Generated by JEB on 2019/08/01

PE: C:\Windows\WinSxS\amd64_netfx-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_10.0.17763.246_none_a4d856d5415435cd\SOS.dll Base=0x642FFCB0000 SHA-256=DB8F0E48AD31C7F3CBCF46A31C3D51C42ACDC505709A88974800F8377F29D786
PDB: SOS.pdb GUID={9F9D1949-9198-481E-82CB157313821FE7} Age=1

5139 located named symbols:
0x642FFCB13E0: IID_IMetaDataImport
0x642FFCB13F0: "unsigned int const * const g_tkCorEncodeToken" ?g_tkCorEncodeToken@@3QBIB
0x642FFCBC780: IsInterrupt
0x642FFE67AC8: g_ExtControl
0x642FFE5FB70: ControlC
0x642FFCBCE60: "public: long __cdecl DacpObjectData::Request(struct IXCLRDataProcess * __ptr64,unsigned __int64) __ptr64" ?Request@DacpObjectData@@QEAAJPEAUIXCLRDataProcess@@_K@Z
0x642FFCEE160: strncmp
0x642FFD0D920: ?rgRegNames@?2??FindReg@@YA?AW4RegIndex@@PEADPEAH1@Z@4PAURegName@?1??1@YA?AW42@011@Z@A
0x642FFCBA670: "al" ??_C@_02IAODKDFB@al?$AA@
0x642FFCBA674: "ah" ??_C@_02OEIPGGFF@ah?$AA@
0x642FFCBA678: "bl" ??_C@_02ICKFBNAI@bl?$AA@
0x642FFCBA67C: "bh" ??_C@_02OGMJNIAM@bh?$AA@
0x642FFCBA680: "cl" ??_C@_02IDGHHHDP@cl?$AA@
0x642FFCBA684: "ch" ??_C@_02OHALLCDL@ch?$AA@
0x642FFCBA688: "dl" ??_C@_02IGCIGBLK@dl?$AA@
0x642FFCBA68C: "dh" ??_C@_02OCEEKELO@dh?$AA@
0x642FFCBA690: "ax" ??_C@_02KOENHEAE@ax?$AA@
0x642FFCBA694: "bx" ??_C@_02KMALMKFN@bx?$AA@
0x642FFCBA698: "cx" ??_C@_02KNMJKAGK@cx?$AA@
0x642FFCBA69C: "dx" ??_C@_02KIIGLGOP@dx?$AA@
0x642FFCBA6A0: "si" ??_C@_02OCDGCAAK@si?$AA@
0x642FFCBA6A4: "di" ??_C@_02PLFPJFPP@di?$AA@
0x642FFCBA6A8: "bp" ??_C@_02GENCEAFF@bp?$AA@
0x642FFCB2F94: "sp" ??_C@_02HJDGIJBC@sp?$AA@
0x642FFCBA6AC: "eax" ??_C@_03HMLAHFDL@eax?$AA@
0x642FFCBA6B0: "ebx" ??_C@_03HOPGMLGC@ebx?$AA@
0x642FFCBA6B4: "ecx" ??_C@_03HPDEKBFF@ecx?$AA@
0x642FFCBA6B8: "edx" ??_C@_03HKHLLHNA@edx?$AA@
0x642FFCBA6BC: "esi" ??_C@_03DAMLCBDF@esi?$AA@
0x642FFCBA6C0: "edi" ??_C@_03CJKCJEMA@edi?$AA@
0x642FFCBA6C4: "ebp" ??_C@_03LGCPEBGK@ebp?$AA@
0x642FFCBA6C8: "esp" ??_C@_03KLMLIICN@esp?$AA@
0x642FFCBA6CC: "r8b" ??_C@_03GCDOPFPJ@r8b?$AA@
0x642FFCBA6D0: "r9b" ??_C@_03GDPMJPMO@r9b?$AA@
0x642FFCBA6D4: "r10b" ??_C@_04IBPIMIDM@r10b?$AA@
0x642FFCBA6DC: "r11b" ??_C@_04IADKKCAL@r11b?$AA@
0x642FFCBA6E4: "r12b" ??_C@_04ICHMBMFC@r12b?$AA@
0x642FFCBA6EC: "r13b" ??_C@_04IDLOHGGF@r13b?$AA@
0x642FFCBA6F4: "r14b" ??_C@_04IGPBGAOA@r14b?$AA@
0x642FFCBA6FC: "r15b" ??_C@_04IHDDAKNH@r15b?$AA@
0x642FFCBA704: "r8w" ??_C@_03FFILBDON@r8w?$AA@
0x642FFCBA708: "r9w" ??_C@_03FEEJHJNK@r9w?$AA@
0x642FFCBA70C: "r10w" ??_C@_04LGENCOCI@r10w?$AA@
0x642FFCBA714: "r11w" ??_C@_04LHIPEEBP@r11w?$AA@
0x642FFCBA71C: "r12w" ??_C@_04LFMJPKEG@r12w?$AA@
0x642FFCBA724: "r13w" ??_C@_04LEALJAHB@r13w?$AA@
0x642FFCBA72C: "r14w" ??_C@_04LBEEIGPE@r14w?$AA@
0x642FFCBA734: "r15w" ??_C@_04LAIGOMMD@r15w?$AA@
0x642FFCBA73C: "r8d" ??_C@_03DEGEFCHP@r8d?$AA@
0x642FFCBA740: "r9d" ??_C@_03DFKGDIEI@r9d?$AA@
0x642FFCBA744: "r10d" ??_C@_04NHKCGPLK@r10d?$AA@
0x642FFCBA74C: "r11d" ??_C@_04NGGAAFIN@r11d?$AA@
0x642FFCBA754: "r12d" ??_C@_04NECGLLNE@r12d?$AA@
0x642FFCBA75C: "r13d" ??_C@_04NFOENBOD@r13d?$AA@
0x642FFCBA764: "r14d" ??_C@_04NAKLMHGG@r14d?$AA@
0x642FFCBA76C: "r15d" ??_C@_04NBGJKNFB@r15d?$AA@
0x642FFCB2F08: "rax" ??_C@_03LBHOBKBN@rax?$AA@
0x642FFCB2EFC: "rbx" ??_C@_03LDDIKEEE@rbx?$AA@
0x642FFCB2F04: "rcx" ??_C@_03LCPKMOHD@rcx?$AA@
0x642FFCB2F00: "rdx" ??_C@_03LHLFNIPG@rdx?$AA@
0x642FFCB2EF0: "rsi" ??_C@_03PNAFEOBD@rsi?$AA@
0x642FFCB2EEC: "rdi" ??_C@_03OEGMPLOG@rdi?$AA@
0x642FFCB2EF4: "rbp" ??_C@_03HLOBCOEM@rbp?$AA@
0x642FFCB2EF8: "rsp" ??_C@_03GGAFOHAL@rsp?$AA@
0x642FFCB2EE8: "r8" ??_C@_02EAFECGCI@r8?$AA@
0x642FFCB2EE4: "r9" ??_C@_02FJEPBHGJ@r9?$AA@
0x642FFCB2EE0: "r10" ??_C@_03OFGCPBKA@r10?$AA@
0x642FFCB2EDC: "r11" ??_C@_03PMHJMAOB@r11?$AA@
0x642FFCB2ED8: "r12" ??_C@_03NHFEJDCC@r12?$AA@
0x642FFCB2ED4: "r13" ??_C@_03MOEPKCGD@r13?$AA@
0x642FFCB2ED0: "r14" ??_C@_03IBAODEKE@r14?$AA@
0x642FFCB2ECC: "r15" ??_C@_03JIBFAFOF@r15?$AA@
0x642FFCC0670: "int __cdecl SafeReadMemory(unsigned __int64,void * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64)" ?SafeReadMemory@@YAH_KPEAXKPEAK@Z
0x642FFCC4FD0: "int __cdecl IsTermSep(char)" ?IsTermSep@@YAHD@Z
0x642FFCC4F50: "int __cdecl IsByRef(char * __ptr64 & __ptr64)" ?IsByRef@@YAHAEAPEAD@Z
0x642FFCC5300: "__int64 __cdecl GetValueFromExpr(char * __ptr64,__int64 & __ptr64)" ?GetValueFromExpr@@YA_JPEADAEA_J@Z
0x642FFCEE730: strtoul
0x642FFCED0D0: isdigit
0x642FFCEA5C0: "void __cdecl HandleValue(unsigned __int64)" ?HandleValue@@YAX_K@Z
0x642FFCBA778: " (JitHelp: %s)" ??_C@_0P@DDIONPEM@?5?$CIJitHelp?3?5?$CFs?$CJ?$AA@
0x642FFCC5650: "char const * __ptr64 __cdecl HelperFuncName(unsigned __int64)" ?HelperFuncName@@YAPEBD_K@Z
0x642FFCBA788: " (MD: %S)" ??_C@_09LBKNGJHF@?5?$CIMD?3?5?$CFS?$CJ?$AA@
0x642FFCBE290: "int __cdecl NameForMD_s(unsigned __int64,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64)" ?NameForMD_s@@YAH_KPEAG0@Z
0x642FFCBE520: "int __cdecl IsMethodDesc(unsigned __int64)" ?IsMethodDesc@@YAH_K@Z
0x642FFCBA798: " (Object: %S)" ??_C@_0O@PBADJPD@?5?$CIObject?3?5?$CFS?$CJ?$AA@
0x642FFCBA7A8: "")" ??_C@_02HPDBCLII@?$CC?$CJ?$AA@
0x642FFCC20F0: "void __cdecl StringObjectContent(unsigned __int64,int,int)" ?StringObjectContent@@YAX_KHH@Z
0x642FFCBA7AC: " ("" ??_C@_03OPGFNOKF@?5?$CI?$CC?$AA@
0x642FFCC1BC0: "int __cdecl IsStringObject(unsigned __int64)" ?IsStringObject@@YAH_K@Z
0x642FFCC0350: "public: long __cdecl ReadVirtualCache::Read(unsigned __int64,void * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?Read@ReadVirtualCache@@QEAAJ_KPEAXKPEAK@Z
0x642FFD0A028: rvCache
0x642FFCDC580: ExtOut
0x642FFCBA7B0: " (MT: %S)" ??_C@_09NGHDPFLL@?5?$CIMT?3?5?$CFS?$CJ?$AA@
0x642FFCC1890: "int __cdecl NameForMT_s(unsigned __int64,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64)" ?NameForMT_s@@YAH_KPEAG0@Z
0x642FFD12AE0: "unsigned short * g_mdName" ?g_mdName@@3PAGA
0x642FFCBE4D0: "int __cdecl IsMethodTable(unsigned __int64)" ?IsMethodTable@@YAH_K@Z
0x642FFCEA700: "int __cdecl GetCalleeSite(unsigned __int64,unsigned __int64 & __ptr64)" ?GetCalleeSite@@YAH_KAEA_K@Z
0x642FFE67A38: g_ExtData
0x642FFCEA860: "void __cdecl DumpRegObjectHelper(char const * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64,int)" ?DumpRegObjectHelper@@YAXPEBD_K1H@Z
0x642FFCB1908: " " ??_C@_01EEMJAFIK@?6?$AA@
0x642FFCBA7C0: "<unknown type>" ??_C@_0P@NOKAIPGE@?$DMunknown?5type?$DO?$AA@
0x642FFCBA7D0: "(%S[])" ??_C@_06IKDNNMEP@?$CI?$CFS?$FL?$FN?$CJ?$AA@
0x642FFCBE570: "int __cdecl IsObjectArray(struct DacpObjectData * __ptr64)" ?IsObjectArray@@YAHPEAUDacpObjectData@@@Z
0x642FFCB38C0: " " ??_C@_04PFOHOKJK@?5?5?5?5?$AA@
0x642FFCB18E0: "%S" ??_C@_02KPKOKMHB@?$CFS?$AA@
0x642FFD108D8: "struct IXCLRDataProcess * __ptr64 __ptr64 g_clrData" ?g_clrData@@3PEAUIXCLRDataProcess@@EA
0x642FFCBA7D8: "%-16s %p " ??_C@_09FOIFLKPH@?$CF?916s?5?$CFp?5?$AA@
0x642FFCC19B0: "int __cdecl IsObject(unsigned __int64,int)" ?IsObject@@YAH_KH@Z
0x642FFCE16B0: "public: struct DacpGcHeapDetails * __ptr64 __cdecl GCHeapSnapshot::GetHeap(unsigned __int64) __ptr64" ?GetHeap@GCHeapSnapshot@@QEAAPEAUDacpGcHeapDetails@@_K@Z
0x642FFE68AF8: "class GCHeapSnapshot g_snapshot" ?g_snapshot@@3VGCHeapSnapshot@@A
0x642FFE67AD0: g_ExtRegisters
0x642FFE67A60: ExtensionApis
0x642FFCEAA70: "void __cdecl DumpStackObjectsHelper(unsigned __int64,unsigned __int64,int)" ?DumpStackObjectsHelper@@YAX_K0H@Z
0x642FFCB2FA0: "%p %p " ??_C@_06GDGMAHIB@?$CFp?5?$CFp?5?$AA@
0x642FFCBA7E8: "RSP/REG Object " ??_C@_0CI@DLBCKJGC@RSP?1REG?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5Object?5?5?5?5?5?5?5?5?5@
0x642FFCEAE30: "unsigned __int64 __cdecl MDForCall(unsigned __int64)" ?MDForCall@@YA_K_K@Z
0x642FFCEC180: "__cdecl _GSHandlerCheck" __GSHandlerCheck
0x642FFCBA810: "jmp " ??_C@_04OCGGAECC@jmp?5?$AA@
0x642FFCBA818: "call " ??_C@_05MBLGCDAI@call?5?$AA@
0x642FFCC5010: "void __cdecl NextTerm(char * __ptr64 & __ptr64)" ?NextTerm@@YAXAEAPEAD@Z
0x642FFCC4ED0: "void __cdecl DisasmAndClean(unsigned __int64 & __ptr64,char * __ptr64,unsigned long)" ?DisasmAndClean@@YAXAEA_KPEADK@Z
0x642FFCBD550: "void __cdecl IP2MethodDesc(unsigned __int64,unsigned __int64 & __ptr64,enum JitType & __ptr64,unsigned __int64 & __ptr64)" ?IP2MethodDesc@@YAX_KAEA_KAEAW4JitType@@1@Z
0x642FFD0DF20: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x642FFCEC200: "__cdecl _security_check_cookie" __security_check_cookie
0x642FFCEAFA0: "void __cdecl HandleCall(unsigned __int64,struct Register * __ptr64)" ?HandleCall@@YAX_KPEAURegister@@@Z
0x642FFCB24FC: " (%s)" ??_C@_05DNDNCJEB@?5?$CI?$CFs?$CJ?$AA@
0x642FFE67AC0: g_ExtSymbols
0x642FFCBA820: " (%S, mdToken: %08x)" ??_C@_0BF@KNDIDCN@?5?$CI?$CFS?0?5mdToken?3?5?$CF08x?$CJ?$AA@
0x642FFCEF2C0: memset
0x642FFCEB1F0: "void __cdecl Unassembly(unsigned __int64,unsigned __int64,unsigned __int64,unsigned __int64,struct GCEncodingInfo * __ptr64,struct SOSEHInfo * __ptr64)" ?Unassembly@@YAX_K000PEAUGCEncodingInfo@@PEAUSOSEHInfo@@@Z
0x642FFCBA838: "push " ??_C@_05NOOHINGK@push?5?$AA@
0x642FFCBA840: "lea " ??_C@_04LFHGBACK@lea?5?$AA@
0x642FFCBA848: "mov " ??_C@_04POMCGMAL@mov?5?$AA@
0x642FFCBA850: " (gcstress)" ??_C@_0M@LACKFOLO@?5?$CIgcstress?$CJ?$AA@
0x642FFCBA860: "%08x`%08x " ??_C@_0L@GGBDKKLD@?$CF08x?$GA?$CF08x?5?$AA@
0x642FFCBA86C: "sti" ??_C@_03EAPGDPPD@sti?$AA@
0x642FFCBA870: "cli" ??_C@_03CNKJKKE@cli?$AA@
0x642FFCBA874: "hlt" ??_C@_03CKLHHBLJ@hlt?$AA@
0x642FFCBA878: ">>> " ??_C@_04IMEJGNKP@?$DO?$DO?$DO?5?$AA@
0x642FFCC56B0: "public: void __cdecl SOSEHInfo::FormatForDisassembly(unsigned __int64) __ptr64" ?FormatForDisassembly@SOSEHInfo@@QEAAX_K@Z
0x642FFCB1080: "__cdecl _imp_SwitchToFiber" __imp_SwitchToFiber
0x642FFCB1000: "__cdecl _imp_RtlZeroMemory" __imp_RtlZeroMemory
0x642FFE67A60: ExtensionApis
0x642FFE67AC8: g_ExtControl
0x642FFE67A38: g_ExtData
0x642FFE67AD0: g_ExtRegisters
0x642FFE67AC0: g_ExtSymbols
0x642FFE5FB70: ControlC
0x642FFD0A028: rvCache
0x642FFD12AE0: g_mdName
0x642FFE68AF8: g_snapshot
0x642FFD108D8: g_clrData
0x642FFCBA1F8: "[UNMANAGED]" ??_C@_1BI@NDMLJOKN@?$AA?$FL?$AAU?$AAN?$AAM?$AAA?$AAN?$AAA?$AAG?$AAE?$AAD?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x642FFCBA210: "[PROPERTY]" ??_C@_1BG@KBKEFPKF@?$AA?$FL?$AAP?$AAR?$AAO?$AAP?$AAE?$AAR?$AAT?$AAY?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x642FFCBA228: "[LOCALSIG]" ??_C@_1BG@LPMKECPE@?$AA?$FL?$AAL?$AAO?$AAC?$AAA?$AAL?$AAS?$AAI?$AAG?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x642FFCBA240: "[FIELD]" ??_C@_1BA@DOHIOCBG@?$AA?$FL?$AAF?$AAI?$AAE?$AAL?$AAD?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x642FFCBA250: "[VARARG]" ??_C@_1BC@CLGCGJLO@?$AA?$FL?$AAV?$AAA?$AAR?$AAA?$AAR?$AAG?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x642FFCBA268: "[FASTCALL]" ??_C@_1BG@IGCMKMNP@?$AA?$FL?$AAF?$AAA?$AAS?$AAT?$AAC?$AAA?$AAL?$AAL?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x642FFCBA280: "[THISCALL]" ??_C@_1BG@CDHOEHOJ@?$AA?$FL?$AAT?$AAH?$AAI?$AAS?$AAC?$AAA?$AAL?$AAL?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x642FFCBA298: "[STDCALL]" ??_C@_1BE@CEPJDKHO@?$AA?$FL?$AAS?$AAT?$AAD?$AAC?$AAA?$AAL?$AAL?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x642FFCBA2B0: "[C]" ??_C@_17CCDKGALL@?$AA?$FL?$AAC?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x642FFCBA2B8: "[DEFAULT]" ??_C@_1BE@GPKODIFL@?$AA?$FL?$AAD?$AAE?$AAF?$AAA?$AAU?$AAL?$AAT?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x642FFCBA2D0: "INTERNAL" ??_C@_1BC@NGMBGEOO@?$AAI?$AAN?$AAT?$AAE?$AAR?$AAN?$AAA?$AAL?$AA?$AA@
0x642FFCBA2E8: "CMOD_OPT" ??_C@_1BC@DLNAHLBN@?$AAC?$AAM?$AAO?$AAD?$AA_?$AAO?$AAP?$AAT?$AA?$AA@
0x642FFCBA300: "CMOD_REQD" ??_C@_1BE@JKALJELG@?$AAC?$AAM?$AAO?$AAD?$AA_?$AAR?$AAE?$AAQ?$AAD?$AA?$AA@
0x642FFCBA318: "GENERICArray" ??_C@_1BK@KAMMBFIA@?$AAG?$AAE?$AAN?$AAE?$AAR?$AAI?$AAC?$AAA?$AAr?$AAr?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x642FFCBA338: "SZArray" ??_C@_1BA@GFHJNCAE@?$AAS?$AAZ?$AAA?$AAr?$AAr?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x642FFCBA348: "Object" ??_C@_1O@MJPDEHPB@?$AAO?$AAb?$AAj?$AAe?$AAc?$AAt?$AA?$AA@
0x642FFCBA358: "FNPTR" ??_C@_1M@HIDKGCJN@?$AAF?$AAN?$AAP?$AAT?$AAR?$AA?$AA@
0x642FFCBA364: "R" ??_C@_13LPLPOHMK@?$AAR?$AA?$AA@
0x642FFCBA368: "U" ??_C@_13CCGINPHD@?$AAU?$AA?$AA@
0x642FFCBA36C: "I" ??_C@_13DIKHDHFE@?$AAI?$AA?$AA@
0x642FFCBA370: "VALUEARRAY" ??_C@_1BG@LEEKKDHN@?$AAV?$AAA?$AAL?$AAU?$AAE?$AAA?$AAR?$AAR?$AAA?$AAY?$AA?$AA@
0x642FFCBA388: "TypedByRef" ??_C@_1BG@MHMCIDAO@?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AAd?$AAB?$AAy?$AAR?$AAe?$AAf?$AA?$AA@
0x642FFCBA3A0: "GENArray" ??_C@_1BC@HPNCMIBF@?$AAG?$AAE?$AAN?$AAA?$AAr?$AAr?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x642FFCBA3B8: "MDArray" ??_C@_1BA@OPFHDNN@?$AAM?$AAD?$AAA?$AAr?$AAr?$AAa?$AAy?$AA?$AA@
0x642FFCBA3C8: "CopyCtor" ??_C@_1BC@EJMLIJHM@?$AAC?$AAo?$AAp?$AAy?$AAC?$AAt?$AAo?$AAr?$AA?$AA@
0x642FFCBA3E0: "Class" ??_C@_1M@OAHBGIFG@?$AAC?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x642FFCBA3F0: "ValueClass" ??_C@_1BG@DONFNJJF@?$AAV?$AAa?$AAl?$AAu?$AAe?$AAC?$AAl?$AAa?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x642FFCBA408: "ByRef" ??_C@_1M@DFJHMCA@?$AAB?$AAy?$AAR?$AAe?$AAf?$AA?$AA@
0x642FFCBA418: "Ptr" ??_C@_17JOHOPEJA@?$AAP?$AAt?$AAr?$AA?$AA@
0x642FFCBA420: "String" ??_C@_1O@PLHFJNFA@?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x642FFCBA430: "R8" ??_C@_15DKOECHOO@?$AAR?$AA8?$AA?$AA@
0x642FFCBA438: "R4" ??_C@_15HADCJIFG@?$AAR?$AA4?$AA?$AA@
0x642FFCBA440: "UI8" ??_C@_17JKNDFGNO@?$AAU?$AAI?$AA8?$AA?$AA@
0x642FFCBA448: "I8" ??_C@_15FDPFNFLG@?$AAI?$AA8?$AA?$AA@
0x642FFCBA450: "UI4" ??_C@_17NAAFOJGG@?$AAU?$AAI?$AA4?$AA?$AA@
0x642FFCBA458: "I4" ??_C@_15BJCDGKAO@?$AAI?$AA4?$AA?$AA@
0x642FFCBA460: "UI2" ??_C@_17PFGOLGLK@?$AAU?$AAI?$AA2?$AA?$AA@
0x642FFCBA468: "I2" ??_C@_15DMEIDFNC@?$AAI?$AA2?$AA?$AA@
0x642FFCBA470: "UI1" ??_C@_17OHNLBJFE@?$AAU?$AAI?$AA1?$AA?$AA@
0x642FFCBA478: "I1" ??_C@_15COPNJKDM@?$AAI?$AA1?$AA?$AA@
0x642FFCBA480: "Char" ??_C@_19GIGICEMM@?$AAC?$AAh?$AAa?$AAr?$AA?$AA@
0x642FFCBA490: "Boolean" ??_C@_1BA@HBJELJHL@?$AAB?$AAo?$AAo?$AAl?$AAe?$AAa?$AAn?$AA?$AA@
0x642FFCBA4A0: "Void" ??_C@_19DKALONFH@?$AAV?$AAo?$AAi?$AAd?$AA?$AA@
0x642FFCBA4B0: "End" ??_C@_17HNBKOCGB@?$AAE?$AAn?$AAd?$AA?$AA@
0x642FFE69740: "private: static unsigned short * MDInfo::m_szTempBuf" ?m_szTempBuf@MDInfo@@0PAGA
0x642FFE68F40: "private: static unsigned short * MDInfo::m_szName" ?m_szName@MDInfo@@0PAGA
0x642FFD0D7C0: "unsigned short * __ptr64 * g_wszMapElementType" ?g_wszMapElementType@@3PAPEAGA
0x642FFD0D8D0: "unsigned short * __ptr64 * g_wszCalling" ?g_wszCalling@@3PAPEAGA
0x642FFCE3F80: "unsigned long __cdecl CorSigUncompressData(unsigned char const * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?CorSigUncompressData@@YAKPEBEPEAK@Z
0x642FFCE4000: "unsigned long __cdecl CorSigUncompressToken(unsigned char const * __ptr64,unsigned int * __ptr64)" ?CorSigUncompressToken@@YAKPEBEPEAI@Z
0x642FFCE4090: "unsigned long __cdecl CorSigUncompressSignedInt(unsigned char const * __ptr64,int * __ptr64)" ?CorSigUncompressSignedInt@@YAKPEBEPEAH@Z
0x642FFCEF020: wcsncat_s
0x642FFCEC560: wcscpy_s
0x642FFD02640: "__cdecl _chkstk" __chkstk
0x642FFCE8CD0: "struct IMetaDataImport * __ptr64 __cdecl MDImportForModule(struct DacpModuleData * __ptr64)" ?MDImportForModule@@YAPEAUIMetaDataImport@@PEAUDacpModuleData@@@Z
0x642FFCE8D00: "struct IMetaDataImport * __ptr64 __cdecl MDImportForModule(unsigned __int64)" ?MDImportForModule@@YAPEAUIMetaDataImport@@_K@Z
0x642FFCE8D90: "long __cdecl NameForToken_s(unsigned int,struct IMetaDataImport * __ptr64,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,bool)" ?NameForToken_s@@YAJIPEAUIMetaDataImport@@PEAG_K_N@Z
0x642FFCEBFC0: "__cdecl _C_specific_handler" __C_specific_handler
0x642FFCBA4B8: "Unsupported token type " ??_C@_0BI@FAGFKHDF@Unsupported?5token?5type?6?$AA@
0x642FFCED7D0: wcscat_s
0x642FFCBA4D0: "." ??_C@_13JOFGPIOO@?$AA?4?$AA?$AA@
0x642FFCE8FF0: "int __cdecl IsValidToken(unsigned __int64,unsigned int)" ?IsValidToken@@YAH_KI@Z
0x642FFCE90A0: "void __cdecl NameForToken_s(struct DacpModuleData * __ptr64,unsigned int,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,bool)" ?NameForToken_s@@YAXPEAUDacpModuleData@@IPEAG_K_N@Z
0x642FFCEF160: swprintf_s
0x642FFCBA4D8: " mdToken: %08x (%ws)" ??_C@_1CK@OMMHHHMG@?$AA?5?$AAm?$AAd?$AAT?$AAo?$AAk?$AAe?$AAn?$AA?3?$AA?5?$AA?$CF?$AA0?$AA8?$AAx?$AA?5?$AA?$CI?$AA?$CF?$AAw?$AAs?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x642FFCB1798: "Unknown Module" ??_C@_1BO@OFEOGJOO@?$AAU?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAM?$AAo?$AAd?$AAu?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x642FFCBA508: "Module in " ??_C@_1BG@HBHJDBDF@?$AAM?$AAo?$AAd?$AAu?$AAl?$AAe?$AA?5?$AAi?$AAn?$AA?5?$AA?$AA@
0x642FFCBA520: "Dynamic " ??_C@_1BC@BKICDGEH@?$AAD?$AAy?$AAn?$AAa?$AAm?$AAi?$AAc?$AA?5?$AA?$AA@
0x642FFCBDAC0: "void __cdecl FileNameForModule(struct DacpModuleData * __ptr64,unsigned short * __ptr64)" ?FileNameForModule@@YAXPEAUDacpModuleData@@PEAG@Z
0x642FFCBA538: "Unable to get IMetaDataImport fo" ??_C@_0CN@OFCBKPPP@Unable?5to?5get?5IMetaDataImport?5fo@
0x642FFCBA568: "NoName" ??_C@_1O@NKAAFLLD@?$AAN?$AAo?$AAN?$AAa?$AAm?$AAe?$AA?$AA@
0x642FFCBA578: "" ??_C@_11LOCGONAA@?$AA?$AA@
0x642FFCE92A0: "public: unsigned short const * __ptr64 __cdecl MDInfo::TypeDeforRefName(unsigned int) __ptr64" ?TypeDeforRefName@MDInfo@@QEAAPEBGI@Z
0x642FFCBA580: "[InvalidReference]" ??_C@_1CG@NCJDCIGM@?$AA?$FL?$AAI?$AAn?$AAv?$AAa?$AAl?$AAi?$AAd?$AAR?$AAe?$AAf?$AAe?$AAr?$AAe?$AAn?$AAc?$AAe?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x642FFCB1010: "__cdecl _imp_HeapFree" __imp_HeapFree
0x642FFCB1028: "__cdecl _imp_HeapAlloc" __imp_HeapAlloc
0x642FFCB1018: "__cdecl _imp_GetProcessHeap" __imp_GetProcessHeap
0x642FFCEC8B0: memcpy
0x642FFCE9370: "void __cdecl NameForToken_s(unsigned __int64,unsigned int,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64,bool)" ?NameForToken_s@@YAX_KIPEAG0_N@Z
0x642FFCE9410: "private: long __cdecl MDInfo::AddToSigBuffer(unsigned short const * __ptr64) __ptr64" ?AddToSigBuffer@MDInfo@@AEAAJPEBG@Z
0x642FFCE9540: "private: long __cdecl MDInfo::GetOneElementType(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned long * __ptr64) __ptr64" ?GetOneElementType@MDInfo@@AEAAJPEBEKPEAK@Z
0x642FFCEFE90: "__cdecl i64tow_s" _i64tow_s
0x642FFCBA5A8: "MT " ??_C@_17BPGIBCHF@?$AAM?$AAT?$AA?5?$AA?$AA@
0x642FFCBA5B0: ")" ??_C@_13DIBMAFH@?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x642FFCBA5B4: "," ??_C@_13DEFPDAGF@?$AA?0?$AA?$AA@
0x642FFCBA5B8: "(" ??_C@_13LLDNKHDC@?$AA?$CI?$AA?$AA@
0x642FFCBA5C0: "[hasThis] " ??_C@_1BG@PHEKKAIC@?$AA?$FL?$AAh?$AAa?$AAs?$AAT?$AAh?$AAi?$AAs?$AA?$FN?$AA?5?$AA?$AA@
0x642FFCBA5D8: "[explicit] " ??_C@_1BI@OLFNOONO@?$AA?$FL?$AAe?$AAx?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAi?$AAt?$AA?$FN?$AA?5?$AA?$AA@
0x642FFCEFC10: "__cdecl itow_s" _itow_s
0x642FFCBA5F0: " " ??_C@_13HOIJIPNN@?$AA?5?$AA?$AA@
0x642FFCBA5F8: "PINNED " ??_C@_1BA@DIFFAMEP@?$AAP?$AAI?$AAN?$AAN?$AAE?$AAD?$AA?5?$AA?$AA@
0x642FFCBA608: "<ELEMENT_TYPE_SENTINEL> " ??_C@_1DC@MCGFCKJJ@?$AA?$DM?$AAE?$AAL?$AAE?$AAM?$AAE?$AAN?$AAT?$AA_?$AAT?$AAY?$AAP?$AAE?$AA_?$AAS?$AAE?$AAN?$AAT?$AAI?$AAN?$AAE?$AAL?$AA?$DO?$AA?5?$AA?$AA@
0x642FFCEA030: "private: long __cdecl MDInfo::GetFullNameForMD(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,long * __ptr64) __ptr64" ?GetFullNameForMD@MDInfo@@AEAAJPEBEKPEAJ@Z
0x642FFCBA640: " [explicit]" ??_C@_1BI@LMIFEOK@?$AA?5?$AA?$FL?$AAe?$AAx?$AAp?$AAl?$AAi?$AAc?$AAi?$AAt?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x642FFCBA658: " [hasThis]" ??_C@_1BG@EPIAJGDE@?$AA?5?$AA?$FL?$AAh?$AAa?$AAs?$AAT?$AAh?$AAi?$AAs?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x642FFCEA340: "enum GetSignatureStringResults __cdecl GetSignatureString(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned __int64,class CQuickBytes * __ptr64)" ?GetSignatureString@@YA?AW4GetSignatureStringResults@@PEBEK_KPEAVCQuickBytes@@@Z
0x642FFCEA480: "enum GetSignatureStringResults __cdecl GetMethodSignatureString(unsigned char const * __ptr64,unsigned long,unsigned __int64,class CQuickBytes * __ptr64)" ?GetMethodSignatureString@@YA?AW4GetSignatureStringResults@@PEBEK_KPEAVCQuickBytes@@@Z
0x642FFE69740: MDInfo::m_szTempBuf
0x642FFE68F40: MDInfo::m_szName
0x642FFD0D7C0: g_wszMapElementType
0x642FFD0D8D0: g_wszCalling
0x642FFCBA030: "ExWrCp" ??_C@_06IFDHMEFA@ExWrCp?$AA@
0x642FFCBA038: "ExRdWr" ??_C@_06BBLMCKEN@ExRdWr?$AA@
0x642FFCBA040: "ExRd" ??_C@_04GJOMADNF@ExRd?$AA@
0x642FFCBA048: "Ex" ??_C@_02JBAJJKDI@Ex?$AA@
0x642FFCBA04C: "WrCp" ??_C@_04CPDLDJEB@WrCp?$AA@
0x642FFCBA054: "RdWr" ??_C@_04LLLANHFM@RdWr?$AA@
0x642FFCBA05C: "Rd" ??_C@_02GOBHHCJA@Rd?$AA@
0x642FFCBA060: "G" ??_C@_01BBODEMC@G?$AA@
0x642FFCBA064: "NC" ??_C@_02KBOOJKOB@NC?$AA@
0x642FFCBA068: "NA" ??_C@_02JDNIPIGD@NA?$AA@
0x642FFD0D720: "struct PROTECT_MASK * ProtectMasks" ?ProtectMasks@@3PAUPROTECT_MASK@@A
0x642FFCBA06C: "~~~~" ??_C@_04BLAMJAMB@?$HO?$HO?$HO?$HO?$AA@
0x642FFCBA078: "~~~~~~~~~" ??_C@_09NKOAOGKD@?$HO?$HO?$HO?$HO?$HO?$HO?$HO?$HO?$HO?$AA@
0x642FFCBA084: "~~~~~" ??_C@_05FNMEKKMO@?$HO?$HO?$HO?$HO?$HO?$AA@
0x642FFCBA090: "~~~~~~~" ??_C@_07IMKJPMNA@?$HO?$HO?$HO?$HO?$HO?$HO?$HO?$AA@
0x642FFCBA098: "%-7s %*s %*s %*s %*s %*s " ??_C@_0BO@IFMAAPD@?$CF?97s?5?5?$CF?$CKs?5?5?$CF?$CKs?5?5?$CF?$CKs?5?$CF?$CKs?5?5?$CF?$CKs?6?$AA@
0x642FFCBA0B8: "MAXIMUM" ??_C@_07DJNJGEDG@MAXIMUM?$AA@
0x642FFCBA0C0: "AVERAGE" ??_C@_07PJNKCGEB@AVERAGE?$AA@
0x642FFCBA0C8: "BLK COUNT" ??_C@_09OLJCHHA@BLK?5COUNT?$AA@
0x642FFCBA0D4: "TYPE" ??_C@_04KDPJLEDB@TYPE?$AA@
0x642FFCBA0E0: "MINIMUM" ??_C@_07NPLJMLNH@MINIMUM?$AA@
0x642FFCBA0E8: "TOTAL" ??_C@_05GKHKKECO@TOTAL?$AA@
0x642FFCE7670: "void __cdecl PrintIndividualStat(char * __ptr64,struct _INDIVIDUAL_STAT * __ptr64)" ?PrintIndividualStat@@YAXPEADPEAU_INDIVIDUAL_STAT@@@Z
0x642FFCBA0F0: "%-7s %*sK %*sK %*sK %*s %*sK " ??_C@_0BO@NODFAKOC@?$CF?97s?5?$CF?$CKsK?5?$CF?$CKsK?5?$CF?$CKsK?5?$CF?$CKs?5?$CF?$CKsK?6?$AA@
0x642FFCBA110: "Summary" ??_C@_07POGKKA@Summary?$AA@
0x642FFCBA118: "Large" ??_C@_05GNBOAOG@Large?$AA@
0x642FFCBA120: "Medium" ??_C@_06LHIDHMIE@Medium?$AA@
0x642FFCBA128: "Small" ??_C@_05KOJKBBHA@Small?$AA@
0x642FFCBA130: "%s: " ??_C@_04JKGFCPCI@?$CFs?3?6?$AA@
0x642FFCEE890: sprintf_s
0x642FFCBA138: "%08lx" ??_C@_05CLMJGDKL@?$CF08lx?$AA@
0x642FFCEC490: strcat_s
0x642FFCBA140: "|" ??_C@_01DNKMNLPK@?$HM?$AA@
0x642FFCEC3E0: strcpy_s
0x642FFCBA144: "Commit" ??_C@_06EKGJCCJF@Commit?$AA@
0x642FFCBA150: "Reserve" ??_C@_07BPENDCK@Reserve?$AA@
0x642FFCB8AD4: "Free" ??_C@_04HJMOFLDF@Free?$AA@
0x642FFCB1725: "" ??_C@_00CNPNBAHC@?$AA@
0x642FFCBA158: "Private" ??_C@_07CFINJGKH@Private?$AA@
0x642FFCBA160: "Mapped" ??_C@_06FJIHAPPM@Mapped?$AA@
0x642FFCBA168: "Image" ??_C@_05NBEAGECF@Image?$AA@
0x642FFCE7B00: "void __cdecl vmstat(void)" ?vmstat@@YAXXZ
0x642FFE67AD8: g_ExtData2
0x642FFCE8750: "void __cdecl vmmap(void)" ?vmmap@@YAXXZ
0x642FFCBA170: "%p-%p %p %-13s %-13s %-8s %-8s " ??_C@_0CB@PPCJFGNK@?$CFp?9?$CFp?5?$CFp?5?5?$CF?913s?5?$CF?913s?5?$CF?98s?5?$CF?98s?6@
0x642FFCBA194: "Stop" ??_C@_04MOIHHPNJ@Stop?$AA@
0x642FFCBA19C: "Length" ??_C@_06MHCOIGNA@Length?$AA@
0x642FFCBA1A8: "AllocProtect" ??_C@_0N@HEBPDBEH@AllocProtect?$AA@
0x642FFCBA1B8: "%-*s %-*s %-*s %-13s %-13s %-8s" ??_C@_0CH@JNINCEEM@?$CF?9?$CKs?5?$CF?9?$CKs?5?$CF?9?$CKs?5?5?$CF?913s?5?$CF?913s?5?$CF?98s@
0x642FFCBA1E0: "Protect" ??_C@_07EMMGCHGI@Protect?$AA@
0x642FFCBA1E8: "Start" ??_C@_05FHMJPCKA@Start?$AA@
0x642FFCBA1F0: "State" ??_C@_05JNKNAC@State?$AA@
0x642FFCB2158: "Type" ??_C@_04KOACHJEN@Type?$AA@
0x642FFD0D720: ProtectMasks
0x642FFE67AD8: g_ExtData2
0x642FFCB9174: "MAR" ??_C@_03EOBAHICC@MAR?$AA@
0x642FFCB9178: "ET" ??_C@_02KIDIPBJG@ET?$AA@
0x642FFCB917C: "FL" ??_C@_02CIGFNHJG@FL?$AA@
0x642FFCB9180: "AR" ??_C@_02PJGLPOMM@AR?$AA@
0x642FFCB9184: "AS" ??_C@_02OAHAMPIN@AS?$AA@
0x642FFCB9188: "TS" ??_C@_02PKJNKOBG@TS?$AA@
0x642FFCB918C: "MOR" ??_C@_03EEIOFFCI@MOR?$AA@
0x642FFCB9190: "PR" ??_C@_02OEIPDHIL@PR?$AA@
0x642FFCB9194: "EV" ??_C@_02JKAOJDBE@EV?$AA@
0x642FFCB9198: "SG" ??_C@_02NBHMGPMG@SG?$AA@
0x642FFCB919C: "PE" ??_C@_02OBAMLDBN@PE?$AA@
0x642FFCB91A0: "CA" ??_C@_02JLAAGLDA@CA?$AA@
0x642FFCB91A4: "MR" ??_C@_02PAHBAHKI@MR?$AA@
0x642FFCB91A8: "II" ??_C@_02FOEOGEOO@II?$AA@
0x642FFCB91AC: "PA" ??_C@_02IFGAHGBJ@PA?$AA@
0x642FFCB91B0: "MD" ??_C@_02OMOJLCHP@MD?$AA@
0x642FFCB91B4: "FD" ??_C@_02OALMFNJO@FD?$AA@
0x642FFCB91B8: "TD" ??_C@_02PPBOCKIA@TD?$AA@
0x642FFCB91BC: "TR" ??_C@_02ODIGJPFH@TR?$AA@
0x642FFCB91C0: "MO" ??_C@_02PBNGLLE@MO?$AA@
0x642FFCB91C8: "codelabel" ??_C@_09OFEPCILI@codelabel?$AA@
0x642FFCB91D4: "endmac" ??_C@_06CLNIEKMJ@endmac?$AA@
0x642FFCB91E0: "illegal" ??_C@_07BBCHMAIN@illegal?$AA@
0x642FFCB91E8: "readonly." ??_C@_09GFPCKIPP@readonly?4?$AA@
0x642FFCB91F8: "refanytype" ??_C@_0L@JHHKAHAE@refanytype?$AA@
0x642FFCB9204: "sizeof" ??_C@_06FPFOALMG@sizeof?$AA@
0x642FFCB9210: "rethrow" ??_C@_07HGBEKNFJ@rethrow?$AA@
0x642FFCB9218: "initblk" ??_C@_07PLLCALID@initblk?$AA@
0x642FFCB9220: "cpblk" ??_C@_05GPGEHMMH@cpblk?$AA@
0x642FFCB9228: "constrained." ??_C@_0N@CJILMGAL@constrained?4?$AA@
0x642FFCB9238: "initobj" ??_C@_07BKFNMPBF@initobj?$AA@
0x642FFCB9240: "tail." ??_C@_05HGDIMMJH@tail?4?$AA@
0x642FFCB9248: "volatile." ??_C@_09POAHMMDB@volatile?4?$AA@
0x642FFCB9258: "unaligned." ??_C@_0L@HNIDDGGL@unaligned?4?$AA@
0x642FFCB9268: "endfilter" ??_C@_09MHKMDELP@endfilter?$AA@
0x642FFCB9278: "localloc" ??_C@_08PDPFMHPP@localloc?$AA@
0x642FFCB9284: "stloc" ??_C@_05LDHCJLPO@stloc?$AA@
0x642FFCB928C: "ldloca" ??_C@_06LEBABJNK@ldloca?$AA@
0x642FFCB9294: "ldloc" ??_C@_05CBBCLMDC@ldloc?$AA@
0x642FFCB929C: "starg" ??_C@_05DBIKLGAE@starg?$AA@
0x642FFCB92A4: "ldarga" ??_C@_06OJPKPKPF@ldarga?$AA@
0x642FFCB92AC: "ldarg" ??_C@_05KDOKJBMI@ldarg?$AA@
0x642FFCB92B8: "ldvirtftn" ??_C@_09FOEDPGEB@ldvirtftn?$AA@
0x642FFCB92C4: "ldftn" ??_C@_05OLHCGOIK@ldftn?$AA@
0x642FFCB92CC: "clt.un" ??_C@_06ECAAMLEI@clt?4un?$AA@
0x642FFCB92D4: "clt" ??_C@_03PNLGPGLI@clt?$AA@
0x642FFCB92D8: "cgt.un" ??_C@_06CIMHDLIL@cgt?4un?$AA@
0x642FFCB92E0: "cgt" ??_C@_03PBODBJFJ@cgt?$AA@
0x642FFCB92E4: "ceq" ??_C@_03IPBADJHC@ceq?$AA@
0x642FFCB92E8: "arglist" ??_C@_07OPJCDGGN@arglist?$AA@
0x642FFCB92F0: "prefixref" ??_C@_09BONAHGCD@prefixref?$AA@
0x642FFCB9300: "prefix1" ??_C@_07NJKAOKND@prefix1?$AA@
0x642FFCB9308: "prefix2" ??_C@_07PCINLJBA@prefix2?$AA@
0x642FFCB9310: "prefix3" ??_C@_07OLJGIIFB@prefix3?$AA@
0x642FFCB9318: "prefix4" ??_C@_07KENHBOJG@prefix4?$AA@
0x642FFCB9320: "prefix5" ??_C@_07LNMMCPNH@prefix5?$AA@
0x642FFCB9328: "prefix6" ??_C@_07JGOBHMBE@prefix6?$AA@
0x642FFCB9330: "prefix7" ??_C@_07IPPKENFF@prefix7?$AA@
0x642FFCB9338: "conv.u" ??_C@_06CJKCBLED@conv?4u?$AA@
0x642FFCB9340: "stind.i" ??_C@_07JLHEAODD@stind?4i?$AA@
0x642FFCB9348: "leave.s" ??_C@_07ELBEHJFO@leave?4s?$AA@
0x642FFCB9350: "leave" ??_C@_05KLLFHCCG@leave?$AA@
0x642FFCB9358: "endfinally" ??_C@_0L@CLJMLIJP@endfinally?$AA@
0x642FFCB9368: "sub.ovf.un" ??_C@_0L@CCOPIJNJ@sub?4ovf?4un?$AA@
0x642FFCB9378: "sub.ovf" ??_C@_07DNABEJML@sub?4ovf?$AA@
0x642FFCB9380: "mul.ovf.un" ??_C@_0L@BGKNLNIG@mul?4ovf?4un?$AA@
0x642FFCB9390: "mul.ovf" ??_C@_07GODKALKC@mul?4ovf?$AA@
0x642FFCB9398: "add.ovf.un" ??_C@_0L@GPADGHIP@add?4ovf?4un?$AA@
0x642FFCB93A8: "add.ovf" ??_C@_07BEGPALPK@add?4ovf?$AA@
0x642FFCB93B0: "conv.ovf.u" ??_C@_0L@ONFIIHFB@conv?4ovf?4u?$AA@
0x642FFCB93C0: "conv.ovf.i" ??_C@_0L@LCPNKAM@conv?4ovf?4i?$AA@
0x642FFCB93CC: "conv.i" ??_C@_06MPNFEGBO@conv?4i?$AA@
0x642FFCB93D8: "conv.u1" ??_C@_07CJKBLFID@conv?4u1?$AA@
0x642FFCB93E0: "conv.u2" ??_C@_07CIMOGEA@conv?4u2?$AA@
0x642FFCB93E8: "ldtoken" ??_C@_07LAPEGNDP@ldtoken?$AA@
0x642FFCB93F0: "mkrefany" ??_C@_08DDMJFILK@mkrefany?$AA@
0x642FFCB9400: "ckfinite" ??_C@_08BNFKODFL@ckfinite?$AA@
0x642FFCB9410: "refanyval" ??_C@_09MLENHOMC@refanyval?$AA@
0x642FFCB9420: "conv.ovf.u8" ??_C@_0M@LBOIFBO@conv?4ovf?4u8?$AA@
0x642FFCB9430: "conv.ovf.i8" ??_C@_0M@BOCCNPAK@conv?4ovf?4i8?$AA@
0x642FFCB9440: "conv.ovf.u4" ??_C@_0M@KHKLMKBC@conv?4ovf?4u4?$AA@
0x642FFCB9450: "conv.ovf.i4" ??_C@_0M@LCJHJAAG@conv?4ovf?4i4?$AA@
0x642FFCB9460: "conv.ovf.u2" ??_C@_0M@PBPBGNJE@conv?4ovf?4u2?$AA@
0x642FFCB9470: "conv.ovf.i2" ??_C@_0M@OEMNDHIA@conv?4ovf?4i2?$AA@
0x642FFCB9480: "conv.ovf.u1" ??_C@_0M@NKNMDOFH@conv?4ovf?4u1?$AA@
0x642FFCB9490: "conv.ovf.i1" ??_C@_0M@MPOAGEED@conv?4ovf?4i1?$AA@
0x642FFCB94A0: "unbox.any" ??_C@_09NBCKLCJD@unbox?4any?$AA@
0x642FFCB94AC: "stelem" ??_C@_06JBMNAJEH@stelem?$AA@
0x642FFCB94B4: "ldelem" ??_C@_06DINOHPL@ldelem?$AA@
0x642FFCB94C0: "stelem.ref" ??_C@_0L@DCDCGNEC@stelem?4ref?$AA@
0x642FFCB94D0: "stelem.r8" ??_C@_09EBMFEGFI@stelem?4r8?$AA@
0x642FFCB94E0: "stelem.r4" ??_C@_09ONHAAJFE@stelem?4r4?$AA@
0x642FFCB94F0: "stelem.i8" ??_C@_09FBLGAKMJ@stelem?4i8?$AA@
0x642FFCB9500: "stelem.i4" ??_C@_09PNADEFMF@stelem?4i4?$AA@
0x642FFCB9510: "stelem.i2" ??_C@_09KLFJOCED@stelem?4i2?$AA@
0x642FFCB9520: "stelem.i1" ??_C@_09IAHELBIA@stelem?4i1?$AA@
0x642FFCB9530: "stelem.i" ??_C@_08EAAIELKP@stelem?4i?$AA@
0x642FFCB9540: "ldelem.ref" ??_C@_0L@CIJCNMKH@ldelem?4ref?$AA@
0x642FFCB9550: "ldelem.r8" ??_C@_09DLKANOEM@ldelem?4r8?$AA@
0x642FFCB9560: "ldelem.r4" ??_C@_09JHBFJBEA@ldelem?4r4?$AA@
0x642FFCB9570: "ldelem.i" ??_C@_08EPMKPHCE@ldelem?4i?$AA@
0x642FFCB9580: "ldelem.i8" ??_C@_09CLNDJCNN@ldelem?4i8?$AA@
0x642FFCB9590: "ldelem.u4" ??_C@_09JCFKIHMF@ldelem?4u4?$AA@
0x642FFCB95A0: "ldelem.i4" ??_C@_09IHGGNNNB@ldelem?4i4?$AA@
0x642FFCB95B0: "ldelem.u2" ??_C@_09MEAACAED@ldelem?4u2?$AA@
0x642FFCB95C0: "ldelem.i2" ??_C@_09NBDMHKFH@ldelem?4i2?$AA@
0x642FFCB95D0: "ldelem.u1" ??_C@_09OPCNHDIA@ldelem?4u1?$AA@
0x642FFCB95E0: "ldelem.i1" ??_C@_09PKBBCJJE@ldelem?4i1?$AA@
0x642FFCB95F0: "ldelema" ??_C@_07FGIKPMJF@ldelema?$AA@
0x642FFCB95F8: "ldlen" ??_C@_05JJCLEHKJ@ldlen?$AA@
0x642FFCB9600: "newarr" ??_C@_06GDDHICCD@newarr?$AA@
0x642FFCB9608: "box" ??_C@_03OLPJGAII@box?$AA@
0x642FFCB9610: "conv.ovf.u.un" ??_C@_0O@JFKFKHLP@conv?4ovf?4u?4un?$AA@
0x642FFCB9620: "conv.ovf.i.un" ??_C@_0O@DALFNNDM@conv?4ovf?4i?4un?$AA@
0x642FFCB9630: "conv.ovf.u8.un" ??_C@_0P@EDOKOLID@conv?4ovf?4u8?4un?$AA@
0x642FFCB9640: "conv.ovf.u4.un" ??_C@_0P@IGBKAGIC@conv?4ovf?4u4?4un?$AA@
0x642FFCB9650: "conv.ovf.u2.un" ??_C@_0P@JFKPDCC@conv?4ovf?4u2?4un?$AA@
0x642FFCB9660: "conv.ovf.u1.un" ??_C@_0P@EOPKIJPC@conv?4ovf?4u1?4un?$AA@
0x642FFCB9670: "conv.ovf.i8.un" ??_C@_0P@DHPOCJGD@conv?4ovf?4i8?4un?$AA@
0x642FFCB9680: "conv.ovf.i4.un" ??_C@_0P@PCAOMEGC@conv?4ovf?4i4?4un?$AA@
0x642FFCB9690: "conv.ovf.i2.un" ??_C@_0P@HNEODBMC@conv?4ovf?4i2?4un?$AA@
0x642FFCB96A0: "conv.ovf.i1.un" ??_C@_0P@DKOOELBC@conv?4ovf?4i1?4un?$AA@
0x642FFCB96B0: "stobj" ??_C@_05HINNBMAK@stobj?$AA@
0x642FFCB96B8: "stsfld" ??_C@_06MPMDALMH@stsfld?$AA@
0x642FFCB96C0: "ldsflda" ??_C@_07LLGMHBLH@ldsflda?$AA@
0x642FFCB96C8: "ldsfld" ??_C@_06FNIDOFHL@ldsfld?$AA@
0x642FFCB96D0: "stfld" ??_C@_05JBMIFDAE@stfld?$AA@
0x642FFCB96D8: "ldflda" ??_C@_06OJFKLIBA@ldflda?$AA@
0x642FFCB96E0: "ldfld" ??_C@_05DKIHEMI@ldfld?$AA@
0x642FFCB96E8: "throw" ??_C@_05JFAPCGDM@throw?$AA@
0x642FFCB96F0: "unbox" ??_C@_05GJCELGJ@unbox?$AA@
0x642FFCB96F8: "conv.r.un" ??_C@_09LILLNCGB@conv?4r?4un?$AA@
0x642FFCB9704: "isinst" ??_C@_06KDDEKJCP@isinst?$AA@
0x642FFCB9710: "castclass" ??_C@_09FENIFELE@castclass?$AA@
0x642FFCB971C: "newobj" ??_C@_06BNNFMODJ@newobj?$AA@
0x642FFCB9724: "ldstr" ??_C@_05GKMCJEHK@ldstr?$AA@
0x642FFCB972C: "ldobj" ??_C@_05OKLNDLMG@ldobj?$AA@
0x642FFCB9734: "cpobj" ??_C@_05IOILLIFB@cpobj?$AA@
0x642FFCB9740: "callvirt" ??_C@_08HPODLCIP@callvirt?$AA@
0x642FFCB9750: "conv.u8" ??_C@_07PIGDAOMK@conv?4u8?$AA@
0x642FFCB9758: "conv.u4" ??_C@_07FENGEBMG@conv?4u4?$AA@
0x642FFCB9760: "conv.r8" ??_C@_07PNCMBIEP@conv?4r8?$AA@
0x642FFCB9768: "conv.r4" ??_C@_07FBJJFHED@conv?4r4?$AA@
0x642FFCB9770: "conv.i8" ??_C@_07ONFPFENO@conv?4i8?$AA@
0x642FFCB9778: "conv.i4" ??_C@_07EBOKBLNC@conv?4i4?$AA@
0x642FFCB9780: "conv.i2" ??_C@_07BHLALMFE@conv?4i2?$AA@
0x642FFCB9788: "conv.i1" ??_C@_07DMJNOPJH@conv?4i1?$AA@
0x642FFCB9790: "not" ??_C@_03NJKJADM@not?$AA@
0x642FFCB9794: "neg" ??_C@_03GBOCFEHI@neg?$AA@
0x642FFCB9798: "shr.un" ??_C@_06DBAPOADA@shr?4un?$AA@
0x642FFCB97A0: "shr" ??_C@_03PMPMKOHN@shr?$AA@
0x642FFCB97A4: "shl" ??_C@_03CILNJBKC@shl?$AA@
0x642FFCB97A8: "xor" ??_C@_03COLCDPPJ@xor?$AA@
0x642FFCB97AC: "or" ??_C@_02FODMLBIE@or?$AA@
0x642FFCB97B0: "and" ??_C@_03BOPJPIAM@and?$AA@
0x642FFCB97B4: "rem.un" ??_C@_06MJFGPIAJ@rem?4un?$AA@
0x642FFCB97BC: "rem" ??_C@_03IBMCFENF@rem?$AA@
0x642FFCB97C0: "div.un" ??_C@_06KNKKDHBF@div?4un?$AA@
0x642FFCB97C8: "div" ??_C@_03FEJMGOGI@div?$AA@
0x642FFCB97CC: "mul" ??_C@_03IMIFIBCN@mul?$AA@
0x642FFCB97D0: "sub" ??_C@_03KCMAIMAP@sub?$AA@
0x642FFCB97D4: "add" ??_C@_03BDGOHNNK@add?$AA@
0x642FFCB97D8: "stind.r8" ??_C@_08LIKHOFHC@stind?4r8?$AA@
0x642FFCB97E8: "stind.r4" ??_C@_08BEBCKKHO@stind?4r4?$AA@
0x642FFCB97F8: "stind.i8" ??_C@_08KINEKJOD@stind?4i8?$AA@
0x642FFCB9808: "stind.i4" ??_C@_08EGBOGOP@stind?4i4?$AA@
0x642FFCB9818: "stind.i2" ??_C@_08FCDLEBGJ@stind?4i2?$AA@
0x642FFCB9828: "stind.i1" ??_C@_08HJBGBCKK@stind?4i1?$AA@
0x642FFCB9838: "stind.ref" ??_C@_09OJHAMGDH@stind?4ref?$AA@
0x642FFCB9848: "ldind.ref" ??_C@_09JDBFFOCD@ldind?4ref?$AA@
0x642FFCB9858: "ldind.r8" ??_C@_08LHGFFJPJ@ldind?4r8?$AA@
0x642FFCB9868: "ldind.r4" ??_C@_08BLNABGPF@ldind?4r4?$AA@
0x642FFCB9878: "ldind.i" ??_C@_07FJDBLBHK@ldind?4i?$AA@
0x642FFCB9880: "ldind.i8" ??_C@_08KHBGBFGI@ldind?4i8?$AA@
0x642FFCB9890: "ldind.u4" ??_C@_08BOJPAAHA@ldind?4u4?$AA@
0x642FFCB98A0: "ldind.i4" ??_C@_08LKDFKGE@ldind?4i4?$AA@
0x642FFCB98B0: "ldind.u2" ??_C@_08EIMFKHPG@ldind?4u2?$AA@
0x642FFCB98C0: "ldind.i2" ??_C@_08FNPJPNOC@ldind?4i2?$AA@
0x642FFCB98D0: "ldind.u1" ??_C@_08GDOIPEDF@ldind?4u1?$AA@
0x642FFCB98E0: "ldind.i1" ??_C@_08HGNEKOCB@ldind?4i1?$AA@
0x642FFCB98EC: "switch" ??_C@_06DOPOGBGP@switch?$AA@
0x642FFCB98F4: "blt.un" ??_C@_06OEHHMAPM@blt?4un?$AA@
0x642FFCB98FC: "ble.un" ??_C@_06LJPHHOMO@ble?4un?$AA@
0x642FFCB9904: "bgt.un" ??_C@_06IOLADADP@bgt?4un?$AA@
0x642FFCB990C: "bge.un" ??_C@_06NDDAIOAN@bge?4un?$AA@
0x642FFCB9914: "bne.un" ??_C@_06PEDPNPMF@bne?4un?$AA@
0x642FFCB991C: "blt" ??_C@_03EFAKJBNN@blt?$AA@
0x642FFCB9920: "ble" ??_C@_03BGNDLCMN@ble?$AA@
0x642FFCB9924: "bgt" ??_C@_03EJFPHODM@bgt?$AA@
0x642FFCB9928: "bge" ??_C@_03BKIGFNCM@bge?$AA@
0x642FFCB992C: "beq" ??_C@_03DHKMFOBH@beq?$AA@
0x642FFCB9930: "brtrue" ??_C@_06LPIEMKMG@brtrue?$AA@
0x642FFCB9938: "brfalse" ??_C@_07DGNGPFLI@brfalse?$AA@
0x642FFCB9940: "br" ??_C@_02FGOECCNH@br?$AA@
0x642FFCB9948: "blt.un.s" ??_C@_08BFKMMJKJ@blt?4un?4s?$AA@
0x642FFCB9958: "ble.un.s" ??_C@_08NEAFFOND@ble?4un?4s?$AA@
0x642FFCB9968: "bgt.un.s" ??_C@_08EIMGNFPP@bgt?4un?4s?$AA@
0x642FFCB9978: "bge.un.s" ??_C@_08IJGPECIF@bge?4un?4s?$AA@
0x642FFCB9988: "bne.un.s" ??_C@_08JGCAFJKO@bne?4un?4s?$AA@
0x642FFCB9994: "blt.s" ??_C@_05IFFPBMFF@blt?4s?$AA@
0x642FFCB999C: "ble.s" ??_C@_05GNPKCMKP@ble?4s?$AA@
0x642FFCB99A4: "bgt.s" ??_C@_05PCIPCNEE@bgt?4s?$AA@
0x642FFCB99AC: "bge.s" ??_C@_05BKCKBNLO@bge?4s?$AA@
0x642FFCB99B4: "beq.s" ??_C@_05LPJBIOBG@beq?4s?$AA@
0x642FFCB99C0: "brtrue.s" ??_C@_08NANAKFDN@brtrue?4s?$AA@
0x642FFCB99D0: "brfalse.s" ??_C@_09NHAKFFCK@brfalse?4s?$AA@
0x642FFCB99DC: "br.s" ??_C@_04CNNIAFAH@br?4s?$AA@
0x642FFCB2A50: "ret" ??_C@_03BKMCPNMN@ret?$AA@
0x642FFCB99E4: "calli" ??_C@_05OAANNHEE@calli?$AA@
0x642FFCB99EC: "call" ??_C@_04OMFAIDPG@call?$AA@
0x642FFCB2A4C: "jmp" ??_C@_03OFBABGAB@jmp?$AA@
0x642FFCB99F4: "pop" ??_C@_03NJDAHFJE@pop?$AA@
0x642FFCB99F8: "dup" ??_C@_03BHPKJDPK@dup?$AA@
0x642FFCB99FC: "unused" ??_C@_06OJAIHGIC@unused?$AA@
0x642FFCB9A04: "ldc.r8" ??_C@_06GDHFJOAJ@ldc?4r8?$AA@
0x642FFCB9A0C: "ldc.r4" ??_C@_06MPMANBAF@ldc?4r4?$AA@
0x642FFCB9A14: "ldc.i8" ??_C@_06HDAGNCJI@ldc?4i8?$AA@
0x642FFCB9A1C: "ldc.i4" ??_C@_06NPLDJNJE@ldc?4i4?$AA@
0x642FFCB9A28: "ldc.i4.s" ??_C@_08KNFCDOIL@ldc?4i4?4s?$AA@
0x642FFCB9A38: "ldc.i4.8" ??_C@_08LONPKIEF@ldc?4i4?48?$AA@
0x642FFCB9A48: "ldc.i4.7" ??_C@_08DJEHLEIK@ldc?4i4?47?$AA@
0x642FFCB9A58: "ldc.i4.6" ??_C@_08CAFMIFML@ldc?4i4?46?$AA@
0x642FFCB9A68: "ldc.i4.5" ??_C@_08LHBNGAI@ldc?4i4?45?$AA@
0x642FFCB9A78: "ldc.i4.4" ??_C@_08BCGKOHEJ@ldc?4i4?44?$AA@
0x642FFCB9A88: "ldc.i4.3" ??_C@_08FNCLHBIO@ldc?4i4?43?$AA@
0x642FFCB9A98: "ldc.i4.2" ??_C@_08EEDAEAMP@ldc?4i4?42?$AA@
0x642FFCB9AA8: "ldc.i4.1" ??_C@_08GPBNBDAM@ldc?4i4?41?$AA@
0x642FFCB9AB8: "ldc.i4.0" ??_C@_08HGAGCCEN@ldc?4i4?40?$AA@
0x642FFCB9AC8: "ldc.i4.m1" ??_C@_09KKCCIBFO@ldc?4i4?4m1?$AA@
0x642FFCB9AD4: "ldnull" ??_C@_06EPIGMEDB@ldnull?$AA@
0x642FFCB9AE0: "stloc.s" ??_C@_07NLCDHEFC@stloc?4s?$AA@
0x642FFCB9AE8: "ldloca.s" ??_C@_08CJHNHAJK@ldloca?4s?$AA@
0x642FFCB9AF8: "ldloc.s" ??_C@_07BJGGMLBL@ldloc?4s?$AA@
0x642FFCB9B00: "starg.s" ??_C@_07HAKPKDOI@starg?4s?$AA@
0x642FFCB9B08: "ldarga.s" ??_C@_08CGCKGNP@ldarga?4s?$AA@
0x642FFCB9B18: "ldarg.s" ??_C@_07LCOKBMKB@ldarg?4s?$AA@
0x642FFCB9B20: "stloc.3" ??_C@_07CLFKDLFH@stloc?43?$AA@
0x642FFCB9B28: "stloc.2" ??_C@_07DCEBAKBG@stloc?42?$AA@
0x642FFCB9B30: "stloc.1" ??_C@_07BJGMFJNF@stloc?41?$AA@
0x642FFCB9B38: "stloc.0" ??_C@_07HHGIJE@stloc?40?$AA@
0x642FFCB9B40: "ldloc.3" ??_C@_07OJBPIEBO@ldloc?43?$AA@
0x642FFCB9B48: "ldloc.2" ??_C@_07PAAELFFP@ldloc?42?$AA@
0x642FFCB9B50: "ldloc.1" ??_C@_07NLCJOGJM@ldloc?41?$AA@
0x642FFCB9B58: "ldloc.0" ??_C@_07MCDCNHNN@ldloc?40?$AA@
0x642FFCB9B60: "ldarg.3" ??_C@_07ECJDFDKE@ldarg?43?$AA@
0x642FFCB9B68: "ldarg.2" ??_C@_07FLIIGCOF@ldarg?42?$AA@
0x642FFCB9B70: "ldarg.1" ??_C@_07HAKFDBCG@ldarg?41?$AA@
0x642FFCB9B78: "ldarg.0" ??_C@_07GJLOAAGH@ldarg?40?$AA@
0x642FFCB9B80: "break" ??_C@_05ELPHFHOI@break?$AA@
0x642FFCB9B88: "nop" ??_C@_03GJPGFFDI@nop?$AA@
0x642FFCB9B90: IID_IMDInternalImport
0x642FFCB9BA0: IID_IMetaDataHelper
0x642FFD0D5D0: "char * __ptr64 * szStdNamePrefix" ?szStdNamePrefix@@3PAPEADA
0x642FFCE4140: "long __cdecl GetMDInternalFromImport(struct IMetaDataImport * __ptr64,struct IMDInternalImport * __ptr64 * __ptr64)" ?GetMDInternalFromImport@@YAJPEAUIMetaDataImport@@PEAPEAUIMDInternalImport@@@Z
0x642FFCE41D0: "unsigned __int64 __cdecl GetObj(struct DacpObjectData & __ptr64,unsigned int)" ?GetObj@@YA_KAEAUDacpObjectData@@I@Z
0x642FFCE4220: "void __cdecl DisassembleToken(struct DacpObjectData & __ptr64,unsigned long)" ?DisassembleToken@@YAXAEAUDacpObjectData@@K@Z
0x642FFCB9BB0: "%x (%p)" ??_C@_07IFIKBLKM@?$CFx?5?$CI?$CFp?$CJ?$AA@
0x642FFCB9BB8: """ ??_C@_01BJJEKLCA@?$CC?$AA@
0x642FFCB9BBC: "%x "" ??_C@_04BIICACF@?$CFx?5?$CC?$AA@
0x642FFCB9BC8: "<unknown token type (token=%08x)" ??_C@_0CC@CIEEOMNI@?$DMunknown?5token?5type?5?$CItoken?$DN?$CF08x?$CJ@
0x642FFCB9BEC: "%x %S" ??_C@_05NPNMEEHF@?$CFx?5?$CFS?$AA@
0x642FFCB9BF8: "%x "%S"" ??_C@_07BGMFCCHP@?$CFx?5?$CC?$CFS?$CC?$AA@
0x642FFD0DF90: "__cdecl fltused" _fltused
0x642FFCE44D0: "void __cdecl DecodeDynamicIL(unsigned char * __ptr64,unsigned long,struct DacpObjectData & __ptr64)" ?DecodeDynamicIL@@YAXPEAEKAEAUDacpObjectData@@@Z
0x642FFCB9C00: "Error, unexpected opcode type " ??_C@_0BP@FMNHFAFO@Error?0?5unexpected?5opcode?5type?6?$AA@
0x642FFCEC550: "void __cdecl operator delete(void * __ptr64)" ??3@YAXPEAX@Z
0x642FFCB243C: ")" ??_C@_01PKGAHCOL@?$CJ?$AA@
0x642FFCB378C: ", " ??_C@_02KEGNLNML@?0?5?$AA@
0x642FFCB9C20: "(" ??_C@_01ODHLEDKK@?$CI?$AA@
0x642FFCEC340: "void * __ptr64 __cdecl operator new(unsigned __int64)" ??2@YAPEAX_K@Z
0x642FFCB9C24: "%ld" ??_C@_03JALODAI@?$CFld?$AA@
0x642FFCB9C28: "IL_%04x" ??_C@_07OPPCLKBI@IL_?$CF04x?$AA@
0x642FFCB1D9C: "%f" ??_C@_02NJPGOMH@?$CFf?$AA@
0x642FFCB1DC4: "%d" ??_C@_02DPKJAMEF@?$CFd?$AA@
0x642FFCB9C30: "VAR OR ARG %d" ??_C@_0O@NLOFIEAM@VAR?5OR?5ARG?5?$CFd?$AA@
0x642FFCB9C40: "%s " ??_C@_03IKGEINEE@?$CFs?5?$AA@
0x642FFCB9C48: "%*sIL_%04x: " ??_C@_0N@MCLOLIKE@?$CF?$CKsIL_?$CF04x?3?5?$AA@
0x642FFCE4910: "char * __ptr64 __cdecl asString(class CQuickBytes * __ptr64)" ?asString@@YAPEADPEAVCQuickBytes@@@Z
0x642FFCE4A60: "void __cdecl appendStr(class CQuickBytes * __ptr64,char const * __ptr64,unsigned int)" ?appendStr@@YAXPEAVCQuickBytes@@PEBDI@Z
0x642FFCE4B70: "void __cdecl appendChar(class CQuickBytes * __ptr64,char)" ?appendChar@@YAXPEAVCQuickBytes@@D@Z
0x642FFCE4C60: "void __cdecl insertStr(class CQuickBytes * __ptr64,char const * __ptr64)" ?insertStr@@YAXPEAVCQuickBytes@@PEBD@Z
0x642FFCEC8B0: memmove
0x642FFCE4ED0: "public: unsigned int __cdecl COR_ILMETHOD_SECT::DataSize(void)const __ptr64" ?DataSize@COR_ILMETHOD_SECT@@QEBAIXZ
0x642FFCE4F70: "unsigned char const * __ptr64 __cdecl PrettyPrintType(unsigned char const * __ptr64,class CQuickBytes * __ptr64,struct IMDInternalImport * __ptr64)" ?PrettyPrintType@@YAPEBEPEBEPEAVCQuickBytes@@PEAUIMDInternalImport@@@Z
0x642FFCB9C58: "/* UNKNOWN TYPE (0x%X)*/" ??_C@_0BJ@GAPDNFLG@?1?$CK?5UNKNOWN?5TYPE?5?$CI0x?$CFX?$CJ?$CK?1?$AA@
0x642FFCB9C74: ">" ??_C@_01PPODPGHN@?$DO?$AA@
0x642FFCB9C78: "<" ??_C@_01MNNFJEPP@?$DM?$AA@
0x642FFCB9C7C: "METHOD" ??_C@_06GEDKPGMC@METHOD?$AA@
0x642FFCB9C88: "method " ??_C@_07IIFDCFOO@method?5?$AA@
0x642FFCB9C90: "..." ??_C@_03KHICJKCI@?4?4?4?$AA@
0x642FFCB9C98: "[BAD: RANK == 0!]" ??_C@_0BC@OGANPEJB@?$FLBAD?3?5RANK?5?$DN?$DN?50?$CB?$FN?$AA@
0x642FFCB9CB0: "[ERROR! NIL TOKEN]" ??_C@_0BD@IIANKPFH@?$FLERROR?$CB?5NIL?5TOKEN?$FN?$AA@
0x642FFCB9CC4: "class " ??_C@_06LJBABKPM@class?5?$AA@
0x642FFCB9CD0: "valuetype " ??_C@_0L@OPHFHHHH@valuetype?5?$AA@
0x642FFCB9CE0: "typedref" ??_C@_08GDMIMBIB@typedref?$AA@
0x642FFCB9CEC: "string" ??_C@_06ICGJLFIM@string?$AA@
0x642FFCB9CF4: "object" ??_C@_06IEOJBDIK@object?$AA@
0x642FFCB9D00: "native float" ??_C@_0N@ODADOAJI@native?5float?$AA@
0x642FFCB9D10: "native int" ??_C@_0L@JDGAADIH@native?5int?$AA@
0x642FFCB9D20: "native uint" ??_C@_0M@BBGKKOOO@native?5uint?$AA@
0x642FFCB9D30: "float64" ??_C@_07OCCOBBFH@float64?$AA@
0x642FFCB9D38: "float32" ??_C@_07LCLPHEDK@float32?$AA@
0x642FFCB9D40: "uint64" ??_C@_06KKKLBFKN@uint64?$AA@
0x642FFCB9D48: "int64" ??_C@_05DIFFJEPM@int64?$AA@
0x642FFCB9D50: "uint32" ??_C@_06PKDKHAMA@uint32?$AA@
0x642FFCB9D58: "int32" ??_C@_05GIMEPBJB@int32?$AA@
0x642FFCB9D60: "uint16" ??_C@_06JNNCGBKK@uint16?$AA@
0x642FFCB9D68: "int16" ??_C@_05PCMOAPL@int16?$AA@
0x642FFCB9D70: "uint8" ??_C@_05BOGOCLFF@uint8?$AA@
0x642FFCB9D78: "int8" ??_C@_04DCGBOBJJ@int8?$AA@
0x642FFCB9D80: "char" ??_C@_04ENMBGAPA@char?$AA@
0x642FFCB9D88: "bool" ??_C@_04DDKJGDCM@bool?$AA@
0x642FFCB9D90: "void" ??_C@_04GKJNKENE@void?$AA@
0x642FFCB9D98: "&" ??_C@_01HNPIGOCE@?$CG?$AA@
0x642FFCB5E54: "*" ??_C@_01NBENCBCI@?$CK?$AA@
0x642FFCB9DA0: " pinned" ??_C@_07BCEOCCAN@?5pinned?$AA@
0x642FFCB9DA8: "[]" ??_C@_02GPECMEKF@?$FL?$FN?$AA@
0x642FFCE5EB0: "char const * __ptr64 __cdecl PrettyPrintClass(class CQuickBytes * __ptr64,unsigned int,struct IMDInternalImport * __ptr64)" ?PrettyPrintClass@@YAPEBDPEAVCQuickBytes@@IPEAUIMDInternalImport@@@Z
0x642FFCB9DB0: " [ERROR: INVALID TOKEN TYPE 0x%8" ??_C@_0CG@GLALBIIN@?5?$FLERROR?3?5INVALID?5TOKEN?5TYPE?50x?$CF8@
0x642FFCB9DD8: ".module " ??_C@_08GNOKHMCH@?4module?5?$AA@
0x642FFCB9DE4: "%s." ??_C@_03BEOHKAMK@?$CFs?4?$AA@
0x642FFCB9DE8: "$%s$%X" ??_C@_06NDMGFIKK@$?$CFs$?$CFX?$AA@
0x642FFCB9DF0: " [ERROR: INVALID TOKEN 0x%8.8X] " ??_C@_0CB@HICIBEE@?5?$FLERROR?3?5INVALID?5TOKEN?50x?$CF8?48X?$FN?5@
0x642FFCB9E18: "Native[sz=%d]" ??_C@_0O@GHJGGMMP@Native?$FLsz?$DN?$CFd?$FN?$AA@
0x642FFCB9E28: "[*]" ??_C@_03PIHIEIGP@?$FL?$CK?$FN?$AA@
0x642FFCE64A0: "public: struct COR_ILMETHOD_SECT const * __ptr64 __cdecl COR_ILMETHOD_SECT::Next(void)const __ptr64" ?Next@COR_ILMETHOD_SECT@@QEBAPEBU1@XZ
0x642FFCE6560: DecoderGetOnDiskSize
0x642FFCE6730: "void __cdecl DisassembleToken(struct IMetaDataImport * __ptr64,unsigned long)" ?DisassembleToken@@YAXPEAUIMetaDataImport@@K@Z
0x642FFCB9E30: "<unknown field def>" ??_C@_1CI@LNPHCOAN@?$AA?$DM?$AAu?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAf?$AAi?$AAe?$AAl?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAf?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x642FFCB9E58: "%S::%S" ??_C@_06KOBLHOJN@?$CFS?3?3?$CFS?$AA@
0x642FFCB9E60: "<unknown method def>" ??_C@_1CK@CIEPBPIL@?$AA?$DM?$AAu?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAt?$AAh?$AAo?$AAd?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAf?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x642FFCB9E90: "%S::%S " ??_C@_07BLJENACF@?$CFS?3?3?$CFS?5?$AA@
0x642FFCB9E98: "<unknown type token>" ??_C@_1CK@GMNGLOBB@?$AA?$DM?$AAu?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAt?$AAo?$AAk?$AAe?$AAn?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x642FFCB9EC8: "<unknown type spec>" ??_C@_1CI@KAMMHFPP@?$AA?$DM?$AAu?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAs?$AAp?$AAe?$AAc?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x642FFCB1008: "__cdecl _imp_MultiByteToWideChar" __imp_MultiByteToWideChar
0x642FFCB9EF0: "<unknown type def>" ??_C@_1CG@JEEBEJEI@?$AA?$DM?$AAu?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAd?$AAe?$AAf?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x642FFCB9F18: "<unknown type ref>" ??_C@_1CG@LOPBLIOH@?$AA?$DM?$AAu?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAt?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAf?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x642FFCB9F40: "<unknown member ref>" ??_C@_1CK@GCMDKAIM@?$AA?$DM?$AAu?$AAn?$AAk?$AAn?$AAo?$AAw?$AAn?$AA?5?$AAm?$AAe?$AAm?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AAr?$AAe?$AAf?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x642FFCB9F70: "<unknown token type %08x>" ??_C@_0BK@FOBNGNL@?$DMunknown?5token?5type?5?$CF08x?$DO?$AA@
0x642FFCE6D00: "unsigned long __cdecl GetILSize(unsigned __int64)" ?GetILSize@@YAK_K@Z
0x642FFCE6E60: "void __cdecl DecodeIL(struct IMetaDataImport * __ptr64,unsigned char * __ptr64,unsigned long)" ?DecodeIL@@YAXPEAUIMetaDataImport@@PEAEK@Z
0x642FFCB9F90: "STRING %x" ??_C@_09BKLEJCH@STRING?5?$CFx?$AA@
0x642FFCB9F9C: ""%S"" ??_C@_04NMHIPNED@?$CC?$CFS?$CC?$AA@
0x642FFCB9FA8: "..." ??_C@_17LGKOMLJ@?$AA?4?$AA?4?$AA?4?$AA?$AA@
0x642FFCB9FB0: "%*s} // end .catch " ??_C@_0BE@MIJLLKHE@?$CF?$CKs?$HN?5?1?1?5end?5?4catch?6?$AA@
0x642FFCB9FC8: "%*s} // end .finally " ??_C@_0BG@DNPBKHMA@?$CF?$CKs?$HN?5?1?1?5end?5?4finally?6?$AA@
0x642FFCB9FE0: "%*s.catch %*s{ " ??_C@_0BA@LKALMIDI@?$CF?$CKs?4catch?6?$CF?$CKs?$HL?6?$AA@
0x642FFCB9FF0: "%*s.finally %*s{ " ??_C@_0BC@GCLNEHND@?$CF?$CKs?4finally?6?$CF?$CKs?$HL?6?$AA@
0x642FFCBA008: "%*s} // end .try " ??_C@_0BC@ONAGHFBP@?$CF?$CKs?$HN?5?1?1?5end?5?4try?6?$AA@
0x642FFCBA020: "%*s.try %*s{ " ??_C@_0O@FINFJCKG@?$CF?$CKs?4try?6?$CF?$CKs?$HL?6?$AA@
0x642FFE68B28: position
0x642FFE68B30: pBuffer
0x642FFD0D5D0: szStdNamePrefix
0x642FFD0BA40: opcodes
0x642FFCB9BA0: IID_IMetaDataHelper
0x642FFCB9B90: IID_IMDInternalImport
0x642FFE68AD0: "struct FragmentationBlock * __ptr64 __ptr64 g_pBlocks" ?g_pBlocks@@3PEAUFragmentationBlock@@EA
0x642FFE68AD8: "int g_BlocksLength" ?g_BlocksLength@@3HA
0x642FFE68ADC: "int BlocksAllocated" ?BlocksAllocated@@3HA
0x642FFE68AE0: "unsigned __int64 g_trav_totalSize" ?g_trav_totalSize@@3_KA
0x642FFE68AE8: "unsigned __int64 g_trav_wastedSize" ?g_trav_wastedSize@@3_KA
0x642FFCEE770: wcsstr
0x642FFCC6230: "public: static long __cdecl DacpGcHeapData::GetHeaps(struct IXCLRDataProcess * __ptr64,unsigned int,unsigned __int64 * __ptr64 const)" ?GetHeaps@DacpGcHeapData@@SAJPEAUIXCLRDataProcess@@IQEA_K@Z
0x642FFCE0890: "void * __ptr64 __cdecl operator new(unsigned __int64,void * __ptr64)" ??2@YAPEAX_KPEAX@Z
0x642FFCE08A0: "public: void __cdecl HeapStat::Print(void) __ptr64" ?Print@HeapStat@@QEAAXXZ
0x642FFCB8AB8: "Total %d objects " ??_C@_0BC@IIHPLBNF@Total?5?$CFd?5objects?6?$AA@
0x642FFCB1794: "%S " ??_C@_03NNECAHIM@?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB19C8: "UNKNOWN" ??_C@_1BA@HABJOAEE@?$AAU?$AAN?$AAK?$AAN?$AAO?$AAW?$AAN?$AA?$AA@
0x642FFCB8ACC: "%9s " ??_C@_04BBIHCBDO@?$CF9s?6?$AA@
0x642FFCBEFE0: "int __cdecl IsMTForFreeObj(unsigned __int64)" ?IsMTForFreeObj@@YAH_K@Z
0x642FFCB8AE0: "%p %8d %12I64u " ??_C@_0BA@KGACDJNK@?$CFp?5?$CF8d?5?$CF12I64u?5?$AA@
0x642FFCB8AF0: "%8d %12I64u "%S" " ??_C@_0BC@DLNGEEME@?$CF8d?5?$CF12I64u?5?$CC?$CFS?$CC?6?$AA@
0x642FFCB8B08: "%16s %8s %12s %s " ??_C@_0BC@LKBHPDAF@?$CF16s?5?$CF8s?5?$CF12s?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB214C: "MT" ??_C@_02KGCLKACO@MT?$AA@
0x642FFCB8B20: "Class Name" ??_C@_0L@JPDOKIMI@Class?5Name?$AA@
0x642FFCB8B30: "%8s %12s %s " ??_C@_0N@KNFMCHND@?$CF8s?5?$CF12s?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB8B40: "Count" ??_C@_05IJGIMMHE@Count?$AA@
0x642FFCB8B48: "TotalSize" ??_C@_09CNMMJHCC@TotalSize?$AA@
0x642FFCB8B58: "String Value" ??_C@_0N@CMMMJODM@String?5Value?$AA@
0x642FFCB8B68: "Statistics: " ??_C@_0N@JMLHLFFG@Statistics?3?6?$AA@
0x642FFCE0A50: "public: void __cdecl HeapStat::Delete(void) __ptr64" ?Delete@HeapStat@@QEAAXXZ
0x642FFCE0B30: "private: void __cdecl MethodTableCache::ReverseLeftMost(struct MethodTableCache::Node * __ptr64) __ptr64" ?ReverseLeftMost@MethodTableCache@@AEAAXPEAUNode@1@@Z
0x642FFCE0B90: "public: void __cdecl MethodTableCache::Clear(void) __ptr64" ?Clear@MethodTableCache@@QEAAXXZ
0x642FFCE0C00: "int __cdecl InitializeBlocks(void)" ?InitializeBlocks@@YAHXZ
0x642FFCBD100: "void __cdecl ReportOOM(void)" ?ReportOOM@@YAXXZ
0x642FFCE0C60: "int __cdecl AddBlock(struct FragmentationBlock * __ptr64)" ?AddBlock@@YAHPEAUFragmentationBlock@@@Z
0x642FFCE0D50: "void __cdecl GCPrintGenerationInfo(struct DacpGcHeapDetails & __ptr64)" ?GCPrintGenerationInfo@@YAXAEAUDacpGcHeapDetails@@@Z
0x642FFCB8B78: "none " ??_C@_05IKLLBJL@none?6?$AA@
0x642FFCB8B80: "(0x%p, 0x%p) " ??_C@_0O@IJAIPAOM@?$CI0x?$CFp?0?50x?$CFp?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB8B90: "ephemeral segment allocation con" ??_C@_0CH@GBNHDIEI@ephemeral?5segment?5allocation?5con@
0x642FFCB8BB8: "generation %d starts at 0x%p " ??_C@_0BO@GFJOLCFP@generation?5?$CFd?5starts?5at?50x?$CFp?6?$AA@
0x642FFCC0090: "unsigned int __cdecl GetMaxGeneration(void)" ?GetMaxGeneration@@YAIXZ
0x642FFCE0E40: "void __cdecl GCPrintSegmentInfo(struct DacpGcHeapDetails & __ptr64,unsigned __int64 & __ptr64)" ?GCPrintSegmentInfo@@YAXAEAUDacpGcHeapDetails@@AEA_K@Z
0x642FFCB8BD8: "Error requesting heap segment %p" ??_C@_0CC@HCMMBPH@Error?5requesting?5heap?5segment?5?$CFp@
0x642FFCB8C00: "%p %p %p 0x%p(%d) " ??_C@_0BE@ENAGKNPO@?$CFp?5?$CFp?5?5?$CFp?50x?$CFp?$CI?$CFd?$CJ?6?$AA@
0x642FFCE1040: "void __cdecl GCPrintLargeHeapSegmentInfo(struct DacpGcHeapDetails & __ptr64,unsigned __int64 & __ptr64)" ?GCPrintLargeHeapSegmentInfo@@YAXAEAUDacpGcHeapDetails@@AEA_K@Z
0x642FFCE11A0: "void __cdecl GCHeapInfo(struct DacpGcHeapDetails & __ptr64,unsigned __int64 & __ptr64)" ?GCHeapInfo@@YAXAEAUDacpGcHeapDetails@@AEA_K@Z
0x642FFCB8C18: "Large object heap starts at 0x%p" ??_C@_0CC@FMDCEDIK@Large?5object?5heap?5starts?5at?50x?$CFp@
0x642FFCB8C40: " segment begi" ??_C@_0EG@LGBABFHP@?5?5?5?5?5?5?5?5?5segment?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5begi@
0x642FFCE1220: "int __cdecl TypeNameSubstrMatch(unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?TypeNameSubstrMatch@@YAH_KPEBG@Z
0x642FFCE1260: "int __cdecl ArrayElementSubstrMatch(unsigned __int64,unsigned short const * __ptr64)" ?ArrayElementSubstrMatch@@YAH_KPEBG@Z
0x642FFCB8C88: "[]" ??_C@_15BBBDHBBH@?$AA?$FL?$AA?$FN?$AA?$AA@
0x642FFCE1340: "int __cdecl HasThinLock(unsigned __int64,struct ThinLockInfo * __ptr64)" ?HasThinLock@@YAH_KPEAUThinLockInfo@@@Z
0x642FFCB8C90: "Unable to read memory at %p " ??_C@_0BN@PAMJCEBJ@Unable?5to?5read?5memory?5at?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCE1420: "private: int __cdecl GCHeapSnapshot::AddSegments(struct DacpGcHeapDetails & __ptr64) __ptr64" ?AddSegments@GCHeapSnapshot@@AEAAHAEAUDacpGcHeapDetails@@@Z
0x642FFCB8CB0: "More than %d heap segments, ther" ??_C@_0DE@IJPDPAAK@More?5than?5?$CFd?5heap?5segments?0?5ther@
0x642FFCB8CE8: "strike: Failed to store segment " ??_C@_0CB@IGPBJLJA@strike?3?5Failed?5to?5store?5segment?6@
0x642FFCE1750: "public: int __cdecl GCHeapSnapshot::GetGeneration(unsigned __int64) __ptr64" ?GetGeneration@GCHeapSnapshot@@QEAAH_K@Z
0x642FFCB8D10: "Object %p has no generation " ??_C@_0BN@DGJMPOGA@Object?5?$CFp?5has?5no?5generation?6?$AA@
0x642FFCE1830: "void __cdecl LoaderHeapTraverse(unsigned __int64,unsigned __int64,int)" ?LoaderHeapTraverse@@YAX_K0H@Z
0x642FFCB8D30: ":%x) " ??_C@_05OOGOALFN@?3?$CFx?$CJ?5?$AA@
0x642FFCB8D38: "%p(%x" ??_C@_05FMGINKDC@?$CFp?$CI?$CFx?$AA@
0x642FFCBD520: "unsigned long __cdecl OSPageSize(void)" ?OSPageSize@@YAKXZ
0x642FFCE1930: "unsigned __int64 __cdecl LoaderHeapInfo(unsigned __int64)" ?LoaderHeapInfo@@YA_K_K@Z
0x642FFCB8D40: "Wasted: 0x%x(%lu)bytes. " ??_C@_0BJ@FODFOBPD@Wasted?3?50x?$CFx?$CI?$CFlu?$CJbytes?4?6?$AA@
0x642FFCB8D60: "Size: 0x%x(%lu)bytes. " ??_C@_0BH@IKFBNLHC@Size?3?50x?$CFx?$CI?$CFlu?$CJbytes?4?6?$AA@
0x642FFCE19C0: "unsigned __int64 __cdecl JitHeapInfo(void)" ?JitHeapInfo@@YA_KXZ
0x642FFCB8D78: "Total size: 0x%x(%d)bytes " ??_C@_0BL@CJKIHALL@Total?5size?3?50x?$CFx?$CI?$CFd?$CJbytes?6?$AA@
0x642FFCB8D98: "Error getting EEJitManager code " ??_C@_0CH@FJLIBFNF@Error?5getting?5EEJitManager?5code?5@
0x642FFCB8DC0: "Unable to get code heap info " ??_C@_0BO@HIFHEBJL@Unable?5to?5get?5code?5heap?5info?6?$AA@
0x642FFCB8DE0: "Unknown Jit encountered, ignored" ??_C@_0CC@NHGOBHBE@Unknown?5Jit?5encountered?0?5ignored@
0x642FFCB8E08: "Size: 0x%x(%d)bytes. " ??_C@_0BG@EDLIGKPG@Size?3?50x?$CFx?$CI?$CFd?$CJbytes?4?6?$AA@
0x642FFCB17B8: "%p " ??_C@_03IICCDDBN@?$CFp?5?$AA@
0x642FFCB8E20: "HostCodeHeap: " ??_C@_0P@HNGPJLOK@HostCodeHeap?3?5?$AA@
0x642FFCB8E30: "LoaderCodeHeap: " ??_C@_0BB@FGPGEAFD@LoaderCodeHeap?3?5?$AA@
0x642FFCB8E48: "Unable to get array of JIT Manag" ??_C@_0CF@FNHBDILI@Unable?5to?5get?5array?5of?5JIT?5Manag@
0x642FFCB8E70: "Unable to get JIT info " ??_C@_0BI@BJPGEIAP@Unable?5to?5get?5JIT?5info?6?$AA@
0x642FFCE1DA0: "unsigned __int64 __cdecl VSDHeapInfo(unsigned __int64)" ?VSDHeapInfo@@YA_K_K@Z
0x642FFCB8E88: " CacheEntryHeap: " ??_C@_0BD@FMJJCLLM@?5?5CacheEntryHeap?3?5?$AA@
0x642FFCB8EA0: " DispatchHeap: " ??_C@_0BB@BKCEMNAL@?5?5DispatchHeap?3?5?$AA@
0x642FFCB8EB8: " ResolveHeap: " ??_C@_0BA@EFFOEJMC@?5?5ResolveHeap?3?5?$AA@
0x642FFCB8EC8: " LookupHeap: " ??_C@_0P@LAPLPEHG@?5?5LookupHeap?3?5?$AA@
0x642FFCB8ED8: " Wasted: 0x%x(%lu)bytes. " ??_C@_0BL@JOLMFLNE@?5?5Wasted?3?50x?$CFx?$CI?$CFlu?$CJbytes?4?6?$AA@
0x642FFCB8EF8: " IndcellHeap: " ??_C@_0BA@CDDDJPFK@?5?5IndcellHeap?3?5?$AA@
0x642FFCE20B0: "public: void __cdecl HeapStat::Add(unsigned __int64,unsigned long) __ptr64" ?Add@HeapStat@@QEAAX_KK@Z
0x642FFCE2330: "public: void __cdecl HeapStat::Sort(void) __ptr64" ?Sort@HeapStat@@QEAAXXZ
0x642FFCE24D0: "public: void __cdecl MethodTableCache::Add(unsigned __int64,unsigned long,unsigned long,int) __ptr64" ?Add@MethodTableCache@@QEAAX_KKKH@Z
0x642FFCE2650: "int __cdecl GetSizeEfficient(unsigned __int64,unsigned __int64,int,unsigned __int64 & __ptr64,int & __ptr64)" ?GetSizeEfficient@@YAH_K0HAEA_KAEAH@Z
0x642FFCE2810: "void __cdecl GatherOneHeapFinalization(struct DacpGcHeapDetails & __ptr64,class HeapStat * __ptr64)" ?GatherOneHeapFinalization@@YAXAEAUDacpGcHeapDetails@@PEAVHeapStat@@@Z
0x642FFCC1FC0: "unsigned __int64 __cdecl ObjectSize(unsigned __int64,int)" ?ObjectSize@@YA_K_KH@Z
0x642FFCB8F08: "Ready for finalization %d object" ??_C@_0CD@LHIEONOA@Ready?5for?5finalization?5?$CFd?5object@
0x642FFCB8F30: "(%p->%p) " ??_C@_09BLLOCJFN@?$CI?$CFp?9?$DO?$CFp?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB8F40: "generation %d has %d finalizable" ??_C@_0CK@MALMCNMP@generation?5?$CFd?5has?5?$CFd?5finalizable@
0x642FFCE29F0: "void __cdecl GCHeapDump(struct DacpGcHeapDetails & __ptr64,unsigned __int64 & __ptr64,struct DumpHeapFlags & __ptr64,struct AllocInfo * __ptr64,int)" ?GCHeapDump@@YAXAEAUDacpGcHeapDetails@@AEA_KAEAUDumpHeapFlags@@PEAUAllocInfo@@H@Z
0x642FFCB8F70: "curr_object: %p > heap_segment_a" ??_C@_0DE@JOEOGFF@curr_object?3?5?$CFp?5?$DO?5heap_segment_a@
0x642FFCB8FA8: "---------------- " ??_C@_0BC@DKLFONDB@?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?6?$AA@
0x642FFCB8FC0: "Last good object: %p " ??_C@_0BG@GFLJDGJD@Last?5good?5object?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB8FD8: "curr_object : %p " ??_C@_0BC@DFPELGKJ@curr_object?5?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB8FF0: "object %p: does not have valid M" ??_C@_0CD@OLFEJOIP@object?5?$CFp?3?5does?5not?5have?5valid?5M@
0x642FFCB9018: "curr_object: %p > end_youngest: " ??_C@_0CE@BOAFOIPI@curr_object?3?5?$CFp?5?$DO?5end_youngest?3?5@
0x642FFCB9040: "Not enough memory for complete f" ??_C@_0DF@IHIALFHO@Not?5enough?5memory?5for?5complete?5f@
0x642FFCB9078: " ThinLock owner %x (%p) Recursiv" ??_C@_0CG@BDBAMNPG@?5ThinLock?5owner?5?$CFx?5?$CI?$CFp?$CJ?5Recursiv@
0x642FFCB90A0: "%p %8d%s" ??_C@_08PKJNCNBJ@?$CFp?5?$CF8d?$CFs?$AA@
0x642FFCB4F30: " Free" ??_C@_05JICAILN@?5Free?$AA@
0x642FFCB90AC: " " ??_C@_05IFKLLJBC@?5?5?5?5?5?$AA@
0x642FFCC1AA0: "int __cdecl IsObjectArray(unsigned __int64)" ?IsObjectArray@@YAH_K@Z
0x642FFCDEB10: "int __cdecl VerifyObject(struct DacpGcHeapDetails & __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64,unsigned __int64,int)" ?VerifyObject@@YAHAEAUDacpGcHeapDetails@@_K11H@Z
0x642FFE5FB88: "class HeapStat * __ptr64 __ptr64 stat" ?stat@@3PEAVHeapStat@@EA
0x642FFCE3260: "int __cdecl GCHeapTraverse(struct DacpGcHeapDetails & __ptr64,struct AllocInfo * __ptr64,void (__cdecl*)(unsigned __int64,unsigned __int64,unsigned __int64,void * __ptr64),void * __ptr64)" ?GCHeapTraverse@@YAHAEAUDacpGcHeapDetails@@PEAUAllocInfo@@P6AX_K22PEAX@Z3@Z
0x642FFCB90B8: "<heap walk interrupted> " ??_C@_0BJ@LKOEALNM@?$DMheap?5walk?5interrupted?$DO?6?$AA@
0x642FFCB90D8: "<heap traverse interrupted> " ??_C@_0BN@FPHKOOMP@?$DMheap?5traverse?5interrupted?$DO?6?$AA@
0x642FFCE3A10: "int __cdecl GCHeapsTraverse(void (__cdecl*)(unsigned __int64,unsigned __int64,unsigned __int64,void * __ptr64),void * __ptr64)" ?GCHeapsTraverse@@YAHP6AX_K00PEAX@Z1@Z
0x642FFCB7BF0: "Error requesting details " ??_C@_0BK@PDBPJAHA@Error?5requesting?5details?6?$AA@
0x642FFCB90F8: "Traversing a gc heap failed " ??_C@_0BN@NNLBKCKB@Traversing?5a?5gc?5heap?5failed?6?$AA@
0x642FFCB7B88: "Failed to get GCHeaps " ??_C@_0BH@MBAIFKHK@Failed?5to?5get?5GCHeaps?6?$AA@
0x642FFCB9118: "Failed to get GCHeaps: integer " ??_C@_0DA@PAINFLDI@Failed?5to?5get?5GCHeaps?3?5?5integer?5@
0x642FFCB7C28: "Error requesting GC Heap data " ??_C@_0BP@GCOKEFFN@Error?5requesting?5GC?5Heap?5data?6?$AA@
0x642FFCB7ED0: "Error requesting gc heap details" ??_C@_0CC@NKDNEJKH@Error?5requesting?5gc?5heap?5details@
0x642FFCC0030: "int __cdecl IsServerBuild(void)" ?IsServerBuild@@YAHXZ
0x642FFCC01A0: "void __cdecl GetAllocContextPtrs(struct AllocInfo * __ptr64)" ?GetAllocContextPtrs@@YAXPEAUAllocInfo@@@Z
0x642FFCE3CA0: "public: int __cdecl GCHeapSnapshot::Build(void) __ptr64" ?Build@GCHeapSnapshot@@QEAAHXZ
0x642FFCB9148: "Failed to retrieve segments for " ??_C@_0CJ@INDOLMJL@Failed?5to?5retrieve?5segments?5for?5@
0x642FFCEF530: atexit
0x642FFE68AF0: "class MethodTableCache g_special_mtCache" ?g_special_mtCache@@3VMethodTableCache@@A
0x642FFCB1350: g_snapshot$initializer$
0x642FFE68AE0: g_trav_totalSize
0x642FFE68AE8: g_trav_wastedSize
0x642FFE5FB88: stat
0x642FFE68ADC: BlocksAllocated
0x642FFE68AF0: g_special_mtCache
0x642FFE68AD0: g_pBlocks
0x642FFE68AD8: g_BlocksLength
0x642FFCB1348: g_special_mtCache$initializer$
0x642FFCDCAB0: "public: void * __ptr64 __cdecl SegmentInfo::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_GSegmentInfo@@QEAAPEAXI@Z
0x642FFCDCB20: "public: enum OBJSTATE::ROOTSTATE __cdecl GCRootInfo::AddObject(unsigned __int64) __ptr64" ?AddObject@GCRootInfo@@QEAA?AW4ROOTSTATE@OBJSTATE@@_K@Z
0x642FFCDCC30: "public: void __cdecl GCRootInfo::MarkObject(unsigned __int64,int) __ptr64" ?MarkObject@GCRootInfo@@QEAAX_KH@Z
0x642FFCDCD50: "public: void __cdecl Entry::PushMember(unsigned __int64) __ptr64" ?PushMember@Entry@@QEAAX_K@Z
0x642FFCEF860: memcpy_s
0x642FFCDCE20: "public: void __cdecl Entry::Reset(void) __ptr64" ?Reset@Entry@@QEAAXXZ
0x642FFCDCF60: "void __cdecl GetListOfRefs(class Entry * __ptr64)" ?GetListOfRefs@@YAXPEAVEntry@@@Z
0x642FFCDD4B0: "void __cdecl ProcessHeap(struct DacpGcHeapDetails & __ptr64)" ?ProcessHeap@@YAXAEAUDacpGcHeapDetails@@@Z
0x642FFCDD740: "public: class Entry * __ptr64 __cdecl WorkQueue::PopEntry(void) __ptr64" ?PopEntry@WorkQueue@@QEAAPEAVEntry@@XZ
0x642FFCDD870: "public: void __cdecl WorkQueue::Print(void) __ptr64" ?Print@WorkQueue@@QEAAXXZ
0x642FFCB85F8: "%p(%S) " ??_C@_07DBDGIOAJ@?$CFp?$CI?$CFS?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB8600: "%p(%S)-> " ??_C@_09DCDNJDMP@?$CFp?$CI?$CFS?$CJ?9?$DO?6?$AA@
0x642FFCBE3C0: "int __cdecl NameForObject_s(unsigned __int64,unsigned short * __ptr64,unsigned __int64)" ?NameForObject_s@@YAH_KPEAG0@Z
0x642FFCB860C: "Root:" ??_C@_05BANOOJM@Root?3?$AA@
0x642FFCDDA00: "void __cdecl FindGCRootOnOneStack(char const * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64,void (__cdecl*)(unsigned __int64,char const * __ptr64,void * __ptr64),void * __ptr64)" ?FindGCRootOnOneStack@@YAXPEBD_K1P6AX10PEAX@Z2@Z
0x642FFCEFA80: "__cdecl i64toa_s" _i64toa_s
0x642FFCEE8C0: "__cdecl snprintf_s" _snprintf_s
0x642FFCB8614: "%s:" ??_C@_03DKEJHHJP@?$CFs?3?$AA@
0x642FFCDDB60: "void __cdecl FindGCRootOnStacks(void (__cdecl*)(unsigned __int64,char const * __ptr64,void * __ptr64),void * __ptr64)" ?FindGCRootOnStacks@@YAXP6AX_KPEBDPEAX@Z2@Z
0x642FFCB8618: "Scan Thread %d OSTHread %x " ??_C@_0BM@DGPJMFH@Scan?5Thread?5?$CFd?5OSTHread?5?$CFx?6?$AA@
0x642FFCBF1E0: "void __cdecl GetThreadList(unsigned __int64 * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64)" ?GetThreadList@@YAXAEAPEA_KAEAH@Z
0x642FFE67A48: g_ExtSystem
0x642FFCDDE40: "int __cdecl PerformHandleTraverse(unsigned __int64,unsigned __int64,int,unsigned __int64,void * __ptr64)" ?PerformHandleTraverse@@YAH_K0H0PEAX@Z
0x642FFCB8638: "HANDLE(Unknwn):" ??_C@_0BA@MABGPHEC@HANDLE?$CIUnknwn?$CJ?3?$AA@
0x642FFCB8648: "HANDLE(AsyncPinned):" ??_C@_0BF@HFCJELMF@HANDLE?$CIAsyncPinned?$CJ?3?$AA@
0x642FFCB8660: "HANDLE(WeakLn):" ??_C@_0BA@JBMGIEPI@HANDLE?$CIWeakLn?$CJ?3?$AA@
0x642FFCB8670: "HANDLE(WeakSh):" ??_C@_0BA@FGBNNLHH@HANDLE?$CIWeakSh?$CJ?3?$AA@
0x642FFCB8680: "HANDLE(Strong):" ??_C@_0BA@HHJFBDOK@HANDLE?$CIStrong?$CJ?3?$AA@
0x642FFCB8690: "HANDLE(RefCnt):" ??_C@_0BA@HBKMLDPN@HANDLE?$CIRefCnt?$CJ?3?$AA@
0x642FFCB86A0: "HANDLE(Pinned):" ??_C@_0BA@KHOBLADF@HANDLE?$CIPinned?$CJ?3?$AA@
0x642FFCB86B0: "DOMAIN(%p):" ??_C@_0M@OJGADACF@DOMAIN?$CI?$CFp?$CJ?3?$AA@
0x642FFCDE030: "public: unsigned __int64 __cdecl ObjSizeInfo::GetSize(unsigned __int64) __ptr64" ?GetSize@ObjSizeInfo@@QEAA_K_K@Z
0x642FFCDE1D0: "int __cdecl AddPinned(unsigned __int64,unsigned __int64,int,unsigned __int64,void * __ptr64)" ?AddPinned@@YAH_K0H0PEAX@Z
0x642FFCB86C0: "Searching for the first %d handl" ??_C@_0DH@JPPNNGJB@Searching?5for?5the?5first?5?$CFd?5handl@
0x642FFCDE250: "unsigned int __cdecl FindAllPinnedAndStrong(unsigned __int64 * __ptr64 const,unsigned int)" ?FindAllPinnedAndStrong@@YAIQEA_KI@Z
0x642FFCDE2B0: "int __cdecl CardIsSet(struct DacpGcHeapDetails & __ptr64,unsigned __int64)" ?CardIsSet@@YAHAEAUDacpGcHeapDetails@@_K@Z
0x642FFCB86F8: "Error getting card table lowest " ??_C@_0CJ@CJOAEGGI@Error?5getting?5card?5table?5lowest?5@
0x642FFCB8728: "Error getting next card table " ??_C@_0BP@OLEIDBCC@Error?5getting?5next?5card?5table?6?$AA@
0x642FFCB8748: "Error reading card bits " ??_C@_0BJ@LIGEIEB@Error?5reading?5card?5bits?6?$AA@
0x642FFCDE3E0: "int __cdecl VerifyObjectMember(struct DacpGcHeapDetails & __ptr64,unsigned __int64)" ?VerifyObjectMember@@YAHAEAUDacpGcHeapDetails@@_K@Z
0x642FFCB8768: "object %p: missing card_table en" ??_C@_0CM@PLEDOMBG@object?5?$CFp?3?5missing?5card_table?5en@
0x642FFCB8798: "object %p: bad member %p at %p " ??_C@_0CA@EJLJOELO@object?5?$CFp?3?5bad?5member?5?$CFp?5at?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB87B8: "object %p: fail to read members " ??_C@_0CB@NAMGHCCG@object?5?$CFp?3?5fail?5to?5read?5members?6@
0x642FFCB87E0: "object %p: bad GCDesc " ??_C@_0BH@OGOGPCBD@object?5?$CFp?3?5bad?5GCDesc?6?$AA@
0x642FFCB87F8: "object %p: bad MT " ??_C@_0BD@GIMLBLNG@object?5?$CFp?3?5bad?5MT?6?$AA@
0x642FFCB8810: "object %p: size %d too small " ??_C@_0BO@OGDOABPK@object?5?$CFp?3?5size?5?$CFd?5too?5small?6?$AA@
0x642FFCDEBB0: "public: static void __cdecl TypeTree::destroy(class TypeTree * __ptr64)" ?destroy@TypeTree@@SAXPEAV1@@Z
0x642FFCDEBE0: "public: static void __cdecl TypeTree::visit_inorder(class TypeTree * __ptr64,void (__cdecl*)(unsigned __int64,unsigned __int64,void * __ptr64),void * __ptr64)" ?visit_inorder@TypeTree@@SAXPEAV1@P6AX_K1PEAX@Z2@Z
0x642FFCDEC40: "public: static void __cdecl TypeTree::setTypeIDs(class TypeTree * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64)" ?setTypeIDs@TypeTree@@SAXPEAV1@PEA_K@Z
0x642FFCDEC90: "public: __cdecl HeapTraverser::HeapTraverser(void) __ptr64" ??0HeapTraverser@@QEAA@XZ
0x642FFCDECB0: "public: __cdecl HeapTraverser::~HeapTraverser(void) __ptr64" ??1HeapTraverser@@QEAA@XZ
0x642FFCDED00: "private: void __cdecl HeapTraverser::insert(unsigned __int64) __ptr64" ?insert@HeapTraverser@@AEAAX_K@Z
0x642FFCB8830: "t %d 0 %S " ??_C@_0L@OGDDEF@t?5?$CFd?50?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCEDC30: fprintf
0x642FFCB8840: "<type id="%d" name="%S"/> " ??_C@_0BL@DBCBIBIA@?$DMtype?5id?$DN?$CC?$CFd?$CC?5name?$DN?$CC?$CFS?$CC?1?$DO?6?$AA@
0x642FFCB8860: "o 0x%p %d %d " ??_C@_0O@DFINHGJG@o?50x?$CFp?5?$CFd?5?$CFd?5?$AA@
0x642FFCB8870: "! 1 0x%p %d " ??_C@_0N@ENEMNIK@?$CB?51?50x?$CFp?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB8880: "n %d 1 %d %d " ??_C@_0O@NIHOELCI@n?5?$CFd?51?5?$CFd?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB8890: "<object address="0x%p" typeid="%" ??_C@_0CP@KIBPBPHN@?$DMobject?5address?$DN?$CC0x?$CFp?$CC?5typeid?$DN?$CC?$CF@
0x642FFCDEE00: "private: void __cdecl HeapTraverser::PrintObjectMember(unsigned __int64) __ptr64" ?PrintObjectMember@HeapTraverser@@AEAAX_K@Z
0x642FFCB88C0: " 0x%p" ??_C@_05FHICJGGC@?50x?$CFp?$AA@
0x642FFCB88C8: " <member address="0x%p"/> " ??_C@_0BO@IDHHNDDF@?5?5?5?5?$DMmember?5address?$DN?$CC0x?$CFp?$CC?1?$DO?6?$AA@
0x642FFCB88E8: "</object> " ??_C@_0L@IAGALBCC@?$DM?1object?$DO?6?$AA@
0x642FFCB88F4: "r " ??_C@_02MCEPLOHB@r?5?$AA@
0x642FFCB4368: "0x%p " ??_C@_05NFHMOBAB@0x?$CFp?5?$AA@
0x642FFCB88F8: "<root kind="%S" address="0x%p"/>" ??_C@_0CC@CAHIFKIJ@?$DMroot?5kind?$DN?$CC?$CFS?$CC?5address?$DN?$CC0x?$CFp?$CC?1?$DO@
0x642FFCB2A6C: "%s " ??_C@_03OFAPEBGM@?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB8920: "</objects>" ??_C@_0L@EDAIFMEG@?$DM?1objects?$DO?$AA@
0x642FFCB8930: "</roots>" ??_C@_08JLLNMOMD@?$DM?1roots?$DO?$AA@
0x642FFCB8940: "</types>" ??_C@_08CHPHCKNG@?$DM?1types?$DO?$AA@
0x642FFCB8950: "</gcheap>" ??_C@_09HAFJNBNG@?$DM?1gcheap?$DO?$AA@
0x642FFCB8960: "<objects>" ??_C@_09CFOMGGOM@?$DMobjects?$DO?$AA@
0x642FFCB8970: "<roots>" ??_C@_07CCKHAAAK@?$DMroots?$DO?$AA@
0x642FFCB8978: "<types>" ??_C@_07JOONOEBP@?$DMtypes?$DO?$AA@
0x642FFCB8980: "<gcheap>" ??_C@_08JCFILBAM@?$DMgcheap?$DO?$AA@
0x642FFCDEE40: "private: static void __cdecl HeapTraverser::FindGCRootsCallback(unsigned __int64,char const * __ptr64,void * __ptr64)" ?FindGCRootsCallback@HeapTraverser@@CAX_KPEBDPEAX@Z
0x642FFCB8990: "stack" ??_C@_1M@FGFKOCKF@?$AAs?$AAt?$AAa?$AAc?$AAk?$AA?$AA@
0x642FFCDEE90: "private: static void __cdecl HeapTraverser::PrintOutTree(unsigned __int64,unsigned __int64,void * __ptr64)" ?PrintOutTree@HeapTraverser@@CAX_K0PEAX@Z
0x642FFCDEF00: "private: static int __cdecl HeapTraverser::TraceRoots(unsigned __int64,unsigned __int64,int,unsigned __int64,void * __ptr64)" ?TraceRoots@HeapTraverser@@CAH_K0H0PEAX@Z
0x642FFCB89A0: "handle" ??_C@_1O@MKHGGFNC@?$AAh?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x642FFCDEF80: "private: static void __cdecl HeapTraverser::GatherTypes(unsigned __int64,unsigned __int64,unsigned __int64,void * __ptr64)" ?GatherTypes@HeapTraverser@@CAX_K00PEAX@Z
0x642FFCDEFC0: "private: void __cdecl HeapTraverser::PrintRefs(unsigned __int64,unsigned __int64,unsigned __int64) __ptr64" ?PrintRefs@HeapTraverser@@AEAAX_K00@Z
0x642FFCDF460: "public: class Entry * __ptr64 __cdecl WorkQueue::GetEntry(void) __ptr64" ?GetEntry@WorkQueue@@QEAAPEAVEntry@@XZ
0x642FFCDF5B0: "void __cdecl TraceObjectGraph(unsigned __int64,char const * __ptr64,void * __ptr64)" ?TraceObjectGraph@@YAX_KPEBDPEAX@Z
0x642FFCB89B0: "Not enough memory to trace the h" ??_C@_0CF@BLJCAMFO@Not?5enough?5memory?5to?5trace?5the?5h@
0x642FFCB89D8: "%s: %p (invalid object) " ??_C@_0BJ@PJJLHGFM@?$CFs?3?5?$CFp?5?$CIinvalid?5object?$CJ?6?$AA@
0x642FFCDF860: "void __cdecl TraceObjectGraphForSize(unsigned __int64,char const * __ptr64,void * __ptr64)" ?TraceObjectGraphForSize@@YAX_KPEBDPEAX@Z
0x642FFCB30A4: " (%S) " ??_C@_06FLDLALJL@?5?$CI?$CFS?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB89F8: "sizeof(%p) = %12I64u (%#12I64x) " ??_C@_0CG@OJGHNEGF@sizeof?$CI?$CFp?$CJ?5?$DN?5?$CF12I64u?5?$CI?$CF?$CD12I64x?$CJ?5@
0x642FFCB8A20: "%s: " ??_C@_04PFAOODAA@?$CFs?3?5?$AA@
0x642FFCDFAD0: "public: int __cdecl HeapTraverser::Initialize(void) __ptr64" ?Initialize@HeapTraverser@@QEAAHXZ
0x642FFCB8A28: "Error during heap traverse " ??_C@_0BM@IJBDCPF@Error?5during?5heap?5traverse?6?$AA@
0x642FFCDFB50: "private: static void __cdecl HeapTraverser::PrintHeap(unsigned __int64,unsigned __int64,unsigned __int64,void * __ptr64)" ?PrintHeap@HeapTraverser@@CAX_K00PEAX@Z
0x642FFCB1790: "." ??_C@_01LFCBOECM@?4?$AA@
0x642FFCDFCD0: "public: int __cdecl HeapTraverser::CreateReport(struct _iobuf * __ptr64,int) __ptr64" ?CreateReport@HeapTraverser@@QEAAHPEAU_iobuf@@H@Z
0x642FFCB8A48: " Walking heap... " ??_C@_0BC@GCCHNDBK@?6Walking?5heap?4?4?4?6?$AA@
0x642FFCB8A60: "tracing roots... " ??_C@_0BC@DJBCFKIL@tracing?5roots?4?4?4?6?$AA@
0x642FFCDFF80: "void __cdecl InitGCRoot(unsigned __int64)" ?InitGCRoot@@YAX_K@Z
0x642FFCE0200: "void __cdecl FindGCRootOnFinalizerQueue(void (__cdecl*)(unsigned __int64,char const * __ptr64,void * __ptr64),void * __ptr64)" ?FindGCRootOnFinalizerQueue@@YAXP6AX_KPEBDPEAX@Z2@Z
0x642FFCB7EA0: "Failed to get GCHeaps: integer " ??_C@_0CK@LAMLKNCK@Failed?5to?5get?5GCHeaps?3?5?5integer?5@
0x642FFCC00F0: "unsigned int __cdecl GetGcHeapCount(void)" ?GetGcHeapCount@@YAIXZ
0x642FFCB8A78: "Finalizer queue" ??_C@_0BA@KJFGNEAG@Finalizer?5queue?$AA@
0x642FFCE0500: "void __cdecl FindGCRoot(unsigned __int64,int)" ?FindGCRoot@@YAX_KH@Z
0x642FFCB8A88: "Please note that %p is not a val" ??_C@_0CM@PLFPKPPF@Please?5note?5that?5?$CFp?5is?5not?5a?5val@
0x642FFCE0660: "void __cdecl FindObjSize(unsigned __int64)" ?FindObjSize@@YAX_K@Z
0x642FFCE0750: "void __cdecl FindAllRootSize(void)" ?FindAllRootSize@@YAXXZ
0x642FFE68AC0: "class GCRootInfo gcRootInfo" ?gcRootInfo@@3VGCRootInfo@@A
0x642FFE68AA8: "class ObjSizeInfo objSizeInfo" ?objSizeInfo@@3VObjSizeInfo@@A
0x642FFE67AF0: "class WorkQueue wq" ?wq@@3VWorkQueue@@A
0x642FFE67A48: g_ExtSystem
0x642FFE68AA8: objSizeInfo
0x642FFE68AC0: gcRootInfo
0x642FFCB1338: gcRootInfo$initializer$
0x642FFE67AF0: wq
0x642FFCB1340: wq$initializer$
0x642FFE67A5C: g_TargetClass
0x642FFE67AE0: g_ExtAdvanced
0x642FFE67A58: "int Connected" ?Connected@@3HA
0x642FFE67A50: g_ExtClient
0x642FFE67A44: PageSize
0x642FFE67A40: TargetMachine
0x642FFE67A30: g_ExtSymbols2
0x642FFD0B980: "struct EXT_API_VERSION ApiVersion" ?ApiVersion@@3UEXT_API_VERSION@@A
0x642FFE67AE8: "unsigned long g_Indent" ?g_Indent@@3KA
0x642FFE67AEC: "unsigned long g_bDbgOutput" ?g_bDbgOutput@@3KA
0x642FFCDC440: ExtRelease
0x642FFCDC520: IncrementIndent
0x642FFCDC530: DecrementIndent
0x642FFCDC540: ExtOutIndent
0x642FFCDC610: ExtErr
0x642FFCDC650: "void __cdecl _SOS_invalid_parameter(unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned short const * __ptr64,unsigned int,unsigned __int64)" ?_SOS_invalid_parameter@@YAXPEBG00I_K@Z
0x642FFD07C08: "__cdecl TI2PEAD" _TI2PEAD
0x642FFCB8488: "SOS failure" ??_C@_0M@BMPLKGM@SOS?5failure?$AA@
0x642FFCB8498: " SOS failure! " ??_C@_0P@EAPLLMJN@?6SOS?5failure?$CB?6?$AA@
0x642FFCEF550: "__cdecl CxxThrowException" _CxxThrowException
0x642FFD07C28: "__cdecl CTA2PEAD" _CTA2PEAD
0x642FFD07C40: "__stdcall CT??_R0PEAD" _CT??_R0PEAD@88
0x642FFD0B988: "char * __ptr64 `RTTI Type Descriptor'" ??_R0PEAD@8
0x642FFCBA918: "const type_info::`vftable'" ??_7type_info@@6B@
0x642FFD07C68: "__stdcall CT??_R0PEAX" _CT??_R0PEAX@88
0x642FFD0B9A0: "void * __ptr64 `RTTI Type Descriptor'" ??_R0PEAX@8
0x642FFCDC680: DebugExtensionNotify
0x642FFCB84A8: "__cdecl GUID_5182e668_105e_416e_ad92_24ef800424ba" _GUID_5182e668_105e_416e_ad92_24ef800424ba
0x642FFCB84B8: "__cdecl GUID_88f7dfab_3ea7_4c3a_aefb_c4e8106173aa" _GUID_88f7dfab_3ea7_4c3a_aefb_c4e8106173aa
0x642FFD02626: DebugCreate
0x642FFCB84C8: "__cdecl GUID_27fe5639_8407_4f47_8364_ee118fb08ac8" _GUID_27fe5639_8407_4f47_8364_ee118fb08ac8
0x642FFCED8A0: DebugExtensionUninitialize
0x642FFCDC7B0: ExtQuery
0x642FFCB84D8: "__cdecl GUID_6b86fe2c_2c4f_4f0c_9da2_174311acc327" _GUID_6b86fe2c_2c4f_4f0c_9da2_174311acc327
0x642FFCB84E8: "__cdecl GUID_3a707211_afdd_4495_ad4f_56fecdf8163f" _GUID_3a707211_afdd_4495_ad4f_56fecdf8163f
0x642FFCB84F8: "__cdecl GUID_8c31e98c_983a_48a5_9016_6fe5d667a950" _GUID_8c31e98c_983a_48a5_9016_6fe5d667a950
0x642FFCB8508: "__cdecl GUID_ce289126_9e84_45a7_937e_67bb18691493" _GUID_ce289126_9e84_45a7_937e_67bb18691493
0x642FFCB8518: "__cdecl GUID_7a5e852f_96e9_468f_ac1b_0b3addc4a049" _GUID_7a5e852f_96e9_468f_ac1b_0b3addc4a049
0x642FFCB8528: "__cdecl GUID_d4366723_44df_4bed_8c7e_4c05424f4588" _GUID_d4366723_44df_4bed_8c7e_4c05424f4588
0x642FFCB8538: "__cdecl GUID_f2df5f53_071f_47bd_9de6_5734c3fed689" _GUID_f2df5f53_071f_47bd_9de6_5734c3fed689
0x642FFCDC9D0: DebugExtensionInitialize
0x642FFCEF710: "__cdecl set_invalid_parameter_handler" _set_invalid_parameter_handler
0x642FFCB8548: "You can create one with .dump /m" ??_C@_0CO@EMPOBIIP@You?5can?5create?5one?5with?5?4dump?5?1m@
0x642FFCB8578: "sos.dll needs a full memory dump" ??_C@_0DO@FMENNMMJ@sos?4dll?5needs?5a?5full?5memory?5dump@
0x642FFCB85B8: "--------------------------------" ??_C@_0DO@BDNDJIG@?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9@
0x642FFCBD2F0: "int __cdecl IsMiniDumpFileNODAC(void)" ?IsMiniDumpFileNODAC@@YAHXZ
0x642FFE67AE0: g_ExtAdvanced
0x642FFE67A50: g_ExtClient
0x642FFE67A30: g_ExtSymbols2
0x642FFE67A44: PageSize
0x642FFE67A40: TargetMachine
0x642FFE67A5C: g_TargetClass
0x642FFD0B980: ApiVersion
0x642FFE67A58: Connected
0x642FFE67AE8: g_Indent
0x642FFE67AEC: g_bDbgOutput
0x642FFD32EF0: "struct _CONTEXT * g_FrameContexts" ?g_FrameContexts@@3PAU_CONTEXT@@A
0x642FFD32EE0: "int CallStatus" ?CallStatus@@3HA
0x642FFD13AE0: "struct _DEBUG_STACK_FRAME * g_Frames" ?g_Frames@@3PAU_DEBUG_STACK_FRAME@@A
0x642FFD0B870: "int DebugVersionDll" ?DebugVersionDll@@3HA
0x642FFE5FB78: "struct IMetaDataDispenserEx * __ptr64 __ptr64 pDisp" ?pDisp@@3PEAUIMetaDataDispenserEx@@EA
0x642FFE5FB80: "struct HINSTANCE__ * __ptr64 __ptr64 g_hInstance" ?g_hInstance@@3PEAUHINSTANCE__@@EA
0x642FFCECBF0: strchr
0x642FFCEC220: strstr
0x642FFCEC290: wcschr
0x642FFCEBF90: wcsrchr
0x642FFCB2A70: "Extension commands need mscorwks" ??_C@_0EI@EFJLMKEK@Extension?5commands?5need?5mscorwks@
0x642FFCB2AB8: "Failed to find runtime DLL (msco" ??_C@_0DD@HPFIDMBP@Failed?5to?5find?5runtime?5DLL?5?$CImsco@
0x642FFCC6160: DACMessage
0x642FFCB2AF0: "path is pointing to mscorwks.dll" ??_C@_0CL@IDJEGINL@path?5is?5pointing?5to?5mscorwks?4dll@
0x642FFCB2B20: "If you are debugging a minidump," ??_C@_0EN@HJFMBFFE@If?5you?5are?5debugging?5a?5minidump?0@
0x642FFCB2B70: "If that succeeds, the SOS comman" ??_C@_0DJ@EDEFNBCO@If?5that?5succeeds?0?5the?5SOS?5comman@
0x642FFCB2BB0: "load of mscordacwks.dll. .cordl" ??_C@_0EH@GPLNIIEI@load?5of?5mscordacwks?4dll?4?5?5?4cordl@
0x642FFCB2C00: "You can also run the debugger co" ??_C@_0EJ@NDJOFIMK@You?5can?5also?5run?5the?5debugger?5co@
0x642FFCB2C50: " machine. " ??_C@_0BK@PIFNNIHP@?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5machine?4?6?$AA@
0x642FFCB2C70: " For example, an " ??_C@_0EM@ELBPLIAJ@?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5For?5example?0?5an?5@
0x642FFCB2CC0: " 4) you are debugging" ??_C@_0EN@HBGLMNGO@?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?54?$CJ?5you?5are?5debugging@
0x642FFCB2D10: " mscordacwks_<arc" ??_C@_0FB@MGJPFILM@?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5mscordacwks_?$DMarc@
0x642FFCB2D70: " 3) or, if you are de" ??_C@_0EM@NJKIFPHK@?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?53?$CJ?5or?0?5if?5you?5are?5de@
0x642FFCB2DC0: " in the version d" ??_C@_0CK@LGNEFCJE@?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5in?5the?5version?5d@
0x642FFCB2DF0: " 2) the file mscordac" ??_C@_0FH@LJDKNIDB@?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?52?$CJ?5the?5file?5mscordac@
0x642FFCB2E50: "Verify that 1) you have a recent" ??_C@_0EK@MCMADOEP@Verify?5that?51?$CJ?5you?5have?5a?5recent@
0x642FFCB2EA0: "Failed to load data access DLL, " ??_C@_0CI@BHIADIKF@Failed?5to?5load?5data?5access?5DLL?0?5@
0x642FFCBCEA0: "public: static long __cdecl DacpAppDomainStoreData::GetDomains(struct IXCLRDataProcess * __ptr64,unsigned int,unsigned __int64 * __ptr64 const)" ?GetDomains@DacpAppDomainStoreData@@SAJPEAUIXCLRDataProcess@@IQEA_K@Z
0x642FFCBD3B0: "unsigned long __cdecl DebuggeeType(void)" ?DebuggeeType@@YAKXZ
0x642FFCC6260: "unsigned int __cdecl CeilOfLog2(unsigned __int64)" ?CeilOfLog2@@YAI_K@Z
0x642FFCC6290: "public: unsigned __int64 __cdecl BitStreamReader::DecodeVarLengthUnsigned(int) __ptr64" ?DecodeVarLengthUnsigned@BitStreamReader@@QEAA_KH@Z
0x642FFCC6360: "public: __int64 __cdecl BitStreamReader::DecodeVarLengthSigned(int) __ptr64" ?DecodeVarLengthSigned@BitStreamReader@@QEAA_JH@Z
0x642FFCC6440: "char const * __ptr64 __cdecl GetRegName(unsigned int)" ?GetRegName@@YAPEBDI@Z
0x642FFCB2EC8: "???" ??_C@_03BBKEAIF@?$DP?$DP?$DP?$AA@
0x642FFCC6530: "int __cdecl InterruptibleStateChangeCallback(unsigned __int64,int,void * __ptr64)" ?InterruptibleStateChangeCallback@@YAH_KHPEAX@Z
0x642FFCB2F10: "%08x%s interruptible " ??_C@_0BG@CNMCLBJF@?$CF08x?$CFs?5interruptible?6?$AA@
0x642FFCB2F28: " not" ??_C@_04CLDNJHDJ@?5not?$AA@
0x642FFCC65B0: "int __cdecl SafePointCallback(unsigned __int64,void * __ptr64)" ?SafePointCallback@@YAH_KPEAX@Z
0x642FFCB2F30: "%08x is a safepoint " ??_C@_0BF@HKGNHFBG@?$CF08x?5is?5a?5safepoint?6?$AA@
0x642FFCB2F48: "(interior)" ??_C@_0L@ECFONEFD@?$CIinterior?$CJ?$AA@
0x642FFCB2F58: "(pinned)" ??_C@_08IBDNAPGM@?$CIpinned?$CJ?$AA@
0x642FFCC6610: "int __cdecl RegisterStateChangeCallback(unsigned __int64,unsigned int,enum GcSlotFlags,enum GcSlotState,void * __ptr64)" ?RegisterStateChangeCallback@@YAH_KIW4GcSlotFlags@@W4GcSlotState@@PEAX@Z
0x642FFCB2F64: " %c%s" ??_C@_05FDLHANMN@?5?$CFc?$CFs?$AA@
0x642FFCB2F6C: "%08x" ??_C@_04NEJBHOB@?$CF08x?$AA@
0x642FFCC66E0: "int __cdecl StackSlotStateChangeCallback(unsigned __int64,enum GcSlotFlags,enum GcStackSlotBase,__int64,enum GcSlotState,void * __ptr64)" ?StackSlotStateChangeCallback@@YAH_KW4GcSlotFlags@@W4GcStackSlotBase@@_JW4GcSlotState@@PEAX@Z
0x642FFCB2F78: " %c%s%c%x" ??_C@_09CMMLBCNF@?5?$CFc?$CFs?$CFc?$CFx?$AA@
0x642FFCB2F88: "caller.sp" ??_C@_09EEKBHEMM@caller?4sp?$AA@
0x642FFCC67F0: "private: static bool __cdecl GcInfoDecoder::SetIsInterruptibleCB(unsigned int,unsigned int,void * __ptr64)" ?SetIsInterruptibleCB@GcInfoDecoder@@CA_NIIPEAX@Z
0x642FFCC6810: "private: unsigned int __cdecl GcInfoDecoder::FindSafePoint(unsigned int) __ptr64" ?FindSafePoint@GcInfoDecoder@@AEAAII@Z
0x642FFCC69E0: "public: void __cdecl GcInfoDecoder::EnumerateInterruptibleRanges(bool (__cdecl*)(unsigned int,unsigned int,void * __ptr64),void * __ptr64) __ptr64" ?EnumerateInterruptibleRanges@GcInfoDecoder@@QEAAXP6A_NIIPEAX@Z0@Z
0x642FFCC6B30: "public: void __cdecl GcSlotDecoder::DecodeSlotTable(class BitStreamReader & __ptr64) __ptr64" ?DecodeSlotTable@GcSlotDecoder@@QEAAXAEAVBitStreamReader@@@Z
0x642FFCC74B0: "public: struct GcSlotDesc const * __ptr64 __cdecl GcSlotDecoder::GetSlotDesc(unsigned int) __ptr64" ?GetSlotDesc@GcSlotDecoder@@QEAAPEBUGcSlotDesc@@I@Z
0x642FFCC7A50: "private: static void __cdecl GcInfoDumper::LivePointerCallback(void * __ptr64,class Object * __ptr64 * __ptr64,unsigned long)" ?LivePointerCallback@GcInfoDumper@@CAXPEAXPEAPEAVObject@@K@Z
0x642FFCC7AE0: "private: int __cdecl GcInfoDumper::ReportPointerDifferences(unsigned int,struct REGDISPLAY * __ptr64,struct GcInfoDumper::LivePointerRecord * __ptr64) __ptr64" ?ReportPointerDifferences@GcInfoDumper@@AEAAHIPEAUREGDISPLAY@@PEAULivePointerRecord@1@@Z
0x642FFCC7E80: DllMain
0x642FFCC7EA0: "long __cdecl Win64DumpStack(struct DumpStackFlag * __ptr64)" ?Win64DumpStack@@YAJPEAUDumpStackFlag@@@Z
0x642FFCB2F98: "%p " ??_C@_03OHEJPPDF@?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB1D80: "%s" ??_C@_02DKCKIIND@?$CFs?$AA@
0x642FFCB2440: "+%#x" ??_C@_04MFMNECLM@?$CL?$CF?$CDx?$AA@
0x642FFCB2F9C: "%s!" ??_C@_03JDHPLMAF@?$CFs?$CB?$AA@
0x642FFCB2FA8: "Child-SP RetAddr " ??_C@_0CN@DHCDDGKI@Child?9SP?5?5?5?5?5?5?5?5?5RetAddr?5?5?5?5?5?5?5?5@
0x642FFCB2FD8: "(!dumpstack processes a max of %" ??_C@_0DB@FDANKFNE@?$CI?$CBdumpstack?5processes?5a?5max?5of?5?$CF@
0x642FFCB3010: "Error calling GetStackTrace (%x)" ??_C@_0CC@DOLDEMNO@Error?5calling?5GetStackTrace?5?$CI?$CFx?$CJ@
0x642FFCC8240: "int __cdecl GatherDynamicInfo(unsigned __int64,struct DacpObjectData * __ptr64,struct DacpObjectData * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64)" ?GatherDynamicInfo@@YAH_KPEAUDacpObjectData@@1PEA_K@Z
0x642FFCB3038: "_items" ??_C@_1O@EAGJDHAB@?$AA_?$AAi?$AAt?$AAe?$AAm?$AAs?$AA?$AA@
0x642FFCB3048: "m_tokens" ??_C@_1BC@JJEKGHHA@?$AAm?$AA_?$AAt?$AAo?$AAk?$AAe?$AAn?$AAs?$AA?$AA@
0x642FFCB3060: "m_scope" ??_C@_1BA@DFMFFAIP@?$AAm?$AA_?$AAs?$AAc?$AAo?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x642FFCB3070: "m_code" ??_C@_1O@PHAKPLCO@?$AAm?$AA_?$AAc?$AAo?$AAd?$AAe?$AA?$AA@
0x642FFCBD820: "int __cdecl GetObjFieldOffset(unsigned __int64,unsigned __int64,unsigned short * __ptr64,int)" ?GetObjFieldOffset@@YAH_K0PEAGH@Z
0x642FFCB3080: "m_resolver" ??_C@_1BG@DFOLBFGD@?$AAm?$AA_?$AAr?$AAe?$AAs?$AAo?$AAl?$AAv?$AAe?$AAr?$AA?$AA@
0x642FFCC8560: "long __cdecl PrintVC(unsigned __int64,unsigned __int64,int)" ?PrintVC@@YAJ_K0H@Z
0x642FFCC25E0: "void __cdecl DisplayFields(struct DacpEEClassData * __ptr64,unsigned __int64,int,int)" ?DisplayFields@@YAXPEAUDacpEEClassData@@_KHH@Z
0x642FFCB3098: "Fields: " ??_C@_08BLEJNABM@Fields?3?6?$AA@
0x642FFCC1770: "void __cdecl FileNameForModule(unsigned __int64,unsigned short * __ptr64)" ?FileNameForModule@@YAX_KPEAG@Z
0x642FFCB30B0: "Invalid EEClass address " ??_C@_0BJ@PGBGJMJH@Invalid?5EEClass?5address?6?$AA@
0x642FFCB30D0: "Size: %d(0x%x) bytes " ??_C@_0BG@HBKFKDMK@Size?3?5?$CFd?$CI0x?$CFx?$CJ?5bytes?6?$AA@
0x642FFCB1A70: "EEClass: %p " ??_C@_0N@JFANNNAO@EEClass?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB30E8: "MethodTable %p " ??_C@_0BA@NNAEIEHG@MethodTable?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB1B40: "Name: %S " ??_C@_09CCKHMPPF@Name?3?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCC8730: "void __cdecl PrintRuntimeTypeInfo(unsigned __int64,struct DacpObjectData const & __ptr64)" ?PrintRuntimeTypeInfo@@YAX_KAEBUDacpObjectData@@@Z
0x642FFCB30F8: "Type Name: %S " ??_C@_0P@NKLLIBHL@Type?5Name?3?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB3108: "Type MethodTable: %p " ??_C@_0BG@IHPFDKOE@Type?5MethodTable?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB3120: "m_handle" ??_C@_1BC@COAFHLLN@?$AAm?$AA_?$AAh?$AAa?$AAn?$AAd?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x642FFCC87C0: "long __cdecl PrintObj(unsigned __int64,int)" ?PrintObj@@YAJ_KH@Z
0x642FFCB3138: "ThinLock owner %x (%p), Recursiv" ??_C@_0CG@KALKDDPJ@ThinLock?5owner?5?$CFx?5?$CI?$CFp?$CJ?0?5Recursiv@
0x642FFCB3160: "None " ??_C@_05PAHLEKN@None?6?$AA@
0x642FFCB3168: "Object " ??_C@_07OHAAJPB@Object?6?$AA@
0x642FFCB3170: "String: " ??_C@_08BCLENEGK@String?3?5?$AA@
0x642FFCB3180: "Element Type: %S " ??_C@_0BC@HOAFPGCM@Element?5Type?3?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB3198: "Array: Rank %d, Number of elemen" ??_C@_0DA@KKPFCOOA@Array?3?5Rank?5?$CFd?0?5Number?5of?5elemen@
0x642FFCBD5E0: "char * __ptr64 __cdecl ElementTypeName(unsigned int)" ?ElementTypeName@@YAPEADI@Z
0x642FFCB31C8: "Error when reading RuntimeType f" ??_C@_0CG@KOOEDEHN@Error?5when?5reading?5RuntimeType?5f@
0x642FFCB31F0: "m_runtimeType" ??_C@_1BM@IMPPGFLA@?$AAm?$AA_?$AAr?$AAu?$AAn?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x642FFCB3210: "System.RuntimeType+RuntimeTypeCa" ??_C@_1EI@HPOJCOKI@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?4?$AAR?$AAu?$AAn?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$CL?$AAR?$AAu?$AAn?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AAC?$AAa@
0x642FFCB3258: "System.RuntimeType" ??_C@_1CG@IDBNGFJP@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?4?$AAR?$AAu?$AAn?$AAt?$AAi?$AAm?$AAe?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$AA@
0x642FFCB1A80: "MethodTable: %p " ??_C@_0BB@IMEMIEJM@MethodTable?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB3280: "Size %d(0x%x) bytes " ??_C@_0BF@KCLAOPGD@Size?5?$CFd?$CI0x?$CFx?$CJ?5bytes?6?$AA@
0x642FFCB3298: "Free Object " ??_C@_0N@CFIDLGOK@Free?5Object?6?$AA@
0x642FFCB32A8: "Invalid object " ??_C@_0BA@LPCDAOJM@Invalid?5object?6?$AA@
0x642FFCB32B8: "<Note: this object has an invali" ??_C@_0DA@KMALLMDL@?$DMNote?3?5this?5object?5has?5an?5invali@
0x642FFCB32E8: "[%d]" ??_C@_04KBDJOJNB@?$FL?$CFd?$FN?$AA@
0x642FFCC8C30: "unsigned __int64 __cdecl OffsetFromIndices(unsigned long * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned long * __ptr64,unsigned long)" ?OffsetFromIndices@@YA_KPEAK00K@Z
0x642FFCB32F0: "System.Exception" ??_C@_1CC@GCBOAKAG@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?4?$AAE?$AAx?$AAc?$AAe?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x642FFCC8D40: "unsigned __int64 __cdecl isSecurityExceptionObj(unsigned __int64)" ?isSecurityExceptionObj@@YA_K_K@Z
0x642FFCB3320: "System.Security.SecurityExceptio" ??_C@_1EE@HNKLLKDG@?$AAS?$AAy?$AAs?$AAt?$AAe?$AAm?$AA?4?$AAS?$AAe?$AAc?$AAu?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AA?4?$AAS?$AAe?$AAc?$AAu?$AAr?$AAi?$AAt?$AAy?$AAE?$AAx?$AAc?$AAe?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo@
0x642FFCC8E00: "unsigned __int64 __cdecl AddExceptionHeader(char * __ptr64,unsigned __int64)" ?AddExceptionHeader@@YA_KPEAD_K@Z
0x642FFCB3368: " SP IP " ??_C@_0DA@OLNGFMNN@?5?5?5?5SP?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5IP?5?5?5?5?5?5?5?5?5@
0x642FFCC8E40: "void __cdecl DisplayInvalidStructuresMessage(void)" ?DisplayInvalidStructuresMessage@@YAXXZ
0x642FFCB3398: "consistency errors. " ??_C@_0BF@GAHAAJDH@consistency?5errors?4?6?$AA@
0x642FFCB33B0: "work properly. !dumpheap and !ve" ??_C@_0EM@DIHNFKAM@work?5properly?4?5?$CBdumpheap?5and?5?$CBve@
0x642FFCB3400: "displaying, finding or traversin" ??_C@_0FA@MFMNCJGE@displaying?0?5finding?5or?5traversin@
0x642FFCB3450: "we are at the initialization or " ??_C@_0EP@LLDPOMGN@we?5are?5at?5the?5initialization?5or?5@
0x642FFCB34A0: "It is either in the "plan phase," ??_C@_0EM@PLODHGFL@It?5is?5either?5in?5the?5?$CCplan?5phase?0@
0x642FFCB34F0: "The garbage collector data struc" ??_C@_0EP@KCLMMPJ@The?5garbage?5collector?5data?5struc@
0x642FFCC8E90: "void __cdecl PrintGCStat(class HeapStat * __ptr64)" ?PrintGCStat@@YAXPEAVHeapStat@@@Z
0x642FFCB3540: "exception during sorting " ??_C@_0BK@DFHCBGBE@exception?5during?5sorting?6?$AA@
0x642FFCB3560: "exception during printing " ??_C@_0BL@IEKIGEJF@exception?5during?5printing?6?$AA@
0x642FFCC8F00: "void __cdecl PrintRuntimeTypes(unsigned __int64,unsigned __int64,unsigned __int64,void * __ptr64)" ?PrintRuntimeTypes@@YAX_K00PEAX@Z
0x642FFCB2084: " %S " ??_C@_04PLOFAAIJ@?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB357C: "?" ??_C@_01OGPIMHDM@?$DP?$AA@
0x642FFCB3580: " %16p" ??_C@_05HPOIEAO@?5?$CF16p?$AA@
0x642FFCB1550: "System" ??_C@_06JIODDOFH@System?$AA@
0x642FFCB3588: " %16s" ??_C@_05CMNDNHMN@?5?$CF16s?$AA@
0x642FFCB3590: "Shared" ??_C@_06LOOAMPBO@Shared?$AA@
0x642FFCC3370: "unsigned __int64 __cdecl GetAppDomain(unsigned __int64)" ?GetAppDomain@@YA_K_K@Z
0x642FFCB1DA0: "%16p" ??_C@_04HHLCNHIG@?$CF16p?$AA@
0x642FFCB3598: "Error getting System.RuntimeType" ??_C@_0DC@JBLBKAGC@Error?5getting?5System?4RuntimeType@
0x642FFCC90D0: "void __cdecl ValidateSyncTable(void)" ?ValidateSyncTable@@YAXXZ
0x642FFCB35D0: "Exiting... " ??_C@_0M@BPEKIOGH@Exiting?4?4?4?6?$AA@
0x642FFCB35E0: "Object header for %p should have" ??_C@_0DK@HFNBMJDD@Object?5header?5for?5?$CFp?5should?5have@
0x642FFCB3620: "SyncBlock %d corrupted, points t" ??_C@_0DF@PANFBFIH@SyncBlock?5?$CFd?5corrupted?0?5points?5t@
0x642FFCB3658: "Error requesting SyncBlock %d, c" ??_C@_0CL@DCNHOFPJ@Error?5requesting?5SyncBlock?5?$CFd?0?5c@
0x642FFCB3688: "SyncBlk table validation failed " ??_C@_0CB@LMMLIFHE@SyncBlk?5table?5validation?5failed?6@
0x642FFCC92C0: "void __cdecl VisitRcw(unsigned __int64,unsigned __int64,unsigned __int64,void * __ptr64)" ?VisitRcw@@YAX_K00PEAX@Z
0x642FFCB36B0: "%16p %16p %16p %9s " ??_C@_0BE@LFLJGHLL@?$CF16p?5?$CF16p?5?$CF16p?5?$CF9s?6?$AA@
0x642FFCB36C4: "STA" ??_C@_03IFNEHIIH@STA?$AA@
0x642FFCB36C8: "MTA" ??_C@_03DFBCFICL@MTA?$AA@
0x642FFCB36D0: "%16s %16s %16s Apartment " ??_C@_0BK@CJAJGMCE@?$CF16s?5?$CF16s?5?$CF16s?5Apartment?6?$AA@
0x642FFCB36EC: "RCW" ??_C@_03DIJJBPMA@RCW?$AA@
0x642FFCB36F0: "CONTEXT" ??_C@_07GHPPKNEI@CONTEXT?$AA@
0x642FFCB36F8: "THREAD" ??_C@_06FNFGDMHG@THREAD?$AA@
0x642FFCB3700: "RuntimeCallableWrappers (RCW) to" ??_C@_0CO@FNNIGAOP@RuntimeCallableWrappers?5?$CIRCW?$CJ?5to@
0x642FFCC9390: "void __cdecl ModuleMapTraverse(unsigned int,unsigned __int64,void * __ptr64)" ?ModuleMapTraverse@@YAXI_KPEAX@Z
0x642FFCB3730: "%p 0x%08x %S " ??_C@_0O@PLNMEBOC@?$CFp?50x?$CF08x?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCC93F0: "void __cdecl OutputHostingCapabilities(unsigned long)" ?OutputHostingCapabilities@@YAXK@Z
0x642FFCB3740: "Security" ??_C@_08EDKKPLCC@Security?$AA@
0x642FFCB374C: "GC" ??_C@_02KODPKBGO@GC?$AA@
0x642FFCB3750: "Assembly" ??_C@_08DIMEECLG@Assembly?$AA@
0x642FFCB3760: "IOCompletion" ??_C@_0N@PIFBAF@IOCompletion?$AA@
0x642FFCB3770: "Threadpool" ??_C@_0L@HGIBEEIM@Threadpool?$AA@
0x642FFCB377C: "Sync" ??_C@_04FMMAIMKB@Sync?$AA@
0x642FFCB3784: "Task" ??_C@_04KHGKJFOK@Task?$AA@
0x642FFCB3790: "%s%s" ??_C@_04HDOCAJNK@?$CFs?$CFs?$AA@
0x642FFCB3798: "Memory" ??_C@_06LEBJIAPJ@Memory?$AA@
0x642FFCC9550: "long __cdecl PrintThreadsFromThreadStore(int,int)" ?PrintThreadsFromThreadStore@@YAJHH@Z
0x642FFCB1C60: "Failed to request Thread at %p " ??_C@_0CA@DFEHGNMH@Failed?5to?5request?5Thread?5at?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB37A0: "Failed to request Context at %p " ??_C@_0CB@HEBKNINA@Failed?5to?5request?5Context?5at?5?$CFp?6@
0x642FFCB37C8: " (nested exceptions)" ??_C@_0BF@KIMJKHIM@?5?$CInested?5exceptions?$CJ?$AA@
0x642FFCB37E0: " <Invalid Object> (%p)" ??_C@_0BH@MGKAHEMJ@?5?$DMInvalid?5Object?$DO?5?$CI?$CFp?$CJ?$AA@
0x642FFCB37F8: " %S (%p)" ??_C@_08EJOKDPKO@?5?$CFS?5?$CI?$CFp?$CJ?$AA@
0x642FFCB3808: " (Threadpool Completion Port)" ??_C@_0BO@JGCHKGIP@?5?$CIThreadpool?5Completion?5Port?$CJ?$AA@
0x642FFCB3828: " (Threadpool Worker)" ??_C@_0BF@ILGCDGGK@?5?$CIThreadpool?5Worker?$CJ?$AA@
0x642FFCB3840: " (GC)" ??_C@_05IIHJPDFJ@?5?$CIGC?$CJ?$AA@
0x642FFCB3848: " (Finalizer)" ??_C@_0N@JGDPNAC@?5?$CIFinalizer?$CJ?$AA@
0x642FFCB3858: " Ukn" ??_C@_04LLDDLKJO@?5Ukn?$AA@
0x642FFCB3860: " NTA" ??_C@_04BAAPAMA@?5NTA?$AA@
0x642FFCB3868: " MTA" ??_C@_04BDLFFPCO@?5MTA?$AA@
0x642FFCB3870: " STA" ??_C@_04KDHDHPIC@?5STA?$AA@
0x642FFCB3878: " %5d" ??_C@_04EMMBPBDC@?5?$CF5d?$AA@
0x642FFCB3880: " %p" ??_C@_03GPDAHCCA@?5?$CFp?$AA@
0x642FFCB3884: " %p:%p" ??_C@_06INLCIIGP@?5?$CFp?3?$CFp?$AA@
0x642FFCB3890: " Enabled " ??_C@_09OANBFDLL@?5Enabled?5?$AA@
0x642FFCB38A0: " Disabled" ??_C@_09NMFFKAHF@?5Disabled?$AA@
0x642FFCB38B0: "%4x %4x %p %8x" ??_C@_0BA@OMBOGNLN@?$CF4x?5?$CF4x?5?$CFp?5?5?$CF8x?$AA@
0x642FFCB38C8: "XXXX " ??_C@_05FPBBCMCL@XXXX?5?$AA@
0x642FFCB2A64: "%4d " ??_C@_04JFOPIADO@?$CF4d?5?$AA@
0x642FFCB38D0: "<<<< " ??_C@_05FLFMLDEC@?$DM?$DM?$DM?$DM?5?$AA@
0x642FFCB38E0: " ID OSID ThreadOBJ " ??_C@_0HN@EDMCGJD@?5?5?5?5?5?5?5ID?5OSID?5?5?5?5?5?5?5?5ThreadOBJ?5@
0x642FFCB3960: " " ??_C@_0GO@FEPEAIDE@?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5@
0x642FFCB39D0: " Fiber " ??_C@_1BG@LODDADNJ@?$AA?5?$AAF?$AAi?$AAb?$AAe?$AAr?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AA?$AA?$AA?$AA@
0x642FFCB39E8: ") " ??_C@_02MNMNLDAI@?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB39EC: " (" ??_C@_02GFKOMOKH@?5?$CI?$AA@
0x642FFCB39F0: "Hosted Runtime: %s" ??_C@_0BD@CKLKEEIA@Hosted?5Runtime?3?5?$CFs?$AA@
0x642FFCB1C10: "no" ??_C@_02KAJCLHKP@no?$AA@
0x642FFCB1C14: "yes" ??_C@_03ICICOMAL@yes?$AA@
0x642FFCB3A08: "DeadThread: %d " ??_C@_0BA@FDENLLAO@DeadThread?3?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB3A18: "PendingThread: %d " ??_C@_0BD@LDNAOCJI@PendingThread?3?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB3A30: "BackgroundThread: %d " ??_C@_0BG@KHJLBLHF@BackgroundThread?3?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB3A48: "UnstartedThread: %d " ??_C@_0BF@FBIPEJLF@UnstartedThread?3?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB3A60: "ThreadCount: %d " ??_C@_0BB@FFABCGJE@ThreadCount?3?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB3A78: "Failed to request ThreadStore " ??_C@_0BP@EPPFPAKO@Failed?5to?5request?5ThreadStore?6?$AA@
0x642FFCC9BD0: "long __cdecl PrintSpecialThreads(void)" ?PrintSpecialThreads@@YAJXZ
0x642FFCB3A98: "Failed to switch to original thr" ??_C@_0CF@OMOBFPHE@Failed?5to?5switch?5to?5original?5thr@
0x642FFCB3AC0: "Wait " ??_C@_05HLLGGEEJ@Wait?5?$AA@
0x642FFCB3AC8: "ThreadpoolWorker " ??_C@_0BC@FNLBBNHG@ThreadpoolWorker?5?$AA@
0x642FFCB3AE0: "IOCompletion " ??_C@_0O@OFOOCIHM@IOCompletion?5?$AA@
0x642FFCB3AF0: "ShutdownHelper " ??_C@_0BA@GILEHBGF@ShutdownHelper?5?$AA@
0x642FFCB3B00: "ADUnloadHelper " ??_C@_0BA@DOKNEIAJ@ADUnloadHelper?5?$AA@
0x642FFCB3B10: "Finalizer " ??_C@_0L@BBBBFHNG@Finalizer?5?$AA@
0x642FFCB3B20: "SuspendEE " ??_C@_0L@MIOHMKAJ@SuspendEE?5?$AA@
0x642FFCB3B30: "Shutdown " ??_C@_09PMFIBFMP@Shutdown?5?$AA@
0x642FFCB3B40: "DbgHelper " ??_C@_0L@HEOCBGAH@DbgHelper?5?$AA@
0x642FFCB3B4C: "Gate " ??_C@_05MHPHCANH@Gate?5?$AA@
0x642FFCB3B54: "Timer " ??_C@_06DFFJJPOG@Timer?5?$AA@
0x642FFCB3B5C: "GC " ??_C@_03DPCAFHFM@GC?5?$AA@
0x642FFCB3B60: "%5d %6x " ??_C@_0M@FGBGMFAB@?$CF5d?5?$CF6x?5?5?5?5?$AA@
0x642FFCB3B70: "Failed to get thread type info n" ??_C@_0DI@DOJHNHPJ@Failed?5to?5get?5thread?5type?5info?5n@
0x642FFCB3BA8: "Failed to get CLR Tls data for t" ??_C@_0CK@INNEHBMD@Failed?5to?5get?5CLR?5Tls?5data?5for?5t@
0x642FFCB3BD8: "Failed to get Tls expansion slot" ??_C@_0DB@JFIFKBCI@Failed?5to?5get?5Tls?5expansion?5slot@
0x642FFCB3C10: "Failed to get Teb for Thread %d " ??_C@_0CB@IBBIBNDL@Failed?5to?5get?5Teb?5for?5Thread?5?$CFd?6@
0x642FFCB3C38: "Failed to switch to thread %d " ??_C@_0BP@NPONBAE@Failed?5to?5switch?5to?5thread?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB3C58: "Failed to get thread ID for thre" ??_C@_0CI@HBFNKLDP@Failed?5to?5get?5thread?5ID?5for?5thre@
0x642FFCB3C80: " OSID Special thread t" ??_C@_0CF@BMLNGMDN@?5?5?5?5?5?5?5OSID?5?5?5?5?5Special?5thread?5t@
0x642FFCB3CA8: "Failed to require total thread n" ??_C@_0CH@CEDLKDEO@Failed?5to?5require?5total?5thread?5n@
0x642FFCB3CD0: "Failed to require current Thread" ??_C@_0CF@JMBCKECJ@Failed?5to?5require?5current?5Thread@
0x642FFCB3CF8: "Failed to retrieve Tls Data inde" ??_C@_0CD@CFILOMOA@Failed?5to?5retrieve?5Tls?5Data?5inde@
0x642FFCC9FB0: "long __cdecl VerifyDACInternal(void)" ?VerifyDACInternal@@YAJXZ
0x642FFCB3D20: "Failed " ??_C@_07JCBOOEDE@Failed?6?$AA@
0x642FFCB3D28: "Error: bad threadcount (should b" ??_C@_0DE@HMFOKMEN@Error?3?5bad?5threadcount?5?$CIshould?5b@
0x642FFCB3D60: "Validation was successful " ??_C@_0BL@FPOHICGI@Validation?5was?5successful?6?$AA@
0x642FFCB3D80: "Verify that we can list threads:" ??_C@_0CK@FIOEBMJI@Verify?5that?5we?5can?5list?5threads?3@
0x642FFCB3DB0: "Error: unable to find the finali" ??_C@_0CM@NCAONEOK@Error?3?5unable?5to?5find?5the?5finali@
0x642FFCB3DE0: "Error: Failed to request Thread " ??_C@_0CB@CNKMGOMM@Error?3?5Failed?5to?5request?5Thread?6@
0x642FFCB3E10: "More threads were found than spe" ??_C@_0EL@MFEMLILH@More?5threads?5were?5found?5than?5spe@
0x642FFCB3E60: "Verify that we can list threads:" ??_C@_0CD@HEGBBJFJ@Verify?5that?5we?5can?5list?5threads?3@
0x642FFCB3E88: "Verify DumpDomain functionality:" ??_C@_0CK@OEIAAMFF@Verify?5DumpDomain?5functionality?3@
0x642FFCB3EB8: "Error: AppDomain name incorrect " ??_C@_0CB@DNGGDOMO@Error?3?5AppDomain?5name?5incorrect?6@
0x642FFCEEAC0: "__cdecl wcsicmp" _wcsicmp
0x642FFCB3EE0: "unittest.exe" ??_C@_1BK@LJOEPOAB@?$AAu?$AAn?$AAi?$AAt?$AAt?$AAe?$AAs?$AAt?$AA?4?$AAe?$AAx?$AAe?$AA?$AA@
0x642FFCB1948: "Error getting AppDomain friendly" ??_C@_0CH@OAEOMMLE@Error?5getting?5AppDomain?5friendly@
0x642FFCB3F00: "Failed to get appdomain, error %" ??_C@_0CE@GOJFNIJJ@Failed?5to?5get?5appdomain?0?5error?5?$CF@
0x642FFCB1E78: "Unable to get array of AppDomain" ??_C@_0CD@NMJMJMHC@Unable?5to?5get?5array?5of?5AppDomain@
0x642FFCB3F28: "Unexpected domain count " ??_C@_0BJ@MAJECPHK@Unexpected?5domain?5count?6?$AA@
0x642FFCB3F48: "Unable to get shared domain info" ??_C@_0CC@HKBANCBK@Unable?5to?5get?5shared?5domain?5info@
0x642FFCB3F70: "Unable to get system domain info" ??_C@_0CC@EEIBPOLE@Unable?5to?5get?5system?5domain?5info@
0x642FFCB1EA0: "Unable to get AppDomain informat" ??_C@_0CF@KKJEJO@Unable?5to?5get?5AppDomain?5informat@
0x642FFCB3F98: "Verify DumpDomain functionality:" ??_C@_0CD@HKDKCKEG@Verify?5DumpDomain?5functionality?3@
0x642FFCB3FC0: "No stackwalk verification on WIN" ??_C@_0DN@NMHGACOC@No?5stackwalk?5verification?5on?5WIN@
0x642FFCCA360: "long __cdecl VerifyDAC1(void)" ?VerifyDAC1@@YAJXZ
0x642FFCB4000: "Error: caught exception in Verif" ??_C@_0CO@EMHDAHNE@Error?3?5caught?5exception?5in?5Verif@
0x642FFCCA390: "void __cdecl IssueDebuggerBPCommand(unsigned __int64)" ?IssueDebuggerBPCommand@@YAX_K@Z
0x642FFCB4030: "Setting breakpoint: %s [%S] " ??_C@_0BN@HPKKBJIL@Setting?5breakpoint?3?5?$CFs?5?$FL?$CFS?$FN?6?$AA@
0x642FFCEE7E0: sprintf
0x642FFCB4050: "bp %p" ??_C@_05EDFIECAB@bp?5?$CFp?$AA@
0x642FFCCA530: "private: void __cdecl Breakpoints::Delete(unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?Delete@Breakpoints@@AEAAXPEAG0@Z
0x642FFCB4058: "Failed to set code notification " ??_C@_0CB@BNMGKKFL@Failed?5to?5set?5code?5notification?6@
0x642FFCCA650: "private: int __cdecl Breakpoints::ResolvePendingBreakpoint(struct IXCLRDataModule * __ptr64,struct PendingBreakpoint * __ptr64) __ptr64" ?ResolvePendingBreakpoint@Breakpoints@@AEAAHPEAUIXCLRDataModule@@PEAUPendingBreakpoint@@@Z
0x642FFCC3790: "void __cdecl ModuleFromName(unsigned __int64 * __ptr64 & __ptr64,char * __ptr64,int & __ptr64)" ?ModuleFromName@@YAXAEAPEA_KPEADAEAH@Z
0x642FFCB1020: "__cdecl _imp_WideCharToMultiByte" __imp_WideCharToMultiByte
0x642FFCCA940: "int __cdecl traverseEh(unsigned int,unsigned int,struct DACEHInfo * __ptr64,void * __ptr64)" ?traverseEh@@YAHIIPEAUDACEHInfo@@PEAX@Z
0x642FFCB4080: "Filter: [%p] [%x] " ??_C@_0BD@EFABGFG@Filter?3?5?$FL?$CFp?$FN?5?$FL?$CFx?$FN?6?$AA@
0x642FFCB4098: "Handler: [%p, %p] [%x, %x] " ??_C@_0BM@IFOPLEHC@Handler?3?5?$FL?$CFp?0?5?$CFp?$FN?5?$FL?$CFx?0?5?$CFx?$FN?6?$AA@
0x642FFCB40B8: "Clause: [%p, %p] [%x, %x] " ??_C@_0BL@FJGNGJKB@Clause?3?5?$FL?$CFp?0?5?$CFp?$FN?5?$FL?$CFx?0?5?$CFx?$FN?6?$AA@
0x642FFCB40D8: "(duplicate)" ??_C@_0M@MHIGMCAF@?$CIduplicate?$CJ?$AA@
0x642FFCB40E8: "catch(...) " ??_C@_0M@IOAOOOAF@catch?$CI?4?4?4?$CJ?5?$AA@
0x642FFCB40F8: "EHHandler %d: %s " ??_C@_0BC@NAGHPINJ@EHHandler?5?$CFd?3?5?$CFs?5?$AA@
0x642FFCBEFF0: "char * __ptr64 __cdecl EHTypeName(enum EHClauseType)" ?EHTypeName@@YAPEADW4EHClauseType@@@Z
0x642FFCCAA80: "void __cdecl PrintNothing(char const * __ptr64,...)" ?PrintNothing@@YAXPEBDZZ
0x642FFCCAA90: "void __cdecl DecodeGCTableEntry(char const * __ptr64,...)" ?DecodeGCTableEntry@@YAXPEBDZZ
0x642FFCED2F0: isspace
0x642FFCED1E0: isxdigit
0x642FFCEEE80: "__cdecl vsnprintf_s" _vsnprintf_s
0x642FFCCAC00: "int __cdecl gatherEh(unsigned int,unsigned int,struct DACEHInfo * __ptr64,void * __ptr64)" ?gatherEh@@YAHIIPEAUDACEHInfo@@PEAX@Z
0x642FFCCACE0: DumpLog
0x642FFCB4110: "FAILURE: Stress log not dumped " ??_C@_0CA@NDAHLMPJ@FAILURE?3?5Stress?5log?5not?5dumped?6?$AA@
0x642FFCB4130: "No Stress log in the image, no f" ??_C@_0CN@GGAGOKDC@No?5Stress?5log?5in?5the?5image?0?5no?5f@
0x642FFCB4160: "SUCCESS: Stress log dumped " ??_C@_0BM@BOIAEMKI@SUCCESS?3?5Stress?5log?5dumped?6?$AA@
0x642FFCC4330: "public: static long __cdecl StressLog::Dump(unsigned __int64,char const * __ptr64,struct IDebugDataSpaces * __ptr64)" ?Dump@StressLog@@SAJ_KPEBDPEAUIDebugDataSpaces@@@Z
0x642FFCB4180: "Attempting to dump Stress log to" ??_C@_0CM@MFLOHF@Attempting?5to?5dump?5Stress?5log?5to@
0x642FFCB41B0: "Unable to find stress log via DA" ??_C@_0CD@PMLGOEFK@Unable?5to?5find?5stress?5log?5via?5DA@
0x642FFD12164: g_bDacBroken
0x642FFCBCF50: "unsigned __int64 __cdecl GetValueFromExpression(char * __ptr64)" ?GetValueFromExpression@@YA_KPEAD@Z
0x642FFCB41D8: "MSCORWKS!StressLog::theLog" ??_C@_0BL@DNJNKGPF@MSCORWKS?$CBStressLog?3?3theLog?$AA@
0x642FFCBFF80: "long __cdecl LoadClrDebugDll(void)" ?LoadClrDebugDll@@YAJXZ
0x642FFCBF860: "int __cdecl GetCMDOption(char const * __ptr64,struct CMDOption * __ptr64,unsigned __int64,struct CMDValue * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64 * __ptr64)" ?GetCMDOption@@YAHPEBDPEAUCMDOption@@_KPEAUCMDValue@@2PEA_K@Z
0x642FFCB41F8: "StressLog.txt" ??_C@_0O@KPOBGNAO@StressLog?4txt?$AA@
0x642FFCB4208: "-addr" ??_C@_05LHMOAOJF@?9addr?$AA@
0x642FFCB4210: "CLR not loaded " ??_C@_0BA@HNJCBCJK@CLR?5not?5loaded?6?$AA@
0x642FFCBD260: "enum EEFLAVOR __cdecl GetEEFlavor(void)" ?GetEEFlavor@@YA?AW4EEFLAVOR@@XZ
0x642FFCB4220: "To try the command anyway, run !" ??_C@_0DA@JILDLPMO@To?5try?5the?5command?5anyway?0?5run?5?$CB@
0x642FFCB4250: "This command is not supported in" ??_C@_0EB@CGDKOOJJ@This?5command?5is?5not?5supported?5in@
0x642FFCBD350: "int __cdecl IsMiniDumpFile(void)" ?IsMiniDumpFile@@YAHXZ
0x642FFCBD110: "long __cdecl CheckEEDll(void)" ?CheckEEDll@@YAJXZ
0x642FFCCAFC0: "int __cdecl ExamineHandle(unsigned __int64,unsigned __int64,int,unsigned __int64,void * __ptr64)" ?ExamineHandle@@YAH_K0H0PEAX@Z
0x642FFCB4298: "Bad MethodTable for Obj at %p " ??_C@_0BP@KKGONPBC@Bad?5MethodTable?5for?5Obj?5at?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCCB150: "void __cdecl PrintGCHandleStats(struct GCHandleStatistics * __ptr64)" ?PrintGCHandleStats@@YAXPEAUGCHandleStatistics@@@Z
0x642FFCB42B8: "Other Handles: %d " ??_C@_0BD@GLAFOGCF@Other?5Handles?3?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB42D0: "Weak Short Handles: %d " ??_C@_0BI@EMMEAPCE@Weak?5Short?5Handles?3?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB42E8: "Weak Long Handles: %d " ??_C@_0BH@BIHKPKCO@Weak?5Long?5Handles?3?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB4300: "Ref Count Handles: %d " ??_C@_0BH@OCEAMGIK@Ref?5Count?5Handles?3?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB4318: "Async Pinned Handles: %d " ??_C@_0BK@DKEHDIMB@Async?5Pinned?5Handles?3?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB4338: "Pinned Handles: %d " ??_C@_0BE@CNDEKHNB@Pinned?5Handles?3?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB4350: "Strong Handles: %d " ??_C@_0BE@FIKOOOLL@Strong?5Handles?3?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCCB1D0: "int __cdecl derivedFrom(unsigned __int64,unsigned short * __ptr64)" ?derivedFrom@@YAH_KPEAG@Z
0x642FFCCB2B0: "void __cdecl PrintArgsAndLocals(struct IXCLRDataStackWalk * __ptr64,int,int)" ?PrintArgsAndLocals@@YAXPEAUIXCLRDataStackWalk@@HH@Z
0x642FFCB4364: "= " ??_C@_02LJIJHEIM@?$DN?5?$AA@
0x642FFCB4370: "<CLR reg> " ??_C@_0L@CJCFGBCK@?$DMCLR?5reg?$DO?5?$AA@
0x642FFCB4380: " LOCALS: " ??_C@_0N@HMFBKOMA@?5?5?5?5LOCALS?3?6?$AA@
0x642FFCB4390: "<no data> " ??_C@_0L@OEAJMNFI@?$DMno?5data?$DO?6?$AA@
0x642FFCB439C: "0x%p " ??_C@_05LKBHCNCJ@0x?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB43A8: "<unable to retrieve data> " ??_C@_0BL@ONAEHACF@?$DMunable?5to?5retrieve?5data?$DO?6?$AA@
0x642FFCB43C4: "%S = " ??_C@_05HPOKICJN@?$CFS?5?$DN?5?$AA@
0x642FFCB43D0: " " ??_C@_08GGFKNFHG@?5?5?5?5?5?5?5?5?$AA@
0x642FFCB43E0: " PARAMETERS: " ??_C@_0BC@ILGNPEOA@?6?5?5?5?5PARAMETERS?3?6?$AA@
0x642FFCCB6E0: "int __cdecl IsMemoryInfoAvailable(void)" ?IsMemoryInfoAvailable@@YAHXZ
0x642FFCCB740: "int __cdecl AppendContext(void * __ptr64,unsigned __int64,unsigned __int64 * __ptr64,unsigned __int64,struct _CONTEXT * __ptr64)" ?AppendContext@@YAHPEAX_KPEA_K1PEAU_CONTEXT@@@Z
0x642FFCCB800: "int __cdecl FormatFromRemoteString(unsigned __int64,char * __ptr64,unsigned long)" ?FormatFromRemoteString@@YAH_KPEADK@Z
0x642FFCEEEB0: strncat_s
0x642FFCB43F8: " %p %p %S" ??_C@_0N@JIBPJLHP@?5?5?5?5?$CFp?5?$CFp?5?$CFS?$AA@
0x642FFCEEFE0: wcsncmp
0x642FFCB4408: " at " ??_C@_1O@JIIMGGAE@?$AA?5?$AA?5?$AA?5?$AAa?$AAt?$AA?5?$AA?$AA@
0x642FFCCBAD0: "void __cdecl PrintHelp(char * __ptr64)" ?PrintHelp@@YAXPEAD@Z
0x642FFCB4418: "Expected newline in documentatio" ??_C@_0CM@HJINPMGE@Expected?5newline?5in?5documentatio@
0x642FFCB4444: "%c" ??_C@_02HAOIJKIC@?$CFc?$AA@
0x642FFCB4448: "Documentation for %s not found " ??_C@_0CA@LNBHAGDG@Documentation?5for?5?$CFs?5not?5found?6?$AA@
0x642FFCB4468: "COMMAND: %s." ??_C@_0N@CPGFKJHG@COMMAND?3?5?$CFs?4?$AA@
0x642FFCB4478: "Error loading documentation reso" ??_C@_0CG@EKKKPCEI@Error?5loading?5documentation?5reso@
0x642FFCB1088: "__cdecl _imp_LockResource" __imp_LockResource
0x642FFCB1090: "__cdecl _imp_LoadResource" __imp_LoadResource
0x642FFCB1098: "__cdecl _imp_FindResourceA" __imp_FindResourceA
0x642FFCB44A0: "DOCUMENTATION" ??_C@_0O@EMMDHGAK@DOCUMENTATION?$AA@
0x642FFCB44B0: "TEXT" ??_C@_04OEPMCOLO@TEXT?$AA@
0x642FFCCBC40: Help
0x642FFCB44B8: "contents" ??_C@_08ODCIAOPM@contents?$AA@
0x642FFCEC880: tolower
0x642FFCECFC0: isupper
0x642FFCB44D0: "--------------------------------" ??_C@_0FB@OIHDHIAM@?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9@
0x642FFCCBD60: "public: __cdecl GcInfoDecoder::GcInfoDecoder(unsigned char const * __ptr64,enum GcInfoDecoderFlags,unsigned int) __ptr64" ??0GcInfoDecoder@@QEAA@PEBEW4GcInfoDecoderFlags@@I@Z
0x642FFCCC130: MinidumpMode
0x642FFCB4528: "Unsafe minidump commands are %s." ??_C@_0CC@OMNMDAEI@Unsafe?5minidump?5commands?5are?5?$CFs?4@
0x642FFCB4550: "Mode must be 0 or 1 " ??_C@_0BF@BNLHELEI@Mode?5must?5be?50?5or?51?6?$AA@
0x642FFCB4568: "Current mode: %s - unsafe minidu" ??_C@_0DF@BALBGOHJ@Current?5mode?3?5?$CFs?5?9?5unsafe?5minidu@
0x642FFCB20B4: "0" ??_C@_01GBGANLPD@0?$AA@
0x642FFCB45A0: "enabled" ??_C@_07MHHIKOPA@enabled?$AA@
0x642FFCB20B8: "1" ??_C@_01HIHLOKLC@1?$AA@
0x642FFCB45A8: "disabled" ??_C@_08BEHKFNNO@disabled?$AA@
0x642FFD10928: "int g_InMinidumpSafeMode" ?g_InMinidumpSafeMode@@3HA
0x642FFCBFF20: "void __cdecl ResetGlobals(void)" ?ResetGlobals@@YAXXZ
0x642FFCCC2C0: IP2MD
0x642FFCBF030: "void __cdecl DumpMDInfo(unsigned __int64,int)" ?DumpMDInfo@@YAX_KH@Z
0x642FFCB1B70: "MethodDesc: %p " ??_C@_0BA@BMMHKPOM@MethodDesc?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB45B8: "Failed to request MethodData, no" ??_C@_0DF@DFBNIHDD@Failed?5to?5request?5MethodData?0?5no@
0x642FFCB45F0: "%s is not IP " ??_C@_0O@FFDIHAGB@?$CFs?5is?5not?5IP?6?$AA@
0x642FFCCC450: DumpStack
0x642FFCB4600: "(%d) " ??_C@_05NFNEIMMC@?$CI?$CFd?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB4608: "OS Thread Id: 0x%x " ??_C@_0BE@JPJBKBHM@OS?5Thread?5Id?3?50x?$CFx?5?$AA@
0x642FFCB461C: "-EE" ??_C@_03HHLMKDGL@?9EE?$AA@
0x642FFCCC650: EEStack
0x642FFCB4620: "Thread %3d " ??_C@_0M@IPJCAPHI@Thread?5?$CF3d?6?$AA@
0x642FFCB4630: "--------------------------------" ??_C@_0CP@EGFLNOHK@?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9@
0x642FFCB4660: "-short" ??_C@_06JHGONMKH@?9short?$AA@
0x642FFCCCA60: DumpStackObjects
0x642FFCB4668: "Unable to determine bounds of gc" ??_C@_0CH@FDJCCLFP@Unable?5to?5determine?5bounds?5of?5gc@
0x642FFCB4690: "wrong option: %s " ??_C@_0BC@GEPCHFGF@wrong?5option?3?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB46A8: "Wrong option: stack selection wr" ??_C@_0CF@GHPLCHPA@Wrong?5option?3?5stack?5selection?5wr@
0x642FFCB46D0: "-verify" ??_C@_07FILEFCOC@?9verify?$AA@
0x642FFCCCE60: DumpMD
0x642FFCCCF50: DumpIL
0x642FFCB46D8: "ilAddr = %p " ??_C@_0N@PLOPLBBP@ilAddr?5?$DN?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB46E8: "error decoding IL " ??_C@_0BD@OLFALKNK@error?5decoding?5IL?6?$AA@
0x642FFCB4700: "FindIL failed " ??_C@_0P@GHCAEGHE@FindIL?5failed?6?$AA@
0x642FFCB4710: "error in import " ??_C@_0BB@GEHFEEEL@error?5in?5import?6?$AA@
0x642FFCB4728: "bad import " ??_C@_0M@NGEAJPKP@bad?5import?6?$AA@
0x642FFCB4738: "Unable to get module " ??_C@_0BG@EFFEEHMF@Unable?5to?5get?5module?6?$AA@
0x642FFCB4750: "running "!DumpArray %p". " ??_C@_0BL@JHGEDOLC@running?5?$CC?$CBDumpArray?5?$CFp?$CC?4?6?6?$AA@
0x642FFCB4770: "in parenthesis. You can also loo" ??_C@_0ED@EKAKHNJJ@in?5parenthesis?4?5You?5can?5also?5loo@
0x642FFCB47B8: "If a token is unresolved, run "!" ??_C@_0DO@BDPEGAFM@If?5a?5token?5is?5unresolved?0?5run?5?$CC?$CB@
0x642FFCB4800: "This is dynamic IL. Exception in" ??_C@_0EC@IFGICBHC@This?5is?5dynamic?5IL?4?5Exception?5in@
0x642FFCB4848: "Failed to read memory " ??_C@_0BH@KOLJDFOE@Failed?5to?5read?5memory?6?$AA@
0x642FFCB4860: "Not enough memory to read IL " ??_C@_0BO@GANNFPHE@Not?5enough?5memory?5to?5read?5IL?6?$AA@
0x642FFCB4880: "Error gathering dynamic info fro" ??_C@_0DA@NPDJPEMI@Error?5gathering?5dynamic?5info?5fro@
0x642FFCB19D8: "%p is not a MethodDesc " ??_C@_0BI@NMNDJLGI@?$CFp?5is?5not?5a?5MethodDesc?6?$AA@
0x642FFCB48B0: "Unable to build snapshot of the " ??_C@_0DJ@GHAHNEHA@Unable?5to?5build?5snapshot?5of?5the?5@
0x642FFCB48F0: "Must pass a valid expression " ??_C@_0BO@FLMBMIIJ@Must?5pass?5a?5valid?5expression?6?$AA@
0x642FFCCD410: DumpClass
0x642FFCB4910: "ContextStaticsSize: %x " ??_C@_0BI@OJCPAFBC@ContextStaticsSize?3?5?$CFx?6?$AA@
0x642FFCB4928: "ContextStaticOffset: %x " ??_C@_0BJ@MICAMCC@ContextStaticOffset?3?5?$CFx?6?$AA@
0x642FFCB4948: "ThreadStaticsSize: %x " ??_C@_0BH@FECJONKN@ThreadStaticsSize?3?5?$CFx?6?$AA@
0x642FFCB4960: "ThreadStaticOffset: %x " ??_C@_0BI@FHOBKENH@ThreadStaticOffset?3?5?$CFx?6?$AA@
0x642FFCB4978: "NumStaticFields: %x " ??_C@_0BF@GBCLGBOI@NumStaticFields?3?5?$CFx?6?$AA@
0x642FFCB4990: "NumInstanceFields: %x " ??_C@_0BH@HAOMBMLG@NumInstanceFields?3?5?$CFx?6?$AA@
0x642FFCB49A8: "ComImport, " ??_C@_0M@MLGLMDHO@ComImport?0?5?$AA@
0x642FFCB49B8: "Abstract, " ??_C@_0L@JBNLIAIG@Abstract?0?5?$AA@
0x642FFCB49C8: "Interface, " ??_C@_0M@HBBGEKIB@Interface?0?5?$AA@
0x642FFCB49D8: "Class Attributes: %x " ??_C@_0BH@BNLMBKND@Class?5Attributes?3?5?$CFx?5?5?$AA@
0x642FFCB49F0: "Total Method Slots: %x " ??_C@_0BI@MHNLDLPH@Total?5Method?5Slots?3?5?$CFx?6?$AA@
0x642FFCB4A08: "Vtable Slots: %x " ??_C@_0BC@MKFIMMPF@Vtable?5Slots?3?5?$CFx?6?$AA@
0x642FFCB4A20: "Method Table: %p " ??_C@_0BC@FLJEHIML@Method?5Table?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB4A38: "Module: %p " ??_C@_0N@BJELEIMD@Module?3?5?$CFp?$AN?6?$AA@
0x642FFCB4A48: "Parent Class: %p " ??_C@_0BC@JJCIHMPN@Parent?5Class?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB4A60: "EEClass has an invalid MethodTab" ??_C@_0CM@KFFFKICE@EEClass?5has?5an?5invalid?5MethodTab@
0x642FFCB4A90: "mdToken: %p (%S) " ??_C@_0BC@EPOLEKOE@mdToken?3?5?$CFp?5?$CI?$CFS?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB4AA8: "Class Name: " ??_C@_0N@GHFGKNEG@Class?5Name?3?5?$AA@
0x642FFCB4AB8: "Missing EEClass address " ??_C@_0BJ@OPAKIOIC@Missing?5EEClass?5address?6?$AA@
0x642FFCCD880: DumpMT
0x642FFCB2064: "%8s " ??_C@_04MGFAIKHD@?$CF8s?5?$AA@
0x642FFCB4AD4: "FCALL" ??_C@_05IOILNOEB@FCALL?$AA@
0x642FFD108E0: "struct ModuleInfo * moduleInfo" ?moduleInfo@@3PAUModuleInfo@@A
0x642FFCB4ADC: "PreJIT" ??_C@_06DELALIH@PreJIT?$AA@
0x642FFCB4AE4: "EJIT" ??_C@_04PMPLEJJN@EJIT?$AA@
0x642FFCB4AEC: "NONE" ??_C@_04OKGDLNCL@NONE?$AA@
0x642FFCB4AF8: "<error getting slot %d> " ??_C@_0BJ@OJJIAKGE@?$DMerror?5getting?5slot?5?$CFd?$DO?6?$AA@
0x642FFCB4B18: "%8s %s " ??_C@_07MHAEJGHF@?$CF8s?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB4B20: "JIT" ??_C@_03ILIOLGKF@JIT?$AA@
0x642FFCB217C: "Name" ??_C@_04FABLJDN@Name?$AA@
0x642FFCB4B28: "MethodDesc" ??_C@_0L@EHFMJKIN@MethodDesc?$AA@
0x642FFCB4B34: "%16s " ??_C@_05JDGOAODJ@?$CF16s?5?$AA@
0x642FFCB4B3C: "Entry" ??_C@_05HKHPEFOF@Entry?$AA@
0x642FFCB4B48: "MethodDesc Table " ??_C@_0BC@GFKJACID@MethodDesc?5Table?6?$AA@
0x642FFCB4B60: "--------------------------------" ??_C@_0CI@DBDLLCJO@?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9@
0x642FFCB4B88: "Slots in VTable: %d " ??_C@_0BG@KELNJCME@Slots?5in?5VTable?3?5?$CFd?$AN?6?$AA@
0x642FFCB4BA0: "Number of IFaces in IFaceMap: %x" ??_C@_0CD@NLGGMELO@Number?5of?5IFaces?5in?5IFaceMap?3?5?$CFx@
0x642FFCB4BC8: "ComponentSize: 0x%x " ??_C@_0BF@KBCMGGCK@ComponentSize?3?50x?$CFx?6?$AA@
0x642FFCB4BE0: "BaseSize: 0x%x " ??_C@_0BA@HCOHKDPE@BaseSize?3?50x?$CFx?6?$AA@
0x642FFCB4BF0: " (%ws) " ??_C@_07DHJDAHPG@?5?$CI?$CFws?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB4BF8: "mdToken: %08x " ??_C@_0P@JHALHGAL@mdToken?3?5?$CF08x?5?$AA@
0x642FFCB4C08: "Unable to retrieve EEClass " ??_C@_0BM@JFDHJAEM@Unable?5to?5retrieve?5EEClass?6?$AA@
0x642FFCB4C28: "Free MethodTable " ??_C@_0BC@EAHLICEC@Free?5MethodTable?6?$AA@
0x642FFCB4C40: "%p is not a MethodTable " ??_C@_0BJ@DHNCONK@?$CFp?5is?5not?5a?5MethodTable?6?$AA@
0x642FFCB4C60: "Missing MethodTable address " ??_C@_0BN@JFEEBAJC@Missing?5MethodTable?5address?6?$AA@
0x642FFCB4C80: "-MD" ??_C@_03GALEMDJC@?9MD?$AA@
0x642FFCCDED0: DumpObj
0x642FFCB4C88: "Invalid parameter %s " ??_C@_0BG@OHIJLJFA@Invalid?5parameter?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB4CA0: "-nofields" ??_C@_09JHMPCJMK@?9nofields?$AA@
0x642FFCCE090: "public: int __cdecl StringOutput::Append(unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?Append@StringOutput@@QEAAHPEAG@Z
0x642FFCCE1D0: DumpVC
0x642FFCB4CB0: "Not a managed object " ??_C@_0BG@ONAFCGKD@Not?5a?5managed?5object?6?$AA@
0x642FFCB4CC8: "Example: DumpVC 907b50 67903084 " ??_C@_0CB@NBCMICCJ@Example?3?5DumpVC?5907b50?567903084?6@
0x642FFCB4CF0: "Usage: DumpVC <Method Table> <Va" ??_C@_0DI@LIPCNLJG@Usage?3?5DumpVC?5?$DMMethod?5Table?$DO?5?$DMVa@
0x642FFCCE390: TraverseHeap
0x642FFCB4D28: " file %s saved " ??_C@_0BA@EPMDMCCH@?6file?5?$CFs?5saved?6?$AA@
0x642FFCB4D38: "Unable to write heap report " ??_C@_0BN@DEDJBEPE@Unable?5to?5write?5heap?5report?6?$AA@
0x642FFCEDEB0: fclose
0x642FFCB4D58: "Error initializing heap traversa" ??_C@_0CD@HFPPIEDJ@Error?5initializing?5heap?5traversa@
0x642FFCB4D80: "Gathering types... " ??_C@_0BE@IDCNKDOP@Gathering?5types?4?4?4?6?$AA@
0x642FFCB4D98: "Writing %s format to file %s " ??_C@_0BO@BJEEBMOE@Writing?5?$CFs?5format?5to?5file?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB4DB8: "CLRProfiler" ??_C@_0M@CLNHMJCF@CLRProfiler?$AA@
0x642FFCB4DC4: "Xml" ??_C@_03FJEFHLHG@Xml?$AA@
0x642FFCB4DC8: "Unable to open file " ??_C@_0BF@KNMAKBAF@Unable?5to?5open?5file?6?$AA@
0x642FFCEE0B0: fopen_s
0x642FFCB28F8: "w" ??_C@_01NOFIACDB@w?$AA@
0x642FFCB4DE0: "usage: HeapTraverse [-xml] filen" ??_C@_0CF@FKABICHD@usage?3?5HeapTraverse?5?$FL?9xml?$FN?5filen@
0x642FFCB4E08: "-xml" ??_C@_04CHEABHPM@?9xml?$AA@
0x642FFCCE6D0: DumpRuntimeTypes
0x642FFCB4E10: "--------------------------------" ??_C@_0FA@PBLMGEDM@?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9@
0x642FFCB4E60: "%16s %16s %16s Type Name " ??_C@_0CI@HMALAOPF@?$CF16s?5?$CF16s?5?$CF16s?5Type?5Name?5?5?5?5?5?5?5?5@
0x642FFCB4E88: "Address" ??_C@_07EODJIPPN@Address?$AA@
0x642FFCB4E90: "Domain" ??_C@_06HFDFFJHI@Domain?$AA@
0x642FFCCE7D0: SyncBlk
0x642FFCB4E98: "Free %d " ??_C@_0BE@KJGLOKFD@Free?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB4EB0: "ComClassFactory %d " ??_C@_0BE@MINEFICH@ComClassFactory?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB4EC8: "RCW %d " ??_C@_0BE@DKLNGBLK@RCW?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB4EE0: "CCW %d " ??_C@_0BE@LPBMPBNJ@CCW?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB4EF8: "Total %d " ??_C@_0BE@JMKPHEML@Total?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB4F10: "----------------------------- " ??_C@_0BP@BEADIJBO@?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?6?$AA@
0x642FFCB4F38: " %S" ??_C@_03NBJJAFEB@?5?$CFS?$AA@
0x642FFCB4F3C: " %p" ??_C@_04EJJHHFCF@?5?5?$CFp?$AA@
0x642FFCB4F44: " %8d" ??_C@_05DEFFDBOJ@?5?5?$CF8d?$AA@
0x642FFCB4F50: " none " ??_C@_0L@IDCGAEIJ@?5?5?5?5none?5?5?$AA@
0x642FFCB4F5C: " XXX " ??_C@_05LIGAKDIH@?5XXX?5?$AA@
0x642FFCB4F64: "%5x" ??_C@_03IMBBKLGK@?$CF5x?$AA@
0x642FFCB4F68: " orphaned " ??_C@_0L@MLFMLDME@?5orphaned?5?$AA@
0x642FFCB4F74: "%9d " ??_C@_04GHIFFIOD@?$CF9d?5?$AA@
0x642FFCB4F7C: "%11d " ??_C@_05BHNAIDHF@?$CF11d?5?$AA@
0x642FFCB4F84: "%p " ??_C@_04PGAKGKEI@?$CFp?5?5?$AA@
0x642FFCB4F8C: "%5d " ??_C@_04CNFDOHFL@?$CF5d?5?$AA@
0x642FFCB4F98: "SyncBlock %d is invalid%s " ??_C@_0BL@IEDDPJMG@SyncBlock?5?$CFd?5is?5invalid?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB4FB8: ", continuing..." ??_C@_0BA@FOCDIFIN@?0?5continuing?4?4?4?$AA@
0x642FFCB4FD0: "Index SyncBlock MonitorH" ??_C@_0FL@NIEJDELM@Index?5?5?5?5?5?5?5?5?5SyncBlock?5MonitorH@
0x642FFCB5030: "Error requesting SyncBlk data " ??_C@_0BP@CBCCMDNN@Error?5requesting?5SyncBlk?5data?6?$AA@
0x642FFCB5050: "-all" ??_C@_04LJDGFNO@?9all?$AA@
0x642FFCCEDE0: RCWCleanupList
0x642FFCB5058: "STA Interfaces to be released: %" ??_C@_0CD@PNGGFDAJ@STA?5Interfaces?5to?5be?5released?3?5?$CF@
0x642FFCB5080: "MTA Interfaces to be released: %" ??_C@_0CD@LEAOMMDE@MTA?5Interfaces?5to?5be?5released?3?5?$CF@
0x642FFCCEFB0: DumpModule
0x642FFCB50A8: "TypeRef" ??_C@_07HEAOLPGN@TypeRef?$AA@
0x642FFCB50B0: " Types referenced in this module" ??_C@_0CD@FCENHCKN@?6Types?5referenced?5in?5this?5module@
0x642FFCB50D8: "%16s %10s %s " ??_C@_0O@DAEEAAFI@?$CF16s?5?$CF10s?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB50E8: "TypeDef" ??_C@_07BHMLHCO@TypeDef?$AA@
0x642FFCB50F0: " Types defined in this module " ??_C@_0CA@FPMLMOLH@?6Types?5defined?5in?5this?5module?6?6?$AA@
0x642FFCB5110: "MetaData start address: %p (%d b" ??_C@_0CH@MKBPLJAM@MetaData?5start?5address?3?5?$CFp?5?$CI?$CFd?5b@
0x642FFCB5138: "AssemblyReferencesMap: %p " ??_C@_0BL@PCLEBPPK@AssemblyReferencesMap?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB5158: "FileReferencesMap: %p " ??_C@_0BH@NEOJGIOJ@FileReferencesMap?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB5170: "MemberRefToDescMap: %p " ??_C@_0BI@FDPAFBGB@MemberRefToDescMap?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB5188: "FieldDefToDescMap: %p " ??_C@_0BH@IJNIJPPL@FieldDefToDescMap?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB51A0: "MethodDefToDescMap: %p " ??_C@_0BI@GMAOCBFB@MethodDefToDescMap?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB51B8: "TypeRefToMethodTableMap: %p " ??_C@_0BN@FIMLHLJI@TypeRefToMethodTableMap?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB51D8: "TypeDefToMethodTableMap: %p " ??_C@_0BN@GLAHDAFA@TypeDefToMethodTableMap?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB51F8: "LoaderHeap: %p " ??_C@_0BA@HDOLBOPD@LoaderHeap?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB5208: "Assembly: %p " ??_C@_0O@HCHBDLHM@Assembly?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB5218: "SupportsUpdateableMethods" ??_C@_0BK@JGODNKAC@SupportsUpdateableMethods?$AA@
0x642FFCB5238: "Reflection " ??_C@_0M@IBALEGGP@Reflection?5?$AA@
0x642FFCB5248: "PEFile " ??_C@_07DOIDBABB@PEFile?5?$AA@
0x642FFCB5250: "Attributes: " ??_C@_0N@NDFGKMMF@Attributes?3?5?$AA@
0x642FFCB5260: "Name: %ws " ??_C@_0L@EDGKCCGA@Name?3?5?$CFws?6?$AA@
0x642FFCB5270: "Fail to fill Module %p " ??_C@_0BI@BKIJEKCO@Fail?5to?5fill?5Module?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB5288: "Usage: DumpModule [-mt] <Module " ??_C@_0CK@PPFILDGH@Usage?3?5DumpModule?5?$FL?9mt?$FN?5?$DMModule?5@
0x642FFCB52B4: "-mt" ??_C@_03IHLPLDIB@?9mt?$AA@
0x642FFCCF480: DumpDomain
0x642FFCB52B8: "Failed to get appdomain %p, erro" ??_C@_0CH@CNNIMIIJ@Failed?5to?5get?5appdomain?5?$CFp?0?5erro@
0x642FFCBDE80: "void __cdecl DomainInfo(struct DacpAppDomainData * __ptr64)" ?DomainInfo@@YAXPEAUDacpAppDomainData@@@Z
0x642FFCB52E0: "Domain %d: %p " ??_C@_0P@LNDBINJO@Domain?5?$CFd?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB52F0: "System Domain: %p " ??_C@_0BD@PKKOGCFP@System?5Domain?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB5308: "Shared Domain: %p " ??_C@_0BD@FPFBHLI@Shared?5Domain?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB5320: "Fail to fill AppDomain " ??_C@_0BI@BCPMCOE@Fail?5to?5fill?5AppDomain?6?$AA@
0x642FFCCF960: DumpAssembly
0x642FFCBDB90: "void __cdecl AssemblyInfo(struct DacpAssemblyData * __ptr64)" ?AssemblyInfo@@YAXPEAUDacpAssemblyData@@@Z
0x642FFCB1970: "Name: " ??_C@_06GECNACHD@Name?3?5?$AA@
0x642FFCB5338: "Parent Domain: %p " ??_C@_0BD@LJPDBHHM@Parent?5Domain?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB5350: "Fail to fill Assembly " ??_C@_0BH@OKOLOBIF@Fail?5to?5fill?5Assembly?6?$AA@
0x642FFCB5368: "Invalid Assembly %s " ??_C@_0BF@OKMJGDBH@Invalid?5Assembly?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCCFB70: Threads
0x642FFCB5380: "Special thread information is no" ??_C@_0DM@DKJPGEPN@Special?5thread?5information?5is?5no@
0x642FFCB53BC: "-live" ??_C@_05KHBFOBHB@?9live?$AA@
0x642FFCB53C8: "-special" ??_C@_08OECHGGLM@?9special?$AA@
0x642FFCCFD10: WatsonBuckets
0x642FFCB53D8: "The current thread is unmanaged " ??_C@_0CB@DMKBJLAH@The?5current?5thread?5is?5unmanaged?6@
0x642FFCB5400: "b9: %S " ??_C@_07FCDBELHB@b9?3?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB5408: "b8: %S " ??_C@_07PEEGEAMF@b8?3?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB5410: "b7: %S " ??_C@_07CAODACM@b7?3?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB5418: "b6: %S " ??_C@_07KEHJDLJI@b6?3?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB5420: "b5: %S " ??_C@_07JFJBCBAF@b5?3?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB5428: "b4: %S " ??_C@_07DDOGCKLB@b4?3?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB5430: "b3: %S " ??_C@_07PGEBBEDP@b3?3?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB5438: "b2: %S " ??_C@_07FADGBPIL@b2?3?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB5440: "b1: %S " ??_C@_07GBNOAFBG@b1?3?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB5448: "Watson Bucket parameters: " ??_C@_0BL@OCBBKDFM@Watson?5Bucket?5parameters?3?6?$AA@
0x642FFCB5468: "Can't get Watson Buckets " ??_C@_0BK@KJNFCOHD@Can?8t?5get?5Watson?5Buckets?6?$AA@
0x642FFCBF350: "unsigned __int64 __cdecl GetCurrentManagedThread(void)" ?GetCurrentManagedThread@@YA_KXZ
0x642FFCB5488: "Not supported on mini dumps. " ??_C@_0BO@DJADPBKL@Not?5supported?5on?5mini?5dumps?4?6?$AA@
0x642FFCCFFB0: VerifyDAC
0x642FFCD00A0: "public: void __cdecl Breakpoints::Add(unsigned short * __ptr64,unsigned short * __ptr64) __ptr64" ?Add@Breakpoints@@QEAAXPEAG0@Z
0x642FFCD01A0: "public: void __cdecl Breakpoints::Update(struct IXCLRDataModule * __ptr64) __ptr64" ?Update@Breakpoints@@QEAAXPEAUIXCLRDataModule@@@Z
0x642FFCD0310: ThreadPool
0x642FFCB54A8: "Failed to examine a WorkRequest " ??_C@_0CB@HBHDNKM@Failed?5to?5examine?5a?5WorkRequest?6@
0x642FFCB54D0: " CurrentLimit: %d" ??_C@_0BC@JCFPDFOJ@?5CurrentLimit?3?5?$CFd?$AA@
0x642FFCB54E8: " MaxFree: %d" ??_C@_0N@CPADPMHI@?5MaxFree?3?5?$CFd?$AA@
0x642FFCB54F8: " Free: %d" ??_C@_09OFNGKACD@?5Free?3?5?$CFd?$AA@
0x642FFCB5508: "Total: %d" ??_C@_09CBAJMNGF@Total?3?5?$CFd?$AA@
0x642FFCB5518: "Completion Port Thread:" ??_C@_0BI@HIJBDJKM@Completion?5Port?5Thread?3?$AA@
0x642FFCB5530: "Number of Timers: %d " ??_C@_0BG@FDPJACKE@Number?5of?5Timers?3?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB5548: "Unknown Function: %p Context: %" ??_C@_0CD@JJIMOPOJ@Unknown?5Function?3?5?$CFp?5?5Context?3?5?$CF@
0x642FFCB5570: "AsyncTimerCallbackCompletion Tim" ??_C@_0CL@KIPGNHMO@AsyncTimerCallbackCompletion?5Tim@
0x642FFCB55A0: "AsyncCallbackCompletion AsyncCal" ??_C@_0CK@DNLOPEAO@AsyncCallbackCompletion?5AsyncCal@
0x642FFCB55D0: "QueueUserWorkItemCallback Delega" ??_C@_0CL@COAOJFBB@QueueUserWorkItemCallback?5Delega@
0x642FFCB5600: "Work Request in Queue: %d " ??_C@_0BL@GMKLALEC@Work?5Request?5in?5Queue?3?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB5620: " MinLimit: %d" ??_C@_0O@GLFJOCHJ@?5MinLimit?3?5?$CFd?$AA@
0x642FFCB5630: " MaxLimit: %d" ??_C@_0O@CLBGJKAP@?5MaxLimit?3?5?$CFd?$AA@
0x642FFCB5640: " Idle: %d" ??_C@_09BFCDBCIN@?5Idle?3?5?$CFd?$AA@
0x642FFCB5650: " Running: %d" ??_C@_0N@DCCHDACE@?5Running?3?5?$CFd?$AA@
0x642FFCB5660: " Total: %d" ??_C@_0L@CPJIJLCI@?5Total?3?5?$CFd?$AA@
0x642FFCB5670: "Worker Thread:" ??_C@_0P@KCLLEGPA@Worker?5Thread?3?$AA@
0x642FFCB5680: "CPU utilization %d%% " ??_C@_0BG@IJIELGHC@CPU?5utilization?5?$CFd?$CF?$CF?6?$AA@
0x642FFCB5698: "Failed to request ThreadpoolMgr " ??_C@_0CN@CDOGFBPM@Failed?5to?5request?5ThreadpoolMgr?5@
0x642FFCD06B0: FindAppDomain
0x642FFCB56C8: "%p is not a valid object " ??_C@_0BK@HLLBPJLD@?$CFp?5is?5not?5a?5valid?5object?6?$AA@
0x642FFCB56E8: "AppDomains. " ??_C@_0N@IABDCCGM@AppDomains?4?6?$AA@
0x642FFCB56F8: "the Thread could have transition" ??_C@_0DF@OKNDNDIC@the?5Thread?5could?5have?5transition@
0x642FFCB5730: "the AppDomain of that stack with" ??_C@_0DG@BEBKJPOE@the?5AppDomain?5of?5that?5stack?5with@
0x642FFCB5768: "!gcroot %p, and if you find a ro" ??_C@_0DH@LHEIEMAF@?$CBgcroot?5?$CFp?0?5and?5if?5you?5find?5a?5ro@
0x642FFCB57A0: "methods of finding the AppDomain" ??_C@_0DG@IELGDOOA@methods?5of?5finding?5the?5AppDomain@
0x642FFCB57D8: "The type is declared in the shar" ??_C@_0DF@JGDDFBOF@The?5type?5is?5declared?5in?5the?5shar@
0x642FFCB5810: "Error getting AppDomain %p " ??_C@_0BM@DAEAKHEG@Error?5getting?5AppDomain?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB5830: "ID: %d " ??_C@_07FKLGHHIP@ID?3?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB1938: "None" ??_C@_19KLMLHLJG@?$AAN?$AAo?$AAn?$AAe?$AA?$AA@
0x642FFCB5838: "ID: (system domain) " ??_C@_0BF@PLALDPMD@ID?3?5?$CIsystem?5domain?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB5850: "Name: System Domain " ??_C@_0BF@NCJMEHKE@Name?3?5System?5Domain?6?$AA@
0x642FFCB5868: "ID: (shared domain) " ??_C@_0BF@FKOGGCPN@ID?3?5?$CIshared?5domain?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB5880: "Name: Shared Domain " ??_C@_0BF@OOFCAHAF@Name?3?5Shared?5Domain?6?$AA@
0x642FFCB5898: "AppDomain: %p " ??_C@_0P@NNAADPCL@AppDomain?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB58A8: "Error getting AppDomain informat" ??_C@_0CF@JCEFABAK@Error?5getting?5AppDomain?5informat@
0x642FFCD09B0: EHInfo
0x642FFCB58D0: "Failed to perform EHInfo travers" ??_C@_0CD@HHECEPGP@Failed?5to?5perform?5EHInfo?5travers@
0x642FFCB58F8: "<user aborted> " ??_C@_0BA@CECJGLBO@?$DMuser?5aborted?$DO?6?$AA@
0x642FFCB5908: "Unable to get codeHeader informa" ??_C@_0CG@DHDHFNMK@Unable?5to?5get?5codeHeader?5informa@
0x642FFCB5930: "No EH info available " ??_C@_0BG@NKDDAAHK@No?5EH?5info?5available?6?$AA@
0x642FFCD0CC0: EEVersion
0x642FFCB5948: " retail build" ??_C@_0O@DDOCDMBP@?5retail?5build?$AA@
0x642FFCB5958: "SOS Version: %u.%u.%u.%u" ??_C@_0BJ@PKLDEKDA@SOS?5Version?3?5?$CFu?4?$CFu?4?$CFu?4?$CFu?$AA@
0x642FFCBF5D0: "int __cdecl GetSOSVersion(struct tagVS_FIXEDFILEINFO * __ptr64)" ?GetSOSVersion@@YAHPEAUtagVS_FIXEDFILEINFO@@@Z
0x642FFCB5978: "In plan phase of garbage collect" ??_C@_0CF@LKFKBNOK@In?5plan?5phase?5of?5garbage?5collect@
0x642FFCC0150: "int __cdecl GetGcStructuresValid(void)" ?GetGcStructuresValid@@YAHXZ
0x642FFCB59A0: "Workstation mode " ??_C@_0BC@IGILBBFP@Workstation?5mode?6?$AA@
0x642FFCB59B8: "Server mode with %d gc heaps " ??_C@_0BO@EMCIMPMF@Server?5mode?5with?5?$CFd?5gc?5heaps?6?$AA@
0x642FFCB59D8: "GC Heap not initialized, so GC m" ??_C@_0DM@MJBLLLDP@GC?5Heap?5not?5initialized?0?5so?5GC?5m@
0x642FFCBFFD0: "int __cdecl InitializeHeapData(void)" ?InitializeHeapData@@YAHXZ
0x642FFCB5A14: " free" ??_C@_05MIEDCHLJ@?5free?$AA@
0x642FFCB5A20: " retail" ??_C@_07EBODBPEG@?5retail?$AA@
0x642FFCBD3F0: "int __cdecl IsRetailBuild(unsigned __int64)" ?IsRetailBuild@@YAH_K@Z
0x642FFCB5A28: " Checked or debug build" ??_C@_0BI@DNLNHNGL@?5Checked?5or?5debug?5build?$AA@
0x642FFCB5A40: "%u.%u.%u.%u" ??_C@_0M@CDHNGIPM@?$CFu?4?$CFu?4?$CFu?4?$CFu?$AA@
0x642FFCBF4D0: "int __cdecl GetEEVersion(struct tagVS_FIXEDFILEINFO * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?GetEEVersion@@YAHPEAUtagVS_FIXEDFILEINFO@@PEAK@Z
0x642FFCD0F10: ProcInfo
0x642FFCB5A50: "Virtual Memory %8d %8d " ??_C@_0BP@KMOFPCEH@Virtual?5Memory?5?5?5?5?$CF8d?5?5?5?5?5?$CF8d?6?$AA@
0x642FFCB5A70: "Page File %8d %8d " ??_C@_0BP@KNHKNAIF@Page?5File?5?5?5?5?5?5?5?5?5?$CF8d?5?5?5?5?5?$CF8d?6?$AA@
0x642FFCB5A90: "Physical Memory %8d %8d " ??_C@_0BP@OFJAECI@Physical?5Memory?5?5?5?$CF8d?5?5?5?5?5?$CF8d?6?$AA@
0x642FFCB5AB0: " %8s %8s " ??_C@_0BP@FKBBOJMJ@?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?$CF8s?5?5?5?5?5?$CF8s?6?$AA@
0x642FFCB5AD0: "Total" ??_C@_05KGEAEGFG@Total?$AA@
0x642FFCB5AD8: "Avail" ??_C@_05PBHPNGJI@Avail?$AA@
0x642FFCB5AE0: "Memory Availability (Numbers in " ??_C@_0CG@PGBNCCGL@Memory?5Availability?5?$CINumbers?5in?5@
0x642FFCB5B08: "%ld percent of memory is in use." ??_C@_0CD@FMFFEKPD@?$CFld?5percent?5of?5memory?5is?5in?5use?4@
0x642FFCB10A0: "__cdecl _imp_GlobalMemoryStatus" __imp_GlobalMemoryStatus
0x642FFCB5B30: "PagefileUsage: %8d KB Pea" ??_C@_0DJ@NBIMKEIL@PagefileUsage?3?5?5?$CF8d?5KB?5?5?5?5?5?5?5Pea@
0x642FFCB5B70: "VirtualSize: %8d KB Pea" ??_C@_0DJ@JCONPBGC@VirtualSize?3?5?5?5?5?$CF8d?5KB?5?5?5?5?5?5?5Pea@
0x642FFCB5BB0: "WorkingSetSize: %8d KB Pea" ??_C@_0DJ@PJCJBODB@WorkingSetSize?3?5?$CF8d?5KB?5?5?5?5?5?5?5Pea@
0x642FFCB5BF0: "Process Memory " ??_C@_0BA@PAOOJCEK@Process?5Memory?6?$AA@
0x642FFCB5C00: "NtQueryInformationProcess" ??_C@_0BK@EGDDIFMK@NtQueryInformationProcess?$AA@
0x642FFCB5C20: "ntdll.dll" ??_C@_09FLKFJBLM@ntdll?4dll?$AA@
0x642FFCB5C30: "Total CPU time : %d days %02d" ??_C@_0DB@FEBKDKAO@Total?5?5CPU?5time?5?5?5?3?5?$CFd?5days?5?$CF02d@
0x642FFCB5C68: "User CPU time : %d days %02d" ??_C@_0DB@DHMDNOBD@User?5?5?5CPU?5time?5?5?5?3?5?$CFd?5days?5?$CF02d@
0x642FFCB5CA0: "Kernel CPU time : %d days %02d" ??_C@_0DB@GNDBLIAO@Kernel?5CPU?5time?5?5?5?3?5?$CFd?5days?5?$CF02d@
0x642FFCB5CD8: "Process Started at: %4d %s %2d %" ??_C@_0CO@CIHAGPAM@Process?5Started?5at?3?5?$CF4d?5?$CFs?5?$CF2d?5?$CF@
0x642FFCB1040: "__cdecl _imp_FileTimeToSystemTime" __imp_FileTimeToSystemTime
0x642FFCB10A8: "__cdecl _imp_FileTimeToLocalFileTime" __imp_FileTimeToLocalFileTime
0x642FFCB5D08: "Process Times " ??_C@_0P@OODNFOIO@Process?5Times?6?$AA@
0x642FFCB10B0: "__cdecl _imp_FreeLibrary" __imp_FreeLibrary
0x642FFCB10B8: "__cdecl _imp_GetProcAddress" __imp_GetProcAddress
0x642FFCB5D18: "GetProcessTimes" ??_C@_0BA@BDGKEDFH@GetProcessTimes?$AA@
0x642FFCB10C0: "__cdecl _imp_LoadLibraryA" __imp_LoadLibraryA
0x642FFCB5D28: "Kernel32.dll" ??_C@_0N@HAOHNMDE@Kernel32?4dll?$AA@
0x642FFCB5D38: "%dS" ??_C@_03JHBPBCIE@?$CFdS?$AA@
0x642FFCB5D40: "Environment" ??_C@_0M@OAOKKMLA@Environment?$AA@
0x642FFCB5D50: "_RTL_USER_PROCESS_PARAMETERS" ??_C@_0BN@OEENPFCG@_RTL_USER_PROCESS_PARAMETERS?$AA@
0x642FFCB5D70: "ProcessParameters" ??_C@_0BC@GBCELILG@ProcessParameters?$AA@
0x642FFCB1544: "PEB" ??_C@_03KBKIENON@PEB?$AA@
0x642FFCB1548: "ntdll" ??_C@_05EMFAAAMC@ntdll?$AA@
0x642FFCB5D88: "Environment " ??_C@_0N@DBGOLBKK@Environment?6?$AA@
0x642FFCB5D98: "--------------------------------" ??_C@_0CJ@NAGLDNBO@?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9@
0x642FFCB5DC4: "-mem" ??_C@_04FHIPNAKI@?9mem?$AA@
0x642FFCB5DCC: "-time" ??_C@_05OHPGHBKD@?9time?$AA@
0x642FFCECE00: "__cdecl stricmp" _stricmp
0x642FFCB5DD4: "-env" ??_C@_04DHFINMDM@?9env?$AA@
0x642FFCB5DE0: "!ProcInfo is not supported on a " ??_C@_0CM@HLMIHMEF@?$CBProcInfo?5is?5not?5supported?5on?5a?5@
0x642FFCBD2A0: "int __cdecl IsDumpFile(void)" ?IsDumpFile@@YAHXZ
0x642FFCB5E0C: "Jan" ??_C@_03JIHJHPIE@Jan?$AA@
0x642FFCB5E10: "Feb" ??_C@_03HJBDCHOM@Feb?$AA@
0x642FFCB5E14: "Mar" ??_C@_03ODNJBKGA@Mar?$AA@
0x642FFCB5E18: "Apr" ??_C@_03LEOLGMJP@Apr?$AA@
0x642FFCB5E1C: "May" ??_C@_03CNMDKL@May?$AA@
0x642FFCB5E20: "Jun" ??_C@_03IDFGHECI@Jun?$AA@
0x642FFCB5E24: "Jul" ??_C@_03LBGABGKK@Jul?$AA@
0x642FFCB5E28: "Aug" ??_C@_03IFJFEIGA@Aug?$AA@
0x642FFCB5E2C: "Sep" ??_C@_03GGCAPAJC@Sep?$AA@
0x642FFCB5E30: "Oct" ??_C@_03BMAOKBAD@Oct?$AA@
0x642FFCB5E34: "Nov" ??_C@_03JPJOFNIA@Nov?$AA@
0x642FFCB5E38: "Dec" ??_C@_03MKABNOCG@Dec?$AA@
0x642FFCD1980: Token2EE
0x642FFCBEC10: "void __cdecl GetInfoFromModule(unsigned __int64,unsigned long,unsigned __int64 * __ptr64)" ?GetInfoFromModule@@YAX_KKPEA_K@Z
0x642FFCB5E40: "Module: %p (%S) " ??_C@_0BB@JEHDMKCC@Module?3?5?$CFp?5?$CI?$CFS?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB5E58: " you can pass * for module" ??_C@_0DN@OMKPEOIF@?5?5?5?5?5?5?5you?5can?5pass?5?$CK?5for?5module@
0x642FFCB5E98: "Usage: Token2EE module_name mdTo" ??_C@_0CF@LKFDCKOD@Usage?3?5Token2EE?5module_name?5mdTo@
0x642FFCD1CB0: Name2EE
0x642FFCC1CE0: "void __cdecl GetInfoFromName(unsigned __int64,char const * __ptr64)" ?GetInfoFromName@@YAX_KPEBD@Z
0x642FFCB5EC0: " !Name2EE *!System.Stri" ??_C@_0CE@IMCGDNKG@?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?$CBName2EE?5?$CK?$CBSystem?4Stri@
0x642FFCB5EE8: "Examples: !Name2EE mscorlib.dll" ??_C@_0DJ@NINMDFNH@Examples?3?5?$CBName2EE?5?5mscorlib?4dll@
0x642FFCB5F28: " use * for module_name to " ??_C@_0DL@LCIEOJEJ@?5?5?5?5?5?5?5use?5?$CK?5for?5module_name?5to?5@
0x642FFCB5F68: " or !Name2EE module_name!ite" ??_C@_0CI@BFBLJHPF@?5?5or?5?5?5?5?$CBName2EE?5module_name?$CBite@
0x642FFCB5F90: "Usage: !Name2EE module_name item" ??_C@_0CH@NOOGCLFH@Usage?3?5?$CBName2EE?5module_name?5item@
0x642FFCD2110: GCRoot
0x642FFCB5FB8: "more info. " ??_C@_0M@HNBOEEFE@more?5info?4?6?$AA@
0x642FFCB5FD0: "Note: Roots found on stacks may " ??_C@_0EM@CDPNABNK@Note?3?5Roots?5found?5on?5stacks?5may?5@
0x642FFCB6020: "Invalid argument %s " ??_C@_0BF@NKFHFJMC@Invalid?5argument?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB6038: "-nostacks" ??_C@_09LLNOHKEN@?9nostacks?$AA@
0x642FFCD22C0: "public: int __cdecl GCHandleStatsForDomains::Init(void) __ptr64" ?Init@GCHandleStatsForDomains@@QEAAHXZ
0x642FFCD24A0: StopOnException
0x642FFCB6048: "ex: StopOnException -create S" ??_C@_0DO@CCGLFMAF@ex?3?5?5?5?5StopOnException?5?9create?5S@
0x642FFCB6088: " [<pseudo-" ??_C@_0DO@IEBKEBJE@?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?$FL?$DMpseudo?9@
0x642FFCB60D0: "usage: StopOnException [-derived" ??_C@_0EE@FDOHEKDD@usage?3?5StopOnException?5?$FL?9derived@
0x642FFCB6118: "Breakpoint set " ??_C@_0BA@HJOCOKMJ@Breakpoint?5set?6?$AA@
0x642FFCB6128: "Error setting breakpoint: %s " ??_C@_0BO@BDGAGKNJ@Error?5setting?5breakpoint?3?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB6150: "sxe %s "!soe %s %s %s;.if(@$t%d=" ??_C@_0EE@MPKIDPCG@sxe?5?$CFs?5?$CC?$CBsoe?5?$CFs?5?$CFs?5?$CFs?$DL?4if?$CI?$EA$t?$CFd?$DN@
0x642FFCB6194: "-c2" ??_C@_03CLACHGAI@?9c2?$AA@
0x642FFCB6198: "-c" ??_C@_02HOPLMLDK@?9c?$AA@
0x642FFCB61A0: "Failed to execute the following " ??_C@_0CN@EBGJJIHC@Failed?5to?5execute?5the?5following?5@
0x642FFCB61D0: "r$t%d=1" ??_C@_07IIGCFFHC@r$t?$CFd?$DN1?$AA@
0x642FFCB61D8: "There is no current managed exce" ??_C@_0DG@EBLHIOEO@There?5is?5no?5current?5managed?5exce@
0x642FFCB6210: "Error initialized register $t%d " ??_C@_0CJ@FANBDJNL@Error?5initialized?5register?5$t?$CFd?5@
0x642FFCB6240: "r$t%d=0" ??_C@_07JBHJGEDD@r$t?$CFd?$DN0?$AA@
0x642FFCB6248: "Pseudo-register number must be b" ??_C@_0DB@BMHKMMCE@Pseudo?9register?5number?5must?5be?5b@
0x642FFCB6280: "Live debugging session required " ??_C@_0CB@IJCPMACI@Live?5debugging?5session?5required?6@
0x642FFCB62A8: "-create2" ??_C@_08PEIBECJK@?9create2?$AA@
0x642FFCB62B8: "-create" ??_C@_07JNCAJKJG@?9create?$AA@
0x642FFCB62C0: "-derived" ??_C@_08DEHGKCHI@?9derived?$AA@
0x642FFCD2BF0: ObjSize
0x642FFCB62D0: "%p is not a valid object. " ??_C@_0BL@JHLIFFHJ@?$CFp?5is?5not?5a?5valid?5object?4?6?$AA@
0x642FFCD2D10: GCHandleLeaks
0x642FFCC04B0: "public: __cdecl StressLogMem::~StressLogMem(void) __ptr64" ??1StressLogMem@@QEAA@XZ
0x642FFCB62F0: "identify a possible trend. " ??_C@_0FA@ICKDIBCP@identify?5a?5possible?5trend?4?5?5?5?5?5?5@
0x642FFCB6340: "positives. If you still suspect " ??_C@_0FA@BNMMNMIA@positives?4?5If?5you?5still?5suspect?5@
0x642FFCB6390: "differentiate between garbage an" ??_C@_0FA@KDGMCCCO@differentiate?5between?5garbage?5an@
0x642FFCB63E0: "A leak may still exist because i" ??_C@_0FA@JBJFFACE@A?5leak?5may?5still?5exist?5because?5i@
0x642FFCB6430: ". " ??_C@_02MIICKFIN@?4?6?$AA@
0x642FFCB6438: " even though you aborted. " ??_C@_0BL@HNBPLGDF@?5even?5though?5you?5aborted?4?6?$AA@
0x642FFCB6458: "All handles found" ??_C@_0BC@JKFEPKND@All?5handles?5found?$AA@
0x642FFCB6470: "Quitting at %p due to user abort" ??_C@_0CC@LIPDHJPI@Quitting?5at?5?$CFp?5due?5to?5user?5abort@
0x642FFCB6498: "Didn't find %d handles: " ??_C@_0BJ@FJEDHOOE@Didn?8t?5find?5?$CFd?5handles?3?6?$AA@
0x642FFCB64C0: "scan wouldn't be able to find th" ??_C@_0FA@KGMFOKBO@scan?5wouldn?8t?5be?5able?5to?5find?5th@
0x642FFCB6510: "the handle in a non-standard way" ??_C@_0FA@DLPHNABL@the?5handle?5in?5a?5non?9standard?5way@
0x642FFCB6560: "may be some noise in this output" ??_C@_0FA@GODMLMAB@may?5be?5some?5noise?5in?5this?5output@
0x642FFCB65B0: "by the orphaned handle. If the n" ??_C@_0FA@NMPIJJGL@by?5the?5orphaned?5handle?4?5If?5the?5n@
0x642FFCB6600: "the GC Heap to grow larger as ob" ??_C@_0FA@LHELJLNM@the?5GC?5Heap?5to?5grow?5larger?5as?5ob@
0x642FFCB6650: "lifetime of your application, yo" ??_C@_0FA@CGIEPLBB@lifetime?5of?5your?5application?0?5yo@
0x642FFCB66A0: "Some handles were not found. If " ??_C@_0FA@JKOMGGCA@Some?5handles?5were?5not?5found?4?5If?5@
0x642FFCB66F0: "only read %x bytes at %p " ??_C@_0BK@KILCBPMH@only?5read?5?$CFx?5bytes?5at?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB6710: "Found %p at location %p " ??_C@_0BJ@EHAICCJM@Found?5?$CFp?5at?5location?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB6730: "Found %p in stress log at locati" ??_C@_0DO@NEADOHOO@Found?5?$CFp?5in?5stress?5log?5at?5locati@
0x642FFCC0640: "public: bool __cdecl StressLogMem::IsInStressLog(unsigned __int64) __ptr64" ?IsInStressLog@StressLogMem@@QEAA_N_K@Z
0x642FFCB6770: "Searching %p... " ??_C@_0BB@EEGCHPOM@Searching?5?$CFp?4?4?4?6?$AA@
0x642FFCB6790: "Failed to read whole or part of " ??_C@_0FG@OGEOPJLI@Failed?5to?5read?5whole?5or?5part?5of?5@
0x642FFCB67E8: "Reference found in stress log wi" ??_C@_0CP@HPKJDPIL@Reference?5found?5in?5stress?5log?5wi@
0x642FFCC04E0: "public: bool __cdecl StressLogMem::Init(unsigned __int64,struct IDebugDataSpaces * __ptr64) __ptr64" ?Init@StressLogMem@@QEAA_N_KPEAUIDebugDataSpaces@@@Z
0x642FFCB6818: " Searching memory " ??_C@_0BD@GHLMDMOJ@?6Searching?5memory?6?$AA@
0x642FFCB682C: "%p " ??_C@_03MMGEKMPG@?$CFp?7?$AA@
0x642FFCB6830: "Found %d handles: " ??_C@_0BD@NMDMCHOA@Found?5?$CFd?5handles?3?6?$AA@
0x642FFCB6850: "memory scan with Control-C or Co" ??_C@_0FB@BPNADEBF@memory?5scan?5with?5Control?9C?5or?5Co@
0x642FFCB68B0: "Strong and Pinned GCHandles are " ??_C@_0FB@BFBKFCPK@Strong?5and?5Pinned?5GCHandles?5are?5@
0x642FFCB6910: "GCHandleLeaks will report any GC" ??_C@_0FB@GLKMCJAB@GCHandleLeaks?5will?5report?5any?5GC@
0x642FFCD3350: ClrStack
0x642FFCB6968: "the process " ??_C@_0N@KDAOFBDP@the?5process?6?$AA@
0x642FFCB6980: "managed thread. You can run !thr" ??_C@_0EK@OGNBDNJF@managed?5thread?4?5You?5can?5run?5?$CBthr@
0x642FFCB69D0: "Unable to walk the managed stack" ??_C@_0EH@FKAHHCJK@Unable?5to?5walk?5the?5managed?5stack@
0x642FFCB6A18: "(!clrstack processes a max of %d" ??_C@_0DA@JNJDGKBP@?$CI?$CBclrstack?5processes?5a?5max?5of?5?$CFd@
0x642FFCB6A48: "Error gettting GetStackTrace (%x" ??_C@_0CD@NNIOFAKA@Error?5gettting?5GetStackTrace?5?$CI?$CFx@
0x642FFCB6A70: "capability. " ??_C@_0N@DMMHFCPP@capability?4?6?$AA@
0x642FFCB6A80: "display managed locals and argum" ??_C@_0EO@HBCBNLNE@display?5managed?5locals?5and?5argum@
0x642FFCB6AD0: "Your version of the Windows Debu" ??_C@_0EN@DEFAFCMM@Your?5version?5of?5the?5Windows?5Debu@
0x642FFCB6B20: "__cdecl GUID_94e60ce9_9b41_4b19_9fc0_6d9eb35272b3" _GUID_94e60ce9_9b41_4b19_9fc0_6d9eb35272b3
0x642FFCB6B30: "Failed to start stack walk: %lx " ??_C@_0CB@INOMABHB@Failed?5to?5start?5stack?5walk?3?5?$CFlx?6@
0x642FFCB6B54: "-l" ??_C@_02PJGDNHPF@?9l?$AA@
0x642FFCB6B58: "-p" ??_C@_02BPBEIKKI@?9p?$AA@
0x642FFCB6B5C: "-a" ??_C@_02EMMNKJLI@?9a?$AA@
0x642FFCD3900: VMMap
0x642FFCB6B60: "!VMMap requires a full memory du" ??_C@_0ED@LFEEEKDK@?$CBVMMap?5requires?5a?5full?5memory?5du@
0x642FFCD39C0: SOSFlush
0x642FFCD3A60: VMStat
0x642FFCB6BB0: "!VMStat requires a full memory d" ??_C@_0EE@JPJFHJG@?$CBVMStat?5requires?5a?5full?5memory?5d@
0x642FFCD3B20: SaveModule
0x642FFCB1060: "__cdecl _imp_CloseHandle" __imp_CloseHandle
0x642FFCB6BF8: "Fail to read memory " ??_C@_0BF@LKPAHIJF@Fail?5to?5read?5memory?6?$AA@
0x642FFCB10C8: "__cdecl _imp_WriteFile" __imp_WriteFile
0x642FFCB6C10: "Fail to create file %s " ??_C@_0BI@HIALNAMA@Fail?5to?5create?5file?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB1070: "__cdecl _imp_CreateFileA" __imp_CreateFileA
0x642FFCB6C28: "Fail to read PE section info " ??_C@_0BO@OPHCDNIA@Fail?5to?5read?5PE?5section?5info?6?$AA@
0x642FFCB6C48: "File not specified " ??_C@_0BE@LMHBCKIF@File?5not?5specified?6?$AA@
0x642FFCB6C60: "section %d - VA=%x, VASize=%x, F" ??_C@_0DJ@PJABGFMC@section?5?$CFd?5?9?5VA?$DN?$CFx?0?5VASize?$DN?$CFx?0?5F@
0x642FFCB6CA0: "%u sections in file " ??_C@_0BF@MJLGAKPF@?$CFu?5sections?5in?5file?6?$AA@
0x642FFCB6CC0: "On 64 bit platforms, you must us" ??_C@_0FC@LAJIHEDA@On?564?5bit?5platforms?0?5you?5must?5us@
0x642FFCB6D18: "Invalid arg " ??_C@_0N@PMPHMNPD@Invalid?5arg?6?$AA@
0x642FFCB6D28: "Usage: SaveModule <address> <fil" ??_C@_0CM@DJEODDJM@Usage?3?5SaveModule?5?$DMaddress?$DO?5?$DMfil@
0x642FFCD4170: "long __cdecl DumpMDInfoBuffer(unsigned __int64,unsigned long,unsigned __int64,unsigned __int64,class StringOutput & __ptr64)" ?DumpMDInfoBuffer@@YAJ_KK00AEAVStringOutput@@@Z
0x642FFCB6D58: "+%#x" ??_C@_19DFONPMHH@?$AA?$CL?$AA?$CF?$AA?$CD?$AAx?$AA?$AA@
0x642FFCB6D64: "!" ??_C@_13MGDFOILI@?$AA?$CB?$AA?$AA@
0x642FFCEF190: "__cdecl snwprintf_s" _snwprintf_s
0x642FFCB6D68: "%p %p " ??_C@_1O@BGBCNMGE@?$AA?$CF?$AAp?$AA?5?$AA?$CF?$AAp?$AA?5?$AA?$AA@
0x642FFCD4500: "long __cdecl ImplementEFNStackTrace(struct IDebugClient * __ptr64,unsigned short * __ptr64 const,unsigned __int64 * __ptr64,void * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64,unsigned __int64,unsigned long)" ?ImplementEFNStackTrace@@YAJPEAUIDebugClient@@QEAGPEA_KPEAX2_KK@Z
0x642FFCEDB10: wcsncpy_s
0x642FFCB6D78: "(TransitionUM) " ??_C@_1CA@GJKMPAAJ@?$AA?$CI?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAU?$AAM?$AA?$CJ?$AA?6?$AA?$AA@
0x642FFCB6D98: " " ??_C@_13LBAGMAIH@?$AA?6?$AA?$AA@
0x642FFCB6DA0: "(TransitionMU) " ??_C@_1CA@PCILBLIL@?$AA?$CI?$AAT?$AAr?$AAa?$AAn?$AAs?$AAi?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AAM?$AAU?$AA?$CJ?$AA?6?$AA?$AA@
0x642FFCD4AC0: "long __cdecl ImplementEFNStackTraceTry(struct IDebugClient * __ptr64,unsigned short * __ptr64 const,unsigned __int64 * __ptr64,void * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64,unsigned __int64,unsigned long)" ?ImplementEFNStackTraceTry@@YAJPEAUIDebugClient@@QEAGPEA_KPEAX2_KK@Z
0x642FFCD4B10: "long __cdecl _EFN_StackTrace(struct IDebugClient * __ptr64,unsigned short * __ptr64 const,unsigned __int64 * __ptr64,void * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64,unsigned __int64,unsigned long)" ?_EFN_StackTrace@@YAJPEAUIDebugClient@@QEAGPEA_KPEAX2_KK@Z
0x642FFCD4C10: "long __cdecl _EFN_GetManagedObjectName(struct IDebugClient * __ptr64,unsigned __int64,char * __ptr64,unsigned long)" ?_EFN_GetManagedObjectName@@YAJPEAUIDebugClient@@_KPEADK@Z
0x642FFCD4D70: "long __cdecl _EFN_GetManagedObjectFieldInfo(struct IDebugClient * __ptr64,unsigned __int64,char * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64,unsigned long * __ptr64)" ?_EFN_GetManagedObjectFieldInfo@@YAJPEAUIDebugClient@@_KPEADPEA_KPEAK@Z
0x642FFCD4F90: "public: bool __cdecl GcInfoDecoder::EnumerateLiveSlots(struct REGDISPLAY * __ptr64,bool,unsigned int,void (__cdecl*)(void * __ptr64,class Object * __ptr64 * __ptr64,unsigned long),void * __ptr64) __ptr64" ?EnumerateLiveSlots@GcInfoDecoder@@QEAA_NPEAUREGDISPLAY@@_NIP6AXPEAXPEAPEAVObject@@K@Z2@Z
0x642FFCD58E0: "public: enum GcInfoDumper::EnumerateStateChangesResults __cdecl GcInfoDumper::EnumerateStateChanges(int (__cdecl*)(unsigned __int64,int,void * __ptr64),int (__cdecl*)(unsigned __int64,unsigned int,enum GcSlotFlags,enum GcSlotState,void * __ptr64),int (__cdecl*)(unsigned __int64,enum GcSlotFlags,enum GcStackSlotBase,__int64,enum GcSlotState,void * __ptr64),int (__cdecl*)(unsigned __int64,void * __ptr64),void * __ptr64) __ptr64" ?EnumerateStateChanges@GcInfoDumper@@QEAA?AW4EnumerateStateChangesResults@1@P6AH_KHPEAX@ZP6AH0IW4GcSlotFlags@@W4GcSlotState@@1@ZP6AH03W4GcStackSlotBase@@_J41@ZP6AH01@Z1@Z
0x642FFCD5D40: "void __cdecl DumpSigWorker(unsigned __int64,unsigned __int64,int)" ?DumpSigWorker@@YAX_K0H@Z
0x642FFCB6DC0: "Invalid signature " ??_C@_0BD@KBBMKEEM@Invalid?5signature?6?$AA@
0x642FFCB6DD8: "Out of memory " ??_C@_0P@HKFKDJCC@Out?5of?5memory?6?$AA@
0x642FFCEF1C0: realloc
0x642FFCD5F70: DumpMethodSig
0x642FFCB6DE8: "Invalid parameters %s %s " ??_C@_0BK@EAMPCDDM@Invalid?5parameters?5?$CFs?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB6E08: "DumpMethodSig <sigaddr> <modulea" ??_C@_0CG@IFHDFNP@DumpMethodSig?5?$DMsigaddr?$DO?5?$DMmodulea@
0x642FFCD6190: DumpSig
0x642FFCB6E30: "DumpSig <sigaddr> <moduleaddr> " ??_C@_0CA@BILNIGIJ@DumpSig?5?$DMsigaddr?$DO?5?$DMmoduleaddr?$DO?6?$AA@
0x642FFCD63B0: "unsigned __int64 __cdecl FormatGeneratedException(unsigned __int64,unsigned int,char * __ptr64,unsigned __int64,int)" ?FormatGeneratedException@@YA_K_KIPEAD0H@Z
0x642FFCB6E50: " %S " ??_C@_07GJICHGAB@?5?5?5?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCD65C0: "long __cdecl FormatException(unsigned __int64)" ?FormatException@@YAJ_K@Z
0x642FFCB6E58: "SecurityException Message: " ??_C@_0BM@EJCOBEFH@SecurityException?5Message?3?5?$AA@
0x642FFCB6E78: "m_debugString" ??_C@_1BM@KMGFCGEG@?$AAm?$AA_?$AAd?$AAe?$AAb?$AAu?$AAg?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x642FFCB6E98: "HResult: %lx " ??_C@_0O@LDANKHKO@HResult?3?5?$CFlx?6?$AA@
0x642FFCB6EA8: "_HResult" ??_C@_1BC@LDOJJMLK@?$AA_?$AAH?$AAR?$AAe?$AAs?$AAu?$AAl?$AAt?$AA?$AA@
0x642FFCB6EBC: " " ??_C@_02PHMGELLB@?6?6?$AA@
0x642FFCB6EC0: "StackTraceString: " ??_C@_0BD@MAGJMPGI@StackTraceString?3?5?$AA@
0x642FFCB6ED8: "_stackTraceString" ??_C@_1CE@IJKJLAJD@?$AA_?$AAs?$AAt?$AAa?$AAc?$AAk?$AAT?$AAr?$AAa?$AAc?$AAe?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x642FFCB6F00: "<Not Available> " ??_C@_0BB@NKCAOGBH@?$DMNot?5Available?$DO?6?$AA@
0x642FFCB6F18: "Unable to decipher generated sta" ??_C@_0CK@NNCOHGNL@Unable?5to?5decipher?5generated?5sta@
0x642FFCB6F48: "StackTrace (generated): " ??_C@_0BJ@EIJDAOKM@StackTrace?5?$CIgenerated?$CJ?3?6?$AA@
0x642FFCB6F68: "_stackTrace" ??_C@_1BI@DNAAEAMM@?$AA_?$AAs?$AAt?$AAa?$AAc?$AAk?$AAT?$AAr?$AAa?$AAc?$AAe?$AA?$AA@
0x642FFCB6F80: "<none> " ??_C@_07JEHEACJO@?$DMnone?$DO?6?$AA@
0x642FFCB6F88: "%S, use !PrintException %p to se" ??_C@_0CI@OBMLJJFK@?$CFS?0?5use?5?$CBPrintException?5?$CFp?5to?5se@
0x642FFCB6FB0: "InnerException: " ??_C@_0BB@EJNCPGOG@InnerException?3?5?$AA@
0x642FFCB6FC8: "_innerException" ??_C@_1CA@EBJIHCHE@?$AA_?$AAi?$AAn?$AAn?$AAe?$AAr?$AAE?$AAx?$AAc?$AAe?$AAp?$AAt?$AAi?$AAo?$AAn?$AA?$AA@
0x642FFCB6FE8: "<none>" ??_C@_06PAOMPDJH@?$DMnone?$DO?$AA@
0x642FFCB6FF0: "Message: " ??_C@_09MGKALHMA@Message?3?5?$AA@
0x642FFCB7000: "_message" ??_C@_1BC@IJCCGDFB@?$AA_?$AAm?$AAe?$AAs?$AAs?$AAa?$AAg?$AAe?$AA?$AA@
0x642FFCB7018: "Exception type: <Unknown> " ??_C@_0BL@FHGMLNKK@Exception?5type?3?5?$DMUnknown?$DO?6?$AA@
0x642FFCB7038: "Exception type: %S " ??_C@_0BE@LLCFMLHD@Exception?5type?3?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB7050: "Exception object: %p " ??_C@_0BG@EPDLKBNO@Exception?5object?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB7068: "Not a valid exception object " ??_C@_0BO@NIHDPOOL@Not?5a?5valid?5exception?5object?6?$AA@
0x642FFCD6BE0: PrintException
0x642FFCB7088: "Error retrieving nested exceptio" ??_C@_0CL@OOPOGHJE@Error?5retrieving?5nested?5exceptio@
0x642FFCB70B8: "<aborted> " ??_C@_0L@CJLLNFBP@?$DMaborted?$DO?6?$AA@
0x642FFCB70D0: " Nested exception --------------" ??_C@_0FB@LHLMHO@?6Nested?5exception?5?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9@
0x642FFCB7130: "There are nested exceptions on t" ??_C@_0EK@GJFFJOKG@There?5are?5nested?5exceptions?5on?5t@
0x642FFCB7180: "Invalid exception object %s " ??_C@_0BN@BJMGNBFP@Invalid?5exception?5object?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB71A0: "-nested" ??_C@_07GOLMPEPM@?9nested?$AA@
0x642FFCB71B0: "const CNotification::`vftable'" ??_7CNotification@@6B@
0x642FFCD6FF0: "public: virtual long __cdecl CNotification::QueryInterface(struct _GUID const & __ptr64,void * __ptr64 * __ptr64) __ptr64" ?QueryInterface@CNotification@@UEAAJAEBU_GUID@@PEAPEAX@Z
0x642FFCBC598: IID_IXCLRDataExceptionNotification
0x642FFCBC5B8: IID_IUnknown
0x642FFCD7070: "public: virtual unsigned long __cdecl CNotification::AddRef(void) __ptr64" ?AddRef@CNotification@@UEAAKXZ
0x642FFCD7080: "public: virtual unsigned long __cdecl CNotification::Release(void) __ptr64" ?Release@CNotification@@UEAAKXZ
0x642FFCD70A0: "public: virtual long __cdecl CNotification::OnCodeDiscarded(struct IXCLRDataMethodInstance * __ptr64) __ptr64" ?OnCodeDiscarded@CNotification@@UEAAJPEAUIXCLRDataMethodInstance@@@Z
0x642FFCD70A0: "public: virtual long __cdecl CNotification::OnProcessExecution(unsigned int) __ptr64" ?OnProcessExecution@CNotification@@UEAAJI@Z
0x642FFCD70A0: "public: virtual long __cdecl CNotification::OnTaskExecution(struct IXCLRDataTask * __ptr64,unsigned int) __ptr64" ?OnTaskExecution@CNotification@@UEAAJPEAUIXCLRDataTask@@I@Z
0x642FFCD70A0: "public: virtual long __cdecl CNotification::OnModuleUnloaded(struct IXCLRDataModule * __ptr64) __ptr64" ?OnModuleUnloaded@CNotification@@UEAAJPEAUIXCLRDataModule@@@Z
0x642FFCD70A0: "public: virtual long __cdecl CNotification::OnTypeLoaded(struct IXCLRDataTypeInstance * __ptr64) __ptr64" ?OnTypeLoaded@CNotification@@UEAAJPEAUIXCLRDataTypeInstance@@@Z
0x642FFCD70A0: "public: virtual long __cdecl CNotification::OnTypeUnloaded(struct IXCLRDataTypeInstance * __ptr64) __ptr64" ?OnTypeUnloaded@CNotification@@UEAAJPEAUIXCLRDataTypeInstance@@@Z
0x642FFCD70B0: "public: void __cdecl Breakpoints::Update(struct IXCLRDataMethodInstance * __ptr64) __ptr64" ?Update@Breakpoints@@QEAAXPEAUIXCLRDataMethodInstance@@@Z
0x642FFCB7208: "JITTED %S!%S " ??_C@_0O@JKJEEOME@JITTED?5?$CFS?$CB?$CFS?6?$AA@
0x642FFCD7230: "public: virtual long __cdecl CNotification::OnCodeGenerated(struct IXCLRDataMethodInstance * __ptr64) __ptr64" ?OnCodeGenerated@CNotification@@UEAAJPEAUIXCLRDataMethodInstance@@@Z
0x642FFCD7250: "public: virtual long __cdecl CNotification::OnModuleLoaded(struct IXCLRDataModule * __ptr64) __ptr64" ?OnModuleLoaded@CNotification@@UEAAJPEAUIXCLRDataModule@@@Z
0x642FFCD7270: "long __cdecl HandleCLRNotificationEvent(void)" ?HandleCLRNotificationEvent@@YAJXZ
0x642FFCB7218: "Error processing exception notif" ??_C@_0CJ@HHOGBKJB@Error?5processing?5exception?5notif@
0x642FFCB7248: "Expecting an exception event " ??_C@_0BO@HHMPKJAO@Expecting?5an?5exception?5event?6?$AA@
0x642FFCB7268: "Error in GetLastEventInformation" ??_C@_0CC@NGJPNKJP@Error?5in?5GetLastEventInformation@
0x642FFCD7350: bpmd
0x642FFCB7290: "sxe -c "!bpmd -notification;g" c" ??_C@_0CE@CHHNIMBP@sxe?5?9c?5?$CC?$CBbpmd?5?9notification?$DLg?$CC?5c@
0x642FFCB72B8: "Adding pending breakpoints... " ??_C@_0BP@KFOGGBBC@Adding?5pending?5breakpoints?4?4?4?6?$AA@
0x642FFCB72D8: "Unable to get method name for Me" ??_C@_0CN@OFIJEIDJ@Unable?5to?5get?5method?5name?5for?5Me@
0x642FFCB7308: "Attempted to run: %s " ??_C@_0BG@FNFNKEIC@Attempted?5to?5run?3?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB7320: "Unable to set breakpoint with ID" ??_C@_0DK@HLFFPJGK@Unable?5to?5set?5breakpoint?5with?5ID@
0x642FFCB7360: "ba w8 /1 %p "bp poi(%p); g"" ??_C@_0BM@NHNDKHCD@ba?5w8?5?11?5?$CFp?5?$CCbp?5poi?$CI?$CFp?$CJ?$DL?5g?$CC?$AA@
0x642FFCB7380: "This DynamicMethodDesc is not ye" ??_C@_0EL@LFKJCIIB@This?5DynamicMethodDesc?5is?5not?5ye@
0x642FFCB73D0: "%p is not a valid MethodDesc " ??_C@_0BO@HMHBAKP@?$CFp?5is?5not?5a?5valid?5MethodDesc?6?$AA@
0x642FFCB73F0: "MethodDesc = %p " ??_C@_0BB@ECPMMONF@MethodDesc?5?$DN?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB7408: "Found %d methods... " ??_C@_0BF@FPECPKAA@Found?5?$CFd?5methods?4?4?4?6?$AA@
0x642FFCB7420: "Error getting MethodDescs " ??_C@_0BL@KHAMFPMP@Error?5getting?5MethodDescs?6?$AA@
0x642FFCBE840: "unsigned int __cdecl GetMethodDescsFromName(unsigned __int64,char const * __ptr64,unsigned __int64 * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64)" ?GetMethodDescsFromName@@YAI_KPEBDAEAPEA_KAEAH@Z
0x642FFCB7440: "There are multiple modules with " ??_C@_0DC@PKJLHDJ@There?5are?5multiple?5modules?5with?5@
0x642FFCB7478: "See "!help bpmd" for more detail" ??_C@_0CE@MLNJMCIO@See?5?$CC?$CBhelp?5bpmd?$CC?5for?5more?5detail@
0x642FFCB74A0: "Usage: !bpmd <module name> <mana" ??_C@_0DE@HHGJOOJK@Usage?3?5?$CBbpmd?5?$DMmodule?5name?$DO?5?$DMmana@
0x642FFCB74D8: "Usage: !bpmd -md <MethodDesc poi" ??_C@_0CH@OEDACJML@Usage?3?5?$CBbpmd?5?9md?5?$DMMethodDesc?5poi@
0x642FFCB7500: "-md" ??_C@_03MNHNKBNA@?9md?$AA@
0x642FFCB7508: "-notification" ??_C@_0O@PCKCFIGM@?9notification?$AA@
0x642FFCB7518: "!bpmd is not supported on a dump" ??_C@_0CI@GKODBPBM@?$CBbpmd?5is?5not?5supported?5on?5a?5dump@
0x642FFCD7CA0: "public: __cdecl GCHandleStatsForDomains::~GCHandleStatsForDomains(void) __ptr64" ??1GCHandleStatsForDomains@@QEAA@XZ
0x642FFCD7D50: GCHandles
0x642FFCB7540: "(System Domain) " ??_C@_0BB@MGGHJACH@?$CISystem?5Domain?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB7558: "(Shared Domain) " ??_C@_0BB@GHIKMNBJ@?$CIShared?5Domain?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB7570: "GC Handle Statistics for AppDoma" ??_C@_0CH@DPMKDDFO@GC?5Handle?5Statistics?5for?5AppDoma@
0x642FFCB7598: "GC Handle Statistics: " ??_C@_0BH@DOBGOGHG@GC?5Handle?5Statistics?3?6?$AA@
0x642FFCB75B0: "A minidump without full memory m" ??_C@_0DO@FODOPICA@A?5minidump?5without?5full?5memory?5m@
0x642FFCB75F0: "Unable to display GC handles " ??_C@_0BO@MGMIIGGF@Unable?5to?5display?5GC?5handles?6?$AA@
0x642FFCB7610: "Error getting per-appdomain hand" ??_C@_0DA@JOJCHHGC@Error?5getting?5per?9appdomain?5hand@
0x642FFCB7640: "-perdomain" ??_C@_0L@PKDBLDI@?9perdomain?$AA@
0x642FFCD8060: "long __cdecl AppendExceptionInfo(unsigned __int64,char * __ptr64,unsigned long,int)" ?AppendExceptionInfo@@YAJ_KPEADKH@Z
0x642FFCB7650: "_remoteStackTraceString" ??_C@_1DA@EPNGDNGD@?$AA_?$AAr?$AAe?$AAm?$AAo?$AAt?$AAe?$AAS?$AAt?$AAa?$AAc?$AAk?$AAT?$AAr?$AAa?$AAc?$AAe?$AAS?$AAt?$AAr?$AAi?$AAn?$AAg?$AA?$AA@
0x642FFCD8360: "long __cdecl ImplementEFNGetManagedExcepStack(unsigned __int64,char * __ptr64,unsigned long)" ?ImplementEFNGetManagedExcepStack@@YAJ_KPEADK@Z
0x642FFCD8510: VerifyStackTrace
0x642FFCB7680: "Simple Context information: " ??_C@_0BN@OGCOHALD@Simple?5Context?5information?3?6?$AA@
0x642FFCB76A0: "%p %p %p " ??_C@_09NCEABFLG@?$CFp?5?$CFp?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB76B0: "%16s %16s %16s " ??_C@_0BA@DFOOOMCB@?$CF16s?5?$CF16s?5?$CF16s?6?$AA@
0x642FFCB76C0: "Rbp" ??_C@_03NLNDIBHC@Rbp?$AA@
0x642FFCB76C4: "Rsp" ??_C@_03MGDHEIDF@Rsp?$AA@
0x642FFCB76C8: "Rip" ??_C@_03NHIGGOJD@Rip?$AA@
0x642FFCB76D0: "Context information: " ??_C@_0BG@JLNJAFED@Context?5information?3?6?$AA@
0x642FFCB76E8: "Number of characters requested: " ??_C@_0CE@PDKEFFGF@Number?5of?5characters?5requested?3?5@
0x642FFCB7710: "Error: %lx " ??_C@_0M@MGNEFJPI@Error?3?5?$CFlx?6?$AA@
0x642FFCB7720: "_EFN_GetManagedExcepStack(NULL, " ??_C@_0EB@MJNIAICG@_EFN_GetManagedExcepStack?$CINULL?0?5@
0x642FFCB7768: "_EFN_GetManagedExcepStack(%P, sz" ??_C@_0DP@IEJJPFNH@_EFN_GetManagedExcepStack?$CI?$CFP?0?5sz@
0x642FFCB77A8: "Error! " ??_C@_07NPIJMNAB@Error?$CB?6?$AA@
0x642FFCB77B0: "-ManagedExcepStack" ??_C@_0BD@CAOFNFPI@?9ManagedExcepStack?$AA@
0x642FFCD8FC0: "long __cdecl _EFN_GetManagedExcepStack(struct IDebugClient * __ptr64,unsigned __int64,char * __ptr64,unsigned long)" ?_EFN_GetManagedExcepStack@@YAJPEAUIDebugClient@@_KPEADK@Z
0x642FFCD9090: "public: unsigned __int64 __cdecl GCDump::DumpGCTable(unsigned char const * __ptr64,unsigned int,bool) __ptr64" ?DumpGCTable@GCDump@@QEAA_KPEBEI_N@Z
0x642FFCB77C8: "invalid GC info " ??_C@_0BB@PKJKNMEA@invalid?5GC?5info?6?$AA@
0x642FFCB77E0: "decoder failed " ??_C@_0BA@NNJNDHKE@decoder?5failed?6?$AA@
0x642FFCB77F0: "reported invalid pointer " ??_C@_0BK@MLJPGHOB@reported?5invalid?5pointer?6?$AA@
0x642FFCB7810: "reported pointer relative to wro" ??_C@_0DC@CGIONOB@reported?5pointer?5relative?5to?5wro@
0x642FFCB7848: "reported frame register " ??_C@_0BJ@NDJIFFD@reported?5frame?5register?6?$AA@
0x642FFCB7868: "reported register in caller's fr" ??_C@_0CF@HCFLLGOE@reported?5register?5in?5caller?8s?5fr@
0x642FFCB7890: "out of memory " ??_C@_0P@PCJPAHLM@out?5of?5memory?6?$AA@
0x642FFCB78A0: "Code size: %x " ??_C@_0P@ILKFJABL@Code?5size?3?5?$CFx?6?$AA@
0x642FFCB78B0: "Size of parameter area: %x " ??_C@_0BM@MHEHAJML@Size?5of?5parameter?5area?3?5?$CFx?6?$AA@
0x642FFCB78D0: "Frame pointer: %s " ??_C@_0BD@FEKIHKIE@Frame?5pointer?3?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB78E8: "Varargs: %u " ??_C@_0N@PAJKGLHP@Varargs?3?5?$CFu?6?$AA@
0x642FFCB78F8: "GS cookie valid range: [%x;%x) " ??_C@_0CA@OLEINBKF@GS?5cookie?5valid?5range?3?5?$FL?$CFx?$DL?$CFx?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB7918: "GS cookie: " ??_C@_0M@DJJKEFBA@GS?5cookie?3?5?$AA@
0x642FFCB7928: "Security object valid range: [%x" ??_C@_0CG@GIFCKBAC@Security?5object?5valid?5range?3?5?$FL?$CFx@
0x642FFCB7950: "caller.sp%c%x " ??_C@_0P@DKAFJIDB@caller?4sp?$CFc?$CFx?6?$AA@
0x642FFCB7960: "Security object: " ??_C@_0BC@MLBAEPEI@Security?5object?3?5?$AA@
0x642FFCD9310: "long __cdecl PrintArray(struct DacpObjectData & __ptr64,struct DumpArrayFlags & __ptr64,int)" ?PrintArray@@YAJAEAUDacpObjectData@@AEAUDumpArrayFlags@@H@Z
0x642FFCB7978: "interrupted by user " ??_C@_0BF@NLEPNNIN@interrupted?5by?5user?6?$AA@
0x642FFCB7990: " null " ??_C@_06GEDAIKPN@?5null?6?$AA@
0x642FFCB7998: " %p " ??_C@_04MBOOPIDA@?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB79A0: "Failed to read element at " ??_C@_0BL@FOLMOHIM@Failed?5to?5read?5element?5at?5?$AA@
0x642FFCB79C0: "Failed to read bounds info from " ??_C@_0CL@EANJKONE@Failed?5to?5read?5bounds?5info?5from?5@
0x642FFCB79F0: "Failed to read lower bounds info" ??_C@_0DB@PLELCACF@Failed?5to?5read?5lower?5bounds?5info@
0x642FFCB7A28: "Integer overflow on array rank " ??_C@_0CA@PMJHAEMG@Integer?5overflow?5on?5array?5rank?6?$AA@
0x642FFCB7A48: "Element Methodtable: %p " ??_C@_0BJ@JEOHGNOC@Element?5Methodtable?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB18DC: "] " ??_C@_02JODFHDIE@?$FN?6?$AA@
0x642FFCB7A64: "," ??_C@_01IHBHIGKO@?0?$AA@
0x642FFCB7A68: "Name: %S[" ??_C@_09IBAHKDOA@Name?3?5?$CFS?$FL?$AA@
0x642FFCB7A78: "-nofields has no effect unless -" ??_C@_0DG@NBGKOKNH@?9nofields?5has?5no?5effect?5unless?5?9@
0x642FFCB7AB0: "Start index out of range " ??_C@_0BK@DHOBJNEC@Start?5index?5out?5of?5range?6?$AA@
0x642FFCB7AD0: "For multi-dimension array, lengt" ??_C@_0EB@ILFPOCLG@For?5multi?9dimension?5array?0?5lengt@
0x642FFCD98C0: EEHeap
0x642FFCB7B18: "GC Heap Size %#16I64x(%I64u) " ??_C@_0BP@HDKBHKOD@GC?5Heap?5Size?5?5?$CF?$CD16I64x?$CI?$CFI64u?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB7B38: "Heap Size %#16I64x(%I64u) " ??_C@_0BM@DHPHMMFF@Heap?5Size?5?5?$CF?$CD16I64x?$CI?$CFI64u?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB7B58: "Heap %d (%p) " ??_C@_0O@FKBIDFJB@Heap?5?$CFd?5?$CI?$CFp?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB7B68: "------------------------------ " ??_C@_0CA@DNPGIGAF@?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?6?$AA@
0x642FFCB7BA0: "Failed to get GCHeaps: integer o" ??_C@_0CJ@NIOIBKPJ@Failed?5to?5get?5GCHeaps?3?5integer?5o@
0x642FFCB7BD0: "Total Size %#16I64x(%I64u) " ??_C@_0BN@JGCLLBFM@Total?5Size?5?5?$CF?$CD16I64x?$CI?$CFI64u?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB7C10: "Number of GC Heaps: %d " ??_C@_0BI@KLOEKMCC@Number?5of?5GC?5Heaps?3?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB7C48: "================================" ??_C@_0CJ@EBIOIHBJ@?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN?$DN@
0x642FFCB7C78: "Total LoaderHeap size: 0x%I64x(%" ??_C@_0CM@JCOOEFEP@Total?5LoaderHeap?5size?3?50x?$CFI64x?$CI?$CF@
0x642FFCB7CA8: "Module Lookup Table heaps: " ??_C@_0BM@OEPJAHEA@Module?5Lookup?5Table?5heaps?3?6?$AA@
0x642FFCB7CC8: "Module %p: " ??_C@_0M@MPCFIGM@Module?5?$CFp?3?5?$AA@
0x642FFCB7CD8: "Unable to read module %p " ??_C@_0BK@KNHKGCBO@Unable?5to?5read?5module?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB7CF8: "Module Thunk heaps: " ??_C@_0BF@GIPFCEC@Module?5Thunk?5heaps?3?6?$AA@
0x642FFCB7D10: "<no information> " ??_C@_0BC@EIAGKCNP@?$DMno?5information?$DO?6?$AA@
0x642FFCB7D28: "Jit code heap: " ??_C@_0BA@OKAIOJCM@Jit?5code?5heap?3?6?$AA@
0x642FFCB7D38: "Domain %d: %x " ??_C@_0P@LDCCNMCG@Domain?5?$CFd?3?5?$CFx?6?$AA@
0x642FFCB7D48: "Shared Domain: %x " ??_C@_0BD@LOGEGAA@Shared?5Domain?3?5?$CFx?6?$AA@
0x642FFCB7D60: "Total size: 0x%I64x(%I64u)bytes " ??_C@_0CB@LMLJIKOE@Total?5size?3?50x?$CFI64x?$CI?$CFI64u?$CJbytes?6@
0x642FFCB7D88: "Virtual Call Stub Heap: " ??_C@_0BJ@FGGHDEGA@Virtual?5Call?5Stub?5Heap?3?6?$AA@
0x642FFCB7DA8: "StubHeap: " ??_C@_0L@POLEOOPK@StubHeap?3?5?$AA@
0x642FFCB7DB8: "HighFrequencyHeap: " ??_C@_0BE@BKICKPAA@HighFrequencyHeap?3?5?$AA@
0x642FFCB7DD0: "LowFrequencyHeap: " ??_C@_0BD@LJPAHEEM@LowFrequencyHeap?3?5?$AA@
0x642FFCB7DE8: "Loader Heap: " ??_C@_0O@BMDPLPDJ@Loader?5Heap?3?6?$AA@
0x642FFCB7DF8: "-loader" ??_C@_07OBJOABJ@?9loader?$AA@
0x642FFCB7E00: "-gc" ??_C@_03IPKLLCMB@?9gc?$AA@
0x642FFCDA280: DumpHeap
0x642FFCB7E08: "%p %6.1fMB %p %S " ??_C@_0BC@PCDJGEHP@?$CFp?5?$CF6?41fMB?5?$CFp?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB7E20: "__cdecl _real@3f50000000000000" __real@3f50000000000000
0x642FFCB7E28: "%16s %8s %16s " ??_C@_0P@LEKEKOBC@?$CF16s?5?$CF8s?5?$CF16s?6?$AA@
0x642FFCB7E38: "Addr" ??_C@_04LKNNGBMH@Addr?$AA@
0x642FFCB7E40: "Followed by" ??_C@_0M@OIMHLOCJ@Followed?5by?$AA@
0x642FFCB7E50: "Fragmented blocks larger than 0." ??_C@_0CH@DMCMHLKB@Fragmented?5blocks?5larger?5than?50?4@
0x642FFCB7E78: "total %d objects " ??_C@_0BC@NFDJAJOF@total?5?$CFd?5objects?6?$AA@
0x642FFCB7E90: "Heap %d " ??_C@_08CBEIFFHP@Heap?5?$CFd?6?$AA@
0x642FFCB7EF8: "%16s %16s %8s " ??_C@_0P@EODFPACI@?$CF16s?5?$CF16s?5?$CF8s?6?$AA@
0x642FFCB7F08: "Size" ??_C@_04EBKMHHBE@Size?$AA@
0x642FFCB7F10: "If you need this functionality, " ??_C@_0FE@DBGCBPGG@If?5you?5need?5this?5functionality?0?5@
0x642FFCB7F70: "In a minidump without full memor" ??_C@_0EP@GNOCKKME@In?5a?5minidump?5without?5full?5memor@
0x642FFCB7FC0: "-verify will only produce output" ??_C@_0EC@FGBADJNC@?9verify?5will?5only?5produce?5output@
0x642FFCB8010: "Cannot specify both -short and a" ??_C@_0EN@KHPKCEAP@Cannot?5specify?5both?5?9short?5and?5a@
0x642FFCB8060: "wrong argument " ??_C@_0BA@HIFDONCG@wrong?5argument?6?$AA@
0x642FFCB8070: "Cannot specify both -mt and -typ" ??_C@_0CD@FNDHDJH@Cannot?5specify?5both?5?9mt?5and?5?9typ@
0x642FFCB8098: "-thinlock" ??_C@_09NHFIOLCO@?9thinlock?$AA@
0x642FFCB80A4: "-type" ??_C@_05KDBBBGBP@?9type?$AA@
0x642FFCB80B0: "-startatlowerbound" ??_C@_0BD@HCGIEOCB@?9startatlowerbound?$AA@
0x642FFCB80C8: "-strings" ??_C@_08BAALCCLI@?9strings?$AA@
0x642FFCB80D4: "-stat" ??_C@_05KNGGPIIF@?9stat?$AA@
0x642FFCB80DC: "-max" ??_C@_04GHDDJOGA@?9max?$AA@
0x642FFCB80E4: "-min" ??_C@_04HFLIHKAP@?9min?$AA@
0x642FFCDACC0: VerifyHeap
0x642FFCB80F0: "-verify " ??_C@_08NLNIBDKE@?9verify?5?$AA@
0x642FFCDAE30: FinalizeQueue
0x642FFCB8100: "--------------------------------" ??_C@_0CE@HDDCAJML@?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9@
0x642FFCB8128: "SyncBlocks to be cleaned up: %d " ??_C@_0CB@ECCCCGFE@SyncBlocks?5to?5be?5cleaned?5up?3?5?$CFd?6@
0x642FFCB8150: "%16p %16p %16p %16p " ??_C@_0BF@GDDFDFKB@?$CF16p?5?$CF16p?5?$CF16p?5?$CF16p?6?$AA@
0x642FFCB8168: "%16s %16s %16s %16s " ??_C@_0BF@LILADNLH@?$CF16s?5?$CF16s?5?$CF16s?5?$CF16s?6?$AA@
0x642FFCB8180: "SyncBlock" ??_C@_09NMOGCKNG@SyncBlock?$AA@
0x642FFCB818C: "CCW" ??_C@_03NADMCPDK@CCW?$AA@
0x642FFCB8190: "SyncBlocks to be cleaned by the " ??_C@_0DD@HLBPLOCF@SyncBlocks?5to?5be?5cleaned?5by?5the?5@
0x642FFCB81C8: "ComClassFactory" ??_C@_0BA@NLLKPFCF@ComClassFactory?$AA@
0x642FFCB81D8: "-detail" ??_C@_07NOOIKDGD@?9detail?$AA@
0x642FFCDB2F0: COMState
0x642FFCB81E0: " Error! integer overflow on nu" ??_C@_0DA@EKBNHKJC@?5?5Error?$CB?5?5integer?5overflow?5on?5nu@
0x642FFCB8210: " %8x" ??_C@_05NCCCGMLE@?5?5?$CF8x?$AA@
0x642FFCB8218: " %8x" ??_C@_04KCGODPDM@?5?$CF8x?$AA@
0x642FFCB8220: "%3d %4x %p" ??_C@_0L@GCMJEMAO@?$CF3d?5?$CF4x?5?$CFp?$AA@
0x642FFCB8230: " ID TEB APT " ??_C@_0ED@MDCIFACC@?5?5?5?5?5?5ID?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5TEB?5?5APT?5?5?5@
0x642FFCDB660: GCInfo
0x642FFCB8278: "Pointer table: " ??_C@_0BA@KOHJGIBL@Pointer?5table?3?6?$AA@
0x642FFCB8288: "Could not read memory %p " ??_C@_0BK@PFCMACBA@Could?5not?5read?5memory?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB82A8: "GC info %p " ??_C@_0M@BMHAKKCF@GC?5info?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB82B8: "preJIT generated code " ??_C@_0BH@LPLCCMIL@preJIT?5generated?5code?6?$AA@
0x642FFCB82D0: "Normal JIT generated code " ??_C@_0BL@GNCFHMLO@Normal?5JIT?5generated?5code?6?$AA@
0x642FFCB82F0: "GCinfo for EJIT not supported " ??_C@_0BP@LMHLGIBM@GCinfo?5for?5EJIT?5not?5supported?6?$AA@
0x642FFCB8310: "unknown Jit " ??_C@_0N@COPINIFG@unknown?5Jit?6?$AA@
0x642FFCB8320: "entry point %p " ??_C@_0BA@OADLIAEO@entry?5point?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB8330: "No GC info available " ??_C@_0BG@FDFAHFOF@No?5GC?5info?5available?6?$AA@
0x642FFCDB9D0: "void __cdecl DumpGCTableFiberEntry(void * __ptr64)" ?DumpGCTableFiberEntry@@YAXPEAX@Z
0x642FFCDBA20: u
0x642FFCB10D0: "__cdecl _imp_DeleteFiber" __imp_DeleteFiber
0x642FFCB8348: "Cold region: " ??_C@_0O@IMCLBNIP@Cold?5region?3?6?$AA@
0x642FFCB8358: "Hot region: " ??_C@_0N@HIFJKLHG@Hot?5region?3?6?$AA@
0x642FFCB8368: "Failed to gather EHInfo data " ??_C@_0BO@LINFLFGH@Failed?5to?5gather?5EHInfo?5data?6?$AA@
0x642FFCB10D8: "__cdecl _imp_CreateFiber" __imp_CreateFiber
0x642FFCB1048: "__cdecl _imp_GetLastError" __imp_GetLastError
0x642FFCB10E0: "__cdecl _imp_ConvertThreadToFiber" __imp_ConvertThreadToFiber
0x642FFCB8388: "Begin %p, size %x " ??_C@_0BD@GDFFGLBI@Begin?5?$CFp?0?5size?5?$CFx?6?$AA@
0x642FFCB83A0: "Begin %p, size %x. Cold region b" ??_C@_0DC@FINMAAPO@Begin?5?$CFp?0?5size?5?$CFx?4?5Cold?5region?5b@
0x642FFCB83D8: "EJIT generated code " ??_C@_0BF@NIPFEJLN@EJIT?5generated?5code?6?$AA@
0x642FFCB83F0: "not a valid MethodDesc " ??_C@_0BI@IJHPOAJF@not?5a?5valid?5MethodDesc?6?$AA@
0x642FFCB8408: "Not jitted yet " ??_C@_0BA@EBNBLAFH@Not?5jitted?5yet?6?$AA@
0x642FFCC57F0: "void __cdecl UnassemblyUnmanaged(unsigned __int64)" ?UnassemblyUnmanaged@@YAX_K@Z
0x642FFCB8418: "Unmanaged code " ??_C@_0BA@JNBEKGEL@Unmanaged?5code?6?$AA@
0x642FFCB8428: "-ehinfo" ??_C@_07CEGDOMJC@?9ehinfo?$AA@
0x642FFCB8430: "-gcinfo" ??_C@_07NJDLANHI@?9gcinfo?$AA@
0x642FFCDC0B0: DumpArray
0x642FFCB8438: "Not an array, please use !DumpOb" ??_C@_0CL@JHKJKCII@Not?5an?5array?0?5please?5use?5?$CBDumpOb@
0x642FFCB8468: "-details" ??_C@_08NAHHPCHE@?9details?$AA@
0x642FFCB8478: "-length" ??_C@_07JCKOMINM@?9length?$AA@
0x642FFCB8480: "-start" ??_C@_06NCKBNBBH@?9start?$AA@
0x642FFE5FB90: "class Breakpoints g_bpoints" ?g_bpoints@@3VBreakpoints@@A
0x642FFCBC598: IID_IXCLRDataExceptionNotification
0x642FFE5FB90: g_bpoints
0x642FFCB1330: g_bpoints$initializer$
0x642FFD13AE0: g_Frames
0x642FFD32EF0: g_FrameContexts
0x642FFCBC5B8: IID_IUnknown
0x642FFD0B870: DebugVersionDll
0x642FFE5FB80: g_hInstance
0x642FFD108E0: moduleInfo
0x642FFD10928: g_InMinidumpSafeMode
0x642FFD12164: g_bDacBroken
0x642FFE67A60: ExtensionApis
0x642FFE5FB78: pDisp
0x642FFD32EE0: CallStatus
0x642FFCEE120: strrchr
0x642FFCB1050: "__cdecl _imp_MapViewOfFile" __imp_MapViewOfFile
0x642FFCB1058: "__cdecl _imp_CreateFileMappingA" __imp_CreateFileMappingA
0x642FFCB1068: "__cdecl _imp_GetFileSize" __imp_GetFileSize
0x642FFCC4D10: "char * __ptr64 __cdecl PrintOneLine(char * __ptr64,char * __ptr64)" ?PrintOneLine@@YAPEADPEAD0@Z
0x642FFCED6B0: strncpy_s
0x642FFCB2958: " " ??_C@_02PCIJFNDE@?$AN?6?$AA@
0x642FFCB1078: "__cdecl _imp_UnmapViewOfFile" __imp_UnmapViewOfFile
0x642FFCB2960: "qword ptr ds:[" ??_C@_0P@JHOCLABO@qword?5ptr?5ds?3?$FL?$AA@
0x642FFCB2970: "qword ptr [" ??_C@_0M@CODNHBKO@qword?5ptr?5?$FL?$AA@
0x642FFCC51B0: "__int64 __cdecl ParseHexNumber(char * __ptr64,char * __ptr64 * __ptr64)" ?ParseHexNumber@@YA_JPEADPEAPEAD@Z
0x642FFCB297C: "0x" ??_C@_02MDDDDAID@0x?$AA@
0x642FFCEE270: "__cdecl errno" _errno
0x642FFCB2980: "CLRStub[" ??_C@_08PMCEAMIG@CLRStub?$FL?$AA@
0x642FFCB2990: "offset " ??_C@_07NBCLHOBJ@offset?5?$AA@
0x642FFCB2998: "EHHandler %d: %s FILTER BEGIN " ??_C@_0BP@OJADBMCG@EHHandler?5?$CFd?3?5?$CFs?5FILTER?5BEGIN?6?$AA@
0x642FFCB29B8: "EHHandler %d: %s HANDLER END " ??_C@_0BO@GJHAPJN@EHHandler?5?$CFd?3?5?$CFs?5HANDLER?5END?6?$AA@
0x642FFCB29D8: "EHHandler %d: %s HANDLER BEGIN " ??_C@_0CA@LFNKOEFP@EHHandler?5?$CFd?3?5?$CFs?5HANDLER?5BEGIN?6?$AA@
0x642FFCB29F8: "EHHandler %d: %s CLAUSE END " ??_C@_0BN@DHBGJIMB@EHHandler?5?$CFd?3?5?$CFs?5CLAUSE?5END?6?$AA@
0x642FFCB2A18: " CLAUSE BEGIN " ??_C@_0P@CHFMIPHB@?5CLAUSE?5BEGIN?6?$AA@
0x642FFCB2A28: " catch(...)" ??_C@_0M@IDAMHACO@?5catch?$CI?4?4?4?$CJ?$AA@
0x642FFCB2A38: "EHHandler %d: %s" ??_C@_0BB@DMIAAOCN@EHHandler?5?$CFd?3?5?$CFs?$AA@
0x642FFCB2A58: ">>> %s:%d " ??_C@_0L@FOKEPIJN@?$DO?$DO?$DO?5?$CFs?3?$CFd?6?$AA@
0x642FFCBF430: "void __cdecl ReloadSymbolWithLineInfo(void)" ?ReloadSymbolWithLineInfo@@YAXXZ
0x642FFCB21E8: "StressLog TaskSwitch Marker " ??_C@_0BN@KEEFKLMG@StressLog?5TaskSwitch?5Marker?6?$AA@
0x642FFCB2208: "BAD TIME" ??_C@_1BC@HOKOKBGB@?$AAB?$AAA?$AAD?$AA?5?$AAT?$AAI?$AAM?$AAE?$AA?$AA@
0x642FFCB1030: "__cdecl _imp_GetTimeFormatW" __imp_GetTimeFormatW
0x642FFCB2220: "HH:mm:ss" ??_C@_1BC@GDGBMEMK@?$AAH?$AAH?$AA?3?$AAm?$AAm?$AA?3?$AAs?$AAs?$AA?$AA@
0x642FFCB1038: "__cdecl _imp_SystemTimeToTzSpecificLocalTime" __imp_SystemTimeToTzSpecificLocalTime
0x642FFCC3D30: "private: class ThreadStressLog * __ptr64 __cdecl ThreadStressLog::FindLatestThreadLog(void)const __ptr64" ?FindLatestThreadLog@ThreadStressLog@@AEBAPEAV1@XZ
0x642FFCB2234: "`" ??_C@_01NLNLIGKH@?$GA?$AA@
0x642FFCB2238: "`ALL`" ??_C@_05OOOFNIHJ@?$GAALL?$GA?$AA@
0x642FFCB2240: "LF_GC" ??_C@_05NMPLKBNF@LF_GC?$AA@
0x642FFCB2248: "LF_GCINFO" ??_C@_09JMMDGPPL@LF_GCINFO?$AA@
0x642FFCB2258: "LF_STUBS" ??_C@_08ECONPCIN@LF_STUBS?$AA@
0x642FFCB2264: "LF_JIT" ??_C@_06NHEPBIKB@LF_JIT?$AA@
0x642FFCB2270: "LF_LOADER" ??_C@_09ELOBICJK@LF_LOADER?$AA@
0x642FFCB2280: "LF_METADATA" ??_C@_0M@JGJDMIMF@LF_METADATA?$AA@
0x642FFCB2290: "LF_SYNC" ??_C@_07FGAKEEGK@LF_SYNC?$AA@
0x642FFCB2298: "LF_EEMEM" ??_C@_08IOEBPLBD@LF_EEMEM?$AA@
0x642FFCB22A8: "LF_GCALLOC" ??_C@_0L@IIJMFFE@LF_GCALLOC?$AA@
0x642FFCB22B8: "LF_CORDB" ??_C@_08JMIIDBJO@LF_CORDB?$AA@
0x642FFCB22C8: "LF_CLASSLOADER" ??_C@_0P@LIJOBCHI@LF_CLASSLOADER?$AA@
0x642FFCB22D8: "LF_CORPROF" ??_C@_0L@KGIAHPIF@LF_CORPROF?$AA@
0x642FFCB22E8: "LF_REMOTING" ??_C@_0M@MPBJMDEF@LF_REMOTING?$AA@
0x642FFCB22F8: "LF_DBGALLOC" ??_C@_0M@IGJMEMNL@LF_DBGALLOC?$AA@
0x642FFCB2304: "LF_EH" ??_C@_05DMILKMHA@LF_EH?$AA@
0x642FFCB230C: "LF_ENC" ??_C@_06IPOAJKOE@LF_ENC?$AA@
0x642FFCB2318: "LF_ASSERT" ??_C@_09LDINJAEO@LF_ASSERT?$AA@
0x642FFCB2328: "LF_VERIFIER" ??_C@_0M@PEPKFAGE@LF_VERIFIER?$AA@
0x642FFCB2338: "LF_THREADPOOL" ??_C@_0O@MEIHFMIH@LF_THREADPOOL?$AA@
0x642FFCB2348: "LF_GCROOTS" ??_C@_0L@ICGPDOJP@LF_GCROOTS?$AA@
0x642FFCB2358: "LF_INTEROP" ??_C@_0L@PDPGCGMB@LF_INTEROP?$AA@
0x642FFCB2368: "LF_MARSHALER" ??_C@_0N@ONLBFIJK@LF_MARSHALER?$AA@
0x642FFCB2378: "LF_IJW" ??_C@_06OMJBFKNF@LF_IJW?$AA@
0x642FFCB2380: "LF_ZAP" ??_C@_06ONCJNLIC@LF_ZAP?$AA@
0x642FFCB2388: "LF_STARTUP" ??_C@_0L@GICCGJGC@LF_STARTUP?$AA@
0x642FFCB2398: "LF_APPDOMAIN" ??_C@_0N@GJJIOKEG@LF_APPDOMAIN?$AA@
0x642FFCB23A8: "LF_CODESHARING" ??_C@_0P@DIAAPNNP@LF_CODESHARING?$AA@
0x642FFCB23B8: "LF_STORE" ??_C@_08HNPHFDNB@LF_STORE?$AA@
0x642FFCB23C8: "LF_SECURITY" ??_C@_0M@GAKAGBHP@LF_SECURITY?$AA@
0x642FFCB23D8: "LF_LOCKS" ??_C@_08NNPONHJM@LF_LOCKS?$AA@
0x642FFCB23E4: "LF_BCL" ??_C@_06JNHHCNMB@LF_BCL?$AA@
0x642FFCB23F0: "LF_ALWAYS" ??_C@_09HIPLGILB@LF_ALWAYS?$AA@
0x642FFCC3D70: "void __cdecl formatOutput(struct IDebugDataSpaces * __ptr64,struct _iobuf * __ptr64,char * __ptr64,unsigned int,double,unsigned __int64,void * __ptr64 * __ptr64)" ?formatOutput@@YAXPEAUIDebugDataSpaces@@PEAU_iobuf@@PEADIN_KPEAPEAX@Z
0x642FFCB2400: "(#Could not read address of stri" ??_C@_0CF@IHGIJAL@?$CI?$CDCould?5not?5read?5address?5of?5stri@
0x642FFCB2428: " (Unknown function)" ??_C@_0BE@GJCJOFKC@?5?$CIUnknown?5function?$CJ?$AA@
0x642FFCB2448: " (%s" ??_C@_04KHAOAOAJ@?5?$CI?$CFs?$AA@
0x642FFCB2450: "UNKNOWN METHODDESC" ??_C@_1CG@GMNFGFEE@?$AAU?$AAN?$AAK?$AAN?$AAO?$AAW?$AAN?$AA?5?$AAM?$AAE?$AAT?$AAH?$AAO?$AAD?$AAD?$AAE?$AAS?$AAC?$AA?$AA@
0x642FFCB2478: " (BAD Method)" ??_C@_0O@OOFJHACG@?5?$CIBAD?5Method?$CJ?$AA@
0x642FFCB2488: " (MethodDesc: %p)" ??_C@_0BC@LMDLJJMB@?5?$CIMethodDesc?3?5?$CFp?$CJ?$AA@
0x642FFCB249C: " (%S)" ??_C@_05FHAGPKB@?5?$CI?$CFS?$CJ?$AA@
0x642FFCB24A8: " (BAD MethodTable)" ??_C@_0BD@FAGBCGMH@?5?$CIBAD?5MethodTable?$CJ?$AA@
0x642FFCB24C0: " Low Bit(s) Set" ??_C@_0BA@EKJFEHCC@?5Low?5Bit?$CIs?$CJ?5Set?$AA@
0x642FFCB24D0: "(MethodTable: %p)" ??_C@_0BC@NGAGNLDB@?$CIMethodTable?3?5?$CFp?$CJ?$AA@
0x642FFCB24E8: " (Unknown VTable)" ??_C@_0BC@PIIPMMON@?5?$CIUnknown?5VTable?$CJ?$AA@
0x642FFCECEA0: isalpha
0x642FFCB2504: "%-20s " ??_C@_06KMNNMBLO@?$CF?920s?5?$AA@
0x642FFCB2510: "%4x %13.9f : " ??_C@_0O@CJCKFKOB@?$CF4x?5?$CF13?49f?5?3?5?$AA@
0x642FFCB2520: "----- No thread logs in the imag" ??_C@_0GB@NGCEHPGL@?9?9?9?9?9?5No?5thread?5logs?5in?5the?5imag@
0x642FFCB2590: "---------------------------- %d " ??_C@_0FE@FLGDODM@?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?5?$CFd?5@
0x642FFCB25E8: "----- Interrupted by user ----- " ??_C@_0CB@KDCPNKN@?9?9?9?9?9?5Interrupted?5by?5user?5?9?9?9?9?9?6@
0x642FFCB2610: "------------ Last message from t" ??_C@_0DG@CDMMFDDI@?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?5Last?5message?5from?5t@
0x642FFCB2648: "Task was switched from %x " ??_C@_0BL@JMGAFGNH@Task?5was?5switched?5from?5?$CFx?6?$AA@
0x642FFCB2668: "Could not read address of format" ??_C@_0CI@FKOLJBJL@Could?5not?5read?5address?5of?5format@
0x642FFCB2690: "--------------------------------" ??_C@_0FI@LNKAGBCG@?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9@
0x642FFCB26E8: " ID (sec from start) " ??_C@_0BI@OOIBJHDH@?5?5ID?5?5?$CIsec?5from?5start?$CJ?6?$AA@
0x642FFCB2700: " THREAD TIMESTAMP FACILITY " ??_C@_0EG@GAMAEBPH@?6THREAD?5?5TIMESTAMP?5?5?5?5?5FACILITY?5@
0x642FFCB2748: " Total elapsed time %5.3f sec" ??_C@_0CC@BAJJLNKP@?5?5?5?5Total?5elapsed?5time?5?$CF5?43f?5sec@
0x642FFCB2770: " Last message time %S " ??_C@_0BL@ECOCAPBK@?5?5?5?5Last?5message?5time?5?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB2790: " Start time %S " ??_C@_0BL@DOGMJDGC@?5?5?5?5Start?5time?5?5?5?5?5?5?5?5?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB27B0: "__cdecl _real@c16312d000000000" __real@c16312d000000000
0x642FFCB27B8: " Clock frequency = %5.3f GHz" ??_C@_0CC@ILLDOEGJ@?5?5?5?5Clock?5frequency?5?5?$DN?5?$CF5?43f?5GHz@
0x642FFCB27E0: "__cdecl _real@41cdcd6500000000" __real@41cdcd6500000000
0x642FFCB27E8: "__cdecl _real@43f0000000000000" __real@43f0000000000000
0x642FFCB27F0: "STRESS LOG: facilitiesToLog " ??_C@_0LP@BIPINMNM@STRESS?5LOG?3?6?5?5?5?5facilitiesToLog?5@
0x642FFCB28B0: "ReadVirtual failed with code hr " ??_C@_0CH@OFNHGACF@ReadVirtual?5failed?5with?5code?5hr?5@
0x642FFCB28D8: "Invalid stress log chunk: %p" ??_C@_0BN@IPGINPFF@Invalid?5stress?5log?5chunk?3?5?$CFp?$AA@
0x642FFCB2900: "Stress log address = 0x%p " ??_C@_0BL@CGEODDGI@Stress?5log?5address?5?$DN?50x?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB2920: "Stress log in module 0x%p " ??_C@_0BL@CHLBILDK@Stress?5log?5in?5module?50x?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB2940: "Writing to file: %s " ??_C@_0BF@IOKBIFHG@Writing?5to?5file?3?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB1558: "Object" ??_C@_06ELFECKBG@Object?$AA@
0x642FFCB1560: "UIntPtr" ??_C@_07ONNIBBOB@UIntPtr?$AA@
0x642FFCB1568: "IntPtr" ??_C@_06IFAOMFE@IntPtr?$AA@
0x642FFCB1570: "TypedReference" ??_C@_0P@HIDNNFNG@TypedReference?$AA@
0x642FFCB1580: "String" ??_C@_06ENNEIMBA@String?$AA@
0x642FFCB1588: "Double" ??_C@_06NCCPDBPF@Double?$AA@
0x642FFCB1590: "Single" ??_C@_06IGOBCGAJ@Single?$AA@
0x642FFCB1598: "UInt64" ??_C@_06GCLKCJAH@UInt64?$AA@
0x642FFCB15A0: "Int64" ??_C@_05DPPJJBMK@Int64?$AA@
0x642FFCB15A8: "UInt32" ??_C@_06DCCLEMGK@UInt32?$AA@
0x642FFCB15B0: "Int32" ??_C@_05GPGIPEKH@Int32?$AA@
0x642FFCB15B8: "UInt16" ??_C@_06FFMDFNAA@UInt16?$AA@
0x642FFCB15C0: "Int16" ??_C@_05IIAOFMN@Int16?$AA@
0x642FFCB15C8: "Byte" ??_C@_04EGKLLDLD@Byte?$AA@
0x642FFCB15D0: "SByte" ??_C@_05LLFBJPFE@SByte?$AA@
0x642FFCB15D8: "Char" ??_C@_04IMAAEPPE@Char?$AA@
0x642FFCB15E0: "Boolean" ??_C@_07JHGIBOMG@Boolean?$AA@
0x642FFCB15E8: "Void" ??_C@_04KLFMILNA@Void?$AA@
0x642FFD0F890: "char * symBuffer" ?symBuffer@@3PADA
0x642FFD0F880: "struct DacpGcHeapData g_HeapData" ?g_HeapData@@3UDacpGcHeapData@@A
0x642FFD0A020: "struct _IMAGEHLP_SYMBOL64 * __ptr64 __ptr64 sym" ?sym@@3PEAU_IMAGEHLP_SYMBOL64@@EA
0x642FFD0A030: "char * __ptr64 * CorElementTypeName" ?CorElementTypeName@@3PAPEADA
0x642FFD0A140: "char * __ptr64 * CorElementTypeNamespace" ?CorElementTypeNamespace@@3PAPEADA
0x642FFD10930: "struct DacpGcHeapData * __ptr64 __ptr64 g_pHeapData" ?g_pHeapData@@3PEAUDacpGcHeapData@@EA
0x642FFCBCED0: "public: static long __cdecl DacpAppDomainData::GetAssemblies(struct IXCLRDataProcess * __ptr64,unsigned __int64,unsigned int,unsigned __int64 * __ptr64 const)" ?GetAssemblies@DacpAppDomainData@@SAJPEAUIXCLRDataProcess@@_KIQEA_K@Z
0x642FFCBCF10: "public: static long __cdecl DacpAssemblyData::GetModules(struct IXCLRDataProcess * __ptr64,unsigned __int64,unsigned int,unsigned __int64 * __ptr64 const)" ?GetModules@DacpAssemblyData@@SAJPEAUIXCLRDataProcess@@_KIQEA_K@Z
0x642FFCB1678: "::" ??_C@_02MOLJINC@?3?3?$AA@
0x642FFCB167C: "__" ??_C@_02FKHNAOPL@__?$AA@
0x642FFCB1680: "SOS Error: Out of memory " ??_C@_0BK@HEAMPPBL@SOS?5Error?3?5Out?5of?5memory?6?$AA@
0x642FFCB16A0: "PDB symbol for mscorwks.dll not " ??_C@_0CI@GDPHOKJH@PDB?5symbol?5for?5mscorwks?4dll?5not?5@
0x642FFCB16C8: "/f mscorwks.dll" ??_C@_0BA@OKBHPELA@?1f?5mscorwks?4dll?$AA@
0x642FFCB16D8: "mscorwks" ??_C@_08OAJDNFFI@mscorwks?$AA@
0x642FFCB16E8: " Display of context static varia" ??_C@_0DN@PNMAMKNB@?6Display?5of?5context?5static?5varia@
0x642FFCB1728: "GENERICARRAY" ??_C@_0N@IGHPEMBA@GENERICARRAY?$AA@
0x642FFCB1738: "SZARRAY" ??_C@_07DLCDOBOL@SZARRAY?$AA@
0x642FFCB1740: "FNPTR" ??_C@_05FIMKOHBN@FNPTR?$AA@
0x642FFCB1748: "Native Real" ??_C@_0M@LJCLOGNO@Native?5Real?$AA@
0x642FFCB1758: "VALUEARRAY" ??_C@_0L@LLKKOBCE@VALUEARRAY?$AA@
0x642FFCB1764: "ARRAY" ??_C@_05LDMPNNPN@ARRAY?$AA@
0x642FFCB176C: "VAR" ??_C@_03MJAIKILM@VAR?$AA@
0x642FFCB1770: "CLASS" ??_C@_05IGDGDCPA@CLASS?$AA@
0x642FFCB1778: "VALUETYPE" ??_C@_09KLPIEAHM@VALUETYPE?$AA@
0x642FFCB1784: "BYREF" ??_C@_05IINIDIAA@BYREF?$AA@
0x642FFCB178C: "PTR" ??_C@_03PGIOJGPL@PTR?$AA@
0x642FFCBD6B0: "void __cdecl ComposeName_s(enum CorElementType,char * __ptr64,unsigned __int64)" ?ComposeName_s@@YAXW4CorElementType@@PEAD_K@Z
0x642FFCBCD50: "void __cdecl DllsName(unsigned __int64,unsigned short * __ptr64)" ?DllsName@@YAX_KPEAG@Z
0x642FFCB17C0: "Dynamic Module" ??_C@_1BO@LMMNEJMO@?$AAD?$AAy?$AAn?$AAa?$AAm?$AAi?$AAc?$AA?5?$AAM?$AAo?$AAd?$AAu?$AAl?$AAe?$AA?$AA@
0x642FFCB17E0: " Module Name " ??_C@_0P@DMNJANBJ@?5?5Module?5Name?6?$AA@
0x642FFCB17F0: "SecurityDescriptor: %p " ??_C@_0BI@FBBAODAB@SecurityDescriptor?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB1808: "ClassLoader: %p " ??_C@_0BB@LLJLOKAP@ClassLoader?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB1820: "UNKNOWN" ??_C@_07NFANNNEC@UNKNOWN?$AA@
0x642FFCB1828: "CLOSED" ??_C@_06IOLFCPIM@CLOSED?$AA@
0x642FFCB1830: "COLLECTED" ??_C@_09HDKHMLMK@COLLECTED?$AA@
0x642FFCB1840: "CLEARED" ??_C@_07HCCBCLA@CLEARED?$AA@
0x642FFCB1848: "HANDLETABLE_NOACCESS" ??_C@_0BF@NFBNKFCO@HANDLETABLE_NOACCESS?$AA@
0x642FFCB1860: "FINALIZED" ??_C@_09EIAGCBOD@FINALIZED?$AA@
0x642FFCB1870: "FINALIZING" ??_C@_0L@MBDCFGEP@FINALIZING?$AA@
0x642FFCB187C: "EXITED" ??_C@_06GHLFJHCC@EXITED?$AA@
0x642FFCB1888: "EXITING" ??_C@_07CNHOBHNP@EXITING?$AA@
0x642FFCB1890: "UNLOAD_REQUESTED" ??_C@_0BB@OBMGDEKF@UNLOAD_REQUESTED?$AA@
0x642FFCB18A4: "OPEN" ??_C@_04DANIOFHI@OPEN?$AA@
0x642FFCB18AC: "ACTIVE" ??_C@_06MHJDLBHA@ACTIVE?$AA@
0x642FFCB18B8: "READYFORMANAGEDCODE" ??_C@_0BE@BDJKCJHF@READYFORMANAGEDCODE?$AA@
0x642FFCB18D0: "CREATING" ??_C@_08NFGOKEIL@CREATING?$AA@
0x642FFCB18E4: " [" ??_C@_02GBLMOEJC@?5?$FL?$AA@
0x642FFCB18E8: " (Dynamic)" ??_C@_0L@EPHFFAPA@?5?$CIDynamic?$CJ?$AA@
0x642FFCB18F8: "Assembly: %p" ??_C@_0N@JGIJBANI@Assembly?3?5?$CFp?$AA@
0x642FFCB1910: "Unable to get array of Assemblie" ??_C@_0CD@OEDBDENL@Unable?5to?5get?5array?5of?5Assemblie@
0x642FFCB1978: "Stage: %s " ??_C@_0L@JNKKOFJD@Stage?3?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB1988: "StubHeap: %p " ??_C@_0O@INFAIANJ@StubHeap?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB1998: "HighFrequencyHeap: %p " ??_C@_0BH@BDNLJNOG@HighFrequencyHeap?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB19B0: "LowFrequencyHeap: %p " ??_C@_0BG@LGJMOFCF@LowFrequencyHeap?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCBE410: "int __cdecl IsSameModuleName(char const * __ptr64,char const * __ptr64)" ?IsSameModuleName@@YAHPEBD0@Z
0x642FFCBE590: "void __cdecl AddToModuleList(unsigned __int64 * __ptr64 & __ptr64,int & __ptr64,int & __ptr64,unsigned __int64)" ?AddToModuleList@@YAXAEAPEA_KAEAH1_K@Z
0x642FFCBE670: "int __cdecl IsFusionLoadedModule(char const * __ptr64,char const * __ptr64)" ?IsFusionLoadedModule@@YAHPEBD0@Z
0x642FFCBE710: "int __cdecl DebuggerModuleNamesMatch(unsigned __int64,char * __ptr64)" ?DebuggerModuleNamesMatch@@YAH_KPEAD@Z
0x642FFCB19F0: "Invalid module token " ??_C@_0BG@NBKLBHPJ@Invalid?5module?5token?6?$AA@
0x642FFCB1A08: "EEClass: <not loaded yet> " ??_C@_0BL@NGLIFEAP@EEClass?3?5?$DMnot?5loaded?5yet?$DO?6?$AA@
0x642FFCB1A28: "MethodTable: <not loaded yet> " ??_C@_0BP@CCHFHPGE@MethodTable?3?5?$DMnot?5loaded?5yet?$DO?6?$AA@
0x642FFCB1A48: "EEClass: <error getting EEClass>" ??_C@_0CC@NMHIGBPA@EEClass?3?5?$DMerror?5getting?5EEClass?$DO@
0x642FFCB1A98: "Field name: %S " ??_C@_0BA@BKJHHINF@Field?5name?3?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB1AA8: "Not JITTED yet. " ??_C@_0BB@CJOMOPKO@Not?5JITTED?5yet?4?6?$AA@
0x642FFCB1AC0: "<Error getting MethodDesc inform" ??_C@_0CI@KJLJEIPO@?$DMError?5getting?5MethodDesc?5inform@
0x642FFCB1AE8: "Not JITTED yet. Use !bpmd -md %p" ??_C@_0DD@NBFNMLII@Not?5JITTED?5yet?4?5Use?5?$CBbpmd?5?9md?5?$CFp@
0x642FFCB1B20: "JITTED Code Address: %p " ??_C@_0BJ@CCGNCHLB@JITTED?5Code?5Address?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB1B50: "MethodDesc: <not loaded yet> " ??_C@_0BO@FEOPACMN@MethodDesc?3?5?$DMnot?5loaded?5yet?$DO?6?$AA@
0x642FFCB1B80: "Token: 0x%p " ??_C@_0N@JMHOJGMB@Token?3?50x?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB1B90: "not supported " ??_C@_0P@JKIICFFO@not?5supported?6?$AA@
0x642FFCB1BA0: "TYPED" ??_C@_05MFGIHDIP@TYPED?$AA@
0x642FFCB1BA8: "FILTER" ??_C@_06EKKPGGCG@FILTER?$AA@
0x642FFCB1BB0: "FINALLY" ??_C@_07DHEGLEIP@FINALLY?$AA@
0x642FFCB1BB8: "FAULT" ??_C@_05KJCLNFLA@FAULT?$AA@
0x642FFCB1BC0: "Unknown MethodDesc (Module %p, m" ??_C@_0CN@KLEENDGH@Unknown?5MethodDesc?5?$CIModule?5?$CFp?0?5m@
0x642FFCB1BF0: "CodeAddr: %p " ??_C@_0O@DCLLDBBI@CodeAddr?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB1C00: "IsJitted: %s " ??_C@_0O@NNNDHCLN@IsJitted?3?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB1C18: "Module: %p " ??_C@_0M@IIOKMNEP@Module?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB1C28: "mdToken: %08x " ??_C@_0P@PIGALKCD@mdToken?3?5?$CF08x?6?$AA@
0x642FFCB1C38: "Class: %p " ??_C@_0L@PJJMMIDI@Class?3?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB1C48: "Method Name: %S " ??_C@_0BB@LDMNDJFC@Method?5Name?3?5?$CFS?6?$AA@
0x642FFCB1C80: "/f mscoree.dll" ??_C@_0P@HGMFKKPL@?1f?5mscoree?4dll?$AA@
0x642FFCB1C90: "\" ??_C@_01KICIPPFI@?2?$AA@
0x642FFD02614: VerQueryValueA
0x642FFD0261A: GetFileVersionInfoA
0x642FFD02620: GetFileVersionInfoSizeA
0x642FFCB1C98: "sos.dll" ??_C@_07KHKBCFI@sos?4dll?$AA@
0x642FFCBF6A0: "__int64 __cdecl str64hex(char const * __ptr64)" ?str64hex@@YA_JPEBD@Z
0x642FFCED670: toupper
0x642FFCBF770: "int __cdecl GetValueForCMD(char const * __ptr64,char const * __ptr64,enum ARGTYPE,unsigned __int64 * __ptr64)" ?GetValueForCMD@@YAHPEBD0W4ARGTYPE@@PEA_K@Z
0x642FFCED6A0: "__cdecl atoi64" _atoi64
0x642FFCB1CA0: "Wrong option: %s " ??_C@_0BC@DJLEMNFF@Wrong?5option?3?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB1CB8: "Invalid option %s " ??_C@_0BD@NDDNNAN@Invalid?5option?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB1CD0: "Unknown option: %s " ??_C@_0BE@CBCMNFHN@Unknown?5option?3?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB1CE8: "Invalid option: option specified" ??_C@_0DF@FHADNBKC@Invalid?5option?3?5option?5specified@
0x642FFCB1D20: "Missing value for option %s " ??_C@_0BN@FGLKFDCH@Missing?5value?5for?5option?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB1D40: "Incorrect argument: %s " ??_C@_0BI@JGFDBMHG@Incorrect?5argument?3?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB1D58: "Missing quote in %s " ??_C@_0BF@MOMILIH@Missing?5quote?5in?5?$CFs?6?$AA@
0x642FFCB1D70: "__cdecl GUID_5c552ab6_fc09_4cb3_8e36_22fa03c798b7" _GUID_5c552ab6_fc09_4cb3_8e36_22fa03c798b7
0x642FFCC0740: "void __cdecl DisplayDataMember(struct DacpFieldDescData * __ptr64,unsigned __int64,int)" ?DisplayDataMember@@YAXPEAUDacpFieldDescData@@_KH@Z
0x642FFCB1D84: "%16s" ??_C@_04FMJPIEEF@?$CF16s?$AA@
0x642FFCB1D8C: " " ??_C@_01CLKCMJKC@?5?$AA@
0x642FFCB1D90: "%x" ??_C@_02NJNOFBBI@?$CFx?$AA@
0x642FFCB1D94: "%16x" ??_C@_04LPGLFNIO@?$CF16x?$AA@
0x642FFCB1DA8: "%I64u" ??_C@_05OINFJHGD@?$CFI64u?$AA@
0x642FFCB1DB0: "%u" ??_C@_02GMHACPFF@?$CFu?$AA@
0x642FFCB1DB4: "%16u" ??_C@_04KMFCDMD@?$CF16u?$AA@
0x642FFCB1DBC: "%I64d" ??_C@_05LLAMLEHD@?$CFI64d?$AA@
0x642FFCB1DC8: "%16d" ??_C@_04FJBMAAND@?$CF16d?$AA@
0x642FFCB1DD0: "%p" ??_C@_02BBAHNLBA@?$CFp?$AA@
0x642FFCB1DD8: "dynamic statics NYI " ??_C@_0BF@PKBLFDAP@dynamic?5statics?5NYI?6?$AA@
0x642FFCC0C00: "void __cdecl DisplaySharedStatic(unsigned __int64,struct DacpMethodTableData * __ptr64,struct DacpFieldDescData * __ptr64,struct DacpEEClassData * __ptr64)" ?DisplaySharedStatic@@YAX_KPEAUDacpMethodTableData@@PEAUDacpFieldDescData@@PEAUDacpEEClassData@@@Z
0x642FFCB1DF0: "Unable to get AppDomain %lx " ??_C@_0BN@HEFLGLAE@Unable?5to?5get?5AppDomain?5?$CFlx?6?$AA@
0x642FFCB1E10: " << " ??_C@_04JFHPJEIB@?5?$DM?$DM?6?$AA@
0x642FFCB1E18: " %p:" ??_C@_04BOKIMOMD@?5?$CFp?3?$AA@
0x642FFCB1E20: " %p:FailInit" ??_C@_0N@BAAKPEII@?5?$CFp?3FailInit?$AA@
0x642FFCB1E30: " %p:NotInit " ??_C@_0N@MLCPEOPH@?5?$CFp?3NotInit?5?$AA@
0x642FFCB1E40: " " ??_C@_0DC@CHGAJNBE@?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5?5@
0x642FFCC1020: "void __cdecl DisplayThreadStatic(struct DacpFieldDescData * __ptr64,unsigned __int64,int)" ?DisplayThreadStatic@@YAXPEAUDacpFieldDescData@@_KH@Z
0x642FFCB1EC8: " error getting thread %p, abort" ??_C@_0DA@DLCEIFME@?5?5error?5getting?5thread?5?$CFp?0?5abort@
0x642FFCB1EF8: " %x:" ??_C@_04BALLJPHL@?5?$CFx?3?$AA@
0x642FFCB1F00: " >> Thread:Value" ??_C@_0BE@KCBPNAML@?5?5?5?5?$DO?$DO?5Thread?3Value?$AA@
0x642FFCC13F0: "int __cdecl VerifyMemberFields(struct DacpEEClassData * __ptr64,unsigned __int64,int)" ?VerifyMemberFields@@YAHPEAUDacpEEClassData@@_KH@Z
0x642FFCB1F18: "Free" ??_C@_19DFGFOPFL@?$AAF?$AAr?$AAe?$AAe?$AA?$AA@
0x642FFCC1910: "int __cdecl IsZombieMT(unsigned __int64)" ?IsZombieMT@@YAH_K@Z
0x642FFCB1F28: "<Unloaded Type>" ??_C@_1CA@GMLJGCOB@?$AA?$DM?$AAU?$AAn?$AAl?$AAo?$AAa?$AAd?$AAe?$AAd?$AA?5?$AAT?$AAy?$AAp?$AAe?$AA?$DO?$AA?$AA@
0x642FFCB1F48: "Field (mdToken token) of " ??_C@_0BK@JBDJLEMI@Field?5?$CImdToken?5token?$CJ?5of?6?$AA@
0x642FFCB1F68: "Member (mdToken token) of " ??_C@_0BL@LMKIMMCE@Member?5?$CImdToken?5token?$CJ?5of?6?$AA@
0x642FFCB1F88: "----------------------- " ??_C@_0BJ@NDLHEOCN@?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?9?6?$AA@
0x642FFCB1FA8: "<String is invalid or too large " ??_C@_0CL@NHAMENLG@?$DMString?5is?5invalid?5or?5too?5large?5@
0x642FFCEDB00: iswprint
0x642FFCB1FD8: "Error getting string data " ??_C@_0BL@CPEEMKJH@Error?5getting?5string?5data?6?$AA@
0x642FFCB1FF8: "<Invalid Object> " ??_C@_0BC@GDJCHING@?$DMInvalid?5Object?$DO?6?$AA@
0x642FFCB2010: "Unable to display fields " ??_C@_0BK@CEAHEODJ@Unable?5to?5display?5fields?6?$AA@
0x642FFCB202C: " %8s" ??_C@_04EBJKOGPH@?5?$CF8s?$AA@
0x642FFCB2038: "instance" ??_C@_08EMNENPBA@instance?$AA@
0x642FFCB2048: "CLstatic" ??_C@_08IEDBCHKN@CLstatic?$AA@
0x642FFCB2058: "TLstatic" ??_C@_08EMJAAIBF@TLstatic?$AA@
0x642FFCB2070: " <no information> " ??_C@_0BD@NDJBNCOJ@?5?$DMno?5information?$DO?6?$AA@
0x642FFCB2090: "%8s %16s" ??_C@_08DINGCHFC@?$CF8s?5?$CF16s?$AA@
0x642FFCB209C: "shared" ??_C@_06HBFNPGIC@shared?$AA@
0x642FFCB20A4: "static" ??_C@_06GGHJAEBN@static?$AA@
0x642FFCB20AC: "%2s " ??_C@_04KJONGKBH@?$CF2s?5?$AA@
0x642FFCB20C0: "%20.20s " ??_C@_08GLEEFIEF@?$CF20?420s?5?$AA@
0x642FFCB20D0: "%20.20S " ??_C@_08FDAJBOKF@?$CF20?420S?5?$AA@
0x642FFCB20E0: "%p %8x %8x " ??_C@_0M@HKLNHF@?$CFp?5?$CF8x?5?$CF8x?5?$AA@
0x642FFCB20F0: "Invalid parent EEClass " ??_C@_0BI@FPBJPEMG@Invalid?5parent?5EEClass?6?$AA@
0x642FFCB2108: "Invalid parent MethodTable " ??_C@_0BM@DLNDOPCH@Invalid?5parent?5MethodTable?6?$AA@
0x642FFCB2128: "%16s %8s %8s %20s %2s %8s %16s %" ??_C@_0CD@PAFABLFE@?$CF16s?5?$CF8s?5?$CF8s?5?$CF20s?5?$CF2s?5?$CF8s?5?$CF16s?5?$CF@
0x642FFCB2150: "Field" ??_C@_05EPLKDJMH@Field?$AA@
0x642FFCB2160: "Offset" ??_C@_06GEMKPBPA@Offset?$AA@
0x642FFCB2168: "VT" ??_C@_02LGFIOMLP@VT?$AA@
0x642FFCB216C: "Attr" ??_C@_04PGOCJFCI@Attr?$AA@
0x642FFCB2174: "Value" ??_C@_05LPIJGKJ@Value?$AA@
0x642FFCC2FA0: "unsigned __int64 __cdecl IsInOneDomainOnly(unsigned __int64)" ?IsInOneDomainOnly@@YA_K_K@Z
0x642FFCB2188: "Unable to get AppDomain %p " ??_C@_0BM@CFJDGPN@Unable?5to?5get?5AppDomain?5?$CFp?6?$AA@
0x642FFCB21A8: "Failed to get appdomain list " ??_C@_0BO@DMFCPMHK@Failed?5to?5get?5appdomain?5list?6?$AA@
0x642FFCB21C8: "Unable to get appdomain store " ??_C@_0BP@DKPDDNHG@Unable?5to?5get?5appdomain?5store?6?$AA@
0x642FFD0A250: "struct ReadVirtualCache g_special_rvCacheSpace" ?g_special_rvCacheSpace@@3UReadVirtualCache@@A
0x642FFD0A250: g_special_rvCacheSpace
0x642FFD10930: g_pHeapData
0x642FFD0F880: g_HeapData
0x642FFD0F890: symBuffer
0x642FFD0A020: sym
0x642FFD0A030: CorElementTypeName
0x642FFD0A140: CorElementTypeNamespace
0x642FFCB15F0: gElementTypeInfo
0x642FFD108B0: g_special_usefulGlobals
0x642FFD108E0: moduleInfo
0x642FFE67A60: ExtensionApis
0x642FFCB1400: "exception during reading PEB " ??_C@_0BO@BAGOCCCL@exception?5during?5reading?5PEB?6?$AA@
0x642FFCB1420: " Unable to read FullDllName a" ??_C@_0CO@MBFKHMIG@?5?5?5?5Unable?5to?5read?5FullDllName?5a@
0x642FFCB1450: "SizeOfImage" ??_C@_0M@JEGPFLIM@SizeOfImage?$AA@
0x642FFCB1460: "DllBase" ??_C@_07OLLONHJF@DllBase?$AA@
0x642FFCB1468: "FullDllName" ??_C@_0M@HKGNHAH@FullDllName?$AA@
0x642FFCB1478: "InMemoryOrderLinks" ??_C@_0BD@GBCGCDEH@InMemoryOrderLinks?$AA@
0x642FFCB1490: "LDR_DATA_TABLE_ENTRY" ??_C@_0BF@NAJABEMC@LDR_DATA_TABLE_ENTRY?$AA@
0x642FFCB14A8: " Unable to read InMemoryOrder" ??_C@_0DK@BLCFOIEF@?5?5?5?5Unable?5to?5read?5InMemoryOrder@
0x642FFCB14E8: "InMemoryOrderModuleList" ??_C@_0BI@CHJLPHMJ@InMemoryOrderModuleList?$AA@
0x642FFCB1500: "PEB_LDR_DATA" ??_C@_0N@EHBFHEEG@PEB_LDR_DATA?$AA@
0x642FFCB1510: " Unable to read PEB_LDR_DATA " ??_C@_0CP@LDPDDGHO@?5?5?5?5Unable?5to?5read?5PEB_LDR_DATA?5@
0x642FFCB1540: "Ldr" ??_C@_03FNKOLPOO@Ldr?$AA@
0x642FFCB13E0: IID_IMetaDataImport
0x642FFCB13F0: g_tkCorEncodeToken
0x642FFD0F700: "__cdecl pow10neg" _pow10neg
0x642FFD0F5A0: "__cdecl pow10pos" _pow10pos
0x642FFCEF670: "__cdecl invoke_watson" _invoke_watson
0x642FFD00580: $I10_OUTPUT
0x642FFCBC460: "1#QNAN" ??_C@_06IMKFLFPG@1?$CDQNAN?$AA@
0x642FFCBC468: "1#INF" ??_C@_05DNEBIAHO@1?$CDINF?$AA@
0x642FFCBC470: "1#IND" ??_C@_05PHHOCPM@1?$CDIND?$AA@
0x642FFCBC478: "1#SNAN" ??_C@_06PGGFOGJG@1?$CDSNAN?$AA@
0x642FFD0F5A0: "__cdecl pow10pos" _pow10pos
0x642FFD0F700: "__cdecl pow10neg" _pow10neg
0x642FFCFFB50: "__cdecl _strgtold12_l" __strgtold12_l
0x642FFD02340: "__cdecl _mtold12" __mtold12
0x642FFCEF750: "__cdecl invalid_parameter" _invalid_parameter
0x642FFCFEDD0: "__cdecl ld12tod" _ld12tod
0x642FFCFF490: "__cdecl ld12tof" _ld12tof
0x642FFD0F3F0: DoubleFormat
0x642FFD0F408: FloatFormat
0x642FFD0DF94: "__cdecl ldused" _ldused
0x642FFE6A77C: "__cdecl _fastflag" __fastflag
0x642FFCBA8B0: "__cdecl FPinit" _FPinit
0x642FFCBA8B8: "__cdecl FPmtinit" _FPmtinit
0x642FFCBA8C0: "__cdecl FPmtterm" _FPmtterm
0x642FFCED8A0: "__cdecl fpclear" _fpclear
0x642FFCF3BF0: "__cdecl forcdecpt_l" _forcdecpt_l
0x642FFCF3D30: "__cdecl cropzeros_l" _cropzeros_l
0x642FFCF3EC0: "__cdecl fassign_l" _fassign_l
0x642FFCF4D60: "__cdecl cfltcvt_l" _cfltcvt_l
0x642FFCF3EA0: "__cdecl positive" _positive
0x642FFCF3F60: "__cdecl forcdecpt" _forcdecpt
0x642FFCF3F10: "__cdecl fassign" _fassign
0x642FFD0E940: "__cdecl cfltcvt_tab" _cfltcvt_tab
0x642FFCF4E00: "__cdecl cfltcvt" _cfltcvt
0x642FFCF3F70: "__cdecl cropzeros" _cropzeros
0x642FFCED8B0: "__cdecl fpmath" _fpmath
0x642FFD0DF90: "__cdecl fltused" _fltused
0x642FFD0DF94: "__cdecl ldused" _ldused
0x642FFE6A77C: "__cdecl _fastflag" __fastflag
0x642FFCBA8B0: "__cdecl FPinit" _FPinit
0x642FFCBA8B8: "__cdecl FPmtinit" _FPmtinit
0x642FFCBA8C0: "__cdecl FPmtterm" _FPmtterm
0x642FFD0E940: "__cdecl cfltcvt_tab" _cfltcvt_tab
0x642FFCF23B0: "__cdecl _updatetmbcinfo" __updatetmbcinfo
0x642FFD0E6A0: "__cdecl _ptmbcinfo" __ptmbcinfo
0x642FFCF2F00: "__cdecl _updatetlocinfo" __updatetlocinfo
0x642FFD0E7A8: "__cdecl _globallocalestatus" __globallocalestatus
0x642FFD0E920: "__cdecl _ptlocinfo" __ptlocinfo
0x642FFCF07F0: "__cdecl getptd" _getptd
0x642FFCBAA48: "__stdcall _real" __real@0000000000000000
0x642FFCF9FE0: "__cdecl atoflt_l" _atoflt_l
0x642FFCF9E50: "__cdecl atodbl_l" _atodbl_l
0x642FFE6B4A8: "__cdecl outputformat" _outputformat
0x642FFCBAA50: "e+000" ??_C@_05KLBDPFGC@e?$CL000?$AA@
0x642FFCF42C0: "__cdecl cftoe_l" _cftoe_l
0x642FFCFA170: "__cdecl fptostr" _fptostr
0x642FFCFA290: "__cdecl fltout2" _fltout2
0x642FFCF43E0: "__cdecl cftoa_l" _cftoa_l
0x642FFCF4B00: "__cdecl cftof_l" _cftof_l
0x642FFCF4BF0: "__cdecl cftog_l" _cftog_l
0x642FFE6B4A8: "__cdecl outputformat" _outputformat
0x642FFD0E920: "__cdecl _ptlocinfo" __ptlocinfo
0x642FFD0E6A0: "__cdecl _ptmbcinfo" __ptmbcinfo
0x642FFD0E7A8: "__cdecl _globallocalestatus" __globallocalestatus
0x642FFD0F5A0: "__cdecl pow10pos" _pow10pos
0x642FFD0F700: "__cdecl pow10neg" _pow10neg
0x642FFCED690: atol
0x642FFCF8C30: "__cdecl unlock" _unlock
0x642FFCF0BD0: "__cdecl malloc_crt" _malloc_crt
0x642FFCF0B80: free
0x642FFCF8D60: "__cdecl lock" _lock
0x642FFD0F530: "__cdecl lpdays" _lpdays
0x642FFD0F568: "__cdecl days" _days
0x642FFE6B610: lastTZ
0x642FFE6B60C: tzapiused
0x642FFE6B560: tzinfo
0x642FFD0F3D0: dststart
0x642FFD0F3E0: dstend
0x642FFD0F568: "__cdecl days" _days
0x642FFD0F530: "__cdecl lpdays" _lpdays
0x642FFD0F330: "__cdecl timezone" _timezone
0x642FFD0F334: "__cdecl daylight" _daylight
0x642FFD0F338: "__cdecl dstbias" _dstbias
0x642FFD0F3C0: "__cdecl tzname" _tzname
0x642FFCBC420: "__cdecl _dnames" __dnames
0x642FFCBC438: "__cdecl _mnames" __mnames
0x642FFCBC420: "__cdecl _dnames" __dnames
0x642FFCBC438: "__cdecl _mnames" __mnames
0x642FFD0F330: "__cdecl timezone" _timezone
0x642FFD0F334: "__cdecl daylight" _daylight
0x642FFD0F338: "__cdecl dstbias" _dstbias
0x642FFD0F340: tzstd
0x642FFD0F380: tzdst
0x642FFD0F3C0: "__cdecl tzname" _tzname
0x642FFCBB980: "HH:mm:ss" ??_C@_08JCCMCCIL@HH?3mm?3ss?$AA@
0x642FFCBB990: "dddd, MMMM dd, yyyy" ??_C@_0BE@CKGJFCPC@dddd?0?5MMMM?5dd?0?5yyyy?$AA@
0x642FFCBB9A8: "MM/dd/yy" ??_C@_08BPBNCDIB@MM?1dd?1yy?$AA@
0x642FFCBB9B4: "PM" ??_C@_02CJNFDJBF@PM?$AA@
0x642FFCBB9B8: "AM" ??_C@_02DEDBPAFC@AM?$AA@
0x642FFCBB9C0: "December" ??_C@_08EDHMEBNP@December?$AA@
0x642FFCBB9D0: "November" ??_C@_08HCHEGEOA@November?$AA@
0x642FFCBB9E0: "October" ??_C@_07JJNFCEND@October?$AA@
0x642FFCBB9E8: "September" ??_C@_09BHHEALKD@September?$AA@
0x642FFCBB9F4: "August" ??_C@_06LBBHFDDG@August?$AA@
0x642FFCBB9FC: "July" ??_C@_04MIEPOIFP@July?$AA@
0x642FFCBBA04: "June" ??_C@_04CNLMGBGM@June?$AA@
0x642FFCBBA0C: "April" ??_C@_05DMJDNLEJ@April?$AA@
0x642FFCBBA14: "March" ??_C@_05HPCKOFNC@March?$AA@
0x642FFCBBA20: "February" ??_C@_08GNJGEPFN@February?$AA@
0x642FFCBBA30: "January" ??_C@_07CGJPFGJA@January?$AA@
0x642FFCBBA38: "Saturday" ??_C@_08INBOOONO@Saturday?$AA@
0x642FFCBBA44: "Friday" ??_C@_06JECMNKMI@Friday?$AA@
0x642FFCBBA50: "Thursday" ??_C@_08HACCIKIA@Thursday?$AA@
0x642FFCBBA60: "Wednesday" ??_C@_09DLIGFAKA@Wednesday?$AA@
0x642FFCBBA70: "Tuesday" ??_C@_07BAAGCFCM@Tuesday?$AA@
0x642FFCBBA78: "Monday" ??_C@_06JLEDEDGH@Monday?$AA@
0x642FFCBBA80: "Sunday" ??_C@_06OOPIFAJ@Sunday?$AA@
0x642FFCBBA88: "Sat" ??_C@_03FEFJNEK@Sat?$AA@
0x642FFCBBA8C: "Fri" ??_C@_03IDIOELNC@Fri?$AA@
0x642FFCBBA90: "Thu" ??_C@_03IOFIKPDN@Thu?$AA@
0x642FFCBBA94: "Wed" ??_C@_03MHOMLAJA@Wed?$AA@
0x642FFCBBA98: "Tue" ??_C@_03NAGEINEP@Tue?$AA@
0x642FFCBBA9C: "Mon" ??_C@_03PDAGKDH@Mon?$AA@
0x642FFCBBAA0: "Sun" ??_C@_03KOEHGMDN@Sun?$AA@
0x642FFD0F130: "__cdecl _lc_time_c" __lc_time_c
0x642FFD0F298: "__cdecl _lc_time_curr" __lc_time_curr
0x642FFCED940: "__cdecl isleadbyte_l" _isleadbyte_l
0x642FFCF2010: malloc
0x642FFD0F298: "__cdecl _lc_time_curr" __lc_time_curr
0x642FFD0F130: "__cdecl _lc_time_c" __lc_time_c
0x642FFD0F568: "__cdecl days" _days
0x642FFD0F530: "__cdecl lpdays" _lpdays
0x642FFCEE8F0: "__cdecl wcsicmp_l" _wcsicmp_l
0x642FFCF7030: "__cdecl towlower_l" _towlower_l
0x642FFE6AEA8: "__cdecl _locale_changed" __locale_changed
0x642FFE6AEA8: "__cdecl _locale_changed" __locale_changed
0x642FFCEC610: "__cdecl tolower_l" _tolower_l
0x642FFCECC20: "__cdecl stricmp_l" _stricmp_l
0x642FFCF9A80: memcmp
0x642FFCFD500: "__cdecl fputwc_nolock" _fputwc_nolock
0x642FFCFDAA0: "__cdecl woutput_s_l" _woutput_s_l
0x642FFCF04A0: "__cdecl decode_pointer" _decode_pointer
0x642FFCFA9E0: "__cdecl get_printf_count_output" _get_printf_count_output
0x642FFD0ED58: "__cdecl _wnullstring" __wnullstring
0x642FFD0ED50: "__cdecl _nullstring" __nullstring
0x642FFCFD770: "__cdecl mbtowc_l" _mbtowc_l
0x642FFCBAB00: "__cdecl _lookuptable_s" __lookuptable_s
0x642FFD0ED50: "__cdecl _nullstring" __nullstring
0x642FFD0ED58: "__cdecl _wnullstring" __wnullstring
0x642FFCBAB00: "__cdecl _lookuptable_s" __lookuptable_s
0x642FFCBAA70: "__cdecl _lookuptable" __lookuptable
0x642FFCBAA70: "__cdecl _lookuptable" __lookuptable
0x642FFCF6E60: "__cdecl flsbuf" _flsbuf
0x642FFCF7360: "__cdecl output_s_l" _output_s_l
0x642FFCFACB0: wctomb_s
0x642FFE6C660: "__cdecl _pioinfo" __pioinfo
0x642FFD0E150: "__cdecl _badioinfo" __badioinfo
0x642FFCF6440: "__cdecl fileno" _fileno
0x642FFCBAB00: "__cdecl _lookuptable_s" __lookuptable_s
0x642FFD0E150: "__cdecl _badioinfo" __badioinfo
0x642FFE6C660: "__cdecl _pioinfo" __pioinfo
0x642FFCEE6F0: strtol
0x642FFCBAB00: "__cdecl _lookuptable_s" __lookuptable_s
0x642FFCBAA58: "(null)" ??_C@_1O@CEDCILHN@?$AA?$CI?$AAn?$AAu?$AAl?$AAl?$AA?$CJ?$AA?$AA@
0x642FFCBAA68: "(null)" ??_C@_06OJHGLDPL@?$CInull?$CJ?$AA@
0x642FFCF5470: "__cdecl output_l" _output_l
0x642FFCBAA70: "__cdecl _lookuptable" __lookuptable
0x642FFE6B4B8: "__cdecl commode" _commode
0x642FFE6B4B8: "__cdecl commode" _commode
0x642FFCF8370: "__cdecl vswprintf_helper" _vswprintf_helper
0x642FFCF84C0: "__cdecl vswprintf_s_l" _vswprintf_s_l
0x642FFCF8550: "__cdecl vsnwprintf_s_l" _vsnwprintf_s_l
0x642FFCEEB70: "__cdecl vsnprintf_helper" _vsnprintf_helper
0x642FFCEEC80: "__cdecl vsprintf_s_l" _vsprintf_s_l
0x642FFCEED10: "__cdecl vsnprintf_s_l" _vsnprintf_s_l
0x642FFCF52E0: "__cdecl unlock_file" _unlock_file
0x642FFCF5430: "__cdecl ftbuf" _ftbuf
0x642FFCF5350: "__cdecl stbuf" _stbuf
0x642FFCF5230: "__cdecl lock_file" _lock_file
0x642FFCF50F0: "__cdecl _iob_func" __iob_func
0x642FFCF6CC0: "__cdecl getstream" _getstream
0x642FFCB1268: "__cdecl _imp_EnterCriticalSection" __imp_EnterCriticalSection
0x642FFCF9130: "__cdecl _crtInitCritSecAndSpinCount" __crtInitCritSecAndSpinCount
0x642FFCF5330: "__cdecl unlock_file2" _unlock_file2
0x642FFCF52A0: "__cdecl lock_file2" _lock_file2
0x642FFCF8C50: "__cdecl mtinitlocknum" _mtinitlocknum
0x642FFE6B628: "__cdecl _piob" __piob
0x642FFE6C640: "__cdecl nstream" _nstream
0x642FFE6C640: "__cdecl nstream" _nstream
0x642FFE6B628: "__cdecl _piob" __piob
0x642FFD0DF20: "__cdecl _security_cookie" __security_cookie
0x642FFE6B4B0: "__cdecl _enable_percent_n" __enable_percent_n
0x642FFCEDF50: "__cdecl fsopen" _fsopen
0x642FFCF6960: "__cdecl openfile" _openfile
0x642FFCF1BA0: "__cdecl local_unwind" _local_unwind
0x642FFCF66C0: "__cdecl flush" _flush
0x642FFCFBA80: "__cdecl write" _write
0x642FFCF6740: "__cdecl fflush_nolock" _fflush_nolock
0x642FFCFBBD0: "__cdecl commit" _commit
0x642FFCF6950: "__cdecl flushall" _flushall
0x642FFCEDE10: "__cdecl fclose_nolock" _fclose_nolock
0x642FFCF6550: "__cdecl close" _close
0x642FFCF6680: "__cdecl freebuf" _freebuf
0x642FFCFA870: "__cdecl fcloseall" _fcloseall
0x642FFCB11D8: "__cdecl _imp_DeleteCriticalSection" __imp_DeleteCriticalSection
0x642FFE6AED8: "__cdecl stdbuf" _stdbuf
0x642FFE6AED4: "__cdecl cflush" _cflush
0x642FFCFA960: "__cdecl isatty" _isatty
0x642FFE6AED8: "__cdecl stdbuf" _stdbuf
0x642FFE6AED4: "__cdecl cflush" _cflush
0x642FFCFC7C0: "__cdecl sopen_s" _sopen_s
0x642FFCFCB60: "__cdecl mbsicmp" _mbsicmp
0x642FFCFCD80: "__cdecl mbsnbcmp" _mbsnbcmp
0x642FFCFCF90: "__cdecl getbuf" _getbuf
0x642FFD02180: "__cdecl flswbuf" _flswbuf
0x642FFCFCE40: "__cdecl lseeki64" _lseeki64
0x642FFE6B640: "__cdecl bufin" _bufin
0x642FFD0E990: "__cdecl iob" _iob
0x642FFCF5100: "__cdecl _initstdio" __initstdio
0x642FFCF0C40: "__cdecl calloc_crt" _calloc_crt
0x642FFCF5200: "__cdecl _endstdio" __endstdio
0x642FFE6A7A4: "__cdecl exitflag" _exitflag
0x642FFCB1270: "__cdecl _imp_LeaveCriticalSection" __imp_LeaveCriticalSection
0x642FFE6B640: "__cdecl bufin" _bufin
0x642FFCB1378: pinit
0x642FFCB1398: pterm
0x642FFE6A7A4: "__cdecl exitflag" _exitflag
0x642FFD0E990: "__cdecl iob" _iob
0x642FFD0E140: "__cdecl _flsindex" __flsindex
0x642FFD0E144: "__cdecl _getvalueindex" __getvalueindex
0x642FFCBA940: ".mixcrt" ??_C@_07EPKMNAGK@?4mixcrt?$AA@
0x642FFCB1158: "__cdecl _imp_GetModuleHandleA" __imp_GetModuleHandleA
0x642FFCEFFF0: "__cdecl get_winmajor" _get_winmajor
0x642FFCF02E0: "__cdecl encode_pointer" _encode_pointer
0x642FFCBA948: "EncodePointer" ??_C@_0O@NLDKAIKN@EncodePointer?$AA@
0x642FFCBA958: "KERNEL32.DLL" ??_C@_0N@NHGLKGEC@KERNEL32?4DLL?$AA@
0x642FFCB1168: "__cdecl _imp_FlsGetValue" __imp_FlsGetValue
0x642FFCF03B0: "__cdecl encoded_null" _encoded_null
0x642FFCBA968: "DecodePointer" ??_C@_0O@KBPMFGHI@DecodePointer?$AA@
0x642FFCF0570: "__cdecl _set_flsgetvalue" __set_flsgetvalue
0x642FFCB10F0: "__cdecl _imp_FlsSetValue" __imp_FlsSetValue
0x642FFCF0580: "__cdecl mtterm" _mtterm
0x642FFCF8B90: "__cdecl mtdeletelocks" _mtdeletelocks
0x642FFCB1170: "__cdecl _imp_TlsFree" __imp_TlsFree
0x642FFCB1178: "__cdecl _imp_FlsFree" __imp_FlsFree
0x642FFCF05D0: "__cdecl initptd" _initptd
0x642FFCF2D50: "__cdecl _addlocaleref" __addlocaleref
0x642FFD0E270: "__cdecl _initialmbcinfo" __initialmbcinfo
0x642FFD0E1B0: "__cdecl XcptActTab" _XcptActTab
0x642FFCF0760: "__cdecl getptd_noexit" _getptd_noexit
0x642FFCB1180: "__cdecl _imp_SetLastError" __imp_SetLastError
0x642FFCB10E8: "__cdecl _imp_GetCurrentThreadId" __imp_GetCurrentThreadId
0x642FFCEFED0: "__cdecl amsg_exit" _amsg_exit
0x642FFCF0890: "__cdecl freefls" _freefls
0x642FFCF2BC0: "__cdecl _freetlocinfo" __freetlocinfo
0x642FFD0E7C0: "__cdecl _initiallocinfo" __initiallocinfo
0x642FFCF2DF0: "__cdecl _removelocaleref" __removelocaleref
0x642FFCF0A00: "__cdecl freeptd" _freeptd
0x642FFCB1188: "__cdecl _imp_TlsSetValue" __imp_TlsSetValue
0x642FFCF0A60: "__cdecl mtinit" _mtinit
0x642FFCB1190: "__cdecl _imp_FlsAlloc" __imp_FlsAlloc
0x642FFCF8AF0: "__cdecl mtinitlocks" _mtinitlocks
0x642FFCF0270: "__cdecl init_pointers" _init_pointers
0x642FFD0E7C0: "__cdecl _initiallocinfo" __initiallocinfo
0x642FFD0E140: "__cdecl _flsindex" __flsindex
0x642FFD0E144: "__cdecl _getvalueindex" __getvalueindex
0x642FFD0E270: "__cdecl _initialmbcinfo" __initialmbcinfo
0x642FFD0E1B0: "__cdecl XcptActTab" _XcptActTab
0x642FFCF11C0: "__cdecl setenvp" _setenvp
0x642FFE6C860: "__cdecl _env_initialized" __env_initialized
0x642FFE6A7B8: "__cdecl environ" _environ
0x642FFE6A748: "__cdecl aenvptr" _aenvptr
0x642FFCF2B90: "__cdecl _initmbctable" __initmbctable
0x642FFE6C878: "__cdecl _mbctype_initialized" __mbctype_initialized
0x642FFE6A748: "__cdecl aenvptr" _aenvptr
0x642FFE6C878: "__cdecl _mbctype_initialized" __mbctype_initialized
0x642FFE6C860: "__cdecl _env_initialized" __env_initialized
0x642FFE6A7B8: "__cdecl environ" _environ
0x642FFE6A7D8: "__cdecl pgmptr" _pgmptr
0x642FFCF9320: "__cdecl ismbblead" _ismbblead
0x642FFCF1550: "__cdecl setargv" _setargv
0x642FFE6A7A0: "__cdecl _argc" __argc
0x642FFE6A7A8: "__cdecl _argv" __argv
0x642FFE6C890: "__cdecl acmdln" _acmdln
0x642FFCB11E0: "__cdecl _imp_GetModuleFileNameA" __imp_GetModuleFileNameA
0x642FFE6A7A0: "__cdecl _argc" __argc
0x642FFE6A7A8: "__cdecl _argv" __argv
0x642FFE6A7D8: "__cdecl pgmptr" _pgmptr
0x642FFE6C890: "__cdecl acmdln" _acmdln
0x642FFCEFF00: "__cdecl _crtExitProcess" __crtExitProcess
0x642FFCF87C0: "__cdecl NMSG_WRITE" _NMSG_WRITE
0x642FFCF8A00: "__cdecl FF_MSGBANNER" _FF_MSGBANNER
0x642FFE6A7F8: "__cdecl crtheap" _crtheap
0x642FFE6A7F8: "__cdecl crtheap" _crtheap
0x642FFE6B220: lclcritsects
0x642FFD0EEE0: "__cdecl locktable" _locktable
0x642FFE6A750: "__cdecl wenvptr" _wenvptr
0x642FFE6A744: "__cdecl _error_mode" __error_mode
0x642FFE6A758: "__cdecl _app_type" __app_type
0x642FFCBA880: "__cdecl pDefaultRawDllMain" _pDefaultRawDllMain
0x642FFE6A78C: "__cdecl osplatform" _osplatform
0x642FFE6A790: "__cdecl osver" _osver
0x642FFE6A794: "__cdecl winver" _winver
0x642FFE6A798: "__cdecl winmajor" _winmajor
0x642FFE6A79C: "__cdecl winminor" _winminor
0x642FFCEBBD0: "__cdecl CRT_INIT" _CRT_INIT
0x642FFCF0260: "__cdecl cexit" _cexit
0x642FFE6A7E8: "__cdecl C_Termination_Done" _C_Termination_Done
0x642FFCF0DC0: "__cdecl heap_term" _heap_term
0x642FFCF1130: "__cdecl ioterm" _ioterm
0x642FFCF0040: "__cdecl cinit" _cinit
0x642FFCF0DF0: "__cdecl ioinit" _ioinit
0x642FFCF1660: "__cdecl _crtGetEnvironmentStringsA" __crtGetEnvironmentStringsA
0x642FFCB10F8: "__cdecl _imp_GetCommandLineA" __imp_GetCommandLineA
0x642FFCF1830: "__cdecl RTC_Initialize" _RTC_Initialize
0x642FFCF0D60: "__cdecl heap_init" _heap_init
0x642FFCB1100: "__cdecl _imp_GetVersionExA" __imp_GetVersionExA
0x642FFCF1AC0: "__cdecl _CppXcptFilter" __CppXcptFilter
0x642FFCBA880: "__cdecl pRawDllMain" _pRawDllMain
0x642FFCEBF50: "__cdecl DllMainCRTStartup" _DllMainCRTStartup
0x642FFCF1AD0: "__cdecl _security_init_cookie" __security_init_cookie
0x642FFE6A758: "__cdecl _app_type" __app_type
0x642FFE6A744: "__cdecl _error_mode" __error_mode
0x642FFE6A78C: "__cdecl osplatform" _osplatform
0x642FFE6A790: "__cdecl osver" _osver
0x642FFE6A794: "__cdecl winver" _winver
0x642FFE6A798: "__cdecl winmajor" _winmajor
0x642FFE6A79C: "__cdecl winminor" _winminor
0x642FFE6A740: "__cdecl _proc_attached" __proc_attached
0x642FFCBA880: "__cdecl pDefaultRawDllMain" _pDefaultRawDllMain
0x642FFCBA880: "__cdecl pRawDllMain" _pRawDllMain
0x642FFE6A7E8: "__cdecl C_Termination_Done" _C_Termination_Done
0x642FFE6A750: "__cdecl wenvptr" _wenvptr
0x642FFCBAB60: "runtime error " ??_C@_0P@GGKDKEEG@runtime?5error?5?$AA@
0x642FFCBAB70: "TLOSS error " ??_C@_0O@MJNIPGOH@TLOSS?5error?$AN?6?$AA@
0x642FFCBAB80: "SING error " ??_C@_0N@BONNPDHF@SING?5error?$AN?6?$AA@
0x642FFCBAB90: "DOMAIN error " ??_C@_0P@MBDAJNE@DOMAIN?5error?$AN?6?$AA@
0x642FFCBABA0: "R6034 An application has made a" ??_C@_0JL@DFDOOABL@R6034?$AN?6An?5application?5has?5made?5a@
0x642FFCBAC40: "R6033 - Attempt to use MSIL cod" ??_C@_0PH@EPAFIJ@R6033?$AN?6?9?5Attempt?5to?5use?5MSIL?5cod@
0x642FFCBAD38: "R6032 - not enough space for lo" ??_C@_0DD@BKEEABMM@R6032?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5lo@
0x642FFCBAD70: "R6031 - Attempt to initialize t" ??_C@_0GD@OFKILIED@R6031?$AN?6?9?5Attempt?5to?5initialize?5t@
0x642FFCBADD8: "R6030 - CRT not initialized " ??_C@_0BP@LPMHJOKI@R6030?$AN?6?9?5CRT?5not?5initialized?$AN?6?$AA@
0x642FFCBADF8: "R6028 - unable to initialize he" ??_C@_0CF@KJDAIALP@R6028?$AN?6?9?5unable?5to?5initialize?5he@
0x642FFCBAE20: "R6027 - not enough space for lo" ??_C@_0DF@GAKBPDFP@R6027?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5lo@
0x642FFCBAE58: "R6026 - not enough space for st" ??_C@_0DF@IBLNNAIG@R6026?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5st@
0x642FFCBAE90: "R6025 - pure virtual function c" ??_C@_0CG@IOHKGFNJ@R6025?$AN?6?9?5pure?5virtual?5function?5c@
0x642FFCBAEB8: "R6024 - not enough space for _o" ??_C@_0DF@JIJJFJDC@R6024?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5_o@
0x642FFCBAEF0: "R6019 - unable to open console " ??_C@_0CJ@EGEJHFME@R6019?$AN?6?9?5unable?5to?5open?5console?5@
0x642FFCBAF20: "R6018 - unexpected heap error " ??_C@_0CB@GNHNIELH@R6018?$AN?6?9?5unexpected?5heap?5error?$AN?6@
0x642FFCBAF48: "R6017 - unexpected multithread " ??_C@_0CN@FOLDKNG@R6017?$AN?6?9?5unexpected?5multithread?5@
0x642FFCBAF78: "R6016 - not enough space for th" ??_C@_0CM@FAHFJNHO@R6016?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5th@
0x642FFCBAFB0: " This application has requested" ??_C@_0JG@LBKMGKLD@?$AN?6This?5application?5has?5requested@
0x642FFCBB048: "R6009 - not enough space for en" ??_C@_0CM@FLCNIPKK@R6009?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5en@
0x642FFCBB078: "R6008 - not enough space for ar" ??_C@_0CK@KMMJOAPP@R6008?$AN?6?9?5not?5enough?5space?5for?5ar@
0x642FFCBB0A8: "R6002 - floating point support " ??_C@_0CN@LEKKICBM@R6002?$AN?6?9?5floating?5point?5support?5@
0x642FFCB11C0: "__cdecl _imp_GetStdHandle" __imp_GetStdHandle
0x642FFCFEA60: "__cdecl _crtMessageBoxA" __crtMessageBoxA
0x642FFCBB0D8: "Microsoft Visual C++ Runtime Lib" ??_C@_0CF@GOGNBNAK@Microsoft?5Visual?5C?$CL?$CL?5Runtime?5Lib@
0x642FFCBB100: "<program name unknown>" ??_C@_0BH@DNAGHKFM@?$DMprogram?5name?5unknown?$DO?$AA@
0x642FFCBB118: "Runtime Error! Program: " ??_C@_0BK@OFGJDLJJ@Runtime?5Error?$CB?6?6Program?3?5?$AA@
0x642FFCFECC0: "__cdecl set_error_mode" _set_error_mode
0x642FFD0ED70: rterrs
0x642FFCB1360: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x642FFCB1380: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x642FFCB1328: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x642FFCB1358: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x642FFCB1388: "__cdecl _xp_a" __xp_a
0x642FFCB13A0: "__cdecl _xp_z" __xp_z
0x642FFCB13A8: "__cdecl _xt_a" __xt_a
0x642FFCB13B0: "__cdecl _xt_z" __xt_z
0x642FFCB1360: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x642FFCB1380: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x642FFCB1328: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x642FFCB1358: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x642FFCB1388: "__cdecl _xp_a" __xp_a
0x642FFCB13A0: "__cdecl _xp_z" __xp_z
0x642FFCB13A8: "__cdecl _xt_a" __xt_a
0x642FFCB13B0: "__cdecl _xt_z" __xt_z
0x642FFCFA400: "__cdecl fptrap" _fptrap
0x642FFE6C880: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x642FFE6C870: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x642FFE6C868: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x642FFE6A788: "__cdecl umaskval" _umaskval
0x642FFE6A7B0: "__cdecl _wargv" __wargv
0x642FFE6A7C0: "__cdecl _initenv" __initenv
0x642FFE6A7C8: "__cdecl wenviron" _wenviron
0x642FFE6A7D0: "__cdecl _winitenv" __winitenv
0x642FFE6A7E0: "__cdecl wpgmptr" _wpgmptr
0x642FFD0E138: "__cdecl aexit_rtn" _aexit_rtn
0x642FFE6A7EC: "__cdecl C_Exit_Done" _C_Exit_Done
0x642FFCBA920: "CorExitProcess" ??_C@_0P@MIGLKIOC@CorExitProcess?$AA@
0x642FFCBA930: "mscoree.dll" ??_C@_0M@MBOPBNBK@mscoree?4dll?$AA@
0x642FFCB1160: "__cdecl _imp_ExitProcess" __imp_ExitProcess
0x642FFCEFF40: "__cdecl lockexit" _lockexit
0x642FFCEFF50: "__cdecl unlockexit" _unlockexit
0x642FFCEFFA0: "__cdecl get_osplatform" _get_osplatform
0x642FFCF1870: "__cdecl RTC_Terminate" _RTC_Terminate
0x642FFCF4EA0: "__cdecl initp_misc_cfltcvt_tab" _initp_misc_cfltcvt_tab
0x642FFCF1C90: "__cdecl IsNonwritableInCurrentImage" _IsNonwritableInCurrentImage
0x642FFCF0250: "__cdecl exit" _exit
0x642FFCF8DE0: "__cdecl initp_eh_hooks" _initp_eh_hooks
0x642FFCED8A0: "__cdecl initp_misc_winxfltr" _initp_misc_winxfltr
0x642FFCF8E00: "__cdecl initp_misc_winsig" _initp_misc_winsig
0x642FFCF90E0: "__cdecl initp_misc_rand_s" _initp_misc_rand_s
0x642FFCF90F0: "__cdecl initp_misc_purevirt" _initp_misc_purevirt
0x642FFCEF660: "__cdecl initp_misc_invarg" _initp_misc_invarg
0x642FFCF9100: "__cdecl initp_misc_initcrit" _initp_misc_initcrit
0x642FFCF1FC0: "__cdecl initp_heap_handler" _initp_heap_handler
0x642FFE6A7EC: "__cdecl C_Exit_Done" _C_Exit_Done
0x642FFCB1360: "__cdecl _xi_a" __xi_a
0x642FFCB1380: "__cdecl _xi_z" __xi_z
0x642FFCB1328: "__cdecl _xc_a" __xc_a
0x642FFCB1358: "__cdecl _xc_z" __xc_z
0x642FFCB1388: "__cdecl _xp_a" __xp_a
0x642FFCB13A0: "__cdecl _xp_z" __xp_z
0x642FFCB13A8: "__cdecl _xt_a" __xt_a
0x642FFCB13B0: "__cdecl _xt_z" __xt_z
0x642FFE6C870: "__cdecl _onexitbegin" __onexitbegin
0x642FFE6C868: "__cdecl _onexitend" __onexitend
0x642FFE6C880: "__cdecl _dyn_tls_init_callback" __dyn_tls_init_callback
0x642FFE6A7B0: "__cdecl _wargv" __wargv
0x642FFE6A7C8: "__cdecl wenviron" _wenviron
0x642FFE6A7E0: "__cdecl wpgmptr" _wpgmptr
0x642FFE6A788: "__cdecl umaskval" _umaskval
0x642FFE6A7D0: "__cdecl _winitenv" __winitenv
0x642FFE6A7C0: "__cdecl _initenv" __initenv
0x642FFD0E138: "__cdecl aexit_rtn" _aexit_rtn
0x642FFD02640: "__cdecl alloca_probe" _alloca_probe
0x642FFD06678: $xdatasym
0x642FFCBC758: "__cdecl _rtc_iaa" __rtc_iaa
0x642FFCBC760: "__cdecl _rtc_izz" __rtc_izz
0x642FFCBC768: "__cdecl _rtc_taa" __rtc_taa
0x642FFCBC770: "__cdecl _rtc_tzz" __rtc_tzz
0x642FFCBC758: "__cdecl _rtc_iaa" __rtc_iaa
0x642FFCBC760: "__cdecl _rtc_izz" __rtc_izz
0x642FFCBC768: "__cdecl _rtc_taa" __rtc_taa
0x642FFCBC770: "__cdecl _rtc_tzz" __rtc_tzz
0x642FFD0E250: "__cdecl First_FPE_Indx" _First_FPE_Indx
0x642FFD0E254: "__cdecl Num_FPE" _Num_FPE
0x642FFD0E258: "__cdecl XcptActTabSize" _XcptActTabSize
0x642FFD0E25C: "__cdecl XcptActTabCount" _XcptActTabCount
0x642FFCF18B0: "__cdecl XcptFilter" _XcptFilter
0x642FFD0E1B0: "__cdecl XcptActTab" _XcptActTab
0x642FFD0E25C: "__cdecl XcptActTabCount" _XcptActTabCount
0x642FFD0E258: "__cdecl XcptActTabSize" _XcptActTabSize
0x642FFD0E250: "__cdecl First_FPE_Indx" _First_FPE_Indx
0x642FFD0E254: "__cdecl Num_FPE" _Num_FPE
0x642FFCF8E20: "__cdecl _get_sigabrt" __get_sigabrt
0x642FFCEE2A0: "__cdecl _doserrno" __doserrno
0x642FFCF8E30: raise
0x642FFD0E1B0: "__cdecl XcptActTab" _XcptActTab
0x642FFE6B458: ctrlc_action
0x642FFE6B460: ctrlbreak_action
0x642FFE6B468: abort_action
0x642FFE6B470: term_action
0x642FFE6B478: ConsoleCtrlHandler_Installed
0x642FFCB1288: "__cdecl _imp_GetStringTypeA" __imp_GetStringTypeA
0x642FFCF9B50: "__cdecl _ansicp" __ansicp
0x642FFCB1290: "__cdecl _imp_GetStringTypeW" __imp_GetStringTypeW
0x642FFCBAA44: "" ??_C@_13NOLLCAOD@?$AA?$AA?$AA?$AA@
0x642FFCFA730: "__cdecl _crtGetStringTypeW" __crtGetStringTypeW
0x642FFCB1258: "__cdecl _imp_LCMapStringA" __imp_LCMapStringA
0x642FFCB1260: "__cdecl _imp_LCMapStringW" __imp_LCMapStringW
0x642FFCFD3B0: "__cdecl _crtLCMapStringW" __crtLCMapStringW
0x642FFCB1298: "__cdecl _imp_GetLocaleInfoA" __imp_GetLocaleInfoA
0x642FFCF9BC0: "__cdecl _convertcp" __convertcp
0x642FFCB1238: "__cdecl _imp_GetCPInfo" __imp_GetCPInfo
0x642FFCBB470: "__cdecl wctype" _wctype
0x642FFD0E7B0: "__cdecl _clocalestr" __clocalestr
0x642FFCF9790: "__cdecl _free_lc_time" __free_lc_time
0x642FFCF9980: "__cdecl _free_lconv_num" __free_lconv_num
0x642FFCF99D0: "__cdecl _free_lconv_mon" __free_lconv_mon
0x642FFD0F2B0: "__cdecl _lconv_c" __lconv_c
0x642FFD0F310: "__cdecl _mb_cur_max" __mb_cur_max
0x642FFD0F120: "__cdecl pctype" _pctype
0x642FFD0F308: "__cdecl _lconv" __lconv
0x642FFD0E928: "__cdecl _lc_clike" __lc_clike
0x642FFE6AECC: "__cdecl _lc_collate_cp" __lc_collate_cp
0x642FFE6AEC8: "__cdecl _lc_codepage" __lc_codepage
0x642FFCBAA40: "=" ??_C@_01NEMOKFLO@?$DN?$AA@
0x642FFCF9640: "__cdecl _crtGetStringTypeA" __crtGetStringTypeA
0x642FFCF25A0: "__cdecl setmbcp_nolock" _setmbcp_nolock
0x642FFE6AEB0: "__cdecl _lc_handle" __lc_handle
0x642FFD0F120: "__cdecl pctype" _pctype
0x642FFCBB470: "__cdecl wctype" _wctype
0x642FFD0E7B0: "__cdecl _clocalestr" __clocalestr
0x642FFCBA9C0: "__cdecl first_127char" _first_127char
0x642FFD0E7A0: "__cdecl ctype_loc_style" _ctype_loc_style
0x642FFCB0000: "__cdecl _setlc_active" __setlc_active
0x642FFCB0000: "__cdecl _unguarded_readlc_active" __unguarded_readlc_active
0x642FFD0F310: "__cdecl _mb_cur_max" __mb_cur_max
0x642FFE6AEB0: "__cdecl _lc_handle" __lc_handle
0x642FFE6AEC8: "__cdecl _lc_codepage" __lc_codepage
0x642FFE6AECC: "__cdecl _lc_collate_cp" __lc_collate_cp
0x642FFD0F308: "__cdecl _lconv" __lconv
0x642FFD0E928: "__cdecl _lc_clike" __lc_clike
0x642FFD0F2B0: "__cdecl _lconv_c" __lconv_c
0x642FFCEE220: "__cdecl get_errno_from_oserr" _get_errno_from_oserr
0x642FFE6B480: g_pfnRtlGenRandom
0x642FFCFED20: abort
0x642FFE6B490: "__cdecl _pPurecall" __pPurecall
0x642FFE6B490: "__cdecl _pPurecall" __pPurecall
0x642FFCF1C10: "__cdecl ValidateImageBase" _ValidateImageBase
0x642FFCF1C40: "__cdecl FindPESection" _FindPESection
0x642FFCB0000: "__cdecl _ImageBase" __ImageBase
0x642FFCBB800: "__cdecl _newcumap" __newcumap
0x642FFCBB680: "__cdecl _newclmap" __newclmap
0x642FFCBB170: "__cdecl _newctype" __newctype
0x642FFD0E930: "__cdecl _initiallocalestructinfo" __initiallocalestructinfo
0x642FFCBB170: "__cdecl _newctype" __newctype
0x642FFCBB680: "__cdecl _newclmap" __newclmap
0x642FFCBB800: "__cdecl _newcumap" __newcumap
0x642FFD0E930: "__cdecl _initiallocalestructinfo" __initiallocalestructinfo
0x642FFD0E7B0: "__cdecl _clocalestr" __clocalestr
0x642FFE6AEB0: "__cdecl _lc_handle" __lc_handle
0x642FFD0F314: "__cdecl _decimal_point" __decimal_point
0x642FFD0F318: "__cdecl _decimal_point_length" __decimal_point_length
0x642FFD0F314: "__cdecl _decimal_point" __decimal_point
0x642FFD0F318: "__cdecl _decimal_point_length" __decimal_point_length
0x642FFCF0CD0: "__cdecl realloc_crt" _realloc_crt
0x642FFCF86C0: "__cdecl msize" _msize
0x642FFCEF3B0: "__cdecl _onexitinit" __onexitinit
0x642FFCEF400: "__cdecl onexit" _onexit
0x642FFCB1368: pinit
0x642FFD0F2A0: "__cdecl _lconv_static_decimal" __lconv_static_decimal
0x642FFE6B4A4: "__cdecl _lconv_static_null" __lconv_static_null
0x642FFD0F2A0: "__cdecl _lconv_static_decimal" __lconv_static_decimal
0x642FFE6B4A4: "__cdecl _lconv_static_null" __lconv_static_null
0x642FFE6A780: "__cdecl _pInvalidArgHandler" __pInvalidArgHandler
0x642FFCB1128: "__cdecl _imp_TerminateProcess" __imp_TerminateProcess
0x642FFCB1130: "__cdecl _imp_GetCurrentProcess" __imp_GetCurrentProcess
0x642FFCF87B0: "__cdecl _crt_debugger_hook" __crt_debugger_hook
0x642FFCB1138: "__cdecl _imp_UnhandledExceptionFilter" __imp_UnhandledExceptionFilter
0x642FFCB1140: "__cdecl _imp_SetUnhandledExceptionFilter" __imp_SetUnhandledExceptionFilter
0x642FFCB1148: "__cdecl _imp_IsDebuggerPresent" __imp_IsDebuggerPresent
0x642FFCB1150: "__cdecl _imp_RtlCaptureContext" __imp_RtlCaptureContext
0x642FFE6A780: "__cdecl _pInvalidArgHandler" __pInvalidArgHandler
0x642FFCF34E0: "__cdecl _crtLCMapStringA" __crtLCMapStringA
0x642FFCB1280: "__cdecl _imp_InitializeCriticalSection" __imp_InitializeCriticalSection
0x642FFCBB138: "InitializeCriticalSectionAndSpin" ??_C@_0CG@PKBDLMEO@InitializeCriticalSectionAndSpin@
0x642FFCBB160: "kernel32.dll" ??_C@_0N@MDJJJHMB@kernel32?4dll?$AA@
0x642FFE6B498: "__cdecl _pfnInitCritSecAndSpinCount" __pfnInitCritSecAndSpinCount
0x642FFCB1208: "__cdecl _imp_QueryPerformanceCounter" __imp_QueryPerformanceCounter
0x642FFCB1210: "__cdecl _imp_GetTickCount" __imp_GetTickCount
0x642FFCB1218: "__cdecl _imp_GetCurrentProcessId" __imp_GetCurrentProcessId
0x642FFCB1220: "__cdecl _imp_GetSystemTimeAsFileTime" __imp_GetSystemTimeAsFileTime
0x642FFD0DF28: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x642FFD0DF28: "__cdecl _security_cookie_complement" __security_cookie_complement
0x642FFCF1D00: "__cdecl _report_gsfailure" __report_gsfailure
0x642FFD02608: RtlVirtualUnwind
0x642FFD0260E: RtlLookupFunctionEntry
0x642FFE6A910: GS_ExceptionRecord
0x642FFE6A9B0: GS_ContextRecord
0x642FFCBA978: GS_ExceptionPointers
0x642FFE6A9A8: DebuggerWasPresent
0x642FFCB1250: "__cdecl _imp_IsValidCodePage" __imp_IsValidCodePage
0x642FFE6B620: "__cdecl debugger_hook_dummy" _debugger_hook_dummy
0x642FFE6B620: "__cdecl debugger_hook_dummy" _debugger_hook_dummy
0x642FFD0F128: "__cdecl pwctype" _pwctype
0x642FFCBB170: "__cdecl _newctype" __newctype
0x642FFCBB470: "__cdecl wctype" _wctype
0x642FFD0F128: "__cdecl pwctype" _pwctype
0x642FFCBB680: "__cdecl _newclmap" __newclmap
0x642FFCBB800: "__cdecl _newcumap" __newcumap
0x642FFCBC3A0: "GetProcessWindowStation" ??_C@_0BI@DFKBFLJE@GetProcessWindowStation?$AA@
0x642FFCBC3B8: "GetUserObjectInformationA" ??_C@_0BK@CIDNPOGP@GetUserObjectInformationA?$AA@
0x642FFCBC3D8: "GetLastActivePopup" ??_C@_0BD@HHGDFDBJ@GetLastActivePopup?$AA@
0x642FFCBC3F0: "GetActiveWindow" ??_C@_0BA@HNOPNCHB@GetActiveWindow?$AA@
0x642FFCBC400: "MessageBoxA" ??_C@_0M@CHKKJDAI@MessageBoxA?$AA@
0x642FFCBC410: "USER32.DLL" ??_C@_0L@NDEGIDAG@USER32?4DLL?$AA@
0x642FFD0F320: "__cdecl _abort_behavior" __abort_behavior
0x642FFD0F320: "__cdecl _abort_behavior" __abort_behavior
0x642FFCB11E8: "__cdecl _imp_FreeEnvironmentStringsA" __imp_FreeEnvironmentStringsA
0x642FFCB11F0: "__cdecl _imp_GetEnvironmentStrings" __imp_GetEnvironmentStrings
0x642FFCB11F8: "__cdecl _imp_FreeEnvironmentStringsW" __imp_FreeEnvironmentStringsW
0x642FFCB1200: "__cdecl _imp_GetEnvironmentStringsW" __imp_GetEnvironmentStringsW
0x642FFD025FC: RtlUnwindEx
0x642FFCF1BD0: "__cdecl NLG_Notify" _NLG_Notify
0x642FFCF1BF0: "__cdecl _NLG_Dispatch2" __NLG_Dispatch2
0x642FFCF1C00: "__cdecl _NLG_Return2" __NLG_Return2
0x642FFD06B40: $xdatasym
0x642FFE6C888: "__cdecl pDestructExceptionObject" _pDestructExceptionObject
0x642FFCB1108: "__cdecl _imp_RtlUnwindEx" __imp_RtlUnwindEx
0x642FFE6C888: "__cdecl pDestructExceptionObject" _pDestructExceptionObject
0x642FFCFCB70: "__cdecl mbsnbcmp_l" _mbsnbcmp_l
0x642FFCFC800: "__cdecl mbsicmp_l" _mbsicmp_l
0x642FFE6AE90: "__cdecl _mbulinfo" __mbulinfo
0x642FFD0E490: "__cdecl mbctype" _mbctype
0x642FFD0E5A0: "__cdecl mbcasemap" _mbcasemap
0x642FFE6AE9C: "__cdecl _mbcodepage" __mbcodepage
0x642FFE6AEA0: "__cdecl _ismbcodepage" __ismbcodepage
0x642FFE6AEA4: "__cdecl _mblcid" __mblcid
0x642FFCB1240: "__cdecl _imp_GetACP" __imp_GetACP
0x642FFCB1248: "__cdecl _imp_GetOEMCP" __imp_GetOEMCP
0x642FFCF2960: "__cdecl setmbcp" _setmbcp
0x642FFE6AE9C: "__cdecl _mbcodepage" __mbcodepage
0x642FFE6AEA0: "__cdecl _ismbcodepage" __ismbcodepage
0x642FFE6AEA4: "__cdecl _mblcid" __mblcid
0x642FFE6AE90: "__cdecl _mbulinfo" __mbulinfo
0x642FFD0E490: "__cdecl mbctype" _mbctype
0x642FFD0E5A0: "__cdecl mbcasemap" _mbcasemap
0x642FFCB1370: pinit
0x642FFE6AE88: fSystemSet
0x642FFD0E6A8: "__cdecl _rgctypeflag" __rgctypeflag
0x642FFD0E6B0: "__cdecl _rgcode_page_info" __rgcode_page_info
0x642FFD01380: "__cdecl putwch_nolock" _putwch_nolock
0x642FFCB12C8: "__cdecl _imp_WriteConsoleA" __imp_WriteConsoleA
0x642FFCB12D0: "__cdecl _imp_GetConsoleOutputCP" __imp_GetConsoleOutputCP
0x642FFCB12D8: "__cdecl _imp_WriteConsoleW" __imp_WriteConsoleW
0x642FFD02580: "__cdecl _initconout" __initconout
0x642FFD0F868: "__cdecl confh" _confh
0x642FFD0F868: "__cdecl confh" _confh
0x642FFCFB270: "__cdecl write_nolock" _write_nolock
0x642FFCEE2D0: "__cdecl dosmaperr" _dosmaperr
0x642FFCEDA30: isleadbyte
0x642FFCFD9D0: mbtowc
0x642FFCB12A8: "__cdecl _imp_GetConsoleCP" __imp_GetConsoleCP
0x642FFCB12B0: "__cdecl _imp_GetConsoleMode" __imp_GetConsoleMode
0x642FFCFCD90: "__cdecl lseeki64_nolock" _lseeki64_nolock
0x642FFCFAFD0: "__cdecl unlock_fhandle" _unlock_fhandle
0x642FFCFAF00: "__cdecl _lock_fhandle" __lock_fhandle
0x642FFE6C644: "__cdecl nhandle" _nhandle
0x642FFE6C644: "__cdecl nhandle" _nhandle
0x642FFE6B61C: "__cdecl fmode" _fmode
0x642FFE6B61C: "__cdecl fmode" _fmode
0x642FFD02030: "__cdecl setmode_nolock" _setmode_nolock
0x642FFD02130: "__cdecl get_fmode" _get_fmode
0x642FFD0F430: "__cdecl lookuptrailbytes" _lookuptrailbytes
0x642FFD01670: "__cdecl read_nolock" _read_nolock
0x642FFCB12E8: "__cdecl _imp_ReadFile" __imp_ReadFile
0x642FFD0F430: "__cdecl lookuptrailbytes" _lookuptrailbytes
0x642FFCFACD0: "__cdecl set_osfhnd" _set_osfhnd
0x642FFCB12A0: "__cdecl _imp_SetStdHandle" __imp_SetStdHandle
0x642FFCFAD90: "__cdecl free_osfhnd" _free_osfhnd
0x642FFCFAE60: "__cdecl get_osfhandle" _get_osfhandle
0x642FFCFB000: "__cdecl alloc_osfhnd" _alloc_osfhnd
0x642FFCB11C8: "__cdecl _imp_GetFileType" __imp_GetFileType
0x642FFD014B0: "__cdecl chsize_nolock" _chsize_nolock
0x642FFCF6480: "__cdecl close_nolock" _close_nolock
0x642FFD01F80: "__cdecl lseek_nolock" _lseek_nolock
0x642FFCFC620: "__cdecl sopen_helper" _sopen_helper
0x642FFCB12C0: "__cdecl _imp_SetFilePointer" __imp_SetFilePointer
0x642FFCB11B8: "__cdecl _imp_SetHandleCount" __imp_SetHandleCount
0x642FFCB11D0: "__cdecl _imp_GetStartupInfoA" __imp_GetStartupInfoA
0x642FFE6C660: "__cdecl _pioinfo" __pioinfo
0x642FFD0F860: "__cdecl coninpfh" _coninpfh
0x642FFCBC480: "CONOUT$" ??_C@_07GPDNMNG@CONOUT$?$AA@
0x642FFD025C0: "__cdecl _termcon" __termcon
0x642FFCB1390: pterm
0x642FFD0F860: "__cdecl coninpfh" _coninpfh
0x642FFCB12B8: "__cdecl _imp_FlushFileBuffers" __imp_FlushFileBuffers
0x642FFE6C660: "__cdecl _pioinfo" __pioinfo
0x642FFCB12E0: "__cdecl _imp_SetEndOfFile" __imp_SetEndOfFile
0x642FFCBA888: "bad allocation" ??_C@_0P@GHFPNOJB@bad?5allocation?$AA@
0x642FFCBA8A0: "const std::bad_alloc::`vftable'" ??_7bad_alloc@std@@6B@
0x642FFCF1E50: "public: __cdecl std::exception::exception(char const * __ptr64 const & __ptr64,int) __ptr64" ??0exception@std@@QEAA@AEBQEBDH@Z
0x642FFCBC5E8: "const std::bad_alloc::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4bad_alloc@std@@6B@
0x642FFD0DF38: "__vectorcall ??_R0?AVbad_alloc@std@" ??_R0?AVbad_alloc@std@@@8
0x642FFCBC610: "__vectorcall ??_R3bad_alloc@std" ??_R3bad_alloc@std@@8
0x642FFCBC628: "__vectorcall ??_R2bad_alloc@std" ??_R2bad_alloc@std@@8
0x642FFCBC640: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@bad_alloc@std" ??_R1A@?0A@EA@bad_alloc@std@@8
0x642FFCBC668: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@exception@std" ??_R1A@?0A@EA@exception@std@@8
0x642FFD0DF60: "__vectorcall ??_R0?AVexception@std@" ??_R0?AVexception@std@@@8
0x642FFCBC690: "__vectorcall ??_R3exception@std" ??_R3exception@std@@8
0x642FFCBC6A8: "__vectorcall ??_R2exception@std" ??_R2exception@std@@8
0x642FFCEC2D0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::bad_alloc::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gbad_alloc@std@@UEAAPEAXI@Z
0x642FFCEC2D0: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::bad_alloc::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Ebad_alloc@std@@UEAAPEAXI@Z
0x642FFCF1F50: "public: virtual char const * __ptr64 __cdecl std::exception::what(void)const __ptr64" ?what@exception@std@@UEBAPEBDXZ
0x642FFCEC2C0: "public: virtual __cdecl std::bad_alloc::~bad_alloc(void) __ptr64" ??1bad_alloc@std@@UEAA@XZ
0x642FFCF1F20: "public: virtual __cdecl std::exception::~exception(void) __ptr64" ??1exception@std@@UEAA@XZ
0x642FFCEC310: "public: __cdecl std::bad_alloc::bad_alloc(class std::bad_alloc const & __ptr64) __ptr64" ??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x642FFCF1E70: "public: __cdecl std::exception::exception(class std::exception const & __ptr64) __ptr64" ??0exception@std@@QEAA@AEBV01@@Z
0x642FFD07C90: "__cdecl TI2?AVbad_alloc@std@@" _TI2?AVbad_alloc@std@@
0x642FFCF1FD0: "__cdecl callnewh" _callnewh
0x642FFD07CB0: "__cdecl CTA2?AVbad_alloc@std@@" _CTA2?AVbad_alloc@std@@
0x642FFD07CC8: "__cdecl CT??_R0?AVbad_alloc@std@@@8??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z24" _CT??_R0?AVbad_alloc@std@@@8??0bad_alloc@std@@QEAA@AEBV01@@Z24
0x642FFD07CF0: "__cdecl CT??_R0?AVexception@std@@@8??0exception@std@@QEAA@AEBV01@@Z24" _CT??_R0?AVexception@std@@@8??0exception@std@@QEAA@AEBV01@@Z24
0x642FFD0DF30: "__cdecl bad_alloc_Message" _bad_alloc_Message
0x642FFE6A778: $S1
0x642FFE6AEE8: "__cdecl newmode" _newmode
0x642FFE6AEE8: "__cdecl newmode" _newmode
0x642FFE6AE80: "int (__cdecl* __ptr64 _pnhHeap)(unsigned __int64)" ?_pnhHeap@@3P6AH_K@ZEA
0x642FFE6AE80: "__cdecl pnhHeap" _pnhHeap
0x642FFCB1110: "__cdecl _imp_HeapReAlloc" __imp_HeapReAlloc
0x642FFCB1278: "__cdecl _imp_HeapSize" __imp_HeapSize
0x642FFD0E148: "__cdecl amblksiz" _amblksiz
0x642FFCB11A0: "__cdecl _imp_HeapSetInformation" __imp_HeapSetInformation
0x642FFCB11A8: "__cdecl _imp_HeapCreate" __imp_HeapCreate
0x642FFCB11B0: "__cdecl _imp_HeapDestroy" __imp_HeapDestroy
0x642FFD0E148: "__cdecl amblksiz" _amblksiz
0x642FFE6A7F0: "__cdecl maxwait" _maxwait
0x642FFCB1198: "__cdecl _imp_Sleep" __imp_Sleep
0x642FFCF9250: "__cdecl calloc_impl" _calloc_impl
0x642FFE6A7F0: "__cdecl maxwait" _maxwait
0x642FFCBBAA8: " Complete Object Locator'" ??_C@_0BK@CFCOFLF@?5Complete?5Object?5Locator?8?$AA@
0x642FFCBBAC8: " Class Hierarchy Descriptor'" ??_C@_0BN@MECKDCOJ@?5Class?5Hierarchy?5Descriptor?8?$AA@
0x642FFCBBAE8: " Base Class Array'" ??_C@_0BD@LGICGFMM@?5Base?5Class?5Array?8?$AA@
0x642FFCBBB00: " Base Class Descriptor at (" ??_C@_0BM@LDKODKLH@?5Base?5Class?5Descriptor?5at?5?$CI?$AA@
0x642FFCBBB20: " Type Descriptor'" ??_C@_0BC@DAFEJGAK@?5Type?5Descriptor?8?$AA@
0x642FFCBBB38: "`local static thread guard'" ??_C@_0BM@PMGGMLDN@?$GAlocal?5static?5thread?5guard?8?$AA@
0x642FFCBBB58: "`managed vector copy constructor" ??_C@_0CL@FGIJHLCE@?$GAmanaged?5vector?5copy?5constructor@
0x642FFCBBB88: "`vector vbase copy constructor i" ??_C@_0CJ@GJELGAMM@?$GAvector?5vbase?5copy?5constructor?5i@
0x642FFCBBBB8: "`vector copy constructor iterato" ??_C@_0CD@CGAJBKEJ@?$GAvector?5copy?5constructor?5iterato@
0x642FFCBBBE0: "`dynamic atexit destructor for '" ??_C@_0CB@PDBIFEP@?$GAdynamic?5atexit?5destructor?5for?5?8@
0x642FFCBBC08: "`dynamic initializer for '" ??_C@_0BL@CLIPGLGB@?$GAdynamic?5initializer?5for?5?8?$AA@
0x642FFCBBC28: "`eh vector vbase copy constructo" ??_C@_0CM@FCBBDIGB@?$GAeh?5vector?5vbase?5copy?5constructo@
0x642FFCBBC58: "`eh vector copy constructor iter" ??_C@_0CG@HLDDJMAG@?$GAeh?5vector?5copy?5constructor?5iter@
0x642FFCBBC80: "`managed vector destructor itera" ??_C@_0CF@IMGKMJNO@?$GAmanaged?5vector?5destructor?5itera@
0x642FFCBBCA8: "`managed vector constructor iter" ??_C@_0CG@CFDHKGGD@?$GAmanaged?5vector?5constructor?5iter@
0x642FFCBBCD0: "`placement delete[] closure'" ??_C@_0BN@CKNJLHMB@?$GAplacement?5delete?$FL?$FN?5closure?8?$AA@
0x642FFCBBCF0: "`placement delete closure'" ??_C@_0BL@CNOONJFP@?$GAplacement?5delete?5closure?8?$AA@
0x642FFCBBD10: "`omni callsig'" ??_C@_0P@HJKNJFNN@?$GAomni?5callsig?8?$AA@
0x642FFCBBD20: " delete[]" ??_C@_09LBNFPBCA@?5delete?$FL?$FN?$AA@
0x642FFCBBD2C: " new[]" ??_C@_06FHBGPFGH@?5new?$FL?$FN?$AA@
0x642FFCBBD38: "`local vftable constructor closu" ??_C@_0CE@IIHCMGGL@?$GAlocal?5vftable?5constructor?5closu@
0x642FFCBBD60: "`local vftable'" ??_C@_0BA@KKLDJDLB@?$GAlocal?5vftable?8?$AA@
0x642FFCBBD70: "`RTTI" ??_C@_05KHLCHHI@?$GARTTI?$AA@
0x642FFCBBD78: "`EH" ??_C@_03KLGMFNMG@?$GAEH?$AA@
0x642FFCBBD80: "`udt returning'" ??_C@_0BA@KBCDOMBN@?$GAudt?5returning?8?$AA@
0x642FFCBBD90: "`copy constructor closure'" ??_C@_0BL@LLKPOHJI@?$GAcopy?5constructor?5closure?8?$AA@
0x642FFCBBDB0: "`eh vector vbase constructor ite" ??_C@_0CH@OOJPLCPH@?$GAeh?5vector?5vbase?5constructor?5ite@
0x642FFCBBDD8: "`eh vector destructor iterator'" ??_C@_0CA@GCEOPDGL@?$GAeh?5vector?5destructor?5iterator?8?$AA@
0x642FFCBBDF8: "`eh vector constructor iterator'" ??_C@_0CB@JONCMFFK@?$GAeh?5vector?5constructor?5iterator?8@
0x642FFCBBE20: "`virtual displacement map'" ??_C@_0BL@NILFHHPC@?$GAvirtual?5displacement?5map?8?$AA@
0x642FFCBBE40: "`vector vbase constructor iterat" ??_C@_0CE@IKBNEHA@?$GAvector?5vbase?5constructor?5iterat@
0x642FFCBBE68: "`vector destructor iterator'" ??_C@_0BN@LFPFMEDL@?$GAvector?5destructor?5iterator?8?$AA@
0x642FFCBBE88: "`vector constructor iterator'" ??_C@_0BO@PFGOCPJJ@?$GAvector?5constructor?5iterator?8?$AA@
0x642FFCBBEA8: "`scalar deleting destructor'" ??_C@_0BN@IMDCHIKM@?$GAscalar?5deleting?5destructor?8?$AA@
0x642FFCBBEC8: "`default constructor closure'" ??_C@_0BO@OBMKPJIG@?$GAdefault?5constructor?5closure?8?$AA@
0x642FFCBBEE8: "`vector deleting destructor'" ??_C@_0BN@DEGPLNFK@?$GAvector?5deleting?5destructor?8?$AA@
0x642FFCBBF08: "`vbase destructor'" ??_C@_0BD@JDLKDPAB@?$GAvbase?5destructor?8?$AA@
0x642FFCBBF20: "`string'" ??_C@_08OBABFOLI@?$GAstring?8?$AA@
0x642FFCBBF30: "`local static guard'" ??_C@_0BF@KDPPACIK@?$GAlocal?5static?5guard?8?$AA@
0x642FFCBBF48: "`typeof'" ??_C@_08LLFFHHDJ@?$GAtypeof?8?$AA@
0x642FFCBBF58: "`vcall'" ??_C@_07FEEIOKP@?$GAvcall?8?$AA@
0x642FFCBBF60: "`vbtable'" ??_C@_09BLBHBJP@?$GAvbtable?8?$AA@
0x642FFCBBF70: "`vftable'" ??_C@_09IFPLHPGF@?$GAvftable?8?$AA@
0x642FFCBBF7C: "^=" ??_C@_02MHEGNOJ@?$FO?$DN?$AA@
0x642FFCBBF80: "|=" ??_C@_02DHLNPPGH@?$HM?$DN?$AA@
0x642FFCBBF84: "&=" ??_C@_02FGJGFEAB@?$CG?$DN?$AA@
0x642FFCBBF88: "<<=" ??_C@_03CDNPDDLA@?$DM?$DM?$DN?$AA@
0x642FFCBBF8C: ">>=" ??_C@_03IKFCCPFF@?$DO?$DO?$DN?$AA@
0x642FFCBBF90: "%=" ??_C@_02FENAOKFI@?$CF?$DN?$AA@
0x642FFCBBF94: "/=" ??_C@_02FJEHGPIO@?1?$DN?$AA@
0x642FFCBBF98: "-=" ??_C@_02FKMDLLOA@?9?$DN?$AA@
0x642FFCBBF9C: "+=" ??_C@_02FOEOMHFC@?$CL?$DN?$AA@
0x642FFCBBFA0: "*=" ??_C@_02FPIMKNGF@?$CK?$DN?$AA@
0x642FFCBBFA4: "||" ??_C@_02NONPIBCD@?$HM?$HM?$AA@
0x642FFCBBFA8: "&&" ??_C@_02PPKAJPJL@?$CG?$CG?$AA@
0x642FFCBBFAC: "^" ??_C@_01JKBOJNNK@?$FO?$AA@
0x642FFCBBFB0: "~" ??_C@_01PJKLJHI@?$HO?$AA@
0x642FFCBBFB4: "()" ??_C@_02HCKGKOFO@?$CI?$CJ?$AA@
0x642FFCBBFB8: ">=" ??_C@_02EEKDKGMJ@?$DO?$DN?$AA@
0x642FFCBBFBC: "<=" ??_C@_02EHCHHCKH@?$DM?$DN?$AA@
0x642FFCBBFC0: "%" ??_C@_01FGNFDNOH@?$CF?$AA@
0x642FFCBBFC4: "/" ??_C@_01KMDKNFGN@?1?$AA@
0x642FFCBBFC8: "->*" ??_C@_03MNHNFDLC@?9?$DO?$CK?$AA@
0x642FFCBBFCC: "+" ??_C@_01MIFGBAGJ@?$CL?$AA@
0x642FFCBBFD0: "-" ??_C@_01JOAMLHOP@?9?$AA@
0x642FFCBBFD4: "--" ??_C@_02BAABKJLB@?9?9?$AA@
0x642FFCBBFD8: "++" ??_C@_02ECNGHCIF@?$CL?$CL?$AA@
0x642FFCBBFDC: "->" ??_C@_02HBOOOICD@?9?$DO?$AA@
0x642FFCBBFE0: "operator" ??_C@_08LHJFAFGD@operator?$AA@
0x642FFCBBFEC: "!=" ??_C@_02FDNJECIE@?$CB?$DN?$AA@
0x642FFCBBFF0: "==" ??_C@_02EGOFBIJA@?$DN?$DN?$AA@
0x642FFCBBFF4: "!" ??_C@_01DCLJPIOD@?$CB?$AA@
0x642FFCBBFF8: "<<" ??_C@_02FODMEDOG@?$DM?$DM?$AA@
0x642FFCBBFFC: ">>" ??_C@_02GPIOPFAK@?$DO?$DO?$AA@
0x642FFCBC000: " delete" ??_C@_07FPCDHGMM@?5delete?$AA@
0x642FFCBC008: " new" ??_C@_04NIHEBCM@?5new?$AA@
0x642FFCBC010: "__unaligned" ??_C@_0M@GFIIJFMG@__unaligned?$AA@
0x642FFCBC020: "__restrict" ??_C@_0L@PILCLIHE@__restrict?$AA@
0x642FFCBC030: "__ptr64" ??_C@_07JOMMBBKO@__ptr64?$AA@
0x642FFCBC038: "__clrcall" ??_C@_09HIJEGCPM@__clrcall?$AA@
0x642FFCBC048: "__fastcall" ??_C@_0L@JMKHOMEK@__fastcall?$AA@
0x642FFCBC058: "__thiscall" ??_C@_0L@NPHFGOKO@__thiscall?$AA@
0x642FFCBC068: "__stdcall" ??_C@_09IFJBGAPI@__stdcall?$AA@
0x642FFCBC078: "__pascal" ??_C@_08GHMPAG@__pascal?$AA@
0x642FFCBC088: "__cdecl" ??_C@_07KOLFKCDI@__cdecl?$AA@
0x642FFCBC090: "__based(" ??_C@_08EHJDFFNH@__based?$CI?$AA@
0x642FFE6B4C0: "private: static class Replicator * __ptr64 __ptr64 UnDecorator::pArgList" ?pArgList@UnDecorator@@0PEAVReplicator@@EA
0x642FFE6B4F0: "private: static class Replicator * __ptr64 __ptr64 UnDecorator::pZNameList" ?pZNameList@UnDecorator@@0PEAVReplicator@@EA
0x642FFE6B4F8: "private: static class Replicator * __ptr64 __ptr64 UnDecorator::pTemplateArgList" ?pTemplateArgList@UnDecorator@@0PEAVReplicator@@EA
0x642FFE6B500: "private: static char const * __ptr64 const __ptr64 UnDecorator::gName" ?gName@UnDecorator@@0PEBDEB
0x642FFE6B508: "private: static char const * __ptr64 const __ptr64 UnDecorator::name" ?name@UnDecorator@@0PEBDEB
0x642FFE6B510: "private: static char * __ptr64 __ptr64 UnDecorator::outputString" ?outputString@UnDecorator@@0PEADEA
0x642FFE6B518: "private: static int UnDecorator::maxStringLength" ?maxStringLength@UnDecorator@@0HA
0x642FFE6B51C: "private: static unsigned long UnDecorator::disableFlags" ?disableFlags@UnDecorator@@0KA
0x642FFE6B520: "private: static char * __ptr64 (__cdecl* __ptr64 UnDecorator::m_pGetParameter)(long)" ?m_pGetParameter@UnDecorator@@0P6APEADJ@ZEA
0x642FFE6B528: "private: static bool UnDecorator::fExplicitTemplateParams" ?fExplicitTemplateParams@UnDecorator@@0_NA
0x642FFE6B529: "private: static bool UnDecorator::fGetTemplateArgumentList" ?fGetTemplateArgumentList@UnDecorator@@0_NA
0x642FFE6B4C8: heap
0x642FFCBC0A0: tokenTable
0x642FFCBC120: nameTable
0x642FFCBC0F8: rttiTable
0x642FFE6B4C0: UnDecorator::pArgList
0x642FFE6B4F0: UnDecorator::pZNameList
0x642FFE6B4F8: UnDecorator::pTemplateArgList
0x642FFE6B500: UnDecorator::gName
0x642FFE6B508: UnDecorator::name
0x642FFE6B510: UnDecorator::outputString
0x642FFE6B518: UnDecorator::maxStringLength
0x642FFE6B51C: UnDecorator::disableFlags
0x642FFE6B528: UnDecorator::fExplicitTemplateParams
0x642FFE6B529: UnDecorator::fGetTemplateArgumentList
0x642FFE6B520: UnDecorator::m_pGetParameter
0x642FFCF8710: "private: static void __cdecl type_info::_Type_info_dtor(class type_info * __ptr64)" ?_Type_info_dtor@type_info@@CAXPEAV1@@Z
0x642FFE6AEF0: "__cdecl _type_info_root_node" __type_info_root_node
0x642FFD0ED60: "__cdecl bad_alloc_Message" _bad_alloc_Message
0x642FFCBC6B8: "const type_info::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4type_info@@6B@
0x642FFD0E118: "__vectorcall ??_R0?AVtype_info@" ??_R0?AVtype_info@@@8
0x642FFCBC6E0: "__vectorcall ??_R3type_info" ??_R3type_info@@8
0x642FFCBC6F8: "__vectorcall ??_R2type_info" ??_R2type_info@@8
0x642FFCBC708: "__vectorcall ??_R1A@?0A@EA@type_info" ??_R1A@?0A@EA@type_info@@8
0x642FFCEF620: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gtype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x642FFCEF620: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl type_info::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Etype_info@@UEAAPEAXI@Z
0x642FFD0E110: "__cdecl bad_alloc_Message" _bad_alloc_Message
0x642FFCBA990: "const std::exception::`vftable'" ??_7exception@std@@6B@
0x642FFCBC730: "const std::exception::`RTTI Complete Object Locator'" ??_R4exception@std@@6B@
0x642FFCF1F70: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::exception::`scalar deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Gexception@std@@UEAAPEAXI@Z
0x642FFCF1F70: "public: virtual void * __ptr64 __cdecl std::exception::`vector deleting destructor'(unsigned int) __ptr64" ??_Eexception@std@@UEAAPEAXI@Z
0x642FFCBA9A0: "Unknown exception" ??_C@_0BC@EOODALEL@Unknown?5exception?$AA@
0x642FFD0E260: "__cdecl bad_alloc_Message" _bad_alloc_Message
0x642FFCB1118: "__cdecl _imp_RaiseException" __imp_RaiseException
0x642FFD02602: RtlPcToFileHeader
0x642FFE6B450: "void (__cdecl* __ptr64 __pInconsistency)(void)" ?__pInconsistency@@3P6AXXZEA
0x642FFCF8DB0: "void __cdecl terminate(void)" ?terminate@@YAXXZ
0x642FFE6B450: "__cdecl _pInconsistency" __pInconsistency
0x642FFD0DFA0: errtable
0x642FFD0E108: ErrnoNoMem
0x642FFD0E10C: DoserrorNoMem
0x642FFCFAA00: "__cdecl wctomb_s_l" _wctomb_s_l
0x642FFCF4EE0: "__cdecl iswctype_l" _iswctype_l
0x642FFCED400: "__cdecl toupper_l" _toupper_l
0x642FFCF3640: "__cdecl isctype_l" _isctype_l
0x642FFCF3BB0: "__cdecl strtoi64" _strtoi64
0x642FFD0E7C0: "__cdecl _initiallocinfo" __initiallocinfo
0x642FFCF5050: iswctype
0x642FFD07D14: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32" __IMPORT_DESCRIPTOR_KERNEL32
0x642FFCB1228: "__cdecl _imp_RtlVirtualUnwind" __imp_RtlVirtualUnwind
0x642FFCB1120: "__cdecl _imp_RtlPcToFileHeader" __imp_RtlPcToFileHeader
0x642FFCB1230: "__cdecl _imp_RtlLookupFunctionEntry" __imp_RtlLookupFunctionEntry
0x642FFCB12F0: KERNEL32_NULL_THUNK_DATA
0x642FFD07D50: "__cdecl _NULL_IMPORT_DESCRIPTOR" __NULL_IMPORT_DESCRIPTOR
0x642FFCBC488: IID_IXCLRDataTarget3
0x642FFCBC498: IID_IXCLRLibrarySupport
0x642FFCBC4A8: IID_IXCLRDisassemblySupport
0x642FFCBC4B8: IID_IXCLRDataDisplay
0x642FFCBC4C8: IID_IXCLRDataProcess
0x642FFCBC4D8: IID_IXCLRDataAppDomain
0x642FFCBC4E8: IID_IXCLRDataAssembly
0x642FFCBC4F8: IID_IXCLRDataModule
0x642FFCBC508: IID_IXCLRDataTypeDefinition
0x642FFCBC518: IID_IXCLRDataTypeInstance
0x642FFCBC528: IID_IXCLRDataMethodDefinition
0x642FFCBC538: IID_IXCLRDataMethodInstance
0x642FFCBC548: IID_IXCLRDataTask
0x642FFCBC558: IID_IXCLRDataStackWalk
0x642FFCBC568: IID_IXCLRDataFrame
0x642FFCBC578: IID_IXCLRDataExceptionState
0x642FFCBC588: IID_IXCLRDataValue
0x642FFCBC5A8: IID_IXCLRDataExceptionNotification2
0x642FFCBC488: IID_IXCLRDataTarget3
0x642FFCBC498: IID_IXCLRLibrarySupport
0x642FFCBC4A8: IID_IXCLRDisassemblySupport
0x642FFCBC4B8: IID_IXCLRDataDisplay
0x642FFCBC4C8: IID_IXCLRDataProcess
0x642FFCBC4D8: IID_IXCLRDataAppDomain
0x642FFCBC4E8: IID_IXCLRDataAssembly
0x642FFCBC4F8: IID_IXCLRDataModule
0x642FFCBC508: IID_IXCLRDataTypeDefinition
0x642FFCBC518: IID_IXCLRDataTypeInstance
0x642FFCBC528: IID_IXCLRDataMethodDefinition
0x642FFCBC538: IID_IXCLRDataMethodInstance
0x642FFCBC548: IID_IXCLRDataTask
0x642FFCBC558: IID_IXCLRDataStackWalk
0x642FFCBC568: IID_IXCLRDataFrame
0x642FFCBC578: IID_IXCLRDataExceptionState
0x642FFCBC588: IID_IXCLRDataValue
0x642FFCBC5A8: IID_IXCLRDataExceptionNotification2
0x642FFCB1308: "__cdecl _imp_VerQueryValueA" __imp_VerQueryValueA
0x642FFD07D28: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_VERSION" __IMPORT_DESCRIPTOR_VERSION
0x642FFCB1300: "__cdecl _imp_GetFileVersionInfoSizeA" __imp_GetFileVersionInfoSizeA
0x642FFCB12F8: "__cdecl _imp_GetFileVersionInfoA" __imp_GetFileVersionInfoA
0x642FFCB1310: VERSION_NULL_THUNK_DATA
0x642FFCB1318: "__cdecl _imp_DebugCreate" __imp_DebugCreate
0x642FFD07D3C: "__cdecl _IMPORT_DESCRIPTOR_dbgeng" __IMPORT_DESCRIPTOR_dbgeng
0x642FFCB1320: dbgeng_NULL_THUNK_DATA

[JEB Decompiler by PNF Software]