl ULongLongToULong" _ULongLongToULong
0x40E7CC: "__cdecl __sbh_threshold" ___sbh_threshold
0x4021D0: "February" ??_C@_1BC@JGDDFFAM@?$AAF?$AAe?$AAb?$AAr?$AAu?$AAa?$AAr?$AAy?$AA?$AA@
0x40E7E0: "__cdecl _bufin" __bufin
0x405982: "__cdecl _get_errno_from_oserr" __get_errno_from_oserr
0x402188: "Jun" ??_C@_17KCJGOCPB@?$AAJ?$AAu?$AAn?$AA?$AA@
0x40D6E8: "__cdecl __initiallocinfo" ___initiallocinfo
0x40D478: "__cdecl __ptmbcinfo" ___ptmbcinfo
0x403D7C: "__cdecl _cexit" __cexit
0x40DB90: "__cdecl __lconv_c" ___lconv_c
0x4100D4: "__stdcall _imp__OutputDebugStringA" __imp__OutputDebugStringA@4
0x410078: "__stdcall _imp__TlsAlloc" __imp__TlsAlloc@0
0x410124: "__stdcall _imp__VirtualProtect" __imp__VirtualProtect@16
0x410034: "__stdcall _imp__GetModuleFileNameA" __imp__GetModuleFileNameA@12
0x40596A: "__cdecl _errno" __errno
0x410070: "__stdcall _imp__SetLastError" __imp__SetLastError@4
0x401F74: "__cdecl __lconv_static_decimal" ___lconv_static_decimal
0x40ACAD: "__cdecl _NLG_Notify" __NLG_Notify
0x40D050: "__cdecl _mbctype" __mbctype
0x40ACCE: "__cdecl _NLG_Return2" __NLG_Return2
0x40D158: "__cdecl _mbcasemap" __mbcasemap
0x40D6E0: "__cdecl __ptlocinfo" ___ptlocinfo
0x406F60: "__cdecl _ValidateImageBase" __ValidateImageBase
0x40ACA4: "__cdecl _NLG_Notify1" __NLG_Notify1
0x40E7D0: "__cdecl __piob" ___piob
0x40E7C8: "__cdecl __sbh_pHeaderList" ___sbh_pHeaderList
0x4101A8: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x403C70: "__cdecl _exit" __exit

[JEB Decompiler by PNF Software]